Đàn ông cũng có lúc yếu đuối
Hai người bạn thân ngồi tán gẫu với nhau về chủ đề người đàn ông trong gia đình. Một cô quả quyết nói: “Đàn ông bao giờ cũng cứng cỏi hơn phụ nữ cậu ạ”.
441bx489fxb23axe1bexe2a0xd889xc63ax4ab5x6984xe37bxX3xcd74x843exX1xX1x5565x9187x4e20xXbxX5xX7xXfx5befxX0x755cx58a4xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfx4e42xaf07xX5xX4xXaxX2xXfxX15xe3c1x6cf4xX7xX8x8023xX7x6a40xX8xX3x61acxX7xX2fxX8xX3xb319xX8xXaxa23axX3xX8x6de2xc21ax4b88xX8x7fcdxX3fxdc29xX5xX0x7326xX17xX18xX15xX0xX5x9954x5151xXbxX10xX2xX8xX1xX4xX3dxXaxX2xXexXfxX21xX6xX1xX5xX4xX5xX6xX7x4f56xX8xXbx4e6axX1xX6xXaxX3fxX4xX2xab07xXfxX8xX1xX4dxX3xXexXfxX17xX4xX4xX21xX1xX61xX46xX46xX1xX21xd57ex59c4xXbxXaxX6xX7dxX10xX2xX46xX21xXaxX3fxX2fxX5xX7xX1xX46xX1xX17xXbxX4dxX2xc692x6d8exX2x8785xXexX7xX3fxXaxXaxc0c9xX3xX6xXaxX6xX4dxXexX7xX3fxXaxXaxX9cxX6xXbxX5xX94xXex4525x6eecx4aa4xXadxd4acxc328xXb1xXadxXb1xXb2xXaexb82cxXaexXb1x53b2xXb1xXadxXbbxXafxX9cxX17xX4dxX2xX4cxXexX17xX4xX4xX21xX1x65f6xc0f0x6cbcxXcbxXbbx5f7exXcbxXbbxXd0xX7xX2xcd33xX1xX7dxX7exX5xX7xX2fxX7dxX96xX7xXcbxXbbxXd0xX7exX5xX7xX2fxX7xX2xXd6xX1x4801xX21xX6xX1xX4xXb2xX18xXb1xXafxXccxXccxX7dxX17xX4xX10xXaxXcbxXccxXd0xX3fxX4xX10xb07bxX1xX6xX3fxX4dxX3xX2xXcbxXccx7f30xX7exXbxXaxX6xXcbxXbbxXafxX3fxX4xX10xX101xX10xX2xX94xX5xX3fxX10xXcbxXccxX10axX7exXbxXaxX6xX10xX1xX2fxXcbxXbbxXafxX3fxX4xX10xX101xX3xXbxX10xX21xXbxX5xX2fxX7xXcbxXccxX10axX7exX5xX7xX2fxX94xX2xX1x6399xX4xX6xX21xX9cxXaxXbxX3dxX6xX3fxX4xXexX5xX3xX6xX7xXebxX4xX2xc270xX4xX9cxX3xX3fxX1xX4xX6xX10xX5xX7exX2xXexX4xX4dxX3fxX2xX9cxX3xXbxXaxXaxX64xXbxX3xX13fxXexX7xX3fxXaxXaxX9cxX5xX94xXexX18xXccxXaexXb8xX4cxXbxXadx8bc8xXebxX3xX94xXbbxXb1xXebxXadxX17cxX94xX4cxXebxXbxXafxX18xXb2xXebxX2xX64xXaexX18xXb2xX64xXb1xX4cxXbxXafxXb2xXaexX9cxX94xX6xX10xXbxX5xX7xXexX7xX2xXd6xX1xX7dxX7exX5xX7xX2fxX7dxX96xX7xX9cxXbxX7xX94xX4dxX6xX5xX94xXexX4cxXbxXaxX1xX2xX9cxX5xX6xX1xXexX4cxXbxXaxX1xX2xXfxX8xXd6xX5xX94xX4xX17xXexXfxXb1xX21xX152xXfxX8xX17xX2xX5xX2fxX17xX4xXexXfxXb1xX21xX152xXfxX8xX4cxX4dxXbxX10xX2xX64xX6xX4dxX94xX2xX4dxXexXfxXb1xXfxX8xX1xX3xX4dxX6xXaxXaxX5xX7xX2fxXexXfxX7xX6xXfxX8xXbxXaxXaxX6xXd6xX4cxX3fxXaxXaxX1xX3xX4dxX2xX2xX7xXexXfxXfxX15xX0xX46xX5xX4cxX4dxXbxX10xX2xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21x873fxX2xXbxX94xXfxX15xX226xXbxX5xX8xX7xX2fxbacfxd02axX5xX8xX64x7aa0xX7xX8xX4xX17x68f9xX7xX8xX7xX2fx6d70xX5xX8xX4x6a94xX7xX8xX2fx9957xX3fxX8xX96x858fxX5xX8xX7xX17xXbxX3fxX8xX96x688fxX8xX3xX17xdd71xX8xX41xX256xX8xX7xX2fxX232xX233xX5xX8xX41xX2axX7xX8xX2dxX7xX2fxX8xX4xX4dxX6xX7xX2fxX8xX2fxX5xXbxX8xX41xae4dxX7xX17xX7dxX8x5c48x92ecxX4xX8xX3xX2dxX8xdab3xX3fx4467xX8xX284xX3fxX3dxX3exX4xX8xX7xX37xX5xX61xX8xXfxX29xX2axX7xX8xX2dxX7xX2fxX8xX64xXbxX6xX8xX2fxX5xX233xX8xX3xX32xX7xX2fxX8xX3x9899xX7xX2fxX8xX3x47ddxX5xX8xX17xc8e5xX7xX8xX21xX17x783axX8xX7xcdc5xX8xX3x73a3xX3fxX8xX237xXfxX7dxX0xX46xX21xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21x95c7xX6xX94xX3dxXfxX15xX0xX5xX10xX2fxX8xX1xX4xX3dxXaxX2xXexXfxXd6xX5xX94xX4xX17xX61xXafxXb1xXb1xX21xX152xX6bxX17xX2xX5xX2fxX17xX4xX61xXadxXb1xXb1xX21xX152xXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX94xXbxX7xX8xX6xX7xX2fxX8xX3xX3fxX7xX2fxX8xX3xX6xX8xXaxX3fxX3xX8xX3dxX2xX3fxX8xX94xX3fxX6xX5xXfxX8xX1xX4dxX3xXexXfxX17xX4xX4xX21xX61xX46xX46xX5xX7dxX64xXbxX6xX17xXbxX4xX5xX7xX17xX7dxX96xX7xX46xX7xX2xXd6xX1xX46xX18xXb2xXb1xXbbxX46xXb8xXb8xX94xXadxX18xXbbxXaexXbbxXccxXbbxX4xXccxXb2xXaexXbbxXaxXb1xX7dxaae4xX21xX2fxXfxX8xX46xX15xX0xX46xX21xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xe33bxXbxX21xX4xX5xX6xX7xXfxX15xdcb3xX7xX17xX61xX8xXcdxX4cxXbxX10xX5xXaxX3dxX0xX46xX21xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX2d3xX6xX94xX3dxXfxX15xXebxX8xXfxX29xX5xX256xX3fxX8xX41xX37xX8xX3xX32xX7xX2fxX8xX13fxX17xX2dxX7xX2fxX8xX3xX17x5f2fxX3xX8xXaxX3b1xX10xX8xX41xX23cxX3fxX8xX3xX2bexX3fxXfx5702xX8xX3xX2dxX8xX3x79a3xX7xX8xXaxX237xX5xX8xXaxX3b1xX3xX8xX41x5125xX3fxX8xX7xX37xX5xX7dxX0xX46xX21xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX2d3xX6xX94xX3dxXfxX15xXebxX8xXfxX22xX237xX5xX8xX1xXbxX6xX8xX13fxX17xX2dxX7xX2fxX93xX8xX29xa300xX8xX64xXbxX6xX8xX2fxX5xX233xX8xX3xX2bexX3fxX8xX7xX17xX278xX7xX8xX4xX17xcfb0xX3dxX8xX3xX17xX241xX7xX2fxX8xX3xX2bexX3fxX8xX13fxX17xX37xX3xX8xX3xX17xX232xXbxX93xXfxX3c0xX8xX3xX2dxX8xX64xX237xX7xX8xX7xX2axX3dxX8xX4xX17xX3b1xX3xX8xX10xX3b1xX3xX7dxX0xX46xX21xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX2d3xX6xX94xX3dxXfxX15xXebxX8xXfxX22xX24dxX5xX8xX4xX17xX416xX3dxX8xX17xX6xX2axX5xX8xX2axc847xX8xb58exX3d2xX7xX8xX7xX2axX6xX8xX7xX27exX21xX8xX4xX5xX256xX7xX8xXaxX232xX2b3xX7xX2fxX8xX3xX17xX6xX8xX4xX24dxX3c0xX8xX10xX3b1xX4xX8xXaxX401xX6xX8xX3xX17xac2bxX7xX2fxX8xX4dxX232xX7xX2fxX8xX4dxX232xX7xX2fxX8xX3xX2b3xX8xX3xX17xX2aaxXfxX3c0xX8xX3xX2dxX8xX13fxX5xXbxX8xX7xX17xX3axX7xX8xX96xXbxX5xX8xX41xX245xX21xX7dxX0xX46xX21xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21x63bdxX6xX3fxX4dxX3xX2xXfxX15xX22xX17xX2xX6xX8x67e6xX5xX7xX2fxX0xX46xX21xX15xX0xX46xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX15