Địa phương đầu tiên của Hà Tĩnh thí điểm 16ha lạc giống “bảo quản ngoài đồng ruộng”
(Baohatinh.vn) - Để tạo ra loại lạc giống chất lượng tốt, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa triển khai thí điểm gieo 16ha lạc thu đông bằng kỹ thuật phủ bạt ni lông để nhân giống vụ xuân năm sau tại 4 xã.
b18cx111baxb349x11b1cx14685xff4bx1514ex142b7x1407dxX7x1016cx15140x160d6x16ad6x14be5xfa70xX5x103d8xXaxX3xX7xXex11e46xX5xX10xX9xXaxXexX10x1612fxXexdaf1xX6xX5xXdxc7f1xcb39x1713fxX3x12cf6xe20cxX7xXexXdx14d46xX15x13311xXax117e5x16a19x12342xX6xX3xXbxX1x15e19x10e63xX23xX22xX3xdc8dxe7fexX27xX3xXexXdx17223xX23xX3xX4xe09exX6xX3x16343x1695exX3xXcxe446xX23xX1xX3xXexX1xea49xX3xX3bxXdx13447x12e0exX3xX2x151e7xX1xX6xX3xX5xe966xX4xX3xX22xXdx1011dxX23xX22xX3xc9cex11729x102bbx10f8cxX3x1715bxX27xX6axX23xX3xX23xX22xX6bxX49xXdxX3xX3bx13470xX23xX22xX3xf361xX27x1581cxX23xX22x10472xX0xe825xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX10xX6x166d6xXaxX2fxX0xX10xX57xX2fxX3xX30xX56xX3xXexX5fxX6bxX3xX7dxX6xX3xX5xX6bxX5fxXdxX3xX5xX5fxX4xX3xX22xXdxX64xX23xX22xX3xX4xX1x126b0xXexX3xX5xX36x120c7xX23xX22xX3xXexX64xXex13f7exX3xX1xX27xX15xd7f8xX23xX3x16315xX22xX1xXdxX3xf146xX27x1652cxX23xX3x15d08xX48xX49xX3xXcxX4cxX23xX1xd42cxX3xf456x16fcdxX6xX3xXexX7dxXdxX56xX23xX3x1484axX1xX6xXdxX3xXexX1xX52xX3xX3bxXdxX56xX57xX3xX22xXdxX10xX6bxX3xX2xX5axX1xX6xX3xX5xX5fxX4xX3xXexX1xX27xX3xX3bxc037xX23xX22xX3xX69xc1bfxX23xX22xX3xXebx1609fxX3xXexX1xX27x15033xXexX3xXbxX1xX45xX3xX69xX5fxXexX3xX23xXdxX3xX5xX10cxX23xX22xX3xX3bxX56xX3xX23xX1xXd4xX23xX3xX22xXdxX64xX23xX22xX3xXe1x17403xX3xX1cxX27xXd4xX23xX3xX23xbdd1xX57xX3xX7xX6xX27xX3xXexX5fxXdxX3x162abxX3xX1cxe4ecxf310xX0xX84xX10xX57xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx140f3xX6bxX96xX15xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx12445xX10xX23xXexX10xX7dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax11463xXdxX96xXexX1xX24xX3xX5axX2xe210xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX150xX2x1637cxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX84xX84xXdxX154xX69xX6xX6bxX1xX6xXexXdxX23xX1xX154xXe1xX23xX84xX23xX10xX18bxX7xX84x128c6xX1a3x1502bxX5axX84xf964xX1c9xX96xX150xX2x13d19xX194xX1a3xX1c9xX1c9xXexX1cexX5axX2xX2xX5axX5xX1a3xX154xX26xXbxX22x174a9xX7dxX9xX1cexX194x17621xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX6xX3xXbxX1xX36xX37xX23xX22xX3xX3bxX3cxX27xX3xXexXdxX41xX23xX3xX4xX45xX6xX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX3xXexX1xX52xX3xX3bxXdxX56xX57xX3xX2xX5axX1xX6xX3xX5xX5fxX4xX3xX22xXdxX64xX23xX22xX3xX68xX69xX6axX6bxX3xX6dxX27xX6axX23xX3xX23xX22xX6bxX49xXdxX3xX3bxX79xX23xX22xX3xX7dxX27xX7fxX23xX22xX82xXaxX3xX18bxXdxX96xXexX1xX9xXaxX5axX2xX194xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX150xX2xX1a3xXaxX3xX84xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX6xXbxXexXdxX6bxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX7dxX6bxX23xX22xX3xX3bx12cf8xXc5xX3xXd2xX27xXd4xX23xX3xe938xXdxX41xX23xX3xX22xXdxX10xX6bxX3xX1e9xX3xX1xX6xXc5xX3xXd2xX27xXd4xX23xX3xXcxX1xX49xX23xX1xX3xX150xX3xX1xX6xXc5xX3xXd2xX27xXd4xX23xX3x15edfxX116xX3xX1cbxX3xX1xX6xX3xXe1xX49xX3xXd2xX27xXd4xX23xX3x109f4xXdxX6xX23xX22xX3xX1c9xX3xX1xX6xX154xX3xd76exX6bxX5fxXdxX3xX5xX5fxX4xX3xX22xXdxX64xX23xX22xX3xX3bxX56xX3xX22xXdxX10xX6bxX3xXd7xX2e7xX3xX2xX150xX3xXe1xX49xX3xX5xX5fxX4xX3xX4x172ffxX4xXdfxX3xX3bxX36xXbexX4xX3xX5x112b3xX6xX3xX4xX1xc402xX23xX3xXexXe2xX3xXe1xX13dxX3xX1cxX27xXd4xX23xX3xX23xX145xX57xX3xX23xX6xX15xX3xX4xX45xX6xX3xX69xX49xX3xX4xX6bxX23xX3xX23xX10cxX23xX22xX3xX96xXd4xX23xX154xX3xXcxX1xX10xX6bxX3xXexX52xX23xX1xX3xXexX6bx1477fxX23xXc5xX3xX7xX6xX27xX3xX2xX1a3xX1a3xX3xX23xX22xX49xX15xXc5xX3xX7xX64xX3xX5xX5fxX4xX3xX23xX49xX15xX3xX7x121c9xX3xX4xX1xX6bxX3xXexX1xX27xX3xX1xX6bxX5fxX4xX1xX3xX3bxX56xX3xX5xX49xX57xX3xX5xX5fxX4xX3xX22xXdxX64xX23xX22xX3xX4xX1xX6bxX3xXe1xX13dxX3xX1cxX27xXd4xX23xX3xX23xX145xX57xX3xX1c9xX1a3xX1c9xX2xX154xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX6bxX96xX15xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17cxX10xX23xXexX10xX7dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18bxXdxX96xXexX1xX24xX3xX5axX2xX194xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX150xX2xX1a3xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX84xX84xXdxX154xX69xX6xX6bxX1xX6xXexXdxX23xX1xX154xXe1xX23xX84xX23xX10xX18bxX7xX84xX1c9xX1a3xX1cbxX5axX84xX1cexX1c9xX96xX150xX2xX1d3xX194xX1a3xX194xX1cexXexX1cbxX1a3xX1e9xX2xX1cexX5xX1a3xX154xX26xXbxX22xX1e4xX7dxX9xX1d3xX1cbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX6xX3xXbxX1xX36xX37xX23xX22xX3xX3bxX3cxX27xX3xXexXdxX41xX23xX3xX4xX45xX6xX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX3xXexX1xX52xX3xX3bxXdxX56xX57xX3xX2xX5axX1xX6xX3xX5xX5fxX4xX3xX22xXdxX64xX23xX22xX3xX68xX69xX6axX6bxX3xX6dxX27xX6axX23xX3xX23xX22xX6bxX49xXdxX3xX3bxX79xX23xX22xX3xX7dxX27xX7fxX23xX22xX82xXaxX3xX18bxXdxX96xXexX1xX9xXaxX5axX2xX194xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX150xX2xX1a3xXaxX3xX84xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX6xXbxXexXdxX6bxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX2e7xX5fxX4xX3xX5xX49xX3xX5xX6bxX49xXdxX3xX4xXd4xX15xX3xX23xX10cxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxXcaxXbxX3xX4xX1xX45xX3xX5xX316xX4xX3xcd38xX3xXcdxX22xX1xXdxX3xXd2xX27xXd4xX23xX154xX3xXcxX6bxX49xX23xX3xX1xX27xX15xXcaxX23xX3xX4xX29dxX3xX1c9xX154xX1a3xX1a3xX1a3xX3xX1xX6xXc5xX3xX7xX6axX23xX3xX5xX36xXbexX23xX22xX3xX69x10793xX23xX1xX3xX6dxX27xXd4xX23xX3xX1xX111xX23xX22xX3xX23xX145xX57xX3xX3bxX5fxXexX3xX1c9xX3xXexXb9xX23xX84xX1xX6xX154xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX6bxX96xX15xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17cxX10xX23xXexX10xX7dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18bxXdxX96xXexX1xX24xX3xX5axX2xX194xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX150xX2xX1a3xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX84xX84xXdxX154xX69xX6xX6bxX1xX6xXexXdxX23xX1xX154xXe1xX23xX84xX23xX10xX18bxX7xX84xX1c9xX1a3xX1cbxX5axX84xX1cexX1c9xX96xX150xX2xX1d3xX194xX2xX1cbxX1d3xXexX1e9xX1e9xX1cexX194xX1a3xX5xX1a3xX154xX26xXbxX22xX1e4xX7dxX9xX1cexX1cbxX194xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX6xX3xXbxX1xX36xX37xX23xX22xX3xX3bxX3cxX27xX3xXexXdxX41xX23xX3xX4xX45xX6xX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX3xXexX1xX52xX3xX3bxXdxX56xX57xX3xX2xX5axX1xX6xX3xX5xX5fxX4xX3xX22xXdxX64xX23xX22xX3xX68xX69xX6axX6bxX3xX6dxX27xX6axX23xX3xX23xX22xX6bxX49xXdxX3xX3bxX79xX23xX22xX3xX7dxX27xX7fxX23xX22xX82xXaxX3xX18bxXdxX96xXexX1xX9xXaxX5axX2xX194xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX150xX2xX1a3xXaxX3xX84xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX6xXbxXexXdxX6bxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcdxX1x14d0exX23xX22xX3xX23xX145xX57xX3xX6dxX27xX6xXc5xX3xXe1xcf66xX23xX3xX4x163baxX23xX3xXexX535xX23xX1xX3xXexX7dxX5fxX23xX22xX3xX23xX22xX36x1278axXdxX3xX96xXd4xX23xX3xX57xX7fxXexX3xX7xX64xX3xX3bxX31xX6xX3xXbxX1xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX352xX57xX3xX5xXbexXdxX3xX57xX27xX6xX3xX5xX5fxX4xX3xX22xXdxX64xX23xX22xX3xXexX7dxX10cxXdxX3xX23xd7e9xXdxX3xXexX7dxX41xX23xX3xXexX1xX31xX3xXexX7dxX36xX6b5xX23xX22xX3xXebxX1xXdxb2d1xX23xX3xX23xX1xXdxf379xX27xX3xX96xXdxXcaxX23xX3xXexX52xX4xX1xX3xXebxX1xXdxX3xXexX1xX27xX3xX1xX6bxX5fxX4xX1xX3xX69xX31xX3xX7xX13dxXexX3xX22xXdxX6axX57xX3xX7xX6axX23xX3xX5xX36xXbexX23xX22xXc5xX3xXexX1xX11bxX57xX3xX4xX1xX52xX3xX57xXb9xXexX3xXexX7dxb4c0xX23xX22xX154xX3xX30xX56xX3xXebxX1xX747xX4xX3xXbxX1xX13dxX4xX3xXexX535xX23xX1xX3xXexX7dxX5fxX23xX22xX3xX23xX49xX15xXc5xX3xX1xX27xX15xXcaxX23xX3xXcdxX22xX1xXdxX3xXd2xX27xXd4xX23xX3xX3bxX153xX3xXexX7dxX52xX4xX1xX3xXebxXdxX23xX1xX3xXbxX1xX52xX3xX2xX1a3xX1a3xX3xXexX7dxXdxXcaxX27xX3xX3bxX79xX23xX22xX3xX1xed27xX3xXexX7dxXbexX3xX69xX49xX3xX4xX6bxX23xX3xX23xX1xXd4xX23xX3xX96xXd4xX23xX3xX4xX352xX4xX3xX1cxX153xX3xXexX1xX316xX4xX3xX1xXdxXcaxX23xX3xXe1xXdxXcaxX4xX3xX68xX3bxX56xX3xX5xX5fxX4xX3xX22xXdxX64xX23xX22xX3xX23xX22xX6bxX49xXdxX3xX3bxX79xX23xX22xX3xX7dxX27xX7fxX23xX22xX82xX154xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX6bxX96xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17cxX10xX23xXexX10xX7dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18bxXdxX96xXexX1xX24xX3xX5axX2xX194xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX150xX2xX1a3xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX84xX84xXdxX154xX69xX6xX6bxX1xX6xXexXdxX23xX1xX154xXe1xX23xX84xX23xX10xX18bxX7xX84xX1c9xX1a3xX1cbxX5axX84xX1cexX1c9xX96xX150xX2xX1d3xX194xX1c9xX2xX1d3xXexX194xX1d3xX2xX1d3xX1e9xX5xX1a3xX154xX26xXbxX22xX1e4xX7dxX9xX1d3xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX6xX3xXbxX1xX36xX37xX23xX22xX3xX3bxX3cxX27xX3xXexXdxX41xX23xX3xX4xX45xX6xX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX3xXexX1xX52xX3xX3bxXdxX56xX57xX3xX2xX5axX1xX6xX3xX5xX5fxX4xX3xX22xXdxX64xX23xX22xX3xX68xX69xX6axX6bxX3xX6dxX27xX6axX23xX3xX23xX22xX6bxX49xXdxX3xX3bxX79xX23xX22xX3xX7dxX27xX7fxX23xX22xX82xXaxX3xX18bxXdxX96xXexX1xX9xXaxX5axX2xX194xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX150xX2xX1a3xXaxX3xX84xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX6xXbxXexXdxX6bxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX7dxX36xX505xX23xX22xX3xXbxX1xX6a4xX23xX22xX3xXcdxXcdxdd55x16b2cxXcxXcdxXcxX3xX1xX27xX15xXcaxX23xX3xXcdxX22xX1xXdxX3xXd2xX27xXd4xX23xX3xX2e7xX41xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX169xX535xX23xX1xX3xX4xX1xX6bxX3xX69xXdxX700xXexX24xX3xX0xX10xX57xX2fxXcdxX22xX1xXdxX3xXd2xX27xXd4xX23xX3xX5xX49xX3xX3bxX31xX6xX3xXbxX1xX36xX37xX23xX22xX3xX3bxX3cxX27xX3xXexXdxX41xX23xX3xXexX7dxX41xX23xX3xX3bxX31xX6xX3xX69xX49xX23xX3xXex13519xX23xX1xX3xXexX7dxXdxX56xX23xX3xXebxX1xX6xXdxX3xX22xXdxX10xX6bxX3xX5xX5fxX4xX3xX23xX1xXd4xX23xX3xX22xXdxX64xX23xX22xX3xX3bxX56xX3xX1xX79bxX3xXexX7dxXbexX3xX69xX49xX3xX4xX6bxX23xX3xXcdxX1xXd4xX23xX3xX96xXd4xX23xX3xXexX7dxX41xX23xX3xX3bxX31xX6xX3xX69xX49xX23xX154xX3xXcxX1xX0xX84xX10xX57xX2fxX0xX10xX57xX2fxX10xX6bxX3xXexX52xX23xX1xX3xXexX6bxX352xX23xXc5xX3xXexX1xX352xX23xX22xX3xX2xX3xX23xX145xX57xX3xX1c9xX1a3xX1c9xX2xXc5xX3xX150xX3xX1cxX153xX3xXexX7dxX41xX23xX3xX7xX370xX3xXexX1xX27xX3xX1xX6bxX5fxX4xX1xX3xX3bxX36xXbexX4xX3xX1cbxX1c9xX3xXexXb9xX23xX3xX5xX5fxX4xX3xX22xXdxX64xX23xX22xX3xXexX36xX37xX23xX22xX3x12c23xX23xX22xX3xXe1xce76xXdxX3xX7xX64xX3xXexXdxX706xX23xX3xX2xX5axX1a3xX3xXexX7dxXdxXcaxX27xX3xX3bxX79xX23xX22xX154xX3xXcdxX700xX27xX3xXexX1xX49xX23xX1xX3xX4xX10cxX23xX22xXc5xX3xX23xX145xX57xX3xX1c9xX1a3xX1c9xX2xXc5xX3xX1xX27xX15xXcaxX23xX3xXexXdxX700xXbxX3xXexX13dxX4xX3xX57xX505xX3xX7dxX7fxX23xX22xX3xX96xXdxXcaxX23xX3xXexX52xX4xX1xX3xX22xXdxX10xX6bxX3xX22xXdxX64xX23xX22xX3xX3bxX56xX3xX69xX49xX3xX4xX6bxX23xX3xX4xX1xX45xX3xX3bxX7fxX23xX22xX3xXexX7dxX6bxX23xX22xX3xX7xX6axX23xX3xX1cxX27xXb9xXexX154xX3xX0xX84xX10xX57xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX6bxX96xX15xXaxX2fxX0xX7xXexX7dxX6bxX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX41xX23xX3xX6dxX27xX6xX23xX24xX3xX0xX84xX7xXexX7dxX6bxX23xX22xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xX96xXdxXe1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX96xX7dxX10xX5xX6xXexX10xX96xXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX57xX69xX1exX6xX23xX96xX1exX7xX6xXbxX6bxXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX6b5xXdxX3xXexXdxX700xXexX3xX69xXb9xXexX3xX5xXbexXdxXc5xX3xX23xX10cxX23xX22xX3xX96xXd4xX23xX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX3xX57xXb9xXexX3xXexXdxX706xX23xX3xXex12504xX3xX57xX27xX6xX3xX5xX5fxX4xX3xX22xXdxX64xX23xX22xXaxX3xX1xX7dxX10xX2bxX9xXaxX84xX23xX6bxX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX84xXexX1xX6bxXdxX1exXexXdxX10xXexX1exX69xX6xXexX1exX5xX6bxXdxX1exX23xX6bxX23xX22xX1exX96xX6xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX57xX6xXexX1exXexXdxX10xX23xX1exXexX15xX1exX57xX27xX6xX1exX5xX6xX4xX1exX22xXdxX6bxX23xX22xX84xX2xX1d3xX1d3xX2xX150xX150xX154xX1xXexX57xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX84xX57xX10xX96xXdxX6xX84xX2xX1c9xX1a3xX84xX23xX10xX18bxX7xX84xX1c9xX1a3xX1a3xX1cexX84xX2xX194xX150xX96xX1cbxX1a3xX1a3xX1c9xX150xX150xX194xXexX1d3xX1cexX5axX1cexX1c9xX5xX1a3xX154xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX6xX3xXbxX1xX36xX37xX23xX22xX3xX3bxX3cxX27xX3xXexXdxX41xX23xX3xX4xX45xX6xX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX3xXexX1xX52xX3xX3bxXdxX56xX57xX3xX2xX5axX1xX6xX3xX5xX5fxX4xX3xX22xXdxX64xX23xX22xX3xX68xX69xX6axX6bxX3xX6dxX27xX6axX23xX3xX23xX22xX6bxX49xXdxX3xX3bxX79xX23xX22xX3xX7dxX27xX7fxX23xX22xX82xXaxX3xX84xX2fxX0xX84xX6xX2fxX0xX96xXdxXe1xX2fxX0xX7xXexX7dxX6bxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX6b5xXdxX3xXexXdxX700xXexX3xX69xXb9xXexX3xX5xXbexXdxXc5xX3xX23xX10cxX23xX22xX3xX96xXd4xX23xX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX3xX57xXb9xXexX3xXexXdxX706xX23xX3xXexXb92xX3xX57xX27xX6xX3xX5xX5fxX4xX3xX22xXdxX64xX23xX22xXaxX3xX1xX7dxX10xX2bxX9xXaxX84xX23xX6bxX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX84xXexX1xX6bxXdxX1exXexXdxX10xXexX1exX69xX6xXexX1exX5xX6bxXdxX1exX23xX6bxX23xX22xX1exX96xX6xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX57xX6xXexX1exXexXdxX10xX23xX1exXexX15xX1exX57xX27xX6xX1exX5xX6xX4xX1exX22xXdxX6bxX23xX22xX84xX2xX1d3xX1d3xX2xX150xX150xX154xX1xXexX57xXaxX2fxXcxX1xX6b5xXdxX3xXexXdxX700xXexX3xX69xXb9xXexX3xX5xXbexXdxXc5xX3xX23xX10cxX23xX22xX3xX96xXd4xX23xX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX3xX57xXb9xXexX3xXexXdxX706xX23xX3xXexXb92xX3xX57xX27xX6xX3xX5xX5fxX4xX3xX22xXdxX64xX23xX22xX0xX84xX6xX2fxX0xX84xX7xXexX7dxX6bxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX96xXaxX2fxXcxX1xX6b5xXdxX3xXexXdxX700xXexX3xX69xXb9xXexX3xX5xXbexXdxXc5xX3xX7xX64xX3xX96xXdxXcaxX23xX3xXexX52xX4xX1xX3xX5xX5fxX4xX3xX1cxX27xXd4xX23xX3xX3bxX153xX3xX22xXdxX10xX6bxX3xX1xX36xX3xX1xX5fxXdxXc5xX3xXbxX1xX6axXdxX3xX22xXdxX10xX6bxX3xX5xX5fxXdxX3xXexXe2xX3xX1c9xX194xX3xX1exX3xX194xX1a3x13153xX3xXebxX1xXdxX700xX23xX3xX69xX49xX3xX4xX6bxX23xX3xX23xX10cxX23xX22xX3xX96xXd4xX23xX3xX505xX3xX23xX1xXdxX706xX27xX3xX3bxX31xX6xX3xXbxX1xX36xX37xX23xX22xX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX3xX23xX1xX36xX24xX3xXcdxX22xX1xXdxX3xXd2xX27xXd4xX23xXc5xX3xX2e7xX7fxX4xX3xX48xX49xXc5xX3xXcxX1xX5fxX4xX1xX3xX48xX49xX154xX154xX154xX3xX68xX57xXb9xXexX3xXexX7dxX747xX23xX22xX82xX3xX4xX6axX3xX4xX1xX13dxX4xX3xXexXb92xX3xX3bxX79xX23xX22xX3xXexXdxX706xX23xX3xX22xXdxX64xX23xX22xX154xX0xX84xXbxX2fxX0xX84xX96xXdxXe1xX2fxX0xX84xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2a5xX535xX3xX7xX6xX6bxX3xX1xX700xXexX3xXexX1xX6b5xXdxX3xXe1xX13dxXc5xX3xX22xXdxX10xX6bxX3xXexX7dxX9afxX6xX3xX5xX5fxX4xX3xX1cxX27xXd4xX23xX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX3xX4xX1xX9afxX3xX3bxX5fxXexX3xX5axX194xXdf4xX3xX96xXdxXcaxX23xX3xXexX52xX4xX1xX1e4x14d28xXaxX3xX1xX7dxX10xX2bxX9xXaxX84xX23xX6bxX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX84xXe1xXdxX1exX7xX6xX6bxX1exX1xX10xXexX1exXexX1xX6bxXdxX1exXe1xX27xX1exX22xXdxX10xX6bxX1exXexX7dxXdxX6xX1exX5xX6xX4xX1exX1cxX27xX6xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX1xXdxX1exX96xX6xXexX1exX5axX194xX1exX96xXdxX10xX23xX1exXexXdxX4xX1xX84xX2xX1d3xX1e9xX194xX2xX1d3xX154xX1xXexX57xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX84xX57xX10xX96xXdxX6xX84xX2xX1c9xX1a3xX84xX23xX10xX18bxX7xX84xX1c9xX1a3xX1a3xX1e9xX84xX1d3xX150xX96xX194xX1a3xX1e9xX150xX5axX2xX2xXexX2xX5axX2xX5axX5axX5xX1a3xX154xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX6xX3xXbxX1xX36xX37xX23xX22xX3xX3bxX3cxX27xX3xXexXdxX41xX23xX3xX4xX45xX6xX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX3xXexX1xX52xX3xX3bxXdxX56xX57xX3xX2xX5axX1xX6xX3xX5xX5fxX4xX3xX22xXdxX64xX23xX22xX3xX68xX69xX6axX6bxX3xX6dxX27xX6axX23xX3xX23xX22xX6bxX49xXdxX3xX3bxX79xX23xX22xX3xX7dxX27xX7fxX23xX22xX82xXaxX3xX84xX2fxX0xX84xX6xX2fxX0xX96xXdxXe1xX2fxX0xX7xXexX7dxX6bxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2a5xX535xX3xX7xX6xX6bxX3xX1xX700xXexX3xXexX1xX6b5xXdxX3xXe1xX13dxXc5xX3xX22xXdxX10xX6bxX3xXexX7dxX9afxX6xX3xX5xX5fxX4xX3xX1cxX27xXd4xX23xX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX3xX4xX1xX9afxX3xX3bxX5fxXexX3xX5axX194xXdf4xX3xX96xXdxXcaxX23xX3xXexX52xX4xX1xX1e4xXed4xXaxX3xX1xX7dxX10xX2bxX9xXaxX84xX23xX6bxX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX84xXe1xXdxX1exX7xX6xX6bxX1exX1xX10xXexX1exXexX1xX6bxXdxX1exXe1xX27xX1exX22xXdxX10xX6bxX1exXexX7dxXdxX6xX1exX5xX6xX4xX1exX1cxX27xX6xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX1xXdxX1exX96xX6xXexX1exX5axX194xX1exX96xXdxX10xX23xX1exXexXdxX4xX1xX84xX2xX1d3xX1e9xX194xX2xX1d3xX154xX1xXexX57xXaxX2fxX2a5xX535xX3xX7xX6xX6bxX3xX1xX700xXexX3xXexX1xX6b5xXdxX3xXe1xX13dxXc5xX3xX22xXdxX10xX6bxX3xXexX7dxX9afxX6xX3xX5xX5fxX4xX3xX1cxX27xXd4xX23xX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX3xX4xX1xX9afxX3xX3bxX5fxXexX3xX5axX194xXdf4xX3xX96xXdxXcaxX23xX3xXexX52xX4xX1xX1e4xXed4xX0xX84xX6xX2fxX0xX84xX7xXexX7dxX6bxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX96xXaxX2fx170bbxX1xX27xX23xX22xX3xX5xX31xX4xX1xX3xX22xXdxX10xX6bxX3xXexX7dxX9afxX6xX3xX5xX5fxX4xX3xX1cxX27xXd4xX23xX3xX1c9xX1a3xX1c9xX1a3xX3xX3bxX153xX3xXebxX700xXexX3xXexX1xX30cxX4xX3xXd7xX1c9xX1a3xX84xX1c9xXdfxXc5xX3xXexX27xX15xX3xX23xX1xXdxX41xX23xXc5xX3xX4xX352xX4xX3xXe1x12018xX23xX22xX3xX7xX6axX23xX3xX1cxX27xXb9xXexX3xX505xX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX3xX4xX1xX9afxX3xX57xXa5dxXdxX3xX3bxX5fxXexX3xX5axX194xXdf4xX3xXebxX700xX3xX1xX6bxX5fxX4xX1xX154xX3xX30xXd4xX15xX3xX3bxX36xXbexX4xX3xX1cxX10xX57xX3xX5xX49xX3xX23xX145xX57xX3xX4xX29dxX3xXexXdxX700xX23xX3xX3bxX7fxX3xX22xXdxX10xX6bxX3xXexX7dxX9afxX6xX3xX5xX5fxX4xX3xX1cxX27xXd4xX23xX3xX4xX1xX11bxX57xX3xX23xX1xXb9xXexX3xXexX7dxX6bxX23xX22xX3xX23xX1xXdxX706xX27xX3xX23xX145xX57xX3xX23xX6xX15x14d54xX0xX84xXbxX2fxX0xX84xX96xXdxXe1xX2fxX0xX84xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcdxX10cxX23xX22xX3xX96xXd4xX23xX3xX2a5xe313xX3xd112xX27xX6xX23xX22xX3xXexX11bxXbxX3xXexX7dxX27xX23xX22xX3xX3bxe141xX15xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xXexXdxX700xX23xX3xX3bxX7fxX3xX7xX6axX23xX3xX1cxX27xXb9xXexX3xXe1xX13dxX3xX1cxX27xXd4xX23xXaxX3xX1xX7dxX10xX2bxX9xXaxX84xX23xX6bxX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX84xX23xX6bxX23xX22xX1exX96xX6xX23xX1exXe1xX27xX1exX6dxX27xX6xX23xX22xX1exXexX6xXbxX1exXexX7dxX27xX23xX22xX1exX96xX6xX15xX1exX23xX1xX6xX23xX1xX1exXexXdxX10xX23xX1exX96xX6bxX1exX7xX6xX23xX1exX1cxX27xX6xXexX1exXe1xX27xX1exX1cxX27xX6xX23xX84xX2xX1d3xX5axX1cexX1a3xX2xX154xX1xXexX57xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX84xX57xX10xX96xXdxX6xX84xX2xX1c9xX1a3xX84xX23xX10xX18bxX7xX84xX1c9xX1a3xX1a3xX194xX84xX1cexX150xX96xX1a3xX1a3xX1d3xX1c9xX150xX1c9xX194xXexX1cbxX2xX1e9xX1c9xX1a3xX5xX1a3xX154xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX6xX3xXbxX1xX36xX37xX23xX22xX3xX3bxX3cxX27xX3xXexXdxX41xX23xX3xX4xX45xX6xX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX23xX1xX3xXexX1xX52xX3xX3bxXdxX56xX57xX3xX2xX5axX1xX6xX3xX5xX5fxX4xX3xX22xXdxX64xX23xX22xX3xX68xX69xX6axX6bxX3xX6dxX27xX6axX23xX3xX23xX22xX6bxX49xXdxX3xX3bxX79xX23xX22xX3xX7dxX27xX7fxX23xX22xX82xXaxX3xX84xX2fxX0xX84xX6xX2fxX0xX96xXdxXe1xX2fxX0xX7xXexX7dxX6bxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcdxX10cxX23xX22xX3xX96xXd4xX23xX3xX2a5xX11e3xX3xX11e5xX27xX6xX23xX22xX3xXexX11bxXbxX3xXexX7dxX27xX23xX22xX3xX3bxX11f6xX15xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xXexXdxX700xX23xX3xX3bxX7fxX3xX7xX6axX23xX3xX1cxX27xXb9xXexX3xXe1xX13dxX3xX1cxX27xXd4xX23xXaxX3xX1xX7dxX10xX2bxX9xXaxX84xX23xX6bxX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX84xX23xX6bxX23xX22xX1exX96xX6xX23xX1exXe1xX27xX1exX6dxX27xX6xX23xX22xX1exXexX6xXbxX1exXexX7dxX27xX23xX22xX1exX96xX6xX15xX1exX23xX1xX6xX23xX1xX1exXexXdxX10xX23xX1exX96xX6bxX1exX7xX6xX23xX1exX1cxX27xX6xXexX1exXe1xX27xX1exX1cxX27xX6xX23xX84xX2xX1d3xX5axX1cexX1a3xX2xX154xX1xXexX57xXaxX2fxXcdxX10cxX23xX22xX3xX96xXd4xX23xX3xX2a5xX11e3xX3xX11e5xX27xX6xX23xX22xX3xXexX11bxXbxX3xXexX7dxX27xX23xX22xX3xX3bxX11f6xX15xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xXexXdxX700xX23xX3xX3bxX7fxX3xX7xX6axX23xX3xX1cxX27xXb9xXexX3xXe1xX13dxX3xX1cxX27xXd4xX23xX0xX84xX6xX2fxX0xX84xX7xXexX7dxX6bxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX96xXaxX2fxX10f4xX1xX352xX4xX3xXe1xXa5dxXdxX3xXe1xX113bxX23xX22xX3xX3bxX79xX23xX22xX3xX69xX111xX23xX22xXc5xX3xX23xX1xX692xX23xX22xX3xX23xX22xX49xX15xX3xX23xX49xX15xX3xXexX1xX6b5xXdxX3xXexXdxX700xXexX3xX2a5xX11e3xX3xX11e5xX27xX6xX23xX22xX3xXd7xX48xX49xX3xXcxX4cxX23xX1xXdfxX3xXebxX1xX10cxX3xX7dxX352xX6bxXc5xX3xX23xX10cxX23xX22xX3xX96xXd4xX23xX3xX3bxX6xX23xX22xX3xXexX11bxXbxX3xXexX7dxX27xX23xX22xX3xX7dxX6xX3xX3bxX79xX23xX22xXc5xX3xX69xX352xX57xX3xXe1xX36xX6b5xX23xX3xX3bxX79xXdxX3xX3bxX56xX3xX3bxX11f6xX15xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xXexXdxX700xX23xX3xX3bxX7fxX3xX7xX6axX23xX3xX1cxX27xXb9xXexX3xXe1xX13dxX3xX1cxX27xXd4xX23xXc5xX3xX3bxX6axX57xX3xX69xX6axX6bxX3xX5xX31xX4xX1xX3xXexX1xX6b5xXdxX3xXe1xX13dxX154xX0xX84xXbxX2fxX0xX84xX96xXdxXe1xX2fxX0xX84xX5xXdxX2fxX0xX84xX27xX5xX2fxX0xX96xXdxXe1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX7dxXaxX2fxX0xX84xX96xXdxXe1xX2fxX0xX84xX96xXdxXe1xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc038xX27xXexX1xX6bxX7dxXaxX2fxX48xX6bxX49xXdxX3xXcdxX6xX57xX0xX84xXbxX2f
Hoài Nam