Mỹ tịch thu tên lửa của Iran, trừng phạt 11 thực thể liên quan
Mỹ ngày 29/10 thông báo đã tịch thu các tên lửa của Iran được vận chuyển sang Yemen.
8d0fxe951xab34xff95x9f28xa143x8e7axafbaxbd6exX7x10503xdaf4xd631x100b5x9894xc434xX5xcabbxXaxfecax100c3x10cd8xX3xXexc2d1xX4xX1xX3xXexX1x10d41xX3xXex102cbxa6dcxX3xX5x10e3exX6xX3xX4xb856xX6xX3xa22axc951xX6xX21xb8f6xX3xXexX2cx9146xX21xa40cxX3xXbxX1xa272xXexX3xX2xX2xX3xXexX1xd58dxX4xX3xXexX1xb770xX3xX5xXdxX20xX21xX3xa665xX1dxX6xX21xX0xb5c3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe5dcxX10xX6x104c7xXaxX12xX13xX14xX3xX21xX35xfc40xfb27xX3xe423x9ef7xX52xX2xd3afxX3xXexX1xf5acxX21xX35xX3xc26fxf234xb03exX3xe534x10b3dxX3xXexX17xX4xX1xX3xXexX1xX1dxX3xX4xX7cxX4xX3xXexX20xX21xX3xX5xX24xX6xX3xX4xX28xX6xX3xX2bxX2cxX6xX21xX3xX7fx8f8dx9101xX4xX3x909cxbc1dxX21xX3xX4xX1xX1dxX6dxX46xX21xX3xX7xX6xX21xX35xX3x90ccxX10x105b6xX10xX21xb64fxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcfe6xX7dxX64xX6dxXaxX12xX13xX14xX3xX4x92abxX21xX35xX3xX7fxX80xX3xX7cxXbxX3xX7fx9db2xXexX3xXexX2cxX33xX21xX35xX3xXbxX1xX39xXexX3xX7fxecbaxXdxX3xXa5xacb0xXdxX3xX2xX2xX3xX4xX7cxX3xX21xX1xab9bxX21xX3xXa5xX6cxX3xXexX1xX41xX4xX3xXexX1xX46xX3xX5xXdxX20xX21xX3xX4dxX1dxX6xX21xX3xXexXf2xXdxX3xXa5xXdxbb5dxX4xX3xXb7xX1dxX6xX3xX7bxX7cxX21xX3xX4xX7cxX4xX3xX7xefd9xX21xX3xXbxX1xdf41xXb7xX3xX1xba84xX6xX3xX64xa707xX1dxX3xX4xX28xX6xX3xX2bxX2cxX6xX21xXbaxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX7dxX64xX6dxXaxX12xX0xX7xX7dxX1dxX2cxX4xX10xX3xXexX6dxXbxX10xX9xXaxXdxXb7xX6xX35xX10xX52xed08xXbxX10xX35xXaxX3xXb7xX10xX64xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX21xX64xX3xb00fxXb7xXdxX21xef74xb6a3xXdxX64xXexX1x8dbexX3xX2xX6fxX73xX73xXbxb2a3xe05exXaxX3xX64xX6xXexX6xX187xX7xX2cxX4xX7xX10xXexX9xXaxX52xX7xXdxXexX10xX7xX52xX64xX10x108f8xX6xX1dxX5xXexX52xX1aexXdxX5xX10xX7xX52xX7xXexX6dxX5xX10xX7xX52xX5xX6xX2cxX35xX10xX52xXbxX1dxX7bxX5xXdxX4xX52xX6fxX73xX6fxX73xX187xX2xX73xX52xXexX5xe8f5xXa5xX7xX4dxa164xXbaxX16exXbxX35xX3xX2xX194xXaxX3xX52xX12xX0xX7xX7dxX1dxX2cxX4xX10xX3xXexX6dxXbxX10xX9xXaxXdxXb7xX6xX35xX10xX52xX16exXbxX10xX35xXaxX3xXb7xX10xX64xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX21xX64xX3xX183xXb7xXdxX21xX187xX188xXdxX64xXexX1xX18dxX3xX70xX70xX6fxXbxX194xX195xXaxX3xX64xX6xXexX6xX187xX7xX2cxX4xX7xX10xXexX9xXaxX52xX7xXdxXexX10xX7xX52xX64xX10xX1aexX6xX1dxX5xXexX52xX1aexXdxX5xX10xX7xX52xX7xXexX6dxX5xX10xX7xX52xX5xX6xX2cxX35xX10xX52xXbxX1dxX7bxX5xXdxX4xX52xX6fxX73xX6fxX73xX187xX2xX73xX52xXexX5xX1d8xXa5xX7xX4dxX1dcxXbaxX16exXbxX35xX3xX2xX194xXaxX3xX52xX12xX0xX7xX7dxX1dxX2cxX4xX10xX3xXexX6dxXbxX10xX9xXaxXdxXb7xX6xX35xX10xX52xX16exXbxX10xX35xXaxX3xXb7xX10xX64xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX21xX64xX3xX183xXb7xXdxX21xX187xX188xXdxX64xXexX1xX18dxX3xd418xb3a7x98d8xXbxX194xX195xXaxX3xX64xX6xXexX6xX187xX7xX2cxX4xX7xX10xXexX9xXaxX52xX7xXdxXexX10xX7xX52xX64xX10xX1aexX6xX1dxX5xXexX52xX1aexXdxX5xX10xX7xX52xX7xXexX6dxX5xX10xX7xX52xXb7xX10xX64xXdxX1dxXb7xX52xXbxX1dxX7bxX5xXdxX4xX52xX6fxX73xX6fxX73xX187xX2xX73xX52xXexX5xX1d8xXa5xX7xX4dxX1dcxXbaxX16exXbxX35xX3xX2xX194xXaxX3xX52xX12xX0xX7xX7dxX1dxX2cxX4xX10xX3xXexX6dxXbxX10xX9xXaxXdxXb7xX6xX35xX10xX52xX16exXbxX10xX35xXaxX3xXb7xX10xX64xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX21xX64xX3xX183xXb7xXdxX21xX187xX188xXdxX64xXexX1xX18dxX3xf147xX2aaxX2abxXbxX194xX195xXaxX3xX64xX6xXexX6xX187xX7xX2cxX4xX7xX10xXexX9xXaxX52xX7xXdxXexX10xX7xX52xX64xX10xX1aexX6xX1dxX5xXexX52xX1aexXdxX5xX10xX7xX52xX7xXexX6dxX5xX10xX7xX52xXb7xX10xX64xXdxX1dxXb7xX52xXbxX1dxX7bxX5xXdxX4xX52xX6fxX73xX6fxX73xX187xX2xX73xX52xXexX5xX1d8xXa5xX7xX4dxX1dcxXbaxX16exXbxX35xX3xX2xX194xXaxX3xX52xX12xX0xX7xX7dxX1dxX2cxX4xX10xX3xXexX6dxXbxX10xX9xXaxXdxXb7xX6xX35xX10xX52xX16exXbxX10xX35xXaxX3xXb7xX10xX64xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX21xX64xX3xX183xXb7xXdxX21xX187xX188xXdxX64xXexX1xX18dxX3xX73xX195xXaxX3xX64xX6xXexX6xX187xX7xX2cxX4xX7xX10xXexX9xXaxX52xX7xXdxXexX10xX7xX52xX64xX10xX1aexX6xX1dxX5xXexX52xX1aexXdxX5xX10xX7xX52xX7xXexX6dxX5xX10xX7xX52xX7xXb7xX6xX5xX5xX52xXbxX1dxX7bxX5xXdxX4xX52xX6fxX73xX6fxX73xX187xX2xX73xX52xXexX5xX1d8xXa5xX7xX4dxX1dcxXbaxX16exXbxX35xX3xX2xX194xXaxX3xX52xX12xX0xXdxXb7xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb7xX35xX3xX4xXb7xX7xX187xX5xX6xX1dcxX6dxX3xX4xXb7xX7xX187xX10xX2cxX2cxX7dxX2cxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX52xX52xXdxXbaxX7bxX6xX7dxX1xX6xXexXdxX21xX1xXbaxXa5xX21xX52xX21xX10xX188xX7xX52xX6fxX73xeb8dx10565xX52xX2xX73xX2acxX64xX338xX73xX70xX2xX45cxX2xX70xXexX45cxX2abxX70xX2abxX5xX2xXbaxX16exXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX4xX1xX3xXexX1xX1dxX3xXexX20xX21xX3xX5xX24xX6xX3xX4xX28xX6xX3xX2bxX2cxX6xX21xX2fxX3xXexX2cxX33xX21xX35xX3xXbxX1xX39xXexX3xX2xX2xX3xXexX1xX41xX4xX3xXexX1xX46xX3xX5xXdxX20xX21xX3xX4dxX1dxX6xX21xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxXdxX4xXexX1dxX2cxX10xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx991dxX6xXbxXexXdxX7dxX21xXaxX12xXcxX20xX21xX3xX5xX24xX6xX3xX2bxX2cxX6xX21xX3xXexX2cxX7dxX21xX35xX3xXb7xcdd0xXexX3xX4xX1dxX4f3xX4xX3xXexX1xX24xX3xX21xX35xX1xXdxX11cxXb7xXbaxX3xe603xX21xX1xX18dxX3x104d6xX10xX1dxXexX10xX2cxX7xXbaxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX7dxX64xX6dxXaxX12xXcxX1xX77xX21xX35xX3xX7bxX7cxX7dxX3xX4xX28xX6xX3xXcaxX4f3xX3xXcxXa1xX3xXbxX1xX7cxXbxX3xX13xX14xX3xX4xX1xX7dxX3xX7bxXdxe5d3xXexX2fxX3xX21xX35xX7dxX6cxXdxX3xXa5xXdxX11cxX4xX3xXexX17xX4xX1xX3xXexX1xX1dxX3xX4xX7cxX4xX3xXexX20xX21xX3xX5xX24xX6xX3xX4xX28xX6xX3xX2bxX2cxX6xX21xX3xXa5xXa6xX21xX3xX4xX1xX1dxX6dxX46xX21xX3xX7xX6xX21xX35xX3xXb5xX10xXb7xX10xX21xX2fxX3xX13xX14xX3xX4xXd4xX21xX35xX3xX7fxX80xX3xX7bxX7cxX21xX3xX2xX2fxX2xX3xXexX2cxXdxX11cxX1dxX3xXexX1xd87axX21xX35xX3xX64xX139xX1dxX3xX4xX28xX6xX3xX2bxX2cxX6xX21xX3xX7bxX17xX3xXexX17xX4xX1xX3xXexX1xX1dxX3xfb07xX1xXdxX3xX7fxX6xX21xX35xX3xXexX2cxX20xX21xX3xX7fxXa1xd606xX21xX35xX3xXa5xXa6xX21xX3xX4xX1xX1dxX6dxX46xX21xX3xXexXf2xXdxX3xb1e9xX10xX21xX10xX1dcxX1dxX10xX5xX6xXbaxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX7dxX64xX6dxXaxX12xXcxX2cxX7dxX21xX35xX3xX5c7xX1xXdxX3xX7fxX135xX2fxX3xXcaxX4f3xX3xXcxX6cxXdxX3xX4xX1xb2cdxX21xX1xX3xXa5xX6cxX3xXcaxX4f3xX3xfa2dxX35xX7dxX39xXdxX3xX35xXdxX6xX7dxX3xX13xX14xX3xX21xX35xX6cxX6dxX3xX6fxX70xX52xX2xX73xX3xXexX1dxX6dxX20xX21xX3xX7bxXeexX3xX7cxXbxX3xX7fxXdfxXexX3xXexX2cxX33xX21xX35xX3xXbxX1xX39xXexX3xX7fxXeexXdxX3xXa5xXf2xXdxX3xX2xX2xX3xX4xX7cxX3xX21xX1xXfdxX21xX3xXa5xX6cxX3xXexX1xX41xX4xX3xXexX1xX46xX3xX5xXdxX20xX21xX3xX4dxX1dxX6xX21xX3xXexXf2xXdxX3xX4xX7cxX4xX3xX1xX7dxX39xXexX3xX7fxX4f3xX21xX35xX3xXb7xX1dxX6xX3xX7bxX7cxX21xX3xX4xX7cxX4xX3xX7xX12cxX21xX3xXbxX1xX131xXb7xX3xX1xX135xX6xX3xX64xX139xX1dxX3xX4xX28xX6xX3xX2bxX2cxX6xX21xXbaxX3xX4d6xX7cxX4xX3xX7fxX4f3xX21xX35xX3xXexX1xX7cxXdxX3xXb7xXf2xXdxX3xX21xX1xca4bxXexX3xX4xX28xX6xX3xX13xX14xX3xX64xXdxff48xX21xX3xX2cxX6xX3xX7xX6xX1dxX3xX5c7xX1xXdxX3xX35xXdxXf2xXdxX3xX4xX1x8d8exX4xX3xXexd3a1xX21xX1xX3xX7bxX7cxX7dxX3xX13xX14xX3xX1xf4eexXdxX3xX7fxX139xX1dxX3xXexX1xX7cxX21xX35xX3xX2xX73xX3xX4xX7cxX7dxX3xX7bxX1dxX4f3xX4xX3xX4xX7cxX4xX3xXexXdxX21xX3xXexXdfxX4xX3xX2bxX2cxX6xX21xX3xX7fxX80xX3xXexX6f9xXb7xX3xX4xX7cxX4xX1xX3xX7fxX10xX3xX64xa671xX6xX3xXb7xX4f3xXexX3xX7xXeexX3xX4xX24xX3xXexX2cxXdxX3xX13xX14xXbaxX0xX52xXbxX12xX0xX64xXdxXa5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xX2cxX10xX5xX6xXexX10xX64xXaxX12xX0xX7xXexX2cxX7dxX21xX35xX12xXcxXdxX21xX3xX5xXdxX20xX21xX3xX4dxX1dxX6xX21xX18dxX0xX52xX7xXexX2cxX7dxX21xX35xX12xX0xX1dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX187xXexX1xX1dxXb7xX7bxX187xX6xX21xX64xX187xX7xX6xXbxX7dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX4xX12cxX21xX1xX3xX7bxX7cxX7dxX3xXbxX1xX7cxX3xX1xX28xX6dxX3xXexX20xX21xX3xX5xX24xX6xX3xX2bxX2cxX6xX21xX3xX21xX54bxX1dxX3xX7fxXa1xXa2xX4xX3xX35xX24xXdxX3xXexXf2xXdxX3xX5eaxX10xX21xX10xX1dcxX1dxX10xX5xX6xXaxX3xX1xX2cxX10xX1aexX9xXaxX52xX7bxXdxX21xX1xX187xX5xX1dxX6xX21xX52xXb7xX6dxX187xX4xX6xX21xX1xX187xX7bxX6xX7dxX187xXbxX1xX6xX187xX1xX1dxX6dxX187xXexX10xX21xX187xX5xX1dxX6xX187xXdxX2cxX6xX21xX187xX21xX10xX1dxX187xX64xX1dxX7dxX4xX187xX35xX1dxXdxX187xXexX7dxXdxX187xXa5xX10xX21xX10xX1dcxX1dxX10xX5xX6xX52xX6fxX73xX73xX70xX2abxX2xXbaxX1xXexXb7xXaxX12xX0xXdxXb7xX35xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX52xXb7xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX6fxX73xX52xX21xX10xX188xX7xX52xX6fxX73xX45bxX45cxX52xX2xX73xX2acxX64xX45cxX2xX73xX2xX2xX45bxX45cxXexX70xX45cxX73xX2acxX5xX2xX187xX6fxX2aaxX2xX73xX6fxX73xX187xXb7xX6dxX187xX64xX10xX187xX64xX7dxX6xX187xXbxX1xX6xXbaxX16exXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX4xX1xX3xXexX1xX1dxX3xXexX20xX21xX3xX5xX24xX6xX3xX4xX28xX6xX3xX2bxX2cxX6xX21xX2fxX3xXexX2cxX33xX21xX35xX3xXbxX1xX39xXexX3xX2xX2xX3xXexX1xX41xX4xX3xXexX1xX46xX3xX5xXdxX20xX21xX3xX4dxX1dxX6xX21xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxXa5xX12xX0xX7xXexX2cxX7dxX21xX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX4xX12cxX21xX1xX3xX7bxX7cxX7dxX3xXbxX1xX7cxX3xX1xX28xX6dxX3xXexX20xX21xX3xX5xX24xX6xX3xX2bxX2cxX6xX21xX3xX21xX54bxX1dxX3xX7fxXa1xXa2xX4xX3xX35xX24xXdxX3xXexXf2xXdxX3xX5eaxX10xX21xX10xX1dcxX1dxX10xX5xX6xXaxX3xX1xX2cxX10xX1aexX9xXaxX52xX7bxXdxX21xX1xX187xX5xX1dxX6xX21xX52xXb7xX6dxX187xX4xX6xX21xX1xX187xX7bxX6xX7dxX187xXbxX1xX6xX187xX1xX1dxX6dxX187xXexX10xX21xX187xX5xX1dxX6xX187xXdxX2cxX6xX21xX187xX21xX10xX1dxX187xX64xX1dxX7dxX4xX187xX35xX1dxXdxX187xXexX7dxXdxX187xXa5xX10xX21xX10xX1dcxX1dxX10xX5xX6xX52xX6fxX73xX73xX70xX2abxX2xXbaxX1xXexXb7xXaxX12xX13xX14xX3xX4xX12cxX21xX1xX3xX7bxX7cxX7dxX3xXbxX1xX7cxX3xX1xX28xX6dxX3xXexX20xX21xX3xX5xX24xX6xX3xX2bxX2cxX6xX21xX3xX21xX54bxX1dxX3xX7fxXa1xXa2xX4xX3xX35xX24xXdxX3xXexXf2xXdxX3xX5eaxX10xX21xX10xX1dcxX1dxX10xX5xX6xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX2cxX7dxX21xX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xd007xXdfxX4xX3xXbxX1xX7cxXdxX3xXa5xXdxX20xX21xX3xX13xX14xX3xXa5xcf32xX3xXa5xX6d4xX21xX3xX7fxX9ffxX3xX2bxX2cxX6xX21xX3xXa5xX6cxX3xX5eaxX10xX21xX10xX1dcxX1dxX10xX5xX6xX3xX4xX12cxX21xX1xX3xX7bxX7cxX7dxX3xfb61xX6xX7xX1xXdxX21xX35xXexX7dxX21xX3xX7xe1a7xX3xXbxX1xX7cxX3xX1xX28xX6dxX3xX7bxX6d4xXexX3xX5c7xa3c5xX3xXexX20xX21xX3xX5xX24xX6xX3xXexX139xXb7xX3xX194xX6xX3xX21xX6cxX7dxX3xX7fxXa1xXa2xX4xX3xX35xX24xXdxX3xXexX33xX3xX2bxX2cxX6xX21xX3xX7fxX54bxX21xX3xX5eaxX10xX21xX10xX1dcxX1dxX10xX5xX6xX3xXexX2cxX7dxX21xX35xX3xX7bxXeexXdxX3xX4xX12cxX21xX1xX3xX5xX11cxX21xX1xX3xX4xX6d4xXb7xX3xXa5xXa6xX21xX3xXa5xXd4xX3xX5c7xX1xX620xX3xX7cxXbxX3xX7fxXdfxXexX3xX5xX20xX21xX3xXcxX10xX1xX2cxX6xX21xX3xXa5xX33xX6xX3xX1xX54bxXexX3xX1xX39xX21xX3xX1xX77xXb7xX3xX2xX2acxX52xX2xX73xXbaxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxXa5xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXexX2cxX33xX21xX35xX3xXbxX1xX39xXexX3xX2acxX3xX4xX7cxX3xX21xX1xXfdxX21xX3xXa5xX6cxX3xX2aaxX3xXexX1xX41xX4xX3xXexX1xX46xX3xX5xXdxX20xX21xX3xX4dxX1dxX6xX21xX3xXexXf2xXdxX3xX62axX35xX6xX2fxX3x10847xX1xX139xX21xX3xdbc9xX6xX21xXaxX3xX1xX2cxX10xX1aexX9xXaxX52xX64xXdxX10xXb7xX187xX21xX7dxX21xX35xX52xXb7xX6dxX187xXexX2cxX1dxX21xX35xX187xXbxX1xX6xXexX187xX2acxX187xX4xX6xX187xX21xX1xX6xX21xX187xXa5xX6xX187xX2aaxX187xXexX1xX1dxX4xX187xXexX1xX10xX187xX5xXdxX10xX21xX187xX4dxX1dxX6xX21xX187xXexX7dxXdxX187xX21xX35xX6xX187xXbxX1xX6xX21xX187xX5xX6xX21xX52xX2xX70xX70xX73xX2xX70xXbaxX1xXexXb7xXaxX12xX0xXdxXb7xX35xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX52xXb7xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX6fxX73xX52xX21xX10xX188xX7xX52xX6fxX73xX45cxX2acxX52xX2xX6fxX2acxX64xX45cxX6fxX45cxX73xX6fxX6fxX2abxXexX45cxX73xX45bxX2aaxX70xX5xX73xXbaxX16exXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX4xX1xX3xXexX1xX1dxX3xXexX20xX21xX3xX5xX24xX6xX3xX4xX28xX6xX3xX2bxX2cxX6xX21xX2fxX3xXexX2cxX33xX21xX35xX3xXbxX1xX39xXexX3xX2xX2xX3xXexX1xX41xX4xX3xXexX1xX46xX3xX5xXdxX20xX21xX3xX4dxX1dxX6xX21xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxXa5xX12xX0xX7xXexX2cxX7dxX21xX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXexX2cxX33xX21xX35xX3xXbxX1xX39xXexX3xX2acxX3xX4xX7cxX3xX21xX1xXfdxX21xX3xXa5xX6cxX3xX2aaxX3xXexX1xX41xX4xX3xXexX1xX46xX3xX5xXdxX20xX21xX3xX4dxX1dxX6xX21xX3xXexXf2xXdxX3xX62axX35xX6xX2fxX3xXb13xX1xX139xX21xX3xXb18xX6xX21xXaxX3xX1xX2cxX10xX1aexX9xXaxX52xX64xXdxX10xXb7xX187xX21xX7dxX21xX35xX52xXb7xX6dxX187xXexX2cxX1dxX21xX35xX187xXbxX1xX6xXexX187xX2acxX187xX4xX6xX187xX21xX1xX6xX21xX187xXa5xX6xX187xX2aaxX187xXexX1xX1dxX4xX187xXexX1xX10xX187xX5xXdxX10xX21xX187xX4dxX1dxX6xX21xX187xXexX7dxXdxX187xX21xX35xX6xX187xXbxX1xX6xX21xX187xX5xX6xX21xX52xX2xX70xX70xX73xX2xX70xXbaxX1xXexXb7xXaxX12xX13xX14xX3xXexX2cxX33xX21xX35xX3xXbxX1xX39xXexX3xX2acxX3xX4xX7cxX3xX21xX1xXfdxX21xX3xXa5xX6cxX3xX2aaxX3xXexX1xX41xX4xX3xXexX1xX46xX3xX5xXdxX20xX21xX3xX4dxX1dxX6xX21xX3xXexXf2xXdxX3xX62axX35xX6xX2fxX3xXb13xX1xX139xX21xX3xXb18xX6xX21xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX2cxX7dxX21xX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX62axX35xX6cxX6dxX3xX6fxX45cxX52xX70xX2fxX3xX4xX7cxX4xX3xXbxX1xXa1xfd14xX21xX35xX3xXexXdxX11cxX21xX3xXexX2cxX1dxX6dxX9ffxX21xX3xXexX1xX77xX21xX35xX3xX7fxXa1xX6xX3xXexXdxX21xX3xX13xX14xX3xX7fxX80xX3xX7cxXbxX3xX7fxXdfxXexX3xXexX2cxX33xX21xX35xX3xXbxX1xX39xXexX3xX2acxX3xX4xX7cxX3xX21xX1xXfdxX21xX3xXa5xX6cxX3xX2aaxX3xXexcd2fxX3xX4xX1xX6f5xX4xX3xX4xX135xX3xX5xXdxX20xX21xX3xX4dxX1dxX6xX21xX3xXexXf2xXdxX3xX62axX35xX6xX3xXa5xX6cxX3xXb13xX1xX139xX21xX3xXb18xX6xX21xXbaxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxXa5xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX7fxXdxX9ffxX1dxX3xXexX6cxX1dxX3xX7xXfdxX21xX3xX7bxX6xX6dxX3xXexXf2xXdxX3xXa5xX5aaxX21xX35xX3xX5eaxX17xX21xX1xX3xX35xXdxf6a5xX6xX3xX5xee13xX4xX3xX4x109f7xX21xX35xX3xXexX1xd6a5xX21xX35xX3xXa5xXf2xXdxX3xX2bxX2cxX6xX21xXaxX3xX1xX2cxX10xX1aexX9xXaxX52xXa5xX1dxX187xX5c7xX1xXdxX52xXb7xX6dxX187xX64xXdxX10xX1dxX187xXexX6xX1dxX187xX7xX6xX21xX187xX7bxX6xX6dxX187xXexX7dxXdxX187xXa5xX1dxX21xX35xX187xXa5xXdxX21xX1xX187xX35xXdxX1dxX6xX187xX5xX1dxX4xX187xX4xX6xX21xX35xX187xXexX1xX6xX21xX35xX187xXa5xX7dxXdxX187xXdxX2cxX6xX21xX52xX2xX70xX2acxX2acxX73xX2xXbaxX1xXexXb7xXaxX12xX0xXdxXb7xX35xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX52xXb7xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX6fxX73xX52xX21xX10xX188xX7xX52xX6fxX73xX45cxX2aaxX52xX2xX6fxX2acxX64xX2abxX73xX70xX6fxX45cxX6fxX338xXexX2abxX2xX6fxX2aaxX5xX2acxX187xXexX6xX1dxX187xX7xX6xX21xX187xX7bxX6xX6dxX187xX2xX70xX73xX70xX6fxX73xXbaxX16exXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX4xX1xX3xXexX1xX1dxX3xXexX20xX21xX3xX5xX24xX6xX3xX4xX28xX6xX3xX2bxX2cxX6xX21xX2fxX3xXexX2cxX33xX21xX35xX3xXbxX1xX39xXexX3xX2xX2xX3xXexX1xX41xX4xX3xXexX1xX46xX3xX5xXdxX20xX21xX3xX4dxX1dxX6xX21xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxXa5xX12xX0xX7xXexX2cxX7dxX21xX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX7fxXdxX9ffxX1dxX3xXexX6cxX1dxX3xX7xXfdxX21xX3xX7bxX6xX6dxX3xXexXf2xXdxX3xXa5xX5aaxX21xX35xX3xX5eaxX17xX21xX1xX3xX35xXdxXdd5xX6xX3xX5xXdd9xX4xX3xX4xXdddxX21xX35xX3xXexX1xXde3xX21xX35xX3xXa5xXf2xXdxX3xX2bxX2cxX6xX21xXaxX3xX1xX2cxX10xX1aexX9xXaxX52xXa5xX1dxX187xX5c7xX1xXdxX52xXb7xX6dxX187xX64xXdxX10xX1dxX187xXexX6xX1dxX187xX7xX6xX21xX187xX7bxX6xX6dxX187xXexX7dxXdxX187xXa5xX1dxX21xX35xX187xXa5xXdxX21xX1xX187xX35xXdxX1dxX6xX187xX5xX1dxX4xX187xX4xX6xX21xX35xX187xXexX1xX6xX21xX35xX187xXa5xX7dxXdxX187xXdxX2cxX6xX21xX52xX2xX70xX2acxX2acxX73xX2xXbaxX1xXexXb7xXaxX12xX13xX14xX3xX7fxXdxX9ffxX1dxX3xXexX6cxX1dxX3xX7xXfdxX21xX3xX7bxX6xX6dxX3xXexXf2xXdxX3xXa5xX5aaxX21xX35xX3xX5eaxX17xX21xX1xX3xX35xXdxXdd5xX6xX3xX5xXdd9xX4xX3xX4xXdddxX21xX35xX3xXexX1xXde3xX21xX35xX3xXa5xXf2xXdxX3xX2bxX2cxX6xX21xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX2cxX7dxX21xX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xXcxX1xX10xX7dxX3xXbxX1xX135xX21xX35xX3xXa5xXdxX20xX21xX3xXcxXcx1061fxX5eaxX62axX3xXexX39xXdxX3xXa23xX6xX7xX1xXdxX21xX35xXexX7dxX21xX2fxX3xX61xX12cxXdxX3xX4dxX1dxXfdxX21xX3xX13xX14xX3xX21xX35xX6cxX6dxX3xX2xX2acxX52xX70xX3xXexX1xX77xX21xX35xX3xX7bxX7cxX7dxX3xXb7xX4f3xXexX3xXexX6cxX1dxX3xX7xXfdxX21xX3xX7bxX6xX6dxX3xX4xX28xX6xX3xX13xX14xX3xX4xX5aaxX21xX35xX3xX21xX35xX6cxX6dxX3xX7fxX80xX3xX7fxXdxX3xX4dxX1dxX6xX3xb8e2xX7dxX3xX7bxXdxX46xX21xX3xX61xX7dxX2cxXb7xX1dxX1dcxX3xX7fxX46xX3xXexXdxX54bxX21xX3xXa5xX6cxX7dxX3xXa5xX5aaxX21xX35xX3xX5eaxX17xX21xX1xX3xXexX2cxX7dxX21xX35xX3xX7bxXeexXdxX3xX4xX12cxX21xX1xX3xXa23xX6xX7xX1xXdxX21xX35xXexX7dxX21xX3xX7fxX10xX3xX64xX73fxX6xX3xX7xXa2fxX3xXexX1xX41xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX7cxX4xX3xX7bxXdxX11cxX21xX3xXbxX1xX7cxXbxX3xXexX2cxX33xX21xX35xX3xXbxX1xX39xXexX3xX4xX28xX6xX3xXb18xXdxX20xX21xX3xX1xXa2xXbxX3xX4dxX1dxXeexX4xX3xX183xXb18xX61xeaadxX195xX3xX7fxXeexXdxX3xXa5xXf2xXdxX3xX2bxX2cxX6xX21xX3xX7bxX6d4xXexX3xX4xX1xX6d4xXbxX3xX5c7xX1xX77xX21xX35xX3xX4xX135xX3xX7xX41xX3xX7fxX705xX21xX35xX3xXexX1xX1dxXa6xX21xX3xX4xX28xX6xX3xX4xX7cxX4xX3xX7fxXeexXdxX3xXexX7cxX4xX3xXexX2cxX7dxX21xX35xX3xX61xX4f3xXdxX3xX7fxX705xX21xX35xX3xXcaxX12cxX7dxX3xX6xX21xX3xXb18xX61xX10dbxXbaxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxXa5xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX1dxX5xX12xX0xX64xXdxXa5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2cxXaxX12xX0xX52xX64xXdxXa5xX12xX0xX52xX64xXdxXa5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc069xX7dxX1dxX2cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX7dxX3xX5eaxf99fxX5eaxX0xX52xXbxX12