70 tình nguyện viên Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tham gia tuyến đầu chống dịch
(Baohatinh.vn) - Để hỗ trợ các cơ sở y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 70 tình nguyện viên của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh sẽ tham gia vào tuyến đầu chống dịch.
94b4xf4e8xbbc5xbc57x1176dx95f4xeda9xca04x10419xX7x12227xdd08x10a76xb70axe011x10bd8xX5xb6d1xXaxbb2dx10fc6xf43exX3xXexe757xed0dxX1xX3xX18x107e4x10ebdx1179fx11953xX18xX3x117caxXdx11c6dxX18xX3x9549xX6xb4c6xX3xf5f7x1050bxX18xX1cxX3xa1e2xX3xXex102c8xX3xe7c3xb174xX3xXcx101cexX18xX1xX3xXexX1xX6x9a44xX3xX1cxXdxX6xX3xXexX1dxX1exX33xX18xX3xX2bxd7ddxX1dxX3xX4xX1xd587xX18xX1cxX3xaedfxdbcaxX4xX1xX0xda08xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX10xX6xX56xXaxX12x9eb9xe63dxX3xX1x117f8xX3xXexff83xd944xX3xX4x10838xX4xX3xX4x9c0fxX3xX7xdfe2xX3xX1exX3xXexX33xX3xXexX77xX29xX18xX1cxX3xX4x106dbxX18xX1cxX3xXexX7bxX4xX3xXbxX1xbb97xX18xX1cxa5b2xX3xX4xX1xX52xX18xX1cxX3xX56xX57xX4xX1xX3xc165xX1fxX18xX1xX3xX27xX29xX22xXdxX56x10a93xX2x9cb5xX9dxX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX1xX3xX18xX1cxX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX24xX18xX3xX4x11907xX6xX3xXcxX77x116dex11693xX18xX1cxX3xX27xX6xX29xX3xX2bxX2cxX18xX1cxX3xX30xX3xXexX33xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX18xX1xX3xX7xde01xX3xXexX1xX6xX40xX3xX1cxXdxX6xX3xX22xX36xX29xX3xXexX1dxX1exX33xX18xX3xX2bxX4dxX1dxX3xX4xX1xX52xX18xX1cxX3xX56xX57xX4xX1xb564xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd200xX29xX56xX1exXaxX12xX0xXdxX40xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX27xX10xX18xXexX10xX77xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXax9773xXdxX56xXexX1xa092xX3x9c83xX2x11bd8xXbxa6cbx98efxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX149xX3xd6b0xX2xX14xXbxX14fxX150xXaxX3xX7xX77xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxX112xXaaxX6xX29xX1xX6xXexXdxX18xX1xX112xX22xX18xX5bxX18xX10xX144xX7xX5bx10842xX2xX17dxb5d9xX5bxX2xX14dxX2xX56xX14dxX2xX14bxX14dxX13xX180xX180xXexfcd5xXb6xX14xX2xX14xX5xX14xX112xcc5fxXbxX1cxff9cxX77xX9xXb6xX2xX14dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX1xX3xX18xX1cxX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX24xX18xX3xX27xX6xX29xX3xX2bxX2cxX18xX1cxX3xX30xX3xXexX33xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX18xX1xX3xXexX1xX6xX40xX3xX1cxXdxX6xX3xXexX1dxX1exX33xX18xX3xX2bxX4dxX1dxX3xX4xX1xX52xX18xX1cxX3xX56xX57xX4xX1xXaxX3xX144xXdxX56xXexX1xX9xXaxX14bxX2xX14dxXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX15axX2xX14xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX6xXbxXexXdxX29xX18xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX14fxXexXb4xX6xX5xXdxX1cxX18xX149xX3xX196xX1dxX7xXexXdxc45cxX1exX150xXaxX12xX27xX1xXdxb36dxX1dxX3xX2xX2xX5bxX14bxX9dxX3xXcxX77xXd3xXd4xX18xX1cxX3xX27xX6xX29xX3xX2bxX2cxX18xX1cxX3xX30xX3xXexX33xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX18xX1xX3xXexab47xX3xX4xX1x10ec3xX4xX3xX5xd1fcxX3xXbxX1xX7bxXexX3xX2bxbdf4xX18xX1cxX3xX4xX7bxX18xX3xXaaxX279xX9dxX3xX1cxXdxecdexX18xX1cxX3xX22xXdxX24xX18xX9dxX3xX1xf595xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX9dxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX22xXdxX24xX18xX3xXexX17xX18xX1xX3xX18xX1cxX1dxX1exX1fxX18xX3xXexX1xX6xX40xX3xX1cxXdxX6xX3xXbxX1xX9axX18xX1cxX9dxX3xX4xX1xX52xX18xX1cxX3xX27xX29xX22xXdxX56xXb4xX2xXb6xX112xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX29xX56xX1exXaxX12xX0xXdxX40xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX27xX10xX18xXexX10xX77xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX144xXdxX56xXexX1xX149xX3xX14bxX2xX14dxXbxX14fxX150xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX149xX3xX15axX2xX14xXbxX14fxX150xXaxX3xX7xX77xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxX112xXaaxX6xX29xX1xX6xXexXdxX18xX1xX112xX22xX18xX5bxX18xX10xX144xX7xX5bxX17dxX2xX17dxX180xX5bxX2xX14dxX2xX56xX14dxX2xX14bxX14dxX13xX14dxX180xXexX13xX18exX180xX2xX18exX5xX14xX112xX196xXbxX1cxX199xX77xX9xX14dxX13xX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX1xX3xX18xX1cxX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX24xX18xX3xX27xX6xX29xX3xX2bxX2cxX18xX1cxX3xX30xX3xXexX33xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX18xX1xX3xXexX1xX6xX40xX3xX1cxXdxX6xX3xXexX1dxX1exX33xX18xX3xX2bxX4dxX1dxX3xX4xX1xX52xX18xX1cxX3xX56xX57xX4xX1xXaxX3xX144xXdxX56xXexX1xX9xXaxX14bxX2xX14dxXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX15axX2xX14xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX6xXbxXexXdxX29xX18xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX14fxXexXb4xX6xX5xXdxX1cxX18xX149xX3xX196xX1dxX7xXexXdxX23axX1exX150xXaxX12xe0adxX1xX7bxXexX3xXaaxXdxX71xX1dxX3xXex11ea2xXdxX3xXaaxX1dxX269xXdxX3xX5xX271xX9dxX3xX3fcxX1xdcdbxX3xX35xXdxX1fxX1dxX3xXexX77xXd3xX82xX18xX1cxX3xXcxX77xXd3xXd4xX18xX1cxX3xX27xX6xX29xX3xX2bxX2cxX18xX1cxX3xX30xX3xXexX33xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX18xX1xX3xXcxX77xX4dxX18xX3xX27xX1xXdxX33xX18xX3xXcxX1x12264xX18xX1cxX3xX4xX1xX29xX3xXaaxXdxX33xXexX149xX3xX0xX10xX40xX12xXcxX77xX29xX18xX1cxX3xX2bxX78xXexX3xX77xX6xX3xb80dxX1dxc6f1xX18xX3xXexX77xXd3x9b94xX4xX9dxX3xX4xX7bxX18xX3xXaaxX279xX9dxX3xX1cxXdxX287xX18xX1cxX3xX22xXdxX24xX18xX3xX22xX36xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX22xXdxX24xX18xX3xX18xX1xX36xX3xXexX77xXd3xXd4xX18xX1cxX3xX2bxXd3xX78xX4xX3xX2bxX7bxX18xX1xX3xX1cxXdxX7bxX3xX4xX6xX29xX3xXexX77xX29xX18xX1cxX3xX22xXdxX1fxX4xX3xXbxX1xX52xXdxX3xX1xX78xXbxX3xX22xX474xXdxX3xX18xX1xX46exX18xX3xX22xXdxX24xX18xX3xX1exX3xXexX33xX3xX2bxX57xX6xX3xXbxX1xXd3xX7fxX18xX1cxX3xXexX77xX29xX18xX1cxX3xX4xX90xX18xX1cxX3xXexX7bxX4xX3xXbxX1xX9axX18xX1cxX3xX4xX1xX52xX18xX1cxX3xX56xX57xX4xX1xX112xX3x12020xX29xX18xX1cxX3xX77xcd1bxX18xX1cxX9dxX3xX4xX7bxX4xX3xXexX17xX18xX1xX3xX18xX1cxX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX24xX18xX3xXexXdxX33xXbxX3xXexfa7dxX4xX3xX18xX74xX3xX5xaea3xX4xX3xX1xX33xXexX3xX40xX17xX18xX1xX9dxX3xX1cxX415xXbxX3xX40xX279xXexX3xXbxX1xX4dxX18xX3xX7xX26dxX4xX3xX5xX535xX4xX3xX18xX1x10b12xX3xXaaxa544xX3xXexX77xX29xX18xX1cxX3xX4xX1dxX279xX4xX3xX4xX1xXdxX33xX18xX3xX4xX1xX52xX18xX1cxX3xX56xX57xX4xX1xX112xX3xX0xX5bxX10xX40xX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX29xX56xX1exXaxX12xX0xXdxX40xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX27xX10xX18xXexX10xX77xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX144xXdxX56xXexX1xX149xX3xX14bxX2xX14dxXbxX14fxX150xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX149xX3xX15axX2xX14xXbxX14fxX150xXaxX3xX7xX77xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxX112xXaaxX6xX29xX1xX6xXexXdxX18xX1xX112xX22xX18xX5bxX18xX10xX144xX7xX5bxX17dxX2xX17dxX180xX5bxX2xX14dxX2xX56xX14dxX2xX13xX14xX14xX14xX2xXexX15axX180xX18exX2xX17dxX5xX14xX112xX196xXbxX1cxX199xX77xX9xX14dxX14xX15axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX1xX3xX18xX1cxX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX24xX18xX3xX27xX6xX29xX3xX2bxX2cxX18xX1cxX3xX30xX3xXexX33xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX18xX1xX3xXexX1xX6xX40xX3xX1cxXdxX6xX3xXexX1dxX1exX33xX18xX3xX2bxX4dxX1dxX3xX4xX1xX52xX18xX1cxX3xX56xX57xX4xX1xXaxX3xX144xXdxX56xXexX1xX9xXaxX14bxX2xX14dxXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX15axX2xX14xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX6xXbxXexXdxX29xX18xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX14fxXexXb4xX6xX5xXdxX1cxX18xX149xX3xX196xX1dxX7xXexXdxX23axX1exX150xXaxX12xX70xX78xXexX3xX18xX36xX1exX9dxX3xX4xX415xX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX1xX3xX18xX1cxX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX24xX18xX3xX5xX36xX3xX4xX7bxX18xX3xXaaxX279xX9dxX3xX1cxXdxX287xX18xX1cxX3xX22xXdxX24xX18xX9dxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX22xXdxX24xX18xX3xX18xX1xX36xX3xXexX77xXd3xXd4xX18xX1cxX3xXexX1xX6xX40xX3xX1cxXdxX6xX3xX22xX36xX29xX3xXexX1dxX1exX33xX18xX3xX2bxX4dxX1dxX3xX4xX1xX52xX18xX1cxX3xX56xX57xX4xX1xX9dxX3xX1xX74xX3xXexX77xX78xX3xX4xX7bxX4xX3xX4xX7fxX3xX7xX82xX3xX1exX3xXexX33xX3xXexX77xX29xX18xX1cxX3xX22xXdxX1fxX4xX3xX5xb923xX1exX3xX40xb1e8xX1dxX3xX14fxX55cxXexX3xX18xX1cxX1xXdxX1fxX40xX9dxX3xXexX77xX1dxX1exX3xX22xX33xXexX9dxX3xb1a6xX1xX29xX6xX18xX1xX3xX22xfb3cxX18xX1cxX3xX56xb823xXbxX3xX56xX57xX4xX1xX112xX112xX112xX3xX70xX46exX1exX3xX4x1163cxX18xX1cxX3xX2bxXd3xX78xX4xX3xX4xX29xXdxX3xX18xX1xXd3xX3xX40xX279xXexX3xX4xX7fxX3xX1xX279xXdxX3xX2bxX71xX3xX4xX7bxX4xX3xX10xX40xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX22xXdxX24xX18xX3xX22xX767xX18xX3xX56xX52exX18xX1cxX3xX18xX1x961cxX18xX1cxX3xX75axXdxX33xX18xX3xXexX1xX26dxX4xX3xX2bx10427xX3xX1xX292xX4xX3xX22xX36xX3xXexXdxX33xXbxX3xX14fxa854xX4xX3xX22xX474xXdxX3xXexX1xX535xX4xX3xXexXdxX271xX18xX112xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX29xX56xX1exXaxX12xX0xXdxX40xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX27xX10xX18xXexX10xX77xX3xX56xXexX1xX1dxX40xXaaxXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX144xXdxX56xXexX1xX149xX3xX14bxX2xX14dxXbxX14fxX150xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX149xX3xX15axX2xX14xXbxX14fxX150xXaxX3xX7xX77xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxX112xXaaxX6xX29xX1xX6xXexXdxX18xX1xX112xX22xX18xX5bxX18xX10xX144xX7xX5bxX17dxX2xX17dxX180xX5bxX2xX14dxX2xX56xX14dxX2xX13xX14xX2xX17dxX13xXexX18exX18exX14dxX18exX15axX5xX14xX112xX196xXbxX1cxX199xX77xX9xX15axX18exX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX1xX3xX18xX1cxX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX24xX18xX3xX27xX6xX29xX3xX2bxX2cxX18xX1cxX3xX30xX3xXexX33xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX18xX1xX3xXexX1xX6xX40xX3xX1cxXdxX6xX3xXexX1dxX1exX33xX18xX3xX2bxX4dxX1dxX3xX4xX1xX52xX18xX1cxX3xX56xX57xX4xX1xXaxX3xX144xXdxX56xXexX1xX9xXaxX14bxX2xX14dxXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX15axX2xX14xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX6xXbxXexXdxX29xX18xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX14fxXexXb4xX6xX5xXdxX1cxX18xX149xX3xX196xX1dxX7xXexXdxX23axX1exX150xXaxX12xX70xX71xX3xXexX1xX6xX40xX3xX1cxXdxX6xX3xXexX1dxX1exX33xX18xX3xX2bxX4dxX1dxX3xXbxX1xX9axX18xX1cxX3xX4xX1xX52xX18xX1cxX3xX56xX57xX4xX1xX3xX27xX29xX22xXdxX56xXb4xX2xXb6xX9dxX3xXexX77xXd3xX474xX4xX3xX2bxX415xX9dxX3xX4xX7bxX4xX3xX10xX40xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX22xXdxX24xX18xX3xX2bxX7c1xX3xX2bxXd3xX78xX4xX3xXexX1xX6xX40xX3xX1cxXdxX6xX3xX5xX474xXbxX3xXexX767xXbxX3xX1xX1dxX73dxX18xX3xX1xXd3xX474xX18xX1cxX3xX56xX741xX18xX3xX5xX73dxX1exX3xX40xX741xX1dxX3xX14fxX55cxXexX3xX18xX1cxX1xXdxX1fxX40xX9dxX3xX2bxXdxX242xX1dxX3xXexX77xX6xX3xX56xX57xX4xX1xX3xXexX271xX112xX112xX112xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX29xX56xX1exXaxX12xX0xXdxX40xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX27xX10xX18xXexX10xX77xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX144xXdxX56xXexX1xX149xX3xX14bxX2xX14dxXbxX14fxX150xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX149xX3xX15axX2xX14xXbxX14fxX150xXaxX3xX7xX77xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxX112xXaaxX6xX29xX1xX6xXexXdxX18xX1xX112xX22xX18xX5bxX18xX10xX144xX7xX5bxX17dxX2xX17dxX180xX5bxX2xX14dxX2xX56xX14dxX2xX14bxX14dxX18exX2xX2xXexX15axX17dxX14dxX18exX18exX5xX14xX112xX196xXbxX1cxX199xX77xX9xX17dxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX1xX3xX18xX1cxX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX24xX18xX3xX27xX6xX29xX3xX2bxX2cxX18xX1cxX3xX30xX3xXexX33xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX18xX1xX3xXexX1xX6xX40xX3xX1cxXdxX6xX3xXexX1dxX1exX33xX18xX3xX2bxX4dxX1dxX3xX4xX1xX52xX18xX1cxX3xX56xX57xX4xX1xXaxX3xX144xXdxX56xXexX1xX9xXaxX14bxX2xX14dxXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX15axX2xX14xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX6xXbxXexXdxX29xX18xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX14fxXexXb4xX6xX5xXdxX1cxX18xX149xX3xX196xX1dxX7xXexXdxX23axX1exX150xXaxX12xXcxX1xX6xX1exX3xX40xe029xXexX3xX4xX7bxX4xX3xXexX17xX18xX1xX3xX18xX1cxX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX24xX18xX9dxX3xX1cxXdxX287xX18xX1cxX3xX22xXdxX24xX18xX3xX70xXae0xX18xX1cxX3xXcxX1xX57xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x9d12xX1xX36xX18xX3xX4xX6xX40xX3xX75axX33xXexX3xX7xXefxX3xXexX1xX535xX4xX3xX1xXdxX1fxX18xX3xX2bxX7d0xX18xX1cxX3xX46cxX1dxX1exX3xX2bxX57xX18xX1xX3xX22xX242xX3xXbxX1xX9axX18xX1cxX3xX4xX1xX52xX18xX1cxX3xX56xX57xX4xX1xX9dxX3xX4xX762xX18xX1cxX3xX1cxX415xXbxX3xX7xX26dxX4xX3xX22xX474xXdxX3xX4xX287xX3xXexcfa5xX18xX1xX3xX2bx10208xX1exX3xX5xX762xXdxX3xX56xX57xX4xX1xX3xXaaxX1fxX18xX1xX3xX27xX29xX22xXdxX56xXb4xX2xXb6xX112xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX29xX56xX1exXaxX12xX0xXdxX40xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX27xX10xX18xXexX10xX77xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX144xXdxX56xXexX1xX149xX3xX14bxX2xX14dxXbxX14fxX150xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX149xX3xX15axX2xX14xXbxX14fxX150xXaxX3xX7xX77xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxX112xXaaxX6xX29xX1xX6xXexXdxX18xX1xX112xX22xX18xX5bxX18xX10xX144xX7xX5bxX17dxX2xX17dxX180xX5bxX2xX14dxX2xX56xX14dxX2xX14bxX14dxX18exX17dxX2xXexX18exX14bxX18exX13xX14dxX5xX14xX112xX196xXbxX1cxX199xX77xX9xXb6xX17dxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX1xX3xX18xX1cxX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX24xX18xX3xX27xX6xX29xX3xX2bxX2cxX18xX1cxX3xX30xX3xXexX33xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX18xX1xX3xXexX1xX6xX40xX3xX1cxXdxX6xX3xXexX1dxX1exX33xX18xX3xX2bxX4dxX1dxX3xX4xX1xX52xX18xX1cxX3xX56xX57xX4xX1xXaxX3xX144xXdxX56xXexX1xX9xXaxX14bxX2xX14dxXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX15axX2xX14xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX6xXbxXexXdxX29xX18xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX14fxXexXb4xX6xX5xXdxX1cxX18xX149xX3xX196xX1dxX7xXexXdxX23axX1exX150xXaxX12xX27xX7bxX18xX3xXaaxX279xX9dxX3xX22xXdxX24xX18xX3xX4xX1xX26dxX4xX3xX22xX36xX3xX18xX1cxXd3xXd4xXdxX3xX5xX6xX29xX3xX2bxX279xX18xX1cxX3xXcxX77xXd3xXd4xX18xX1cxX3xX27xX6xX29xX3xX2bxX2cxX18xX1cxX3xX30xX3xXexX33xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX18xX1xX3xX4xX777xX18xX1cxX3xX2bxX7c1xX3xXexX77xX6xX29xX3xXexXae0xX18xX1cxX3xX2bxX279xXdxX3xXexX17xX18xX1xX3xX18xX1cxX1dxX1exX1fxX18xX3xX4xX1xX52xX18xX1cxX3xX27xX29xX22xXdxX56xXb4xX2xXb6xX3xX7xX52xX3xXexXdxX242xX18xX3xX180xX17dxX3xXexX77xXdxX1fxX1dxX3xX2bx9ba7xX18xX1cxX112xX0xX5bxXbxX12xX0xX56xXdxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX56xX77xX10xX5xX6xXexX10xX56xXaxX12xX0xX7xXexX77xX29xX18xX1cxX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX24xX18xX3xX46cxX1dxX6xX18xX149xX0xX5bxX7xXexX77xX29xX18xX1cxX12xX0xX1dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXb4xXexX1xX1dxX40xXaaxXb4xX6xX18xX56xXb4xX7xX6xXbxX29xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1dxX269xXdxX3xXexX77xa645xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX18xX1xX3xX14fxX1dxX18xX1cxX3xX75axb2d2xX4xX1xX3xXexX77xX24xX18xX3xXexX77xX767xX18xX3xXexX1dxX1exX33xX18xX3xX4xX1xX52xX18xX1cxX3xX56xX57xX4xX1xXaxX3xX1xX77xX10xX23axX9xXaxX5bxX56xX29xX6xX18xXb4xXexX1xX10xX5bxXexX1dxX29xXdxXb4xXexX77xX10xXb4xX1xX6xXb4xXexXdxX18xX1xXb4xX14fxX1dxX18xX1cxXb4xX75axXdxX4xX1xXb4xXexX77xX10xX18xXb4xXexX77xX6xX18xXb4xXexX1dxX1exX10xX18xXb4xX4xX1xX29xX18xX1cxXb4xX56xXdxX4xX1xX5bxX17dxX2xX180xX15axX14xX15axX112xX1xXexX40xXaxX12xX0xXdxX40xX1cxX3xX7xX77xX4xX9xXaxX5bxX40xX10xX56xXdxX6xX5bxX2xX17dxX14xX5bxX18xX10xX144xX7xX5bxX17dxX2xX17dxX180xX5bxX2xX17dxX18exX56xX14dxX2xX15axX14dxX13xX15axX14xXexX17dxX15axX180xX15axX13xX5xX14xX112xX196xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX1xX3xX18xX1cxX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX24xX18xX3xX27xX6xX29xX3xX2bxX2cxX18xX1cxX3xX30xX3xXexX33xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX18xX1xX3xXexX1xX6xX40xX3xX1cxXdxX6xX3xXexX1dxX1exX33xX18xX3xX2bxX4dxX1dxX3xX4xX1xX52xX18xX1cxX3xX56xX57xX4xX1xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX56xXdxX22xX12xX0xX7xXexX77xX29xX18xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1dxX269xXdxX3xXexX77xXda7xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX18xX1xX3xX14fxX1dxX18xX1cxX3xX75axXdb7xX4xX1xX3xXexX77xX24xX18xX3xXexX77xX767xX18xX3xXexX1dxX1exX33xX18xX3xX4xX1xX52xX18xX1cxX3xX56xX57xX4xX1xXaxX3xX1xX77xX10xX23axX9xXaxX5bxX56xX29xX6xX18xXb4xXexX1xX10xX5bxXexX1dxX29xXdxXb4xXexX77xX10xXb4xX1xX6xXb4xXexXdxX18xX1xXb4xX14fxX1dxX18xX1cxXb4xX75axXdxX4xX1xXb4xXexX77xX10xX18xXb4xXexX77xX6xX18xXb4xXexX1dxX1exX10xX18xXb4xX4xX1xX29xX18xX1cxXb4xX56xXdxX4xX1xX5bxX17dxX2xX180xX15axX14xX15axX112xX1xXexX40xXaxX12xXcxX1dxX269xXdxX3xXexX77xXda7xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX18xX1xX3xX14fxX1dxX18xX1cxX3xX75axXdb7xX4xX1xX3xXexX77xX24xX18xX3xXexX77xX767xX18xX3xXexX1dxX1exX33xX18xX3xX4xX1xX52xX18xX1cxX3xX56xX57xX4xX1xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX77xX29xX18xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12x10b27xX474xXdxX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX4dxX18xX3xX4xX1xX52xX18xX1cxX3xX56xX57xX4xX1xX3xX18xX1xXd3xX3xX4xX1xX52xX18xX1cxX3xX1cxXdxXae0xX4xX9dxX3xX4xX7bxX4xX3xX4xX73dxXbxX3xXaaxX279xX3xX2bxX29xX36xX18xX3xX82xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX18xX1xX3xX2bxX6xX18xX1cxX3xXbxX1xX52xXdxX3xX1xX78xXbxX3xXexX77xXdxX71xX18xX3xX75axX1xX6xXdxX3xX18xX1xXdxX242xX1dxX3xX1xX29xX407xXexX3xX2bxX279xX18xX1cxX3xXexX1xXdxX33xXexX3xXexX1xX535xX4xX9dxX3xX4xX1xX1dxX18xX1cxX3xX7xX26dxX4xX3xX2bxXb6axX1exX3xX5xX762xXdxX3xX56xX57xX4xX1xX3xX27xX29xX22xXdxX56xXb4xX2xXb6xX3xXexX77xX24xX18xX3xX2bxX57xX6xX3xXaaxX36xX18xX112xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX56xXdxX22xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb13xX1cxX36xX18xX1xX3xX30xX3xXexX33xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX18xX1xX3xX1xX1dxX1exX3xX2bxX279xX18xX1cxX3xXexX269xX18xX1cxX3xX5xX535xX4xX3xXexb53bxX18xX1cxX3xXexX52xX4xX3xXexX77xX1dxX1exX3xX22xX33xXexX9dxX3xX14fxX55cxXexX3xX18xX1cxX1xXdxX1fxX40xX3xX82xX3xX22xX762xX18xX1cxX3xXbxX1xX29xX18xX1cxX3xX112xX112xX112xXaxX3xX1xX77xX10xX23axX9xXaxX5bxX1exXb4xXexX10xX5bxX18xX1cxX6xX18xX1xXb4xX1exXb4xXexX10xXb4xX1xX6xXb4xXexXdxX18xX1xXb4xX1xX1dxX1exXb4xX56xX29xX18xX1cxXb4xXexX29xX18xX1cxXb4xX5xX1dxX4xXb4xXexX6xX18xX1cxXb4xXexX29xX4xXb4xXexX77xX1dxX1exXb4xX22xX10xXexXb4xX14fxX10xXexXb4xX18xX1cxX1xXdxX10xX40xXb4xX29xXb4xX22xX1dxX18xX1cxXb4xXbxX1xX29xX18xX1cxXb4xXexX29xX6xXb4xX4xX6xXb4xXaaxX10xX18xX1xXb4xX40xX29xXdxX5bxX17dxX2xX180xX17dxX13xX14xX112xX1xXexX40xXaxX12xX0xXdxX40xX1cxX3xX7xX77xX4xX9xXaxX5bxX40xX10xX56xXdxX6xX5bxX2xX17dxX14xX5bxX18xX10xX144xX7xX5bxX17dxX2xX17dxX180xX5bxX2xX180xX180xX56xX2xX17dxX2xX17dxX180xX17dxX2xXexX2xX13xX13xX13xX2xX5xX14xX112xX196xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX1xX3xX18xX1cxX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX24xX18xX3xX27xX6xX29xX3xX2bxX2cxX18xX1cxX3xX30xX3xXexX33xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX18xX1xX3xXexX1xX6xX40xX3xX1cxXdxX6xX3xXexX1dxX1exX33xX18xX3xX2bxX4dxX1dxX3xX4xX1xX52xX18xX1cxX3xX56xX57xX4xX1xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX56xXdxX22xX12xX0xX7xXexX77xX29xX18xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb13xX1cxX36xX18xX1xX3xX30xX3xXexX33xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX18xX1xX3xX1xX1dxX1exX3xX2bxX279xX18xX1cxX3xXexX269xX18xX1cxX3xX5xX535xX4xX3xXexX108fxX18xX1cxX3xXexX52xX4xX3xXexX77xX1dxX1exX3xX22xX33xXexX9dxX3xX14fxX55cxXexX3xX18xX1cxX1xXdxX1fxX40xX3xX82xX3xX22xX762xX18xX1cxX3xXbxX1xX29xX18xX1cxX3xX112xX112xX112xXaxX3xX1xX77xX10xX23axX9xXaxX5bxX1exXb4xXexX10xX5bxX18xX1cxX6xX18xX1xXb4xX1exXb4xXexX10xXb4xX1xX6xXb4xXexXdxX18xX1xXb4xX1xX1dxX1exXb4xX56xX29xX18xX1cxXb4xXexX29xX18xX1cxXb4xX5xX1dxX4xXb4xXexX6xX18xX1cxXb4xXexX29xX4xXb4xXexX77xX1dxX1exXb4xX22xX10xXexXb4xX14fxX10xXexXb4xX18xX1cxX1xXdxX10xX40xXb4xX29xXb4xX22xX1dxX18xX1cxXb4xXbxX1xX29xX18xX1cxXb4xXexX29xX6xXb4xX4xX6xXb4xXaaxX10xX18xX1xXb4xX40xX29xXdxX5bxX17dxX2xX180xX17dxX13xX14xX112xX1xXexX40xXaxX12xXb13xX1cxX36xX18xX1xX3xX30xX3xXexX33xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX18xX1xX3xX1xX1dxX1exX3xX2bxX279xX18xX1cxX3xXexX269xX18xX1cxX3xX5xX535xX4xX3xXexX108fxX18xX1cxX3xXexX52xX4xX3xXexX77xX1dxX1exX3xX22xX33xXexX9dxX3xX14fxX55cxXexX3xX18xX1cxX1xXdxX1fxX40xX3xX82xX3xX22xX762xX18xX1cxX3xXbxX1xX29xX18xX1cxX3xX112xX112xX112xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX77xX29xX18xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xXcxX77xX29xX18xX1cxX3xXaaxX52xXdxX3xX4xX287xX18xX1xX3xX5xXdxX24xX18xX3xXexX52exX4xX3xX14fxX1dxX73dxXexX3xX1xXdxX1fxX18xX3xX4xX7bxX4xX3xX4xX6xX3xXaaxX1fxX18xX1xX3xXexX77xX24xX18xX3xX2bxX57xX6xX3xXaaxX36xX18xX9dxX3xX2bxX71xX3xX75axX1xX29xX6xX18xX1xX3xX56xX57xX4xX1xX9dxX3xX4xX1xXae0xX18xX3xX2bxX36xX3xX5xX46exX1exX3xX5xX6xX18xX9dxX3xX18xX1cxX36xX18xX1xX3xX1exX3xXexX33xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX18xX1xX3xX2bxX6xX18xX1cxX3xX1xX1dxX1exX3xX2bxX279xX18xX1cxX3xXexX269xX18xX1cxX3xX5xX535xX4xX9dxX3xXexX108fxX18xX1cxX3xXexX52xX4xX3xXexX77xX1dxX1exX3xX22xX33xXexX9dxX3xX5xX73dxX1exX3xX40xX741xX1dxX3xX14fxX55cxXexX3xX18xX1cxX1xXdxX1fxX40xX3xX18xX1xX7b2xX18xX1cxX3xX2bxX52xXdxX3xXexXd3xX78xX18xX1cxX3xX5xXdxX24xX18xX3xX46cxX1dxX6xX18xX3xX2bxX33xX18xX3xX4xX7bxX4xX3xX4xX6xX3xXaaxX1fxX18xX1xX112xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX56xXdxX22xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb13xX7b2xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX22xXdxX24xX18xX3xX18xX1cxXd3xXd4xXdxX3xX35xX36xX3xXcxX39xX18xX1xX3xX5xX24xX18xX3xX2bxXd3xXd4xX18xX1cxX3xX4xX1xXdxX3xX22xXdxX1fxX18xX3xX4xX1xX29xX3x1140exXexX46exX40xX3xX56xX57xX4xX1xdc1exX3xX122xX44dxX4xX3xb218xXdxX6xX18xX1cxXaxX3xX1xX77xX10xX23axX9xXaxX5bxX14fxX6xXb4xX46cxX1dxX10xX5bxX18xX1dxXb4xX7xXdxX18xX1xXb4xX22xXdxX10xX18xXb4xX18xX1cxX1dxX29xXdxXb4xX1xX6xXb4xXexXdxX18xX1xXb4xX5xX10xX18xXb4xX56xX1dxX29xX18xX1cxXb4xX4xX1xXdxXb4xX22xXdxX10xX18xXb4xX4xX1xX29xXb4xXexX6xX40xXb4xX56xXdxX4xX1xXb4xXaaxX6xX4xXb4xX1cxXdxX6xX18xX1cxX5bxX17dxX2xX17dxXb6xX15axX14bxX112xX1xXexX40xXaxX12xX0xXdxX40xX1cxX3xX7xX77xX4xX9xXaxX5bxX40xX10xX56xXdxX6xX5bxX2xX17dxX14xX5bxX18xX10xX144xX7xX5bxX17dxX2xX17dxX17dxX5bxX2xX180xX17dxX56xX180xX17dxX180xX15axX14bxX14dxX2xXexX14dxX14dxX2xX14bxX14xX5xX14xX112xX196xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX1xX3xX18xX1cxX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX24xX18xX3xX27xX6xX29xX3xX2bxX2cxX18xX1cxX3xX30xX3xXexX33xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX18xX1xX3xXexX1xX6xX40xX3xX1cxXdxX6xX3xXexX1dxX1exX33xX18xX3xX2bxX4dxX1dxX3xX4xX1xX52xX18xX1cxX3xX56xX57xX4xX1xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX56xXdxX22xX12xX0xX7xXexX77xX29xX18xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb13xX7b2xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX22xXdxX24xX18xX3xX18xX1cxXd3xXd4xXdxX3xX35xX36xX3xXcxX39xX18xX1xX3xX5xX24xX18xX3xX2bxXd3xXd4xX18xX1cxX3xX4xX1xXdxX3xX22xXdxX1fxX18xX3xX4xX1xX29xX3xX143bxXexX46exX40xX3xX56xX57xX4xX1xX1444xX3xX122xX44dxX4xX3xX144axXdxX6xX18xX1cxXaxX3xX1xX77xX10xX23axX9xXaxX5bxX14fxX6xXb4xX46cxX1dxX10xX5bxX18xX1dxXb4xX7xXdxX18xX1xXb4xX22xXdxX10xX18xXb4xX18xX1cxX1dxX29xXdxXb4xX1xX6xXb4xXexXdxX18xX1xXb4xX5xX10xX18xXb4xX56xX1dxX29xX18xX1cxXb4xX4xX1xXdxXb4xX22xXdxX10xX18xXb4xX4xX1xX29xXb4xXexX6xX40xXb4xX56xXdxX4xX1xXb4xXaaxX6xX4xXb4xX1cxXdxX6xX18xX1cxX5bxX17dxX2xX17dxXb6xX15axX14bxX112xX1xXexX40xXaxX12xXb13xX7b2xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX22xXdxX24xX18xX3xX18xX1cxXd3xXd4xXdxX3xX35xX36xX3xXcxX39xX18xX1xX3xX5xX24xX18xX3xX2bxXd3xXd4xX18xX1cxX3xX4xX1xXdxX3xX22xXdxX1fxX18xX3xX4xX1xX29xX3xX143bxXexX46exX40xX3xX56xX57xX4xX1xX1444xX3xX122xX44dxX4xX3xX144axXdxX6xX18xX1cxX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX77xX29xX18xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX27xX762xX18xX1cxX3xX22xX474xXdxX3xX180xX15axX14xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX22xXdxX24xX18xX9dxX3xX1cxXdxX287xX18xX1cxX3xX22xXdxX24xX18xX3xX4xXcexX6xX3xXcxX77xXd3xXd4xX18xX1cxX3xX27xX6xX29xX3xX2bxX2cxX18xX1cxX3xX30xX3xXexX33xX3xX122xX407xX4xX1xX3xX508xX6xXdxX3xbbc0xX35xX36xX3xXb13xX279xXdx9d9bxX9dxX3xX3fcxX1xX6xX18xX3xXcxX1xX57xX3xX35xX29xX36xXdxX3xX16a2xX46cxX1dxX24xX3xX14fxX7c1xX3x119e8xX1dxX46exX18xX3x110faxX279xX4xX9dxX3xX27xX6xX18xX3xX16c7xX279xX4xX9dxX3xX35xX36xX3xXcxX39xX18xX1xX16a9xX3xX2bxX7c1xX3xX40xX6xX18xX1cxX3xXexX1xX10xX29xX3xX7xX26dxX4xX3xXexX77xXda7xX9dxX3xX7xX535xX3xX46cxX1dxX1exX33xXexX3xXexX46exX40xX3xX5xX24xX18xX3xX2bxXd3xXd4xX18xX1cxX3xX4xX1xXdxX3xX22xXdxX1fxX18xX3xX4xX1xX29xX3xX143bxXexX46exX40xX3xX56xX57xX4xX1xX1444xX3xX122xX44dxX4xX3xX144axXdxX6xX18xX1cxX112xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX56xXdxX22xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5bxX1dxX5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcbfaxX1dxXexX1xX29xX77xXaxX12xXb13xX1cxX292xX4xX3xX16c7xX29xX6xX18xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX56xXdxX22xX12
Ngọc Loan