Bác sỹ trẻ hết lòng với bệnh nhân, say mê công việc
(Baohatinh.vn) - Hết lòng với người bệnh, say mê với nghề, năng nổ tham gia các hoạt động xã hội là những điều mà đội ngũ y, bác sỹ và bệnh nhân ở BVĐK Thạch Hà (Hà Tĩnh) nhắc về bác sỹ Dương Đức Anh (SN 1984), Phó Bí thư Chi bộ Khoa Nội - Y học cổ truyền.
e350xf604x17969x148c1x13cf1x11363x16b2bxf09bxf007xX7x15428x14a25x11beaxf61cxfde8x13a37xX5x10edfxXax17b1dx14a54x17032xX4xX3xX7x14762xX3xXex10779x11483xX3xX1x16d67xXexX3xX5x177d2x16c42x1392cxX3x1159exfa75xXdxX3x16001x13079xX24xX1xX3xX24xX1xf564xX24x13371xX3xX7xX6xfe71xX3x10455x11d8exX3xX4x11a5exX24xX25xX3xX27xXdxX2cxX4xX0x135efxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15736xX10xX6x122bdxXaxX12xX56xX1fxXexX3xX5xX23xX24xX25xX3xX27xX28xXdxX3xX24xX25x10b2axeefbxXdxX3xX2bxX2cxX24xX1xX34xX3xX7xX6xX38xX3xX3axX3bxX3xX27xX28xXdxX3xX24xX25xX1x12397xX34xX3xX24x142d4xX24xX25xX3xX24x16876xX3xXexX1xX6xX3axX3xX25xXdxX6xX3xX4xX14xX4xX3xX1x118edx168a4xXexX3x10f24x102b4xX24xX25xX3x131b1x136d5xX3xX1xXa1xXdxX3xX5x1585fxX3xX24xX1x1147fxX24xX25xX3xXa0xXdxX83x10fb1xX3xX3axXadxX3xXa0xXa1xXdxX3xX24xX25x14ce3xX3xX38xX34xX3xX2bxX14xX4xX3xX7xX18xX3xX27xXadxX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX24xX1xX32xX24xX3x15f6bxX3xX13x167a3x10eecxefa4xX3xXcxX1xX9dxX4xX1xX3xX56xXadxX3x16177xX56xXadxX3xXcx165fdxX24xX1x14494xX3xX24xX1x146f3xX4xX3xX27xX83xX3xX2bxX14xX4xX3xX7xX18xX3x154bcxX6bxe7f6xX24xX25xX3xXe0xfaffxX4xX3x18093xX24xX1xX3xXecx115fbx145b9xX3xX2xf8e1x16b91x142d6xXf4xX34xX3x1706exX1xe593xX3xX13xf6f6xX3xXexX1xX6bxX3xf740xX1xXdxX3xX2bxXa1xX3xXe1xX1xX9cxX6xX3xX115xXa1xXdxX3x13372xX3x103f1xX3xX1x136e3xX4xX3xX4xX8cxX3xXexX1bxXb8xX38xX83xX24x128f3xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9cxX59xX38xX3xXbxX129xX10xX24xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxX3axX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX24xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXax1203dxXdxX59xXexX1xf0fbxX3x14d45xX2xea9exXbxXa5xf3eaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX189xX3xX11axX2x16572xXbxXa5xX190xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX189xX47xX47xXdxX14axX2bxX6xX9cxX1xX6xXexXdxX24xX1xX14axX27xX24xX47xX24xX10xX184xX7xX47xX2xX118xX2xX118xX47xX2x12843xX118xX59xX1c8xX2xX2xX11ax10f5exX2xX118xXexX1cfxX118xX18bxX2xX1c8xX5xX19cxX14ax1647fxXbxX25xf2bfxX1bxX9xX1cfxX118xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xXexX1bxX1cxX3xX1xX1fxXexX3xX5xX23xX24xX25xX3xX27xX28xXdxX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX24xX1xX32xX24xX34xX3xX7xX6xX38xX3xX3axX3bxX3xX4xX3exX24xX25xX3xX27xXdxX2cxX4xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX9cxX24xXaxX12xX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xX105xX6bxX107xX24xX25xX3xXe0xX10cxX4xX3xX10fxX24xX1xX3xXexX1xX87xX3axX3x150d8xX1xX14xX3axX3xX4xX1xX9cxX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX24xX1xX32xX24xX3xXexX9dxXdxX3xX254xX1xX9cxX6xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9cxX59xX38xXaxX12x156ebx13877xXbxX3xX2bxX14xX4xX3xX7xX18xX3xX105xX6bxX107xX24xX25xX3xXe0xX10cxX4xX3xX10fxX24xX1xX34xX3xX4xX1x13651xX24xX25xX3xXexX3exXdxX3xXexX1x15f0cxX38xX3xX1bx16b1dxX3xX7x1108axX3xX24xX1x15b4exX3xX24xX1xXadxX24xX25xX34xX3xX32xX24xX3xX4x107a0xX24xX3xX254xX1xXdxX3xX6xX24xX1xX3xX7x10468xX3xX59x1123exX24xX25xX3xX4xX14xX4xX3xXexX1xXdxX1fxXexX3xX2bx11316xX3xX38xX3xXexX1fxX3xXa0xf93fxX3xXexX1xX87xX3axX3xX254xX1xX14xX3axX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX24xX1xX32xX24xX3xX27xXadxX3xX1x115c4xXdxX3xX1xX6xX24xX34xX3xX4xX87xX24xX3xX59xX285xX24xX3xX24xX1xXb1xX24xX25xX3xX27xXdxX2cxX4xX3xX24xX1xX302xX3xX24xX1xX6bxX189xX3xX115xX3bxX24xX3xX87xX24xX3xX25xf348xX34xX3xXex11458xXbxX3xX27xX332xX24xX3xXa0xXa1xX24xX25xX3xX1bxX6xX3xX7xX6xX9cxX34xX3xXexX1xX6cxXdxX3xX25xXdxX6xX24xX3xX24xX25x16182xX14axX14axX14axX3xXe0xX120xX3xX4xXc3xX24xX25xX3xX5xXadxX3xX1xX32exX24xX1xX3x1225dxX24xX1xX3x13cebxXb8xX10xX24xX3xXexX1xXb8xXa1xX4xX3xX4xX352xX6xX3xX2bxX14xX4xX3xX7xX18xX3xX10fxX24xX1xX3xXexX1bxX9cxX24xX25xX3xX7xXb8x14011xXexX3xX2xX1cfxX3xX24xX87xX3axX3xX36bxXb8xX6xX3xXex16bfexX3xX254xX1xXdxX3xX6xX24xX1xX3xX2bxX6bxX28xX4xX3xX4xX1xX32xX24xX3xX27xXadxX9cxX3xX24xX25xX1xX83xX34xX3xXexX1bxX9cxX24xX25xX3xXa0xX120xX3xX4xX120xX3xX2xX19cxX3xX24xX87xX3axX3xX27xX83xX3xX4xX3exX24xX25xX3xXexX14xX4xX3xXexX9dxXdxX3xX13xXdfxXe0xXe1xX3xXcxX1xX9dxX4xX1xX3xX56xXadxX14axX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9cxX59xX38xX3xXbxX129xX10xX24xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxX3axX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX24xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxX184xXdxX59xXexX1xX189xX3xX18bxX2xX18dxXbxXa5xX190xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX189xX3xX11axX19cxX119xXbxXa5xX190xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX189xX47xX47xXdxX14axX2bxX6xX9cxX1xX6xXexXdxX24xX1xX14axX27xX24xX47xX24xX10xX184xX7xX47xX2xX118xX2xX118xX47xX2xX1c8xX118xX59xX1c8xX2xX2xX11axX11axX19cxX118xXexX1cfxX18bxX119x1103dxX19cxX5xX19cxX14axX1dbxXbxX25xX1dexX1bxX9xX1c8xX2xX1c8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xXexX1bxX1cxX3xX1xX1fxXexX3xX5xX23xX24xX25xX3xX27xX28xXdxX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX24xX1xX32xX24xX34xX3xX7xX6xX38xX3xX3axX3bxX3xX4xX3exX24xX25xX3xX27xXdxX2cxX4xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX9cxX24xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa5xXexX139xX6xX5xXdxX25xX24xX189xX3xX4xX10xX24xXexX10xX1bxX190xXaxX12xX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xX10fxX24xX1xX3xX4xX23xX24xX3xX5xXadxX3xXexX32exX24xX1xX3xX24xX25xXb8xX38xX2cxX24xX3xX27xXdxX3bxX24xX3xXexX123xX4xX1xX3xX4xX2b1xX4xX3xX1xXdxX1fxX24xX3xX3axX14xXb8xX3xX7xX38dxX24xX25xX3xX4xX10cxXb8xX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX24xX1xX32xX24xX3xX24xX25xXb8xX38xX3xX254xX2e0xX4xX1xX14axX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9cxX59xX38xXaxX12xXe1xX2e8xX3xX27xX83xX3xX2bxX14xX4xX3xX7xX18xX3xX10fxX24xX1xX34xX3xX2bxXadxX3xX115xX25xXb8xX38xf0fexX24xX3xXcxX1xX2e0xX3xX56xX9cxX6xX3xXecxXdcxX3xXa5xXa6xX3xXcxX1xX9dxX4xX1xX3xX56xX367xXdxX34xX3xXcxX1xX9dxX4xX1xX3xX56xXadxXf4xX3xX27x169d7xX24xX3xX254xX1xX3exX24xX25xX3xXexX1xX2e8xX3xX36bxXb8xX3bxX24xX3xX24xX25xX6bxX6cxXdxX3xX2bxX14xX4xX3xX7xX18xX3xX4xX120xX3xX107xX24xX3xX27xX28xXdxX3xX2bxXadxX14axX3xX13xXadxX3xX56xX9cxX6xX3xX7xX38dxX24xX25xX3xXa0xX107xX24xX3xXexX1xX32xX24xX34xX3xX5xX9dxXdxX3xX3axXf8xX4xX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xXa0xX6xXb8xX3xXexX1xX2c2xX24xX3xX254xXdxX24xX1xX3xXexX13exX6xX3xXexX39cxX3xX24xX1xXdxX83xXb8xX3xX24xX87xX3axX3xX24xX6xX38xX34xX3xXexX1xX14xX24xX25xX3xX24xXadxX9cxX3xX4xXc3xX24xX25xX3xXbxX1xX367xXdxX3xXa0xXdxX83xXb8xX3xXexX1bxX2e0xX3xX2bxX2cxX24xX1xX34xX3xX1xX9cxXadxX24xX3xX4xX367xX24xX1xX3xX27xX3exX3xX4x15aedxX24xX25xX3xX254xX1xX120xX3xX254xX1xX87xX24xX14axX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9cxX59xX38xXaxX12xX13xXadxX3xX24xX1xX28xX3xX5xX9dxXdxX189xX3x12d06xX115xX87xX3axX3xX1c8xX19cxX2xX18dxX34xX3xX254xX1xX9cxX367xX24xX25xX3xX2xX1c8xX1xX3xXa0xX3bxX3axX34xX3xXexX1bxX9cxX24xX25xX3xX5xX2a0xX4xX3xXa0xXdxX3xX4xX1x1710axX3xX7xX28xX3axX3xXa0xX2e8xX3xX5xX2aaxX38xX3xX1xXadxX24xX25xX34xX3xXexX3exXdxX3xX2bxX2e0xX3xXexX6xXdxX3xX24xX9dxX24xX3xXbxX1xX367xXdxX3xX27xXadxX9cxX3xXbxX1xX23xX24xX25xX3xX254xX1xX14xX3axX3xXa0xX6xX3xX254xX1xX9cxX6xX3xX254xX1xXb8xX3xX27xX2b1xX4xX3xXa0xX120xX24xX25xX3xXexX9dxXdxX3xXa5xXa6xX3xXcxX1xX9dxX4xX1xX3xXe1xX1xX3bxX3xXecxXbxX1xX23xX24xX25xX3xX254xX1xX14xX3axX3xX24xXadxX38xX3xX24xX6xX38xX3xXa0xXa6xX3xX25xXdxX367xXdxX3xXexX1xX2e8xXf4xX3xXa0xX2e8xX3xX7xX107xX3xX4xX10cxXb8xX14axX3xXe1xX1xXdxX3xX27xXadxX9cxX3xXa0xX120xX34xX3xXexX3exXdxX3xX254xX1xX3exX24xX25xX3xX4xX23xX24xX3xXexXdxX83xX24xX34xX3xX4xX1x17759xX3xX24xX25xX1xXf1xX3xX27xXadxX9cxX3xXa5xXdxX24xX3xX2bxX87xX24xX25xX3xX2bxX120xX3xXa0xX107xX24xX3xX25xXdxX367xX24xX3xXa0xX2e8xX3xX27xX83xX3xX24xX1xX6bxX24xX25xX3xX3axX6xX38xX3xX3axXf8xX24xX3xX254xX1xXdxX3xX25xX285xXbxX3xXa0xX6bxX69axX4xX3xX2bxX14xX4xX3xX7xX18xX3xX10fxX24xX1xX34xX3xX4xX1xX123xX24xX1xX3xX6xX24xX1xX3xXa0xXa6xX3xX1bxX2cexX6xX3xX27xX1fxXexX3xXexX1xX6bxX107xX24xX25xX34xX3xX5xX2aaxX38xX3xXexX1xXb8xX38dxX4xX3xXa0xX2e8xX3xXexX3exXdxX3xX4xX1xXb1xX6xX3xXexX1bxX2e0xX34xX3xX3axX13exXdxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX123xX3xX4xX1xXb1xX6xX3xXexX1bxX2e0xX3xX6xX24xX1xX3xX2bxX302xX3xXexXdxX83xX24xX3xXexX2a0xXdxX3xX1bxX6xX3xXexX1bxX367xX14axX3xX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xX4xX23xX24xX3xX24xX1xXf8xX4xX3xX24xX1xXdcxX3xXexX3exXdxX3xXa0xX1fxX24xX3xXexX14xXdxX3xX254xX1xX14xX3axX14axX3xXe1xX1xX3exX24xX25xX3xX4xX1xX744xX3xXexX1xX1fxX34xX3xX24xX1xXdxX83xXb8xX3xX5xX2c2xX24xX3xXa0xXdxX3xX254xX1xX14xX3axX3xXexX9dxXdxX3xX13xXdfxXe0xXe1xX3xXcxX1xX9dxX4xX1xX3xX56xXadxX3xX4xXc3xX24xX25xX3xX24xX1xX6cxX3xX4xX120xX3xX2bxX14xX4xX3xX7xX18xX3xX10fxX24xX1xX3xX24xX3bxX24xX3xXexX3exXdxX3xXa0xX6bxX69axX4xX3xX1x17995xX3xXexX1bxX69axX3xX4xX14xX4xX3xX7xXb8xX2aaxXexX3xX87xX24xX3xX3axXdxX576xX24xX3xXbxX1xX123x140edxX14axX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9cxX59xX38xX3xXbxX129xX10xX24xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxX3axX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX24xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxX184xXdxX59xXexX1xX189xX3xX18bxX2xX18dxXbxXa5xX190xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX189xX3xX11axX2xX19cxXbxXa5xX190xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX189xX47xX47xXdxX14axX2bxX6xX9cxX1xX6xXexXdxX24xX1xX14axX27xX24xX47xX24xX10xX184xX7xX47xX2xX118xX2xX118xX47xX2xX1c8xX118xX59xX1c8xX2xX2xX11axX18dxX2xX19cxXexX1c8xX2xX119xX18dxX18dxX5xX19cxX14axX1dbxXbxX25xX1dexX1bxX9xX1c8xX118xX1c8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xXexX1bxX1cxX3xX1xX1fxXexX3xX5xX23xX24xX25xX3xX27xX28xXdxX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX24xX1xX32xX24xX34xX3xX7xX6xX38xX3xX3axX3bxX3xX4xX3exX24xX25xX3xX27xXdxX2cxX4xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX9cxX24xXaxX12xXdfxX28xXdxX3xX27xX6xXdxX3xXexX1bxX23xX3xXexX1xX352xX3xX5xXf1xX24xX1xX3xXe0xX9cxXadxX24xX34xX3xX2bxX14xX4xX3xX7xX18xX3xX10fxX24xX1xX3xXa0xXa6xX3xX59xXb8xX38xX3xXexX1bxX32exX3xX24xX1xXdxX83xXb8xX3xX1xX9cxX9dxXexX3xXa0xXa1xX24xX25xX3xXa5xXa6xX3xX1xXa1xXdxX3xX1xXdxX2cxXb8xX3xX36bxXb8xX367xX3xXexX9dxXdxX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX27xXdxX2cxX24xX14axX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9cxX59xX38xXaxX12xXe1xX1xX3exX24xX25xX3xX4xX1xX744xX3xXexX1xX1fxX34xX3xX27xX28xXdxX3xX4xX1xX10cxX4xX3xXexX1bxX14xX4xX1xX3xXa0xX6bxX69axX4xX3xX25xXdxX6xX9cxX3xX5xXadxX3xX2bxX14xX4xX3xX7xX18xX3xX254xX1xX14xX3axX3xX27xXadxX3xXa0xXdxX83xXb8xX3xXexX1bxX2e0xX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX24xX1xX32xX24xX3xX24xXa1xXdxX3xXexX1bxX2a0xX34xX3xX24xX25xX9cxX9dxXdxX3xXexX1bxX2a0xX3xX2bx13e84xX24xX25xX3xX38xX3xX1xX13exX4xX3xX4xX8cxX3xXexX1bxXb8xX38xX83xX24xX3xX254xX1fxXexX3xX1xX69axXbxX3xX38xX3xX1xX13exX4xX3xX1xXdxX2cxX24xX3xXa0xX9dxXdxX34xX3xX2bxX14xX4xX3xX7xX18xX3xX10fxX24xX1xX3xX5xXb8xX3exX24xX3xX1xX9cxXadxX24xX3xXexX1xXadxX24xX1xX3xXexX38dxXexX3xX27xXadxX3xXa0xX9dxXexX3xX254xX1fxXexX3xX36bxXb8xX367xX3xX4xX6xX9cxX3xXexX1bxX9cxX24xX25xX3xX3axX13exXdxX3xX24xX1xXdxX2cxX3axX3xX27xX2d1xX14axX3xXcxX1bxX9cxX24xX25xX3xX1xX6xXdxX3xX24xX87xX3axX3xX1c8xX19cxX2xX476xX3xX27xXadxX3xX1c8xX19cxX2xX119xX34xX3xX2bxX14xX4xX3xX7xX18xX3xX10fxX24xX1xX3xXa0xXa6xX3xXa0xXdxX3xX1xX13exX4xX3xX27xXadxX3xX4xX1xXb8xX38xX2e8xX24xX3xX25xXdxX6xX9cxX3xX3axXa1xXexX3xX7xX38dxX3xX254xX18xX3xXexX1xXb8xX332xXexX3xX3axX28xXdxX3xX4xX1xX9cxX3xX4xX14xX4xX3xX38xX34xX3xX2bxX14xX4xX3xX7xX18xX3xXexX9dxXdxX3xXe1xX1xX9cxX6xX3xX13bxX3xX1xX13exX4xX3xX4xX8cxX3xXexX1bxXb8xX38xX83xX24xX3xX24xX1xX6bxX189xX3xXe0xXdxX2cxX24xX3xX3axXa6xX24xX25xX3xX4xX1xX32xX3axX34xX3xX4xX2aaxX38xX3xX4xX1xX744xX34xX3xX254x16bf6xX9cxX3xX25xXdxXa6xX24xX3xX4xXa1xXexX3xX7xX38dxX24xX25xX34xX3xX7xXdxX3bxXb8xX3xX32xX3axX3xXa0xXdxX83xXb8xX3xXexX1bxX2e0xX34xX3xXa0xXdxX2cxX24xX3xXa5xXb8xX24xX25xX3xXa0xXdxX83xXb8xX3xXexX1bxX2e0xX34xX3xXa5xX3exX24xX25xX3xX1xX107xXdxX3xXexX1xXb8xX38dxX4x1470cxX3xX36bxXb8xX6xX3xXa0xX120xX3xX25xXdxX2a0xXbxX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX24xX1xX32xX24xX3xXa0xXdxX83xXb8xX3xXexX1bxX2e0xX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX1xXdxX2cxXb8xX3xX36bxXb8xX367xX3xX1xX107xX24xX14axX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9cxX59xX38xXaxX12xX115xX87xX3axX3xX1c8xX19cxX2xX476xX34xX3xX6xX24xX1xX3xX4xX1xX352xX3xXexX1bxX32exX3xXexX1xX2b1xX4xX3xX1xXdxX2cxX24xX3xXa0xX83xX3xXexXadxXdxX3xX670xXe1xX1xX367xX9cxX3xX7xX14xXexX3xX7xX2b1xX3xX1xXadxXdxX3xX5xX23xX24xX25xX3xX4xX352xX6xX3xX24xX25xX6bxX6cxXdxX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX27xX83xX3xX59xX2e0xX4xX1xX3xX27xX2d1xX3xX254xX1xX14xX3axX3xX4xX1xXb1xX6xX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX24xX25xX9cxX9dxXdxX3xXexX1bxX2a0xX3xXexX9dxXdxX3xX13xXdfxXe0xXe1xX3xXcxX1xX9dxX4xX1xX3xX56xXadxX88exX14axX3xXe1xX1fxXexX3xX36bxXb8xX367xX3xXexX39cxX3xX7xX2b1xX3xX254xX1xX367xX9cxX3xX7xX14xXexX3xXa0xX120xX34xX3xX13xXdfxXe0xXe1xX3xXcxX1xX9dxX4xX1xX3xX56xXadxX3xXa0xXa6xX3xXexX87xX24xX25xX3xXbxX1xX23xX24xX25xX3xX254xX1xX14xX3axX3xX4xX1xXb8xX38xX3bxX24xX3xX254xX1xX9cxX6xX190xX3xXa5xX32xX38xX3xX59xX2b1xX24xX25xX3xX1xX2cxX3xXexX1xX38dxX24xX25xX3xX5xX2aaxX38xX3xX7xX38dxX3xXexX2b1xX3xXa0xXa1xX24xX25xX3xXdcxX3xX254xX1xX9cxX6xX3xXa5xXb64xXexX3xX24xX25xX1xXdxX2cxX3axX3xX139xX3xX4xX1x14479xX24xX3xXa0xX9cxX14xX24xX3xX1xX32exX24xX1xX3xX367xX24xX1xX190xX3xX4xX367xXdxX3xXexXdxX1fxX24xX3xX36bxXb8xX38xX3xXexX1bxX32exX24xX1xX3xX254xX1xX14xX3axX3xX4xX1xXb1xX6xX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX24xX25xX9cxX9dxXdxX3xXexX1bxX2a0xX190xX3xX2bxX8cxX3xX7xXb8xX24xX25xX34xX3xX7xX2cexX6xX3xX4xX1xXb1xX6xX3xX254xX1xXb8xX3xX27xX2b1xX4xX3xX27xX2cxX3xX7xXdxX24xX1xX14axX14axX14axX3xX25xX120xXbxX3xXbxX1xX2c2xX24xX3xX1bxX2a0xXexX3xX24xX25xXf8xX24xX3xXexX1xX6cxXdxX3xX25xXdxX6xX24xX3xX254xX1xX14xX3axX34xX3xX4xX1xXb1xX6xX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX4xX1xX9cxX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX24xX1xX32xX24xX14axX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9cxX59xX38xX3xXbxX129xX10xX24xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxX3axX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX24xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxX184xXdxX59xXexX1xX189xX3xX18bxX2xX18dxXbxXa5xX190xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX189xX3xX11axX2xX19cxXbxXa5xX190xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX189xX47xX47xXdxX14axX2bxX6xX9cxX1xX6xXexXdxX24xX1xX14axX27xX24xX47xX24xX10xX184xX7xX47xX2xX118xX2xX118xX47xX2xX1c8xX118xX59xX1c8xX2xX2xX11axX18bxX19cxX19cxXexX118xX119xX119xX476xX1c8xX5xX19cxX14axX1dbxXbxX25xX1dexX1bxX9xX118xX18dxX19cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xXexX1bxX1cxX3xX1xX1fxXexX3xX5xX23xX24xX25xX3xX27xX28xXdxX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX24xX1xX32xX24xX34xX3xX7xX6xX38xX3xX3axX3bxX3xX4xX3exX24xX25xX3xX27xXdxX2cxX4xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX9cxX24xXaxX12xX10fxX24xX1xX3xX4xX642xX24xX25xX3xXe0xXdfxXcxX115xX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX27xXdxX2cxX24xX3xXexX1xX6xX3axX3xX25xXdxX6xX3xX1xX874xX3xXexX1bxX69axX3xXa5xX32xX38xX3xX59xX2b1xX24xX25xX3xX24xX3exX24xX25xX3xXexX1xX3exX24xX3xX3axX28xXdxX3xXexX9dxXdxX3xX4xX14xX4xX3xXa5xXa6xX3xXexX1bxX3bxX24xX3xXa0xX2e0xX6xX3xX2bxXadxX24xX3xX1xXb8xX38xX2cxX24xX14axX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9cxX59xX38xXaxX12xX115xX87xX3axX3xX1c8xX19cxX2xX119xX34xX3xX27xX28xXdxX3xXa0xX83xX3xXexXadxXdxX3xX670xXe0xX14xX24xX1xX3xX25xXdxX14xX3xX1xXdxX2cxXb8xX3xX36bxXb8xX367xX3xXa0xXdxX83xXb8xX3xXexX1bxX2e0xX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xXa0xX6xXb8xX3xXexX1xX2c2xX24xX3xX254xXdxX24xX1xX3xX1xX3exX24xX25xX3xXexX9cxX3xX59xX9cxX3xXexX1xX9cxX14xXdxX3xX1xX120xX6xX3xX4xXa1xXexX3xX7xX38dxX24xX25xX3xX2bxXa54xX24xX25xX3xX38xX3xX1xX13exX4xX3xX4xX8cxX3xXexX1bxXb8xX38xX83xX24xX3xX254xX1fxXexX3xX1xX69axXbxX3xXbxX1xX2d1xX4xX3xX1x1149bxXdxX3xX4xX1xX10cxX4xX3xX24xX87xX24xX25xX88exX34xX3xX2bxX14xX4xX3xX7xX18xX3xX10fxX24xX1xX3xX4xX642xX24xX25xX3xX4xX14xX4xX3xX4xXa1xX24xX25xX3xX7xX2b1xX3xXa0xXa6xX3xXa0xX14xX24xX1xX3xX25xXdxX14xX3xXbxX1xX6bxX107xX24xX25xX3xXbxX1xX14xXbxX3xXa0xXdxX83xXb8xX3xXexX1bxX2e0xX3xX6xX24xX3xXexX9cxXadxX24xX34xX3xXa0xX107xX24xX3xX25xXdxX367xX24xX3xX27xXadxX3xXa0xX9dxXexX3xX1xXdxX2cxXb8xX3xX36bxXb8xX367xX3xX4xX6xX9cxX14axX3xX11exX1xX6bxX107xX24xX25xX3xXbxX1xX14xXbxX3xX24xXadxX38xX3xX254xX1xX3exX24xX25xX3xX59xX642xX24xX25xX3xXa0xX1fxX24xX3xXexX1xXb8xX38dxX4xX3xX25xXdxX367xX3axX3xXa0xX6xXb8xX34xX3xXexX1bxX14xX24xX1xX3xXa0xX6bxX69axX4xX3xXexX14xX4xX3xX59xX2d1xX24xX25xX3xXbxX1xX2d1xX3xX24xX1xX6bxX189xX3xX59xX9dxX3xX59xXadxX38xX34xX3xX1xXb8xX38xX1fxXexX3xX14xXbxX34xX3xX5xX9cxXa6xX24xX25xX3xXa5xX6bxX107xX24xX25xX14axX14axX14axX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9cxX59xX38xXaxX12xXe1xX1xX3exX24xX25xX3xX4xX1xX744xX3xXexX1xX2b1xX4xX3xX1xXdxX2cxX24xX3xX670xXexX1bxX23xX24xX3xX27xX6xXdxX88exX3xX4xX1xXb8xX38xX3bxX24xX3xX3axX3exX24xX34xX3xXexX39cxX3xX24xX87xX3axX3xX1c8xX19cxX2xX476xX34xX3xX2bxX14xX4xX3xX7xX18xX3xX10fxX24xX1xX3xX4xX23xX24xX3xX5xXadxX3xX13xX123xX3xXexX1xX6bxX3xX4xX1xXdxX3xXa0xX9cxXadxX24xX3xX4xX352xX6xX3xX13xX2cxX24xX1xX3xX27xXdxX2cxX24xX34xX3xX129xX1xX352xX3xX24xX1xXdxX2cxX3axX3xX129x180b5xX13xX3xXcxX1xX2c2xX38xX3xXexX1xXb8xX38dxX4xX3xXexX1bxX1cxX3xX1xXb8xX38xX2cxX24xX3xXcxX1xX9dxX4xX1xX3xX56xXadxX34xX3xXbxX1xX2d1xX3xXexX1bxX14xX4xX1xX3xXcxX8cxX3xX4xX3exX24xX25xX3xXexX14xX4xX3xXa5xXa6xX3xX1xXa1xXdxX14axX14axX14axX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9cxX59xX38xXaxX12xXdfxX28xXdxX3xX27xX6xXdxX3xXexX1bxX23xX3xXexX1xX352xX3xX5xXf1xX24xX1xX3xXa0xX9cxXadxX24xX34xX3xX6xX24xX1xX3xXa0xXa6xX3xX59xXb8xX38xX3xXexX1bxX32exX3xX1xX9cxX9dxXexX3xXa0xXa1xX24xX25xX3xXa0xX9cxXadxX24xX3xX27xX28xXdxX3xX24xX1xXdxX83xXb8xX3xX1xX9cxX9dxXexX3xXa0xXa1xX24xX25xX3xX7xX3exXdxX3xX24xX8cxXdxX3xX24xX1xX6bxX189xX3xX3axX874xXdxX3xX24xX87xX3axX3xX254xX1xX14xX3axX34xX3xX4xX2aaxXbxX3xXbxX1xX14xXexX3xXexX1xXb8xX38dxX4xX3xX27xXadxX3xXexX285xX24xX25xX3xX36bxXb8xXadxX3xX3axXdxX576xX24xX3xXbxX1xX123xX3xX4xX1xX9cxX3xX254xX1xX9cxX367xX24xX25xX3xX18dxX19cxX19cxX3xXa0xX38dxXdxX3xXexX6bxX69axX24xX25xX3xX24xX25xX6bxX6cxXdxX3xX24xX25xX1x100afxX9cxX34xX3xX25xXdxX6xX3xXa0xX32exX24xX1xX3xX4xX1xX123xX24xX1xX3xX7xX14xX4xX1xX190xX3xX1xXb8xX38xX3xXa0xXa1xX24xX25xX3xX3axX874xXdxX3xXa0xX69axXexX3xX1c8xX19cxX3xXa0xX9cxXadxX24xX3xX27xXdxX3bxX24xX3xXexX1xX6xX24xX1xX3xX24xXdxX3bxX24xX3xXexX1xX6xX3axX3xX25xXdxX6xX3xX4xX14xX4xX3xX1xX9cxX9dxXexX3xXa0xXa1xX24xX25xX3xX1xX874xX3xXexX1bxX69axX3xXa5xX32xX38xX3xX59xX2b1xX24xX25xX3xX24xX3exX24xX25xX3xXexX1xX3exX24xX3xX3axX28xXdxX190xX3xX254xX3bxXb8xX3xX25xX13exXdxX3xX4xX14xX4xX3xXexX32exX24xX1xX3xX24xX25xXb8xX38xX2cxX24xX3xX27xXdxX3bxX24xX3xXexX1xX6xX3axX3xX25xXdxX6xX3xX1xXdxX1fxX24xX3xX3axX14xXb8xX3xXa0xX2e0xX24xX1xX3xX254x103d1xX34xX3xX1xXdxX1fxX24xX3xX3axX14xXb8xX3xX7xX38dxX24xX25xX3xX4xX10cxXb8xX3xX24xX25xX6bxX6cxXdxX14axX14axX14axX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9cxX59xX38xX3xXbxX129xX10xX24xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxX3axX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX24xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxX184xXdxX59xXexX1xX189xX3xX18bxX2xX18dxXbxXa5xX190xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX189xX3xX11axX2xX19cxXbxXa5xX190xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX189xX47xX47xXdxX14axX2bxX6xX9cxX1xX6xXexXdxX24xX1xX14axX27xX24xX47xX24xX10xX184xX7xX47xX2xX118xX2xX118xX47xX2xX1c8xX118xX59xX1c8xX2xX2xX11axX18bxX18dxX18bxXexX1cfxX18dxX119xX11axX18dxX5xX19cxX14axX1dbxXbxX25xX1dexX1bxX9xX18dxX118xX11axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xXexX1bxX1cxX3xX1xX1fxXexX3xX5xX23xX24xX25xX3xX27xX28xXdxX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX24xX1xX32xX24xX34xX3xX7xX6xX38xX3xX3axX3bxX3xX4xX3exX24xX25xX3xX27xXdxX2cxX4xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX9cxX24xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa5xXexX139xX6xX5xXdxX25xX24xX189xX3xX5xX10x163d7xXexX190xXaxX12xXdfxX28xXdxX3xX4xX6bxX107xX24xX25xX3xX27xX2e0xX3xX129xX1xX352xX3xX24xX1xXdxX2cxX3axX3xX129xX10e2xX13xX3xXcxX1xX2c2xX38xX3xXexX1xXb8xX38dxX4xX3xXexX1bxX1cxX3xX1xXb8xX38xX2cxX24xX34xX3xX2bxX14xX4xX3xX7xX18xX3xX10fxX24xX1xX3xX0xX10xX3axX12xXecxX24xX25xX9cxXadxXdxX3xX4xX642xX24xX25xX3xX2bxX3bxX24xX3xXexX1bxX14xXdxXf4xX0xX47xX10xX3axX12xX3xXexX8cxX3xX4xX1xX10cxX4xX3xX4xX14xX4xX3xXa0xX69axXexX3xX254xX1xX14xX3axX34xX3xX4xX2aaxXbxX3xXexX1xXb8xX38dxX4xX3xX3axXdxX576xX24xX3xXbxX1xX123xX3xX27xXadxX3xXexX285xX24xX25xX3xX36bxXb8xXadxX3xX4xX1xX9cxX3xXa0xX38dxXdxX3xXexX6bxX69axX24xX25xX3xX4xX1xX123xX24xX1xX3xX7xX14xX4xX1xX34xX3xX1xXa1xX3xX24xX25xX1xX11e6xX9cxX3xXexX1bxX3bxX24xX3xXa0xX2e0xX6xX3xX2bxXadxX24xX14axX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9cxX59xX38xXaxX12xecd2xXdxX3bxX24xX25xX3xXexX8cxX3xX4xX3exX24xX25xX3xXexX14xX4xX3xXa5xXa6xX3xX1xXa1xXdxX3xX4xX352xX6xX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX27xXdxX2cxX24xX3xXa0xX6bxX69axX4xX3xXexX1xXadxX24xX1xX3xX5xX332xXbxX3xXexX39cxX3xX24xX87xX3axX3xX1c8xX19cxX2xX18bxX3xXa0xXa6xX3xX59xXb8xX38xX3xXexX1bxX32exX3xX1xX874xX3xXexX1bxX69axX3xX24xX25xX6bxX6cxXdxX3xX2bxX2cxX24xX1xX34xX3xX24xX25xX6bxX6cxXdxX3xX24xX1xXadxX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX24xX1xX32xX24xX34xX3xX5xXadxX3xX4xX2c2xXb8xX3xX24xX38dxXdxX3xX4xX352xX6xX3xX4xX14xX4xX3xX1xX9cxX9dxXexX3xXa0xXa1xX24xX25xX3xXexX1xXdxX2cxX24xX3xX24xX25xXb8xX38xX2cxX24xX14axX3xX670x11425xXb8xX18xX3xXexX32exX24xX1xX3xXexX1xX6bxX107xX24xX25xX3xX27xX32exX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX24xX1xX32xX24xX3xX24xX25xX1xX11e6xX9cxX88exX3xX254xX1xXdcxXdxX3xXbxX1xX14xXexX3xX27xX28xXdxX3xX1xX107xX24xX3xX476xX19cxX3xXexX1bxXdxX2cxXb8xX3xXa0xXf7axX24xX25xX3xXexX39cxX3xX24xX1xXb1xX24xX25xX3xX24xX25xXadxX38xX3xXa0xX2c2xXb8xX3xXa0xXa6xX3xX59xXb8xX38xX3xXexX1bxX32exX3xX7xXb8xX2aaxXexX3xX87xX24xX3xX1xXadxX24xX25xX3xX24xX25xXadxX38xX3xX4xX1xX9cxX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX24xX1xX32xX24xX3xX24xX25xX1xX11e6xX9cxX34xX3xX1xX874xX3xXexX1bxX69axX3xX27xXdxX2cxX24xX3xXbxX1xX123xX3xX4xX1xX9cxX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX24xX1xX32xX24xX3xX4xX120xX3xX1xX9cxXadxX24xX3xX4xX367xX24xX1xX3xXa0xX285xX4xX3xX2bxXdxX2cxXexX3xX254xX1xX120xX3xX254xX1xX87xX24xX14axX3xX115xX25xX9cxXadxXdxX3xX1bxX6xX34xX3xX4xX1xX6bxX107xX24xX25xX3xXexX1bxX32exX24xX1xX3xX670xX13xX14xXexX3xX4xX1xX14xX9cxX3xXexX32exX24xX1xX3xXexX1xX6bxX107xX24xX25xX88exX3xX4xX23xX24xX3xXa0xX6bxX69axX4xX3xX59xXb8xX38xX3xXexX1bxX32exX3xX27xX28xXdxX3xX3axX874xXdxX3xXexXb8xX2c2xX24xX3xX123xXexX3xX24xX1xX2aaxXexX3xX3axXa1xXexX3xX5xX2c2xX24xX3xX4xX1xX9cxX3xX1xX107xX24xX3xX1cfxX19cxX19cxX3xX5xX6bxX69axXexX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX24xX1xX32xX24xX3xX24xX25xX1xX11e6xX9cxX14axX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9cxX59xX38xXaxX12xX13xX367xX24xX3xXexX1xX32xX24xX3xX2bxX14xX4xX3xX7xX18xX3xX10fxX24xX1xX3xXexX1bxX9cxX24xX25xX3xX1cfxX3xX24xX87xX3axX3xX5xXdxX3bxX24xX3xXexXdxX1fxXbxX3xX25xX2c2xX24xX3xXa0xX32xX38xX3xXa0xXa6xX3xX11axX3xX5xX2c2xX24xX3xXexX1xX6xX3axX3xX25xXdxX6xX3xX1xXdxX1fxX24xX3xX3axX14xXb8xX3xX7xX38dxX24xX25xX3xX4xX10cxXb8xX3xX24xX25xX6bxX6cxXdxX14axX3xX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xX10fxX24xX1xX3xX4xX1xX9cxX3xX2bxXdxX1fxXexX189xX3xXaxX129xX120xX3xX5xX2a0xX4xX3xXa0xX6xX24xX25xX3xX5xXadxX3axX3xX27xXdxX2cxX4xX34xX3xX24xX1xX6bxX24xX25xX3xXdcxX3xX254xX1xX9cxX6xX3xX4xX2aaxXbxX3xX4xX10cxXb8xX3xX4xX352xX6xX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX27xXdxX2cxX24xX3xX4xX120xX3xXexX1bxX6bxX6cxX24xX25xX3xX1xX69axXbxX3xX24xX25xXb8xX38xX3xX254xX2e0xX4xX1xX3xX4xX2c2xX24xX3xX1xXdxX1fxX24xX3xX3axX14xXb8xX3xX25xX2aaxXbxX3xXexX1xX32exX3xXexX3exXdxX3xXexX1bxX2b1xX4xX3xXexXdxX1fxXbxX3xX5xX3bxX24xX3xX1xXdxX1fxX24xX3xX3axX14xXb8xX14axX3xX56xXdxX1fxX24xX3xX3axX14xXb8xX3xXa5xX9cxX24xX25xX3xX5xX9dxXdxX3xX36bxXb8xX6xX38xX3xXexX1bxXdcxX3xX27xX83xX3xXexXdxX1fxXbxX3xXexX2d1xX4xX3xX27xX28xXdxX3xX4xX3exX24xX25xX3xX27xXdxX2cxX4xX34xX3xXexX1xX332xX3axX3xX4xX1xX123xX3xXa0xX1fxX24xX3xX4xX367xX3xXexX3bxX24xX3xXexXb8xX8cxXdxX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX24xX1xX32xX24xX3xX3axX32exX24xX1xX3xX4xX1xX9cxX3xX3axX14xXb8xX3xXdcxX3xXa0xX32xXb8xX34xX3xX1bxX6xX3xX7xX6xX9cxX3xXexX3exXdxX3xX4xXc3xX24xX25xX3xX254xX2e0xXbxX3xX2bxXdxX1fxXexXaxX14axX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9cxX59xX38xX3xXbxX129xX10xX24xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxX3axX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX24xXexX10xX1bxX3xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxX184xXdxX59xXexX1xX189xX3xX18bxX2xX18dxXbxXa5xX190xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX189xX3xX11axX2xX19cxXbxXa5xX190xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX189xX47xX47xXdxX14axX2bxX6xX9cxX1xX6xXexXdxX24xX1xX14axX27xX24xX47xX24xX10xX184xX7xX47xX2xX118xX2xX118xX47xX2xX1c8xX119xX59xX1c8xX2xX1c8xX18dxX1c8xX19cxX18dxXexX18dxX1c8xX18bxX2xX5xX118xX139xX2xX1c8xX118xX59xX1c8xX2xX2xX11axX119xX19cxX2xXexX2xX1c8xX19cxX119xX1cfxX5xX19cxX14axX1dbxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xXexX1bxX1cxX3xX1xX1fxXexX3xX5xX23xX24xX25xX3xX27xX28xXdxX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX24xX1xX32xX24xX34xX3xX7xX6xX38xX3xX3axX3bxX3xX4xX3exX24xX25xX3xX27xXdxX2cxX4xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX9cxX24xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa5xXexX139xX6xX5xXdxX25xX24xX189xX3xX1dbxXb8xX7xXexXdxX13b4xX38xX190xXaxX12xXcxX1xX14xX24xX25xX3xX11axX47xX1c8xX19cxX2xX118xX34xX3xX2bxX14xX4xX3xX7xX18xX3xX105xX6bxX107xX24xX25xX3xXe0xX10cxX4xX3xX10fxX24xX1xX3xX27xXdxX24xX1xX3xX59xX2b1xX3xXa0xX6bxX69axX4xX3xX13xX6xX24xX3xXcxX1xX6bxX6cxX24xX25xX3xX27xX2d1xX3xX56xXb8xX38xX2cxX24xX3xX352xX38xX3xXcxX1xX9dxX4xX1xX3xX56xXadxX3xX27xXdxX24xX1xX3xX59xX6xX24xX1xX3xXa0xXdxX2e8xX24xX3xX1xX32exX24xX1xX3xXexXdxX3bxX24xX3xXexXdxX1fxX24xX3xXexX1bxX9cxX24xX25xX3xX1xX13exX4xX3xXexX332xXbxX3xX27xXadxX3xX5xXadxX3axX3xXexX1xX10xX9cxX3xXexX6bxX3xXexX6bxXdcxX24xX25xX34xX3xXa0xX9dxX9cxX3xXa0xX10cxX4xX34xX3xXbxX1xX9cxX24xX25xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX56xXf7axX3xX129xX1xX123xX3x12c15xXdxX24xX1xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9cxX59xX38xXaxX12xX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xX105xX6bxX107xX24xX25xX3xXe0xX10cxX4xX3xX10fxX24xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX1cxX189xX3xXaxX115xX25xX6xX38xX3xXexX39cxX3xX254xX1xXdxX3xX4xX1xX13exX24xX3xX7xec86xX3xX254xX1xX9cxX14xX4xX3xX5xX3bxX24xX3xX3axX32exX24xX1xX3xX4xX1xXdxX1fxX4xX3xX14xX9cxX3xX2bxX5xX9cxXb8xX7xX10xX3xXexX1bxXf8xX24xX25xX34xX3xXexX3exXdxX3xXa0xXa6xX3xXexX2b1xX3xX24xX1xXf8xX4xX3xXexX1bxX9cxX24xX25xX3xXexX1xX32xX3axX3xXexX32xX3axX3xX3axX32exX24xX1xX3xX27xX83xX3xX4xX32xXb8xX3xX24xX120xXdxX3xX670xX10e2xX6bxX107xX24xX25xX3xX38xX3xX24xX1xX6bxX3xXexX39cxX3xX3axX59dxXb8xX88exX3xX3axXadxX3xX13xX14xX4xX3xX56xXf7axX3xXa0xXa6xX3xXexX39cxX24xX25xX3xX4xX87xX24xX3xX59xX285xX24xX3xX4xX14xX24xX3xX2bxXa1xX3xX24xX25xXadxX24xX1xX3xX38xX14axX3xX13xX14xX4xX3xX56xXf7axX3xXa0xXa6xX3xXexX39cxX24xX25xX3xX4xX87xX24xX3xX59xX285xX24xX189xX3xX0xXdxX12xX670xX0xX47xXdxX12xX115xX25xX6bxX6cxXdxX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xXbxX1xX120xX3xXexX1xX14xX4xX3xXexX123xX24xX1xX3xX3axX2cxX24xX1xX3xX4xX352xX6xX3xX1xX13exX3xX24xX107xXdxX3xX4xX14xX4xX3xX4xX3exX34xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1xX2a0xX14axX3xX129xX1xX123xX24xX1xX3xXbxX1xX352xX3xXbxX1xX120xX3xXexX1xX14xX4xX3xX4xX1xX9cxX3xX4xX14xX4xX3xX4xX3exX34xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1xX2a0xX3xX27xXdxX2cxX4xX3xX4xX1xXb1xX6xX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xXexX332xXexX3xX27xXadxX3xX25xXdxXb1xX3xX7xX10cxX4xX3xX254xX1xX302xX10xX3xX4xX1xX9cxX3xXa0xXf7axX24xX25xX3xX2bxXadxX9cxX14axX3xXe0xX120xX3xX5xXadxX3xX3axXa1xXexX3xX24xX1xXdxX2cxX3axX3xX27xX2d1xX3xX1bxX2aaxXexX3xX27xX1cxX3xX27xX6xX24xX25xX14axX3xXdfxX32exX3xX27xX332xX38xX34xX3xX4xX14xX24xX3xX2bxXa1xX3xX4xX2c2xX24xX3xXbxX1xX367xXdxX3xXexX1xX6bxX107xX24xX25xX3xX38xX3bxXb8xX34xX3xX7xX87xX24xX3xX7xX120xX4xX3xX24xX25xX6bxX6cxXdxX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX24xX1xX6bxX3xX6xX24xX1xX3xX10xX3axX3xX1bxXb8xXa1xXexX3xXexX1xX2e0xXexX3xX4xX352xX6xX3xX3axX32exX24xX1xX34xX3xX4xX9cxXdxX3xX1xX13exX3xXa0xX6xXb8xX3xXa0xX28xX24xX3xX4xXc3xX24xX25xX3xX24xX1xX6bxX3xX3axX32exX24xX1xX3xXa0xX6xXb8xX3xXa0xX28xX24xX0xXdxX12xX88exX14axX3xX0xX47xXdxX12xX3xX56xX13exX4xX3xX13xX14xX4xX34xX3xX24xX9cxXdxX3xX25xX6bxX107xX24xX25xX3xX13xX14xX4xX34xX3xXexX3exXdxX3xXa0xX285xX4xX3xX2bxXdxX2cxXexX3xX2aaxX24xX3xXexX6bxX69axX24xX25xX3xX24xX1xX2aaxXexX3xX27xX83xX3xX4xX32xXb8xX3xX4xX1xXb8xX38xX2cxX24xX3xXexXdxX1fxXexX3xX254xXdxX2cxX3axX3xXexX1xX6cxXdxX3xX25xXdxX6xX24xX3xX4xX352xX6xX3xX13xX14xX4xX14axX3xXdfxX32exX3xX27xX332xX38xX34xX3xXexX1bxX9cxX24xX25xX3xX3axX13exXdxX3xX27xXdxX2cxX4xX34xX3xXexX3exXdxX3xX5xXb8xX3exX24xX3xX7xXf8xXbxX3xXa5xX1fxXbxX3xX4xX3exX24xX25xX3xX27xXdxX2cxX4xX3xX3axXa1xXexX3xX4xX14xX4xX1xX3xX254xX1xX9cxX6xX3xX1xX13exX4xX3xX24xX1xX2aaxXexX3xXa0xX2e8xX3xX27xX39cxX6xX3xXexXdxX1fxXexX3xX254xXdxX2cxX3axX3xXexX1xX6cxXdxX3xX25xXdxX6xX24xX3xX4xX1xX9cxX3xX3axX32exX24xX1xX34xX3xX27xX39cxX6xX3xX4xX1xX9cxX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX24xX1xX32xX24xX3xX3axXadxX3xX27xX59dxX24xX3xXa0xX367xX3axX3xX2bxX367xX9cxX3xX1xXdxX2cxXb8xX3xX36bxXb8xX367xX3xX4xX3exX24xX25xX3xX27xXdxX2cxX4xX3xX4xX6xX9cxX3xX24xX1xX2aaxXexXaxX14axX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9cxX59xX38xXaxX12xX115xX120xXdxX3xX27xX83xX3xXa0xXf7axX24xX25xX3xX24xX25xX1xXdxX2cxXbxX3xX4xX352xX6xX3xX3axX32exX24xX1xX34xX3xX13xX114xX14axX3xX56xX9cxXadxX24xX25xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX13xX367xX9cxX34xX3xX13xX123xX3xXexX1xX6bxX3xX129xX1xXdxX3xX2bxXa1xX3xX115xXa1xXdxX3xX139xX3xX13bxX3xX1xX13exX4xX3xX4xX8cxX3xXexX1bxXb8xX38xX83xX24xX3xXexX2b1xX3xX1xXadxX9cxX189xX3xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xX10fxX24xX1xX3xX5xXadxX3xX2bxX14xX4xX3xX7xX18xX3xXexX1bxX1cxX3xX24xX1xXdxX2cxXexX3xX1xXb8xX38xX1fxXexX3xX4xX352xX6xX3xX254xX1xX9cxX6xX34xX3xX24xX87xX24xX25xX3xXa0xXa1xX24xX25xX34xX3xX7xX14xX24xX25xX3xXexX9dxX9cxX34xX3xXexX1bxX14xX4xX1xX3xX24xX1xXdxX2cxX3axX190xX3xX5xXadxX3xXbxX1xX120xX3xX2bxX123xX3xXexX1xX6bxX3xX3axX59dxXb8xX3xX3axX2b1xX4xX34xX3xXexX1xX6xX3axX3xX3axX6bxXb8xX3xX1xXdxX2cxXb8xX3xX36bxXb8xX367xX3xX4xX1xX9cxX3xX2bxX123xX3xXexX1xX6bxX3xX4xX1xXdxX3xX2bxXa1xX3xXbxX1xX14xXexX3xX1xXb8xX38xX3xX27xX6xXdxX3xXexX1bxX23xX3xX5xXa6xX24xX1xX3xXa0xX9dxX9cxX34xX3xX4xX1xX744xX3xXa0xX9dxX9cxX14axX3xX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xX10fxX24xX1xX3xX4xX23xX24xX3xX5xXadxX3xX670xX24xX25xX6bxX6cxXdxX3xXexX1xX32xX24xX88exX3xX4xX352xX6xX3xX24xX1xXdxX83xXb8xX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX24xX1xX32xX24xX34xX3xXa0xX6bxX69axX4xX3xX4xX14xX4xX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX24xX1xX32xX24xX3xXexXdxX24xX3xX38xX3bxXb8xX34xX3xX3axX1fxX24xX3xXbxX1xX2d1xX4xX14axX3xX10fxX24xX1xX3xX4xX1xX123xX24xX1xX3xX5xXadxX3xXexX2aaxX3axX3xX25xX6bxX107xX24xX25xX3xXexXdxX3bxXb8xX3xX2bxXdxX2e8xXb8xX3xXa0xX2e8xX3xX3axX874xXdxX3xX38xX34xX3xX2bxX14xX4xX3xX7xX18xX3xXexX1bxX9cxX24xX25xX3xX254xX1xX9cxX6xX34xX3xXexX1bxX9cxX24xX25xX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX27xXdxX2cxX24xX3xX1xX13exX4xX3xX1xX302xXdxXaxX14axX0xX47xXbxX12xX0xX59xXdxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xX1bxX10xX5xX6xXexX10xX59xXaxX12xX0xXb8xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX139xXexX1xXb8xX3axX2bxX139xX6xX24xX59xX139xX7xX6xXbxX9cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX9dxX4xX1xX3xX56xXadxX3xX27xXdxX24xX1xX3xX59xX6xX24xX1xX3xX1cfxX19cxX3xXa0xXdxX2e8xX24xX3xX1xX32exX24xX1xX3xX1xX13exX4xX3xXexX332xXbxX3xX27xXadxX3xX5xXadxX3axX3xXexX1xX10xX9cxX3xX25xX6bxX107xX24xX25xX3xX13xX14xX4xXaxX3xX1xX1bxX10xX13b4xX9xXaxX47xXa5xX6xX38xX139xX59xXb8xX24xX25xX139xX59xX6xX24xX25xX47xXexX1xX6xX4xX1xX139xX1xX6xX139xX27xXdxX24xX1xX139xX59xX6xX24xX1xX139xX1cfxX19cxX139xX59xXdxX10xX24xX139xX1xXdxX24xX1xX139xX1xX9cxX4xX139xXexX6xXbxX139xX27xX6xX139xX5xX6xX3axX139xXexX1xX10xX9cxX139xX25xXb8xX9cxX24xX25xX139xX2bxX6xX4xX47xX2xX476xX2xX11axX119xX476xX14axX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX25xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX47xX3axX10xX59xXdxX6xX47xX2xX1c8xX19cxX47xX24xX10xX184xX7xX47xX2xX118xX2xX18dxX47xX2xX19cxX18bxX59xX18dxX2xX476xX18dxX118xX19cxX19cxXexX476xX18bxX18bxX1c8xX18dxX5xX19cxX14axX1dbxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xXexX1bxX1cxX3xX1xX1fxXexX3xX5xX23xX24xX25xX3xX27xX28xXdxX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX24xX1xX32xX24xX34xX3xX7xX6xX38xX3xX3axX3bxX3xX4xX3exX24xX25xX3xX27xXdxX2cxX4xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX27xX12xX0xX7xXexX1bxX9cxX24xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX9dxX4xX1xX3xX56xXadxX3xX27xXdxX24xX1xX3xX59xX6xX24xX1xX3xX1cfxX19cxX3xXa0xXdxX2e8xX24xX3xX1xX32exX24xX1xX3xX1xX13exX4xX3xXexX332xXbxX3xX27xXadxX3xX5xXadxX3axX3xXexX1xX10xX9cxX3xX25xX6bxX107xX24xX25xX3xX13xX14xX4xXaxX3xX1xX1bxX10xX13b4xX9xXaxX47xXa5xX6xX38xX139xX59xXb8xX24xX25xX139xX59xX6xX24xX25xX47xXexX1xX6xX4xX1xX139xX1xX6xX139xX27xXdxX24xX1xX139xX59xX6xX24xX1xX139xX1cfxX19cxX139xX59xXdxX10xX24xX139xX1xXdxX24xX1xX139xX1xX9cxX4xX139xXexX6xXbxX139xX27xX6xX139xX5xX6xX3axX139xXexX1xX10xX9cxX139xX25xXb8xX9cxX24xX25xX139xX2bxX6xX4xX47xX2xX476xX2xX11axX119xX476xX14axX1xXexX3axXaxX12xXcxX1xX9dxX4xX1xX3xX56xXadxX3xX27xXdxX24xX1xX3xX59xX6xX24xX1xX3xX1cfxX19cxX3xXa0xXdxX2e8xX24xX3xX1xX32exX24xX1xX3xX1xX13exX4xX3xXexX332xXbxX3xX27xXadxX3xX5xXadxX3axX3xXexX1xX10xX9cxX3xX25xX6bxX107xX24xX25xX3xX13xX14xX4xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX1bxX9cxX24xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX129xX1xXdxX83xXb8xX3xX2xX118xX47xX11axX34xX3xX1xXb8xX38xX2cxX24xX3xXcxX1xX9dxX4xX1xX3xX56xXadxX3xXecxX56xXadxX3xXcxXf1xX24xX1xXf4xX3xXexX8cxX3xX4xX1xX10cxX4xX3xX1xXa1xXdxX3xX24xX25xX1xX2e0xX3xX7xX107xX3xX254xX1fxXexX3xX1cfxX3xX24xX87xX3axX3xXexX1xX2b1xX4xX3xX1xXdxX2cxX24xX3xX129xX1xX744xX3xXexX1xX2e0xX3xX7xX38dxX3xX19cxX18dxX3xX4xX352xX6xX3xX13xXa1xX3xX129xX1xX123xX24xX1xX3xXexX1bxX2e0xX190xX3xXexX13exX6xX3xXa0xXadxX3axX3xX27xX6xXdxX3xXexX1bxX23xX34xX3xXexX1bxX14xX4xX1xX3xX24xX1xXdxX2cxX3axX3xX24xX25xX6bxX6cxXdxX3xXa0xX10cxX24xX25xX3xXa0xX2c2xXb8xX190xX3xX27xXdxX24xX1xX3xX59xX6xX24xX1xX3xXa0xXdxX2e8xX24xX3xX1xX32exX24xX1xX3xXexXdxX3bxX24xX3xXexXdxX1fxX24xX3xXexX1bxX9cxX24xX25xX3xX1xX13exX4xX3xXexX332xXbxX3xX27xXadxX3xX5xXadxX3axX3xXexX1xX10xX9cxX3xXexX6bxX3xXexX6bxXdcxX24xX25xX34xX3xXa0xX9dxX9cxX3xXa0xX10cxX4xX34xX3xXbxX1xX9cxX24xX25xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX56xXf7axX3xX129xX1xX123xX3xX19caxXdxX24xX1xX14axX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX27xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11exX1xX14xXexX3xX1xXb8xX38xX3xX27xX6xXdxX3xXexX1bxX23xX3xX4xX352xX6xX3xX24xX25xX6bxX6cxXdxX3xXa0xX10cxX24xX25xX3xXa0xX2c2xXb8xX3xXexX1bxX9cxX24xX25xX3xX1xX13exX4xX3xXexX332xXbxX3xX27xXadxX3xX5xXadxX3axX3xXexX1xX10xX9cxX3xX25xX6bxX107xX24xX25xX3xX13xX14xX4xXaxX3xX1xX1bxX10xX13b4xX9xXaxX47xX4xX1xXdxX24xX1xX139xXexX1bxXdxX47xXbxX1xX6xXexX139xX1xXb8xX38xX139xX27xX6xXdxX139xXexX1bxX9cxX139xX4xXb8xX6xX139xX24xX25xXb8xX9cxXdxX139xX59xXb8xX24xX25xX139xX59xX6xXb8xX139xXexX1bxX9cxX24xX25xX139xX1xX9cxX4xX139xXexX6xXbxX139xX27xX6xX139xX5xX6xX3axX139xXexX1xX10xX9cxX139xX25xXb8xX9cxX24xX25xX139xX2bxX6xX4xX47xX2xX18bxX118xX118xX476xX1cfxX14axX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX25xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX47xX3axX10xX59xXdxX6xX47xX2xX1c8xX19cxX47xX24xX10xX184xX7xX47xX2xX118xX2xX2xX47xX2xX19cxX119xX59xX2xX1c8xX1c8xX18dxX1cfxX19cxX1cfxXexX476xX1cfxX19cxX119xX5xX18dxX139xX476xX476xX59xX2xX2xX119xX18dxX1cfxX1c8xX11axXexX1cfxX119xX19cxX11axX5xX2xX139xX18bxX118xX14axX1dbxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xXexX1bxX1cxX3xX1xX1fxXexX3xX5xX23xX24xX25xX3xX27xX28xXdxX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX24xX1xX32xX24xX34xX3xX7xX6xX38xX3xX3axX3bxX3xX4xX3exX24xX25xX3xX27xXdxX2cxX4xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX27xX12xX0xX7xXexX1bxX9cxX24xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11exX1xX14xXexX3xX1xXb8xX38xX3xX27xX6xXdxX3xXexX1bxX23xX3xX4xX352xX6xX3xX24xX25xX6bxX6cxXdxX3xXa0xX10cxX24xX25xX3xXa0xX2c2xXb8xX3xXexX1bxX9cxX24xX25xX3xX1xX13exX4xX3xXexX332xXbxX3xX27xXadxX3xX5xXadxX3axX3xXexX1xX10xX9cxX3xX25xX6bxX107xX24xX25xX3xX13xX14xX4xXaxX3xX1xX1bxX10xX13b4xX9xXaxX47xX4xX1xXdxX24xX1xX139xXexX1bxXdxX47xXbxX1xX6xXexX139xX1xXb8xX38xX139xX27xX6xXdxX139xXexX1bxX9cxX139xX4xXb8xX6xX139xX24xX25xXb8xX9cxXdxX139xX59xXb8xX24xX25xX139xX59xX6xXb8xX139xXexX1bxX9cxX24xX25xX139xX1xX9cxX4xX139xXexX6xXbxX139xX27xX6xX139xX5xX6xX3axX139xXexX1xX10xX9cxX139xX25xXb8xX9cxX24xX25xX139xX2bxX6xX4xX47xX2xX18bxX118xX118xX476xX1cfxX14axX1xXexX3axXaxX12xX11exX1xX14xXexX3xX1xXb8xX38xX3xX27xX6xXdxX3xXexX1bxX23xX3xX4xX352xX6xX3xX24xX25xX6bxX6cxXdxX3xXa0xX10cxX24xX25xX3xXa0xX2c2xXb8xX3xXexX1bxX9cxX24xX25xX3xX1xX13exX4xX3xXexX332xXbxX3xX27xXadxX3xX5xXadxX3axX3xXexX1xX10xX9cxX3xX25xX6bxX107xX24xX25xX3xX13xX14xX4xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX1bxX9cxX24xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xXe1xX1fxXexX3xX5xXb8xX332xX24xX3xX4xXb8xXa1xX4xX3xX1xX13exXbxX3xX24xX25xX1xX10xX3xXa0xX14xX24xX1xX3xX25xXdxX14xX3xX27xXdxX2cxX4xX3xXexX1bxXdxX2e8xX24xX3xX254xX1xX6xXdxX3xX1xX13exX4xX3xXexX332xXbxX3xX27xXadxX3xX5xXadxX3axX3xXexX1xX10xX9cxX3xXexX6bxX3xXexX6bxXdcxX24xX25xX34xX3xXa0xX9dxX9cxX3xXa0xX10cxX4xX34xX3xXbxX1xX9cxX24xX25xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX56xXf7axX3xX129xX1xX123xX3xX19caxXdxX24xX1xX34xX3xX4xX1xX9cxX3x16dafxX3xX254xXdxX1fxX24xX3xX27xX83xX3xX254xX1fxX3xX1xX9cxX9dxX4xX1xX3xX7xX107xX3xX254xX1fxXexX3xX1cfxX3xX24xX87xX3axX3xXexX1xX2b1xX4xX3xX1xXdxX2cxX24xX3xX129xX1xX744xX3xXexX1xX2e0xX3xX19cxX18dxX3xX4xX352xX6xX3xX13xXa1xX3xX129xX1xX123xX24xX1xX3xXexX1bxX2e0xX3xX59xXdxX576xX24xX3xX1bxX6xX3xX4xX1xXdxX83xXb8xX3xX2xX119xX47xX1cfxX34xX3xX13xX123xX3xXexX1xX6bxX3xXcxX744xX24xX1xX3xX352xX38xX3xX56xXadxX3xXcxXf1xX24xX1xX3xX10e2xX3bxX3xXe0xX32exX24xX1xX3xX114xX107xX24xX3xX24xX1xX2aaxX24xX3xX3axX9dxX24xX1xX189xX3xX129xX2c2xX24xX3xXexXb8xX38xX3bxX24xX3xXexX1bxXb8xX38xX83xX24xX3xXexX1xX6bxX6cxX24xX25xX3xXa5xXb8xX38xX3bxX24xX3xX4xX14xX4xX3xX24xXa1xXdxX3xX59xXb8xX24xX25xX3xX1xX13exX4xX3xX27xXadxX3xX5xXadxX3axX3xXexX1xX10xX9cxX3xX13xX14xX4xX34xX3xX25xXf8xX24xX3xXexX1bxX14xX4xX1xX3xX24xX1xXdxX2cxX3axX3xX24xX3bxXb8xX3xX25xX6bxX107xX24xX25xX3xX4xX352xX6xX3xX24xX25xX6bxX6cxXdxX3xXa0xX10cxX24xX25xX3xXa0xX2c2xXb8xX14axX14axX14axX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX27xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX56xX13exX4xX3xX27xXadxX3xX5xXadxX3axX3xXexX1xX10xX9cxX3xX13xX14xX4xX3xXbxX1xX367xXdxX3xX25xXf8xX24xX3xX27xX28xXdxX3xXexX1xX2b1xX4xX3xXexXdxX576xX24xX3xXexX39cxX24xX25xX3xXa0xX107xX24xX3xX27xX2e0xX34xX3xXa0xX2e0xX6xX3xXbxX1xX6bxX107xX24xX25xXaxX3xX1xX1bxX10xX13b4xX9xXaxX47xXa5xX6xX38xX139xX59xXb8xX24xX25xX139xX59xX6xX24xX25xX47xX1xX9cxX4xX139xX27xX6xX139xX5xX6xX3axX139xXexX1xX10xX9cxX139xX2bxX6xX4xX139xXbxX1xX6xXdxX139xX25xX6xX24xX139xX27xX9cxXdxX139xXexX1xXb8xX4xX139xXexXdxX10xX24xX139xXexXb8xX24xX25xX139xX59xX9cxX24xX139xX27xXdxX139xX59xXdxX6xX139xXbxX1xXb8xX9cxX24xX25xX47xX2xX18bxX118xX118xX476xX1c8xX14axX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX25xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX47xX3axX10xX59xXdxX6xX47xX2xX1c8xX19cxX47xX24xX10xX184xX7xX47xX2xX118xX2xX2xX47xX18bxX118xX59xX2xX2xX119xX2xX2xX11axX119xXexX119xX18dxX2xX2xX5xX476xX139xX2xX1c8xX118xX59xX2xX2xX476xX11axX2xX1c8xX18bxXexX1c8xX476xX1c8xX119xX11axX5xX19cxX14axX1dbxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xXexX1bxX1cxX3xX1xX1fxXexX3xX5xX23xX24xX25xX3xX27xX28xXdxX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX24xX1xX32xX24xX34xX3xX7xX6xX38xX3xX3axX3bxX3xX4xX3exX24xX25xX3xX27xXdxX2cxX4xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX27xX12xX0xX7xXexX1bxX9cxX24xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX56xX13exX4xX3xX27xXadxX3xX5xXadxX3axX3xXexX1xX10xX9cxX3xX13xX14xX4xX3xXbxX1xX367xXdxX3xX25xXf8xX24xX3xX27xX28xXdxX3xXexX1xX2b1xX4xX3xXexXdxX576xX24xX3xXexX39cxX24xX25xX3xXa0xX107xX24xX3xX27xX2e0xX34xX3xXa0xX2e0xX6xX3xXbxX1xX6bxX107xX24xX25xXaxX3xX1xX1bxX10xX13b4xX9xXaxX47xXa5xX6xX38xX139xX59xXb8xX24xX25xX139xX59xX6xX24xX25xX47xX1xX9cxX4xX139xX27xX6xX139xX5xX6xX3axX139xXexX1xX10xX9cxX139xX2bxX6xX4xX139xXbxX1xX6xXdxX139xX25xX6xX24xX139xX27xX9cxXdxX139xXexX1xXb8xX4xX139xXexXdxX10xX24xX139xXexXb8xX24xX25xX139xX59xX9cxX24xX139xX27xXdxX139xX59xXdxX6xX139xXbxX1xXb8xX9cxX24xX25xX47xX2xX18bxX118xX118xX476xX1c8xX14axX1xXexX3axXaxX12xX56xX13exX4xX3xX27xXadxX3xX5xXadxX3axX3xXexX1xX10xX9cxX3xX13xX14xX4xX3xXbxX1xX367xXdxX3xX25xXf8xX24xX3xX27xX28xXdxX3xXexX1xX2b1xX4xX3xXexXdxX576xX24xX3xXexX39cxX24xX25xX3xXa0xX107xX24xX3xX27xX2e0xX34xX3xXa0xX2e0xX6xX3xXbxX1xX6bxX107xX24xX25xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX1bxX9cxX24xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX129xX1xXdxX83xXb8xX3xX2xX119xX47xX1cfxX34xX3xX59xX6bxX28xXdxX3xX7xX2b1xX3xX4xX1xX352xX3xXexX1bxX32exX3xX4xX352xX6xX3x131c1xX38xX3xX27xXdxX3bxX24xX3xX13xX129xX56xX3xXcxX1bxXb8xX24xX25xX3xX6bxX107xX24xX25xX3xXe0xX367xX24xX25xX3xX139xX3xX13xX123xX3xXexX1xX6bxX3xXcxX744xX24xX1xX3xX352xX38xX3xX10e2xX3bxX3xXe0xX32exX24xX1xX3xX114xX107xX24xX34xX3xXcxX1xX6bxX6cxX24xX25xX3xXexX1bxX2b1xX4xX3xXcxX744xX24xX1xX3xX352xX38xX3xX56xXadxX3xXcxXf1xX24xX1xX3xX24xX25xX1xX10xX3xXa0xX14xX24xX1xX3xX25xXdxX14xX3xX27xXdxX2cxX4xX3xXexX1bxXdxX2e8xX24xX3xX254xX1xX6xXdxX3xX1xX13exX4xX3xXexX332xXbxX3xX27xXadxX3xX5xXadxX3axX3xXexX1xX10xX9cxX3xXexX6bxX3xXexX6bxXdcxX24xX25xX34xX3xXa0xX9dxX9cxX3xXa0xX10cxX4xX34xX3xXbxX1xX9cxX24xX25xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX56xXf7axX3xX129xX1xX123xX3xX19caxXdxX24xX1xX190xX3xX4xX1xX9cxX3xX253dxX3xX254xXdxX1fxX24xX3xX27xX83xX3xX254xX1fxX3xX1xX9cxX9dxX4xX1xX3xX7xX107xX3xX254xX1fxXexX3xX1cfxX3xX24xX87xX3axX3xXexX1xX2b1xX4xX3xX1xXdxX2cxX24xX3xX129xX1xX744xX3xXexX1xX2e0xX3xX19cxX18dxX139xX129xXcxX47xXcx12417xX34xX3xX24xX25xXadxX38xX3xX2xX18dxX47xX18dxX47xX1c8xX19cxX2xX18bxX3xX4xX352xX6xX3xX13xXa1xX3xX129xX1xX123xX24xX1xX3xXexX1bxX2e0xX3xX27xXadxX3xXexX1bxXdxX2e8xX24xX3xX254xX1xX6xXdxX3xX24xX1xXdxX2cxX3axX3xX27xX2d1xX3xXexX1xX6cxXdxX3xX25xXdxX6xX24xX3xXexX28xXdxX14axX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX27xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX56xX13exX4xX3xX13xX14xX4xX34xX3xXa0xXa1xXdxX3xXexX1bxX6bxXdcxX24xX25xX3xXexX1xX6xX3axX3xX3axX6bxXb8xX3xX1xX6xX38xX34xX3xXexX8cxX24xX25xX3xX1xX69axXbxX3xX25xXdxX302xXdxX34xX3xX24xX120xXdxX3xX27xXadxX3xX27xXdxX1fxXexX3xX24xX25xXf8xX24xX3xX25xX13exX24xXaxX3xX1xX1bxX10xX13b4xX9xXaxX47xX5xXb8xX4xX139xX5xXb8xX9cxX24xX25xX139xX27xXb8xX139xXexX1bxX6xX24xX25xX47xX1xX9cxX4xX139xX2bxX6xX4xX139xX59xX9cxXdxX139xXexX1bxXb8xX9cxX24xX25xX139xXexX1xX6xX3axX139xX3axXb8xXb8xX139xX1xX6xX38xX139xXexX9cxX24xX25xX139xX1xX9cxXbxX139xX25xXdxX9cxXdxX139xX24xX9cxXdxX139xX27xX6xX139xX27xXdxX10xXexX139xX24xX25xX6xX24xX139xX25xX9cxX24xX47xX2xX18bxX1c8xX1c8xX119xX476xX14axX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX25xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX47xX3axX10xX59xXdxX6xX47xX2xX1c8xX19cxX47xX24xX10xX184xX7xX47xX2xX119xX11axX2xX47xX2xX2xX19cxX59xX18dxX19cxX476xX11axX19cxX18dxX18bxXexX1cfxX2xX18dxX18bxX5xX1cfxX139xX2xX1cfxX118xX59xX1c8xX1c8xX2xX1c8xX118xX2xX11axXexX2xX1cfxX476xX2xX5xX19cxX139xX1xX14axX1dbxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xXexX1bxX1cxX3xX1xX1fxXexX3xX5xX23xX24xX25xX3xX27xX28xXdxX3xX2bxX2cxX24xX1xX3xX24xX1xX32xX24xX34xX3xX7xX6xX38xX3xX3axX3bxX3xX4xX3exX24xX25xX3xX27xXdxX2cxX4xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX27xX12xX0xX7xXexX1bxX9cxX24xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX56xX13exX4xX3xX13xX14xX4xX34xX3xXa0xXa1xXdxX3xXexX1bxX6bxXdcxX24xX25xX3xXexX1xX6xX3axX3xX3axX6bxXb8xX3xX1xX6xX38xX34xX3xXexX8cxX24xX25xX3xX1xX69axXbxX3xX25xXdxX302xXdxX34xX3xX24xX120xXdxX3xX27xXadxX3xX27xXdxX1fxXexX3xX24xX25xXf8xX24xX3xX25xX13exX24xXaxX3xX1xX1bxX10xX13b4xX9xXaxX47xX5xXb8xX4xX139xX5xXb8xX9cxX24xX25xX139xX27xXb8xX139xXexX1bxX6xX24xX25xX47xX1xX9cxX4xX139xX2bxX6xX4xX139xX59xX9cxXdxX139xXexX1bxXb8xX9cxX24xX25xX139xXexX1xX6xX3axX139xX3axXb8xXb8xX139xX1xX6xX38xX139xXexX9cxX24xX25xX139xX1xX9cxXbxX139xX25xXdxX9cxXdxX139xX24xX9cxXdxX139xX27xX6xX139xX27xXdxX10xXexX139xX24xX25xX6xX24xX139xX25xX9cxX24xX47xX2xX18bxX1c8xX1c8xX119xX476xX14axX1xXexX3axXaxX12xX56xX13exX4xX3xX13xX14xX4xX34xX3xXa0xXa1xXdxX3xXexX1bxX6bxXdcxX24xX25xX3xXexX1xX6xX3axX3xX3axX6bxXb8xX3xX1xX6xX38xX34xX3xXexX8cxX24xX25xX3xX1xX69axXbxX3xX25xXdxX302xXdxX34xX3xX24xX120xXdxX3xX27xXadxX3xX27xXdxX1fxXexX3xX24xX25xXf8xX24xX3xX25xX13exX24xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX1bxX9cxX24xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX56xX6bxXdcxX24xX25xX3xX10cxX24xX25xX3xX4xXb8xXa1xX4xX3xX27xX332xX24xX3xXa0xXa1xX24xX25xX3xX670xX56xX13exX4xX3xXexX332xXbxX3xX27xXadxX3xX5xXadxX3axX3xXexX1xX10xX9cxX3xXexX6bxX3xXexX6bxXdcxX24xX25xX34xX3xXa0xX9dxX9cxX3xXa0xX10cxX4xX34xX3xXbxX1xX9cxX24xX25xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX56xXf7axX3xX129xX1xX123xX3xX19caxXdxX24xX1xX88exX34xX3xXexX9dxXdxX3xX129xX3exX24xX25xX3xX6xX24xX3xX1xXb8xX38xX2cxX24xX3xX10e2xXa1xX4xX3xX56xXadxX3xXecxX56xXadxX3xXcxXf1xX24xX1xXf4xX3xXa0xXa6xX3xXa5xXb8xX2aaxXexX3xX1xXdxX2cxX24xX3xX24xX1xXdxX83xXb8xX3xX4xX14xX3xX24xX1xX32xX24xX3xX3axX59dxXb8xX3xX3axX2b1xX4xX14axX3xXe0xX9dxXdxX3xX2a0xX38xX3xX115xX25xXb8xX38xX576xX24xX3xXe0xX10cxX4xX3xX56xX9cxXadxX24xX25xX34xX3xXe0xXa1xXdxX3xXexX1bxX6bxXdcxX24xX25xX3xXe0xXa1xXdxX3xXcxX1xX6xX3axX3xX3axX6bxXb8xX3xX139xX3xXcxX8cxX24xX25xX3xX1xX69axXbxX3xX5xXadxX3xX3axXa1xXexX3xXa0xXdxX2e8xX24xX3xX1xX32exX24xX1xX14axX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX27xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX47xXb8xX5xX12xX0xX59xXdxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1bxXaxX12xX0xX47xX59xXdxX27xX12xX0xX47xX59xXdxX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxXb8xXexX1xX9cxX1bxXaxX12xXcxX1xXb8xX3xX56xXadxX0xX47xXbxX12
Thu Hà