Bài 2: Sức sống mới giữa điệp trùng núi non
Cơn mưa rào mùa hạ đến bất chợt giữa mênh mông rừng núi khiến không khí ngột ngạt ở vùng thượng trở nên thoáng đãng, mát lành. Cơn mưa khiến chúng tôi liên tưởng đến những chính sách nhân văn mà Đảng và Nhà nước dành cho những vùng kinh tế khó khăn - đó chính là chìa khóa vàng giúp người dân vùng thượng rũ bỏ đói nghèo, lạc hậu, vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương...
fe10x11e08x148edx17b1fx14206x11ae0x132a0x16809x14a52x133a1x10fadxX4xX7x170a1xX4x10ac9x14706xX6x126f6x173a0x15c57x14a01xX2x14f47x15acaxX3xX4xX11x171aexX5x143a6xX9xX2x11e1axX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1x151b2x166b6x173fdxX5xX9x120adxX0xX3xX4x10855xX29xX13xX12xX2dx137f5x17ccaxX13xX12xX2xX4x1682fx105f9x135efxX13xX12xX2x10be5x169b3xX2x124bbxX13xX3cxX2xXexX2xX13xX3cx1421dxX13xX12xX2xX12xXfx150a3xX2xX53x1039dxX17xX2xX3x175eaxX13xX12xX0x12a2axX3xX4xX31xX29xX13xX12xX2dxX0xX5exX1xX2dxX0xX3cx1798cxX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1x1301exX11xX4xX6xX7xX9xX2dxX28xX56xX11xX2x1514exX14xX2x10820x1371axX20xX2xX3x116a8xX13xX12xX2xX53x1737bxX11xX2xX12xX11xX4dxXfxX2x17a78xX11x13092xX1xX2xX4xX31xX37xX13xX12xX2xX13x10cc4xX11xX2xX13xX29xX13xX0xX5exX3cxX6cxX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1x16676xX7xXfxX2axX9xX2dx11bc4x11dddxX13xX2xX53xX3dxXfxX2xX31xX56xX29xX2xX53xX37xXfxX2xX3cx12bc2xX2xXb3x11fe5xX13xX2x13674x154b3xX4xX2xX20xX3cxX3exX4xX2xX12xX11xX4dxXfxX2xX53x166d5xX13xX3cxX2xX53x1391dxX13xX12xX2xX31x17714xX13xX12xX2xX13xXbfxX11xX2x13ceexX3cxX11xX10cxX13xX2xX130xX3cxX123xX13xX12xX2xX130xX3cx134abxX2xX13xX12x1384axX4xX2xX13xX12xX109xX4xX2x10dd7xX2x14e39xX37xX13xX12xX2xX4xX3cxX3dxX3exX13xX12xX2xX4xX31xX14axX2xX13xX11exX13xX2xX4xX3cxX29xX5axX13xX12xX2xXb3x12af4xX13xX12x143f3xX2xX53xX5axX4xX2xX6xX56xX13xX3cx16354xX2xXf8xXf9xX13xX2xX53xX3dxXfxX2xX130xX3cxX11xX10cxX13xX2xX20xX3cxXbfxX13xX12xX2xX4xX123xX11xX2xX6xX11xX11exX13xX2xX4xX3dxX14axX13xX12xX2xXb3xX10cxX13xX2xX13xX3cxX4dxX13xX12xX2xX20xX3cxX13exX13xX3cxX2xX3xX5axX20xX3cxX2xX13xX3cx121f3xX13xX2xX14cx17a62xX13xX2xX53xX56xX2x1542dx11002xX13xX12xX2xX14cxX56xX2x15866xX3cxX56xX2xX13xX3dxXabxX20xX2xX2axX56xX13xX3cxX2xX20xX3cxX29xX2xX13xX3cxX4dxX13xX12xX2xX14cxX37xX13xX12xX2xX130xX11xX13xX3cxX2xX4xX10cxX2xX130xX3cx10b02xX2xX130xX3cxX1b5xX13xX2xXexX2xXb3xX1eaxX2xX20xX3cxX13exX13xX3cxX2xX6xX56xX2xX20xX3cx10636xXfxX2xX130xX3cxX1eaxXfxX2xX14cxX56xX13xX12xX2xX12xX11xXbfxX1xX2xX13xX12xX3dx14a64xX11xX2xX2axX1b1xX13xX2xX14cxX37xX13xX12xX2xX4xX3cxX3dxX3exX13xX12xX2xX31x11d97xX2xX10fx15c06xX2xXb3xX1eaxX11xX2xX13xX12xX3cx15ecaxX29xX16bxX2xX6xX109xX20xX2xX3cx1007exX17xX16bxX2xX14cxX3dxXf9xX13xX2xX6xX11exX13xX2xX6xX56xX53xX2xX12xX11xX56xX17xX2xX20xX3cxX13exX13xX3cxX2xXb3xX5axX13xX12xX2xX4xX31xX11exX13xX2xX20xX3cxX13exX13xX3cxX2xX53xX1bcxX13xX3cxX2xXb3xX110xX4xX2x17061xX17xX11exX2xX3cxX3dxXf9xX13xX12xX175xX175xX175xX0xX5exX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xXf2xX7xXfxX2axX9xX2dxX0xX7xX53xX2dxX0xX3xX4xX31xX29xX13xX12xX2dxX0xXfxX2xX3cxX31xX7xX1bxX8xX9xX3cxX4xX4xX1xX14xX5exX5ex11471xX2cexX2cexX175xX10fxXfxX29xX3cxXfxX4xX11xX13xX3cxX175xX14cxX13xX5exX13xX7xX2cexX3xX5exX130xX11xX13xX3cxXexX4xX7xX5exX14cxX17xX13xX12xXexX4xX3cxX17xX29xX13xX12xXexX130xX5xXexXfxX13xX3cxXexX13xX3cxX17xX13xX12xXexX12xXfxX53xXexX53xXfxX17xXexX3xXfxX13xX12xXexX10fxXfxX11xXexX6cxXexX53xX29xX4xXexX4xX3cxX29xX11xXexX130xX3cxX29xX13xXexX130xX3cxX29xX5ex15113x15dbdx12557x16a49xX6cxX9xX2dxX2dxX2xX28xX56xX11xX2xX6cxX14xX2x161bcxX142xX4xX2xX4xX3cxX216xX11xX2xX130xX3cxXa6xX13xX2xX130xX3cxX1eaxX0xX5exXfxX2dxX0xX5exX3xX4xX31xX29xX13xX12xX2dxX0xX5exX7xX53xX2dxX0xX5exX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xXa1xX17xX10fxX93xX11xX4xX6xX7xX9xX2dx169cbxX11xX1eaxX2xX53xXabxX11xX2xX4xX128xX2xX13xX3cxX4dxX13xX12xX2xX20xX3cx15e88xX2xX4xX31xX3dxXf9xX13xX12xX16bxX2xX20xX3cxX13exX13xX3cxX2xX3xX5axX20xX3cxX0xX5exX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX28xX29xX2axX5xX9xX2dxXf8xX1eaxX2xX4xX3cx141f7xX2xX13xX1eaxX11xX16bxX2xX12xX11xXfxX29xX2xX4xX3cxX123xX13xX12xX2xX6xX56xX2xX5xX10cxX17xX2xX4xXa6xX2xX14cxX123xX2xX20xX37xX13xX12xX2xX274xX17xXfxX13xX2xX4xX31x174eexX13xX12xX2xXb3xXa6xX11xX2xX14cxXabxX11xX2xX3x17ccexX2xX1xX3cxX5axX4xX2xX4xX31xX11xX3f1xX13xX2xX130xX11xX13xX3cxX2xX4xX10cxX2xXexX2xX14cxX1b5xX13xX2xX3cxX1eaxXfxX2xXexX2xXcxX168xX2xX3cxX142xX11xX2xX20xX3a6xXfxX2xX20xX5axX20xX2xXcxX168xX2xX14cxX37xX13xX12xX2xX4xX3cxX3dxX3exX13xX12xX2xX42xX43xX2xX45xX13xX3cxX175xX2xX36xX56xX2xX130xX3cxX11xX2xX13xXbfxX4xX2xX4xX3cx130acxX4xX2xX14cx172eaxX2xX12xX11xXfxX29xX2xX4xX3cxX123xX13xX12xX2xXb3xX3dxX3exX20xX2xX4xX3cxX5axX29xX2xX12x172aaxX2xX10fxX14axX11xX2xX3xX429xX2xX31xXfxX2xXb3xX216xX11xX2xX20xX3a6xXfxX2xX13xX3cxX4dxX13xX12xX2xX20xX17xX13xX12xX2xXb3xX3dxX216xX13xX12xX2xX3cxX17xX5xX10cxX4xX2xX53xX109xX20xX3cxX16bxX2xX13xX3cxX110xX4xX2xX6xX56xX2xXb3xX3dxX216xX13xX12xX2xX6cxX9exX2xXb3xX168xX2xX12xX11xXbfxX1xX2xX31xXbfxX4xX2xX13xX12xX47dxX13xX2xX130xX3cxX29xX1bcxX13xX12xX2xX20xX5axX20xX3cxX2xX14cxX37xX13xX12xX2xX53xX11xX481xX13xX175xX2xX93xX31xX3dxXabxX20xX2xXb3xX1b1xX5xX16bxX2xX4xX128xX2xX4xX31xX17xX13xX12xX2xX4xX1b1xX53xX2xX3cxX56xX13xX3cxX2xX20xX3cxX13exX13xX3cxX2xX3cxX17xX5xXb5xX13xX2xXb3xX11xX2xX14cxX481xX2xX20xX5axX20xX2xXcxX168xX2xX1xX3cxX1bcxX11xX2xX53xX110xX4xX2xXb3xX10cxX13xX2xX6cxX2xX10fxX17x1430bxX11xX16bxX2xX4xX3cxX23fxX53xX2xX20xX3cxX13exX2xX20xX1bcxX2xX13xX12xX56xX5xX2xX20x157dfxX13xX2xX10fxX1b1xX5xX2xX12xX11xX216xX2xX20xX3cx112ecxX2xX20x10924xX13xX2xX20xX3cxX3dxXfxX2xXb3xX570xX5xX2xX6cxX2xX12xX11xX216xX2xXb3x17bb7xX13xX12xX2xX3cxX583xX2xX6xX56xX2xXb3xX168xX2xXb3xX10cxX13xX2xX13xXf9xX11xX175xX0xX5exX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX28xX29xX2axX5xX9xX2dx14144xX13xX12xX2x1081fxX3dxXf9xX13xX12xX2x16f3dxX17xX1b1xX13xX2x11454xX11xX13xX3cxX2xXexX2xXf8xX3cxX3a6xX2xX4x1204dxX20xX3cxX2xXcxX168xX2xX42xX43xX2xXa1xXf9xX13xX2xX20xX3cxX29xX2xX10fxX11xX10cxX4xX14xX2x1119cxX93xX128xX2xX130xX3cxX11xX2xXb3xX3dxX216xX13xX12xX2xX6cxX9exX2xXb3xX3dxX3exX20xX2xX3cxX201xX13xX3cxX2xX4xX3cxX56xX13xX3cxX2xX14cxX56xX2xX3cxXb5xX2xX4xX3cxXa6xX13xX12xX2xX12xX11xXfxX29xX2xX4xX3cxX123xX13xX12xX2xX6xX11xX11exX13xX2xX4xX3cxX123xX13xX16bxX2xX6xX11xX11exX13xX2xXcxX168xX2xXb3xX3dxX3exX20xX2xX3cxX29xX56xX13xX2xX4xX3cxX11xXb5xX13xX2xX4xX3cxX201xX2xX20xX5axX20xX2xX13xX12xX56xX13xX3cxX2xX13xX12xX3cxX481xX2xX93xX33axXexX5cexX36xX16bxX2xXf8xX1c3xXexX93xX93xXf8xX1c3xX2xX4xX109xX11xX2xX42xX43xX2xXa1xXf9xX13xX2xX20xX1eaxX2xX10fxX3dxXabxX20xX2xX1xX3cxX5axX4xX2xX4xX31xX11xX3f1xX13xX2xX4xXa6xX4xX175xX2xX393xX11xX5axX2xX4xX31xX5e5xX2xX3xX1bcxX13xX2xXcxX17xX110xX4xX2xXf8xX1c3xX2xXexX2xX93xX93xXf8xX1c3xX2xX4xX128xX2xX20xX29xX13xX2xX3xXa6xX2x11beaxX2xX4xX3cxX201xX2xX4xX128xX2xX13xX1b5xX53xX2xX9exX6c2xX6cxX6c2xX2xXb3xX10cxX13xX2xX13xXfxX5xX2xXb3xX168xX2xXb3xX109xX4xX2xX3cxXf9xX13xX2xX6cx10b1fxX2xX4x1043axX2xXb3xX583xX13xX12xX5exX2xX13xX1b5xX53xX175xX2xX28xX56xX2xX20xX29xX13xX2xXb3xX168xX2xX53xX109xX13xX3cxX2xX2axX109xX13xX2xXb3xX570xX17xX2xX4xX3dxX2xXa1xX5d4xX42xX5cexX16bxX2xXb3xX10cxX13xX2xX13xXfxX5xX16bxX2xX4xX29xX56xX13xX2xXcxX168xX2xX20xX1eaxX2xX130xX3cxX29xX1bcxX13xX12xX2xX9exX6c2xX6c2xX2xX3cxX142xX2xX10fxX17xX123xX13xX2xX10fxX5axX13xX2xX6xXabxX13xX2xX13xX3cxX22dx158f3xX175xX0xX5exX1xX2dxX0xX4xXfxX10fxX6xX7xX2xX2cexX11xX2axX4xX3cxX8xX9xX9exX6c2xX6c2xX9xX2xX20xX7xX6xX6xX3xX1xXfxX20xX11xX13xX12xX8xX9xX6cxX9xX2xX20xX7xX6xX6xX1xXfxX2axX2axX11xX13xX12xX8xX9xX6cxX9xX2xX10fxX29xX31xX2axX7xX31xX8xX9xX6c2xX9xX2xXfxX6xX11xX12xX13xX8xX9xX20xX7xX13xX4xX7xX31xX9xX2dxX0xX4xX10fxX29xX2axX5xX2dxX0xX4xX31xX2dxX0xX4xX2axX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2dxX0xX11xX53xX12xX2xX3xX31xX20xX8xX9xX5exX5exX11xX175xX10fxXfxX29xX3cxXfxX4xX11xX13xX3cxX175xX14cxX13xX5exX13xX7xX2cexX3xX5exX6cxX6e8xX9exX32axX5exX32bx165abxX2axX9exX6cxX7efxX6c2xX32axX6c2xX6c2xX4xX6e8xX9exX6cxX32cxX9exX6xX6c2xX175xX16xX1xX12xX9xX2xX5exX2dxX0xX5exX4xX2axX2dxX0xX5exX4xX31xX2dxX0xX4xX31xX2dxX0xX4xX2axX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xXf8xXfxX1xX4xX11xX29xX13xX9xX2dxX0xX1xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xXf8xXfxX1xX4xX11xX29xX13xX9xX2dxX36xX37xX13xX12xX2xX1c3xX12xX17xX5xX11exX13xX2xX6xX11xXb5xX17xX2xXf8xX3cxX236xX2xXcxX168xX2xX42xX43xX2xX93xX3cxX3dxX3exX13xX12xX2xXexX2xX42xX43xX2xX45xX13xX3cxX175xX2xX0xX7xX53xX2dx165a2xX13xX3cxX14xX2xX1c3xX12xX17xX5x11f4axX13xX2xX45xX13xX3cxX2xX93xX17xX110xX13xX0xX5exX7xX53xX2dxX0xX5exX1xX2dxX0xX5exX4xX2axX2dxX0xX5exX4xX31xX2dxX0xX5exX4xX10fxX29xX2axX5xX2dxX0xX5exX4xXfxX10fxX6xX7xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX28xX29xX2axX5xX9xX2dxX1c3xX10cxX17xX2xX13xX3cxX3dxX2xX4xX31xX3dxXabxX20xX2xXb3xX1b1xX5xX2xX13xX3cxX4dxX13xX12xX2xX130xX3cxX1eaxX2xX130xX3cxX1b5xX13xX2xX14cxX481xX2xX14cxX5e5xX2xX4xX31xX13exX2xXb3xX5e5xXfxX2xX6x159fbxX16bxX2xX4xX3cxX216xX11xX2xX4xX11xX10cxX4xX16bxX2xX3cxX23fxX17xX2xX274xX17xX1bcxX2xX20xX3cxX11xX10cxX13xX2xX4xX31xXfxX13xX3cxX16bxX2xX20xXf9xX2xX3xX14axX2xX3cxX109xX2xX4xX570xX13xX12x13f19xX2xXb3xX168xX2xX4xX31xX14axX2xX4xX3cxX56xX13xX3cxX2xX31xX56xX29xX2xX20xX1bcxX13xX2xXb3xXa6xX11xX2xX14cxXabxX11xX2xX3xX429xX2xX1xX3cxX5axX4xX2xX4xX31xX11xX3f1xX13xX2xX130xX11xX13xX3cxX2xX4xX10cxX2xX20xX3a6xXfxX2xX14cxX37xX13xX12xX2xX4xX3cxX3dxX3exX13xX12xX2xX42xX43xX2xX45xX13xX3cxX2xX4xX3cxX201xX2xX20xX22axX13xX12xX2xX20xX3cxX13exX13xX3cxX2xX13xX3cxX4dxX13xX12xX2xX5xX10cxX17xX2xX4xXa6xX2xX13xX56xX5xX2xXb3xX168xX2xX4xX123xX11xX2xX6xX17xX5xXb5xX13xX2xX20xX3cxX29xX2xX13xX12xX3dxX216xX11xX2xX2axX1b1xX13xX2xX10fxX1bcxX13xX2xXb3xX5e5xXfxX2xX921xX2xX20xX3cxX13exX2xX14cxX3dxXf9xX13xX2xX6xX11exX13xX2xX130xX3cxX123xX13xX12xX2xX13xX12xX128xX13xX12xX2xX4xX31xX29xX13xX12xX2xX4xX3cxX216xX11xX2xX130xX43xX2xX53xXabxX11xX175xX2xX1c3xX3cxX216xX2xXb3xX1eaxX2xX53xX56xX2xX13xX3cxX4dxX13xX12xX2xX20xX3cxX3a6xX2xX4xX31xX3dxXf9xX13xX12xX16bxX2xX20xX3cxX13exX13xX3cxX2xX3xX5axX20xX3cxX2xX3dxX17xX2xX4xX11xX11exX13xX2xX20xX3a6xXfxX2xX1bbxX1bcxX13xX12xX2xX14cxX56xX2xX1c3xX3cxX56xX2xX13xX3dxXabxX20xX2xXb3xX168xX2xXb3xX3dxX3exX20xX2xX13xX12xX3dxX216xX11xX2xX2axX1b1xX13xX2xX13xX3cxXfxX13xX3cxX2xX20xX3cxX1eaxX13xX12xX2xX13xX47dxX53xX2xX10fxX47dxX4xX2xX14cxX56xX2xX14cxX23fxX13xX2xX2ax172e5xX13xX12xX2xX6xX11xX13xX3cxX2xX3cxX29xX109xX4xX175xX2xX1c3xX3cxX4dxX13xX12xX2xX13xX12xX3dxX216xX11xX2xX12xX47dxX13xX2xX10fxX1eaxX2xX14cxXabxX11xX2xX13xX12xX3cxX481xX2xXb3xX11xX2xX31xX128xX13xX12xX2xXb3xX168xX2xX4xX3cxX110xX53xX2xX20xX5axX11xX2xX12xX11xXfxX13xX2xX130xX3cxX54axX16bxX2xXb3xX1eaxX11xX2xX13xX12xX3cxX236xX29xX2xX20xX3a6xXfxX2xX20xX1bcxX13xX3cxX2xX130xX3cxX123xX13xX12xX2xX20xX1eaxX2xX4xX3cxX17xX2xX13xX3cxX23fxX1xX2xX54axX13xX2xXb3xX5e5xX13xX3cxX2xXb3xXfxX13xX12xX2xX274xX17xX5xX10cxX4xX2xX4xX1b1xX53xX2xX4xX3cxXfxX5xX2xXb3xX54axX11xX2xX20xX3cxX13exX13xX3cxX2xX20xX17xX142xX20xX2xXb3xX216xX11xX2xX53xX201xX13xX3cxX2xX4xX128xX2xX5axX13xX3cxX2xX3xX5axX13xX12xX2xX3xX29xX11xX2xXb3xX3dxX216xX13xX12xX2xX20xX3a6xXfxX2xX1bbxX1bcxX13xX12xX175xX0xX5exX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX28xX29xX2axX5xX9xX2dxXf8xX37xX13xX12xX2xX14cxXabxX11xX2xX3xX429xX2xXb3xX570xX17xX2xX4xX3dxX2xX20xX3a6xXfxX2xX13xX3cxX4dxX13xX12xX2xX20xX3cxX3dxXf9xX13xX12xX2xX4xX31xX201xX13xX3cxX16bxX2xX2axX429xX2xX5axX13xX2xX13xX3cxX3dxX2xX6cxX6e8xX7efxX16bxX2xXf8xX28x139bax153dfxXbafx103f0xX951xX2xX20xX5axX20xX2xX3cxX142xX11xX16bxX2xXb3xX29xX56xX13xX2xX4xX3cxX3f1xX2xX20xX22axX13xX12xX2xX4xX13exX20xX3cxX2xX20xX429xX20xX2xX4xX31xX29xX13xX12xX2xX14cxX11xXb5xX20xX2xX14cxX23fxX13xX2xXb3xX142xX13xX12xX16bxX2xX130xX3cxX17xX5xX10cxX13xX2xX130xX3cxX13exX20xX3cxX2xX3cxX142xX11xX2xX14cxX11xX11exX13xX2xX14cxX56xX2xX10fxX56xX2xX20xX29xX13xX2xX53xX109xX13xX3cxX2xX2axX109xX13xX2xX4xX3cxXfxX5xX2xXb3xX54axX11xX2xX20xX17xX142xX20xX2xX3xXa6xX13xX12xX2xX10fx17856xX13xX12xX2xX14cxX11xXb5xX20xX2xXb3xX570xX17xX2xX4xX3dxX2xXcxX1b1xX5xX2xX2axX429xX13xX12xX2xX53xX123xX2xX3cxX201xX13xX3cxX2xX130xX11xX13xX3cxX2xX4xX10cxX175xX2xX1c3xX12xX29xX56xX11xX2xX31xXfxX16bxX2xX20xX5axX20xX2xXb3xX481xX2xX5axX13xX2xX1xX3cxX5axX4xX2xX4xX31xX11xX3f1xX13xX2xX130xX11xX13xX3cxX2xX4xX10cxX2xX14cxX56xX2x1669fxX17xX5xX10cxX4xX2xXb3xX5e5xX13xX3cxX2xX6c2xX6cxX2xX20xX3a6xXfxX2xX3cxX17xX5xXb5xX13xX2xX42xX43xX2xX45xX13xX3cxX2xX14cxX481xX2xX3cx14bfcxX2xX4xX31xX3exX2xX14cxXa6xX13xX2xXb3xXa6xX11xX2xX14cxXabxX11xX2xX20xX5axX20xX2xX53xX123xX2xX3cxX201xX13xX3cxX2xX20xX3cxX1b5xX13xX2xX13xX17xX123xX11xX16bxX2xX4xX31xX583xX13xX12xX2xX20xX3cxX236xX16bxX2xX4xX31xX583xX13xX12xX2xX20xX1b1xX5xX2xX13xX12xX17xX5xX11exX13xX2xX6xX11xXb5xX17xX951xX2xXb3xX168xX2xX12xX11xXbfxX1xX2xX10fxX56xX2xX20xX29xX13xX2xX53xX109xX13xX3cxX2xX2axX109xX13xX2xX3cxXf9xX13xX2xX4xX31xX29xX13xX12xX2xX14cxX11xXb5xX20xX2xXb3xX570xX17xX2xX4xX3dxX2xX1xX3cxX5axX4xX2xX4xX31xX11xX3f1xX13xX2xX3xX1bcxX13xX2xXcxX17xX110xX4xX16bxX2xX20xX3cxX1b5xX13xX2xX13xX17xX123xX11xX175xX0xX5exX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX28xX29xX2axX5xX9xX2dxX1bbxX583xX13xX12xX2xX20xX3cxX13exX2xX1c3xX12xX17xX5xX895xX13xX2xX36xX1b5xX13xX2xX5cexXfxX13xX3cxX2xXexX2xXbb2xX3cxX1eaxX2xX28xX13exX2xX4xX3cxX3dxX2xXf2xX17xX5xXb5xX13xX2xX3a6xX5xX2xX42xX43xX2xX45xX13xX3cxX2xX20xX3cxX29xX2xX10fxX11xX10cxX4xX14xX2xX5fdxX1c3xX3cxX216xX2xX4xX3cxXfxX5xX2xXb3xX54axX11xX2xX4xX3dxX2xX2axX17xX5xX16bxX2xX13xX3cxX23fxX13xX2xX4xX3cxXa2xX20xX16bxX2xX10fxX56xX2xX20xX29xX13xX2xX14cxX37xX13xX12xX2xX4xX3cxX3dxX3exX13xX12xX2xXb3xX168xX2xX10fxX11xX10cxX4xX2xX5axX1xX2xX2axXa80xX13xX12xX2xX6xX11xX13xX3cxX2xX3cxX29xX109xX4xX2xX13xX3cxX4dxX13xX12xX2xX20xX3cxX3a6xX2xX4xX31xX3dxXf9xX13xX12xX16bxX2xX20xX3cxX13exX13xX3cxX2xX3xX5axX20xX3cxX2xX20xX3a6xXfxX2xX1bbxX1bcxX13xX12xX2xX14cxX56xX2xX1c3xX3cxX56xX2xX13xX3dxXabxX20xX2xXb3xX3f1xX2xX1xX3cxX5axX4xX2xX3cxX17xX5xX2xX4xX11xX481xX53xX2xX13xX1b5xX13xX12xX2xX6xX3exX11xX2xX4xX3cxX10cxX2xX20xX3a6xXfxX2xX14cxX37xX13xX12xX2xX53xX11xX481xX13xX175xX2xX93xX128xX2xX20xX3cxXc9exX2xX3xX1bcxX13xX2xXcxX17xX110xX4xX2xX4xX3cxXa80xX2xXb3xX142xX13xX12xX2xX4xX3cxX7xX29xX2xX3cxX3dxXabxX13xX12xX2xX4xX429xX2xX20xX17xX13xX12xX16bxX2xX4xX429xX2xX20xX110xX1xX16bxX2xX2axX3dxXabxX11xX2xX3xX429xX2xX3cxX3dxXabxX13xX12xX2xX2ax1759dxX13xX2xX20xX3a6xXfxX2xX20xX5axX13xX2xX10fxX142xX2xX20xX3cxX17xX5xX11exX13xX2xX53xX123xX13xX16bxX2xX13xX12xX3dxX216xX11xX2xX2axX1b1xX13xX2xX20xX5axX20xX2xXcxX168xX2xX14cxX37xX13xX12xX2xX4xX3cxX3dxX3exX13xX12xX2xXb3xX168xX2xX4xX23fxX1xX2xX4xX31xX17xX13xX12xX2xX20xX3cxX17xX5xX3f1xX13xX2xX2axX5e5xX20xX3cxX2xX20xXf9xX2xX20xX110xX17xX2xX20xX1b1xX5xX2xX4xX31xX583xX13xX12xX16bxX2xX14cxX23fxX4xX2xX13xX17xX123xX11xX2xX4xX3cxX7xX29xX2xX3cxX3dxXabxX13xX12xX2xX20xX3cxX17xX5xX11exX13xX2xX20xXfxX13xX3cxX16bxX2xX4xX3cxX1b1xX53xX2xX20xXfxX13xX3cxX16bxX2xX10fxX11xX10cxX4xX2xX5axX1xX2xX2axXa80xX13xX12xX2xX13xX3cxX4dxX13xX12xX2xX4xX11xX10cxX13xX2xX10fxX142xX2xX42xXf2xX42xX93xX2xX14cxX56xX29xX2xX3xX1bcxX13xX2xXcxX17xX110xX4xX16bxX2xX20xX3cxX1b5xX13xX2xX13xX17xX123xX11xX74axX175xX0xX5exX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xXa1xX17xX10fxX93xX11xX4xX6xX7xX9xX2dxX1c3xX11xX481xX53xX2xX14cxX17xX11xX2xX4xX31xX11exX13xX2xX13xX3cxX4dxX13xX12xX2xX4xX31xX11xX481xX13xX2xXb3xX583xX11xX0xX5exX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX28xX29xX2axX5xX9xX2dxX5cexX41cxX20xX2xX4xX3cxX7xX29xX2xX13xX3cxX4dxX13xX12xX2xX20xX29xX13xX2xXb3xX3dxX216xX13xX12xX2xX3cxX17xX5xX10cxX4xX2xX53xX109xX20xX3cxX16bxX2xX20xX3cxXbfxX13xX12xX2xX4xX123xX11xX2xX20xX22axX13xX12xX2xX20xX3cxX17xX13xX12xX2xX13xX11xX481xX53xX2xX14cxX17xX11xX2xX14cxXabxX11xX2xX13xX12xX3dxX216xX11xX2xX2axX1b1xX13xX2xX14cxX37xX13xX12xX2xX4xX3cxX3dxX3exX13xX12xX2xX130xX3cxX11xX2xX13xX3cxX4dxX13xX12xX2xX14cxX37xX13xX12xX2xXb3xX583xX11xX2xX4xX31xX41cxX20xX2xX20xXc27xX13xX2xX130xX3cxX123xX2xXcxX3dxXfxX2xX130xX11xXfxX2xX12xX11xX216xX2xXb3xX1b1xX5xX2xXb3xX168xX2xX53xX3dxXabxX4xX2xXcxXfxX13xX3cxX2xX53xX142xX4xX2xX53xX56xX17xX2xX20xX3a6xXfxX2xX130xX7xX29xX2xX4xX31xX56xX53xX16bxX2xX20xXfxX29xX2xX3xX17xX2xX14cxX56xX2xX20xX5axX20xX2xX6xX29xX109xX11xX2xX20xX1b1xX5xX2xX1b5xX13xX2xX274xX17xX1bcxX951xX2xX5cexX3dxXabxX11xX2xX3xX429xX2xX20xX3cxX56dxX2xXb3xX109xX29xX16bxX2xX3cxX3dxXabxX13xX12xX2xX2axXe99xX13xX2xX20xX3a6xXfxX2xX20xX110xX1xX2xX4xX31xX11exX13xX16bxX2xX20xX3cxX13exX13xX3cxX2xX274xX17xX5xX481xX13xX2xXb3xX5e5xXfxX2xX1xX3cxX3dxXf9xX13xX12xX2xXb3xX168xX2xX10fxX11xX10cxX4xX2xX4xX23fxX13xX2xX2axXa80xX13xX12xX2xX4xXa6xX11xX2xXb3xXfxX2xX13xX3cxX4dxX13xX12xX2xX4xX11xX481xX53xX2xX13xX1b5xX13xX12xX16bxX2xX6xX3exX11xX2xX4xX3cxX10cxX2xX20xX3a6xXfxX2xX53xX201xX13xX3cxX2xXb3xX3f1xX2xXcxX1b1xX5xX2xX2axX429xX13xX12xX2xX14cxX56xX2xX1xX3cxX5axX4xX2xX4xX31xX11xX3f1xX13xX2xX130xX11xX13xX3cxX2xX4xX10cxX175xX0xX5exX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX28xX29xX2axX5xX9xX2dxX393xX11xX216xX2xXb3xX1b1xX5xX16bxX2xX53xXc9exX11xX2xXcxX168xX2xX14axX2xX14cxX37xX13xX12xX2xX4xX3cxX3dxX3exX13xX12xX2xXb3xX481xX17xX2xXb3xX168xX2xX4xX201xX53xX2xXb3xX3dxX3exX20xX2xX3cxX3dxXabxX13xX12xX2xXb3xX11xX2xX20xX3cxX13exX13xX3cxX2xX20xX3cxX29xX2xX53xX201xX13xX3cxX175xX2xX1c3xX3cxX47dxX20xX2xXb3xX10cxX13xX2xX42xX43xX2xX93xX31xX17xX13xX12xX2xX6xX56xX2xX13xX12xX3dxX216xX11xX2xX4xXfxX2xX13xX12xX3cx118d0xX2xXb3xX10cxX13xX2xX13xX3cxX4dxX13xX12xX2xXb3xX583xX11xX2xX20xX3cxX236xX2xXcxXfxX13xX3cxX2xX53xX3dxXabxX4xX2xX53xXfxX13xX12xX2xX6xX109xX11xX2xX3cxX11xXb5xX17xX2xX274xX17xX1bcxX2xX130xX11xX13xX3cxX2xX4xX10cxX2xX20xXfxX29xX175xX2xX36xXabxX11xX2xX42xX43xX2xXf2xX3exX1xX2xX6xX56xX2xX20xX5axX20xX2xX53xX123xX2xX3cxX201xX13xX3cxX2xX20xX3cxX1b5xX13xX2xX13xX17xX123xX11xX2xX10fxX560xX2xX6xXfxX11xX2xX3xX11xX13xX2axX16bxX2xX6xX3exX13xX2xX3cxX3dxXabxX13xX12xX2xX13xX109xX20xX175xX2xXf8xX5axX20xX2xXcxX168xX2xX13xX3cxX3dxX2xX42xX43xX2xX5d9xX109xX20xX16bxX2xX42xX43xX2xX93xX3cxX3dxX3exX13xX12xX16bxX2xX42xX43xX2xX93xX1b1xX5xX16bxX2xX42xX43xX2xX5d9xX1b1xX53xX951xX2xX20xX3cxXbfxX2xX4xX31xX41cxX13xX12xX2xXcxX1b1xX5xX2xX2axX429xX13xX12xX2xX13xX3cxX11xX481xX17xX2xX53xX123xX2xX3cxX201xX13xX3cxX2xX4xX31xX583xX13xX12xX2xX31xX128xX13xX12xX2xX13xX12xX17xX5xX11exX13xX2xX6xX11xXb5xX17xX2xX14cxX56xX2xX20xX1b1xX5xX2xX20xX123xX13xX12xX2xX13xX12xX3cxX11xXb5xX1xX2xX13xX12xX47dxX13xX2xX13xX12xX56xX5xX16bxX2xXb3xX583xX13xX12xX2xX4xX3cxX216xX11xX2xXb3x1287axX5xX2xX53xX109xX13xX3cxX2xX20xX3cxX1b5xX13xX2xX13xX17xX123xX11xX2xX4xX3cxX7xX29xX2xX3cxX3dxXabxX13xX12xX2xX3cxX56xX13xX12xX2xX3cxX1eaxXfxX175xX0xX5exX1xX2dxX0xX4xXfxX10fxX6xX7xX2xX2cexX11xX2axX4xX3cxX8xX9xX9exX6c2xX6c2xX9xX2xX20xX7xX6xX6xX3xX1xXfxX20xX11xX13xX12xX8xX9xX6cxX9xX2xX20xX7xX6xX6xX1xXfxX2axX2axX11xX13xX12xX8xX9xX6cxX9xX2xX10fxX29xX31xX2axX7xX31xX8xX9xX6c2xX9xX2xXfxX6xX11xX12xX13xX8xX9xX20xX7xX13xX4xX7xX31xX9xX2dxX0xX4xX10fxX29xX2axX5xX2dxX0xX4xX31xX2dxX0xX4xX2axX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2dxX0xX11xX53xX12xX2xX3xX31xX20xX8xX9xX5exX5exX11xX175xX10fxXfxX29xX3cxXfxX4xX11xX13xX3cxX175xX14cxX13xX5exX13xX7xX2cexX3xX5exX6cxX6e8xX9exX32axX5exX32bxX7efxX2axX9exX6cxX7efxX6c2xX32axX6c2xX6c2xX4xX6cxX32dxX6e8xX32bxX32bxX6xX6cxX175xX16xX1xX12xX9xX2xX5exX2dxX0xX5exX4xX2axX2dxX0xX5exX4xX31xX2dxX0xX4xX31xX2dxX0xX4xX2axX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xXf8xXfxX1xX4xX11xX29xX13xX9xX2dxX0xX1xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xXf8xXfxX1xX4xX11xX29xX13xX9xX2dxXf8xX1bcxX13xX3cxX2xX53xX17xXfxX2xX10fxX5axX13xX2xX3xX47dxX13xX2xX20xX3a6xX2xX6xX17xX123xX13xX2xX13xX3cxX142xX13xX2xX13xX3cxX5e5xX1xX2xX4xX31xX11exX13xX2xX4xX17xX5xX10cxX13xX2xXc7bxX17xXa6xX20xX2xX6xX142xX2xX6cxX9exX2xXexX2xX4xX128xX2xX4xX3cxX5e5xX2xX4xX31xX110xX13xX2xX42xX43xX2xX45xX13xX3cxX2xX6xX11exX13xX2xX20xX5axX20xX2xXcxX168xX2xX14cxX37xX13xX12xX2xX4xX3cxX3dxX3exX13xX12xX175xX2xX0xX7xX53xX2dxX88cxX13xX3cxX14xX2xX93xX11xX10cxX13xX2xX93xX3cxX56xX13xX3cxX0xX5exX7xX53xX2dxX0xX5exX1xX2dxX0xX5exX4xX2axX2dxX0xX5exX4xX31xX2dxX0xX5exX4xX10fxX29xX2axX5xX2dxX0xX5exX4xXfxX10fxX6xX7xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX28xX29xX2axX5xX9xX2dxX93xX31xX29xX13xX12xX2xX7efxX2xX13xX1b5xX53xX2xX4xX31xX14axX2xX6xX109xX11xX2xXb3xX1b1xX5xX16bxX2xX4xX54axX13xX12xX2xXb3xX56xX13xX2xX12xX11xXfxX2xX3xXbfxX20xX2xX20xX3a6xXfxX2xX20xX1bcxX2xX14cxX37xX13xX12xX2xX4xX3cxX3dxX3exX13xX12xX2xXb3xX168xX2xX4xX1b5xX13xX12xX2xX6xX11exX13xX2xX4xX31xX11exX13xX2xX7efxX6c2x15eabxX2xX14cxXabxX11xX2xX130xX3cxX29xX1bcxX13xX12xX2xX6cxX7efxX175xX6c2xX6c2xX6c2xX2xX20xX29xX13xX1dxX2xX20xX5axX20xX2xX53xX123xX2xX3cxX201xX13xX3cxX2xX20xX3cxX1b5xX13xX2xX13xX17xX123xX11xX2xX4xX31xX1b1xX17xX16bxX2xX10fxX560xX16bxX2xX6xX3exX13xX16bxX2xX2axX11exX2xXb3xX56xX13xX2xX20xX1eaxX2xX274xX17xX5xX2xX53xX123xX2xX4xX128xX2xX6cxX6c2xX2xXexX2xX6e8xX6c2xX2xX20xX29xX13xX2xX13xX12xX56xX5xX2xX20xX56xX13xX12xX2xX13xX3cxX11xX481xX17xX16bxX2xX20xX3cxX29xX2xX4xX3cxX17xX2xX13xX3cxX23fxX1xX2xX54axX13xX2xXb3xX5e5xX13xX3cxX175xX0xX5exX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX28xX29xX2axX5xX9xX2dxX42xX11xX13xX3cxX2xX4xX10cxX2xX14cxX3dxX216xX13xX2xX4xX128xX2xX20xX3cxXc9exX2xX1xX3cxX5axX4xX2xX4xX31xX11xX3f1xX13xX2xX13xX3cxX22dxX2xX6x107eaxX16bxX2xX53xXfxX13xX12xX2xX4xX13exX13xX3cxX2xX4xX429xX2xX20xX17xX13xX12xX16bxX2xX4xX429xX2xX20xX110xX1xX16bxX2xX13xX3cxX216xX2xX20xX1eaxX2xX14cxXa6xX13xX2xXb3xX168xX2xX4xX3cxX17xX2xX3cxXbfxX4xX2xXb3xX3dxX3exX20xX2xX3xX429xX2xX14cxX56xX29xX2xX20xX17xX142xX20xX2xX20xX3a6xXfxX2xX1xX3cxX570xX13xX2xX6xXabxX13xX2xX13xX12xX3dxX216xX11xX2xX2axX1b1xX13xX2xX20xX5axX20xX2xXcxX168xX2xX4xX31xX29xX13xX12xX2xX14cxX37xX13xX12xX2xX4xX3cxX3dxX3exX13xX12xX2xX14cxX56xX2xX4xX128xX13xX12xX2xX10fxX3dxXabxX20xX2xX1xX3cxX5axX4xX2xX4xX31xX11xX3f1xX13xX2xX4xX3cxX7xX29xX2xX3cxX3dxXabxX13xX12xX2xX3xX1bcxX13xX2xXcxX17xX110xX4xX2xX3cxX56xX13xX12xX2xX3cxX1eaxXfxX175xX0xX5exX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX28xX29xX2axX5xX9xX2dxXf8xX1bcxX2xX14cxX37xX13xX12xX2xX4xX3cxX3dxX3exX13xX12xX2xXb3xX168xX2xX20xX1eaxX2xX3cxX56xX13xX12xX2xX4xX31xX1b5xX53xX2xX130xX3cxX17xX2xX14cxX3dxX216xX13xX2xX20xX3cxX29xX2xX4xX3cxX17xX2xX13xX3cxX23fxX1xX2xX4xX128xX2xX6cxX6c2xX2xXexX2xX6e8xX6c2xX2xX4xX31xX11xXb5xX17xX2xXb3xX583xX13xX12xX5exX13xX1b5xX53xX175xX2xX45xX13xX3cxX2xX93xX31xX3dxXf9xX13xX12xX2xX93xX31xX17xX13xX12xX2xX5cexX22axX13xX12xX2x16315xXcxX168xX2xX42xX43xX2xX93xX3cxX3dxX3exX13xX12x134e6xX2xX20xX3cxX29xX2xX10fxX11xX10cxX4xX14xX2xX5fdxX1c3xX3cxX216xX2xXb3xX3dxX3exX20xX2xX14cxXfxX5xX2xX14cxXa6xX13xX2xX3dxX17xX2xXb3xX168xX11xX16bxX2xX4xX123xX11xX2xXb3xX168xX2xX53xX109xX13xX3cxX2xX2axX109xX13xX2xXb3xX570xX17xX2xX4xX3dxX2xXcxX1b1xX5xX2xX2axX429xX13xX12xX2xX53xX123xX2xX3cxX201xX13xX3cxX2xX130xX11xX13xX3cxX2xX4xX10cxX2xX4xX54axX13xX12xX2xX3cxX3exX1xX2xX12xX583xX53xX2xX1xX3cxX5axX4xX2xX4xX31xX11xX3f1xX13xX2xX14cxX3dxX216xX13xX2xXb3xX583xX11xX16bxX2xX20xX3cxX1b5xX13xX2xX13xX17xX123xX11xX16bxX2xX130xX11xX13xX3cxX2xX2axX29xXfxX13xX3cxX2xX2axX5e5xX20xX3cxX2xX14cxXa80xX951xX2xXf2xX11xXb5xX13xX2xX13xXfxX5xX16bxX2xX53xX123xX2xX3cxX201xX13xX3cxX2xX20xX3a6xXfxX2xX4xX123xX11xX2xXb3xX168xX2xX2axX570xX13xX2xX54axX13xX2xXb3xX5e5xX13xX3cxX16bxX2xX1xX3cxX5axX4xX2xX4xX31xX11xX3f1xX13xX2xX4xXa6xX4xX16bxX2xX20xX3cxX29xX2xX4xX3cxX17xX2xX13xX3cxX23fxX1xX2xX4xX31xX11exX13xX2xX32dxX6c2xX2xX4xX31xX11xXb5xX17xX2xXb3xX583xX13xX12xX5exX13xX1b5xX53xX74axX175xX0xX5exX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX28xX29xX2axX5xX9xX2dxX42xX11xX13xX3cxX2xX4xX10cxX2xX1xX3cxX5axX4xX2xX4xX31xX11xX3f1xX13xX16bxX2xXb3xX3dxX216xX13xX12xX2xX3xX5axX2xX4xX3cxX17xX23fxX13xX2xX6xX3exX11xX2xX20xX22axX13xX12xX2xX4xX109xX29xX2xX20xXf9xX2xX3cxX142xX11xX2xX20xX3cxX29xX2xX13xX12xX3dxX216xX11xX2xX2axX1b1xX13xX2xX14cxX37xX13xX12xX2xX4xX3cxX3dxX3exX13xX12xX2xX4xX11xX10cxX1xX2xX20xX23fxX13xX2xX13xX3cxX11xX481xX17xX2xX3cxXf9xX13xX2xX14cxXabxX11xX2xXb3xX216xX11xX2xX3xXa6xX13xX12xX2xX14cxX1b5xX13xX2xX53xX11xX13xX3cxX175xX2xX42xX3cxX123xX13xX12xX2xX20xX3cxX56dxX2xX3xX47dxX53xX2xXb3xX3dxX3exX20xX2xX4xX11xX2xX14cxX11xX16bxX2xX4xX3a6xX2xX6xX109xX13xX3cxX16bxX2xXcxX7xX2xX53xX5axX5xX16bxX2xX13xX3cxX11xX481xX17xX2xX12xX11xXfxX2xXb3xX201xX13xX3cxX2xX14cxX37xX13xX12xX2xX4xX3cxX3dxX3exX13xX12xX2xX20xX560xX13xX2xX20xX1eaxX2xX53xX5axX5xX2xX14cxX11xX2xX4xX13exX13xX3cxX2xX130xX10cxX4xX2xX13xXa6xX11xX2xXbafxX13xX4xX7xX31xX13xX7xX4xX16bxX2xX3xX47dxX53xX2xX53xX5axX5xX2xXb3xX11xX481xX17xX2xX3cxX560xXfxX2xX13xX3cxX11xXb5xX4xX2xXb3xX142xX2xX14cxX56xX2xX13xX3cxX11xX481xX17xX2xX3xX1bcxX13xX2xX1xX3cxX12f6xX53xX2xX20xX123xX13xX12xX2xX13xX12xX3cxXb5xX2xX3cxX11xXb5xX13xX2xXb3xX109xX11xX2xX130xX3cxX5axX20xX951xX0xX5exX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX28xX29xX2axX5xX9xX2dxX1c3xX3cxX4dxX13xX12xX2xX13xX1b5xX53xX2xX274xX17xXfxX16bxX2xX20xX3cxX3dxXf9xX13xX12xX2xX4xX31xX201xX13xX3cxX2xX53xXa80xX20xX2xX4xX11xX11exX17xX2xX274xX17xXa6xX20xX2xX12xX11xXfxX2xXcxX1b1xX5xX2xX2axX429xX13xX12xX2xX1c3xX93xX33axX2xX20xX22axX13xX12xX2xXb3xX168xX2xX4xX3cxX54axX11xX2xX6xX17xX583xX13xX12xX2xX12xX11xX1eaxX2xX53xXabxX11xX2xX14cxX56xX29xX2xX20xX5axX20xX2xX14cxX37xX13xX12xX2xX274xX17xX11exX2xX13xX12xX3cxX236xX29xX175xX2xX93xX31xX5axX11xX2xX14cxXabxX11xX2xX3cxX201xX13xX3cxX2xX1bcxX13xX3cxX2xX4xX3cxXa80xX2xXb3xX142xX13xX12xX16bxX2xX13xX12xX3dxX216xX11xX2xX2axX1b1xX13xX2xXb3xX168xX2xX20xX37xX13xX12xX2xX20xX3cxX17xX13xX12xX2xX4xXfxX5xX2xX12xX1eaxX1xX2xX3xXa2xX20xX2xX6xX56xX53xX2xX4xX3cxXfxX5xX2xXb3xX54axX11xX2xX2axX11xXb5xX13xX2xX53xX109xX29xX2xX20xX3a6xXfxX2xX274xX17xX11exX2xX3cxX3dxXf9xX13xX12xX175xX2xX93xX128xX2xX4xX31xX29xX13xX12xX2xX1xX3cxX29xX13xX12xX2xX4xX31xX56xX29xX2xX13xX56xX5xX2xXb3xX168xX2xX13xX54axX11xX2xX6xX11exX13xX2xX13xX3cxX11xX481xX17xX2xX12xX3dxXf9xX13xX12xX2xX20xX5axX13xX2xX10fxX142xX16bxX2xXb3xX1bcxX13xX12xX2xX14cxX11xX11exX13xX2xX14cxX56xX2xX13xX3cxX1b1xX13xX2xX2axX1b1xX13xX2xX4xX11xX11exX17xX2xX10fxX11xX3f1xX17xX2xX4xX31xX29xX13xX12xX2xX14cxX11xXb5xX20xX2xX14cxX23fxX13xX2xXb3xX142xX13xX12xX2xX14cxX56xX2xX4xX31xX429xX20xX2xX4xX11xX10cxX1xX2xX3cxX11xX10cxX13xX2xXb3xX110xX4xX2xX20xX37xX13xX12xX2xX4xX56xX11xX2xX3xX1bcxX13xX2xX4xX31xX11exX13xX2xXb3xX110xX4xX2xX13xX3cxXc27xX53xX2xX53xX14axX2xX31xX142xX13xX12xX2xX13xX3cxX4dxX13xX12xX2xX4xX17xX5xX10cxX13xX2xXb3xX3dxX216xX13xX12xX2xX12xX11xXfxX29xX2xX4xX3cxX123xX13xX12xX2xX6xX11xX11exX13xX2xX4xX3cxX123xX13xX16bxX2xX6xX11xX11exX13xX2xXcxX168xX175xX2xX1c3xX12xX29xX56xX11xX2xX31xXfxX16bxX2xX13xX3cxX4dxX13xX12xX2xX20xX3cxX13exX13xX3cxX2xX3xX5axX20xX3cxX2xXb3xX570xX17xX2xX4xX3dxX2xXcxX1b1xX5xX2xX2axX429xX13xX12xX2xX4xX3cxX11xX10cxX4xX2xX20xX3cxX10cxX2xX14cxX1b5xX13xX2xX3cxX1eaxXfxX2xXexX2xX4xX3cxX3f1xX2xX4xX3cxXfxX29xX2xX20xXf9xX2xX3xX14axX16bxX2xX10fxX3dxXabxX20xX2xXb3xX570xX17xX2xXb3xX168xX2xXb3xX5axX1xX2xXa2xX13xX12xX2xX13xX3cxX17xX2xX20xX570xX17xX2xX14cxX1b5xX13xX2xX3cxX1eaxXfxX2xX4xX11xX13xX3cxX2xX4xX3cxX570xX13xX2xX13xX12xX56xX5xX2xX20xX56xX13xX12xX2xX20xXfxX29xX2xX20xX3a6xXfxX2xX13xX3cxX1b1xX13xX2xX2axX1b1xX13xX175xX0xX5exX1xX2dxX0xX4xXfxX10fxX6xX7xX2xX2cexX11xX2axX4xX3cxX8xX9xX9exX6c2xX6c2xX9xX2xX20xX7xX6xX6xX3xX1xXfxX20xX11xX13xX12xX8xX9xX6cxX9xX2xX20xX7xX6xX6xX1xXfxX2axX2axX11xX13xX12xX8xX9xX6cxX9xX2xX10fxX29xX31xX2axX7xX31xX8xX9xX6c2xX9xX2xXfxX6xX11xX12xX13xX8xX9xX20xX7xX13xX4xX7xX31xX9xX2dxX0xX4xX10fxX29xX2axX5xX2dxX0xX4xX31xX2dxX0xX4xX2axX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2dxX0xX11xX53xX12xX2xX3xX31xX20xX8xX9xX5exX5exX11xX175xX10fxXfxX29xX3cxXfxX4xX11xX13xX3cxX175xX14cxX13xX5exX13xX7xX2cexX3xX5exX6cxX6e8xX9exX32axX5exX32bxX7efxX2axX9exX6cxX7efxX6c2xX32axX6c2xX6c2xX4xX6e8xX9exX6c2x1302bxX7efxX6xX9exX175xX16xX1xX12xX9xX2xX5exX2dxX0xX5exX4xX2axX2dxX0xX5exX4xX31xX2dxX0xX4xX31xX2dxX0xX4xX2axX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xXf8xXfxX1xX4xX11xX29xX13xX9xX2dxX0xX1xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xXf8xXfxX1xX4xX11xX29xX13xX9xX2dxXf8xX3cxX1b5xX13xX2xX13xX17xX123xX11xX2xX4xX3cxX7xX29xX2xX3cxX3dxXabxX13xX12xX2xX3cxX56xX13xX12xX2xX3cxX1eaxXfxX2xXb3xXfxX13xX12xX2xX6xX56xX2xX3cxX3dxXabxX13xX12xX2xX1xX3cxX5axX4xX2xX4xX31xX11xX3f1xX13xX2xX130xX11xX13xX3cxX2xX4xX10cxX16bxX2xX5d4xX1bbxX393xX1c3xX2xX20xX3a6xXfxX2xX13xX3cxX11xX481xX17xX2xX3cxX142xX2xX2axX1b1xX13xX2xX14cxX37xX13xX12xX2xX4xX3cxX3dxX3exX13xX12xX2xX42xX43xX2xX45xX13xX3cxX175xX2xX0xX7xX53xX2dxX88cxX13xX3cxX14xX2xX45xXf2xXexX93xX1c3xX0xX5exX7xX53xX2dxX0xX5exX1xX2dxX0xX5exX4xX2axX2dxX0xX5exX4xX31xX2dxX0xX5exX4xX10fxX29xX2axX5xX2dxX0xX5exX4xXfxX10fxX6xX7xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX28xX29xX2axX5xX9xX2dxX28xX11exX13xX2xX20xX109xX13xX3cxX2xX14cxX11xXb5xX20xX2xX4xX23fxX1xX2xX4xX31xX17xX13xX12xX2xX1xX3cxX5axX4xX2xX4xX31xX11xX3f1xX13xX2xX130xX11xX13xX3cxX2xX4xX10cxX16bxX2xX10fxX56xX2xX20xX29xX13xX2xX14cxX37xX13xX12xX2xX4xX3cxX3dxX3exX13xX12xX2xX20xX22axX13xX12xX2xX20xX3cxX17xX13xX12xX2xX53xX142xX4xX2xX921xX2xX13xX12xX17xX5xXb5xX13xX2xX6xX29xX2xX20xX3cxX29xX2xX20xX29xX13xX2xX20xX5axX11xX2xXb3xX3dxX3exX20xX2xX3cxX41cxX20xX2xX3cxX56xX13xX3cxX2xXb3xX10cxX13xX2xX13xXf9xX11xX2xXb3xX10cxX13xX2xX20xX3cxXa6xX13xX175xX2xX36xX56xX2xX4xX3cxX23fxX4xX2xX53xXfxX5xX2xX53xX47dxX13xX2xX6xX56xX2xX4xX31xX29xX13xX12xX2xX130xX3cxX11xX2xX20xX5axX20xX2xXcxX168xX2xX14cxX37xX13xX12xX2xX4xX3cxX3dxX3exX13xX12xX2xXb3xXfxX13xX12xX2xX4xX23fxX1xX2xX4xX31xX17xX13xX12xX2xX13xXc9exX2xX6xX429xX20xX2xXcxX1b1xX5xX2xX2axX429xX13xX12xX2xX14cxX56xX2xX2axX56xX13xX3cxX2xX3dxX17xX2xX4xX11xX11exX13xX2xX3xXa6xX2xX6cxX2xX20xX3cxX29xX2xX1xX3cxX5axX4xX2xX4xX31xX11xX3f1xX13xX2xX12xX11xX5axX29xX2xX2axXa80xX20xX2xX4xX3cxX201xX2xXc7bxX17xX5xX10cxX4xX2xXb3xX5e5xX13xX3cxX2xX3xXa6xX2xX6cxX7efxX32dxX5exXc7bxX1bbxXexX93xX93xX12xX2xX20xX3a6xXfxX2xX93xX3cxX3a6xX2xX4xX3dxXabxX13xX12xX2xXf8xX3cxX13exX13xX3cxX2xX1xX3cxX3a6xX2xX14cxX481xX2xX13xX1b1xX13xX12xX2xX53xXa2xX20xX2xX14cxXfxX5xX2xX20xX3cxX29xX2xX3cxX41cxX20xX2xX3xX11xX13xX3cxX2xX3xX11xX13xX3cxX2xX14cxX11xX11exX13xX2xX20xX1eaxX2xX3cxX29xX56xX13xX2xX20xX1bcxX13xX3cxX2xX130xX3cxX1eaxX2xX130xX3cxX1b5xX13xX2xXb3xX168xX2xX4xX109xX29xX2xX20xXf9xX2xX3cxX142xX11xX2xX10fxX11xX10cxX13xX2xX3dxXabxX20xX2xX53xXf9xX2xXb3xX10cxX13xX2xX14cxXabxX11xX2xX12xX11xX1bcxX13xX12xX2xXb3xX3dxX216xX13xX12xX2xXb3xX109xX11xX2xX3cxX41cxX20xX2xX20xX3a6xXfxX2xX20xX5axX20xX2xX7xX53xX2xX4xX3cxX56xX13xX3cxX2xX3cxX11xXb5xX13xX2xX4xX3cxX429xX20xX175xX2xX93xX13exX13xX3cxX2xXb3xX10cxX13xX2xX13xXfxX5xX16bxX2xXb3xX168xX2xX20xX1eaxX2xX3cxX56xX13xX12xX2xX4xX6ebxX2xXb3xX583xX13xX12xX2xXb3xX3dxX3exX20xX2xX12xX11xX1bcxX11xX2xX13xX12xX1b1xX13xX2xX20xX3cxX29xX2xX3cxX41cxX20xX2xX3xX11xX13xX3cxX2xX3xX11xX13xX3cxX2xX14cxX11xX11exX13xX2xX20xX1eaxX2xX3cxX29xX56xX13xX2xX20xX1bcxX13xX3cxX2xX130xX3cxX1eaxX2xX130xX3cxX1b5xX13xX2xX4xX109xX11xX2xX20xX5axX20xX2xXcxX168xX2xX14cxX37xX13xX12xX2xX4xX3cxX3dxX3exX13xX12xX16bxX2xX4xX109xX29xX2xXb3xX11xX481xX17xX2xX130xX11xXb5xX13xX2xX20xX3cxX29xX2xX3cxX41cxX20xX2xX3xX11xX13xX3cxX2xX13xX12xX3cxX236xX29xX2xX4xX3cxX429xX20xX2xX3cxX11xXb5xX13xX2xXb3xX3dxX3exX20xX2xX3dxXabxX20xX2xX53xXf9xX2xX20xX3a6xXfxX2xX53xX201xX13xX3cxX175xX0xX5exX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX28xX29xX2axX5xX9xX2dxXf2xX11xXb5xX13xX2xX13xXfxX5xX16bxX2xX14cxXabxX11xX2xX4xX11xX481xX53xX2xX13xX1b5xX13xX12xX16bxX2xX6xX3exX11xX2xX4xX3cxX10cxX2xX14cxX481xX2xX14cxX5e5xX2xX4xX31xX13exX2xXb3xX5e5xXfxX2xX6xX921xX2xX14cxX56xX2xXb3xX11xX481xX17xX2xX130xX11xXb5xX13xX2xX4xX429xX2xX13xX3cxX11xX11exX13xX2xX20xX3a6xXfxX2xX53xX201xX13xX3cxX16bxX2xX20xX5axX20xX2xXcxX168xX2xX14cxX37xX13xX12xX2xX4xX3cxX3dxX3exX13xX12xX2xXb3xXfxX13xX12xX2xX4xX31xXfxX13xX3cxX2xX4xX3cxX3a6xX2xX4xXa6xX11xX2xXb3xXfxX2xX20xX5axX20xX2xX20xX3cxX3a6xX2xX4xX31xX3dxXf9xX13xX12xX16bxX2xX20xX3cxX13exX13xX3cxX2xX3xX5axX20xX3cxX2xX3dxX17xX2xX4xX11xX11exX13xX2xX20xX3a6xXfxX2xX1bbxX1bcxX13xX12xX2xX14cxX56xX2xX1c3xX3cxX56xX2xX13xX3dxXabxX20xX2xX13xX3cxXc27xX53xX2xX1xX3cxX5axX4xX2xX4xX31xX11xX3f1xX13xX2xX3cxXf9xX13xX2xX13xX4dxXfxX2xX130xX11xX13xX3cxX2xX4xX10cxX2x156d1xX2xX14cxX1b5xX13xX2xX3cxX1eaxXfxX2xX218cxX2xXcxX168xX2xX3cxX142xX11xX175xX0xX5exX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX28xX29xX2axX5xX9xX2dxX1c3xX3cxX4dxX13xX12xX2xX53xX1bcxX13xX12xX2xX53xX56xX17xX2xX4xX3dxXf9xX11xX2xX53xXabxX11xX2xXb3xXfxX13xX12xX2xXb3xX3dxX3exX20xX2xX13xX3cxX4dxX13xX12xX2xX10fxX56xX13xX2xX4xXfxX5xX2xX6xXfxX29xX2xXb3xX142xX13xX12xX2xX20xX570xX13xX2xX53xXe99xX13xX2xX4xX3cxX11exX17xX2xX2axXb5xX4xX2xX4xX31xX11exX13xX2xX10fxXfxX29xX2xX6xXfxX2xX13xXbfxX11xX2xXb3xX583xX11xX951xX0xX5exX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX31xX11xX12xX3cxX4xX1dxX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX45xX17xX4xX3cxX29xX31xX9xX2dxX45xX13xX3cxX2xXf2xX29xX56xX11xX2xX218cxX2xX93xX3cxXbfxX5xX2xX1c3xX12xX41cxX20xX0xX5exX1xX2d
Anh Hoài – Thúy Ngọc