Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh và những mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025
(Baohatinh.vn) - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ông Trần Đình Gia tái giữ chức Bí thư Huyện ủy và thông qua nghị quyết với nhiều mục tiêu, chỉ tiêu nổi bật.
9a37xa421xdd0fxf3d2xf287x115d9xf25axa0efx13324xX7x1246fxd206x12a57xacf3x10e80x12b01xX5xd625xXaxc218x1358exb26fxX3xXexX1x10201xX3x11e16xa5a4x9fdbx1063bx1012dxX3x1381bxX1cxX3xf702x13818xX3x105d6xX1exX1xX3xcfdex11b35xX3xX1exX1xf340xX1exdc7exX3x11ec6x11cc8xX4xX3xXexXdxb6fbxX1bxX3xX1exX1xXdxX1dxX33xX3xc69fxX24xX3xb588x12a42xX45xX46xX3xe755xX3xX45xX46xX45x108ffxX0x13222xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX10xX6xb091xXaxX12xb773xf0c6xXdxX3xX1x13090xXdxX3xe875xX67xXdxX3xa2a1xXdxd1d5xX1bxX3xX66xd435xX1exX31xX3xX72xX6bxX3xX1xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX23xX24xX3xX26xX1exX1xX3xbb6cxX1axX2bxX3xXcxc25dxX1exX1xcce9xX3xX1exX1xXdxX1dxX33xX3xX42xX24xX3xX45xX46xX45xX46xX3xX4axX3xX45xX46xX45xX4fxX3xX6ex1090exX3xX72xc53bxX1bxX3x1045axX1exX31xX3xXcx12a33xXafxX1exX3xX66x10cfdxX1exX1xX3x12b6cxXdxX6xX3xXexa57cxXdxX3xX31xXdxX2fxX3xX4xX1xfa57xX4xX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX1cxX3xX2axX2bxX3xXexX1xXb2xX1exX31xX3x13a60xX1bxX6xX3xX1exX31xX1x11661xX3xXeaxX1bxX1cxfe55xXexX3xX2axabbdxXdxX3xX1exX1xXdxda4fxX1bxX3xX33xX34xX4xX3xXexXdxX39xX1bx12d3cxX3xX4xX1xc81axX3xXexXdxX39xX1bxX3xX1exaa36xXdxX3xX72xbed6xXexc96cxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13x1128exX63xX1cxXaxX12xX0xXdxX33xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxd0e8xX10xX1exXexX10xXb7xXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxe376xXdxX63xXexX1xb8ebxX3xX2xX2xf1f7xX46xXbxb133xcb7dxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX154xX3xX158xda25xX167xcb2exXbxX15bxX15cxXaxX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX11dxX72xX6xX12exX1xX6xXexXdxX1exX1xX11dxX2axX1exX51xX1exX10xX14fxX7xX51xX45xX46xb7f1xX45xX51xX2xX18cxd3b8xX63xX167xX46xX167xX158xX46xX2xX45xXexX169xX18cxX45xX169xX5xcf0cxX4axXdxX1exd37fxX12exX4axX63xX1xX4axX42xX1cxX4axX6xX1exX1xX11dxfc52xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX1cxX3xX23xX24xX3xX26xX1exX1xX3xX2axX2bxX3xX1exX1xX2fxX1exX31xX3xX33xX34xX4xX3xXexXdxX39xX1bxX3xX1exX1xXdxX1dxX33xX3xX42xX24xX3xX45xX46xX45xX46xX3xX4axX3xX45xX46xX45xX4fxXaxX3xX14fxXdxX63xXexX1xX9xXaxX2xX2xX158xX46xXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX158xX167xX167xX169xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX12exX63xX1cxXaxX12xX0xXdxX33xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xXexX1xX1bxX33xX72xX3xX63xX1xXdxX63xX10xX3xXdxX140xX10xX1exXexX10xXb7xXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX63xXexX1xX154xX3xX169xX45xX46xXbxX15bxX15cxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX154xX3xX4fxX158xX191xXbxX15bxX15cxXaxX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX154xX51xX51xXdxX11dxX72xX6xX12exX1xX6xXexXdxX1exX1xX11dxX2axX1exX51xX1exX10xX14fxX7xX51xX45xX46xX18cxX45xX51xX2xX18cxX191xX63xX18cxX2xX4fxX18cxX46xX45xX4fxXexX191xX18cxX46xX167xX45xX5xX46xX11dxX1b1xXbxX31xe53exXb7xX9xX4fxX18cxX45xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX1cxX3xX23xX24xX3xX26xX1exX1xX3xX2axX2bxX3xX1exX1xX2fxX1exX31xX3xX33xX34xX4xX3xXexXdxX39xX1bxX3xX1exX1xXdxX1dxX33xX3xX42xX24xX3xX45xX46xX45xX46xX3xX4axX3xX45xX46xX45xX4fxXaxX3xX14fxXdxX63xXexX1xX9xXaxX169xX45xX46xXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX4fxX158xX191xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX1bxXexX1xX12exXb7xXaxX12xX140xXb2xX1exX31xX3xfd62xX31x10393xX4xX3xX4axX3xdd80x10aa1xX3xX339xXdxb238xX1exX0xX51xXbxX12
Công Ngọc - Vũ Viễn