Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh và những mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025
(Baohatinh.vn) - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ông Trần Đình Gia tái giữ chức Bí thư Huyện ủy và thông qua nghị quyết với nhiều mục tiêu, chỉ tiêu nổi bật.
e58axecfex12cc8x163cexf655x15a4ax10302xf934xf208xX7x11ce9x12663x12b69x1605dxf8e3xf975xX5x15423xXaxffdbx11960x1620bxX3xXexX1xf12axX3x11d12x12f97xec90x12a06x13239xX3x109a4xX1cxX3xfeacxf31exX3xf5e2xX1exX1xX3x12cefxffedxX3xX1exX1x1131cxX1ex12452xX3x15e31x13951xX4xX3xXexXdx159f8xX1bxX3xX1exX1xXdxX1dxX33xX3x11cb6xX24xX3x134cax12113xX45xX46xX3xe958xX3xX45xX46xX45x13c0fxX0x139f3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX10xX6x14862xXaxX12x1105fx136f1xXdxX3xX1x10d81xXdxX3x126daxX67xXdxX3x15b7fxXdx13904xX1bxX3xX66x14f81xX1exX31xX3xX72xX6bxX3xX1xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX23xX24xX3xX26xX1exX1xX3xe93axX1axX2bxX3xXcx140b0xX1exX1xec86xX3xX1exX1xXdxX1dxX33xX3xX42xX24xX3xX45xX46xX45xX46xX3xX4axX3xX45xX46xX45xX4fxX3xX6ex15410xX3xX72xf512xX1bxX3x12467xX1exX31xX3xXcxfd44xXafxX1exX3xX66x1619axX1exX1xX3x16282xXdxX6xX3xXex11c5exXdxX3xX31xXdxX2fxX3xX4xX1xedddxX4xX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX1cxX3xX2axX2bxX3xXexX1xXb2xX1exX31xX3x1416axX1bxX6xX3xX1exX31xX1x16119xX3xXeaxX1bxX1cx14ab3xXexX3xX2ax127bexXdxX3xX1exX1xXdx156a5xX1bxX3xX33xX34xX4xX3xXexXdxX39xX1bx155f0xX3xX4xX1x142a8xX3xXexXdxX39xX1bxX3xX1ex14b80xXdxX3xX72x11f08xXex162f1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13x10233xX63xX1cxXaxX12xX0xXdxX33xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxf198xX10xX1exXexX10xXb7xXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXax154ebxXdxX63xXexX1xf493xX3xX2xX2x151bbxX46xXbx1068dx15648xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX154xX3xX158x14247xX167x128c6xXbxX15bxX15cxXaxX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX11dxX72xX6xX12exX1xX6xXexXdxX1exX1xX11dxX2axX1exX51xX1exX10xX14fxX7xX51xX45xX46xfa11xX45xX51xX2xX18cx12b45xX63xX167xX46xX167xX158xX46xX2xX45xXexX169xX18cxX45xX169xX5xe5d5xX4axXdxX1exff99xX12exX4axX63xX1xX4axX42xX1cxX4axX6xX1exX1xX11dxffb6xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX1cxX3xX23xX24xX3xX26xX1exX1xX3xX2axX2bxX3xX1exX1xX2fxX1exX31xX3xX33xX34xX4xX3xXexXdxX39xX1bxX3xX1exX1xXdxX1dxX33xX3xX42xX24xX3xX45xX46xX45xX46xX3xX4axX3xX45xX46xX45xX4fxXaxX3xX14fxXdxX63xXexX1xX9xXaxX2xX2xX158xX46xXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX158xX167xX167xX169xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX12exX63xX1cxXaxX12xX0xXdxX33xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xXexX1xX1bxX33xX72xX3xX63xX1xXdxX63xX10xX3xXdxX140xX10xX1exXexX10xXb7xXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX63xXexX1xX154xX3xX169xX45xX46xXbxX15bxX15cxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX154xX3xX4fxX158xX191xXbxX15bxX15cxXaxX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX154xX51xX51xXdxX11dxX72xX6xX12exX1xX6xXexXdxX1exX1xX11dxX2axX1exX51xX1exX10xX14fxX7xX51xX45xX46xX18cxX45xX51xX2xX18cxX191xX63xX18cxX2xX4fxX18cxX46xX45xX4fxXexX191xX18cxX46xX167xX45xX5xX46xX11dxX1b1xXbxX31x15790xXb7xX9xX4fxX18cxX45xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX1cxX3xX23xX24xX3xX26xX1exX1xX3xX2axX2bxX3xX1exX1xX2fxX1exX31xX3xX33xX34xX4xX3xXexXdxX39xX1bxX3xX1exX1xXdxX1dxX33xX3xX42xX24xX3xX45xX46xX45xX46xX3xX4axX3xX45xX46xX45xX4fxXaxX3xX14fxXdxX63xXexX1xX9xXaxX169xX45xX46xXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX4fxX158xX191xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX1bxXexX1xX12exXb7xXaxX12xX140xXb2xX1exX31xX3x114afxX31x11ee3xX4xX3xX4axX3x11386x15f44xX3xX339xXdx139c1xX1exX0xX51xXbxX12
Công Ngọc - Vũ Viễn