Châu Âu tiến tới cấm bán ôtô chạy xăng, dầu từ năm 2035
Các nhà lập pháp của Ủy ban châu Âu vừa bỏ phiếu ủng hộ lệnh cấm bán xe xăng từ giữa thập kỷ tới.
c64dx11f23x1335dx14c92x14b34x17773x14fa6x11ef3xc892xX7x128f8x110c8xd460x1371bxf806xd94fxX5x109bcxXax15c9cxf993xX1x138a0x129e4xX3xf448xX16xX3xXexXdx10687x17013xX3xXexd6bbxXdxX3xX4xe703xd925xX3xf3e8xce61xX1exX3x157a2xXexX2cxX3xX4xX1xfec8x1106fxX3xec64x172aaxX1ex16606x16f37xX3xfa89xfc85xX16xX3xXex161a2xX3xX1exX36xX26xX3x176b0x16884xc893xdc87xX0xf45dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd57axX10xX6xX3bxXaxX12xX13xX29xX4xX3xX1exX1xd6a3xX3xX5x16c78xXbxX3xXbxX1xX29xXbxX3xX4xc8a5xX6xX3xca22xX33xX3xX28xX6xX1exX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX3x17d69xX40xX6xX3xX28x12348xX3xXbxX1xXdxX1dxX16xX3xX72xX1exX38xX3xX1xede6xX3xX5x17e27xX1exX1xX3xX4xX25xX26xX3xX28xX29xX1exX3xX35xX10xX3xX35xX36xX1exX38xX3xXexX40xX3xX38xXdx1190fxX6xX3xXexX1xX69xXbxX3xfa62x11be2xX3xXexX21xXdxfb86xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe7eex1438axX3bxX33xXaxX12x15228xX16xX33xX1dxXexX3x142b5xf258xX1exX1xX3xX4xX16x143e2xXdxX3xX4x10b2exX1exX38xX3xX4xX72xX6xX3xX5xX99xX1exX1xX3xX4xX25xX26xX3xX1exX66xX33xX3xX7x14920xX3xXdcx13dfcx14f8dxX4xX3xXexX1xe308xXd1xX3xX5xX16xX69xX1exX3xX84xX21xXdxX3xX4xX29xX4xX3x160d1xX16xXe3xX4xX3xX38xXdxX6xX3xXexX1xX66xX1exX1xX3xX84xXdxec66xX1exX3xX4xX72xX6xX3x14912xe34axX3xX84xX66xXd1xX3xX4xX16xXe3xXdxX3xX1exX36xX26xX3xX1exX6xX33xXc0xX3xd6afxX96xX3xXex123e9xe8ecxX1exX1xX3xXbaxX1dxX3xX1xXd1xX32xX4xX1xX3xX4xX1xXd1xX3xXbxX1x15e9exXbxX3xX4xX29xX4xX3xX1exX1xX66xX3xX7xX106xX1exX3xX35xX16xX25xXexX3xX2cxXexX2cxX3xX38xXdxX106xX26xX3xX2xX47xX47xfcbfxX3xX5xX100xX101xX1exX38xX3xXbaxX1xe465xX3xXexX1xX106xXdxX3xX13x15962xX46xX3xXexX40xX3xX4xX29xX4xX3xX7xX106xX1exX3xXbxX1xcc70xX26xX3xX84xX66xXd1xX3xX1exX36xX26xX3xX46xX47xX48xX49xXc0xX3x109c9xXdx17500xX16xX3xX1exX66xX33xX3xX4xf495xX3xX1exX38xX1x16b4cxX6xX39xX3xX1exX1xXb2xX1exX38xX3xX4xX1xXdxX1dxX4xX3xX35xX10xX3xX35xX36xX1exX38xX39xX3xX3bxXdxX10xX7xX10xX5xX39xX3xX1xXd1xf3e9xX4xX3xX35xX10xX3xX1xX33xX28xX147xXdxX3bxX3xX7xXfdxX3xXbaxX1xX2cxX1exX38xX3xXdcxX100xX101xX4xX3xX7xX106xX1exX3xX35xX16xX25xXexX3xX26xX21xXdxX3xXexX32xXdxX3xX143xXdxX127xX1exX3xX26xXdxX1exX1xX3xX13xX1xX15xX16xX3xX18xX16xXc0xX3xXcxX16xX33xX3xX1exX1xXdxX127xX1exX39xX3xX5xX99xX1exX1xX3xX4xX25xX26xX3xX1exX66xX33xX3xXbaxX1xX2cxX1exX38xX3xXdcx1559axX1exX38xX3xX1exX38xX1xX1bdxX6xX3xX84xX21xXdxX3xX84xXdxX99xX4xX3xX4xX25xX26xX3xX1exX1xXb2xX1exX38xX3xX4xX1xXdxX1dxX4xX3xX35xX10xX3xX7xd1c2xX3xX3bx15e6exX1exX38xX3xXdcxX96xX1exX38xX3xX4x17154xX3xXdcxXe3xXexX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX268xX4xX3xX4xX1xX32xX33xX3xXexX147xX127xX1exX3xXdcxX100x1459dxX1exX38xX3xXbxX1xXe3xXc0xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xXd1xX3bxX33xXaxX12xX0xXdxX26xX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1exXexX10xX147xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXax164f7xXdxX3bxXexX1x14c17xX3x17856xd0c2xX2xXbxX35x172d6xX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX2cbxX3xX49x16e55x13ff0xXbxX35xX2d2xXaxX3xX7xX147xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXc0xX28xX6xXd1xX1xX6xXexXdxX1exX1xXc0xX84xX1exX4bxX1exX10xX2c6xX7xX4bxX46xX46xX46xX48xX4bxX2xX47xX49xX3bxX2cexX46xX2xX2dexX2cdxX48xX2cexXexX46xX2cexX2dexd22bxX2cdxX5xX47xXc0xe67exXbxX38x173e8xX147xX9xX49xX2xX47xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX3xXexXdxX1dxX1exX3xXexX21xXdxX3xX4xX25xX26xX3xX28xX29xX1exX3xX2cxXexX2cxX3xX4xX1xX32xX33xX3xX35xX36xX1exX38xX39xX3xX3bxX3cxX16xX3xXexX40xX3xX1exX36xX26xX3xX46xX47xX48xX49xXaxX3xX2c6xXdxX3bxXexX1xX9xXaxX2cdxX2cexX2xXaxX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX9xXaxX49xX2ddxX2dexXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXd1xX1exXaxX12x12bb6xX10xX3xX4xX96xX3xXdcxXdxX3xX5xX32xXdxX3xXexX147xX127xX1exX3x1668cxX16xXexXd1xX28xX6xX1xX1exX39xX3xX1aexce51xX4xXc0xX3xc6ecxX1exX1xX2cbxX3xX3bxXbxX6xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xXd1xX3bxX33xXaxX12xX1aex15c90xX3xXbaxX1xX6xXdxX3xXexX265xX3xXdcxX96xX1exX38xX3xX4xX272xX3xXdcxXe3xXexX3xXexX147xXd1xX1exX38xX3xX26xX96xXexX3xX4xX29xX4xX1xX3xXexX147xXdxX99xXexX3xXdcxX3d3xX3xXexX32xXdxX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX3xX84xd3f6xX1exX3xX4xX3cxX1exX3xX4xX1b8xX3xX7x1411fxX3xXdcxX23exX1exX38xX3xXexX1xX16xX69xX1exX3xX4xX72xX6xX3xXexX25xXexX3xX4xX106xX3xX46xX2ddxX3xX116xX16xXe3xX4xX3xX38xXdxX6xX3xXexX147xXd1xX1exX38xX3xX5xXdxX127xX1exX3xX26xXdxX1exX1xX3x15a54xX3xXdcxX15xX33xX3xX5xX66xX3xXdcxXdxX1b0xX16xX3xXbaxX1xX2cxX1exX38xX3xX3bxe0aaxX3xX3bxX66xX1exX38xXc0xX3x15098xX185xX3xX3bxX268xX39xX3xX1aexX3b1xX4xX3xX4xX1xXe3xX1exX38xX3xX5xX32xXdxX3xX5xX99xX1exX1xX3xX4xX25xX26xX3xX1xXd1xX66xX1exX3xXexXd1xX66xX1exX3xXdcxXe3xXdxX3xX84xX21xXdxX3xX2cxXexX2cxX3xX26xX21xXdxX3xX4xX1b8xX3xXdcxX96xX1exX38xX3xX4xX272xX3xXdcxXe3xXexX3xXexX147xXd1xX1exX38xX3xX84xX66xX3xXdcxX1b0xX3xX35xX16xX25xXexX3xX26xX96xXexX3xX1exX38xXd1xX32xXdxX3xX5xX99xX3xX84xX21xXdxX3xX4xX29xX4xX3xX5xXd1xX32xXdxX3xX35xX10xX3xX4xX1xX32xX33xX3xX28xea4bxX1exX38xX3xX1exX1xXdxX127xX1exX3xX5xXdxX99xX16xX3xXexe8f7xX1exX38xX3xX1xX101xXbxXc0xX3xXd0xX96xX3xXexX147xX100xff42xX1exX38xX3xX13xX1xX16xX33xX3d3xX1exX3xXdcxX4f5xXdxX3xX7xXdxX1exX1xX3xXexX1xX29xXdxX3xX4xX72xX6xX3xd1ecxXexX6xX5xX33xX3xX4x12e62xX1exX38xX3xX4xX1xXd1xX3xX28xXdxX1dxXexX3xXexX100xX272xX1exX38xX3xX5xX6xXdxX3xX4xX72xX6xX3xX4xX1xXdxX1dxX4xX3xX35xX10xX3xX1xX272xXdxX3xee70xXbaxX1xX2cxX1exX38xX3xXexX1xX3d3xX3xX4xX1xe5f2xX3xX5xX66xX3xX4xX1xX32xX33xX3xX1xXd1xX66xX1exX3xXexXd1xX66xX1exX3xX28xX4e5xX1exX38xX3xXdcxXdxX99xX1ex132d6xXc0xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xXd1xX3bxX33xXaxX12xXcxX147xXd1xX1exX38xX3xXexX16xX33xX127xX1exX3xX28xXe3xX3xXdcxX3cxX16xX3xXexXdxX127xX1exX3xX7xX6xX16xX3xXexX1xX89xX6xX3xXexX1xX16xX69xX1exX3xX26xX21xXdxX39xX3xXdcxX32xXdxX3xX3bxXdxX99xX1exX3xX3a6xe7e4xX3a6xX13xX3x12a57xX1aexX3b1xX4x169f8xX39xX3xX1xXdxX99xXbxX3xX1xX96xXdxX3xX2cxXexX2cxX3xX5xX21xX1exX3xX1exX1xX25xXexX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX3xX4xX528xX1exX38xX3xX4xX1xXd1xX3xX28xXdxX1dxXexX3xX550xX4xX29xX4xX3xX26xX268xX4xX3xXexXdxX127xX16xX3xX28xX106xXd1xX3xX84xX99xX3xXbaxX1xX185xX3xX1xX69xX16xX3xXexX147xXd1xX1exX38xX3xX38xXdxX6xXd1xX3xXexX1xX2cxX1exX38xX3xXbaxX1xX2cxX1exX38xX3xXexX1xX3d3xX3xXdcxX32xXexX3xXdcxX100xX101xX4xX3xX4xX1xX55dxX3xX28xX4e5xX1exX38xX3xX84xXdxX99xX4xX3xX7xX265xX3xX3bxX268xX1exX38xX3xXbxX1xX100xX272xX1exX38xX3xXexXdxX99xX1exX3xX3bxXdxX3xX4xX1xX16xX33xX3d3xX1exX3xX28xX4e5xX1exX38xX3xXdcxXdxX99xX1exX57axXc0xX3xXcxX4f5xX3xX4xX1xX3b1xX4xX3xX3a6xX5c7xX3a6xX13xX3xX4xX1xXd1xX3xX147xX4e5xX1exX38xX3xX4xX3cxX1exX3xXbxX1xX106xXdxX3xX26xX504xX3xX147xX6xX3xXexX147xXdxX3d3xX1exX3xX84xf78exX1exX38xX3xX84xX1b0xX3xXdcxX96xX1exX38xX3xX4xX272xX3xXdcxXe3xXexX3xXexX147xXd1xX1exX38xX3xXexX147xX16xX1exX38xX3xX1x163c3xX6xX3xXbaxX1xX185xX3xX1xX69xX16xXc0xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xXd1xX3bxX33xXaxX12x12ceaxX1e0xXexX3xXbaxX1xX29xX4xX39xX3xXexX1xX66xX1exX1xX3xX84xXdxX127xX1exX3x14bc7xX38xX1xXddxX3xX84xXdxX99xX1exX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX3xX6e3xXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3xXd0xX5xXd1xX7xX7xX3xX1exX1b8xXdxX2cbxX3xX550xX1aexX15xX33xX3xX5xX66xX3xX26xX96xXexX3xX28xX100xX21xX4xX3xX1exX38xXd1xX1e0xXexX3xX26xX66xX3xX4xX1xca38xX1exX38xX3xXexX6xX3xXdcxX6xX1exX38xX3xXexX1xX106xXd1xX3xX5xX16xX69xX1exXc0xX3xX46axXdxX99xX4xX3xX7xX265xX3xX3bxX268xX1exX38xX3xXdcxX96xX1exX38xX3xX4xX272xX3xXdcxXe3xXexX3xXdcxX6xX1exX38xX3xX38xX15xX33xX3xX1xX32xXdxX3xX4xX1xXd1xX3xX1exX38xX66xX1exX1xX3xX4xX2cxX1exX38xX3xX1exX38xX1xXdxX99xXbxX39xX3xXbaxX1xX185xX3xX1xX69xX16xX3xX84xX66xX3xX84xXdxX3xXbxX1xX32xX26xX3xX5xX16xX69xXexX3xXbxX1xX29xXbxX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX57axXc0xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xXd1xX3bxX33xXaxX12x13b15xX1xXd1xX106xX1exX38xX3xX26xX96xXexX3xXbxX1xX3cxX1exX3xXexX100xX3xX5xX100xX101xX1exX38xX3xXbaxX1xX185xX3xXexX1xX106xXdxX3xX13xX18dxX46xX3xX504xX3xX143xXdxX127xX1exX3xX26xXdxX1exX1xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX3xXdcxX1dxX1exX3xXexX40xX3xX38xXdxX6xXd1xX3xXexX1xX2cxX1exX38xX3xX84xX69xX1exX3xXexX106xXdxX3xX84xX66xX3xX2xX46xX17bxX3xXexX147xXd1xX1exX38xX3xXdcxX1b8xX3xX5xX100xX101xX1exX38xX3xXbaxX1xX185xX3xXexX1xX106xXdxX3xXdcxX1b8xX3xX5xX66xX3xXexX40xX3xX2cxXexX2cxXc0xX3xXcxX1xX10xXd1xX3xXexX1xX89xX6xX3xXexX1xX16xX69xX1exX3xX26xX21xXdxX39xX3xXexX40xX3xX1exX36xX26xX3xX46xX47xX48xX47xX39xX3xX5xX100xX101xX1exX38xX3xXbaxX1xX185xX3xXexX1xX106xXdxX3xX1xX66xX1exX38xX3xX1exX36xX26xX3xX4xX72xX6xX3xX2cxXexX2cxX3xX26xX21xXdxX3xX7xXfdxX3xXexX1xX25xXbxX3xX1xX272xX1exX3xX49xX49xX17bxX3xX7xXd1xX3xX84xX21xXdxX3xX1exX36xX26xX3xX46xX47xX46xX2xXc0xX0xX4bxXbxX12xX0xX3bxXdxX84xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3bxX147xX10xX5xX6xXexX10xX3bxXaxX12xX0xX7xXexX147xXd1xX1exX38xX12xXcxXdxX1exX3xX5xXdxX127xX1exX3xX116xX16xX6xX1exX2cbxX0xX4bxX7xXexX147xXd1xX1exX38xX12xX0xX16xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX44dxXexX1xX16xX26xX28xX44dxX6xX1exX3bxX44dxX7xX6xXbxXd1xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46axX148xX3xX7xX6xXd1xX3xXexX100xX272xX1exX38xX3xX5xX6xXdxX3xXexX1xX16xX96xX4xX3xX84xX1b0xX3xX35xX10xX3xXdcxXdxX99xX1exX31bxXaxX3xX1xX147xX10x17f88xX9xXaxX4bxX35xX10xX4bxX84xXdxX44dxX7xX6xXd1xX44dxXexX16xXd1xX1exX38xX44dxX5xX6xXdxX44dxXexX1xX16xXd1xX4xX44dxX84xX10xX44dxX35xX10xX44dxX3bxXdxX10xX1exX4bxX46xX46xX2cdxX46xX2ddxX48xXc0xX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX38xX3xX7xX147xX4xX9xXaxX4bxX26xX10xX3bxXdxX6xX4bxX2xX46xX47xX4bxX1exX10xX2c6xX7xX4bxX46xX46xX47xX313xX4bxX2xX47xX49xX3bxX47xX46xX2xX47xX47xX2dexX2ddxXexX46xX2cdxX2xX2cexX5xX2xXc0xX318xXbxX10xX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX3xXexXdxX1dxX1exX3xXexX21xXdxX3xX4xX25xX26xX3xX28xX29xX1exX3xX2cxXexX2cxX3xX4xX1xX32xX33xX3xX35xX36xX1exX38xX39xX3xX3bxX3cxX16xX3xXexX40xX3xX1exX36xX26xX3xX46xX47xX48xX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX3bxXdxX84xX12xX0xX7xXexX147xXd1xX1exX38xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46axX148xX3xX7xX6xXd1xX3xXexX100xX272xX1exX38xX3xX5xX6xXdxX3xXexX1xX16xX96xX4xX3xX84xX1b0xX3xX35xX10xX3xXdcxXdxX99xX1exX31bxXaxX3xX1xX147xX10xX93exX9xXaxX4bxX35xX10xX4bxX84xXdxX44dxX7xX6xXd1xX44dxXexX16xXd1xX1exX38xX44dxX5xX6xXdxX44dxXexX1xX16xXd1xX4xX44dxX84xX10xX44dxX35xX10xX44dxX3bxXdxX10xX1exX4bxX46xX46xX2cdxX46xX2ddxX48xXc0xX1xXexX26xXaxX12xX46axX148xX3xX7xX6xXd1xX3xXexX100xX272xX1exX38xX3xX5xX6xXdxX3xXexX1xX16xX96xX4xX3xX84xX1b0xX3xX35xX10xX3xXdcxXdxX99xX1exX31bxX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX147xXd1xX1exX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3bxXaxX12xX13xX106xX3xXexX1xX1dxX3xX38xXdxX21xXdxX3xXdcxX6xX1exX38xX3xX5xX6xXd1xX3xX84xX66xXd1xX3xX84xX6c3xX1exX38xX3xX35xXd1xX29xX33xX3xX4xX1xX16xX33xX3d3xX1exX3xXdcxX4f5xXdxX3xXexX40xX3xX35xX10xX3xX4xX1xX32xX33xX3xX35xX36xX1exX38xX3xX7xX6xX1exX38xX3xX35xX10xX3xXdcxXdxX99xX1exXc0xX3xX6f8xX1xX100xX1exX38xX3xXdcxdca4xX3xX28xX6xXd1xX3xX38xXdxX28dxX3xX28xX32xX1exX3xXexX419xX3xX1xX89xXdxX2cbxX3xXcxX32xXdxX3xX7xX6xXd1xX3xXexX100xX272xX1exX38xX3xX5xX6xXdxX3xX5xX32xXdxX3xXexX1xX16xX96xX4xX3xX84xX1b0xX3xX35xX10xX3xXdcxXdxX99xX1exX39xX3xX4xX1xX3b1xX3xXbaxX1xX2cxX1exX38xX3xXbxX1xX106xXdxX3xX5xXd1xX32xXdxX3xX35xX10xX3xX1exX66xXd1xX3xXbaxX1xX29xX4xX31bxX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX3bxXdxX84xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX4bxX16xX5xX12xX0xX3bxXdxX84xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX147xXaxX12xX0xX4bxX3bxXdxX84xX12xX0xX4bxX3bxXdxX84xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxedc7xXd1xX16xX147xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXd1xX3xX3a6xX16xXexXd1xX2c6xX10xX10xXbaxX4bxX46axX6f8xX12exX0xX4bxXbxX12