HP thu hồi 6 triệu dây nguồn laptop có nguy cơ cháy nổ, cả ở Việt Nam
Sau khi nhận nhiều báo cáo về việc dây nối nguồn điện laptop bị chảy hoặc cháy, HP đã mở chương trình thu hồi phụ kiện này.
893ax8d18x11715x13a7fxb23axc4d7x10e9cxe3ffx11b77xX7xfc8bxb311xa009x9e7fxd1faxfea0xX5xfef7xXax895fx107d7x1130cxX3xXexX1xe14axX3xX1x13e65xXdxX3xa196xX3xXexf864xXdxbcd6xX18xX3x9733xf871xd00axX3xa3baxc589xX18xX1bxX2axX3xX5xX6xXbxXexbab8xXbxX3xX4xc52fxX3xX2axX2bxX18xX28xX3xX4x8c3axX3xX4xX1x8e1dxX28xX3xX2ax12c0cx941fxX3xX4xac41xX3x9ca8xX3x91ebxXdxX23xXexX3x10fe7xX6xef7bxX0xfe77xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX26xXaxX12x12565xX6xX18xX3xa2b0xX1xXdxX3xX2axX1x13e22xX2axX3xX2axX1xXdx10ebdxX18xX3x10372xX44xX34xX3xX4xX44xX34xX3x12acdxX7exX3xX89xXdxX23xX4xX3xX26xX27xX28xX3xX2axc84fxXdxX3xX2axX2bxX18xX1bxX2axX3xed1axXdxX23xX2axX3xX5xX6xXbxXexX34xXbxX3xX81xcbf5xX3xX4xX1xX4cxX28xX3xX1xX34xefb0xX4xX3xX4xX1xX44xX28xX49xX3xX13xX14xX3xX9fxfa6bxX3xX57xX4exX3xX4xX1xb606xX40xX2axX2bxX3xXexX21xdd9bxX2axX1xX3xXexX1xX18xX3xX1xX1bxXdxX3xXbxX1x11478xX3xX72xXdxX23xX2axX3xX2ax1040exX28xa74dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10x8e40xXexd46axX6xX5xXdxX2bxX2axc5e0xX3xd330xX18xX7xXexXdx10748xX28x126c5xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxee98xX34xX26xX28xXaxX12xX55xc923xX18xX3xX9fxX6xX2axX2bxX3xX26xcceaxX2axX2bxX3xX5xX6xXbxXexX34xXbxX3xX13xX14xX3xX1xX34xXb5xX4xX3xed1dxX34xX57xXbxX6xa9f6xX49xX3xX81xdc47xX2axX3xX2axc44bxX2axX3xX2axX2bx11953xX2axX2bxX3xX4x9c17xX57xX3xX26xX27xX28xX3xX2axX96xXdxX3xX2axX2bxX18xX1bxX2axX3xX9fxXdxX23xX2axX3xbabaxcbd3xX138xX3xXbxX34x10f82xX10xX21xX3xX4xX34xX21xX26xd297xX3xX9fx131dfxX3xX72xXdxX176xX57xX3xXexX21xX6xXe8xX3xX13xX14xX3xX9fxX6xX2axX2bxX3xXexX1xX18xX3xX1xX1bxXdxX3xX4xX44xX4xX3xX26xX27xX28xX3xX2axX96xXdxX3x13648xX6exXfbxX2x13ccbxX3xX9fxXdxX3xX72xe11exX57xX3xX89x9b6dxXdxX3xX2axX34xXexX10xX81xX34xX34xX72xX3xX13xX14xX3xX89xXe6xX3xX138xX34xX57xXbxX6xX13dxXe8xX3xX55xX11cxX18xX3xXexX21xX145xX2axX3xX6xX26xX6xXbxXexX10xX21xX3xX4xc99bxX6xX3xX26xX27xX28xX3xX2axX96xXdxX3xX4xX38xX3xX72xX1xX14fxX4xX3xf807xX19exX6exXfbxX2xX1a2xee42xX49xX3xX2axX38xX3xXexX1xX18xf053xX4xX3xX26xXdxX23xX2axX3xX9fxXc9x13573xX4xX3xX9fxX48xXdxX3xX57xXdx8d04xX2axX3xXbxX1xd9dexXe8xX0xX59xXbxX12xX0xXexX6xX81xX5xX10xX3xX16bxXdxX26xXexX1xX9xXax103c0x8c6exX227xXaxX3xX6xX5xXdxX2bxX2axX9xXaxX4xX10xX2axXexX10xX21xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2axX2bxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX26xX26xXdxX2axX2bxX9xXaxX2xXaxX3xX81xX34xX21xX26xX10xX21xX9xXaxX227xXaxX12xX0xXexX81xX34xX26xX28xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX26xX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX2bxX2axX101xX3xX103xX18xX7xXexXdxX108xX28xX10axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX34xX26xX28xXaxX12xX0xXdxX57xX2bxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX59xX59xXdxXe8xX81xX6xX34xX1xX6xXexXdxX2axX1xXe8xX89xX2axX59xX2axX10xX16bxX7xX59xX2xaa1cx8f5exX2c0xX59xX2xX227xX1a2xX26xX2c0xX227xX1exX226xe1adxX227xX227xXexX226xX2ccxX227xX1exX226xX2ccxX2c1xX2c1xX2xX5xX227xXe8xX103xXbxX2bxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXexX26xX12xX0xX59xXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX6xXbxXexXdxX34xX2axXaxX12x11852xX27xX28xX3xX2axX96xXdxX3xX4xX38xX3xX72xX1xX14fxX4xX3xX19exX6exXfbxX2xX1a2xX3xX2ax13042xX57xX3xXexX21xX34xX2axX2bxX3xX26xXdxX23xX2axX3xX9fxXc9xX204xX4xX3xX9fxX48xXdxX3xX57xXdxX20dxX2axX3xXbxX1xX212xXe8xX0xX59xXexX26xX12xX0xX59xXexX21xX12xX0xX59xXexX81xX34xX26xX28xX12xX0xX59xXexX6xX81xX5xX10xX12xX0xXexX6xX81xX5xX10xX3xX16bxXdxX26xXexX1xX9xXaxX226xX227xX227xXaxX3xX6xX5xXdxX2bxX2axX9xXaxX4xX10xX2axXexX10xX21xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2axX2bxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX26xX26xXdxX2axX2bxX9xXaxX2xXaxX3xX81xX34xX21xX26xX10xX21xX9xXaxX227xXaxX12xX0xXexX81xX34xX26xX28xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX26xX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX2bxX2axX101xX3xX103xX18xX7xXexXdxX108xX28xX10axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX34xX26xX28xXaxX12xX0xXdxX57xX2bxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX59xX59xXdxXe8xX81xX6xX34xX1xX6xXexXdxX2axX1xXe8xX89xX2axX59xX2axX10xX16bxX7xX59xX2xX2c0xX2c1xX2c0xX59xX2xX227xX1a2xX26xX2c0xX227xX1exX226xX2ccxX227xX227xXexX1a2x9833xX2c0xX227xX1a2xX5xX2xXe8xX103xXbxX2bxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXexX26xX12xX0xX59xXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX26xX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX2bxX2axX101xX3xX103xX18xX7xXexXdxX108xX28xX10axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX34xX26xX28xXaxX12xX0xXdxX57xX2bxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX59xX59xXdxXe8xX81xX6xX34xX1xX6xXexXdxX2axX1xXe8xX89xX2axX59xX2axX10xX16bxX7xX59xX2xX2c0xX2c1xX2c0xX59xX2xX227xX1a2xX26xX2c0xX227xX1exX226xX2ccxX227xX227xXexX226xX2ccxX227xX1exX226xX2ccxX2c1xX2c1xX2c1xX5xX226xXe8xX103xXbxX2bxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXexX26xX12xX0xX59xXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX6xXbxXexXdxX34xX2axXaxX12xX19exXc9xX18xX3x12f9fxX3xXbxX1xX27xX2axX3xX81xXdxX23xXexX3xX2bxXdx9971xX6xX3xX26xX27xX28xX3xX2axX96xXdxX3xX2axX2bxX18xX1bxX2axX3xX165xX1xXd0xX2axX1xX3xX26xXc9xX1acxXdxX173xX3xX89xXe6xX3xX6xX26xX6xXbxXexX10xX21xXe8xX0xX59xXexX26xX12xX0xX59xXexX21xX12xX0xX59xXexX81xX34xX26xX28xX12xX0xX59xXexX6xX81xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX2bxX2axX101xX3xX103xX18xX7xXexXdxX108xX28xX10axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX34xX26xX28xXaxX12xccbdxXc2xX3xX4xX38xX3xX72xX1xX34xX4cxX2axX2bxX3xX1a2xXe8xX1a2xc9efxX554xXe8xX227xX227xX227xX3xX26xX27xX28xX3xX2axX96xXdxX3xXexX141xXdxX3xd96ax110bdxX3xX89xXe6xX3xX2c0xX2c0xX1exXe8xX554xX227xX227xX3xXexX141xXdxX3xX138xX6xX2axX6xX26xX6xX3xX81xXacxX3xX4cxX2axX1xX3xX1xXc9xX4exX2axX2bxXe8xX3xX138xX1x1346cxX2axX2bxX3xX9fxXc9xX204xX4xX3xX81xX44xX2axX3xX4xX125xX2axX2bxX3xX89xX1acxXdxX3xX57xX44xX28xX3xXexX212xX2axX1xX3xX89xXe6xX3xXbxX1xXdexX3xX72xXdxX23xX2axX3xX72xX1xX44xX4xX3xXexX141xXdxX3xX16bxX10xX81xX7xXdxXexX10xX3xX13xX14xXe8xX4xX34xX57xX3xX1xX34xXb5xX4xX3xX4xX44xX4xX3xX2axX1xXe6xX3xX81xX44xX2axX3xX5xdddexX3xX9fxXc9xX204xX4xX3xX1d8xX28xX3xX13dxX18xX28xX7exX2axX3xXexX14axX3xX2bxXdxX4d4xX6xX3xXexX1xX44xX2axX2bxX3xX410xX59xX226xX227xX2xX227xX3xX9fxX11cxX2axX3xXexX1xX44xX2axX2bxX3xX1exX59xX226xX227xX2xX226xXe8xX3xX306xX27xX28xX3xX2axX96xXdxX3xX26xX34xX3xXcxX21xX18xX2axX2bxX3x969exX18xX96xX4xX3xX7xX4cxX2axX3xXf9xX18x9d1cxXexXe8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX2bxX2axX101xX3xX103xX18xX7xXexXdxX108xX28xX10axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX34xX26xX28xXaxX12xX138xX1xX34xX3xX9fxX11cxX2axX3xX2axX6xX28xX49xX3xX13xX14xX3xX9fxXc2xX3xX2axX1xX78xX2axX3xX9fxXc9xX204xX4xX3xX226xX410xX3xX81xX44xX34xX3xX4xX44xX34xX3xX89xX7exX3xX89xXdxX23xX4xX3xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX18xX1bxX2axX3xX81xXacxX3xX13dxX18xX44xX3xX2axX38xX2axX2bxX49xX3xX4xX1xX4cxX28xX3xX1xX34xXb5xX4xX3xX4xX1xX44xX28xXe8xX3xX13xX6xXdxX3xXexX21xXc9xd6d5xX2axX2bxX3xX1xX204xXbxX3xX4xX38xX3xX2axX2bxXc9xX6cbxXdxX3xX81xXacxX3xX81xf97fxX2axX2bxX3xX2axX1xd802xX3xX4xb01dxX2axX3xX2xX2c1xX3xX89xXdexX3xX72xX1xX44xX4xX3xX5xXe6xX57xX3xX1xXc9xX3xX1xX141xXdxX3xXexXe6xXdxX3xX7xX4cxX2axX3xX4xX1d8xX6xX3xX2axX2bxXc9xX6cbxXdxX3xX26xX125xX2axX2bxXe8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX2bxX2axX101xX3xX103xX18xX7xXexXdxX108xX28xX10axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX34xX26xX28xXaxX12xX138xX1xXc9xX40xX2axX2bxX3xXexX21xXd0xX2axX1xX3xX9fxX48xXdxX3xX57xXdxX20dxX2axX3xXbxX1xX212xX3xX4xX1d8xX6xX3xX13xX14xX3xX44xXbxX3xX26xXdexX2axX2bxX3xX4xX1xX34xX3xX4xX4cxX3xXexX1xXacxX3xXexX21xXc9xX6cbxX2axX2bxX3xX50xXdxX23xXexX3xX55xX6xX57xXe8xX3xX55xX11cxX18xX3xX9fxX6xX2axX2bxX3xX26xX125xX2axX2bxX3xX57xX44xX28xX3xXexX212xX2axX1xX3xX13xX14xX3xX89xXe6xX3xX57xX34xX26xX10xX5xX3xX26xX27xX28xX3xX2axX96xXdxX3xX5xXe6xX3xX19exX6exXfbxX2xX1a2xX49xX3xX81xX141xX2axX3xX4xX38xX3xXexX1xX176xX3xX5xXe6xX57xX3xXexX1xX10xX34xX3xX4xX44xX4xX3xX81xXc9xX1acxX4xX3xX7xX6xX18xX3xX9fxX176xX3xX5xXdxX145xX2axX3xX1xX23xX3xX89xX1acxXdxX3xX13xX14xX101xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX2bxX2axX101xX3xX103xX18xX7xXexXdxX108xX28xX10axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX34xX26xX28xXaxX12xX2xXe8xX3xXcxX21xX18xX28xX3xX4xX78xXbxX3xXexX21xX6xX2axX2bxX3xX16bxX10xX81xX3xX4xX1xXc9xX40xX2axX2bxX3xXexX21xXd0xX2axX1xX3xXexX141xXdxX3xX1xXexXexXbxX7xX101xX59xX59xX1xX2c1xX227xX1exX1a2xX226xXe8xX16bxX16bxX16bxX2c1xXe8xX1xXbxXe8xX4xX34xX57xX59xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX2bxX2axX101xX3xX103xX18xX7xXexXdxX108xX28xX10axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX34xX26xX28xXaxX12xX226xXe8xX3xX138xX1x8c07xX2axX3xX50xXdxX10xXexX2axX6xX57xX3xX4exX3xX57xXdexX4xX3xX4xX1xX8a3xX2axX3xX13dxX18xX96xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX21xX1bxXdxX3xX9fxXdxX7exX2axX3xX9fxXacxX6xX3xX4xX1x102e3xX3xX10xX57xX6xXdxX5xX3xX4xX1d8xX6xX3xX81xX141xX2axX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX2bxX2axX101xX3xX103xX18xX7xXexXdxX108xX28xX10axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX34xX26xX28xXaxX12xa562xX2c1xXe8xX3xX138xX1xX8a3xX2axX3xfb74xX10xX7xX3xX4exX3xX26xX6e9xX2axX2bxX3xX1ebxX306xX34xX10xX7xX3xXexX1xX10xX3xX57xX34xX5xX26xX10xX26xX3xX57xX6xX21xX72xX3xXdxX2axX4xX5xX18xX26xX10xX3xX19exX6exXfbxX2xX1a2xb728xX1f1xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX2bxX2axX101xX3xX103xX18xX7xXexXdxX108xX28xX10axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX34xX26xX28xXaxX12xX2c0xXe8xX3xX544xXdxX7exX2axX3xXexX145xX2axX3xX89xXe6xX3xX7xX96xX3xX7xX10xX21xXdxX6xX5xX3xX4xX1d8xX6xX3xX2axX34xXexX10xX81xX34xX34xX72xX3xX81xX141xX2axX3xX9fxX6xX2axX2bxX3xX7xb6afxX3xX26xXdexX2axX2bxXe8xX3xX115xX141xX2axX3xX4xX38xX3xXexX1xX176xX3xX72xXdxX176xX57xX3xXexX21xX6xX3xX81xX31dxX2axX2bxX3xX4xX44xX4xX1xX3xX2axX1xX638xX2axX3xX2bxXdxX4d4xX3xXbxX1xX212xX57xX3xX108xX2axX3xX89xXe6xX3xf5d6xX7xX4xXe8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX2bxX2axX101xX3xX103xX18xX7xXexXdxX108xX28xX10axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX34xX26xX28xXaxX12xX55xX11cxX18xX3xX2axX1xX638xX2axX3xX108xX2axX3xX89xXe6xX3xX9e7xX6exX138xX3xX89xd11dxX2axX3xX72xX1x12de7xX2axX2bxX3xXexX1xX176xX3xXf9xX10xX57xX3xX9fxXc9xX204xX4xX49xX3xX81xX141xX2axX3xX4xX38xX3xXexX1xX176xX3xXexXd0xX57xX3xXexX1xXa36xX2axX2bxX3xXexXdxX2axX3xX2axXe6xX28xX3xX4exX3xX57xXb5xXexX3xX7xX6xX18xX3xX57xX44xX28xX3xXexX212xX2axX1xX49xX3xX2bx121c1xX2axX3xX72xX1xX18xX3xX89x8ac5xX4xX3xXbxXdxX2axX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX2bxX2axX101xX3xX103xX18xX7xXexXdxX108xX28xX10axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX34xX26xX28xXaxX12xX1a2xXe8xX3xX55xX1xX78xXbxX3xX57xXc2xX3xX2axX2bxXe6xX28xX3xXexX1xX44xX2axX2bxX3xXf9xX18xX638xXexX3xXexX21xX145xX2axX3xX26xX27xX28xX3xX2axX96xXdxX0xX59xXbxX12xX0xXexX6xX81xX5xX10xX3xX16bxXdxX26xXexX1xX9xXaxX226xX227xX227xXaxX3xX6xX5xXdxX2bxX2axX9xXaxX4xX10xX2axXexX10xX21xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2axX2bxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX26xX26xXdxX2axX2bxX9xXaxX2xXaxX3xX81xX34xX21xX26xX10xX21xX9xXaxX227xXaxX12xX0xXexX81xX34xX26xX28xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX26xX12xX0xX18xX5xX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX2bxX2axX101xX3xX103xX18xX7xXexXdxX108xX28xX10axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX34xX26xX28xXaxX12xX0xXdxX57xX2bxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX59xX59xXdxXe8xX81xX6xX34xX1xX6xXexXdxX2axX1xXe8xX89xX2axX59xX2axX10xX16bxX7xX59xX2xX2c0xX2c1xX2c0xX59xX2xX227xX1a2xX26xX2c0xX227xX1exX226xX2ccxX227xX227xXexX226xX2ccxX227xX1exX226xX2ccxX2c1xX2c1xX2c0xX5xX2c1xXe8xX103xXbxX2bxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX59xX18xX5xX12xX0xX59xXexX26xX12xX0xX59xXexX21xX12xX0xX59xXexX81xX34xX26xX28xX12xX0xX59xXexX6xX81xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX2bxX2axX101xX3xX103xX18xX7xXexXdxX108xX28xX10axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX34xX26xX28xXaxX12xX1exXe8xX3xXcxX21xX34xX2axX2bxX3xXexX21xXc9xX6cbxX2axX2bxX3xX1xX204xXbxX3xX72xX1xXa36xX2axX2bxX3xX81xXdxX11cxXexX3xX57xXc2xX3xX2axX2bxXe6xX28xX3xX7xX4cxX2axX3xXf9xX18xX638xXexX49xX3xX81xX141xX2axX3xX4xX38xX3xXexX1xX176xX3xX9fxXdxX7exX2axX3xX166xX306xX166xX14xXcxX9e7x13bb3xX3xX138xXcxX0xX59xXbxX12xX0xXexX6xX81xX5xX10xX3xX16bxXdxX26xXexX1xX9xXaxX226xX227xX227xXaxX3xX6xX5xXdxX2bxX2axX9xXaxX4xX10xX2axXexX10xX21xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2axX2bxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX26xX26xXdxX2axX2bxX9xXaxX2xXaxX3xX81xX34xX21xX26xX10xX21xX9xXaxX227xXaxX12xX0xXexX81xX34xX26xX28xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX26xX12xX0xX18xX5xX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX2bxX2axX101xX3xX103xX18xX7xXexXdxX108xX28xX10axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX34xX26xX28xXaxX12xX0xXdxX57xX2bxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX59xX59xXdxXe8xX81xX6xX34xX1xX6xXexXdxX2axX1xXe8xX89xX2axX59xX2axX10xX16bxX7xX59xX2xX2c0xX2c1xX2c0xX59xX2xX227xX1a2xX26xX2c0xX227xX1exX226xX2ccxX227xX227xXexX226xX2ccxX227xX1exX226xX2ccxX2c1xX2c1xX1a2xX5xX2c0xXe8xX103xXbxX2bxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX59xX18xX5xX12xX0xX59xXexX26xX12xX0xX59xXexX21xX12xX0xX59xXexX81xX34xX26xX28xX12xX0xX59xXexX6xX81xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX2bxX2axX101xX3xX103xX18xX7xXexXdxX108xX28xX10axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX34xX26xX28xXaxX12xX554xXe8xX3xX55xX1xX78xXbxX3xX26xXc2xX28xX3xX4xX1xX4d4xX49xX3xX7xX96xX3xXexX21xX34xX2axX2bxX3xX1xXd0xX2axX1xX3xX21xX1bxXdxX3xX4xX1xX8a3xX2axX3xX50xX6xX5xXdxX26xX6xXexX10xXe8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX34xX18xX21xX4xX10xXaxX12xX0xX10xX57xX12xXcxX1xX10xX34xX3xb816xX138xXcxX2axX10xX16bxX7xX0xX59xX10xX57xX12xX0xX59xXbxX12
congthanh