Nga bắt đầu tập trận khiến Địa Trung Hải dậy sóng
Theo AMN, Quân đội Nga vừa chính thức khởi động giai đoạn cuối của cuộc tập trận hải quân quy mô lớn dọc bờ biển Syria.
8ff1xdb3dxb2a7xf033x11b60xa8b6x9546xeab6x117baxX7xa0d3x9de8xe578xa991x114ccxdaa8xX5x11d33xXaxc45axc838x10242xX6xX3xb30dx9a18xXexX3xfba8x9462xa86axX3xXexf3d6xXbxX3xXexef6dxX20x11c8exX3x105bdxX1xXdxfc47xX26xX3x11ca0x10453xX6xX3xXcxX24xX1dxX26xX14xX3x11e3cxd412xXdxX3xca57xX20xa35cxX3xX7xfa11xX26xX14xX0x10989xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX10xX6xX3cxXaxX12xXcxX1xX10xde2exX3xc2dcx1100axX13x10eb1xX3x957exX1dx102a4xX26xX3xX1bxc642xXdxX3xX13xX14xX6xX3xc8fcxf55bxX6xX3xX4xX1xb7a4xX26xX1xX3xXexX1x103e7xX4xX3xX28xX1xb689xXdxX3xX1bxX6axX26xX14xX3xX14xXdxX6xXdxX3xX1bxX5dx11ff8xX26xX3xX4xX1dxba1exXdxX3xX4xca39xX6xX3xX4xX1dxX6axX4xX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX20xX26xX3xX1xX39xXdxX3xad31xX1dxX66xX26xX3xXafxX1dxX3exX3xbd93x11542xX3xX5x110c5xX26xX3xX3cx10e70xX4xX3xX17xabe5xX3xX17xXdxd706xX26xX3x9648xX3exX24xXdxX6xe782xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx114abxX5dxX3cxX3exXaxX12xX13xX14xX1dx1004bxX26xX3xXexXdxX26xX3xXafxX1dxX66xX26xX3xX7xba6dxX3xX13xX14xX6xX3xfca0xf664xX4xX3xX26xX1xX20xX26xX62xX3xX26xX1xa028xX26xX14xX3xXexbfdbxX1dxX3xXexX1xX6xXb8xX3xX14xXdxX6xX3xX4xX1dxX6axX4xX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX20xX26xX3xX1bx9aa1xX1dxX3xXexX1xX1dxX6axX4xX3xXexX24xX6xX26xX14xX3xX17xX2fxX3xX4xX9axX6xX3xX38xX91xXb8xX3xX1bxX6axXdxX3xXe0xXdxXc8xX26xX3xX2exX10xX26xXd0xX3xfc9axXdxX6xXdxX3xX1bxX5dxX91xX26xX3xXexX1xX7dxX3xe0bcxX3xX1bxXe9xX26xX14xX3xXexX1xXc4xXdxX3xX4x12127xX26xX14xX3xX5xX10dxX3xX14xXdxX6xXdxX3xX1bxX5dxX91xX26xX3xX4xX1dxX96xXdxX3xX4xX9axX6xX3xX4xX1dxX6axX4xX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX20xX26xX3xX1bxfe12xbcfcxX4xX3xX13xX14xX6xX3xXexb2b6xX3xX4xX1xX7dxX4xX3xX82xX3xX71x924cxX26xX14xX3xX17xXdxXc8xX26xX3xX26xeeacxXb8xX3xX14xXdxX108xX6xX3xXcbxX3exX24xXdxX6xX3xX71xXbcxXdxX3xff27xX3exXbxX24xXdxX5dxXexXd0xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX5dxX3cxX3exXaxX12xX2exX194xX195xX4xX3xX17xXdxX2bxXexX62xX3xX14xXdxX6xXdxX3xX1bxX5dxX91xX26xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX26xX14xX10dxX3exX3xe658xb30fxX2x9bdbxX62xX3xXexXdxX2bxXbxX3xXexX1xX10xX5dxX3xXexX72xX3xX2xeb60xX1ffxX2xdf75xX62xX3xX14xXdxX6xXdxX3xX1bxX5dxX91xX26xX3xad9axX3xXexX72xX3x10998xX222xX1ffxX227xX15exX3xX71xX10dxX3xX14xXdxX6xXdxX3xX1bxX5dxX91xX26xX3xX4xX1dxX96xXdxX3xX222xX201xX1ffxX222xX2xXd0xX3xXcxbc37xXexX3xX4xX39xX3xX26xX1xX108xX26xX14xX3xX14xXdxX6xXdxX3xX1bxX5dxX91xX26xX3xX4xX1dxX6axX4xX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX20xX26xX3xX26xX10dxX3exX3xX1bxX128xX1dxX3xX3cxXdx1112bxX26xX3xX24xX6xX3xXexX24xX5dxX26xX14xX3xXexX1xXfdxX26xX14xX3xX2xX45xX227xX201xX2xX1fexXd0xX3xX2exXc8xX3xXexX1xXf6xX4xX3xX1xXdx11b88xX26xX3xX4xX1dxX6axX4xX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX20xX26xX62xX3xX38xX39xXdxX3xXafxX1dxX66xX26xX3xX13xX14xX6xX3xX7xcfa9xX3xXexXdxX2bxX26xX3xX1xX10dxX26xX1xX3xX4xX247xXb8xX3xX17xXdxXc8xX26xX3xXexX24xX5dxX26xX14xX3xX26xX1xX108xX26xX14xX3xX26xX14xX10dxX3exX3xX26xX10dxX3exX3xXexX72xX3xX2xX201xX1xX3xXexXbcxXdxX3xX2x9682xX1xX3xef9cxX14xXdxXc4xX3xX60xX5dxX7xX4xX5dxe72fxb2faxXd0xX0xX45xXbxX12xX0xXexX6xX17xX5xX10xX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxXb8xX6xX24xX14xXdxX26xee90xX3xX227xXbxXfcxX3xX6xX1dxXexX5dx97a8xXaxX12xX0xXexX17xX5dxX3cxX3exX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX3cxX12xX0xXdxXb8xX14xX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX2fcxXdxX3cxXexX1xX317xX3xX212xX2xbff9xXbxXfcxX321xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX317xX3xX15exX2xX201xXbxXfcxX321xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX38xX91xXb8xX3xX1bxX6axXdxX3xX13xX14xX6xX3xX28xX1xXdxX2bxX26xX3xX2exX2fxX6xX3xXcxX24xX1dxX26xX14xX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX20xX3exX3xX7xX41xX26xX14xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX317xX45xX45xXdxXd0xX17xX6xX5dxX1xX6xXexXdxX26xX1xXd0xX71xX26xX45xX26xX10xX2fcxX7xX45xX2xX1fexX201xX15exX45xX2xX222xX15exX3cxX15exX2xX348xX2xX2efxX222xX227xXexX348xX215xX2xX15exX201xX5xX201xXd0xfb01xXbxX14xd3a6xX24xX9xX15exX222xX2efxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xXexX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX20xX26xX3xX28xX1xXdxX2bxX26xX3xX2exX2fxX6xX3xXcxX24xX1dxX26xX14xX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX20xX3exX3xX7xX41xX26xX14xXaxX3xX6xX5xXdxX14xX26xX9xXaxXb8xXdxX3cxX3cxX5xX10xXaxX3xX17xX5dxX24xX3cxX10xX24xX9xXaxX201xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXexX3cxX12xX0xX45xXexX24xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX3cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c3xX6xXbxXexXdxX5dxX26xXaxX12xX38xX39xXdxX3xXafxX1dxX66xX26xX3xX13xX14xX6xX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX20xX26xXd0xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX3cxX12xX0xX45xXexX24xX12xX0xX45xXexX17xX5dxX3cxX3exX12xX0xX45xXexX6xX17xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX5dxX3cxX3exXaxX12xXcxX5dxX10dxX26xX3xX17xX6axX3xX71xX1a7xX26xX14xX3xXexX24xXc4xXdxX62xX3xX71xX1a7xX26xX14xX3xX17xXdxXc8xX26xX3xX28xX1xX1dxX3xX71xXf6xX4xX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX20xX26xX3xX7xX2b9xX3xX17xX2fxX3xXbxX1xX5dxX26xX14xX3xXexf85fxX6xXd0xX3xXcxX24xX194xXbcxX4xX3xX28xX1xXdxX3xXexX1xXb9xX26xX14xX3xX17xXfdxX5dxX3xX71xX128xX3xX28xX2bxX3xX1xX5dxX91xX4xX1xX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX20xX26xX3xX26xX10dxX3exX62xX3xX1xXe9xXdxX3xX26x9814xXb8xX3xX227xX201xX2xX2efxX62xX3xX13xX14xX6xX3xXexX1xX194xXc4xX26xX14xX3xXfcxX1dxX3exae43xX26xX3xXexX19dxX3xX4xX1xX7dxX4xX3xX4xXfdxX4xX3xX4xX1dxX6axX4xX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX20xX26xX3xXexX24xX51axX26xX3xX17xXdxXc8xX26xX3xX2exX2fxX6xX3xXcxX24xX1dxX26xX14xX3xX38xX39xXdxX3xX82xX3xX26xX14xX5dxX10dxXdxX3xX28xX1xc735xXdxX3xXcbxX3exX24xXdxX6xXd0xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX5dxX3cxX3exXaxX12xX1c3xX1dxX6axX4xX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX20xX26xX3xX4xX41xX3xXafxX1dxX3exX3xXb8xXb9xX3xX5xXbcxX26xX3xX26xX1xX247xXexX3xX1bxd9efxX3xX3cxXdxX275xX26xX3xX24xX6xX3xX71xX10dxX5dxX3xXexX1xXfdxX26xX14xX3xX1fexX45xX227xX201xX2xX2efxX3xX71xXbcxXdxX3xX7xXf6xX3xXexX1xX6xXb8xX3xX14xXdxX6xX3xX4xX9axX6xX3xXexXbcxXdxX3xX227xX212xX3xXexX10dxX1dxX3xX4xX1xXdxX2bxX26xX3xX71xX10dxX3xX222xX15exX3xXb8xXfdxX3exX3xX17xX6xX3exX3xX26xX1xX1b1xXb8xX3xXexX1xXf6xX4xX3xX1xX10dxX26xX1xX3xX4xXfdxX4xX3xX28xX1xX5dxX6xX3xXb8x110bbxX4xX3xX4xX1xXdxX2bxX26xX3xX1bxX247xX1dxX3xX71xX10dxX3xX24xX503xX26xX3xX1bxX10xX3xX5xXdxX51axX26xX3xXafxX1dxX66xX26xX3xX3cxX5dxX3xX60xc9edxX3xX3cxd537xX26xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1bxX6xX26xX14xX3xXexX5dxX6xX26xX3xXexX77xX26xX1xX3xXexXdxX2bxX26xX3xX1xX10dxX26xX1xX3xXb8xX6axXexX3xX4xX1dxX6axX4xX3xX28xX1xXb9xX26xX14xX3xX28xX77xX4xX1xX3xX5xXbcxX26xX3xX26xX1xX1b1xXb8xX3xX71xX10dxX5dxX3xXcbxX3exX24xXdxX6xXd0xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX5dxX3cxX3exXaxX12x91ebxX1a7xX3xX28xX1xXb9xX26xX14xX3xXexX1xXb9xX26xX14xX3xX17xXfdxX5dxX3xX4xX1dxX6axX4xX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX20xX26xX3xXexX24xX5dxX26xX14xX3xXexX1xXfdxX26xX14xX3xX2xX3xX26xX10dxX3exX3xX13xX14xX6xX3xX7xX2b9xX3xX17xX18xX26xX3xX1bxX91xX26xX3xXexX1xX20xXexX3xX26xX1xX108xX26xX14xX3xX5xX5dxX91xXdxX3xX71xX16bxX3xX28xX1xX77xX3xX26xX10dxX5dxX3xX71xX10dxX3xX4xX5dxX26xX3xXexX10dxX1dxX3xX7xX2b9xX3xX28xX1xX6xXdxX3xX1xX4ccxX6xX3xX26xX1xX194xX26xX14xX3xXexX1xX10xX5dxX3xXexX24xX1dxX3exX128xX26xX3xXexX1xXb9xX26xX14xX3xX13xX14xX6xX62xX3xX24xX247xXexX3xX4xX41xX3xXexX1xXc8xX3xfd3axX6xX5xXdxX17xX24xX3xXexX72xX3xX26xX1xX108xX26xX14xX3xXexX10dxX1dxX3xX4xX1xXdxX2bxX26xX3xXexX1xX1dxX6axX4xX3xXexX24xX6xX26xX14xX3xX17xX2fxX3xX4xX9axX6xX3xX38xX91xXb8xX3xX1bxX6axXdxX3xXe0xXdxXc8xX26xX3xX2exX10xX26xX3xX7xX2b9xX3xX5xX10dxX3xX71xX16bxX3xX28xX1xX77xX3xX4xX1xX77xX26xX1xX3xXexX24xX5dxX26xX14xX3xX4xX1dxX6axX4xX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX20xX26xXd0xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX5dxX3cxX3exXaxX12xX2exX194xX195xX4xX3xX17xXdxX2bxXexX62xX3xXexX72xX3xX28xX1xXdxX3xXexX1xX6xXb8xX3xX4xX1xXdxX2bxX26xX3xX82xX3xXcbxX3exX24xXdxX6xX62xX3xX13xX14xX6xX3xX1bxX599xX3xXexX1xc37fxX3xX26xX14xX1xXdxX299xXb8xX3xXbxX1xX41xX26xX14xX3xXexX51axX26xX3xX5xX7c9xX6xX3xX1xX10dxX26xX1xX3xXexX24x9b26xX26xX1xX3xXexX247xX26xX3xX4xXb9xX26xX14xX3xXb8x923axXexX3xX1bxX247xXexX3xX720xX6xX5xXdxX17xX24xX45xX222xX60xX2xX15exX3xXexX24xX51axX26xX3xXexX247xXexX3xX4xX39xX3xX4xXfdxX4xX3xXbxX1xX194xX559xX26xX14xX3xXexXdxX299xX26xX3xXbxX1xX41xX26xX14xX3xX1xX39xXdxX3xXafxX1dxX66xX26xX3xX26xX1xX194xX3xXexX10dxX1dxX3xXb8xX7f5xXexX3xX26xX194xXbcxX4xX3xX2f2xXexX10dxX1dxX3xX1xX6axX3xX71xX299xX62xX3xXexX10dxX1dxX3xX1xX6axX3xXexX96xX26xX14xX62xX3xXexX10dxX1dxX3xXexX51axX26xX3xX5xX7c9xX6xX2fdxX62xX3xX1xX6xX3exX3xXexX10dxX1dxX3xX26xX14xX1cxXb8xX3xX2f2xXexX1xXb9xX26xX14xX3xXexX1xX194xXc4xX26xX14xX62xX3xX1xX91xXexX3xX26xX1xX66xX26xX2fdxX321xX3xX71xXbcxXdxX3xX1bxX1cxX3exX3xX1bxX9axX3xX4xXfdxX4xX3xX28xX77xX4xX1xX3xX4x9534xX3xX4xX1xXdxX2bxX26xX3xX1xX91xXb8xX3xX28xX1xXfdxX4xX3xX26xX1xX6xX1dxXd0xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX5dxX3cxX3exXaxX12xX2exXdxXc8xXb8xX3xX1bxX7f5xX4xX3xX17xXdxX299xXexX3xX5xX10dxX3xX4xX1x95a1xX26xX14xX3xX1bxX128xX1dxX3xXexX1xX1dxX6axX4xX3xX4xXfdxX4xX3xX5xXbcxXbxX3xXexX10dxX1dxX3xXb8xXbcxXdxX3xX1bxX41xX26xX14xX3xX1xX5dxX7f5xX4xX3xXb8xXbcxXdxX3xX26xX66xX26xX14xX3xX4xX247xXbxX3xX4xX9axX6xX3xX1xX39xXdxX3xXafxX1dxX66xX26xX3xX13xX14xX6xX62xX3xX4xX41xX3xX26xX1xX108xX26xX14xX3xXexX10dxX1dxX3xX4xX1xe346xX3xX71xX72xX6xX3xX1bxX194xX195xX4xX3xX17xXdxX51axX26xX3xX4xX1xX2bxX3xX71xf1a6xX26xX3xX71x11837xX26xX3xX71xX10dxXdxX3xXexX1xXfdxX26xX14xX62xX3xXexX1xX20xXb8xX3xX4xX1xX77xX3xX4x923exX26xX3xX4xX1xX194xX6xX3xX28xX2fxXbxX3xX71xX128xX3xX1bxX2bxX26xX3xX4xX39xX26xX14xX3xX38xX91xXb8xX3xX1bxX6axXdxX3xX26xX1xX194xX3xXexX10dxX1dxX3xX1xX6axX3xX71xX299xX3xX2exXb9xX3xX1bxX96xX4xX3x10622xX7xX7xX10xX26xX62xX3xXexX10dxX1dxX3xX26xX14xX1cxXb8xX3xX5xXbcxXbxX3xX720xXdxX5xX5dxX3xX13xX5dxX71xX5dxX24xX5dxX7xX7xXdxX3exX7xX28xXd0xXd0xXd0xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX5dxX3cxX3exXaxX12xXcxX1xXb9xX26xX14xX3xXexX1xX194xXc4xX26xX14xX3xX4xXfdxX4xX3xX4xX1xXdxX2bxX26xX3xX1xX91xXb8xX3xXb8xXbcxXdxX3xX17xX10dxX26xX3xX14xXdxX6xX5dxX3xX4xX1xX5dxX3xX1xX39xXdxX3xXafxX1dxX66xX26xX3xX1bxX128xX1dxX3xXbxX1xX39xXdxX3xXexX24xX39xXdxX3xXafxX1dxX6xX3xXafxX1dxXfdxX3xXexX24xX7e7xX26xX1xX3xX1xX1dxX247xX26xX3xX5xX1dxX3exX299xX26xX3xX4xX1xXdxX2bxX26xX1ffxX28xX625xX3xXexX1xX1dxX20xXexX3xX4xX9axX6xX3xX17xX39xX26xX3xXexX1xX66xX26xX3xXexX10dxX1dxX3xX71xX10dxX3xXbxX1xX96xXdxX3xX1xX195xXbxX3xXexXfdxX4xX3xX4xX1xXdxX2bxX26xX3xXexX24xX5dxX26xX14xX3xX1bxX6axXdxX3xX1xX7e7xX26xX1xX3xX1xX91xXb8xX3xX1bxX6axXdxX3xXexX24xX5dxX26xX14xX3xXexX1xXc4xXdxX3xX14xXdxX6xX26xX3xX2xX1ffxX227xX3xX26xX503xXb8xXd0xX3xe1cexX10dxX3xX3cxab29xX3xX26xX1xXdxX51axX26xX3xX5xX10dxX3xXexX24xX5dxX26xX14xX3xX1bxX41xX62xX3xX1xX1dxX247xX26xX3xX5xX1dxX3exX299xX26xX3xX28xX1xX6xXdxX3xXexX1xXfdxX4xX3xX71xX10dxX3xX7xX7c9xX3xX3cxX600xX26xX14xX3xX71xX16bxX3xX28xX1xX77xX3xX5xX10dxX3xX28xX1xX5dxX6xX3xXb8xX600xX4xX3xXafxX1dxX6xX26xX3xXexX24xXc0xX26xX14xX3xX26xX1xX247xXexXd0xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX5dxX3cxX3exXaxX12xX13xX1xX194xX3xX71xX20xX3exX62xX3xX24xf689xX3xX24xX10dxX26xX14xX3xX5xX10dxX3xX71xXdxX299xX4xX3xXexX1xX6xXb8xX3xX4xX1xXdxX2bxX26xX3xX82xX3xXcbxX3exX24xXdxX6xX3xX1bxX599xX3xX14xXdxX8e5xXbxX3xX64xX1dxX66xX26xX3xX1bxX6axXdxX3xX13xX14xX6xX3xX26xX41xXdxX3xX4xX1xX1dxX26xX14xX3xX71xX10dxX3xX5xXf6xX4xX3xX5xX194xX195xX26xX14xX3xX1xX39xXdxX3xXafxX1dxX66xX26xX3xX26xX41xXdxX3xX24xXdxX51axX26xX14xX3xX4xX41xX3xX4xX559xX3xX1xX6axXdxX3xXexX1dxX3exX299xXexX3xX71xXc4xXdxX3xX1bxXc8xX3xX1xX1dxX247xX26xX3xX5xX1dxX3exX299xX26xX62xX3xXexX1xX7c9xX3xX26xX14xX1xXdxX299xXb8xX62xX3xX1xX5dxX10dxX26xX3xXexX1xXdxX299xX26xX3xXexX24xX5dxX26xX14xX3xX1bxXdxX128xX1dxX3xX28xXdxX299xX26xX3xXexX1xXf6xX4xX3xX4xX1xXdxX2bxX26xX3xX4xXfdxX4xX3xXexX24xX6xX26xX14xX3xX17xX2fxX3xXb8xXbcxXdxX3xX71xX10dxX3xX4xXfdxX4xX3xX71xX16bxX3xX28xX1xX77xX3xX4xX9axX6xX3xX4xX1xX8e5xX26xX14xX62xX3xXb8xX10dxX3xXexXdxX51axX1dxX3xX17xXdxXc8xX1dxX3xX5xX10dxX3xXexX51axX26xX3xX5xX7c9xX6xX3xX1xX10dxX26xX1xX3xXexX24xX7e7xX26xX1xX3xX720xX6xX5xXdxX17xX24xXd0xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX5dxX3cxX3exXaxX12xX1c3xX1xX77xX26xX1xX3xX71xX7e7xX3xX71xX20xX3exX62xX3xX4xX1dxX6axX4xX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX20xX26xX3xX1bxX6xX26xX14xX3xX1bxX194xX195xX4xX3xXexXdxX2bxX26xX3xX1xX10dxX26xX1xX3xXexX24xX5dxX26xX14xX3xXexX1xXfdxX26xX14xX3xX2xX45xX227xX201xX2xX1fexX3xX26xX10dxX3exX3xX4xX9axX6xX3xX38xX39xXdxX3xXafxX1dxX66xX26xX3xX13xX14xX6xX62xX3xX720xX6xX5xXdxX17xX24xX3xX7xX2b9xX3xXexXdxX2bxXbxX3xXexX600xX4xX3xX1bxX194xX195xX4xX3xX28xX1xX6xXdxX3xX1xX4ccxX6xX3xX71xXbcxXdxX3xXb8xX600xX4xX3xX1bxX77xX4xX1xX3xXexX194xX559xX26xX14xX3xXexXf6xXd0xX0xX45xXbxX12xX0xX3cxXdxX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3cxX24xX10xX5xX6xXexX10xX3cxXaxX12xX0xX1dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1ffxXexX1xX1dxXb8xX17xX1ffxX6xX26xX3cxX1ffxX7xX6xXbxX5dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX60xX600xX4xX3xX7xX82xX3xXexX1xX2fxX3xX4xX1dxX6axX4xX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX20xX26xX3xX4xX1xX1dxX26xX14xX3xX5xXbcxX26xX3xX26xX1xX247xXexX3xX28xXc8xX3xXexX72xX3xX7xX6xX1dxX3xX1c3xX1xXdxX2bxX26xX3xXexX24xX6xX26xX1xX3xc924xX91xX26xX1xX3xX4xX9axX6xX3xX15exX201xXd0xX201xX201xX201xX3xX17xXdxX26xX1xX3xX7xXaa4xX3xX13xX5fxXcxddd8xXaxX3xX1xX24xX10x908fxX9xXaxX45xXafxX1dxX5dxX4xX1ffxXexX10xX45xXb8xX1dxX4xX1ffxX7xX5dxX1ffxXexX1xXdxX1ffxX4xX1dxX5dxX4xX1ffxXexX6xXbxX1ffxXexX24xX6xX26xX1ffxX4xX1xX1dxX26xX14xX1ffxX5xX5dxX26xX1ffxX26xX1xX6xXexX1ffxX28xX10xX1ffxXexX1dxX1ffxX7xX6xX1dxX1ffxX4xX1xXdxX10xX26xX1ffxXexX24xX6xX26xX1xX1ffxX5xX6xX26xX1xX1ffxX4xX1dxX6xX1ffxX15exX201xX1ffxX201xX201xX201xX1ffxX17xXdxX26xX1xX1ffxX7xXdxX1ffxX26xX6xXexX5dxX45xX2xX212xX222xX15exX348xX222xXd0xX1xXexXb8xXaxX12xX0xXdxXb8xX14xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX45xXb8xX10xX3cxXdxX6xX45xX2xX227xX201xX45xX26xX10xX2fcxX7xX45xX2xX2efxX15exX15exX45xX2xX227xX15exX3cxX348xX2xX212xX222xX15exX15exX2efxXexX2xX222xX348xX215xX5xX2xX201xX1ffxX227xXd0xX3c7xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xXexX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX20xX26xX3xX28xX1xXdxX2bxX26xX3xX2exX2fxX6xX3xXcxX24xX1dxX26xX14xX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX20xX3exX3xX7xX41xX26xX14xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX3cxXdxX71xX12xX0xX7xXexX24xX5dxX26xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX60xX600xX4xX3xX7xX82xX3xXexX1xX2fxX3xX4xX1dxX6axX4xX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX20xX26xX3xX4xX1xX1dxX26xX14xX3xX5xXbcxX26xX3xX26xX1xX247xXexX3xX28xXc8xX3xXexX72xX3xX7xX6xX1dxX3xX1c3xX1xXdxX2bxX26xX3xXexX24xX6xX26xX1xX3xXd51xX91xX26xX1xX3xX4xX9axX6xX3xX15exX201xXd0xX201xX201xX201xX3xX17xXdxX26xX1xX3xX7xXaa4xX3xX13xX5fxXcxXd6cxXaxX3xX1xX24xX10xXd72xX9xXaxX45xXafxX1dxX5dxX4xX1ffxXexX10xX45xXb8xX1dxX4xX1ffxX7xX5dxX1ffxXexX1xXdxX1ffxX4xX1dxX5dxX4xX1ffxXexX6xXbxX1ffxXexX24xX6xX26xX1ffxX4xX1xX1dxX26xX14xX1ffxX5xX5dxX26xX1ffxX26xX1xX6xXexX1ffxX28xX10xX1ffxXexX1dxX1ffxX7xX6xX1dxX1ffxX4xX1xXdxX10xX26xX1ffxXexX24xX6xX26xX1xX1ffxX5xX6xX26xX1xX1ffxX4xX1dxX6xX1ffxX15exX201xX1ffxX201xX201xX201xX1ffxX17xXdxX26xX1xX1ffxX7xXdxX1ffxX26xX6xXexX5dxX45xX2xX212xX222xX15exX348xX222xXd0xX1xXexXb8xXaxX12xX60xX600xX4xX3xX7xX82xX3xXexX1xX2fxX3xX4xX1dxX6axX4xX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX20xX26xX3xX4xX1xX1dxX26xX14xX3xX5xXbcxX26xX3xX26xX1xX247xXexX3xX28xXc8xX3xXexX72xX3xX7xX6xX1dxX3xX1c3xX1xXdxX2bxX26xX3xXexX24xX6xX26xX1xX3xXd51xX91xX26xX1xX3xX4xX9axX6xX3xX15exX201xXd0xX201xX201xX201xX3xX17xXdxX26xX1xX3xX7xXaa4xX3xX13xX5fxXcxXd6cxX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX24xX5dxX26xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3cxXaxX12xa4dfxXexX3xX26xX1xX247xXexX3xX15exX201xXd0xX201xX201xX201xX3xX17xXdxX26xX1xX3xX7xXaa4xX3xX1bxX2bxX26xX3xXexX72xX3xX1xX559xX26xX3xX222xX201xX3xXafxX1dxX96xX4xX3xX14xXdxX6xX3xXexX1xX1dxX6axX4xX3xXcxX19dxX3xX4xX1xX7dxX4xX3xX38xXdxX299xXbxX3xX194xXbcxX4xX3xXe0xX18xX4xX3xX2exX91xXdxX3xXcxX66xX3exX3xX684xX194xX559xX26xX14xX3xX2f2xX13xX5fxXcxXd6cxX2fdxX3xX1bxX6xX26xX14xX3xXexX1xX6xXb8xX3xX14xXdxX6xX3xX4xX1dxX6axX4xX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX20xX26xX3xX4xX1xX1dxX26xX14xX3xX5xXbcxX26xX3xX26xX1xX247xXexX3xX28xXc8xX3xXexX72xX3xX7xX6xX1dxX3xX1c3xX1xXdxX2bxX26xX3xXexX24xX6xX26xX1xX3xXd51xX91xX26xX1xX3xX1ffxX3xXcxX24xXdxX3cxX10xX26xXexX3xd25cxX1dxX26xX4xXexX1dxX24xX10xX3xX227xX201xX2xX2efxXd0xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX3cxXdxX71xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe0xX18xXexX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1dxX6axX4xX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX20xX26xX3xX1xX39xXdxX3xXafxX1dxX66xX26xX3xXafxX1dxX96xX4xX3xXexX2bxX3xX82xX3xX26xX14xX5dxX10dxXdxX3xX28xX1xX559xXdxX3xX1bxX39xX5dxX3xX106bxX10xX3c7xX1dxXaxX3xX1xX24xX10xXd72xX9xXaxX45xX5xX1dxX4xX1ffxX5xX1dxX5dxX26xX14xX1ffxX71xX1dxX1ffxXexX24xX6xX26xX14xX45xX17xX6xXexX1ffxX3cxX6xX1dxX1ffxX4xX1dxX5dxX4xX1ffxXexX6xXbxX1ffxXexX24xX6xX26xX1ffxX1xX6xXdxX1ffxXafxX1dxX6xX26xX1ffxXafxX1dxX5dxX4xX1ffxXexX10xX1ffxX5dxX1ffxX26xX14xX5dxX6xXdxX1ffxX28xX1xX5dxXdxX1ffxX3cxX6xX5dxX1ffxX3c7xX10xX3c7xX1dxX45xX2xX212xX227xX222xX227xX15exXd0xX1xXexXb8xXaxX12xX0xXdxXb8xX14xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX45xXb8xX10xX3cxXdxX6xX45xX2xX227xX201xX45xX26xX10xX2fcxX7xX45xX2xX2efxX15exX2xX45xX2xX201xX2efxX3cxX222xX2xX15exX222xX227xX201xX1fexXexX1fexX2xX215xX227xX5xX2efxX1ffxX2xX201xX2xX201xXexX6xX1dxX7xX6xX26xX17xX6xX3exXd0xX3c7xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xXexX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX20xX26xX3xX28xX1xXdxX2bxX26xX3xX2exX2fxX6xX3xXcxX24xX1dxX26xX14xX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX20xX3exX3xX7xX41xX26xX14xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX3cxXdxX71xX12xX0xX7xXexX24xX5dxX26xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe0xX18xXexX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1dxX6axX4xX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX20xX26xX3xX1xX39xXdxX3xXafxX1dxX66xX26xX3xXafxX1dxX96xX4xX3xXexX2bxX3xX82xX3xX26xX14xX5dxX10dxXdxX3xX28xX1xX559xXdxX3xX1bxX39xX5dxX3xX106bxX10xX3c7xX1dxXaxX3xX1xX24xX10xXd72xX9xXaxX45xX5xX1dxX4xX1ffxX5xX1dxX5dxX26xX14xX1ffxX71xX1dxX1ffxXexX24xX6xX26xX14xX45xX17xX6xXexX1ffxX3cxX6xX1dxX1ffxX4xX1dxX5dxX4xX1ffxXexX6xXbxX1ffxXexX24xX6xX26xX1ffxX1xX6xXdxX1ffxXafxX1dxX6xX26xX1ffxXafxX1dxX5dxX4xX1ffxXexX10xX1ffxX5dxX1ffxX26xX14xX5dxX6xXdxX1ffxX28xX1xX5dxXdxX1ffxX3cxX6xX5dxX1ffxX3c7xX10xX3c7xX1dxX45xX2xX212xX227xX222xX227xX15exXd0xX1xXexXb8xXaxX12xXe0xX18xXexX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1dxX6axX4xX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX20xX26xX3xX1xX39xXdxX3xXafxX1dxX66xX26xX3xXafxX1dxX96xX4xX3xXexX2bxX3xX82xX3xX26xX14xX5dxX10dxXdxX3xX28xX1xX559xXdxX3xX1bxX39xX5dxX3xX106bxX10xX3c7xX1dxX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX24xX5dxX26xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3cxXaxX12xX1c3xX1dxX6axX4xX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX20xX26xX3xX1xX39xXdxX3xXafxX1dxX66xX26xX3xXafxX1dxX96xX4xX3xXexX2bxX3xX71xXbcxXdxX3xX7xXf6xX3xXexX1xX6xXb8xX3xX14xXdxX6xX3xX4xX9axX6xX3xX2xX222xX3xX26xX194xXbcxX4xX3xXexX91xXdxX3xX4xXfdxX4xX3xX71xX1a7xX26xX14xX3xX17xXdxXc8xX26xX3xX38xX10dxX26xX3xX64xX1dxX96xX4xX3xX1bxX599xX3xX28xX1xX6xXdxX3xXb8xX91xX4xX3xX26xX14xX10dxX3exX3xX2xX201xX45xX2xX201xXd0xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX3cxXdxX71xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xXexX1xX7c9xX3xX26xX14xX1xXdxX299xXb8xX3xXexX51axX26xX3xX5xX7c9xX6xX3xXexX10dxX26xX14xX3xX1xX7e7xX26xX1xX3xXexX66xX26xX3xXexXdxX2bxX26xX3xX26xX1xX247xXexX3xXexX91xXdxX3xXaa0xX5dxX7xXexX5dxX28xX3xX227xX201xX2xX2efxXaxX3xX1xX24xX10xXd72xX9xXaxX45xX71xX1dxX1ffxX28xX1xXdxX45xX26xX14xX6xX1ffxXexX1xX1dxX1ffxX26xX14xX1xXdxX10xXb8xX1ffxXexX10xX26xX1ffxX5xX1dxX6xX1ffxXexX6xX26xX14xX1ffxX1xXdxX26xX1xX1ffxXexX6xX26xX1ffxXexXdxX10xX26xX1ffxX26xX1xX6xXexX1ffxXexX6xXdxX1ffxX71xX5dxX7xXexX5dxX28xX1ffxX227xX201xX2xX2efxX45xX2xX212xX2xX201xX212xX2xXd0xX1xXexXb8xXaxX12xX0xXdxXb8xX14xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX45xXb8xX10xX3cxXdxX6xX45xX2xX227xX201xX45xX26xX10xX2fcxX7xX45xX2xX2efxX222xX215xX45xX2xX222xX15exX3cxX348xX227xX227xX227xX212xX222xX2xXexX15exX1fexX215xX15exX5xX2xX201xXd0xX3c7xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xXexX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX20xX26xX3xX28xX1xXdxX2bxX26xX3xX2exX2fxX6xX3xXcxX24xX1dxX26xX14xX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX20xX3exX3xX7xX41xX26xX14xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX3cxXdxX71xX12xX0xX7xXexX24xX5dxX26xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xXexX1xX7c9xX3xX26xX14xX1xXdxX299xXb8xX3xXexX51axX26xX3xX5xX7c9xX6xX3xXexX10dxX26xX14xX3xX1xX7e7xX26xX1xX3xXexX66xX26xX3xXexXdxX2bxX26xX3xX26xX1xX247xXexX3xXexX91xXdxX3xXaa0xX5dxX7xXexX5dxX28xX3xX227xX201xX2xX2efxXaxX3xX1xX24xX10xXd72xX9xXaxX45xX71xX1dxX1ffxX28xX1xXdxX45xX26xX14xX6xX1ffxXexX1xX1dxX1ffxX26xX14xX1xXdxX10xXb8xX1ffxXexX10xX26xX1ffxX5xX1dxX6xX1ffxXexX6xX26xX14xX1ffxX1xXdxX26xX1xX1ffxXexX6xX26xX1ffxXexXdxX10xX26xX1ffxX26xX1xX6xXexX1ffxXexX6xXdxX1ffxX71xX5dxX7xXexX5dxX28xX1ffxX227xX201xX2xX2efxX45xX2xX212xX2xX201xX212xX2xXd0xX1xXexXb8xXaxX12xX13xX14xX6xX3xXexX1xX7c9xX3xX26xX14xX1xXdxX299xXb8xX3xXexX51axX26xX3xX5xX7c9xX6xX3xXexX10dxX26xX14xX3xX1xX7e7xX26xX1xX3xXexX66xX26xX3xXexXdxX2bxX26xX3xX26xX1xX247xXexX3xXexX91xXdxX3xXaa0xX5dxX7xXexX5dxX28xX3xX227xX201xX2xX2efxX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX24xX5dxX26xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3cxXaxX12xX13xX14xX6xX3xX71xX72xX6xX3xXexX1xX7c9xX3xX26xX14xX1xXdxX299xXb8xX3xXexX51axX26xX3xX5xX7c9xX6xX3xX1bxX7f5xX4xX3xX17xXdxX299xXexX3xX7dxX26xX14xX3xX3cxX600xX26xX14xX3xX4xXb9xX26xX14xX3xX26xX14xX1xX299xX3xXexX10dxX26xX14xX3xX1xX7e7xX26xX1xX3xXexX66xX26xX3xXexXdxX2bxX26xX3xX26xX1xX247xXexX62xX3xX1bxX6axX3xX4xX1xX77xX26xX1xX3xXfcxXfdxX4xX3xX4xX6xX5dxX3xX71xX10dxX3xX28xX1xX39xX3xX26xX503xX26xX14xX3xXexX10dxX26xX14xX3xX1xX7e7xX26xX1xX3xX71xX194xX195xXexX3xXexX24xX6axXdxX3xXexX91xXdxX3xXaa0xX5dxX7xXexX5dxX28xX1ffxX227xX201xX2xX2efxXd0xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX3cxXdxX71xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX45xX1dxX5xX12xX0xX3cxXdxX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX24xXaxX12xX0xX45xX3cxXdxX71xX12xX0xX45xX3cxXdxX71xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX5dxX1dxX24xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX5dxX3xX2exX247xXexX3xXaa0xXdxX299xXexX0xX45xXbxX12