UBND TP Hà Nội thừa 27 phó trưởng phòng
Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội - cho biết, sau khi sắp xếp bộ phận văn phòng của ủy ban đã giảm từ 12 phòng xuống còn 7 phòng. Theo quy định mỗi phòng có 1 trưởng và từ 2 đến 3 phó, như vậy UBND TP Hà Nội đang thừa 27 phó trưởng phòng.
b531xf886x10887x12a4bxb6a1xebdcxef92x10612xc38exX7x106b7x118bax11e6cxc4b1x14de4xee6cxX5x12529xXaxe5f7xd001xf997x10997x125caxX3xXcx15052xX3x10b6bxb955xX3xX15xe0f2xXdxX3xXexX1x12871xX6xX3xd50dxdc59xX3xXbxX1x1121exX3xXexbd54xd5a0x12695x13d50xd3d4xX3xXbxX1xe2acxX32xX33xX0xe1e6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6x13eccxXaxX3xX7xXex151b9xX5xX10xX9xXaxXexX10x1206bxXexed6cxX6xX5xXdxX33xX32x10a91xX3xbc64x125fbxX7xXexXdxc819xX52x12cd2xXaxX12xd20bxX32xX33xX3xX15xX33xX64xX52x13c08xX32xX3xc0a8xdae3xX4xX3x1061fxX1xX64xX32xX33xX3xX5bxX3xX7cxX1xd8b9xX3xXex14da4xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXcxX19xX3xX1bxX1cxX3xX15xX1fxXdxX3xX5bxX3xX4xX1xeacexX3xef1fxXdx1188bxXexdc1cxX3xX7xX6xX64xX3xe761xX1xXdxX3xX7x14a48xXbxX3xX59xXa4xXbxX3xXa2xX1fxX3xXbxX1xebfexX32xX3xf309xdff5xX32xX3xXbxX1xX37xX32xX33xX3xX4xX86xX6xX3xX86xX52xX3xXa2xX6xX32xX3x13efbxdeadxX3xX33xXdx1313cxb88axX3xXexX24xX3xX2xX27xX3xXbxX1xX37xX32xX33xX3xX59xX64xdb8cxX32xX33xX3xX4xX37xX32xX3xX28xX3xXbxX1xX37xX32xX33x10099xX3xXcxX1xX10xXa0xX3xd447xX64xX52xX3xXd5xX89xX32xX1xX3xXdbx11510xXdxX3xXbxX1xX37xX32xX33xX3xX4xX2cxX3xX2xX3xXexX2fxX30xX31xX32xX33xX3xXc0xX1cxX3xXexX24xX3xX27xX3xXd5xXa4xX32xX3xcd77xX3xXbxX1xX2cxXa6xX3xX32xX1xX30xX3xXc0xXbdxX52xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXcxX19xX3xX1bxX1cxX3xX15xX1fxXdxX3xXd5xX6xX32xX33xX3xXexX1xX24xX6xX3xX27xX28xX3xXbxX1xX2cxX3xXexX2fxX30xX31xX32xX33xX3xXbxX1xX37xX32xX33xXfaxX0xX3bxXbxX12xX0xXexX6xXa2xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX32xX33xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4dxX4dxXdxX32xX33xX9xXaxX2xXaxX3xXa2xXa0xX2fxX4dxX10xX2fxX9xXax139ccxXaxX3xX6xX5xXdxX33xX32xX9xXaxX4xX10xX32xXexX10xX2fxXaxX3xcd07xXdxX4dxXexX1xX9xXaxX27xX19bxX19bxXaxX12xX0xXexXa2xXa0xX4dxX52xX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xXa0xX4dxX52xXaxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxXexX10xX59xXexX5bxX6xX5xXdxX33xX32xX61xX3xX63xX64xX7xXexXdxX68xX52xX6axXaxX12xX0xXdxXdbxX33xX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxXfaxXa2xX6xXa0xX1xX6xXexXdxX32xX1xXfaxXc0xX32xX3bxX32xX10xX1adxX7xX3bxX2x13075xX2xX217xX3bxX2xX19bxX217xX4dxf13fxX19bxf344xX12cxX217xX19bxX19bxXexX2xX19bxX221xX2xX21fxX28xX5xX19bxXfaxX63xXbxX33xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXa0xbd50xXdbxX6xX33xX10xXaxX3xX1adxXdxX4dxXexX1xX9xXaxX21fxX19bxX19bxXbxX59xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX6xXbxXexXdxXa0xX32xXaxX12xX1bxX1fxXdxX3xX32xX33xX1xX89xX3xX14xX6xX32xX3xX7cxX1x1095dxXbxX3xX1xX1cxX32xX1xX3xX78xXdaxX32xX33xX3xXa2xX1fxX3xXcxX19xX3xX1bxX1cxX3xX15xX1fxXdxX3xXa2xX1cxX32xX3xX4xcf82xX4xX3xX4xX1xX30x10c43xX32xX33xX3xXexX2fx152edxX32xX1xX3xX4x10845xX32xX33xX3xXexX2acxX4xX3xX5xbcadxX32xX3xX4xX86xX6xX3xXcxX1xX1cxX32xX1xX3xX86xX52xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xX3bxXexXa2xXa0xX4dxX52xX12xX0xX3bxXexX6xXa2xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xXa0xX4dxX52xXaxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxXexX10xX59xXexX5bxX6xX5xXdxX33xX32xX61xX3xX63xX64xX7xXexXdxX68xX52xX6axXaxX12xX15xX33xX1cxX52xX3xX27xX2xX3bxbfd2xXa6xX3xXcxX1xX1cxX32xX1xX3xX86xX52xX3xX1bxX1cxX3xX15xX1fxXdxX3xXexfeffxX3xX4xX1xX79xX4xX3xX1bxX1fxXdxX3xX32xX33xX1xX89xX3xX5xbff4xX32xX3xXexX1xX79xX3xXexX30xX3xX14xX6xX32xX3xX7cxX1xX28dxXbxX3xX1xX1cxX32xX1xX3xX78xXdaxX32xX33xX3xXa2xX1fxX3xXcxX1xX1cxX32xX1xX3xXbxX1xXebxX3xXa2xX1cxX32xX3xX7cxX1xX30xX2b2xX32xX33xX3xXexX2fxX2b8xX32xX1xX3xX1xX1cxX32xX1xX3xXd5xX1fxX32xX33xX3xXexX1xf48dxX4xX3xX1xXdxff0exX32xX3xX15xX33xX1xX89xX3xX101xX64xX52xXa4xXexX3xX78x10c5dxXdxX3xX1xX1fxXdxX3x13afaxX23dxX23dxX3xX4xX86xX6xX3xX78xXdaxX32xX33xX3xX33xXb1xX32xX3xXc0xX2c6xXdxX3xXexX1xX395xX4xX3xX1xXdxX39axX32xX3xX15xX33xX1xX89xX3xX101xX64xX52xXa4xXexX3xX78xX3a9xXdxX3xX1xX1fxXdxX3xX3b0xfae0xX23dxX3xX78xXdaxX32xX33xX3xXa2xX1fxX3xXcxX1xX1cxX32xX1xX3xXbxX1xXebxX3xX1bxX1cxX3xX15xX1fxXdxX3xXc0xX1cxX3xX217xX3xX7cxX1xX30xX2b2xX32xX33xX3xXexX2fxX2b8xX32xX1xX3xX4xX2bdxX32xX33xX3xXexX2acxX4xX3xX5xX2c6xX32xX3xX4xX86xX6xX3xXcxX1xX1cxX32xX1xX3xX86xX52xX3xXacxX1xX2cxX6xX3xX3b0xX3e3xX23dxXfaxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xXa0xX4dxX52xXaxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxXexX10xX59xXexX5bxX6xX5xXdxX33xX32xX61xX3xX63xX64xX7xXexXdxX68xX52xX6axXaxX12xXcxX3a9xXdxX3xXd5x12a2dxX52xXa6xX3xX2bdxX32xX33xX3xX15xX33xX64xX52xX75xX32xX3xX78xX79xX4xX3xX7cxX1xX64xX32xX33xX3xe75cxX3xX7cxX1xX86xX3xXexX89xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXcxX19xX3xX1bxX1cxX3xX15xX1fxXdxX3xX4xX1xXa0xX3xXa2xXdxXa4xXexXa6xX3xX7xX6xX64xX3xXacxX1xXdxX3xX7xXb1xXbxX3xX59xXa4xXbxX3xXa2xX1fxX3xXbxX1xXbdxX32xX3xXc0xXc1xX32xX3xXbxX1xX37xX32xX33xX3xX4xX86xX6xX3xX86xX52xX3xXa2xX6xX32xX3xXd5xXd6xX3xX33xXdxXdaxXdbxX3xXexX24xX3xX2xX27xX3xXbxX1xX37xX32xX33xX3xX59xX64xXebxX32xX33xX3xX4xX37xX32xX3xX28xX3xXbxX1xX37xX32xX33xXfaxX3xXcxX1xX10xXa0xX3xX101xX64xX52xX3xXd5xX89xX32xX1xX3xXdbxX10bxXdxX3xXbxX1xX37xX32xX33xX3xX4xX2cxX3xX2xX3xXexX2fxX30xX31xX32xX33xX3xXc0xX1cxX3xXexX24xX3xX27xX3xXd5xXa4xX32xX3xX12cxX3xXbxX1xX2cxXa6xX3xX32xX1xX30xX3xXc0xXbdxX52xX3xX4xX2acxX4xX3xXbxX1xX2cxX3xXbxX1xX37xX32xX33xX3xX31xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXcxX19xX3xX1bxX1cxX3xX15xX1fxXdxX3xXexX1xX24xX6xX3xX27xX28xX3xX32xX33xX30xfd07xXdxXfaxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xXa0xX4dxX52xXaxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxXexX10xX59xXexX5bxX6xX5xXdxX33xX32xX61xX3xX63xX64xX7xXexXdxX68xX52xX6axXaxX12x145c9xX14xX6xX32xX3xX4xX2acxX32xX3xX7xX395xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXcxX19xX3xXd5xXd6xX3xXexX1xXebxX32xX33xX3xX32xX1xX28dxXexX3xX4xX2acxX4xX3xXexX2fxX30xX565xX32xX33xX3xX1x14f48xXbxX3xXexX1xX24xX6xX3xX32xX1cxX52xX3xXd5xX30xX5c8xX4xX3xX33xXdxe9acxX3xX32xX33xX64xX52xbfa1xX32xX3xX4xX1xX79xX4xX3xXc0x13831xXa6xX3xX1xX30xX31xX32xX33xX3xX32xX33xX64xX52xX5e1xX32xX3xX1xX39axX3xX7xXebxX3xX5xX30xX2b2xX32xX33xX3xXexX2fxXa0xX32xX33xX3xXc0xX37xX32xX33xX3xX27xX329xX3xXexX1xX2acxX32xX33xX3xX32xX1xX30xX32xX33xX3xXacxX1xX2bdxX32xX33xX3xXexX1xX6xXdbxX3xX33xXdxX6xX3xXd5xXdx10a13xX64xX3xX1xX1cxX32xX1xX3xXdbxX1cxX3xX5xX1cxXdbxX3xXc0xXdxX39axX4xX3xX32xX1xX30xX3xX4xX1xX64xX52xX5e1xX32xX3xXc0xXdxX5e1xX32xXfaxX3xX19xX1xXdaxXdxX3xX4xX1xX28dxXbxX3xX32xX1xXbdxX32xX3xX32xX1xX30xX3xXc0xXbdxX52xXa6xX3xXc0xX2b8xX3xXcxX1xX2bdxX32xX33xX3xXexX30xX3xX19bxX2xX3xX4xX86xX6xX3xX14xX1fxX3xX15xX1fxXdxX3xXc0xX5eaxX3xXd5xXd6xX3xX101xX64xX52xX3xXd5xX89xX32xX1x108eaxXa6xX3xX2bdxX32xX33xX3xX15xX33xX64xX52xX75xX32xX3xX78xX79xX4xX3xX7cxX1xX64xX32xX33xX3xX32xX2cxXdxXfaxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xXa0xX4dxX52xXaxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxXexX10xX59xXexX5bxX6xX5xXdxX33xX32xX61xX3xX63xX64xX7xXexXdxX68xX52xX6axXaxX12xX3e3xX24xX6xX3xX101xX64xX6xXa6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXcxX19xX3xX1bxX1cxX3xX15xX1fxXdxX3xX4x115b3xX32xX33xX3xXd5xXd6xX3xXbxX1xX46bxX32xX3xX4xX2bdxX32xX33xX3xX4xX5eaxX3xXexX1x14c87xX3xX32xX1xXdxX39axXdbxX3xXc0xX5eaxX3xX4xX1xXa0xX3xX7cxX1xX86xX3xXexX89xX4xX1xXa6xX3xX19xX1xX2cxX3xX7cxX1xX86xX3xXexX89xX4xX1xX3xXc0xX1cxX3xXexX2fxX5e1xX32xX3xX4xX2b2xX3xX7xX31xX3xXdbxX10bxXdxX3xX32xX33xX30xX565xXdxX3xX2xX3xXc0xXdxX39axX4xXfaxX3xXcxX1xX565xXdxX3xX33xXdxX6xX32xX3xXexX2c6xXdxX3xX7cxX1xX86xX3xXexX89xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX86xX6xX3xX12cxX19bxX3xX101xX64xXbdxX32xXa6xX3xX1xX64xX52xX39axX32xXa6xX3xXexX1xX89xX3xX59xXd6xX3xX4xX86xX6xX3xXcxX19xX3xX1bxX1cxX3xX15xX1fxXdxX3xX4xX6fdxX32xX33xX3xXbxX1xXdaxXdxX3xXbxX1xX46bxX32xX3xX4xX2bdxX32xX33xX3xX32xX1xXdxX39axXdbxX3xXc0xX5eaxX3xXexX1xX10xXa0xX3xX4xX2acxX4xX1xX3xX5xX1cxXdbxX3xXdbxX10bxXdxX3xX32xX33xX30xX565xXdxX3xX2xX3xX32xX1xX2cxXdbxX3xXc0xXdxX39axX4xXa6xX3xXacxX1xX2bdxX32xX33xX3xXexX2fx13ba4xX32xX33xX3xX5xXb1xXbxX3xX32xX1xXdxX39axXdbxX3xXc0xX5eaxXfaxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xXa0xX4dxX52xXaxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxXexX10xX59xXexX5bxX6xX5xXdxX33xX32xX61xX3xX63xX64xX7xXexXdxX68xX52xX6axXaxX12xX6dxX32xX33xX3xX15xX33xX64xX52xX75xX32xX3xX78xX79xX4xX3xX7cxX1xX64xX32xX33xX3xX4xX6fdxX32xX33xX3xX4xX1xXa0xX3xXa2xXdxXa4xXexXa6xX3xXexX1xX1cxX32xX1xX3xXbxX1xXebxX3xXc0xX24xX6xX3xXbxX1xX2acxXexX3xX1xX1cxX32xX1xX3xX59xXdxX32xX3x14f39xX3xXacxXdxXa4xX32xX3xX12cxX19bxX3xX101xX64xXbdxX32xXa6xX3xX1xX64xX52xX39axX32xXa6xX3xXexX1xX89xX3xX59xXd6xX3xXd5xX713xX3xX1xXa0xX1cxX32xX3xXexX1xXdxX39axX32xX3x1299cxX64xX52xX3xX4xX1xXa4xX3xX5xX1cxXdbxX3xXc0xXdxX39axX4xX3xX4xX86xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXcxX19xX3xXc0xX2c6xXdxX3xX21fxX28xX3xXd5xXdxX631xX64xXa6xX3xXexX2fxXa0xX32xX33xX3xXd5xX2cxX3xX5xXdxX5e1xX32xX3xX101xX64xX6xX32xX3xXd5xXa4xX32xX3xXexX2fxX2acxX4xX1xX3xX32xX1xXdxX39axXdbxXa6xX3xX101xX64xX52xX631xX32xX3xX1xX3a9xX32xX3xX4xX86xX6xX3xX4xX1xX86xX3xXexX89xX4xX1xXa6xX3xX4xX2acxX4xX3xXbxX1xX2cxX3xX4xX1xX86xX3xXexX89xX4xX1xXa6xXfaxXfaxXfaxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xXa0xX4dxX52xXaxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxXexX10xX59xXexX5bxX6xX5xXdxX33xX32xX61xX3xX63xX64xX7xXexXdxX68xX52xX6axXaxX12xX16xX395xX6xX3xXacxXdxXa4xX32xX3xXexX2fxX30xX2c6xX4xX3xX32xX33xX1cxX52xX3xX2xX19bxX3bxX21fxXa6xX3xX1bxX1cxX3xX15xX1fxXdxX3xX7xb6fcxX3xXa2xX6xX32xX3xX1xX1cxX32xX1xX3xX101xX64xX52xX3xX4xX1xXa4xXa6xX3xX101xX64xX52xX3xXexX2fxX2b8xX32xX1xX3xX5xX1cxXdbxX3xXc0xXdxX39axX4xX3xX4xX1xX64xcdd2xX32xX3xX4xX86xX6xX3xX4xX86xX6xX3xX1xX39axX3xXexX1xXebxX32xX33xX3xX4xX1xcdc9xX32xX1xX3xX101xX64xX52xX631xX32xX3xXexX24xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXcxX19xX3xXd5xXa4xX32xX3xX4xX2b2xX3xX7xX31xXfaxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfba4xXa0xX64xX2fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXa0xX3xX897xX64xX6xX32xX33xX3xX19xX1xXa0xX32xX33xX3bxX16xX46bxX32xX3xXexX2fxX9a5xX0xX3bxXbxX12
congthanh