38 Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, 3 Chủ tịch tỉnh trúng cử ĐBQH khóa XV
Theo danh sách các đơn vị bầu cử trong cả nước có 38 bí thư tỉnh ủy, thành ủy, 3 chủ tịch UBND tỉnh trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
3d11x7b4cxb6e3x5348xe8bbx3d72x60e3x8d62xe5f4xX7x8771x731axbfe4x4b5exe3e5xe958xX5xbc63xXaxdae1xeb54xafa6xX3x4619x7b6axX3xXexX1x4fbbxX3xXex9bb9x4c3exX1xX3x66ccxcdecxc2c9xX3xXexX1x88dbxX1fxX1xX3xX22xX23xX24xX3xX13xX3xd0ddxX1xX22xX3xXex8b1fxX4xX1xX3xXexX1exX1fxX1xX3xXexdd03xa372xX1fxb818xX3xX4x4353xX3xebb9xX16xdb0fxbf2axX3x75e3xX1x5ee4xX6xX3x102bbxa4b5xX0x7b6dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX6x97b2xXaxX3xX68xX6xXexX6x7f8bxa558xXdxX10xX5xX68xX9xXaxX7xX6xXbx4222xXaxX12xXcxX1xX10xX7axX3xX68xX6xX1fxX1xX3xX7xcc75xX4xX1xX3xX4xX88xX4xX3x51acx8245xX1fxX3x6d66xX37xX3x6567x8b8dxdbb0xX3xX4xX47xX3xXexX41xX7axX1fxX44xX3xX4xf968xX3xX1fxX1bxa660xX4xX3xX4xX50xX3xX13xX14xX3xX97xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX24xX3xXexX1xX28xX1fxX1xX3xX22xX23xX24xX3xX13xX3xX4xX1xX22xX3xXexX37xX4xX1xX3x7dcaxX16x630dx4ddaxX3xXexX1exX1fxX1xX3xXexX41xX42xX1fxX44xX3xX4xX47xX3xX90xf52axXdxX3xX97xXdx99edxX99xX3xX4bxX99xf0e0xX4xX3xX1x6493xXdxX3xX4exX1xX50xX6xX3xX53xX54xdf8cxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX7axX68xX23xXaxX12xX32xX1xXdx1022bxX99xX3xX2xab6axX56x995fxX24xX3xX4cxXf9xXdxX3xX90x722fxX1fxX44xX3xX16xX98xX99xX3xX4xX47xX3xX4bxX99xXf5xX4xX3xX44xXdxX6xX3xXexfca2xX3xX4xX1xc352xX4xX3xX1x8212xXbxX3xX97xX88xX7axX3xX4xe29dxX1fxX44xX3xX97xXf5xX3xXd9xX44xX1xX37xX3x100b2xX99xX23xe81fxXexX3xX94xX11cxX3xX4exX15exXexX3xX15bxX99xXa5xX3xX97xX98xX99xX3xX4xX47xX3xX94xX28xX3xX68xX6xX1fxX1xX3xX7xX88xX4xX1xX3xX1fxX1x472fxX1fxX44xX3xX1fxX44xX1bxcc01xXdxX3xXexX41xX42xX1fxX44xX3xX4xX47xX3xX90xXebxXdxX3xX97xXdxXf0xX99xX3xX4bxX99xXf5xX4xX3xX1xXf9xXdxX3xX4exX1xX7axX88xX3xX53xX54xX103xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX7axX68xX23xXaxX12xXcxX1xX10xX7axX3xX68xX6xX1fxX1xX3xX7xX88xX4xX1xX3xX4xX88xX4xX3xX90xX91xX1fxX3xX94xX37xX3xX97xX98xX99xX3xX4xX47xX3xXexX41xX7axX1fxX44xX3xX4xXa5xX3xX1fxX1bxXa9xX4xX3xX4xX50xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX24xX3xXexX1xX28xX1fxX1xX3xX22xX23xX3xXexX41xX42xX1fxX44xX3xX4xX47xX3xX90xXebxXdxX3xX97xXdxXf0xX99xX3xX4bxX99xXf5xX4xX3xX1xXf9xXdxX3xX4exX1xX50xX6xX3xX53xX54xX103xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX7axX68xX23xXaxX12xX32x8c34xX3xXexX1xXf0xX24xX3xX68xX6xX1fxX1xX3xX7xX88xX4xX1xX3xX4xX50xX3xX4xX88xX4xX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXexX1xX28xX1fxX1xX3xX22xX23xX3xX44xX12ax9a9cx6e64xX3xX14fxX1fxX44xX3xX49xXdxX1fxX1xX3xXcxXdxX15exX1fxX3xXdaxff0fxX1fxX44xX3xdae3xX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1xX28xX1fxX1xX3xX22xX23xX3xX4cxX28xX3xXd9xXf9xXdxX3xb283xX90xXebxXexX3xXexbeb8xX3xX5x83d7xX3x8c80xX2xX24xc9e2xaa13xd917xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1x79caxXbxX3xX5xX2adxa24exae2fxX3xb180x4f31xX3xX4bxX99xX6xX1fxX44xX3x6450xXebxX1fxX1xX3xX28bxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1xX28xX1fxX1xX3xX22xX23xX3xX32xX98xX1fxX3xXcxX1xX91xX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX14xX2b2xX24xX2afx83dfxX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX2c6xX3xXd9xX44xX99xX23xadbexX1fxX3xX54x61f3xX1fxX3xX4bxX99xXa5xX1fxX44xX3xX6fxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1xX28xX1fxX1xX3xX22xX23xX3xX49xX28xX3xXd9x8f6bxX1fxX44xX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX2ffxX2afxX24xX122x640cxX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX2c6xX3xXcxX41xX98xX1fxX3xX2c8xX1bxX99xX3xX4bxX99xX6xX1fxX44xX3xX6fxX3xXexf2d7xX1fxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1xX28xX1fxX1xX3xX22xX23xX3xX4cxXa5xXdxX3xbb90xX1xf8e9xX1fxX44xX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX122xX14xX24xX2b3xX2b3xX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX103xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX7axX68xX23xXaxX12xX0xXdxX275xX44xX3xXdxX68xX9xXaxXdxX275xX44x4150xX14xX4xX68xX13xX14xX122xX2ffxX120xX6fxX4xX6xX2afxX122xX6fxX2xX2xX10xX97xX6fxX6xX10xX6xX14xX6fxX68xX13xX4xX70xX2afxX6xX34exX2ffxX34exX2ffxX2xX34exXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXax5834xXdxX68xXexX1xX276xX3xX122xX2xX2b3xXbx9854xX2c6xX3xX68xXdxX7xXbxX5xX6xX23xX276xX3xX97xX5xX7axX4xX4exX2c6xX3xX275xX6xX41xX44xXdxX1fxX6fxX5xX10xX70xXexX276xX3xX6xX99xXexX7axX2c6xX3xX275xX6xX41xX44xXdxX1fxX6fxX41xXdxX44xX1xXexX276xX3xX6xX99xXexX7axX2c6xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX24xX3xXexX1xX28xX1fxX1xX3xX22xX23xX24xX3xX13xX3xX32xX1xX22xX3xXexX37xX4xX1xX3xXexX1exX1fxX1xX3xXexX41xX42xX1fxX44xX3xX4xX47xX3xX49xX16xX4bxX4cxX3xX4exX1xX50xX6xX3xX53xX54xX3xX6fxX3xca48xX1fxX1xX3xX2xX103xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX103xX97xX6xX7axX1xX6xXexXdxX1fxX1xX103xX94xX1fxX56xX1fxX10xX404xX7xX56xX2b2xX2xX2b2xX13xX56xX2xX2b2xX14xX68xX2b3xX2xX14xX2b3xX2xX2b2xX2xXexX2b3xX2afxX13xX2b2xX5xX2xX103x7bb4xXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX24xX3xXexX1xX28xX1fxX1xX3xX22xX23xX24xX3xX13xX3xX32xX1xX22xX3xXexX37xX4xX1xX3xXexX1exX1fxX1xX3xXexX41xX42xX1fxX44xX3xX4xX47xX3xX49xX16xX4bxX4cxX3xX4exX1xX50xX6xX3xX53xX54xXaxX3xX404xXdxX68xXexX1xX9xXaxX122xX2xX2b3xXaxX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX9xXaxXaxX3xX68xX6xXexX6xX6fxX7axX41xXdxX44xXdxX1fxX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX276xX56xX56xX94xXexX94xX2xX103xX275xX10xX68xXdxX6xX4xX68xX1fxX103xX94xX1fxX56xX2b2xX120xX2b2xX2xX56xX122xX56xX2xX2xX56xXbxX1xX7axXexX7axX6fxX2xX6fxX2xX122xX2b2xX13xX34exX120xX13xX34exX2b2xX34exX120xX2b3xX122xX122xX13xX2b2xX2b2xX2ffxX2b2xX14xX2ffxX34exX103xX4d1xXbxX44xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX6xXbxXexXdxX7axX1fxXaxX12xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1xX28xX1fxX1xX3xX22xX23xX3xX4cxX28xX3xXd9xXf9xXdxX3xX49xXdxX1fxX1xX3xXcxXdxX15exX1fxX3xXdaxX287xX1fxX44xX2c6xX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1xX28xX1fxX1xX3xX22xX23xX3xX32xX98xX1fxX3xXcxX1xX91xX3xX2c8xX2c9xX3xX4bxX99xX6xX1fxX44xX3xX2d1xXebxX1fxX1xX2c6xX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1xX28xX1fxX1xX3xX22xX23xX3xX49xX28xX3xXd9xX33bxX1fxX44xX3xXd9xX44xX99xX23xX318xX1fxX3xX54xX31cxX1fxX3xX4bxX99xXa5xX1fxX44xX24xX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1xX28xX1fxX1xX3xX22xX23xX3xX4cxXa5xXdxX3xX38cxX1xX38exX1fxX44xX3xXcxX41xX98xX1fxX3xX2c8xX1bxX99xX3xX4bxX99xX6xX1fxX44xX3xXexX41xX42xX1fxX44xX3xX4xX47xX3xX90xXebxXdxX3xX97xXdxXf0xX99xX3xX4bxX99xXf5xX4xX3xX1xXf9xXdxX3xX4exX1xX50xX6xX3xX53xX54xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX7axX68xX23xXaxX12xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xXexX41xX42xX1fxX44xX3xX4xX47xX3xX90xXebxXdxX3xX97xXdxXf0xX99xX3xX4bxX99xXf5xX4xX3xX1xXf9xXdxX3xX4exX1xX50xX6xX3xX53xX54xX3xX44xX12axX275xX3xX4xX88xX4xX3xX14fxX1fxX44xX276xX3xX2c8xX182xX3xX54xX31cxX1fxX3xX4cx6244xX1fxX44xX3xX28bxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xX16xXebxX4xX3xX2c8xXdxX2c9xX99xX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX2ffxX2afxX24xX2b3xX2afxX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX2c6xX3xXdaxX1bxX91xX1fxX44xX3xX54xX31cxX1fxX3xXcxX1xX88xXdxX3xX28bxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xX16xbe8fxX4xX3x6d9fxXdxX6xX1fxX44xX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX14xX2xX24xX2afxX2xX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX24xX3xXd9xX44xX14fxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xXdaxX6xX1fxX1xX3xX28bxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xX49xX727xX4exX3xXd9xX14fxX1fxX44xX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX14xX14xX24xX34exX120xX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX2c6xX3xX2c8xX2c9xX3xX4bxX99xXf5xX4xX3xX38cxX1xX7axX1fxX44xX3xX28bxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xX49xX12axX1fxX44xX3xXcxX1xX88xXbxX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX2ffxX2ffxX24xX2b2xX14xX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX2c6xX3xX4cxX7axX28xX1fxX44xX3xXcxX41xX99xX1fxX44xX3xXdaxX287xX1fxX44xX3xX28bxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xX4cxX28xX3xXcx10147xX1fxX1xX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX2afxX2ffxX24xX2xX2xX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX2c6xX3xX2c8xX2c9xX3xXcxXdxX15exX1fxX3xX32xX1xX375xX99xX3xX28bxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xX4cxe409xX99xX3xX72axXdxX6xX1fxX44xX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX14xX2b2xX24xX2b3xX122xX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX2c6xX3xXd9xX44xX14fxX3xX54xX31cxX1fxX3xXcxX99x3ea8xX1fxX3xX28bxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xX4cxX38exX6xX3xX16xb529xX1fxX1xX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX14xX13xX24xX120xX122xX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX103xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX7axX68xX23xXaxX12xX0xXdxX275xX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX68xXexX1xX99xX275xX97xX3xXdxX32xX10xX1fxXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxX404xXdxX68xXexX1xX276xX3xX122xX2xX2b3xXbxX40fxX2c6xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX276xX56xX56xX4xX68xX1fxX103xX97xX6xX7axX1xX6xXexXdxX1fxX1xX103xX94xX1fxX56xX68xX10xX7xX4exXexX7axXbxX56xX1fxX10xX404xX7xX56xX2b2xX120xX34exX2xX56xX2xX120xX122xX68xX34exX120xX14xX13xX13xX120xX14xXexX2xX122xX2afxX2ffxX5xX2afxX6fxX2xX2b2xX2ffxX68xX13xX2xX2afxX13xX2b2xX2b2xX34exXexX2xX2xX122xX2ffxX5xX2xX6fxX2xX103xX4d1xXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX24xX3xXexX1xX28xX1fxX1xX3xX22xX23xX24xX3xX13xX3xX32xX1xX22xX3xXexX37xX4xX1xX3xXexX1exX1fxX1xX3xXexX41xX42xX1fxX44xX3xX4xX47xX3xX49xX16xX4bxX4cxX3xX4exX1xX50xX6xX3xX53xX54xXaxX3xX404xXdxX68xXexX1xX9xXaxX122xX2xX2b3xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX6xXbxXexXdxX7axX1fxXaxX12xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xX4cxX28xX3xXcxX814xX1fxX1xX3xX4cxX7axX28xX1fxX44xX3xXcxX41xX99xX1fxX44xX3xXdaxX287xX1fxX44xX3xXexX41xX42xX1fxX44xX3xX4xX47xX3xX49xX16xX4bxX4cxX3xX4exX1xX50xX6xX3xX53xX54xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX7axX68xX23xXaxX12xd310xX1fxX44xX3xX49xb87exX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX16xX8abxX1fxX1xX3xX28bxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xc7f8xXdxX2c9xX1fxX3xX72axXdxX6xX1fxX44xX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX14xX14xX24xX2ffxX2afxX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX2c6xX3xX49x6ca6xX1fxX44xX3xX53xX99xX375xX1fxX3xX38cxX1xX7axX1fxX44xX3xX28bxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xX2c8xX28xX7axX3xX32xX6xXdxX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX2afxX34exX24xX2ffxX2b2xX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX2c6xX3xXcxX1xX88xXdxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX4bxX99x83a4xX3xX28bxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xXd9xX44xX1xX2adxX3x7299xX1fxX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX2afxX2b2xX24xX14xX2b3xX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX2c6xX3xX16xX6c4xXdxX3xX2d1xXdxX1fxX1xX3xX32xX1xX375xX99xX3xX6fxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xX38cxX1xX42xX3xXcxX1xX147xX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX2afxX34exX24xX2ffxX120xX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX2c6xX3xX38cxX1xXebxX275xX3xX49xXebxXdxX3xXdaxX1bxX91xX1fxX44xX3xX6fxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xX38cxX1xX42xX3x8fefxX2c9xX1fxX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX14xX34exX24xX120xX2b3xX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX2c6xX3xX54xX287xX3xX49xXebxXdxX3xXcxX1xX727xX1fxX44xX3xX28bxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xX4bxX99xXa5xX1fxX44xX3xX16xX8abxX1fxX1xX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX2afxX2xX24xX2afxX2afxX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX2c6xX3xX2c8xX2c9xX3xX4bxX99xX6xX1fxX44xX3xXcxX6c4xX1fxX44xX3xX28bxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xX4bxX99xXa5xX1fxX44xX3xXcxX41xX37xX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX2ffxX14xX24xX120xX2b2xX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX2c6xX3xX2c8xX375xX275xX3xX54xX31cxX1fxX3xX2d1xd35axX1fxX3xX6fxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xf27fxX50xX4xX3xXcxX41xX31cxX1fxX44xX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX14xX2ffxX24xX2ffxX122xX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX2c6xX3xXd9xX44xX99xX23xX318xX1fxX3xX4cxX182xX99xX3xX49xX14fxX1fxX44xX3xX28bxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xXc71xX91xX1fxX3xX2c8xX6xX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX2afxX120xX24xX13xX13xX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX2c6xX3xXd9xX44xX14fxX3xX49xX14fxX1fxX44xX3xX4cxXa5xXdxX3xX28bxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xXcxX1xX88xXdxX3xX16xX8abxX1fxX1xX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX2afxX120xX24xX2xX2ffxX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX103xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX7axX68xX23xXaxX12xXdaxX6xX1fxX1xX3xX7xX88xX4xX1xX3xX90xXebxXdxX3xX97xXdxXf0xX99xX3xXexX41xX42xX1fxX44xX3xX4xX47xX3xX4xX38exX1fxX3xX4xX50xX3xX4xX88xX4xX3xX14fxX1fxX44xX276xX3xX2c8xX2c9xX3xXcxX41xX1bxX189xX1fxX44xX3xX2c8xX1bxX99xX3xX28bxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xXcxX1x1008fxX6xX3xXcxX1xXdxX2c9xX1fxX3xX4cxX99xX15exX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX14xX122xX24xX2b3xX13xX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX2c6xX3xXd9xX44xX99xX23xX318xX1fxX3xX54xX31cxX1fxX3xXdaxX6xX1fxX1xX3xX28bxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xXcxXdxX11cxX1fxX3xX72axXdxX6xX1fxX44xX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX2ffxX14xX24xX2xX120xX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX2c6xX3xXd9xX44xX14fxX3xX32xX1xX17xX3xX32xX1bxX189xX1fxX44xX3xX28bxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xXcxX41xX28xX3xX54xXdxX1fxX1xX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX2ffxX2b3xX24xX2b3xX2b3xX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX2c6xX3xX49xXa3dxX3xX49xX143xX4xX3xXdaxX99xX23xX3xX28bxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xXb92xX2c9xX1fxX3xX16xX88xXdxX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX2afxX34exX24xX2afxX2ffxX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX2c6xX3xXd9xX44xX99xX23xX318xX1fxX3xX38cxX1xX42xX3xX32xX1bxX189xX1fxX44xX3xX28bxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xX49xX12axX1fxX44xX3xXd9xX6xXdxX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX2ffxX34exX24xX2afxX2ffxX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX2c6xX3xXd9xX44xX99xX23xX318xX1fxX3xX54xX31cxX1fxX3xXcxX1xX727xX1fxX44xX3xX28bxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xX49xXdxX2adxX1fxX3xX16xXdxX2c9xX1fxX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX2afxX2xX24xX13xX14xX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX103xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX7axX68xX23xXaxX12xXa38xX1fxX44xX3xX2c8xXebxXdxX3xX53xX99xX375xX1fxX3xX2d1xX14fxX1fxX3xX28bxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xX32xX6xX7axX3xX16x5df3xX1fxX44xX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX2ffxX14xX24xX13xX2afxX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX2c6xX3xXdaxX1bxX91xX1fxX44xX3xX54xX31cxX1fxX3xXafcxX1fxX3xX6fxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xX16xX8abxX1fxX1xX3xXcxX1xX99xX85bxX1fxX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX2ffxX14xX24xX14xX2afxX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX2c6xX3xXd9xX44xX99xX23xX318xX1fxX3xX54xX31cxX1fxX3xX2c8xX2c0xXdxX3xX28bxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xX16xX8abxX1fxX1xX3xX38cxX1xX1bxXa9xX4xX3xX2a4xX3xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX14xX14xX24xX122xX120xX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX2c6xX3xX4cxX7axX28xX1fxX44xX3xXdaxX99xX23xX3xX32xX1xXdxX1fxX1xX3xX28bxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xX16xX727xX4xX3xXa5bxXebxX1fxX3xX2a4xX3xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX14xX2b2xX24xX34exX2b2xX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX2c6xX3xX49xXa8bxX1fxX44xX3xX4bxX99xXf5xX4xX3xXa5bxX1xX88xX1fxX1xX3xX28bxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xX4cxX28xX3xX72axXdxX6xX1fxX44xX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX2afxX122xX24xX2b2xX2afxX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX2c6xX3xX32xX1x6831xX99xX3xX54xX31cxX1fxX3xX2c8xX375xX275xX3xX28bxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xXcxX99xX23xX2c9xX1fxX3xX4bxX99xX6xX1fxX44xX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX14xX2ffxX24xX122xX13xX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX103xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX7axX68xX23xXaxX12xX2b3xX3xX1fxX182xX3xX97xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xXexX41xX42xX1fxX44xX3xX4xX47xX3xX90xXebxXdxX3xX97xXdxXf0xX99xX3xX4bxX99xXf5xX4xX3xX1xXf9xXdxX3xX4exX1xX50xX6xX3xX53xX54xX3xX44xX12axX275xX276xX3xX49xX28xX7axX3xX4cxX12axX1fxX44xX3xX2c8xX6xX1fxX3xX28bxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xX16xX727xX4xX3xXd9xXdxX1fxX1xX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX2afxX2b2xX24xX14xX122xX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX2c6xX3xX72axXdxX28xX1fxX44xX3xX38cxX88xX7axX3xX2d1xX2aaxX3xX6fxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xX2c8xX6xXdxX3xX32xX1xX375xX99xX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX2afxX2b3xX24xX2b3xX120xX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX2c6xX3xXd9xX44xX99xX23xX318xX1fxX3xXcxX1xX37xX3xXcxX1xX99xX3xX4cxX28xX3xX28bxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xXd9xXdxX1fxX1xX3xX16xX8abxX1fxX1xX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX2afxX14xX24xX13xX14xX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX2c6xX3xXd9xX44xX99xX23xX318xX1fxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX4cxXa5xXdxX3xX28bxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xXcxX1xX88xXdxX3xXd9xX44xX99xX23xX2c9xX1fxX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX14xX2b3xX24xX14xX122xX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX2c6xX3xX4cxX7axX28xX1fxX44xX3xXcxX1xX37xX3xXcxX1xX42xX23xX3xX2c8xX6xX1fxX3xX28bxX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX3xX54xX814xX1fxX1xX3xX38cxX1xX42xX4xX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX2afxX2b2xX24xX122xX14xX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX103xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX7axX68xX23xXaxX12xX0xXdxX275xX44xX3xXdxX68xX9xXaxXdxX275xX44xX3d6xX14xX10xX2afxX10xX6xX2afxX14xX120xX6fxX4xX6xX2afxX122xX6fxX2xX2xX10xX97xX6fxX14xX70xX10xX120xX6fxX6xX2b3xX6xX2afxX120xX2b2xX2b3xX120xX120xX14xX70xX34exXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxX68xXdxX7xXbxX5xX6xX23xX276xX3xX97xX5xX7axX4xX4exX2c6xX3xX275xX6xX41xX44xXdxX1fxX6fxX5xX10xX70xXexX276xX3xX6xX99xXexX7axX2c6xX3xX275xX6xX41xX44xXdxX1fxX6fxX41xXdxX44xX1xXexX276xX3xX6xX99xXexX7axX2c6xX3xX404xXdxX68xXexX1xX276xX3xX122xX2xX2b3xXbxX40fxX2c6xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX24xX3xXexX1xX28xX1fxX1xX3xX22xX23xX24xX3xX13xX3xX32xX1xX22xX3xXexX37xX4xX1xX3xXexX1exX1fxX1xX3xXexX41xX42xX1fxX44xX3xX4xX47xX3xX49xX16xX4bxX4cxX3xX4exX1xX50xX6xX3xX53xX54xX3xX6fxX3xX496xX1fxX1xX3xX2b2xX103xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX103xX97xX6xX7axX1xX6xXexXdxX1fxX1xX103xX94xX1fxX56xX1fxX10xX404xX7xX56xX2b2xX2xX2b2xX13xX56xX2xX2b2xX14xX68xX2b3xX2xX14xX2b3xX2xX2b2xX2xXexX2afxX34exX2b3xX2b2xX5xX2b2xX103xX4d1xXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX24xX3xXexX1xX28xX1fxX1xX3xX22xX23xX24xX3xX13xX3xX32xX1xX22xX3xXexX37xX4xX1xX3xXexX1exX1fxX1xX3xXexX41xX42xX1fxX44xX3xX4xX47xX3xX49xX16xX4bxX4cxX3xX4exX1xX50xX6xX3xX53xX54xXaxX3xX404xXdxX68xXexX1xX9xXaxX122xX2xX2b3xXaxX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX9xXaxXaxX3xX68xX6xXexX6xX6fxX7axX41xXdxX44xXdxX1fxX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX276xX56xX56xX94xXexX94xX2xX103xX275xX10xX68xXdxX6xX4xX68xX1fxX103xX94xX1fxX56xX2b2xX120xX2b2xX2xX56xX122xX56xX2xX2xX56xXbxX1xX7axXexX7axX6fxX2xX6fxX2xX122xX2b2xX13xX34exX120xX13xX34exX2b2xX2ffxX14xX2b2xX122xX2b2xX120xX2b2xX2b3xX2afxX2afxX2ffxX122xX122xX122xX103xX4d1xXbxX44xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX6xXbxXexXdxX7axX1fxXaxX12xX38cxX1xX50xX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX24xX3xX32xX1xX22xX3xXexX37xX4xX1xX3xXd7xX16xXd9xXdaxX3xXexX1exX1fxX1xX3xXd9xXdxX1fxX1xX3xXcxX1xX99xX85bxX1fxX3xXcxX41xX98xX1fxX3xX4bxX99xXf5xX4xX3xXd9xX6xX275xX2c6xX3xX32xX1xX22xX3xXexX37xX4xX1xX3xXd7xX16xXd9xXdaxX3xXexX1exX1fxX1xX3xX32xX28xX3xX2d1xX6xX99xX3xX2c8xX2c9xX3xX4bxX99xX375xX1fxX2c6xX3xX38cxX1xX50xX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX24xX3xX32xX1xX22xX3xXexX37xX4xX1xX3xXd7xX16xXd9xXdaxX3xXexX1exX1fxX1xX3xX4cxX28xX3xXd9xX6xX275xX3xXcxX41xX1bxX91xX1fxX44xX3xX4bxX99xXf5xX4xX3xX4cxX99xX23xX3xX2a4xXexXd98xX3xXexX41xX88xXdxX3xX15bxX99xX6xX3xXbxX1xXa5xXdxX2c5xX3xXexX41xX42xX1fxX44xX3xX4xX47xX3xX90xXebxXdxX3xX97xXdxXf0xX99xX3xX4bxX99xXf5xX4xX3xX1xXf9xXdxX3xX4exX1xX50xX6xX3xX53xX54xX103xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX7axX68xX23xXaxX12xXcxX41xX7axX1fxX44xX3xX68xX6xX1fxX1xX3xX7xX88xX4xX1xX3xX4xX1xX17xX1fxX1xX3xXexX1xX143xX4xX3xX1fxX1xX182xX1fxX44xX3xX1fxX44xX1bxX189xXdxX3xXexX41xX42xX1fxX44xX3xX4xX47xX3xX90xXebxXdxX3xX97xXdxXf0xX99xX3xX4bxX99xXf5xX4xX3xX1xXf9xXdxX3xX4exX1xX50xX6xX3xX53xX54xX3xX4xX50xX3xX13xX3xX0xX7xXexX41xX7axX1fxX44xX12xX32xX1xX22xX3xXexX37xX4xX1xX3xXd7xX16xXd9xXdaxX3xXexX1exX1fxX1xX0xX56xX7xXexX41xX7axX1fxX44xX12xX24xX3xX44xX12axX275xX3xX4xX88xX4xX3xX14fxX1fxX44xX276xX3xX2c8xX2c9xX3xX4bxX99xX375xX1fxX3xX28bxX3xX32xX1xX22xX3xXexX37xX4xX1xX3xXd7xX16xXd9xXdaxX3xXexX1exX1fxX1xX3xX32xX28xX3xX2d1xX6xX99xX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX14xX2b2xX24xX2xX2b3xX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX2c6xX3xXcxX41xX1bxX91xX1fxX44xX3xX4bxX99xXf5xX4xX3xX4cxX99xX23xX3xX28bxX3xX38cxX1xX50xX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX24xX3xX32xX1xX22xX3xXexX37xX4xX1xX3xXd7xX16xXd9xXdaxX3xXexX1exX1fxX1xX3xX4cxX28xX3xXd9xX6xX275xX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX2afxX122xX24xX120xX34exX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX2c6xX3xXcxX41xX98xX1fxX3xX4bxX99xXf5xX4xX3xXd9xX6xX275xX3xX28bxX3xX38cxX1xX50xX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX24xX3xX32xX1xX22xX3xXexX37xX4xX1xX3xXd7xX16xXd9xXdaxX3xXexX1exX1fxX1xX3xXd9xXdxX1fxX1xX3xXcxX1xX99xX85bxX1fxX3xX2a4xX90xXebxXexX3xXexX2aaxX3xX5xX2adxX3xX14xX14xX24xX2xX2b3xX2b4xX3xX7xXf5xX3xXbxX1xXdxX15exX99xX3xX1xX2c0xXbxX3xX5xX2adxX2c5xX103xX0xX56xXbxX12xX0xX68xXdxX94xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xX41xX10xX5xX6xXexX10xX68xXaxX12xX0xX7xXexX41xX7axX1fxX44xX12xXcxXdxX1fxX3xX5xXdxX2c9xX1fxX3xX15bxX99xX6xX1fxX276xX0xX56xX7xXexX41xX7axX1fxX44xX12xX0xX99xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX6fxXexX1xX99xX275xX97xX6fxX6xX1fxX68xX6fxX7xX6xXbxX7axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2ffxX3xX1fxX44xX1bxX189xXdxX3xXexX41xX42xX1fxX44xX3xX4xX47xX3xX90xXebxXdxX3xX97xXdxXf0xX99xX3xX4bxX99xXf5xX4xX3xX1xXf9xXdxX3xX4exX1xX50xX6xX3xX53xX54xX3xX97xX98xX99xX3xXexXebxXdxX3xX4cxX28xX3xXcxX814xX1fxX1xXaxX3xX1xX41xX10xX70xX9xXaxX56xX4xX1xXdxX1fxX1xX6fxX15bxX99xX23xX10xX1fxX56xX2ffxX6fxX1fxX44xX99xX7axXdxX6fxXexX41xX99xX1fxX44xX6fxX4xX99xX6fxX68xX6xXdxX6fxX97xXdxX10xX99xX6fxX15bxX99xX7axX4xX6fxX1xX7axXdxX6fxX4exX1xX7axX6xX6fxX40fxX94xX6fxX97xX6xX99xX6fxXexX6xXdxX6fxX1xX6xX6fxXexXdxX1fxX1xX56xX2b2xX2xX13xX2b3xX120xX2ffxX103xX1xXexX275xXaxX12xX0xXdxX275xX44xX3xX7xX41xX4xX9xXaxX56xX275xX10xX68xXdxX6xX56xX2xX2b2xX120xX56xX1fxX10xX404xX7xX56xX2b2xX2xX2b2xX13xX56xX2xX2b2xX14xX68xX34exX2xX14xX120xX120xX13xX2afxXexX2xX2b3xX122xX2xX5xX14xX6fxX2ffxX2ffxX2ffxX2ffxX2ffxX2ffxX2ffxX2ffxX2ffxX2ffxX2ffxX2ffxX2ffxX2ffxX2ffxX2ffxX103xX4d1xXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX24xX3xXexX1xX28xX1fxX1xX3xX22xX23xX24xX3xX13xX3xX32xX1xX22xX3xXexX37xX4xX1xX3xXexX1exX1fxX1xX3xXexX41xX42xX1fxX44xX3xX4xX47xX3xX49xX16xX4bxX4cxX3xX4exX1xX50xX6xX3xX53xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX94xX12xX0xX7xXexX41xX7axX1fxX44xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2ffxX3xX1fxX44xX1bxX189xXdxX3xXexX41xX42xX1fxX44xX3xX4xX47xX3xX90xXebxXdxX3xX97xXdxXf0xX99xX3xX4bxX99xXf5xX4xX3xX1xXf9xXdxX3xX4exX1xX50xX6xX3xX53xX54xX3xX97xX98xX99xX3xXexXebxXdxX3xX4cxX28xX3xXcxX814xX1fxX1xXaxX3xX1xX41xX10xX70xX9xXaxX56xX4xX1xXdxX1fxX1xX6fxX15bxX99xX23xX10xX1fxX56xX2ffxX6fxX1fxX44xX99xX7axXdxX6fxXexX41xX99xX1fxX44xX6fxX4xX99xX6fxX68xX6xXdxX6fxX97xXdxX10xX99xX6fxX15bxX99xX7axX4xX6fxX1xX7axXdxX6fxX4exX1xX7axX6xX6fxX40fxX94xX6fxX97xX6xX99xX6fxXexX6xXdxX6fxX1xX6xX6fxXexXdxX1fxX1xX56xX2b2xX2xX13xX2b3xX120xX2ffxX103xX1xXexX275xXaxX12xX2ffxX3xX1fxX44xX1bxX189xXdxX3xXexX41xX42xX1fxX44xX3xX4xX47xX3xX90xXebxXdxX3xX97xXdxXf0xX99xX3xX4bxX99xXf5xX4xX3xX1xXf9xXdxX3xX4exX1xX50xX6xX3xX53xX54xX3xX97xX98xX99xX3xXexXebxXdxX3xX4cxX28xX3xXcxX814xX1fxX1xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX41xX7axX1fxX44xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX32xX1xXdxX11cxX99xX3xX2xX120xX56xX122xX24xX3xX4cxXf9xXdxX3xX90xX12axX1fxX44xX3xX16xX98xX99xX3xX4xX47xX3xX15bxX99xXf5xX4xX3xX44xXdxX6xX3xX90xce7dxX3xXexX13fxX3xX4xX1xX143xX4xX3xX4xX14fxX1fxX44xX3xX97xXf5xX3xX4exX15exXexX3xX15bxX99xXa5xX3xX97xX98xX99xX3xX4xX47xX3xX49xX16xX4bxX4cxX3xX4exX1xX50xX6xX3xX53xX54xX3xX94xX28xX3xX68xX6xX1fxX1xX3xX7xX88xX4xX1xX3xX1fxX1xX182xX1fxX44xX3xX1fxX44xX1bxX189xXdxX3xXexX41xX42xX1fxX44xX3xX4xX47xX3xX49xX16xX4bxX4cxX3xX4exX1xX50xX6xX3xX53xX54xX3xXexX1xX10xX7axX3xXd9xX44xX1xX37xX3xX15bxX99xX23xX15exXexX3xX7xXf5xX3xX2ffxX34exX14xX56xXd9xX4bxX6fxX4cxX49xX16xX32xX4bxX72axX103xX3xXcxX41xX7axX1fxX44xX3xX68xX6xX1fxX1xX3xX7xX88xX4xX1xX3xX34exX34exX2afxX3xX1fxX44xX1bxX189xXdxX3xX4xX50xX3xX2ffxX3xX49xX16xX4bxX4cxX3xX90xX1bxX2c0xX4xX3xX97xX98xX99xX3xXexXebxXdxX3xX4cxX28xX3xXcxX814xX1fxX1xX103xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX94xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX99xX5xX12xX0xX68xXdxX94xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX41xXaxX12xX0xX56xX68xXdxX94xX12xX0xX56xX68xXdxX94xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc71xX7axX99xX41xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX7axX3xX54xXcxX54xX0xX56xXbxX12