Ngày mai, Việt Nam sẽ đón 'siêu trăng'
Người yêu thích thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội nhìn mặt trăng to hơn và sáng hơn bình thường vào chiều tối mai (23/6).
8456xc36dxb452xca32xe187x113e1xf7f1xdd54x116f7xced6xae98x88d8xX5xX8x104cfxX5xd11cxa003xX7xf050xc622x9e5cxe98bxX3xb18cxf7bbxX4xX5xX12xf7f6xX6xXaxX3x1150exX7xX10xX4xX4xX9xXax10cfcx9acbxX12xX5xX7xX8xXax9936x8baaxX13xe19exX6xX3xc9c8xX10xX12x1166dxX3x10e30xX12xb3afxX5xX3xX2fxX10xX34xX3xX4xc65fxX3x9fa1x9e92xX14xX3xad2dxX4xX12x93e9xX18xX3xX5x86a8xaf98xX14xX13xX49xX0x9056xX1xX2xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xca03xX8xX10xa721xXaxX2exX2fxX13x1168cxe7dcxX12xX3xX6xX4cxX18xX3xX5xX1xc6f1xX20xX1xX3xX5xX1xX12xX4cxX14xX3x11729xX51xX14xX3xX39xX12xX3bxX5xX3xX2fxX10xX34xX3xX4xX43xX3xX20xX46xX3xX20xb630xX3xX1xbb44xX12xX3xX14xX1xb397xX14xX3xX34x9d6fxX5xX3xX5xX50xX51xX14xX13xX3xX5x10c55xX3xX1xXb1xX14xX3xX9dxX31xX3xX4xe46bxX14xX13xX3xX1xXb1xX14xX3x11001xXb9xX14xX1xX3xX5xX1xX89xX8axX14xX13xX3xX9dxX31xXc7xX3xX20xX1xX12xd19axX18xX3xX5x117e3xX12xX3xX34xX10xX12xX3x96a3xd04cxbb17xX56x1031cx117d4xd089xX0xX56xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xde78xXc7xX84xX6xXaxX2exX28xX50xX51xX14xX13xX3xX5xX50xc45bxX14xX3xX4xX43xX3xX84xX12xa40cxX14xX3xX50xX10xX3xX7xf4f4xX20xX3xX2xc8bbxX1xXf9xe2bexb7b4xX3xX81xX31xX3xX2fxXb4xX12xXfdxX3xX28xX50xX51xX14xX13xX3xX5xX50xX137xX14xX3xX5xX50x8731xX14xX13xX3xX9dx115a1xX12xX3xf40axX1xXc7xe3c1xX14xX13xX3xX5xX1xX8axX12xX3xX13xX12xX10xX14xX3xX14xX46xX3xX5xX12xdc5exX14xX3xX5xX16axX12xX3xX9dxab6exX3xX5xX50xX93xX3xX13xd091xX14xX3xX5xX50xXd1xX12xX3xX45xd94bxX5xX3xX5xX50xX4cxX14xX3x92edxX18x1151axX3xX45x9614xXc7xX37xX3xX9dxX16axX12xX3xX16dxX1xXc7xX170xX14xX13xX3xX20xXd1xX20xX1xX3xXf9xac0dxXfbxXfdxc893xX14axX1c0xX3xX16dxX34xXfdxX3xX39xXb9xX3xX9dxbdcdxX6xX37xX3xX14xX13xX89xX8axX12xX3xX14xX1xXb9xX14xX3xX5x107caxX3xX5xX50xXd1xX12xX3xX45xX19bxX5xX3xX4xX43xX3xX5xX1xX19bxX6xX3xX34xXbdxX5xX3xX5xX50xX51xX14xX13xX3xX5xXc7xX3xX1xXb1xX14xX3xXd9xXb9xX14xX1xX3xX5xX1xX89xX8axX14xX13xXfdxX0xX56xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX129xXc7xX84xX6xXaxX2exXax107d2xXbdxX5xX3xX5xX50xX51xX14xX13xX3xX7xX16axX14xX3xX1xXb1xX14xX3xX16dxX1xXc7xX170xX14xX13xX3xX2xXf8xXfxX2xX14dx867exX3xX9dxX31xX3xX4xXd1xX14xX13xX3xX1xXb1xX14xX3xXf9x924cxX25cxX3xX4xXc7xX3xX9dxX16axX12xX3xX5xX50xX51xX14xX13xX3xX5xX50xX137xX14xX3xX5xX1xefebxX14xX13xX3xX5xX1xX89xX8axX14xX13xXaxX37xX3xX5xX1xX8xXc7xX3xX5xX1xX282xX14xX13xX3xXd9xXd1xXc7xX3xX20x84e4xX10xX3x10a18xba0fxX18xX3xX7xX1a8xX20xX3xXd9xXb4xX3xX5xX1xX12xX4cxX14xX3xX9dxX51xX14xX3xX14xX13xX1xX12xX3bxX27xX3xX84xX89xX3xX28x11089xX3xX81xX2a2xX23exX3xXf7xX81xf73bxX2caxX2a2xXfcxXfdxX0xX56xX27xX2exX0xX5xX10xXd9xX7xX8xX3xf0fdxX12xX84xX5xX1xX9xXaxXf8xX26bxX26bxXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX84xX84xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xXd9xXc7xX50xX84xX8xX50xX9xXaxX26bxXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX50xXaxX2exX0xX5xXd9xXc7xX84xX6xX2exX0xX5xX50xX2exX0xX5xX84xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX2exX0xX12xX34xX13xX3xX4xX50xX20xX9xXaxX56xX56xX12xXfdxXd9xX10xXc7xX1xX10xX5xX12xX14xX1xXfdxX9dxX14xX56xX14xX8xX2daxX4xX56xX2xXf9xXf8xX14dxX56xX2xX26bxXfbxX84xXfbxXf8xX26bxX2xX26bxX26bxX26bxX5xXf9xX2xX1bdxX14axXf8xX7xX26bxXfdxX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxXc7x9b43xX34xX10xX13xX8xXaxX3xX56xX2exX0xX56xX5xX84xX2exX0xX56xX5xX50xX2exX0xX5xX50xX2exX0xX5xX84xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX20xX8xX14xX5xX8xX50xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX2a2xX10xX27xX5xX12xXc7xX14xXaxX2exe6cexX12xX4cxX18xX3xX5xX50xX51xX14xX13xX3x8c29xX3xX81xX31xX3xX2fxXb4xX12xX3xX14xX51xX34xX3xX14xX13xXc7xXd1xX12xX0xX56xX5xX84xX2exX0xX56xX5xX50xX2exX0xX56xX5xXd9xXc7xX84xX6xX2exX0xX56xX5xX10xXd9xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX129xXc7xX84xX6xXaxX2exX2fxX13xX89xX8axX12xX3xX1a3xX18xX10xX14xX3xX4xXd1xX5xX3xX27xX1xX170xX12xX3xX20xX1xX8axX3xX45xX183xX14xX3xX5xX1xXd1xX14xX13xX3xX14axX3xX14xX51xX34xX3xX4xX10xX18xX3xX34xX16axX12xX3xX7xX1a8xX12xX3xX5xX1xX19bxX6xX3xX1xX12xX3bxX14xX3xX5xX89xe73dxX14xX13xX3xX45xXd1xX14xX13xX3xX20xX1xX146xX3xa138xX3xX5xX50xX4cxX14xXfdxX3xXaxX3d8xX12xX4cxX18xX3xX5xX50xX51xX14xX13xXaxX3xX7xX31xX3xX16dxX1xXd1xX12xX3xX14xX12xX3bxX34xX3xX20xX1x1136bxX3xX1xX12xX3bxX14xX3xX5xX89xX47cxX14xX13xX3xX34xXbdxX5xX3xX5xX50xX51xX14xX13xX3xX5xX50xX137xX14xX3xX9dxX31xXc7xX3xX45xX146xX14xX13xX3xX5xX1xX8axX12xX3xX45xX12xd671xX34xX3xX14xX46xX3xX45xX1a8xX5xX3xX5xX16axX12xX3xX45xX12xX4d9xX34xX3xX20x89fexX20xX3xX20xX1ccxX14xX3xX5xX50xX4cxX14xX3xX1a3xX18xX1a5xX3xX45xX1a8xXc7xX37xX3xX34xXbdxX20xX3xX84xX165xX3xX5xX50xX4cxX14xX3xX5xX1xX4edxX20xX3xX5xX183xX3xX1xX10xX12xX3xX5xX1xX8axX12xX3xX45xX12xX4d9xX34xX3xX14xX31xX6xX3xX16dxX1xX282xX14xX13xX3xX5xX50xX165xX14xX13xX3xX16dxX1xX93xX5xX3xX9dxXecxX3xX34xXbdxX5xX3xX5xX1xX8axX12xX3xX13xX12xX10xX14xXfdxX0xX56xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX129xXc7xX84xX6xXaxX2exX2a2xXd1xX20xX3xX14xX1xX31xX3xX16dxX1xXc7xX10xX3xX1xb490xX20xX3xX27xX1xX29fxX3xX14xX1xX1ccxX14xX3xX5xX1xX282xX14xX13xX3xX5xX12xX14xX3xX20xX1xXc7xX3xX50x93ecxX14xX13xX37xX3xXaxX4xX12xX4cxX18xX3xX5xX50xX51xX14xX13xXaxX3xX20xX46xX3xX5xX1xX4d9xX3xX5xXd1xX20xX3xX45xXb4xX14xX13xX3xX34xX1a8xX14xX1xX3xX5xX16axX12xX3xXd9xX12xX183xX14xX3xX45xc092xX12xX3xX16dxX1xX93xX3xX1xX1ccxX18xXfdxX3xX28xX1xX8xXc7xX3xX1xX589xX37xX3xX1xX12xX3bxX14xX3xX5xX89xX47cxX14xX13xX3xX14xX31xX6xX3xX20xX1xX4adxX3xX5xX1a8xXc7xX3xX14xX4cxX14xX3xX34xXb4xX5xX3xX4xXf0xX3xX16dxX1xXd1xX20xX3xXd9xX12xX3bxX5xX3xX9dxX16axX12xX3xX4xX4edxX3xX7xX4cxX14xX3xXdxX18xXf0xX14xX13xX3xX20xX29fxX10xX3xX5xX1xX18xe440xX3xX5xX50xX12xXecxX18xXfdxX56xXfdxX0xX56xX27xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX3d8xXc7xX18xX50xX20xX8xXaxX2exX28xX1xX8xXc7xX3xX0xX4xX5xX50xXc7xX14xX13xX2exX39xXc7xX9dxXfdxX9dxX14xX0xX56xX4xX5xX50xXc7xX14xX13xX2exX0xX56xX27xX2e
congthanh