Khởi công xây dựng Cầu kiểm soát Trạm Biên phòng Cửa Nhượng
(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng chương trình “Vì biển đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc”, sáng 24/3, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Vietcombank Hà Tĩnh phối hợp khởi công xây dựng công trình Cầu kiểm soát Trạm Biên phòng Cửa Nhượng (Cẩm Xuyên).
51adx95ecx100fdx60a3x6451x5dbbx907axd380xb89ex6e7axa87fxd740xe61bxb7dcx9664xce7exX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxd5d2xa471x55dexXexX0xca41xXaxX17xX18xX19xXexX0x10e6exed4fxX19x892exXexX0xXaxbd79xX9x6adaxXdxX18x9c80xX2fxfaf0xafc4xc5b8xX5xb75dxXbxXdxX17xX32xXexc289xXax80d4xX35xX9xX2cx6c5fx11105x829bxX9x923dxda8dxX26xX9xX19x9888xX42xX43xX9xX4x86eax70a2xX9x908bxX35xbdc7xXcxX9xX2fxX24xab22xXbxX9xX5xf3ebx99d8xXcxX9x83f9xX35x6525xX42xX9xX33xXaxd3afxX42xX43xX9xX4xbf2exX18xX9x9285xXaxe0e4xec93xX42xX43xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xd878xX17xX18xX19xX32xXexX86xX72xX3dxX42xX43xX9x742axX42xX43xX9xX2cxXaxX72x8de9xX42xX43xX9xXbxX5dx54ecxX42xXaxX9xe2b9xfc53xX9fxX9xX23xX35xX54xX42xX9xe0b6xb019xX24xX9xd1b8xX50xX63xX9xXaxX72xX99xX42xX43x82f9xX9xcef0xX9fxX9xX23xX35xX63xX42xX9xX2cxX72xX99xX42xX43xX9xX5x7261xX9xXb0xX50x1062axX2cxf22dxXb9xX9xX2fxX59xX42xX43xX9x6049xff47xX1cx8fc2xXb9xX9xX5x9f67xX42xXaxX9xXacxX24x8d27xX42xX9xX86xXe5xX9xX5xcf74xX42xXaxXb9xX9xX61xc9acxX9xX4xXaxXdfxX9xXaxX50xX26xX9xX61xbc61xX61xX7xX9xXbxXdfxX42xXaxXb9xX9xXa4xX35xX17xXbxX2cxX24xXcxX23xX18xX42xX52xX9xX86xXe5xX9xX5xXecxX42xXaxX9xX33xXaxXcexX35xX9xXaxX73xX33xX9xX52xXaxX3dxX35xX9xX2cxX41xX42xX43xX9xX45xX46xX26xX9xX19xX4axX42xX43xX9xX2cxX41xX42xX43xX9xXbxX5dxX9fxX42xXaxX9xX4xX4fxX50xX9xX52xX35xX54xXcxX9xX2fxX24xX59xXbxX9xX5xX5dxX5exXcxX9xX61xX35xX63xX42xX9xX33xXaxX68xX42xX43xX9xX4xX6dxX18xX9xX70xXaxX72xX73xX42xX43xX9xa316xX4x6685xXcxX9xe721xX50xX26xX63xX42xc83exf8a2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX61xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxX5dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xb621xX1cxX1cxX35xX176xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX176xXbbxX42xX1cxX42xX17xb583xX2fxX1cxX2ax10e7fxX2axXd8xX1cxX2axc3d9xXd8xX19xe75cxX2axXd8xX1b7xX1baxXdbxXd8xXbxX1b2xX1b7xc18dxX1baxXdxX1b7xX176x6eedxX33xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1aexX35xX19xXbxXaxX19axX1baxX1b7xX1b7xX33xX45x9066xXaxX17xX35xX43xXaxXbxX19axXd9xX1b7xX1b7xX33xX45xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX52xXaxX24xX35xX9xX2cxX24xX42xX43xX9xX45xX18xX26xX9xX19xX50xX42xX43xX9xX2cxX18xX50xX9xX52xX35xX17xXcxX9xX2fxX24xX18xXbxX9xXbxX5dxX18xXcxX9xX23xX35xX17xX42xX9xX33xXaxX24xX42xX43xX9xX2cxX50xX18xX9xX42xXaxX50xX24xX42xX43xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX45xXbxc072xX18xXdxX35xX43xX42xX19axX9xX1c9xX50xX2fxXbxX35x78d1xX26xX1e0xX32xXexXfdxX5exX35xX9xX23xX35xX54xX50xX9xXbxXaxX4axX2cxX9xXaxX35x102aaxX42xX9xX42xX43xXaxX35xX9xXbxXaxX92xX2cxX9xXacxXf2xX42xX43xX9xXbxXaxXcaxXb9xX9xX52xXaxX3dxX35xX9xX2cxX41xX42xX43xX9xX45xX46xX26xX9xX19xX4axX42xX43xX9xX2cxX41xX42xX43xX9xXbxX5dxX9fxX42xXaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX61xX24xX19xX26xX32xXexX4xX41xX42xX43xX9xXbxX5dxX9fxX42xXaxX9xX4xX4fxX50xX9xX52xX35xX54xXcxX9xX2fxX24xX59xXbxX9xX5xX5dxX5exXcxX9xX61xX35xX63xX42xX9xX33xXaxX68xX42xX43xX9xX4xX6dxX18xX9xX70xXaxX72xX73xX42xX43xX9xX2cxbfb0xX9xX2cxXaxX35xa33bxX50xX9xX19xXe5xX35xX9xX1b2xX1b7xXcxX9xXbbxXe5xX9xX5dxXf2xX42xX43xX9xXd8xXcxXb9xX9xX19xX4axX9xX52xX35xceb1xX42xX9xXaxX24xXe5xX42xX9xXbxXaxXe5xX42xXaxX9xXbbxXe5xX24xX9xXacxX4fxX50xX9xXbxXaxX59xX42xX43xX9x69ddxX1cxXd8xX1b7xX2axX1b2xX176xX9xX5xXcaxX42xX43xX9xX52xX35xX42xXaxX9xX33xXaxd2ccxX9xX45xX46xX26xX9xX19xX4axX42xX43xX9xXdbxXd8xX1b7xX9xXbxX5dxX35xX278xX50xX9xXacxd922xX42xX43xXb9xX9xXbxX5dxX24xX42xX43xX9xXacxX2f6xX9xXa4xX35xX17xXbxX2cxX24xXcxX23xX18xX42xX52xX9xX86xXe5xX9xX5xXecxX42xXaxX9xXbxXe5xX35xX9xXbxX5dxX73xX9xX2axXdbxX1b7xX9xXbxX5dxX35xX278xX50xX9xXacxX35dxX42xX43xXb9xX9xX61xXfdxX61xX7xX9xX86xXe5xX9xX5xXecxX42xXaxX9xXacxX4fxX50xX9xXbxX72xX9xX2axX1c4xX1b7xX9xXbxX5dxX35xX278xX50xX9xXacxX35dxX42xX43xX176xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX61xX24xX19xX26xX32xXexX2xe6a1xX33xX9xX42xXe5xX26xXb9xX9xX61xXf2xX9xX4xXaxXdfxX9xXaxX50xX26xX9xX61xXfdxX61xX7xX9xXbxXdfxX42xXaxX9xX2cx10832xX42xX43xX9xXacx8a55xX9xXbxX5dxX347xX2cxXaxX9xXd8xX333xX1b7xX9xXbxX5dxX35xX278xX50xX9xXacxX35dxX42xX43xX9xX45xX46xX26xX9xX19xX4axX42xX43xX9xXdxX5exX35xX9xX23x8c5bxX9xX52x109aaxX9xXbxX5exX35xX9xX5xX5dxX5exXcxX9xX61xX35xX63xX42xX9xX33xXaxX68xX42xX43xX9xX4xX6dxX18xX9xX70xXaxX72xX73xX42xX43xX176xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX61xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxX5dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX19axX1cxX1cxX35xX176xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX176xXbbxX42xX1cxX42xX17xX1aexX2fxX1cxX2axX1b2xX2axXd8xX1cxX2axX1b7xXd8xX19xX1baxX2axXd8xX1b7xX1baxXdbxXd8xXbxefe7xX1baxX2axX333xXdxX2axX176xX1c9xX33xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1aexX35xX19xXbxXaxX19axX333xX487xX333xX33xX45xX1e0xXaxX17xX35xX43xXaxXbxX19axXdbxX1b2xXdbxX33xX45xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX52xXaxX24xX35xX9xX2cxX24xX42xX43xX9xX45xX18xX26xX9xX19xX50xX42xX43xX9xX2cxX18xX50xX9xX52xX35xX17xXcxX9xX2fxX24xX18xXbxX9xXbxX5dxX18xXcxX9xX23xX35xX17xX42xX9xX33xXaxX24xX42xX43xX9xX2cxX50xX18xX9xX42xXaxX50xX24xX42xX43xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX45xXbxX256xX18xXdxX35xX43xX42xX19axX9xX1c9xX50xX2fxXbxX35xX263xX26xX1e0xX32xXexXfdxX5exX35xX9xX19xX35xX278xX42xX9xXdxX3f3xX42xXaxX9xXacxX5exX24xX9xXa4xX35xX17xXbxX2cxX24xXcxX23xX18xX42xX52xX9xX86xXe5xX9xX5xXecxX42xXaxX9xXbxX5dxX18xX24xX9xXbxX72xX73xX42xX43xX9xXbxX5dxX72xX42xX43xX9xX2fxXcexX9xXbxX35xX2fbxX42xX9xXbxXe5xX35xX9xXbxX5dxX73xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX61xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxX5dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX19axX1cxX1cxX35xX176xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX176xXbbxX42xX1cxX42xX17xX1aexX2fxX1cxX2axX1b2xX2axXd8xX1cxX2axX1b7xXd8xX19xX1baxX2axXd8xX1b7xX1baxXdbxXd8xXbxX487xX1c4xX2axX1b2xXdxXd8xX176xX1c9xX33xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1aexX35xX19xXbxXaxX19axX1baxX1b7xX1b7xX33xX45xX1e0xXaxX17xX35xX43xXaxXbxX19axXd9xX1b7xX1b7xX33xX45xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX52xXaxX24xX35xX9xX2cxX24xX42xX43xX9xX45xX18xX26xX9xX19xX50xX42xX43xX9xX2cxX18xX50xX9xX52xX35xX17xXcxX9xX2fxX24xX18xXbxX9xXbxX5dxX18xXcxX9xX23xX35xX17xX42xX9xX33xXaxX24xX42xX43xX9xX2cxX50xX18xX9xX42xXaxX50xX24xX42xX43xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX61xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxX5dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX19axX1cxX1cxX35xX176xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX176xXbbxX42xX1cxX42xX17xX1aexX2fxX1cxX2axX1b2xX2axXd8xX1cxX2axX1b7xXd8xX19xX1baxX2axXd8xX1b7xX1baxXdbxXd8xXbxXdbxXdbxX1b7xXdbxXdxXdbxX176xX1c9xX33xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1aexX35xX19xXbxXaxX19axX1baxX1b7xX1b7xX33xX45xX1e0xXaxX17xX35xX43xXaxXbxX19axXd9xX1b7xX1b7xX33xX45xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX52xXaxX24xX35xX9xX2cxX24xX42xX43xX9xX45xX18xX26xX9xX19xX50xX42xX43xX9xX2cxX18xX50xX9xX52xX35xX17xXcxX9xX2fxX24xX18xXbxX9xXbxX5dxX18xXcxX9xX23xX35xX17xX42xX9xX33xXaxX24xX42xX43xX9xX2cxX50xX18xX9xX42xXaxX50xX24xX42xX43xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX45xXbxX256xX18xXdxX35xX43xX42xX19axX9xX1c9xX50xX2fxXbxX35xX263xX26xX1e0xX32xXexX70xX43xX18xX26xX9xX2fxX18xX50xX9xXdx6919xX9xX52xXaxX3dxX35xX9xX2cxX41xX42xX43xXb9xX9xXaxX99xX42xX9xXdbxX1b7xX1b7xX9xXfdxXa4xX5xX70xX9xXaxX50xX26xX278xX42xX9xX4xX16dxXcxX9xX170xX50xX26xX63xX42xX9xXacxX3f3xX9xX5dxX18xX9xXb0xX50xX46xX42xX9xXbbxX278xX9xX2fxX35xX42xXaxX9xXcxX41xX35xX9xXbxX5dxX72xX418xX42xX43xX9xX23xX3f3xX35xX9xX23xX35xX54xX42xX9xX4xX6dxX18xX9xX70xXaxX72xX73xX42xX43xX176xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xf1ecxX50xXbxXaxX24xX5dxX32xXexX0xX2fxXbxX5dxX24xX42xX43xXexX5xXaxX50xX9xX86xXe5xX0xX1cxX2fxXbxX5dxX24xX42xX43xXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Thu Hà