Bác sĩ nhãn khoa bó tay với triệu chứng của bệnh nhân
Một chàng trai đến gặp phòng khám đa khoa hỏi: Bên phòng khám của mình có khám mắt không ạ?
995bx11769x9fc3x11b31xd692xf24ex11a4exd0e6xe6f2xX7x1222exc63axbd8axdb25x11c5dx12488xX5xeab8xXax11ca5xdb45xb8bdxX4xX3xX7xa6bdxX3xac7fxX1xcf88xX1axX3xedd0xX1xd2f2xX6xX3x1075fxc74axX3xXexX6xb120xX3xfdc1x1068fxXdxX3xXexa9b5xXdxbc0bx11b14xX3xX4xX1xc0dbxX1axa1bfxX3xX4xd75dxX6xX3xX24xX32xX1axX1xX3xX1axX1x10ab2xX1axX0xdc17xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx125baxX10xX6xd18bxXaxX12x11355x11c71xXexX3xX4xX1xa832xX1axX39xX3xXexX30xX6xXdxX3x11a40x10330xX1axX3xX39xb04exXbxX3xXbxX1xfefbxX1axX39xX3xX1fxX1xX14x11310xX3xX6dxX6xX3xX1fxX1xX21xX6xX3xX1xd7e8xXdxe906xX3xX13xbfe7xX1axX3xXbxX1xX77xX1axX39xX3xX1fxX1xX14xX7exX3xX4xX3cxX6xX3xX7ex104dbxX1axX1xX3xX4xX25xX3xX1fxX1xX14xX7exX3xX7ex11320xXexX3xX1fxX1xc4f7xX1axX39xX3xe6aexb55bxX0xX49xXbxX12xX0xX6xX30xXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX21xX1axXexX10xX1axXexa191xX5bxX10xXexX6xXdxX5xX3xfb33xX4xX1fxXd4xX5bxX10xXexX6xXdxX5xX3x11a12xXdxX5bxXexX1xXd4xX4xX21xX7exX7exX21xX1axX3xX24xX5xX21xX4xX1fxXd4xX6xX5bxX7xXd4xX4xX21xX1axX1axX10xX4xXexXaxX12xX0xXexX6xX24xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xb71fxX6xXbxXexXdxX21xX1axXaxX3xX24xX21xX30xX5bxX10xX30xX9xXax12504xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1axX39xX9xXaxX129xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5bxX5bxXdxX1axX39xX9xXaxbf8bxXaxX3xX6xX5xXdxX39xX1axX9xXaxX4xX10xX1axXexX10xX30xXaxX12xX0xXexX24xX21xX5bxX29xX12xX0xXexX30xX12xX0xXexX5bxX12xX0xXdxX7exX39xX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX8bxX49xX49xXdxef69xX24xX6xX21xX1xX6xXexXdxX1axX1xX17cxX2bxX1axX49xX1axX10xXe7xX7xX49xX2xa8bdxX149xfed8xX49xX2xX129xd98dxX5bxX192xX2xX192xX192xX196xc22cxX19dxXexX149xX149xX129xX196xX5xX2xX17cxe25bxXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xX1axX1xX1cxX1axX3xX1fxX1xX21xX6xX3xX24xX25xX3xXexX6xX29xX3xX2bxX2cxXdxX3xXexX30xXdxX32xX33xX3xX4xX1xX37xX1axX39xX3xX4xX3cxX6xX3xX24xX32xX1axX1xX3xX1axX1xX46xX1axXaxX3xX5bxX6xXexX6xeae5xX1axX6xXexX33xX30xX6xX5xX1ecxXe7xXdxX5bxXexX1xX9xXaxe8aexX129xX129xXaxX3xX5bxX6xXexX6xX1ecxXe7xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX1fcxX129xX129xXaxX3xX5bxX6xXexX6xX1ecxXbxXe7xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX1fcxX129xX129xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX30xX12xX0xX49xXexX24xX21xX5bxX29xX12xX0xX49xXexX6xX24xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX21xX5bxX29xXaxX12xX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xX6dxX14xXbxX8bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX21xX5bxX29xXaxX12xX1ecxX3xX118xX25xX3xX6xX1axX1xX3xXb7x9c32xX3xX7exXaexXexX3xX6xX1axX1xX3xX24x9dd6xX3xX5xX64xX7exX3xX7xX6xX21xXb8xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX21xX5bxX29xXaxX12xX118xX1xX64xX1axX39xX3xXexX30xX6xXdxX3xXexX1xbe5dxX3xX5bxX64xXdxX8bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX21xX5bxX29xXaxX12xX1ecxX3xXcxXb3xXdxX3xX1fxX1xXb3xX1axX39xX3xX1axX1xXa1xX1axX3xXexX1x9baaxX29xX3xXex1155cx119acxX1axX39xX3xX5xX6xXdxX3xX4xX3cxX6xX3xX7exXa1xX1axX1xX3xX6dxX46xX33xX3xX4x11ed2xX27bxX3xX7execd4xX3xX7exX286xXexX3xX2bxXb3xX3xX4xX2ffxX1axX39xX17cxX3xX118xX25xX3xX4xX1xbc6exX6xX3xX6dxX2e4x12587xX4xX3xX1fxX1xXb3xX1axX39xXb8xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX21xX5bxX29xXaxX12xX1ecxX3xd4cexXb8xX338xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcce1xX21xX33xX30xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX21xX3x9daex9a71x11308xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX6xX30xXexXdxX4xX5xX10xX12