Văn phòng công chứng Hồ Thanh Lộc đi vào hoạt động
Địa chỉ trụ sở: Số 28, đường Nguyễn Công Trứ, Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: 0961638899 – 0983305775. Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng số 1001/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.
17a1x2277x4070x2364x68b3x26d1x4cdfx90e3x7bb3xX7x1a93x9439x2d91x296ax2980x7048xX5x4353xXax2a11x89b9x24fex446cxX3xXbxX1x49d7xX15x4521xX3xX4x8f02xX15xX1bxX3xX4xX1x3e10xX15xX1bxX3x6497x847fxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3x6e72x1fc7xX4xX3x2544xXdxX3x9122x5b94x3279xX3xX1xX3ax56a5xXexX3xX35xX32xX15xX1bxX0x543fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX10xX6x5d5axXaxX12x18f0x5a5cxX6xX3xX4xX1x1f2dxX3xXex261ax790fxX3xX7x18c4x850fxX3x18bex7296xX3x2b5dx2b43x9048xX3xX35x54fax45e0xX15xX1bxX3x8f7fxX1bx8736x3b99x7a5exX15xX3x669cxX1exX15xX1bxX3xXcxX64xX24xX70xX3xXcxX1xX5cxX3xXexX64x8002xX15xX3xXcxXdx9783xX15xX3xX5bxXdx4ddfxX15xX70xX3xX1xX7axX7bx7889xX15xX3xX78xX1bxX1xXdxX3x87edxX7ax5531xX15xX70xX3xXexX61xX15xX1xX3xX28xX39xX3xXcx7968xX15xX1x8f6dxX3xX5bxXdxXa0xX15xX3xXexX1xX3axX3exXdxX69xX3x2edex46d5x2589xX2xXcax8fe2xX6fxX6fxXc9xXc9xX3x5304xX3xXc8xXc9xX6fxXcdxXcdxXc8x9293x7dcbxXdcxXdbxXbaxX3x3accxX7axX7bx6659xXexX3xX35xX5cxX15xX1xX3xX4xX1xX3axX3xXbxX1x8fdaxXbxX3xXexX1xX39xX15xX1xX3xX5x685cxXbxX3xX13xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX15xX1bxX3xX4xX1exX15xX1bxX3xX4xX1xX24xX15xX1bxX3xX7xX6cxX3xX2xXc8xXc8xX2xX46xXe1xX5bx2daex53ffx9029xX78x6c5cxX3xX15xX1bxX39xX7bxX3xX6exXcaxX46xXcdxX46xX6exXc8xX6exXc8xX3xX4x1a29xX6xX3x6f30xX7bxX3x2951xX6xX15xX3xX15xX1xXaaxX15xX3xX58xXaaxX15xX3xXexX61xX15xX1xX3xX28xX39xX3xXcxXb7xX15xX1xXbaxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX3axX58xX7bxX3xXbxX7fxX10xX15xXexX10xX64xXaxX12xX0xXdx8935xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7fxX10xX15xXexX10xX64xXaxX3xX7xXexX7bxX5xX10xX9xXax5c94xXdxX58xXexX1xX69xX3xXcaxX6exXc8xXbx3c03x3282xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX69xX3xX2xX6exXcaxXbxX198xX199xXaxX3xX7xX64xX4xX9xXaxX46xX46xXdxXbaxX13axX6xX3axX1xX6xXexXdxX15xX1xXbaxX38xX15xX46xX15xX10xX18dxX7xX46xX6exXc8xX2xXdcxX46xXdcxXcaxX58xXcdxX2xXc8xXc8xXcdxXcdxXc8xXexXcaxXdbxXcaxXdbxX5xXc9xX11ex4520xX2xX11exX2xXbax6f87xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX15xX1bxX3xX4xX1exX15xX1bxX3xX4xX1xX24xX15xX1bxX3xX28xX29xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX31xX32xX4xX3xX35xXdxX3xX38xX39xX3axX3xX1xX3axX3exXexX3xX35xX32xX15xX1bxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX3axX58xX7bxXaxX3xX7xXexX7bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX198xXexX11exX6xX5xXdxX1bxX15xX69xX3xX4xX10xX15xXexX10xX64xX199xXaxX12xX0xX7xXexX64xX3axX15xX1bxX12x2636x72eax908ex68c1xX3xX5bx6932xX78xX25bxX3x8a24x744exX3xX28x6588x261fxXcxX3xX5bx97acxX78xX25bxX3xX7fxX137x5500xX3xX13xX261xX78xX3x3aa9xX28x3c55xX78xX25bxX3xX7fx69aexX78xX25bxX3xX7fxX28x576bxX78xX25bxX0xX46xX7xXexX64xX3axX15xX1bxX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX3axX58xX7bxXaxX12xX0xX7xXexX64xX3axX15xX1bxX12xX2xXbaxX3xXcxX94xX15xX3xX1bx5070xXdxX3xX4xX134xX6xX3xX13xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX15xX1bxX3xX4xX1exX15xX1bxX3xX4xX1xX24xX15xX1bxX69xX0xX46xX7xXexX64xX3axX15xX1bxX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX3axX58xX7bxXaxX12xX13xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX15xX1bxX3xX4xX1exX15xX1bxX3xX4xX1xX24xX15xX1bxX3xX28xX29xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX31xX32xX4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX3axX58xX7bxXaxX12xX0xX7xXexX64xX3axX15xX1bxX12xX6exXbaxX3xX5bxX5cxX6xX3xX4xX1xX61xX3xXexX64xX65xX3xX7xX68xX69xX0xX46xX7xXexX64xX3axX15xX1bxX12xX3xX6bxX6cxX3xX6exX6fxX70xX3xX35xX73xX74xX15xX1bxX3xX78xX1bxX7axX7bxX7cxX15xX3xX7fxX1exX15xX1bxX3xXcxX64xX24xX70xX3xXcxX1xX5cxX3xXexX64xX8fxX15xX3xXcxXdxX94xX15xX3xX5bxXdxX99xX15xX70xX3xX1xX7axX7bxXa0xX15xX3xX78xX1bxX1xXdxX3xXa8xX7axXaaxX15xX70xX3xXexX61xX15xX1xX3xX28xX39xX3xXcxXb7xX15xX1xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX3axX58xX7bxXaxX12xX5bxXdxXa0xX15xX3xXexX1xX3axX3exXdxX69xX3xXc8xXc9xXcaxX2xXcaxXcdxX6fxX6fxXc9xXc9xX3xXd3xX3xXc8xXc9xX6fxXcdxXcdxXc8xXdbxXdcxXdcxXdbxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX3axX58xX7bxXaxX12xX0xX7xXexX64xX3axX15xX1bxX12xXcdxXbaxX3xXe1xX7axX7bxXe4xXexX3xX35xX5cxX15xX1xX3xX4xX1xX3axX3xXbxX1xXf2xXbxX3xXexX1xX39xX15xX1xX3xX5xXfcxXbxX0xX46xX7xXexX64xX3axX15xX1bxX12xX3xX13xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX15xX1bxX3xX4xX1exX15xX1bxX3xX4xX1xX24xX15xX1bxX3xX7xX6cxX3xX2xXc8xXc8xX2xX46xXe1xX5bxX11exX11fxX120xX78xX122xX3xX15xX1bxX39xX7bxX3xX6exXcaxX46xXcdxX46xX6exXc8xX6exXc8xX3xX4xX134xX6xX3xX137xX7bxX3xX13axX6xX15xX3xX15xX1xXaaxX15xX3xX58xXaaxX15xX3xXexX61xX15xX1xX3xX28xX39xX3xXcxXb7xX15xX1xXbaxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX3axX58xX7bxXaxX12xX0xX7xXexX64xX3axX15xX1bxX12x8ec0xXbaxX3xXcxX64xX73xX68xX15xX1bxX3xX13xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX15xX1bxX3xX4xX1exX15xX1bxX3xX4xX1xX24xX15xX1bxX69xX0xX46xX7xXexX64xX3axX15xX1bxX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX3axX58xX7bxXaxX12xX28xX2b8xX3xX38xX39xX3xXexX94xX15xX69xX3xX28xX29xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX31xX32xX4xX3xX78xX6xX173xX46xX78x3cc0xX69xX3xX78xX14xX173xX3xX6bxXdxX15xX1xX3xX15xX1bxX39xX7bxX69xX2xXc8xX46xX6fxX46xX2xXc9xXdbxX6exX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX3axX58xX7bxXaxX12xX7fxX1xX24xX15xX1bxX3xX173xXdxX15xX1xX3xX15xX1xXaaxX15xX3xX58xXaaxX15xX3xX7xX6cxX69xX3xX2xX6fxXcdxXc9xXdbxX48cxXc8xXc9xXc9xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX3axX58xX7bxXaxX12xX78xX1bxX39xX7bxX3xX4xX8fxXbxX69xX3xX2xX2xX46xXcaxX46xX6exXc8xXc8xXc9xX3xX78x4c48xXdxX3xX4xX8fxXbxX69xX3xX7fxX1exX15xX1bxX3xX6xX15xX3xXexX61xX15xX1xX3xX1xX39xX3xXcxXb7xX15xX1xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX3axX58xX7bxXaxX12xX78xX560xXdxX3xX35xX14xX15xX1bxX3xX1ddx82caxX3xXexX1xX73xX74xX15xX1bxX3xXexX64x50b6xX69xX3xXa8x90a9xX3xX265xX1x597exX15xX1xX3xX13xXb7xX15xX1xX3xX25exX94xX15xX70xX3xX1xX7axX7bxXa0xX15xX3xX7fxX6xX15xX3xX31xX32xX4xX70xX3xXexX61xX15xX1xX3xX28xX39xX3xXcxXb7xX15xX1xXbaxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX3axX58xX7bxXaxX12xX7fxX1x49e2xX3xX68xX3xX1xXdxXa0xX15xX3xX15xX6xX7bxX69xX3xXa8xX5aaxX3xX265xX1xX5aexX15xX1xX3xX13xXb7xX15xX1xX3xX25exX94xX15xX70xX3xX1xX7axX7bxXa0xX15xX3xX7fxX6xX15xX3xX31xX32xX4xX70xX3xXexX61xX15xX1xX3xX28xX39xX3xXcxXb7xX15xX1xXbaxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX3axX58xX7bxXaxX12xX0xX7xXexX64xX3axX15xX1bxX12xXdbxXbaxX3xX122xX6xX15xX1xX3xX7xX5aexX4xX1xX3xX4xX1exX15xX1bxX3xX4xX1xX24xX15xX1bxX3xX38xXdxX94xX15xX0xX46xX7xXexX64xX3axX15xX1bxX12xX3x79e9xX13axX6xX3axX3xX1bxX29xX173xX3xX4x4dd2xX3xXcxX64xX73xX68xX15xX1bxX3xX38xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX15xX1bxX3xX4xX1exX15xX1bxX3xX4xX1xX24xX15xX1bx6717xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX3axX58xX7bxX3xXbxX7fxX10xX15xXexX10xX64xXaxX12xX0xXdxX173xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7fxX10xX15xXexX10xX64xXaxX3xX7xXexX7bxX5xX10xX9xXaxX18dxXdxX58xXexX1xX69xX3xXcaxX6exXc8xXbxX198xX199xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX69xX3xX6exX2xXcdxXbxX198xX199xXaxX3xX7xX64xX4xX9xXaxX46xX46xXdxXbaxX13axX6xX3axX1xX6xXexXdxX15xX1xXbaxX38xX15xX46xX15xX10xX18dxX7xX46xX6exXc8xX2xXdcxX46xXdcxXcaxX58xXcdxX2xXc8xXc8xXcdxX2xXdcxXexX6fxXc8xXc8xXcdxX5xX6exX11exX1ddxX6exX6exXbaxX1e2xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX15xX1bxX3xX4xX1exX15xX1bxX3xX4xX1xX24xX15xX1bxX3xX28xX29xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX31xX32xX4xX3xX35xXdxX3xX38xX39xX3axX3xX1xX3axX3exXexX3xX35xX32xX15xX1bxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX3axX58xX7bxXaxX3xX7xXexX7bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX198xXexX11exX6xX5xXdxX1bxX15xX69xX3xX64xXdxX1bxX1xXexX199xXaxX12xX0xX7xXexX64xX3axX15xX1bxX12xX25bxXdxX5aexX173xX3xX35xX6cxX4xX0xX46xX7xXexX64xX3axX15xX1bxX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX3axX58xX7bxXaxX3xX7xXexX7bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX198xXexX11exX6xX5xXdxX1bxX15xX69xX3xX64xXdxX1bxX1xXexX199xXaxX12xX0xX10xX173xX12xX5bxX5aaxX3xX1ddxX59bxX0xX46xX10xX173xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX3axX58xX7bxXaxX3xX7xXexX7bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX198xXexX11exX6xX5xXdxX1bxX15xX69xX3xX64xXdxX1bxX1xXexX199xXaxX12xX0xX7xXexX64xX3axX15xX1bxX12xX31xX94xX3xX13xXdxXe4xXexX3xX28xX29xX15xX1bxX0xX46xX7xXexX64xX3axX15xX1bxX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX3axX58xX7bxXaxX3xX7xXexX7bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX198xXexX11exX6xX5xXdxX1bxX15xX69xX3xX4xX10xX15xXexX10xX64xX199xXaxX12xX0xXdxX173xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX58xXexX1xX7axX173xX13axX3xX58xX1xXdxX58xX10xX3xXdxX7fxX10xX15xXexX10xX64xXaxX3xX7xXexX7bxX5xX10xX9xXaxX18dxXdxX58xXexX1xX69xX3xXcaxX6exXc8xXbxX198xX199xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX69xX3xXcdxXc9xXcdxXbxX198xX199xXaxX3xX7xX64xX4xX9xXaxX46xX46xXdxXbaxX13axX6xX3axX1xX6xXexXdxX15xX1xXbaxX38xX15xX46xX15xX10xX18dxX7xX46xX6exXc8xX2xXdcxX46xXdcxXcaxX58xXcdxX2xXc8xX2xX48cxXc8xXdcxXexXdbxX6fxXdcxXcdxX5xXdcxX11exXexX1xX3axX15xX1bxX11exX13axX6xX3axX11exX4xX3axX15xX1bxX11exX4xX1xX7axX15xX1bxXbaxX1e2xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX15xX1bxX3xX4xX1exX15xX1bxX3xX4xX1xX24xX15xX1bxX3xX28xX29xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX31xX32xX4xX3xX35xXdxX3xX38xX39xX3axX3xX1xX3axX3exXexX3xX35xX32xX15xX1bxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12