Tuổi trẻ Trường THPT Nguyễn Trung Thiên làm sạch bải biển Thạch Hải
(Baohatinh.vn) - Chiều 6/4, hơn 450 ĐVTN Trường THPT Nguyễn Trung Thiên (Thạch Hà, Hà Tĩnh) tích cực vệ sinh môi trường ở bãi tắm Thạch Hải và tuyên truyền cho người dân về ý thức giữ gìn bãi biển xanh, sạch, đẹp.
b437x154e1x1529fx12dbcxbcfcx148aexc084xff4exb6b9xX7x12e80xc3ecxe607xdae8xb668x121c6xX5x15b9bxXaxb53bxXcxc15dx15011xXdxX3xXex1526bx15c7bxX3xXcxX19x134a3x12d60xec55x15592xX3xXcxba9exe1b3xXcxX3x13bc3xX21xX14x10d52xdc97xX20xX3xXcxX19xX14xX20xX21xX3xXcxX1xXdx157d0xX20xX3xX5x15a99x14369xX3xX7xfdafxX4xX1xX3xf096x13552xXdxX3xX44xXdxbad6xX20xX3xXcxX1xX40xX4xX1xX3xX24xX45xXdxX0xd6b3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX10xX6xbb38xXaxX12x16067xX1xXdx1434fxX14xX3xc061xX57xec9exdf57xX3xX1x133c8xX20xX3xX74xfae5x104f2xX3x15094x15638xXcxX28xX3xXcxX19xX1exX1fxX20xX21xX3xXcxX24xX25xXcxX3xX28xX21xX14xX2bxX2cxX20xX3xXcxX19xX14xX20xX21xX3xXcxX1xXdxX38xX20xX3xd28dxXcxX1xX40xX4xX1xX3xX24xX3cxX75xX3xX24xX3cxX3xXcx1151fxX20xX1xf4dexX3xXexdf66xX4xX1xX3xX4xe30exX4xX3x112b7xc4fbxX3xX7xXdxX20xX1xX3xX3dxf912xXdxX3xXexX19xX1exX1fxX20xX21xX3x14970xX3xX44x114dbxXdxX3xXexbf3dxX3dxX3xXcxX1xX40xX4xX1xX3xX24xX45xXdxX3xXc0xX3cxX3xXexX14xX2bxX38xX20xX3xXexX19xX14xX2bxX6fxX20xX3xX4xX1x14f1cxX3xX20xX21xX1exX1fxXdxX3xX69x10f65xX20xX3xXc0xX6fxX3x116aaxX3xXexX1x14868xX4xX3xX21xXdx14639xX3xX21x13cdcxX20xX3xX44xXd6xXdxX3xX44xXdxX4axX20xX3xb85exX6xX20xX1xX75xX3xX7xX40xX4xX1xX75xX3x142c6xf7acxXbxeaaexX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX10xX20xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX3dxX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6cxX10xX20xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXax122faxXdxX69xXexX1x10cbdxX3xX72xX2xX7cxXbxX120x13f77xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX168xX3xX74xX2xX7dxXbxX120xX16fxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX168xX57xX57xXdxX12fxX44xX6xXf9xX1xX6xXexXdxX20xX1xX12fxXc0xX20xX57xX20xX10xX163xX7xX57xX2xd739xX2x11790xX57xX72xX1a2xX69xX72xX2xd90cxX74xf7dcxX1adxX7dxXexX1abxX7cxX1abxX2xX74xX5xX7dxX12fxbf75xXbxX21x12ecdxX19xX9xX2xX2xX1adxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xXcxX19xX1exX1fxX20xX21xX3xXcxX24xX25xXcxX3xX28xX21xX14xX2bxX2cxX20xX3xXcxX19xX14xX20xX21xX3xXcxX1xXdxX38xX20xX3xX5xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX1xX3xX44xX45xXdxX3xX44xXdxX4axX20xX3xXcxX1xX40xX4xX1xX3xX24xX45xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX6xXbxXexXdxXf9xX20xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX120xXex14dcdxX6xX5xXdxX21xX20xX168xX3xX1b9xX14xX7xXexXdx13403xX2bxX16fxXaxX12xXcxX1xX10xXf9xX3xX7xXbdxX3xXbxX1xX102xX20xX3xX4xXc9xX20xX21xX3xXc0xX3cxX3xX1xX1exc130xX20xX21xX3xX69xefe8xX20xX3xX4x142fexX6xX3xX24xX14xX2bxXc1xX20xX3xX12cxXf9xX3cxX20xX3xXcxX1xX40xX4xX1xX3xX24xX3cxX75xX3xX7fxXf9xX3cxX20xX3xXexX19xX1exX1fxX20xX21xX3xXc0xX3cxX3xX21xXdx156c5xXf9xX3xXc0xXdxX38xX20xX3xX4xX1xX265xX3xX20xX1xXdxXc1xX3dxX75xX3xX4xX28exX4xX3xX44xX40xX20xX3xX1xc5d3xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX12cxX1ex12a6exX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX3cxX20xX1xX3xXex1531fxX20xX21xX3xX20xX1xdd02xX3dxX3xXexX1xX14xX3xX21xXf9xX3dxX3xX19xX28exX4xX3xXexX19xX38xX20xX3xX4xX28exX4xX3xXexX14xX2bx14365xX20xX3xX12cxX1exX1fxX20xX21xX75xX3x137f3xX1xX14xX3xXc0xXbdxX4xX3xX4xXc9xX20xX21xX3xX4x111bbxX20xX21xX3xX69xX2aaxX4xX3xX44xX1fxX3xX44xXdxX4axX20xX12fxX12fxX12fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13aafxXf9xX69xX2bxX3xXbxX6cxX10xX20xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX3dxX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6cxX10xX20xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX163xXdxX69xXexX1xX168xX3xX72xX2xX7cxXbxX120xX16fxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX168xX3xX74xX2xX7dxXbxX120xX16fxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX168xX57xX57xXdxX12fxX44xX6xXf9xX1xX6xXexXdxX20xX1xX12fxXc0xX20xX57xX20xX10xX163xX7xX57xX2xX1a2xX2xX1a4xX57xX72xX1a2xX69xX72xX2xX1abxX74xX1adxX2xX1abxXexX74xX2xX72x1250exX74xX5xX7dxX12fxX1b9xXbxX21xX1bcxX19xX9xX1abxX1abxX1a2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xXcxX19xX1exX1fxX20xX21xX3xXcxX24xX25xXcxX3xX28xX21xX14xX2bxX2cxX20xX3xXcxX19xX14xX20xX21xX3xXcxX1xXdxX38xX20xX3xX5xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX1xX3xX44xX45xXdxX3xX44xXdxX4axX20xX3xXcxX1xX40xX4xX1xX3xX24xX45xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX6xXbxXexXdxXf9xX20xXaxX12xX12fxX12fxX12fxX3xX5xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX1xX3xX44xXd6xXdxX3xX44xXdxX4axX20xX12fxX12fxX12fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX10xX20xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX3dxX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6cxX10xX20xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX163xXdxX69xXexX1xX168xX3xX72xX2xX7cxXbxX120xX16fxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX168xX3xX74xX2xX7dxXbxX120xX16fxX3xX69xXdxX7xXbxX5xX6xX2bxX168xX3xX44xX5xXf9xX4xX2eexX16fxX3xX3dxX6xX19xX21xXdxX20xX233xX5xX10xX240xXexX168xX3xX6xX14xXexXf9xX16fxX3xX3dxX6xX19xX21xXdxX20xX233xX19xXdxX21xX1xXexX168xX3xX6xX14xXexXf9xX16fxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX168xX57xX57xXdxX12fxX44xX6xXf9xX1xX6xXexXdxX20xX1xX12fxXc0xX20xX57xX20xX10xX163xX7xX57xX2xX1a2xX2xX1a4xX57xX72xX1a2xX69xX72xX2xX1abxX74xX1adxX2xX74xXexX1a2xX72xX398xX7dxX2xX5xX7dxX12fxX1b9xXbxX21xX1bcxX19xX9xX2xX74xX72xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xXcxX19xX1exX1fxX20xX21xX3xXcxX24xX25xXcxX3xX28xX21xX14xX2bxX2cxX20xX3xXcxX19xX14xX20xX21xX3xXcxX1xXdxX38xX20xX3xX5xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX1xX3xX44xX45xXdxX3xX44xXdxX4axX20xX3xXcxX1xX40xX4xX1xX3xX24xX45xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX6xXbxXexXdxXf9xX20xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX120xXexX233xX6xX5xXdxX21xX20xX168xX3xX1b9xX14xX7xXexXdxX240xX2bxX16fxXaxX12xX12fxX12fxX12fxX3xXc0xX3cxX3xX69xX2aaxX20xX3xXc0xXc1xX3xX7xXdxX20xX1xX3xXbxX1x13fadxX20xX3xX1xX3cxX20xX1xX3xX5xX6xX20xX21xX3xXexX19xf9e2xX20xX21xX3xX4xX102xX2bxX75xX3xX69xX2aaxX20xX3xX4xX28exXexX3xXc0x11b9exXdxX3xX5x135dbxXbxX3xX69xX2aaxX4xX3xXexX14xX2bxX2e4xX20xX3xX12cxX1exX1fxX20xX21xX3xXc0xX10xX20xX3xX44xX1fxX3xX2eexbbf7xX75xX3xX7xX6xX20xX3xX5xX5aaxXbxX3xX3dxd6bbxXexX3xX44x150cbxX20xX21xX75xX3xXc0xXc1xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX12cxX1exX1fxX20xX21xX3xX12cxXdxX3xX19xX6xX3xX44xXdxX4axX20xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX10xX20xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX3dxX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6cxX10xX20xXexX10xX19xX3xX69xXexX1xX14xX3dxX44xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX163xXdxX69xXexX1xX168xX3xX72xX2xX7cxXbxX120xX16fxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX168xX3xX74xX2xX7dxXbxX120xX16fxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX168xX57xX57xXdxX12fxX44xX6xXf9xX1xX6xXexXdxX20xX1xX12fxXc0xX20xX57xX20xX10xX163xX7xX57xX2xX1a2xX2xX1a4xX57xX72xX1a2xX69xX72xX2xX1abxX74xX1adxX1adxX74xXexX1a2xX7cxX7cxX1a2xX398xX5xX7dxX12fxX1b9xXbxX21xX1bcxX19xX9xX1abxX7dxX1a4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xXcxX19xX1exX1fxX20xX21xX3xXcxX24xX25xXcxX3xX28xX21xX14xX2bxX2cxX20xX3xXcxX19xX14xX20xX21xX3xXcxX1xXdxX38xX20xX3xX5xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX1xX3xX44xX45xXdxX3xX44xXdxX4axX20xX3xXcxX1xX40xX4xX1xX3xX24xX45xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX6xXbxXexXdxXf9xX20xXaxX12x10520xX28exX4xX3xX12cxX1exX2b4xX4xX3xXexX1xX14xX3xX21xXf9xX3dxX75xX3xXexc8d7xXbxX3xX2eexX2e4xXexX3xX12cx13836xX20xX21xX3xX20xX78xXdxX3xd86fxX14xX2bxX3xX12cxeac0xX20xX1xX75xX3xX120xd11fxX3xX5xX108xX3xX12cxb8efxXexX3xXexX19xX1exX25cxX4xX3xX2eexX1xXdxX3xX4xX1xXc9xX20xX3xX5xX5aaxXbxX0xX57xXbxX12xX0xX69xXdxXc0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xX19xX10xX5xX6xXexX10xX69xXaxX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX233xXexX1xX14xX3dxX44xX233xX6xX20xX69xX233xX7xX6xXbxXf9xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxd27axX585xX20xX3xX1adxX7dxX7dxX3xX1xXf9xX40xXexX3xX12cxX2fcxX20xX21xX75xX3xX4xXc9xX20xX21xX3xXexX19xX114xX20xX1xX3xX4xX1xX3cxXf9xX3xX3dxX2c3xX20xX21xX3xX12cxX40xXdxX3xX1xX2fcxXdxX3xX1xX2fcxXdxX3xX5xXdxX38xX20xX3xX1xXdxXc1xXbxX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xX20xXdxX38xX20xXaxX3xX1xX19xX10xX240xX9xXaxX57xX69xXf9xX6xX20xX233xXexX1xX10xX57xX21xX6xX20xX233xX1adxX7dxX7dxX233xX1xXf9xX6xXexX233xX69xXf9xX20xX21xX233xX4xXf9xX20xX21xX233xXexX19xXdxX20xX1xX233xX4xX1xX6xXf9xX233xX3dxX14xX20xX21xX233xX69xX6xXdxX233xX1xXf9xXdxX233xX1xXf9xXdxX233xX5xXdxX10xX20xX233xX1xXdxX10xXbxX233xXexX1xX6xX20xX1xX233xX20xXdxX10xX20xX57xX2xX1abxX7dxX72xX1a4xX1abxX12fxX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX21xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX57xX3dxX10xX69xXdxX6xX57xX2xX1adxX7dxX57xX20xX10xX163xX7xX57xX2xX1a2xX2xX1a4xX57xX2xX1adxX1a2xX69xX2xX1adxX2xX74xX1abxX2xX398xXexX1a2xX74xX7cxX1abxX72xX5xX7dxX12fxX1b9xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xXcxX19xX1exX1fxX20xX21xX3xXcxX24xX25xXcxX3xX28xX21xX14xX2bxX2cxX20xX3xXcxX19xX14xX20xX21xX3xXcxX1xXdxX38xX20xX3xX5xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX1xX3xX44xX45xXdxX3xX44xXdxX4axX20xX3xXcxX1xX40xX4xX1xX3xX24xX45xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxXc0xX12xX0xX7xXexX19xXf9xX20xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX783xX585xX20xX3xX1adxX7dxX7dxX3xX1xXf9xX40xXexX3xX12cxX2fcxX20xX21xX75xX3xX4xXc9xX20xX21xX3xXexX19xX114xX20xX1xX3xX4xX1xX3cxXf9xX3xX3dxX2c3xX20xX21xX3xX12cxX40xXdxX3xX1xX2fcxXdxX3xX1xX2fcxXdxX3xX5xXdxX38xX20xX3xX1xXdxXc1xXbxX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xX20xXdxX38xX20xXaxX3xX1xX19xX10xX240xX9xXaxX57xX69xXf9xX6xX20xX233xXexX1xX10xX57xX21xX6xX20xX233xX1adxX7dxX7dxX233xX1xXf9xX6xXexX233xX69xXf9xX20xX21xX233xX4xXf9xX20xX21xX233xXexX19xXdxX20xX1xX233xX4xX1xX6xXf9xX233xX3dxX14xX20xX21xX233xX69xX6xXdxX233xX1xXf9xXdxX233xX1xXf9xXdxX233xX5xXdxX10xX20xX233xX1xXdxX10xXbxX233xXexX1xX6xX20xX1xX233xX20xXdxX10xX20xX57xX2xX1abxX7dxX72xX1a4xX1abxX12fxX1xXexX3dxXaxX12xX783xX585xX20xX3xX1adxX7dxX7dxX3xX1xXf9xX40xXexX3xX12cxX2fcxX20xX21xX75xX3xX4xXc9xX20xX21xX3xXexX19xX114xX20xX1xX3xX4xX1xX3cxXf9xX3xX3dxX2c3xX20xX21xX3xX12cxX40xXdxX3xX1xX2fcxXdxX3xX1xX2fcxXdxX3xX5xXdxX38xX20xX3xX1xXdxXc1xXbxX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xX20xXdxX38xX20xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX19xXf9xX20xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xXcxX1xXdxX2e4xXexX3xXexX1xXbdxX4xX3xX4xX1xX3cxXf9xX3xX3dxX2c3xX20xX21xX3xX7fxX40xXdxX3xX1xX2fcxXdxX3xX24xX2fcxXdxX3xc716xXdxX38xX20xX3xX1xXdxXc1xXbxX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xX20xXdxX38xX20xX3xX4xX28exX4xX3xX4xX5aaxXbxX3xX20xX1xXdxXc1xX3dxX3xX2eex15867xX3xX1adxX7dxX2xX1a2xX3xX233xX3xX1adxX7dxX1adxX74xX75xX3xXexX1xX1fxXdxX3xX21xXdxX6xX20xX3xX714xX14xX6xX75xX3xX4xX28exX4xX3xX4xX5aaxXbxX3xX44xX2fcxX3xX24xX2fcxXdxX3xXexX19xXf9xX20xX21xX3xXexXf9xX3cxX20xX3xXexebacxX20xX1xX3xX24xX3cxX3xXcxXb2xX20xX1xX3xX12cxXd6xX3xXexX15xX3xX4xX1xX10cxX4xX3xX21xX585xX20xX3xX1adxX7dxX7dxX3xX1xXf9xX40xXexX3xX12cxX2fcxX20xX21xX75xX3xX4xXc9xX20xX21xX3xXexX19xX114xX20xX1xX75xX3xXbxX1xX585xX20xX3xXc0xXdxXc1xX4xX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xX20xXdxX38xX20xX3xX4xX2c9xX3xX108xX3xX20xX21xX1xXb2xX6xX12fxX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxXc0xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX24xX3cxX3xXcxXb2xX20xX1xX3xX5xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX1xX3xX4xX28exX4xX3xX44xXd6xXdxX3xX44xXdxX4axX20xX3xX12cxX2c9xX20xX3xX3dxX5a6xX6xX3xX69xX14xX3xX5xX719xX4xX1xX3xX3dxX25cxXdxXaxX3xX1xX19xX10xX240xX9xXaxX57xX120xX6xX233xX1xXf9xXdxX57xXexX14xXf9xXdxX233xXexX19xX10xX233xX1xX6xX233xXexXdxX20xX1xX233xX5xX6xX3dxX233xX7xX6xX4xX1xX233xX4xX6xX4xX233xX44xX6xXdxX233xX44xXdxX10xX20xX233xX69xXf9xX20xX233xX3dxX14xX6xX233xX69xX14xX233xX5xXdxX4xX1xX233xX3dxXf9xXdxX57xX2xX1abxX7dxX7cxX1abxX7dxX12fxX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX21xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX57xX3dxX10xX69xXdxX6xX57xX2xX1adxX7dxX57xX20xX10xX163xX7xX57xX2xX1a2xX2xX1adxX57xX72xX1a2xX69xX7dxX2xX74xX7cxX7cxX1adxX2xXexX1a4xX1abxX72xX7cxX2xX5xX7dxX12fxX1b9xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xXcxX19xX1exX1fxX20xX21xX3xXcxX24xX25xXcxX3xX28xX21xX14xX2bxX2cxX20xX3xXcxX19xX14xX20xX21xX3xXcxX1xXdxX38xX20xX3xX5xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX1xX3xX44xX45xXdxX3xX44xXdxX4axX20xX3xXcxX1xX40xX4xX1xX3xX24xX45xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxXc0xX12xX0xX7xXexX19xXf9xX20xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX24xX3cxX3xXcxXb2xX20xX1xX3xX5xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX1xX3xX4xX28exX4xX3xX44xXd6xXdxX3xX44xXdxX4axX20xX3xX12cxX2c9xX20xX3xX3dxX5a6xX6xX3xX69xX14xX3xX5xX719xX4xX1xX3xX3dxX25cxXdxXaxX3xX1xX19xX10xX240xX9xXaxX57xX120xX6xX233xX1xXf9xXdxX57xXexX14xXf9xXdxX233xXexX19xX10xX233xX1xX6xX233xXexXdxX20xX1xX233xX5xX6xX3dxX233xX7xX6xX4xX1xX233xX4xX6xX4xX233xX44xX6xXdxX233xX44xXdxX10xX20xX233xX69xXf9xX20xX233xX3dxX14xX6xX233xX69xX14xX233xX5xXdxX4xX1xX233xX3dxXf9xXdxX57xX2xX1abxX7dxX7cxX1abxX7dxX12fxX1xXexX3dxXaxX12xXcxX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX24xX3cxX3xXcxXb2xX20xX1xX3xX5xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX1xX3xX4xX28exX4xX3xX44xXd6xXdxX3xX44xXdxX4axX20xX3xX12cxX2c9xX20xX3xX3dxX5a6xX6xX3xX69xX14xX3xX5xX719xX4xX1xX3xX3dxX25cxXdxX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX19xXf9xX20xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX80xX25cxXdxX3xX7xXbdxX3xXexX1xX6xX3dxX3xX21xXdxX6xX3xXexXb8xX4xX1xX3xX4xXbdxX4xX3xX4xX265xX6xX3xXexX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX20xX21xX3cxX20xX1xX3xXcxX28x12307x11099xXcxX3xX4xX5a6xX20xX21xX3xX4xX28exX4xX3xX12cxX719xX6xX3xXbxX1xX1exX78xX20xX21xX3xXc0xX3cxX3xX6cxXc9xX20xX21xX3xXexX2bxX3xX6cxX6xX19xX5xX7xX44xX10xX19xX21xX3xX80xXdxXc1xXexX3xX28xX6xX3dxX75xX3xXexX19xXf9xX20xX21xX3xX20xX21xX3cxX2bxX3xX1a4xX2xX57xX1a4xX75xX3xX4xX28exX4xX3xX44xXd6xXdxX3xX44xXdxX4axX20xX3xXcxX1xX40xX4xX1xX3xX24xX45xXdxX3xXa3xXcxX1xX40xX4xX1xX3xX24xX3cxXb5xX75xX3xXcxX1xXdxX38xX20xX3xX6cxX585xX3dxX3xXa3xX6cxc456xX3dxX3x11f49xX14xX2bxX38xX20xXb5xX3xX12cxX1exX2b4xX4xX3xX5xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX1xX3xX12cxX4axX3xX12cxX2c9xX20xX3xX2eexX1xX28exX4xX1xX3xXc0xX3cxXf9xX3xX3dxX5a6xX6xX3xX69xX14xX3xX5xX719xX4xX1xX3xX1xX5c5xX3xX1adxX7dxX2xX1a2xX12fxX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxXc0xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX24xX3cxX3xXcxXb2xX20xX1xX3xX1xX1exXd3xX20xX21xX3xX10cxX20xX21xX3x1370dxX28xX21xX3cxX2bxX3xX4xX1xX265xX3xX20xX1xX704xXexX3xX120xX6xX20xX1xbdc8xXaxX3xX1xX19xX10xX240xX9xXaxX57xX69xXf9xX6xX20xX233xXexX1xX10xX57xXexX14xXf9xXdxX233xXexX19xX10xX233xX1xX6xX233xXexXdxX20xX1xX233xX1xX14xXf9xX20xX21xX233xX14xX20xX21xX233xX20xX21xX6xX2bxX233xX4xX1xX14xX233xX20xX1xX6xXexX233xX120xX6xX20xX1xX57xX2xX72xX1a2xX7cxX1abxX7dxX12fxX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX21xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX57xX3dxX10xX69xXdxX6xX57xX2xX1adxX7dxX57xX20xX10xX163xX7xX57xX2xX1a2xX7dxX1a2xX57xX2xX1a4xX1adxX69xX7dxX2xX1a2xX1adxX398xX2xX7cxXexX2xX7dxX1a4xX1a2xX2xX5xX7dxX12fxX1b9xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xXcxX19xX1exX1fxX20xX21xX3xXcxX24xX25xXcxX3xX28xX21xX14xX2bxX2cxX20xX3xXcxX19xX14xX20xX21xX3xXcxX1xXdxX38xX20xX3xX5xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX1xX3xX44xX45xXdxX3xX44xXdxX4axX20xX3xXcxX1xX40xX4xX1xX3xX24xX45xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxXc0xX12xX0xX7xXexX19xXf9xX20xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX24xX3cxX3xXcxXb2xX20xX1xX3xX1xX1exXd3xX20xX21xX3xX10cxX20xX21xX3xXe05xX28xX21xX3cxX2bxX3xX4xX1xX265xX3xX20xX1xX704xXexX3xX120xX6xX20xX1xXe18xXaxX3xX1xX19xX10xX240xX9xXaxX57xX69xXf9xX6xX20xX233xXexX1xX10xX57xXexX14xXf9xXdxX233xXexX19xX10xX233xX1xX6xX233xXexXdxX20xX1xX233xX1xX14xXf9xX20xX21xX233xX14xX20xX21xX233xX20xX21xX6xX2bxX233xX4xX1xX14xX233xX20xX1xX6xXexX233xX120xX6xX20xX1xX57xX2xX72xX1a2xX7cxX1abxX7dxX12fxX1xXexX3dxXaxX12xXcxX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX24xX3cxX3xXcxXb2xX20xX1xX3xX1xX1exXd3xX20xX21xX3xX10cxX20xX21xX3xXe05xX28xX21xX3cxX2bxX3xX4xX1xX265xX3xX20xX1xX704xXexX3xX120xX6xX20xX1xXe18xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX19xXf9xX20xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX24xX1exXd3xX20xX21xX3xX10cxX20xX21xX3xXaxX28xX21xX3cxX2bxX3xX4xX1xX265xX3xX20xX1xX704xXexX3xX120xX6xX20xX1xXaxX3xXexXf9xX3cxX20xX3xX714xX14xX725xX4xX3xX5xX585xX20xX3xXexX1xX10cxX3xX20xX1xX5aaxXexX3xX20x10d5dxX3dxX3xX1adxX7dxX2xX1a2xX75xX3xX20xX21xX3cxX2bxX3xX2xX7dxX57xX1a4xX75xX3xX2xX7dxX7dx1424dxX3xX4xX28exX4xX3xX4xX5aaxXbxX3xX44xX2fcxX3xX12cxXf9xX3cxX20xX3xXexXa61xX20xX1xX3xX24xX3cxX3xXcxXb2xX20xX1xX3xX12cxXd6xX3xX12cxX594xX20xX21xX3xX5xXf9xX40xXexX3xX19xX6xX3xX714xX14xX102xX20xX3xXc0xXc1xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX3dxXc9xXdxX3xXexX19xX1exX1fxX20xX21xX75xX3xXexX1xX14xX3xX21xXf9xX3dxX3xX120xX71fxX3xX5xX108xX3xX19xX28exX4xX3xXexX1xX45xXdxX75xX3xXbxX1xX28exXexX3xX714xX14xX6xX20xX21xX3xX12cxX1exX1fxX20xX21xX3xX5xX3cxX20xX21xX3xX20xX21x122a6xX3xX120xX2c9xX3dxX75xX3xX4xX1xXa61xX20xX1xX3xXexX19xX6xX20xX21xX3xXc0xX1exX1fxX20xX3xX1xX2fcxX3xXexX40xXdxX3xX4xX28exX4xX3xX12cxX719xX6xX3xXbxX1xX1exX78xX20xX21xX12fxX12fxX12fxX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxXc0xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX14xX5xX12xX0xX57xX69xXdxXc0xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcf9dxX14xXexX1xXf9xX19xXaxX12x11fc2xX1xXdaxX4xX3xXd1axX6xXdxX0xX57xXbxX12
Khắc Mai