Tiếng nổ siêu thanh bí ẩn dọc bờ biển Mỹ
Các nhà khoa học Mỹ ghi nhận ít nhất 10 tiếng nổ siêu thanh ở khu vực từ miền nam bang New Jersey đến New York, Mỹ, chỉ trong một buổi chiều.
39e1x852dx7447xbebcx72ecx6e4axX0x5c97x9a23xc550x52a6x3f36x94a6xc1aaxXcx4ac3x47d8x8f68x5381xX2x8498xXaxc723xXfxX4xX11xX2xa637xc67exac32xX8xX1bx5ca6xX8xXcxX2x5833x525axX8xX13xX6xXbxX1bxX6xX8x5cfdx6194xX8xc770xX1bxX8xX1xb860xX9xX8xX2cx55d5xX8xX2cxX2x80f6xX1bxX8xb9fax73ddxX0xb379xX6xX7xX4xX0xX41xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xc82cxX15xXbxX1xXfxX4xa917xa054xX9xX8xX1bxX6x69cbxX8xafadxX6x881exXbxX8xX6xX33xX9xX8xX3exX3fxX8xX1cxX6xX2xX8xX1bxX6x9dc6xX1bxX8xX2dxX13xX8xX1bxX6x6627xX13xX8xX7x45cbxX8xX13xX2xX1axX1bxX1cxX8xX1bxX1fxX8xXcxX2xX23xX24xX8xX13xX6xXbxX1bxX6xX8x6079xX8xX64xX6xX24xX8xX3x645dxX9xX8xX13x9f4bxX8x6783xX2x4491xX1bxX8xX1bxXbxXa5xX8xX2cxXbxX1bxX1cxX8x7228xX15x911fxX8x7c4cxX15x995dxXcxX15x4d4cxX8xa598xX1axX1bxX8xXb3xX15xXb5xX8x9b8exX66xXb9xX64xb8a1xX8xX3exX3fxXcaxX8xX9xX6x8d36xX8xX13xXb9xX66xX1bxX1cxX8xXa5x7032xX13xX8xX2cxX24xX1fxX2xX8xX9xX6xX2xXa7xX24x9172xX0xX41xX10xX4xX0xX13xXbxX2cxXaxX15xX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX1bxX1cxXexXfxX82xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX1bxX1cxXexXfx578axXfxX8xX2cxX66xXb9xX1xX15xXb9xXexXfxX82xXfxX4xX0xX13xX2cxX66xX1xXbcxX4xX0xX13xXb9xX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xbe9bxX66xX1xXbcxXfxX8xXcxX13xXbcxXaxX15xXexXfxX13xX15xa690xX13x5cffxXbxXaxX2xX1cxX1bx9880xX8xa4f1xX24xXcxX13xX2x3a7fxXbcx4198xXfxX4xX0xX2xXa5xX1cxX8xXcxXb9xX9xXexXfxX41xX41xX2xXe8xX2cxXbxX66xX6xXbxX13xX2xX1bxX6xXe8xX3xX1bxX41xX1bxX15xXb5xXcxX41xX7x9550xX82x8aacxX41xX7xX82x69e9xX1xX180xX7xX17cxX180xX180xX82xX82xX13xX7xX82xX82x9048xX180xX7xXaxX82xXe8xX14fxX10xX1cxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX66xba9fxXa5xXbxX1cxX15xXfxX8xXb5xX2xX1xX13xX6xXexXfxX180xX82xX82xX10xX145xXfxX8xXb5xX2xX1xX13xX6xXexXfxX180xX82xX82xX10xX145xXfxX8xX41xX4xX0xX41xX13xX1xX4xX0xX41xX13xXb9xX4xX0xX13xXb9xX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX136xX66xX1xXbcxXfxX8xXcxX13xXbcxXaxX15xXexXfxX13xX15xX145xX13xX147xXbxXaxX2xX1cxX1bxX14dxX8xX14fxX24xXcxX13xX2xX154xXbcxX156xXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX5cxXbxX10xX13xX2xX66xX1bxXfxX4xXb3xX6xX62xX8xX9xX6xadd7xX9xX8xX13xXb9xX5dxX9xX6xX8xXaxX66xc9e8xX2xX8xX13xXb9xXa3xX8xX64xX6x7e02xX8xX1bx4204xX1bxX1cxX8xX13xX2xX1axX1bxX1cxX8xX1bxX1fxX8xXcxX2xX23xX24xX8xX13xX6xXbxX1bxX6xX8xX1xX66xX8xXa5xX5dxXbcxX8xX2cxXbxXbcxX8xX13xX227xX66xX8xXb9xXbxXe8xX8x9571xX1bxX6xX14dxX8x6555xX11xXe8xX0xX41xX10xX4xX0xX41xX13xX1xX4xX0xX41xX13xXb9xX4xX0xX41xX13xX2cxX66xX1xXbcxX4xX0xX41xX13xXbxX2cxXaxX15xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX136xX66xX1xXbcxXfxX8xXcxX13xXbcxXaxX15xXexXfxX13xX15xX145xX13xX147xXbxXaxX2xX1cxX1bxX14dxX8xX14fxX24xXcxX13xX2xX154xXbcxX156xXfxX4xX11xX6xX15xX66xX8x7314xX2xX3xX15xX8x4038xX9xX2xX15xX1bxX9xX15xXcaxX8xX13xX2xX1axX1bxX1cxX8xX1bxX1fxX8xXcxX2xX23xX24xX8xX13xX6xXbxX1bxX6xX8xXbex3e52xX24xX8xX13xX2xX23xX1bxX8xXbexa802x66ecxX9xX8xX1cxX6xX2xX8xXaxX227xX2xX8xX3xX62xX66xX8xX7xX6xX8xb388xX17cxX8xX9xX6xX2xXa7xX24xX8x5721xX24xXbxX8xX98xX8xX3xae43xX8xX13xXb9xX2dxX8xX9xX5dxX9xX6xX8xX56xXbxXa5xXa5xX66xX1bxX13xX66xX1bxXcaxX8xXb3xX15xXb5xX8xXb7xX15xXb9xXcxX15xXbcxX8xX2cxXbxX8xX64xX2xXaxX66xXa5xX15xX13xX8xX3xXa7xX8xX10xX6xX2dxXbxX8xX2cx4408xX9xX8xX147xX8xXbexbf32xX1bxX1cxX8xX2cxX33bxX9xXe8xX8xX11xXb9xX66xX1bxX1cxX8xX9xX6xX2e3xXbxX8xXbexX2daxXbcxX8xX6xXbxX2xX8xX13xX2xX1axX1bxX1cxX8xXcxXbxX24xXcaxX8xXa5xX5dxXbcxX8xXbexX66xX8xXbexX306xXbxX8xX9xX6xX7exX1bxX8xX13xX6xX24xX8xXbexX2e3xX2e4xX9xX8xX18dxX8xX13xX2xX1axX1bxX1cxX8xX1bxX1fxX8xXcxX2xX23xX24xX8xX13xX6xXbxX1bxX6xX8xX64xX6xX5dxX9xX8xX1xX33xX9xX8xX2cxX37xX8xc690xX341xX1bxX1cxX8xX1bxX2e3xbab5xX9xX8xX3exX3fxXe8xX8xX3exXdbxX13xX8xX10xX6xX5dxX13xX8xX1bxX1cxX341xX1bxX8xX3xX2xX23xX1bxX8xX9x7429xXbxX8xX5cxbaabxX9xX8xa72axX6xX230xX66xX8xXcxX5dxX13xX8xX3a3xX306xXbxX8xX9xX6xX7exX13xX8xX3exX3fxX8x998cxc663xX2bcxa68axX2bcx5ceaxX8xX9xX6xX66xX8xX2cxX2xX1axX13xX8xX9xX5dxX9xX8xX1bxX6xX62xX8xX64xX6xX66xXbxX8xX6xX33xX9xX8xX9xX6xX2e3xXbxX8xX9xa401xX8xX13xX6xX341xX1bxX1cxX8xX13xX2xX1bxX8xX3xXa7xX8xX1bxX6x4a18xX1bxX1cxX8xX13xX2xX1axX1bxX1cxX8xX1bxX1fxX8xXcxX2xX23xX24xX8xX13xX6xXbxX1bxX6xX8xX1bxX62xXbcxXe8xX0xX41xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX136xX66xX1xXbcxXfxX8xXcxX13xXbcxXaxX15xXexXfxX13xX15xX145xX13xX147xXbxXaxX2xX1cxX1bxX14dxX8xX14fxX24xXcxX13xX2xX154xXbcxX156xXfxX4xX11xX2xX1axX1bxX1cxX8xX1bxX1fxX8xXcxX2xX23xX24xX8xX13xX6xXbxX1bxX6xX8xXcxX2xX1bxX6xX8xXb9xXbxX8xX64xX6xX2xX8xXa5xXdbxX13xX8xX3xX76xX13xX8xX13xX6xX3bxX8xX3e1xX6xX66x3c2axX9xX8xX3xX3c9xX8xX1bxX1fxX3e6xX8xX1xX2xX8xX9xX6xX24xXbcxX3bxX1bxX8xX98xX8xX13x640exX9xX8xXbexXdbxX8xX1bxX6xXbxX1bxX6xX8xX6x7125xX1bxX8xac94xXa5xX8xX13xX6xXbxX1bxX6xX8xX3e1xX7xXe8xX2f6xX2f6xX180xX8xX64xXa5xX41xX6xX3e6xXcaxX8xX10xX6xX5dxX13xX8xXb9xXbxX8xXcxX408xX1bxX1cxX8xX145xX24xX1bxX1cxX8xX64xX2dxX9xX6xXcaxX8xX13xX6xX15xX66xX8xXb7xX66xX6xX1bxX8xX136xX15xXaxXaxX2xX1bxX2xXcaxX8xX1bxX6xX62xX8xXbexX306xXbxX8xX3xX76xX13xX8xXax7442xX8xX98xX8xX11xXb9xX24xX1bxX1cxX8xX13xX4bdxXa5xX8xX11xX6xX341xX1bxX1cxX8xX13xX2xX1bxX8xX3a3xXdbxX1bxX1cxX8xXbexX7exX13xX8xX13xX6xX24xXdbxX9xX8xX3e2xX2bcxX3e4xX2bcxX8xX13xX227xX2xX8xX3e4xX66xXaxX1xX15xX1bxXcaxX8xX5cxX66xXaxX66xXb9xXbxX1xX66xXe8xX8xXb3xX1cxX24xXbcxX23xX1bxX8xX1bxX6xX4bdxX1bxX8xX1cxX4bdxXbcxX8xXb9xXbxX8xX1bxX6xX419xX1bxX1cxX8xX13xX2xX1axX1bxX1cxX8xX1bxX1fxX8xXcxX2xX23xX24xX8xX13xX6xXbxX1bxX6xX8xX1xX33xX9xX8xX2cxX37xX8xX2cxX2xX3bxX1bxX8xX3exX3fxX8xX3x7f27xX1bxX8xX9x3c2exX1bxX8xXaxX62xX8xXbexX2xXa7xX24xX8xX2cxX2dxX8xX2fxX1bxXe8xX8xX11xX24xXbcxX8xX1bxX6xX2xX23xX1bxXcaxX8xX136xX15xXaxXaxX2xX1bxX2xX8xX1bxX6xX7exX1bxX8xXa5xX227xX1bxX6xX8xX1bxX1axX24xX8xX1bxX1cxX24xXbcxX23xX1bxX8xX1bxX6xX4bdxX1bxX8xXaxX62xX8xX1xX66xX8xXa5xXdbxX13xX8xX3xX3c9xX8xX1bxX1fxXcaxX8xX9xX6xX33bxX9xX8xX9xX6xX33bxX1bxX8xXcx7999xX8xX9xX408xX8xX1bxX1cxX2e3xX37xX2xX8xX9xX6xX21cxX1bxX1cxX8xX64xX2xX1axX1bxXe8xX0xX41xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX136xX66xX1xXbcxXfxX8xXcxX13xXbcxXaxX15xXexXfxX13xX15xX145xX13xX147xXbxXaxX2xX1cxX1bxX14dxX8xX14fxX24xXcxX13xX2xX154xXbcxX156xXfxX4xXb3xX6xX62xX8xX9xX6xX21cxX9xX8xX13xXb9xX5dxX9xX6xX8xXaxX66xX227xX2xX8xX13xXb9xXa3xX8xX64xX6xX230xX8xX1bxX233xX1bxX1cxX8xXaxX2xX23xX1bxX8xX2ffxX24xXbxX1bxX8xXbexX1axX1bxX8xX5cxX4baxX8xXcxX98xX8xX136xXbxXbcxX8xa106xXbxXaxXaxX66xX10xXcxX8xX9xX3c5xXbxX8xX5cxX4baxX8xX2ffxX24xXbxX1bxX8xX56xX62xX1bxX1cxX8xX64xX6xX341xX1bxX1cxX8x8bbexcb17xX8xX13xXb9xX3c9xX8xX3exX3fxX8xX3e1xXb3x6cccxX2bcxX696xX3e6xX8xX13xXb9xX23xX1bxX8xXbexX230xX66xX8xX66bxXbxXaxXaxX66xX10xXcxX8xX98xX8xX68axX2xXb9xX1cxX2xX1bxX2xXbxXcaxX8xX1bxX4baxX2xX8xX10xX6xX408xX1bxX1cxX8xX1bxX6xX419xX1bxX1cxX8xX13xX23xX1bxX8xXax6d6fxXbxX8xX1bxX6xa24fxX8xX3xX62xX8xX13xX6xX6cdxX8xX1bxX1cxX6xX2xc578xXa5xX8xX2cxXbxXbcxX8xX13xX6xX15xX66xX8xXbexX306xX1bxX6xX8xX64x8379xX8xX98xX8xX2cxX37xX8xX3a3xX341xX1bxX1cxXe8xX8xX11xX6xX15xX66xX8xX696xX136xX5cxX8xXb3xX15xXb5xXcxXcaxX8xX5cxX4baxX8xX2ffxX24xXbxX1bxX8x3f6exX24xX230xX1bxX8xXaxX50cxX8xX56xX62xX1bxX1cxX8xX64xX6xX341xX1bxX1cxX8xX2b7xX2xX23xX1bxX8xX2cxXbxX1bxX1cxX8xX3exX3fxX8xX3xX62xX8xX136xXdbxX8xX13xX2e3xX8xXaxX6dfxX1bxX6xX8xadecxX6xX58fxX1bxX1cxX8xX13xX6xX3c5xX8xX3ccxX6xX341xX1bxX1cxX8xX1cxX2xXbxX1bxX8xX136xX33bxX9xX8xX3exX3fxX8xX9xX68bxX1bxX1cxX8xX145xX5dxX9xX8xX1bxX6xX76xX1bxX8xX6xX33xX8xX64xX6xX341xX1bxX1cxX8xX3xX76xX1bxX8xX6xX62xX1bxX6xX8xX9xX6xX24xXbcxX1axX1bxX8xX2cxXbxXbcxX8xX1bxX62xX66xX8xX1cxX2daxX1bxX8xX64xX6xX24xX8xX3xX9fxX9xX8xX10xX6xX5dxX13xX8xXb9xXbxX8xX13xX2xX1axX1bxX1cxX8xX1bxX1fxX8xXcxX2xX23xX24xX8xX13xX6xXbxX1bxX6xXe8xX0xX41xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX136xX66xX1xXbcxXfxX8xXcxX13xXbcxXaxX15xXexXfxX13xX15xX145xX13xX147xXbxXaxX2xX1cxX1bxX14dxX8xX14fxX24xXcxX13xX2xX154xXbcxX156xXfxX4xX5cxX5dxX9xX8xX1bxX6xX62xX8xX64xX6xX66xXbxX8xX6xX33xX9xX8xX2cxX2xX1axX13xX8xX1xX2e3xX8xX9xX6xX7exX1bxX8xXbexX1axX1bxX8xX13xXa3xX8xX13xX2xX1axX1bxX1cxX8xX1bxX1fxX8xXcxX2xX23xX24xX8xX13xX6xXbxX1bxX6xX8xX13xX6xXbxXbcxX8xX3x4516xX8xXbexXdbxX1bxX1cxX8xXbexX7exX13xX8xX1bxX6xX37xX8xX13xX4adxX9xX8xXbexXdbxX8xX9xX3c5xXbxX8xX9xX6x3f91xX1bxX1cxXe8xX8xXfx3bdbxX2e3xX8xX9xX6xX7exX1bxX8xX9xX3c5xXbxX8xXa5xXdbxX13xX8xX3xX3c9xX8xXbexXdbxX1bxX1cxX8xXbexX7exX13xX8xX1xX2xX8xX9xX6xX24xXbcxX3bxX1bxX8xX145xX24xXbcxX23xX1bxX8xX2ffxX24xXbxX8xXaxX58fxX1bxX1cxX8xXbexX7exX13xX8xX98xX8xX13xX4adxX9xX8xXbexXdbxX8xX111xXe8xX82xX17cx4072xX8xXa5x69cdxX13xX41xX1cxX2xX4bdxXbcxXfxXcaxX8xX136xX15xXaxXaxX2xX1bxX2xX8xX9xX6xX2xXbxX8xXcx9b96xXe8xX8xX11xX24xXbcxX8xX1bxX6xX2xX23xX1bxXcaxX8xX1xX2e3xX8xX9xX6xX7exX1bxX8xX98xX8xXb3xX15xXb5xX8xXb7xX15xXb9xXcxX15xXbcxX8xX1xX2xX8xX9xX6xX24xXbcxX3bxX1bxX8xX1bxX6xXbxX1bxX6xX8xX6xX4baxX1bxX8xX4bdxXa5xX8xX13xX6xXbxX1bxX6xX8xX13xXb9xX66xX1bxX1cxX8xX64xX6xX341xX1bxX1cxX8xX64xX6xX2dxXe8xX0xX41xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX2bcxX66xX24xXb9xX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xX66xX8xX68axX1bxb012xX145xX10xXb9xX15xXcxXcxX0xX41xX10xX4
congthanh