Hải quân Thái Lan thúc đẩy việc mua tàu ngầm thứ 2 của Trung Quốc
Ngoài ra, Hải quân Thái Lan cũng có kế hoạch mua một tàu đổ bộ mới trị giá 4 tỉ baht của Trung Quốc.
2b13xbadexd120xaec7x9ba3x519cx69bdx549dx83dexX7x2f54xbcc6xf74ex1023dxa1f2xfb56xX5xd521xXax658bx3969x80edxXdxX3x3891xec48x8f58x10156xX3xXcxX1xc78fxXdxX3x497dxX6xX1axX3xXexX1x5637xX4xX3xbdb5x67daxd838xX3x6eccxXdxc454xX4xX3x94e9xX18xX6xX3xXex460dxX18xX3xX1axe02ex6adbxX33xX3xXexX1xec9exX3x748exX3xX4xd383xX6xX3xXcxa3fdxX18xX1axX3cxX3xd109xX18x821cxX4xX0x99b0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x5da9xXaxX12xf126xX3cxc117xX38xXdxX3xX4bxX6xe3f7xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xX1exXdxX3xX21xX6xX1axX3xX4x5babxX1axX3cxX3xX4x4923xX3xb103xef77xX3xX1xX6cxcf39xX4xX1xX3xX33xX18xX6xX3xX33x8426xXexX3xXexX38xX18xX3xX2ax801exX3x3e88xX9cxX3xX33xdb7fxXdxX3xXexX4bx2cc1xX3xX3cxXdxX1exX3xd1edxX3xXex10395xX3xXa6xX6xX1xXexX3xX4xX47xX6xX3xXcxX4bxX18xX1axX3cxX3xX50xX18xX52xX4x95abxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7fa9xX6cxX67xX2cxXaxX12xXcx9e44xX3xXddxb248xX18xX3xX2axXdxX30xX1axX3xXddxX6xX1axX3cxX8exX6cxX8exX3x1073exX6cxX7xXexX3xX1axX3cxX38xX2cxX3x5c77xb5cdxX55x4a69xX3xX67xeb5fxX1axX3xX33xX9cxXexX3xX1axX3cxX18x6703xX1axX3xXexX1xX93xX6cxX3xXexXdxX1axX3xX4xX1xX6cxX3xXa6xXdxX8fxXexX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX13xX6cxX38xX1axX3cxX3xX3cxXdxX6xX3xXcxX1xX1exXdxX3xX21xX6xX1axX3xX7xe066xX3xXexX1xX27xX4xX3xX2axX2bxX2cxX3xX8exX8fxX3xX1xX6cxX93xX4xX1xX3xX33xX18xX6xX3xXexX38xX18xX3xX1axX3cxX3dxX33xX3xXexX1xX42xX3xX1xX6xXdxX3xXexX4bxXafxX3xX3cxXdxX1exX3xX2xX44xX3xXex118d8xX3xXa6xX6xX1xXexX3xfa09xXexXe7x1189fxX1axX3cxX3xX2axXe7xX182xX1axX3cxX3xX101xb3d3xaccdxX3xXexX4bxXdxX30xX18xX3x1134fx5e99xda05x5f70xX3xXex883cxX3xXcxX4bxX18xX1axX3cxX3xX50xX18xX52xX4xXcdxX0xX55xXbxX12xX0xXexX6xXa6xX5xX10xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX33xX6xX4bxX3cxXdxX1axb1d3xX3xX44xXbx83e3xX3xX6xX18xXexX6cx4c6fxXaxX12xX0xXexXa6xX6cxX67xX2cxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXexX67xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx335exX10xX1axXexX10xX4bxXaxX12xX0xXdxX33xX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7x2d42xXbxX1xX6cxXexX6cxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxc321xXdxX67xXexX1xX1c1xX3xed0axX44xX102xXbxX1c5xX1cbxX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexX1c1xX3xXb5xX2xX44xXbxX1c5xX1cbxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xX1exXdxX3xX5xX6xX1axX3xXexX1xX27xX4xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exXdxX30xX4xX3xX33xX18xX6xX3xXexX38xX18xX3xX1axX3cxX3dxX33xX3xXexX1xX42xX3xX44xX3xX4xX47xX6xX3xXexX4bxX18xX1axX3cxX3xX17xX18xX52xX4xX3xX1xe8bbxX1axX1xX3xX2xXaxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX55xX55xXdxXcdxXa6xX6xX6cxX1xX6xXexXdxX1axX1xXcdxX2exX1axX55xX1axX10xX20exX7xX55xX2xX18exX101xX102xX55xX2xX101xXb5xX67xX44xX2xX44xX2xX44xX102xX44xXexX101xX215xX104xX215xX101xX5xX102xXcdxc819xXbxX3cxd4fbxX4bxX9xX215xX215xX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xX1exXdxX3xX21xX6xX1axX3xXexX1xX27xX4xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exXdxX30xX4xX3xX33xX18xX6xX3xXexX38xX18xX3xX1axX3cxX3dxX33xX3xXexX1xX42xX3xX44xX3xX4xX47xX6xX3xXcxX4bxX18xX1axX3cxX3xX50xX18xX52xX4xXaxX3xX67xX6xXexX6xX1ffxXbxX1xX6cxXexX6cxX1ffxX6cxX4bxXdxX3cxXdxX1axX6xX5xX1ffxX7xX4bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1c1xX55xX55xXdxX33xX6xX3cxX10xX7xXcdxX2exX6cxX2exXcdxX2exX1axX55xX18xXbxX5xX6cxX6xX67xX10xX67xX55xX4bx307exXexX20exX2cxXa6xX4bxX1c5xX33dxX33xX5xX2cxX18dxX18x5abcxX2exX10xX18xX8exX3cxX55xX44xX102xX2xX18ex11359xX102xX104xX355xX101xX102xX55xXexX6xX18xX355xX5xX6cxXbxX355xX2cxX18xX6xX1axX355xX2b1xX1axX3cxX2cxXcdxX2b1xXbxX3cxXaxX3xX67xX6xXexX6xX1ffxX67xX10xX7xX4xX9xXaxXcxX38xX18xX3xX1axX3cxX3dxX33xX3xX5xX8cxXbxX3x3071xX18xX6xX1axX3xX4xX47xX6xX3xXcxX4bxX18xX1axX3cxX3xX50xX18xX52xX4xXcdxX3xX6axX3cxX18xX111xX1axX1c1xX3xXddxX6xX1axX3cxX8exX6cxX8exX3xXf7xX6cxX7xXexXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xX55xXexX67xX12xX0xX55xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXexX67xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e8xX6xXbxXexXdxX6cxX1axXaxX12xXcxX38xX18xX3xX1axX3cxX3dxX33xX3xX5xXaaxXbxX3xX38bxX18xX6xX1axX3xX4xX47xX6xX3xXcxX4bxX18xX1axX3cxX3xX50xX18xX52xX4xXcdxX3xX6axX3cxX18xX111xX1axX1c1xX3xXddxX6xX1axX3cxX8exX6cxX8exX3xXf7xX6cxX7xXexX0xX55xXbxX12xX0xX55xXexX67xX12xX0xX55xXexX4bxX12xX0xX55xXexXa6xX6cxX67xX2cxX12xX0xX55xXexX6xXa6xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX6cxX67xX2cxXaxX12xXcxX1xX10xX6cxX3xX1axX3cxX18xX111xX1axX3xXexXdxX1axX3xX1axX38xX2cxX72xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xX1exXdxX3xX21xX6xX1axX3xX1xXdxX30xX1axX3xX2axX6xX1axX3cxX3xX4xX1xXe4xX3xX50xX18xX52xX4xX3xX1xX9cxXdxX3xXexX1x5d38xX1axX3cxX3xX17xX18xX6xX3xX1axX3cxX19xX1axX3xX7xX1exX4xX1xX3xXexX38xXdxX3xX8exX1xX8cxX6xX3xX44xX102xX44xX102xX3xXexX4bxXe7xXaaxX4xX3xX8exX1xXdxX3xX4xX8cxX3xXexX1xa834xX3xXexXdxX8fxX1axX3xX1xX38xX1axX1xX3xX2exXdxX30xX4xX3xX33xX18xX6xX3xX7xc941xX33xX3xX1axX38xX2cxXcdxX3xX6axX9cxXdxX3xX4xX1exX4xX3xXcxX1xX1exXdxX3xX21xX6xX1axX3xXexX1xXe4xXdxX3xX4xX1xe3b7xX1axX1xX3xX17xX18xX2cxe56fxX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX7xdb95xX3xX2ax8a54xX3xX1axX1x9503xXexX3xXexX4bxX4e9xX3xXexX4bxeabbxX1axX3xX1axX3cxX18xX2cxX509xX1axX3xXexX4c9xX4xX3xX2exXaaxXdxX3xX8exX8fxX3xX1xX6cxX93xX4xX1xX3xX4xX47xX6xX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX33xX18xX6xX3xX101xX3xXexX38xX18xX3xX1axX3cxX3dxX33xX3xXexX19cxX3xXcxX4bxX18xX1axX3cxX3xX50xX18xX52xX4xX3xXexX4bxX6cxX1axX3cxX3xX4xX1xXe7xX182xX1axX3cxX3xXexX4bxX276xX1axX1xX3xX33xX18xX6xX3xX7xX4c9xX33xX3xXexX4bxXafxX3xX3cxXdxX1exX3xX101xX215xX3xXexX178xX3xXa6xX6xX1xXexX3xX17fxX2xX72xX2xX215xX104xX3xXexX178xX3xX196xX197xX198xX199xXcdxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX6cxX67xX2cxXaxX12xb6e9xX8fxX3xX1xX6cxX93xX4xX1xX3xX1axX38xX2cxX3xX2axXe7xb561xX4xX3xXexX4bxX276xX1axX1xX3xXa6xX38xX2cxX3xXexX4bxXe7xXaaxX4xX3xX1axX9cxXdxX3xX4xX1exX4xX3xX1xX111xXdxX3xXexX1xX1exX1axX3cxX3xX2xX102xX55xX44xX102xX2xX215xX3xX2exX38xX3xX2axX4f0xX3xX1axX3cxX1xXafxX3xX4xX500xXbxX3xX8exX1xX6cxX14xX1axX3xX1axX3cxX19xX1axX3xX7xX1exX4xX1xX3xXexX4bxX6cxX1axX3cxX3xX2ex5f38xX1axX3cxX3xX2xX2xX3xX1ax9781xX33xXcdxX3xXcxX1xX1exX1axX3cxX3xXb5xX55xX44xX102xX2xX104xX72xX3xX1axX9cxXdxX3xX4xX1exX4xX3xXcxX1xX1exXdxX3xX21xX6xX1axX3xX2axX4fcxX3xXexX1xX484xX1axX3cxX3xX17xX18xX6xX3xX2exXdxX30xX4xX3xX33xX18xX6xX3xXexX38xX18xX3xX1axX3cxX3dxX33xX3xX2axX3dxX18xX3xXexXdxX509xX1axX3xX5xX38xX3xXexX38xX18xX3xX197xX44xX215xXcxX3xX5xXaaxXbxX3xX38bxX18xX6xX1axX3xXexX19cxX3xXcxX4bxX18xX1axX3cxX3xX50xX18xX52xX4xX3xX2exXaaxXdxX3xX3cxXdxX1exX3xX2xX101xX72x6a87xX3xXexX178xX3xXa6xX6xX1xXexXcdxX3xX198xX4f9xX3xX8exXdxX8fxX1axX72xX3xX4xX1xXdxX8fxX4xX3xXexX38xX18xX3xX1axX3cxX3dxX33xX3xX197xX44xX215xXcxX3xX1axX38xX2cxX3xX7xX143xX3xX2axXe7xX5afxX4xX3xXa6xX38xX1axX3xX3cxXdxX6xX6cxX3xX4xX1xX6cxX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xX1exXdxX3xX21xX6xX1axX3xX2exX38xX6cxX3xX3cxXdxba72xX6xX3xX1axX60axX33xX3xX44xX102xX44xX101xXcdxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX6cxX67xX2cxXaxX12xX1e8xX1exX4xX3xX8exX8fxX3xX1xX6cxX93xX4xX1xX3xX33xX18xX6xX3xXexX38xX18xX3xX1axX3cxX3dxX33xX3xX4xX47xX6xX3xXcxX1xX1exXdxX3xX21xX6xX1axX3xX2axXe7xX5afxX4xX3xX8exX1xX484xXdxX3xXbxX1x5a08xX4xX3xX8exX4b3xX3xXexX19cxX3xX4xX18xX9cxX4xX3xX2axX14xX6cxX3xX4xX1xX4e9xX1axX1xX3xX1axX60axX33xX3xX44xX102xX2xXb5xX3xX7xX6xX18xX3xX8exX1xXdxX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1axbf5fxX3xX5xX4f9xX4xX3xXexX4bxX6cxX1axX3cxX3xX1axX1xXdxX4f0xX18xX3xX1axX60axX33xX3xX2axX4b3xX3xXexX1xX18xX2cxX8fxXexX3xXbxX1xX730xX4xX3xX4xX1xX4e9xX1axX1xX3xXbxX1xX47xX3xX33xX18xX6xX3xX215xX3xXexX38xX18xX3xX1axX3cxX3dxX33xX3xX4xX87xX3xX4xX47xX6xX3x5b52xX42xX4xXcdxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xX1exXdxX3xX21xX6xX1axX3xX4xX1xXe7xX6xX3xX33xX18xX6xX3xXexX38xX18xX3xX1axX3cxX3dxX33xX3xX1axX38xX6cxX3xXexX4bxX6cxX1axX3cxX3xX2exX602xX1axX3cxX3xX1xX182xX1axX3xX215xX102xX3xX1axX60axX33xX3xX17xX18xX6xX3xX2exX38xX3xX4xX1xX6cxX3xX4bxa01axX1axX3cxX3xXcxX1xX1exXdxX3xX21xX6xX1axX3xX4xX3dxX1axX3xX4xX1exX4xX3xXexX38xX18xX3xX1axX3cxX3dxX33xX3xX1xXdxX30xX1axX3xX2axX93xXdxX3xX2axX4b3xX3xXa6xX14xX6cxX3xX2exX30xX3xX4xX1exX4xX3xX5xX5afxXdxX3xX4e9xX4xX1xX3xX5xX4fcxX1axX1xX3xXexX1xXa4xX3xXexX4bxX509xX1axX3xXa6xXdxX4b3xX1axXcdxX3xX1e8xX1exX4xX3xXexX38xX18xX3xX1axX3cxX3dxX33xX3xX33xXaaxXdxX3xX4xX47xX6xX3xXcxX1xX1exXdxX3xX21xX6xX1axX3xX7xX143xX3xX2axX111xX1axX3xXexX4bxX27xX3xX4xX14xX3x943cxX3x71afxXafxX1axX1xX3xXcxX1xX1exXdxX3xX21xX6xX1axX3xX2exX38xX3xXddxXdxX4b3xX1axX3x668fxX1axX67xX6xX33xX6xX1axXcdxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX6cxX67xX2cxXaxX12xX6axX3cxX18xX111xX1axX3xXexXdxX1axX3xX1axX8cxXdxX3xXexX4bxX509xX1axX3xX4xX1xX6cxX3xXa6xXdxX8fxXexX3xXexX1xX509xX33xX3xX4bxX7f7xX1axX3cxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xX1exXdxX3xX21xX6xX1axX3xX4xX87xX1axX3cxX3xX4xX8cxX3xX8exX8fxX3xX1xX6cxX93xX4xX1xX3xX33xX18xX6xX3xX33xX9cxXexX3xXexX38xX18xX3xX2axXa4xX3xXa6xX9cxX3xX33xXaaxXdxX3xXexX4bxXafxX3xX3cxXdxX1exX3xXb5xX3xXexXb8xX3xXa6xX6xX1xXexX3xX4xX47xX6xX3xXcxX4bxX18xX1axX3cxX3xX50xX18xX52xX4xX3xX1axX1xX7f7xX33xX3xX3cxXdxX14xX33xX3xX3cxX1exX1axX1xX3xX1axb030xX1axX3cxX3xX4xX1xX6cxX3xXexX38xX18xX3xX13xXcxdd11xX197xX3xX88cxX1axX3cxXexX1xX6cxX1axX3cxX3x431exX3xX4xX1xXdxX8fxX4xX3xXexX38xX18xX3xX2exa81exX1axX3xXexX14xXdxX3xX2axXa4xX3xXa6xX9cxX3xX67xX18xX2cxX3xX1axX1xX500xXexX3xX4xX602xX1axX3xX1xX6cxX93xXexX3xX2axX9cxX1axX3cxX3xX4xX47xX6xX3xX5xX4f9xX4xX3xX5xXe7xX5afxX1axX3cxX3xX1axX38xX2cxXcdxX3xXcxX38xX18xX3xX13xXcxX947xX197xX3xX88cxX1axX3cxXexX1xX6cxX1axX3cxX3xX2axXe7xX5afxX4xX3xX2axX8cxX1axX3cxX3xX874xX3xX197xXdxX1axX3cxX6xXbxX6cxX4bxX10xX3xX2exXaaxXdxX3xX3cxXdxX1exX3xXb5xX72xX18exX3xXexXb8xX3xXa6xX6xX1xXexX3xX2exX38xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xX1exXdxX3xX21xX6xX1axX3xX33xX18xX52xX1axX3xX33xX18xX6xX3xX4xX1xXdxX8fxX4xX3xXexX38xX18xX3xX2axXa4xX3xXa6xX9cxX3xXexX1xX42xX3xX1xX6xXdxX3xXexX19cxX3xXcxX4bxX18xX1axX3cxX3xX50xX18xX52xX4xX3xX2exX276xX3xX4xX8cxX3xX3cxXdxX1exX3xXexX1xX500xXbxX3xX1xX182xX1axX3xXexX38xX18xX3xX13xXcxX947xX197xX3xX88cxX1axX3cxXexX1xX6cxX1axX3cxXcdxX55xXcdxX0xX55xXbxX12xX0xX67xXdxX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX4bxX10xX5xX6xXexX10xX67xXaxX12xX0xX18xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1ffxXexX1xX18xX33xXa6xX1ffxX6xX1axX67xX1ffxX7xX6xXbxX6cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX196xX2cxX3xX5xX4f9xX4xX3xXexX38xX18xX3xX1axX3cxX3dxX33xX3xX1xX93xXexX3xX1axX1xX19xX1axX3xX38bxX6xX7xX10xX1axX1ffxX947xX3xX2exX38xX3xXddxX6cxX4bxX10xXdxX1ffxX88cxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX6axX3cxX6xX3xX7xX4c9xXbxX3xX2axXe7xX5afxX4xX3xX1axX1xX960xX1axXaxX3xX1xX4bxX10xX33dxX9xXaxX55xX2exX18xX1ffxX8exX1xXdxX55xX18xX2cxX1ffxX5xX18xX4xX1ffxXexX6xX18xX1ffxX1axX3cxX6xX33xX1ffxX1xX6xXexX1ffxX1axX1xX6xX1axX1ffxX2cxX6xX7xX10xX1axX1ffxX33xX1ffxX2exX6xX1ffxXa6xX6cxX4bxX10xXdxX1ffxX6xX1ffxX1xX6xXdxX1ffxX17xX18xX6xX1axX1ffxX1axX3cxX6xX1ffxX7xX6xXbxX1ffxX67xX18xX6cxX4xX1ffxX1axX1xX6xX1axX55xX2xX104xX683xX104xX44xXb5xXcdxX1xXexX33xXaxX12xX0xXdxX33xX3cxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX55xX33xX10xX67xXdxX6xX55xX2xX44xX102xX55xX1axX10xX20exX7xX55xX2xX18exX44xX104xX55xX2xX102xX18dxX67xX683xX102xX683xXb5xX101xX44xX102xXexX101xX104xX18dxXb5xX683xX5xX102xXcdxX2b1xXbxX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xX1exXdxX3xX21xX6xX1axX3xXexX1xX27xX4xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exXdxX30xX4xX3xX33xX18xX6xX3xXexX38xX18xX3xX1axX3cxX3dxX33xX3xXexX1xX42xX3xX44xX3xX4xX47xX6xX3xXcxX4bxX18xX1axX3cxX3xX50xX18xX52xX4xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX2exX12xX0xX7xXexX4bxX6cxX1axX3cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX196xX2cxX3xX5xX4f9xX4xX3xXexX38xX18xX3xX1axX3cxX3dxX33xX3xX1xX93xXexX3xX1axX1xX19xX1axX3xX38bxX6xX7xX10xX1axX1ffxX947xX3xX2exX38xX3xXddxX6cxX4bxX10xXdxX1ffxX88cxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX6axX3cxX6xX3xX7xX4c9xXbxX3xX2axXe7xX5afxX4xX3xX1axX1xX960xX1axXaxX3xX1xX4bxX10xX33dxX9xXaxX55xX2exX18xX1ffxX8exX1xXdxX55xX18xX2cxX1ffxX5xX18xX4xX1ffxXexX6xX18xX1ffxX1axX3cxX6xX33xX1ffxX1xX6xXexX1ffxX1axX1xX6xX1axX1ffxX2cxX6xX7xX10xX1axX1ffxX33xX1ffxX2exX6xX1ffxXa6xX6cxX4bxX10xXdxX1ffxX6xX1ffxX1xX6xXdxX1ffxX17xX18xX6xX1axX1ffxX1axX3cxX6xX1ffxX7xX6xXbxX1ffxX67xX18xX6cxX4xX1ffxX1axX1xX6xX1axX55xX2xX104xX683xX104xX44xXb5xXcdxX1xXexX33xXaxX12xX196xX2cxX3xX5xX4f9xX4xX3xXexX38xX18xX3xX1axX3cxX3dxX33xX3xX1xX93xXexX3xX1axX1xX19xX1axX3xX38bxX6xX7xX10xX1axX1ffxX947xX3xX2exX38xX3xXddxX6cxX4bxX10xXdxX1ffxX88cxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX6axX3cxX6xX3xX7xX4c9xXbxX3xX2axXe7xX5afxX4xX3xX1axX1xX960xX1axX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX4bxX6cxX1axX3cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX1e8xX1exX4xX3xXexX38xX18xX3xX1axX3cxX3dxX33xX3xX1xX93xXexX3xX1axX1xX19xX1axX3xX38bxX6xX7xX10xX1axX1ffxX947xX3xX2exX38xX3xXddxX6cxX4bxX10xXdxX1ffxX88cxX3xX67xX4f9xX3xX8exXdxX8fxX1axX3xX2axXe7xX5afxX4xX3xXa6xX38xX1axX3xX3cxXdxX6xX6cxX3xX4xX1xX6cxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX6axX3cxX6xX3xXexX4bxX6cxX1axX3cxX3xX44xX3xX1axX60axX33xX3xXexXaaxXdxXcdxX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX2exX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6axX3cxX6xX3xX1xX93xX3xXexX1xX47xX2cxX3xXexX38xX18xX3xX1axX3cxX3dxX33xX3xXexX500xX1axX3xX4xX484xX1axX3cxX3xX67xXdxX10xX7xX10xX5xX1ffxX2axXdxX30xX1axX3xX5a0xXdxX5xX6cxX3xX215xX101xX215xXcdxX101xX3x11afexX1exXbxX3xX4xX1xX8cxXex4328xXaxX3xX1xX4bxX10xX33dxX9xXaxX55xX2exX18xX1ffxX8exX1xXdxX55xX1axX3cxX6xX1ffxX1xX6xX1ffxXexX1xX18xX2cxX1ffxXexX6xX18xX1ffxX1axX3cxX6xX33xX1ffxXexX6xX1axX1ffxX4xX6cxX1axX3cxX1ffxX67xXdxX10xX7xX10xX5xX1ffxX67xXdxX10xX1axX1ffxX8exXdxX5xX6cxX1ffxX215xX101xX215xX1ffxX101xX1ffxX6xXbxX1ffxX4xX1xX6cxXexX55xX2xX104xX102xX683xX2xXb5xXcdxX1xXexX33xXaxX12xX0xXdxX33xX3cxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX55xX33xX10xX67xXdxX6xX55xX2xX44xX102xX55xX1axX10xX20exX7xX55xX2xX18exX2xX44xX55xX2xX102xX18dxX67xX683xX44xX44xX101xX102xX2xX102xXexX44xX104xX18exX18exX5xX683xXcdxX2b1xXbxX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xX1exXdxX3xX21xX6xX1axX3xXexX1xX27xX4xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exXdxX30xX4xX3xX33xX18xX6xX3xXexX38xX18xX3xX1axX3cxX3dxX33xX3xXexX1xX42xX3xX44xX3xX4xX47xX6xX3xXcxX4bxX18xX1axX3cxX3xX50xX18xX52xX4xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX2exX12xX0xX7xXexX4bxX6cxX1axX3cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6axX3cxX6xX3xX1xX93xX3xXexX1xX47xX2cxX3xXexX38xX18xX3xX1axX3cxX3dxX33xX3xXexX500xX1axX3xX4xX484xX1axX3cxX3xX67xXdxX10xX7xX10xX5xX1ffxX2axXdxX30xX1axX3xX5a0xXdxX5xX6cxX3xX215xX101xX215xXcdxX101xX3xXd8bxX1exXbxX3xX4xX1xX8cxXexXd93xXaxX3xX1xX4bxX10xX33dxX9xXaxX55xX2exX18xX1ffxX8exX1xXdxX55xX1axX3cxX6xX1ffxX1xX6xX1ffxXexX1xX18xX2cxX1ffxXexX6xX18xX1ffxX1axX3cxX6xX33xX1ffxXexX6xX1axX1ffxX4xX6cxX1axX3cxX1ffxX67xXdxX10xX7xX10xX5xX1ffxX67xXdxX10xX1axX1ffxX8exXdxX5xX6cxX1ffxX215xX101xX215xX1ffxX101xX1ffxX6xXbxX1ffxX4xX1xX6cxXexX55xX2xX104xX102xX683xX2xXb5xXcdxX1xXexX33xXaxX12xX6axX3cxX6xX3xX1xX93xX3xXexX1xX47xX2cxX3xXexX38xX18xX3xX1axX3cxX3dxX33xX3xXexX500xX1axX3xX4xX484xX1axX3cxX3xX67xXdxX10xX7xX10xX5xX1ffxX2axXdxX30xX1axX3xX5a0xXdxX5xX6cxX3xX215xX101xX215xXcdxX101xX3xXd8bxX1exXbxX3xX4xX1xX8cxXexXd93xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX4bxX6cxX1axX3cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xXcxX4bxX6cxX1axX3cxX3xX8exX1xXdxX3xX4xX1xXe4xX3xX2axX5afxXdxX3xX2axXe7xX5afxX4xX3xXexX4bxX6xX1axX3cxX3xXa6xXafxX3xX33xX9cxXexX3xX5xXaaxXbxX3xXexX38xX18xX3xX1axX3cxX3dxX33xX3xXexX500xX1axX3xX4xX484xX1axX3cxX3xX67xXdxX10xX7xX10xX5xX1ffxX2axXdxX30xX1axX3xXexX4e9xX4xX1xX3xX1xX5afxXbxX3xX2axX9cxX1axX3cxX3xX4xX182xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2axX9cxX4xX3xX5xX960xXbxX3xX2exXaaxXdxX3xX8exX1xX484xX1axX3cxX3xX8exX1xX4e9xX3xX17fxX88cx3263xXf7xX199xX3xXexX1xX276xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX6axX3cxX6xX3xX2exX107xX1axX3xXbxX1xX14xXdxX3xXexX93xX33xX3xX1xX38xXdxX3xX5xX602xX1axX3cxX3xX2exXaaxXdxX3xX4xX1xXdxX8fxX4xX3xX5a0xXdxX5xX6cxX3xX215xX101xX215xXcdxX101xXcdxX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX2exX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX876xX276xX3xX7xX6xX6cxX3xX101xX3xXexX38xX18xX3xX1axX3cxX3dxX33xX3xX1xX93xXexX3xX1axX1xX19xX1axX3xXexXb8xX3xX2axX484xX3xX4xX47xX6xX3xX947xeeb0xX3xXd8bxX2axX4c9xXbxX3xX4xX1xXdxX8fxX18xXd93xX3xX67xX38xXdxX2b4xXaxX3xX1xX4bxX10xX33dxX9xXaxX55xX2exX18xX1ffxX8exX1xXdxX55xX2exXdxX1ffxX7xX6xX6cxX1ffxX101xX1ffxXexX6xX18xX1ffxX1axX3cxX6xX33xX1ffxX1xX6xXexX1ffxX1axX1xX6xX1axX1ffxXexXdxX1ffxX67xX6cxX1ffxX4xX18xX6xX1ffxX33xX2cxX1ffxX67xX6xXbxX1ffxX4xX1xXdxX10xX18xX1ffxX67xX6xXdxX55xX2xX215xX683xX215xX102xX215xXcdxX1xXexX33xXaxX12xX0xXdxX33xX3cxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX55xX33xX10xX67xXdxX6xX55xX2xX44xX102xX55xX1axX10xX20exX7xX55xX2xX18dxX683xX102xX55xX2xX102xX215xX67xX215xX102xX104xX44xX102xXb5xX18dxXexX44xX102xX683xX683xX44xX5xX102xXcdxX2b1xXbxX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xX1exXdxX3xX21xX6xX1axX3xXexX1xX27xX4xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exXdxX30xX4xX3xX33xX18xX6xX3xXexX38xX18xX3xX1axX3cxX3dxX33xX3xXexX1xX42xX3xX44xX3xX4xX47xX6xX3xXcxX4bxX18xX1axX3cxX3xX50xX18xX52xX4xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX2exX12xX0xX7xXexX4bxX6cxX1axX3cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX876xX276xX3xX7xX6xX6cxX3xX101xX3xXexX38xX18xX3xX1axX3cxX3dxX33xX3xX1xX93xXexX3xX1axX1xX19xX1axX3xXexXb8xX3xX2axX484xX3xX4xX47xX6xX3xX947xX1071xX3xXd8bxX2axX4c9xXbxX3xX4xX1xXdxX8fxX18xXd93xX3xX67xX38xXdxX2b4xXaxX3xX1xX4bxX10xX33dxX9xXaxX55xX2exX18xX1ffxX8exX1xXdxX55xX2exXdxX1ffxX7xX6xX6cxX1ffxX101xX1ffxXexX6xX18xX1ffxX1axX3cxX6xX33xX1ffxX1xX6xXexX1ffxX1axX1xX6xX1axX1ffxXexXdxX1ffxX67xX6cxX1ffxX4xX18xX6xX1ffxX33xX2cxX1ffxX67xX6xXbxX1ffxX4xX1xXdxX10xX18xX1ffxX67xX6xXdxX55xX2xX215xX683xX215xX102xX215xXcdxX1xXexX33xXaxX12xX876xX276xX3xX7xX6xX6cxX3xX101xX3xXexX38xX18xX3xX1axX3cxX3dxX33xX3xX1xX93xXexX3xX1axX1xX19xX1axX3xXexXb8xX3xX2axX484xX3xX4xX47xX6xX3xX947xX1071xX3xXd8bxX2axX4c9xXbxX3xX4xX1xXdxX8fxX18xXd93xX3xX67xX38xXdxX2b4xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX4bxX6cxX1axX3cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX101xX3xXexX38xX18xX3xX1axX3cxX3dxX33xX3xXexX500xX1axX3xX4xX484xX1axX3cxX3xX4xX1xX93xX2cxX3xX1axX60axX1axX3cxX3xX5xXe7xX5afxX1axX3cxX3xX1xX93xXexX3xX1axX1xX19xX1axX3xX4xX47xX6xX3xX947xX1071xX3xX2axX4fcxX3xX1axX7f7xX33xX3xXaxX2axX4c9xXbxX3xX4xX1xXdxX8fxX18xXaxX3xX1xX38xX1axX3cxX3xX1axX60axX33xX3xXexX4bxXe4xXdxX3xX2axX4b3xX3xX4xX1xXe4xX3xX2axX8fxX1axX3xX5xXe7xX5afxXexX3xX2exX38xX6cxX3xX1c5xXe7xX874xX1axX3cxX3xXa6xX14xX6cxX3xX67xXe7xa34dxX1axX3cxXcdxX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX2exX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX18xX5xX12xX0xX67xXdxX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4bxXaxX12xX0xX55xX67xXdxX2exX12xX0xX55xX67xXdxX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX6cxX18xX4bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX6cxX3xX876xe51bxX876xX0xX55xXbxX12