Công chức nghỉ 4 ngày dịp 30/4
Thực hiện nghỉ bù do ngày lễ rơi vào cuối tuần, công chức sẽ được nghỉ liên tiếp 4 ngày dịp 30/4 và 1/5.
af3x5dd1x631fx208fx1282x350ex1e6ax8be3x683exX7x4317x621dx3d95x1945x91bax197bxX5x4c25xXax29e2x24dbx56e5x20ffx2f91xX3xX4xX1x83a0xX4xX3xX15xX16xX1x14f5xX3x46a9xX3xX15xX16x19cbx41afxX3x6240x4768xXbxX3x2c8fx3d40x869bxX22xX0xX2fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx58ccxX10xX6xX29xXaxX12xXcxX1x30b7xX4xX3xX1xXdx5ed3xX15xX3xX15xX16xX1xX20xX3x690dx6636xX3xX29x4b02xX3xX15xX16xX26xX27xX3xX5x3975xX3x4b76x3adfxXdxX3x954bxX26xX5axX3xX4x8ba3x3676xXdxX3xXexX6dx47e2xX15x7531xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX4xX3xX7x8e85xX3x9ac1x7475x1b55xX4xX3xX15xX16xX1xX20xX3xX5xXdx1da6xX15xX3xXexXdx63ccxXbxX3xX22xX3xX15xX16xX26xX27xX3xX29xX2axXbxX3xX2dxX2exX2fxX22xX3xX68xX26xX3xX2xX2fx13bfx1427xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4d68xX5axX29xX27xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xeb8xXex782exX6xX5xXdxX16xX15x4f15xX3xX4xX10xX15xXexX10xX64x35aaxXaxX12xX0xXdx2ef4xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX29xXexX1xX6dxXe2xX56xX3xX29xX1xXdxX29xX10xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXax8390xXdxX29xXexX1xXd5xX22xX2exX2exXbxXcdxXddxX1xX10xXdxX16xX1xXexXd5x7771x60c3xX116xXbxXcdxXaxX3xX7xX64xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXd5xX2fxX2fxXdxXaexX56xX6xX5axX1xX6xXexXdxX15xX1xXaexX68xX15xX2fxX15xX10xX102xX7xX2fxX2x6326xX2xX115xX2fxX2xX2exX115xX29xXadxX2ex731fxXexX2xX2dxX116xX22xX5xX2exXaex3f49xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX5axX15xX16xX3xX4xX1xX6dxX4xX3xX15xX16xX1xXdxX3xX22xX3xX15xX16xX6xX27xX3xX29xXdxXbxX3xX2dxX2exX3xX22xXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbexX5axX29xX27xXaxX12xXcxX1xX10xX5axX3xX5xX2axX4xX1xX3xX15xX16xX1xX20xX3xX5xX62xX3xXcxX95xXexX3xX15x1f1cxXe2xX3xX115xX2exX2xX13dxX3xX4x4185xX6xX3xXbex57daxX3x8784xX6xX5axX3xX84xX1b5xX15xX16xX3xXcxX1xX85xX65xX15xX16xX3xX56xXdxX15xX1xX3xX68xX26xX3x4d4bx5c3bxX3xX1xX1b5xXdxX75xX3xX29xX2axXbxX3xX2dxX2exX2fxX22xX3xXcfxX2xX2fxXadxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX4xX75xX3xX15xX16xX85x1461xXdxX3xX5xX6xX5axX3xX84xX1b5xX15xX16xX3xX7xX82xX3xX84xX85xX86xX4xX3xX15xX16xX1xX20xX3xX22xX3xX15xX16xX26xX27xX3xX5xXdxX90xX15xX3xXexXdxX95xXbxX75xX3xXex25f4xX3xX115x48cexX2fxX22xX3xX84xX95xX15xX3xX115xX2fxXadxX3xX29xX5axX3xX4x3db5xX3xX15xX16xX26xX27xX3xX15xX16xX1xX20xX3xX5xX62xX3xXcdxX10xX15xX3x8826xX82xX3xX15xX16xX26xX27xX3xX4xX6dxX6exXdxX3xXexX6dxX73xX15xXaexX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbexX5axX29xX27xXaxX12x1a8bxX16xX26xX27xX3xXcxX1xX6exX15xX16xX3xX15xX1x9c52xXexX3xX2dxX2exX2fxX22xX3xX64xX65xXdxX3xX68xX26xX5axX3xX4xX1xX1b1xX3xX15xX1x549axXexX3xX15xX90xX15xX3xX7xX82xX3xX15xX16xX1xX20xX3xX56xX57xX3xX68xX26xX5axX3xX115xX2fxXadxXaexX0xX2fxXbxX12xX0xXexX6xX56xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX13xX6xXbxXexXdxX5axX15xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX102xXdxX29xXexX1xXd5xX3xX2xX2exX2ex33f7xXddxXaxX3xX56xX5axX64xX29xX10xX64xX9xXaxX2exXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX16xX9xXaxX2exXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX29xX29xXdxX15xX16xX9xXaxX2dxXaxX3xX6xX5xXdxX16xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX64xXaxX12xX0xXexX56xX5axX29xX27xX12xX0xXexX64xX12xX0xXexX29xX12xX0xX6xX3xX1xX64xX10x14d9xX9xXaxX1xXexXexXbxXd5xX2fxX2fxX68xX15xX10xXcdxXbxX64xX10xX7xX7xXaexX15xX10xXexX2fxXdxX15xX32bxX5axX16xX64xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX2fxXexX1xX5axXdxXcfxX7xX6dxX2fxX5xXdxX4xX1xXcfxX15xX16xX1xXdxXcfxX4xX6xX4xXcfxX15xX16xX6xX27xXcfxX5xX10xXcfxXexX10xXexXcfxX15xX6xXe2xXcfxX115xX2exX2xX13dxXcfxX2dxXadxX2exX2dxX222xXadxX147xXaexX1xXexXe2xX5xXaxX12xX0xXdxXe2xX16xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX5axX15xX16xX3xX4xX1xX6dxX4xX3xX15xX16xX1xXdxX3xX22xX3xX15xX16xX6xX27xX3xX29xXdxXbxX3xX2dxX2exX3xX22xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX102xXdxX29xXexX1xXd5xX22xX13dxX2exXbxXcdxXaxX3xX7xX64xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXd5xX2fxX2fxXdxXaexX56xX6xX5axX1xX6xXexXdxX15xX1xXaexX68xX15xX2fxX15xX10xX102xX7xX2fxX2xX13dxX2xX115xX2fxX2xX2exX115xX29xXadxX2exX147xXexX2dxX222xX115xX2exX5xX2xXaexX150xXbxX16xXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxX6xX12xX0xX2fxXexX29xX12xX0xX2fxXexX64xX12xX0xXexX64xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX5axX15xXaxX12x9a97x837exX3xX15xX16xX1xX20xX3xX2dxX2exX2fxX22xXcfxX2xX2fxXadxX3xX245x1108xX5axX3xX29xX26xXdxX3xX22xX3xX15xX16xX26xX27xXaexX3x67cdx3cfdxX3xX1xX5ax6af9xXd5xX3xXcxXdxX95xX15xX3xXcxX1xX26xX15xX1xXaexX0xX2fxXbxX12xX0xX2fxXexX29xX12xX0xX2fxXexX64xX12xX0xX2fxXexX56xX5axX29xX27xX12xX0xX2fxXexX6xX56xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbexX5axX29xX27xXaxX12xXcxX64xX85x6cb4xX4xX3xX84xX232xX75xX3xX5xX1d0xX15xX1xX3xX84xX452xX5axX3xXbexX1b5xX3xX1b7xX6xX5axX3xX84xX1b5xX15xX16xX3xX4x12c9xX15xX16xX3xX4xX1xX5axX3xX56xXdxX95xXexX3xX29xX2axXbxX3x30f6xXdx8e91xX3xXex3b0bxX3xX41xX57xX15xX16xX3x4aa2xX85xX65xX15xX16xX3xX15xX1a8xXe2xX3xX15xX6xX27xX3xX0xX6xX3xX1xX64xX10xX32bxX9xXaxX1xXexXexXbxXd5xX2fxX2fxX68xX15xX10xXcdxXbxX64xX10xX7xX7xXaexX15xX10xXexX2fxXexXdxX15xXcfxXexX6dxX4xX2fxXexX1xX5axXdxXcfxX7xX6dxX2fxX16xXdxX5axXcfxXexX5axXcfxX1xX6dxX15xX16xXcfxX68xX6dxX5axX15xX16xXcfxX7xX10xXcfxX15xX16xX1xXdxXcfxXe2xX5axXexXcfxX15xX16xX6xX27xXcfxX2dxXadxX2dxX116xX2xX13dxX116xXaexX1xXexXe2xX5xXaxX12xX15xX16xX1xX20xX3xXe2xX1b5xXexX3xX15xX16xX26xX27xX3xX68xX26xX5axX3xX116xX2fxX22xX0xX2fxX6xX12xX3x5b97xXexX1axX4xX3xX2xX2exX2fxX2dxX3x71a2xXe2xX3xX5xX2axX4xX1x2a8fxXaexX3xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX4xX75xX3xX15xX16xX85xX1f3xXdxX3xX5xX6xX5axX3xX84xX1b5xX15xX16xX3xX7xX82xX3xX4xX232xX3xX1xX6xXdxX3xX245xX42dxX3xX15xX16xX1xX20xX3xX5xX62xX3xXexX64xX5axX15xX16xX3xXexX1x319exX15xX16xX3xX22xXaexX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbexX5axX29xX27xXaxX12xX13xX59exX4xX3xX4xX65xX3x34cexX6dxX6xX15xX75xX3xX84xX65xX15xX3xX68xX2axX3xX15xX16xX1xX20xX3xXexX1xX10xX5axX3xX5xX2axX4xX1xX3xXexX64xX90xX15xX3xXbxX1x1ebaxXdxX3xX7x5e2cxXbxX3xXcdxX95xXbxX3xX56xX1b5xX3xXbxX1xX28fxX15xX3xX5xX26xXe2xX3xX68xXdxX4exX4xX3xX1xX86xXbxX3xX5x56a6xX3xX84x9bfdxX3xX16xXdxX5e3xXdxX3xX5c0xX6dxX27xX95xXexX3xX4xX14xX15xX16xX3xX68xXdxX4exX4xX3xX5xXdxX90xX15xX3xXex243exX4xX75xX3xX84xX5e3xXe2xX3xX56xX5e3xX5axX3xXbxX1xX624xX4xX3xX68xX624xX3xX15xX1x75d0xX15xX3xX29xX63axX15xXaexX3xX44dxX65xX15xX3xX68xX2axX3xX15xX26xX5axX3xX245xX1xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX20xX3xX4xX6exX3xX84xX2axX15xX1xX3xXexX1xX1axX3xX56xX5e3xX27xX75xX3xX4xX1xX1b1xX3xX15xX1xX28fxXexX3xX1xX26xX15xX16xX3xXexX6dxX73xX15xX3xXexX1x7177xX3xX4xX1a8xX15xX3xX4xX1axX3xX68xX26xX5axX3xX245xX95xX3xX1xX5axX452xX4xX1xX3xX4xX624xX3xXexX1xX607xX3xX84xX607xX3xX56xX6exX3xXexX64x61bfxX3xX5xX2axX4xX1xX3xX15xX16xX1xX20xX3xX4xX1xX5axX3xXbxX1xX57xX3xX1xX86xXbxXaexX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx66a7xX5axX6dxX64xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX5axX3xX41xX5axX26xX15xX16xX3x1402xX1xX85xX65xX15xX16xX2fxX4ccxX15x6929xXcdxXbxX64xX10xX7xX7xX0xX2fxXbxX12