Chùm ảnh nắng nóng kinh hoàng tại Australia
Australia đang phải trải qua đợt nắng nóng kinh hoàng nhất trong gần 8 thập kỷ qua với nền nhiệt ở một số thành phố lên tới hơn 47 độ C.
a23x485ex83f5x205axb5cdxa84x2df5x5a74xb306xX7x5483x402cx8cf6x1870xb0f7xb66axX5x8975xXaxa7f3x9defxX1x2f56x67aexX3xc67ax1950xX1xX3xX19x8ba1xX19x852axX3xX19x2bf6xX19xX1fxX3x42f5xXdxX19xX1xX3xX1xf34x55edxX19xX1fxX3xXexc23cxXdxX3x3fabxa8c2xX7xXexaa15xX6xX5xXdxX6xX0x487fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8c3cxX10xX6x64c4xXaxX12xX35xX36xX7xXexX39xX6xX5xXdxX6xX3x1ebexX6xX19xX1fxX3xXbxX1xX18xXdxX3xXexX39xX18xXdxX3xcdc4xX36xX6xX3xX5ex46dcxXexX3xX19xX1dxX19xX1fxX3xX19xX22xX19xX1fxX3xX26xXdxX19xX1xX3xX1xX2cxX2dxX19xX1fxX3xX19xX1xbbaxXexX3xXexX39xX2cxX19xX1fxX3xX1fx589fxX19xX3x7cb8xX3xXexX1xb11bxXbxX3xX26x8bcaxX3xX6dxX36xX6xX3x3a78x7372xXdxX3xX19xcf3dxX19xX3xX19xX1xXdx50e9xXexX3x49fexX3xX16x31a5xXexX3xX7xbdf2xX3xXexX1xX2dxX19xX1xX3xXbxX1xXbcxX3xX5x1c43xX19xX3xXexXa8xXdxX3xX1x4f57xX19xX3x311ex50f1xX3xX5exXb8xX3xX13xac9exX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX19xXaxX3xX7xXex9afexX5xX10xX9xXaxXexX10x6566xXex4c9dxX6xX5xXdxX1fxX19x3b76xX3x48c6xX36xX7xXexXdx726axXf6x7b41xXaxX12xX0xXdxX16xX1fxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX105xX3fxX3fxXdxXdbx3279xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX19xX1xXdbxXa7xX19xX3fxX19xX10x2546xX7xX3fxX2xX99x787cx96f4xX3fxXd5xXd5xX51xX139xX138x7725xX140xb866xX142xX138xXexX142x6671xX142xXd5xX5xX138xXdbxX107xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX36xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX19xX6xX19xX1fxX3xX19xX2cxX19xX1fxX3xX26xXdxX19xX1xX3xX1xX2cxX6xX19xX1fxX3xXexX6xXdxX3xX6xX36xX7xXexX39xX6xX5xXdxX6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xXffxXbxX1xX2cxXexX2cxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX19xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX1fxX19xX105xX3xX107xX36xX7xXexXdxX10cxXf6xX10exXaxX12x3162x39b8xXexX3xXexX39x9913xXdxX3xX5ex234cxX3xX39x3d55xX4xX3xXexX39xXc9xX19xX3xX124xX96xX36xX3xXexX39xX1d3xXdxX3xXexX1xX2dxX19xX1xX3xXbxX1xXbcxX3xbf91xXf6xX51xX19xX10xXf6xXdbxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX19xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX1fxX19xX105xX3xX107xX36xX7xXexXdxX10cxXf6xX10exXaxX12xX0xXdxX16xX1fxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX105xX3fxX3fxXdxXdbxX124xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX19xX1xXdbxXa7xX19xX3fxX19xX10xX133xX7xX3fxX2xX99xX138xX139xX3fxXd5xXd5xX51xX139xX138xX140xX140xX142xX142xX138xXexX140xX147xX138xXd4xX5xX2xXdbxX107xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX36xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX19xX6xX19xX1fxX3xX19xX2cxX19xX1fxX3xX26xXdxX19xX1xX3xX1xX2cxX6xX19xX1fxX3xXexX6xXdxX3xX6xX36xX7xXexX39xX6xX5xXdxX6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xXffxXbxX1xX2cxXexX2cxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX19xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX1fxX19xX105xX3xX107xX36xX7xXexXdxX10cxXf6xX10exXaxX12x301fxX1dxX19xX1fxX3xX19xX22xX19xX1fxX3xX26xX1xXdxb531xX19xX3xX19xX1xX1daxX6xX3xX5ex1ccdxX1d3xX19xX1fxX3xXexX6xX19xX3xX4xX1xX18xXf6xXdbxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX19xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX1fxX19xX105xX3xX107xX36xX7xXexXdxX10cxXf6xX10exXaxX12xX0xXdxX16xX1fxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX105xX3fxX3fxXdxXdbxX124xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX19xX1xXdbxXa7xX19xX3fxX19xX10xX133xX7xX3fxX2xX99xX138xX139xX3fxXd5xXd5xX51xX139xX138xX140xX140xX142xX142xX138xXexX140xX138xX139xX5xX139xXdbxX107xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX36xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX19xX6xX19xX1fxX3xX19xX2cxX19xX1fxX3xX26xXdxX19xX1xX3xX1xX2cxX6xX19xX1fxX3xXexX6xXdxX3xX6xX36xX7xXexX39xX6xX5xXdxX6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xXffxXbxX1xX2cxXexX2cxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX19xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX1fxX19xX105xX3xX107xX36xX7xXexXdxX10cxXf6xX10exXaxX12xX2edxX1dxX19xX1fxX3xX5exX2faxX19xX3xX16x9064xX4xX3xX19xX1fxX303xX1d3xXdxX3xXexX6xX3xXexX1x1065xX3xX39x9987xX19xX3xXexX39xX40bxX19xX1fxX3xX19xX1fxX2cxX2dxXdxX3xXexX39xX1d3xXdxX3xXb5xX3xX1cdxX36xX5xX5xX36xX16xX124xXdxX16xX124xXf6x8fdbxX3xX2edxX10xX133xX3xX1f5xX2cxX36xXexX1xX3xc24bxX6xX5xX10xX7xXdbxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX19xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX1fxX19xX105xX3xX107xX36xX7xXexXdxX10cxXf6xX10exXaxX12xX0xXdxX16xX1fxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX105xX3fxX3fxXdxXdbxX124xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX19xX1xXdbxXa7xX19xX3fxX19xX10xX133xX7xX3fxX2xX99xX138xX139xX3fxXd5xXd5xX51xX139xX138xX140xX140xX142xX142xX138xXexX99xX2x5992xX99xX5xX142xXdbxX107xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX36xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX19xX6xX19xX1fxX3xX19xX2cxX19xX1fxX3xX26xXdxX19xX1xX3xX1xX2cxX6xX19xX1fxX3xXexX6xXdxX3xX6xX36xX7xXexX39xX6xX5xXdxX6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xXffxXbxX1xX2cxXexX2cxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX19xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX1fxX19xX105xX3xX107xX36xX7xXexXdxX10cxXf6xX10exXaxX12xX2edxX1fxX303xX1d3xXdxX3xX51xbfe9xX19xX3xX5exc9b4xX3xX39xX6xX3xX124x9b8fxXdxX3xX124xXdx66ffxX19xX3xX5exX556xX3xXexX39xX41cxX19xX1xX3xX19xX1dxX19xX1fxXdbxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX19xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX1fxX19xX105xX3xX107xX36xX7xXexXdxX10cxXf6xX10exXaxX12xX0xXdxX16xX1fxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX105xX3fxX3fxXdxXdbxX124xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX19xX1xXdbxXa7xX19xX3fxX19xX10xX133xX7xX3fxX2xX99xX138xX139xX3fxXd5xXd5xX51xX139xX138xX140xX140xX142xX142xX138xXexX139xX142xXd5xX99xX5xXd4xXdbxX107xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX36xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX19xX6xX19xX1fxX3xX19xX2cxX19xX1fxX3xX26xXdxX19xX1xX3xX1xX2cxX6xX19xX1fxX3xXexX6xXdxX3xX6xX36xX7xXexX39xX6xX5xXdxX6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xXffxXbxX1xX2cxXexX2cxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX19xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX1fxX19xX105xX3xX107xX36xX7xXexXdxX10cxXf6xX10exXaxX12xXcxX39xa48xX3xX10xX16xX3xX19xafafxX3xX5exX15xX6xX3xXa7xXa8xXdxX3xXa7xc5fbxXdxX3xX19xX303xXa8xX4xX3xX5exX556xX3xXfdxX2cxX6xX3xX51x5831xX36xX3xX4xX41cxXdxX3xX19xX22xX19xX1fxX3xX16xX15xX6xX3xX1xcfc9xXdbxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX19xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX1fxX19xX105xX3xX107xX36xX7xXexXdxX10cxXf6xX10exXaxX12xX0xXdxX16xX1fxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX105xX3fxX3fxXdxXdbxX124xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX19xX1xXdbxXa7xX19xX3fxX19xX10xX133xX7xX3fxX2xX99xX138xX139xX3fxXd5xXd5xX51xX139xX138xX140xX140xX142xX142xX138xXexX140xX140xX142xX142xX5xX140xXdbxX107xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX36xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX19xX6xX19xX1fxX3xX19xX2cxX19xX1fxX3xX26xXdxX19xX1xX3xX1xX2cxX6xX19xX1fxX3xXexX6xXdxX3xX6xX36xX7xXexX39xX6xX5xXdxX6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xXffxXbxX1xX2cxXexX2cxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX19xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX1fxX19xX105xX3xX107xX36xX7xXexXdxX10cxXf6xX10exXaxX12x950axX1xX36xX3xXa7xX36xXdxX3xX4xX1xXd1xXdxX3xX4x33dexX6xX3xXexX39xX65axX3xX10xX16xX3xXexX32xXdxX3xX35xX51xX10xX5xX6xXdxX51xX10xX3xX4xcc21xX19xX1fxX3xXbxX1xX18xXdxX3xX5xX1dxXbxX3xX5exX1cexXexX3xX4xX41cxX4xX3xXa7xX66bxXdxX3xX19xX303xXa8xX4xX3xX5exX556xX3xX1xX32xX3xX19xX1xXdxXb2xXexXdbxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX19xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX1fxX19xX105xX3xX107xX36xX7xXexXdxX10cxXf6xX10exXaxX12xX0xXdxX16xX1fxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX105xX3fxX3fxXdxXdbxX124xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX19xX1xXdbxXa7xX19xX3fxX19xX10xX133xX7xX3fxX2xX99xX138xX139xX3fxXd5xXd5xX51xX139xX138xX140xX140xX142xX142xX138xXexX147xX139xX99xXd4xX5xX147xXdbxX107xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX36xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX19xX6xX19xX1fxX3xX19xX2cxX19xX1fxX3xX26xXdxX19xX1xX3xX1xX2cxX6xX19xX1fxX3xXexX6xXdxX3xX6xX36xX7xXexX39xX6xX5xXdxX6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xXffxXbxX1xX2cxXexX2cxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX19xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX1fxX19xX105xX3xX107xX36xX7xXexXdxX10cxXf6xX10exXaxX12xXcxX39xX65axX3xX10xX16xX3xXa7xX36xXdxX3xX4xX1xXd1xXdxX3xXexX32xXdxX3xX124xX551xXdxX3xX124xXdxX556xX19xX3xXb5xX3xX2edxX10xX133xX3xX1f5xX2cxX36xXexX1xX3xX449xX6xX5xX10xX7xXdbxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX19xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX1fxX19xX105xX3xX107xX36xX7xXexXdxX10cxXf6xX10exXaxX12xX0xXdxX16xX1fxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX105xX3fxX3fxXdxXdbxX124xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX19xX1xXdbxXa7xX19xX3fxX19xX10xX133xX7xX3fxX2xX99xX138xX139xX3fxXd5xXd5xX51xX139xX138xX140xX140xX142xX142xX138xXexX140xX147xX139xX99xX5xXd5xXdbxX107xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX36xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX19xX6xX19xX1fxX3xX19xX2cxX19xX1fxX3xX26xXdxX19xX1xX3xX1xX2cxX6xX19xX1fxX3xXexX6xXdxX3xX6xX36xX7xXexX39xX6xX5xXdxX6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xXffxXbxX1xX2cxXexX2cxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX19xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX1fxX19xX105xX3xX107xX36xX7xXexXdxX10cxXf6xX10exXaxX12xX13xX1x7084xX3xX1fxX8cxX36xX3xX26xX2cxX6xX5xX6xX3xXexX32xXdxX3xXa7xX303xX1d3xX19xX3xXexX1xX9e2xX3xX35xX51xX10xX5xX6xXdxX51xX10xX3xX1fxXdxX18xXdxX3xX26xX1xX41cxXexXdbxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX19xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX1fxX19xX105xX3xX107xX36xX7xXexXdxX10cxXf6xX10exXaxX12xX0xXdxX16xX1fxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX105xX3fxX3fxXdxXdbxX124xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX19xX1xXdbxXa7xX19xX3fxX19xX10xX133xX7xX3fxX2xX99xX138xX139xX3fxXd5xXd5xX51xX139xX138xX140xX140xX142xX142xX138xXexX139xX139xXd4xXd4xX5xX99xXdbxX107xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX36xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX19xX6xX19xX1fxX3xX19xX2cxX19xX1fxX3xX26xXdxX19xX1xX3xX1xX2cxX6xX19xX1fxX3xXexX6xXdxX3xX6xX36xX7xXexX39xX6xX5xXdxX6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xXffxXbxX1xX2cxXexX2cxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX19xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX1fxX19xX105xX3xX107xX36xX7xXexXdxX10cxXf6xX10exXaxX12xb8cbxXb8xX19xX1fxX3xXa7xX9dxXexX3xXexX39xX2cxX19xX1fxX3xX19xX1xX2dxX3xX4xX7a5xX19xX1fxX3xX78dxX3xX39xX7a5xX3xXa7x823bxX3xX19xX1dxX19xX1fxX3xX19xX22xX19xX1fxXdbxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX19xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX1fxX19xX105xX3xX107xX36xX7xXexXdxX10cxXf6xX10exXaxX12xX0xXdxX16xX1fxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX105xX3fxX3fxXdxXdbxX124xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX19xX1xXdbxXa7xX19xX3fxX19xX10xX133xX7xX3fxX2xX99xX138xX139xX3fxXd5xXd5xX51xX139xX138xX140xX140xX142xX142xX138xXexX2xX140xXd5xX4bbxX5xX4bbxXdbxX107xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX36xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX19xX6xX19xX1fxX3xX19xX2cxX19xX1fxX3xX26xXdxX19xX1xX3xX1xX2cxX6xX19xX1fxX3xXexX6xXdxX3xX6xX36xX7xXexX39xX6xX5xXdxX6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xXffxXbxX1xX2cxXexX2cxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX19xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX1fxX19xX105xX3xX107xX36xX7xXexXdxX10cxXf6xX10exXaxX12xX13xX41cxX4xX3xX124xX32xX19xX3xXexX39xX65axX3xX5exX2faxX19xX3xX4xX660xX19xX1fxX3xXa7xXdxXc9xX19xX3xX5exX556xX3xX1xX303xXb5xX19xX1fxX3xX4xX1xX9e2xXexX3xX26xX1xX660xX19xX1fxX3xX26xX1x487cxX3xXfdxX6xX19xX1xX3xXexX303xXd1xXdxX3xXexX39xX2cxX19xX1fxX3xX16xX15xX6xX3xX1xX68cxXdbxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX19xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX1fxX19xX105xX3xX107xX36xX7xXexXdxX10cxXf6xX10exXaxX12xX0xXdxX16xX1fxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX105xX3fxX3fxXdxXdbxX124xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX19xX1xXdbxXa7xX19xX3fxX19xX10xX133xX7xX3fxX2xX99xX138xX139xX3fxXd5xXd5xX51xX139xX138xX140xX140xX142xX142xX138xXexX147xX142xXd5xX99xX5xX2xX138xXdbxX107xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX36xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX19xX6xX19xX1fxX3xX19xX2cxX19xX1fxX3xX26xXdxX19xX1xX3xX1xX2cxX6xX19xX1fxX3xXexX6xXdxX3xX6xX36xX7xXexX39xX6xX5xXdxX6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xXffxXbxX1xX2cxXexX2cxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX19xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX1fxX19xX105xX3xX107xX36xX7xXexXdxX10cxXf6xX10exXaxX12xXaffxX547xXf6xX3xX4xX22xX3xX5xb500xX3xX5xX2dxX3xX4xX41cxX4xX1xX3xXexX36xXf6xXb2xXexX3xXa7xX1d3xXdxX3xX19xX1xX8cxXexX3xX5exX556xX3xXexX39xX41cxX19xX1xX3xX19xX22xX19xX1fxXdbxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX19xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX1fxX19xX105xX3xX107xX36xX7xXexXdxX10cxXf6xX10exXaxX12xX0xXdxX16xX1fxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX133xXdxX51xXexX1xX105xX147xX99xX99xXbxXfdxX10exX1xX10xXdxX1fxX1xXexX105xXd4xX140xX99xXbxXfdxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX105xX3fxX3fxXdxXdbxX124xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX19xX1xXdbxXa7xX19xX3fxX19xX10xX133xX7xX3fxX2xX99xX138xX139xX3fxXd5xXd5xX51xX139xX138xX140xX140xX142xX142xX138xXexX142xXd4xXd4xXd5xX5xX2xX2xXdbxX107xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX36xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX19xX6xX19xX1fxX3xX19xX2cxX19xX1fxX3xX26xXdxX19xX1xX3xX1xX2cxX6xX19xX1fxX3xXexX6xXdxX3xX6xX36xX7xXexX39xX6xX5xXdxX6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xXffxXbxX1xX2cxXexX2cxX3xX51xXexX1xX36xX16xX124xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX19xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX1fxX19xX105xX3xX107xX36xX7xXexXdxX10cxXf6xX10exXaxX12xX2edxX1xXdxXb2xXexX3xX5exXb8xX3xX4xX6xX2cxX3xX51xa06cxX19xX3xX5exX2faxX19xX3xX4xX41cxX4xX3xX5exX41cxX16xX3xX4xX1xX41cxXf6xX3xX39xcda1xX19xX1fxX3xX19xX1fxX1xXdxXc9xX16xX3xXexX39x4f24xX19xX1fxXdbxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f5xX2cxX36xX39xX4xX10xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexXffxX6xX5xXdxX1fxX19xX105xX3xX107xX36xX7xXexXdxX10cxXf6xX10exXaxX12xXcxX1xX10xX2cxX3x71c7x24a5xXf0bxX0xX3fxXbxX12