Facebook sập toàn cầu, người dùng hoang mang bình luận “cmuk”
Hoang mang khi cả 3 nền tảng của Facebook chập chờn, nhiều người dùng lại tin vào trò lừa gõ những câu bình luận theo mẫu để "kiểm tra tương tác".
dd4fx139c1x12155x11920x169e1xf993x155dbxe8f9x14d71xX7x16bbcx1589axe849x15ad9x1275ex10edcxX5x12ccexXax17d8ax1606cxX6xX4xX10x13040x177fexX18x15360xX3xX7x100baxXbxX3xXexX18x170b8x11f21xX3xX4x12b18x14b6dx1137fxX3xX23x17ecfx15c1dx1614exXdxX3x17697x16243xX23xX2bxX3xX1xX18xX6xX23xX2bxX3x14725xX6xX23xX2bxX3xX17x14c8bxX23xX1xX3xX5xX27xX1dxX23xX3xXaxX4xX3bxX27xX1axXaxX0xe807xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14901xX10xX6xX30xXaxX12xX60xX18xX6xX23xX2bxX3xX3bxX6xX23xX2bxX3xX1axX1xXdxX3xX4x1136bxX3x15d1fxX3xX23x14583xX23xX3xXexX76xX23xX2bxX3xX4x11c40xX6xX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX4xX1xX1dxXbxX3xX4xX1xX2dxX23xX28xX3xX23xX1xXdxX7bxX27xX3xX23xX2bxX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX23xX2bxX3xX5x13d4exXdxX3xXexXdxX23xX3xe18cxX22xX18xX3xXexf9ccx14f12xX3xX5x16ec0xX6xX3xX2bx17d0axX3xX23xX1x10e63xX23xX2bxX3xX4xebb0xX27xX3xX17xX41xX23xX1xX3xX5xX27xX1dxX23xX3xXexX1xX10xX18xX3xX3bx11db4xX27xX3xfefax16693xX3xXaxX1axXdxXe1xX3bxX3xXexXb9xX6xX3xXexX2cxe620xX23xX2bxX3xXex13871xX4xXax17c2fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10d7cxX18xX30x114d2xXaxX12xXcxXbdxX3xX1axX1xX18xX76xX23xX2bxX3x13d32xX2xX1xX3xX23xX2bxX22xX10axX3xX78xX51x177e1xX28xX3xX23xX1xXdxX7bxX27xX3xX23xX2bxX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX23xX2bxX3x13a53xXdx12735xXexX3x13538xX6xX3bxX3xX4xX1xX18xX3xX17xXdxe072xXexX3xX1axX1xf90cxX23xX2bxX3xXexX1xXe1xX3x14f54xX10xX3bxX3xXe0xX2cxe3faxX4xX3xX76xX23xX1xX3xX2bx106fexXdxX3xe8efxX27xX6xX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3x109ccxX10xX7xX7xX10xX23xX2bxX10xXb9xX3xX1xX18x12a68xX4xX3xXe0xf973xX23xX2bxX3xXexX76xXdxX3xXexXb9x158d0xX23xX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axXf7xX3xee01xX31xX23xX2bxX3xXexX1xX2dxXdxX3xXe0xXdxXe1xX3bxX28xX3xX23xX2bxX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX23xX2bxX3xX163xX27x14526xX4xX3xXexX145xX3xX4x1360cxX23xX2bxX3xX5xXdxX18axX23xX3xXex10c44xX4xX3xXbxX1xX76xX23xX3xXf4xX23xX1xX3xXexX41xX23xX1xX3xXexXb9xXadxX23xX2bxX3xX4xXf4xX4xX3xX23xX7bxX23xX3xXexX76xX23xX2bxX3xX4xX84xX6xX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xXe0xX7bxX27xX3xX2bxX17cxXbxX3xXb4xe08dxX23xX3xXe0xX7bxXf7xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX18xX30xX10axXaxX12x17637xX1xX14axX23xX2bxX3xX4xX1x13d62xX3x12c05xX23xX2bxX3xX30xX1c5xX23xX2bxX3xX23xX1x17405xX23xX3xXexXdxX23xX28xX3xX3bx13ec9xXexX3xX7xX1b4xX3xX23xX2bxX2cxX2dxXdxX3xXbxX1xXf4xXexX3xX1xXdxX138xX23xX3xXb9xX6xX3xX1x16dcexX3xX1axX1xX14axX23xX2bxX3xXexX1xXe1xX3xXexX76xXdxX3x14682xX5xX18xX6xX30xe7a9xX3xX76xX23xX1xX3xXexXb9xX18axX23xX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axXf7xX3xX60xX41xX23xX1xX3xX76xX23xX1xX3xXexXb9xX18axX23xX3xX2bxXdxX6xX18xX3xX30xXdxX138xX23xX3xX13bxX10xe0ecxX7xX3xX13xX10xX10xX30xX3xX4xX84xX6xX3xX1xX252xX3xX4xX1xX222xX3xX1xXdxX138xX23xX3xX3bxX238xXexX3xX3bxX22xX27xX3xXexXb9xX22fxX23xX2bxX3xX152x159aaxX6xXf7xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX18xX30xX10axXaxX12xXcxXb9xX18axX23xX3xX23xX1xXdxX7bxX27xX3xX23xX1xX2bdxX3bxX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX28xX3xXb4xX1ffxX23xX3xXe0xX7bxX3xX23xX22xX10axX3xXe0xX2cxX158xX4xX3xXe0xX10xX3bxX3xXb9xX6xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x144cexXf7xX3xX170xX238xXexX3xX7xX1b4xX3xXexX1xX22xX23xX1xX3xXb4xXdxX18axX23xX3xX17xX22xX10axX3xXaxX3bx14865xX18xXaxX3xX1axXdxXe1xX3bxX3xXexXb9xX6xX3xXe0xX238xX3x149b1xX23xX3xXe0xf0baxX23xX1xX3xX4xX84xX6xX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX17x1020cxX23xX2bxX3xX4xXf4xX4xX1xX3xX17xX41xX23xX1xX3xX5xX27xX1dxX23xX3xX30xXbaxX23xX2bxX3xXaxX4xX3bxX27xX1axXaxXf7xX3xX60xX22xX23xX2bxX3xX5xX18xXadxXexX3xXexX1xX22xX23xX1xX3xXb4xXdxX18axX23xX3xXe0x1235bxX3xXexX1xX160xX3xX17xX41xX23xX1xX3xX5xX27xX1dxX23xX3xX30xXbaxX23xX2bxX3xX23xX22xX10axX3xXb4xX22xX3xX1axX145xXexX3xX163xX27xX76xX3xX5xX22xX3xX4xX1x101ebxX23xX2bxX3xX4xX2bdxX3xX2bxX41xX3xXexX1xX6xX10axX3xXe0xX337xXdxXf7xX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xX17xX5xX10xX3xX7xXexX10axX5xX10xX9xXaxX3bxX6xXb9xX2bxXdxX23x16a98xX3xX117xXbxX152xX3xX6xX27xXexX18x1557exXaxX12xX0xXexX17xX18xX30xX10axX12xX0xXexXb9xX12xX0xXexX30xX12xX0xXdxX3bxX2bxX3xX7xXb9xX4xX9xXaxX51xX51xXdxXf7xX17xX6xX18xX1xX6xXexXdxX23xX1xXf7xXb4xX23xX51xX23xX10xX296xX7xX51xX2x1596fxX117x1106fxX51xX2x13005x11db2xX30x135bdxX419xX41axX78xf24bxX41axX41cxXexX117xX419xX414xX420xX5xX2xXf7x15f42xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX7xX1dxXbxX3xXexX18xX22xX23xX3xX4xX26xX27xX28xX3xX23xX2bxX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX23xX2bxX3xX1xX18xX6xX23xX2bxX3xX3bxX6xX23xX2bxX3xX17xX41xX23xX1xX3xX5xX27xX1dxX23xX3x14997xX4xX3bxX27xX1ax10543xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX30xX12xX0xX51xXexXb9xX12xX0xXexXb9xX12xX0xXexX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX6xXbxXexXdxX18xX23xXaxX12xX13bxX1xXdxX7bxX27xX3xX23xX2bxX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX23xX2bxX3xX17xX41xX23xX1xX3xX5xX27xX1dxX23xX3xXaxX4xX3bxX27xX1axXaxX3xXe0xXe1xX3xX1axXdxXe1xX3bxX3xXexXb9xX6xX3xXexX2cxXefxX23xX2bxX3xXexXf4xX4xX3xXb4xe78dxXdxX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX28xX3xXexXb9xXbaxX3xXe0xX31xX6xX3xXe0xX383xX3xX23xX1xXdxX7bxX27xX3xX5xX26xX23xX3xX5xX17cxXbxX3xX5xXadxXdxXf7xX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX30xX12xX0xX51xXexXb9xX12xX0xX51xXexX17xX18xX30xX10axX12xX0xX51xXexX6xX17xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX18xX30xX10axXaxX12xXcxX1x14e55xX4xX3xXexX145xX3xX4xX3bxX27xX1axX3xX5xX22xX3xX3bxX238xXexX3xXexXb9xX18xX23xX2bxX3xX23xX1xXdxX7bxX27xX3xXexXbdxX3xXe0xX17cxX4xX3xX17xXdxX138xXexX3xXe0xX2cxX158xX4xX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xXexXadxX18xX3xXb9xX6xX3xXe0xXe1xX3xX1xXdxXe1xX23xX3xXexX1xX33bxX3xX1xXdxX138xX27xX3xX224xX23xX2bxX3xX1axX1xXdxX3xX23xX2bxX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX23xX2bxX3xX17xX41xX23xX1xX3xX5xX27xX1dxX23xXf7xX3x115f5xXcaxX10axX3xX5xX22xX3xX23xX1xXc5xX23xX2bxX3xXexXbdxX3xX3bxX6xX23xX2bxX3x1098cxX3xX23xX2bxX1x104d5xX6xX3xX4xX1x14f67xX4xX3xX3bxXbdxX23xX2bxX28xX3xXexX1xXe1xX3xX1xXdxX138xX23xX3xXexX41xX23xX1xX3xX4xX76xX3bxX3xXexXb9xX18xX23xX2bxX3xX23xX1xXdxX7bxX27xX3xX23xX2bxX14axX23xX3xX23xX2bxXc5xX3xX1axX1xXf4xX4xX3xX23xX1xX6xX27xXf7xX3xX21axX1xXdxX3xX17xX41xX23xX1xX3xX5xX27xX1dxX23xX3xX23xX1xXc5xX23xX2bxX3xXexXbdxX3xX23xX22xX10axX28xX3xX1xXdxX138xX27xX3xX224xX23xX2bxX3xX1axXdxXe1xX27xX3xXexXb9xXf4xXdxX3xXexXdxX3bxX28xX3xX17xX2bdxX23xX2bxX3xX17xX6xX10axXf7xXf7xXf7xX3xX7x167b0xX3xX1xXdxX138xX23xX3xXb9xX6xXf7xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX18xX30xX10axXaxX12xX13bxX145xX27xX3xX1axX1xX14axX23xX2bxX3xX4xX2bdxX3xX1xXdxX138xX23xX3xXexX2cxX158xX23xX2bxX3xX2bxX41xX3xX30xXdx15829xX23xX3xXb9xX6xX28xX3xX1axX1xX14axX23xX2bxX3xXbxX1xX76xXdxX3xX5xX22xX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX4xX84xX6xX3xX23xX2bxX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX23xX2bxX3xX17xX33bxX3xXaxX3bxX1ffxXexX3xXexX2cxXefxX23xX2bxX3xXexXf4xX4xXaxX28xX3xXe0xXefxX23xX3xX2bxXdxX76xX23xX3xX5xX22xX3xXexX22xXdxX3xX1axX1xX18xX76xX23xX3xX4xX84xX6xX3xX1xX252xX3xX4xX1xX2cxX6xX3xXe0xX2cxX158xX4xX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX4xX1dxXbxX3xX23xX1xX1dxXexX3xXex16567xX23xX1xX3xX23xX180xX23xX2bxX3xXb4xX27xXdxX3xXb4xX30cxX3xX23xX22xX10axXf7xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX18xX30xX10axXaxX12xX136xX22xX18xX3xXexX1xXf4xX23xX2bxX3xX78xX51xX117xX419xX2xX420xX28xX3xX1axX1xXdxX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX7xX1dxXbxX3xXexX18xX22xX23xX3xX4xX26xX27xX28xX3xX3bxX238xXexX3xX7xX1b4xX3xXexX22xXdxX3xX1axX1xX18xX76xX23xX3xX4xX1bbxX23xX2bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX30cxX3xX4xXf4xX4xX1xX3xXaxX1axXdxXe1xX3bxX3xXexXb9xX6xX3xXexX2cxXefxX23xX2bxX3xXexXf4xX4xX3xXb4xX4d5xXdxX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axXaxX3xX17xX34dxX23xX2bxX3xX17xX41xX23xX1xX3xX5xX27xX1dxX23xX3xXaxX17xXdxX7xX18xX27xXaxXf7xX3x1203exXdxX1b4xX23xX2bxX3xX23xX1xX2cxX3xXaxX4xX3bxX27xX1axXaxX28xX3xXaxX17xXdxX7xX18xX27xXaxX3xX4xX1bbxX23xX2bxX3xX5xX22xX3xX3bxX238xXexX3xXexXb9xXbaxX3xXe0xX31xX6xX28xX3xX17x13966xXdxX3xXexXbdxX3xX23xX22xX10axX3xX4xX2bdxX3xX23xX2bxX1xX5b8xX6xX3xX5xX22xX3xX46cxX1xX14axX23xX471xX3xXexXb9xX18xX23xX2bxX3xXexXdxX145xX23xX2bxX3x16574xX1xXf4xXbxXf7xX3xX21axX1xXdxX3xX17xX41xX23xX1xX3xX5xX27xX1dxX23xX3xXexX1xX41xX3xXexXbdxX3xX23xX22xX10axX3xX7xX639xX3xX4xX2bdxX3xX3bxX22xX27xX3xXe0x13066xX28xX3xX17xX1ffxX3bxX3xXb4xX22xX18xX3xX7xX639xX3xX1xXdxX138xX23xX3xXb9xX6xX3xXexXb9xXf4xXdxX3xXexXdxX3bxXf7xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX18xX30xX10axX3xXbxX197xX10xX23xXexX10xXb9xXaxX12xX0xXdxX3bxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX30xXexX1xX27xX3bxX17xX3xX30xX1xXdxX30xX10xX3xXdxX197xX10xX23xXexX10xXb9xXaxX3xX7xXexX10axX5xX10xX9xXaxX296xXdxX30xXexX1xX3d7xX3xX2xX117xX419xX419xXbxX152xX3e1xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX3d7xX3xX122xX416xX420xXbxX152xX3e1xXaxX3xX7xXb9xX4xX9xXaxX51xX51xXdxXf7xX17xX6xX18xX1xX6xXexXdxX23xX1xXf7xXb4xX23xX51xX23xX10xX296xX7xX51xX2xX414xX117xX416xX51xX2xX419xX41axX30xX41cxX419xX41axX78xX122xX41axX78xXexX117xX41axX122xX117xX5xX2xX419x13fa7xX4xXexX8dcxX17xXdx11a0axX8dcx1692axX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX8dcxX30xX18xX296xX23xXf7xX42bxXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX7xX1dxXbxX3xXexX18xX22xX23xX3xX4xX26xX27xX28xX3xX23xX2bxX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX23xX2bxX3xX1xX18xX6xX23xX2bxX3xX3bxX6xX23xX2bxX3xX17xX41xX23xX1xX3xX5xX27xX1dxX23xX3xX46cxX4xX3bxX27xX1axX471xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX18xX30xX10axXaxX12xXcxXb9xX2cxX4d5xX4xX3xXe0xX2bdxX28xX3xXb4xX22xX18xX3xXexX1xXf4xX23xX2bxX3xX78xX51xX117xX419xX2xX420xX28xX3xX30xXcaxX23xX3xX3bxXadxX23xX2bxX3xX136xXdxX138xXexX3xX13bxX6xX3bxX3xXexXbdxX23xX2bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX30cxX3xX46cxX3bxX327xX18xX471xX3xXe0xXe1xX3xX1axXdxXe1xX3bxX3xXexXb9xX6xX3xXexX22xXdxX3xX1axX1xX18xX76xX23xX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xXe0xX383xX3xX17xX76xX18xX3xX3bxX1dxXexX3xX1xX6xX10axX3xX4xX1xX2cxX6xX3xX17xX34dxX23xX2bxX3xX4xXf4xX4xX1xX3xX17xX41xX23xX1xX3xX5xX27xX1dxX23xX3xX46cxX107xX13xX13xX471xXf7xX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xX17xX5xX10xX3xX7xXexX10axX5xX10xX9xXaxX3bxX6xXb9xX2bxXdxX23xX3d7xX3xX117xXbxX152xX3xX6xX27xXexX18xX3e1xXaxX12xX0xXexX17xX18xX30xX10axX12xX0xXexXb9xX12xX0xXexX30xX12xX0xXdxX3bxX2bxX3xX7xXb9xX4xX9xXaxX51xX51xXdxXf7xX17xX6xX18xX1xX6xXexXdxX23xX1xXf7xXb4xX23xX51xX23xX10xX296xX7xX51xX2xX414xX117xX416xX51xX2xX419xX41axX30xX41cxX419xX41axX78xX420xX41axX41cxXexX122xX414xX419xX78xX5xX117xXf7xX42bxXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX7xX1dxXbxX3xXexX18xX22xX23xX3xX4xX26xX27xX28xX3xX23xX2bxX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX23xX2bxX3xX1xX18xX6xX23xX2bxX3xX3bxX6xX23xX2bxX3xX17xX41xX23xX1xX3xX5xX27xX1dxX23xX3xX46cxX4xX3bxX27xX1axX471xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX30xX12xX0xX51xXexXb9xX12xX0xXexXb9xX12xX0xXexX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX6xXbxXexXdxX18xX23xXaxX12xX170xX238xXexX3xX23xX2bxX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX23xX2bxX3xXaxXexXb9xX18xX5xX5xXaxX3xX17xXadxX23xX3xX17x16d25xX3xX1axX1xXdxX3xXe0xX180xX23xX2bxX3xXexX1ffxX3bxX3xX76xX23xX1xX3xXb4xX2dxX3xX23xX1xX2cxX3xX1axX1xX18xX10xX3xX23xX2bxX2cxX2dxXdxX3xX10axX18axX27xXf7xX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX30xX12xX0xX51xXexXb9xX12xX0xX51xXexX17xX18xX30xX10axX12xX0xX51xXexX6xX17xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX18xX30xX10axXaxX12xX21axX1xX14axX23xX2bxX3xX4xX1xX222xX3xX5xXbdxX6xX3xX23xX1xX6xX27xX3xX17xX41xX23xX1xX3xX5xX27xX1dxX23xX28xX3xX3bxX238xXexX3xX7xX1b4xX3xXexX1xX22xX23xX1xX3xXb4xXdxX18axX23xX3xX4xXbaxX23xX3xXexX1dxX23xX3xX30xX1c5xX23xX2bxX3xXb4xXdxX138xX4xX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX1axX1xX14axX23xX2bxX3xXexX76xXdxX3xXe0xX2cxX158xX4xX3xX76xX23xX1xX3xXe0xXe1xX3xXexXb9xX18axX27xX3xX17xXadxX23xX3xX17xXad9xXf7xX3xX60xX252xX3xX4xX1b4xX3xXexX41xX23xX1xX3xXe0xX180xX23xX2bxX3xX76xX23xX1xX3xX4xX1xX222xX3xX4xX2bdxX3xX3bxX22xX27xX3xX152xXf4xX3bxX3xX2bxXdxX1b4xX23xX2bxX3xX23xX1xX2cxX3xX76xX23xX1xX3xX5x1232fxXdxX28xX3xX23xX238xXdxX3xX30xX27xX23xX2bxX3xX1axXdxXe1xX27xX3xXaxX2bxXdxX4d5xXdxX3xXexX1xXdxX138xX27xX3xX23xX2bxX2cxX2dxXdxX3xX10axX18axX27xXaxX3xX1xX18xX17cxX4xX3xXaxXb9xX6xX3xX3bxX22fxXexX3xX17xXadxX23xX3xX2bxXf4xXdxXaxXf7xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX18xX30xX10axXaxX12x17e10xX530xX3xX4xX1b4xX3xX4xX84xX6xX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX76xX23xX1xX3xX1xX2cxX7d3xX23xX2bxX3xX163xX27xX10axX3xX3bxX14axX3xXexX18xX22xX23xX3xX4xX26xX27xXf7xX3xX21axX1xX14axX23xX2bxX3xX4xX1xX222xX3xX4xX2bdxX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX28xX3xX4xX76xX3x15fdbxX23xX7xXexX6xX2bxXb9xX6xX3bxX3xXb4xX22xX3x16a1dxX1xX6xXexX7xf0a6xXbxXbxX3xX4xX1bbxX23xX2bxX3xX2bxX17cxXbxX3xXb4xX1ffxX23xX3xXe0xX7bxXf7xX3xX13bxX2bxX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX23xX2bxX3xXc6dxX23xX7xXexX6xX2bxXb9xX6xX3bxX3xX1axX1xX14axX23xX2bxX3xXexX1xXe1xX3xX152xX10xX3bxX3xXe0xX2cxX158xX4xX3xX7xXexX18xXb9xX10axX28xX3xX4xXbaxX23xX3xX23xX2bxX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX23xX2bxX3xXc7axX1xX6xXexX7xXc7fxXbxXbxX3xX2bxX160xXdxX3xXexXdxX23xX3xX23xX1xX22fxX23xX3xXe0xXdxX3xX4xX1bbxX23xX2bxX3xXexXb9xX18xX23xX2bxX3xXexX41xX23xX1xX3xXexXb9xXadxX23xX2bxX3xX4xX1xX1dxXbxX3xX4xX1xX2dxX23xXf7xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX18xX30xX10axXaxX12xXcxX1xX10xX18xX3xXcxX1xX10xX3xX136xX10xXb9xX2bxX10xX28xX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xXe0xX383xX3xX152xXf4xX4xX3xX23xX1xX1dxX23xX3xXexX41xX23xX1xX3xXexXb9xXadxX23xX2bxX3xX23xX22xX10axXf7xX3xX170xXadxX23xX2bxX3xX152xX383xX3xX1xX238xXdxX3xX4xX1xX18xX3xX17xXdxX145xXexX3xXe0xX6xX23xX2bxX3xX4xX1b4xX3xX2bxX22fxX23xX2bxX3xX1axX1xX22fxX4xX3xXbxX1xX1c5xX4xX3xXb4xX1ffxX23xX3xXe0xX7bxXf7xX0xX51xXbxX12xX0xX30xXdxXb4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX30xXb9xX10xX5xX6xXexX10xX30xXaxX12xX0xX7xXexXb9xX18xX23xX2bxX12xXcxXdxX23xX3xX5xXdxX18axX23xX3xX163xX27xX6xX23xX3d7xX0xX51xX7xXexXb9xX18xX23xX2bxX12xX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX8dcxXexX1xX27xX3bxX17xX8dcxX6xX23xX30xX8dcxX7xX6xXbxX18xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX152xXf4xX4xX3xX23xX1xX1dxX23xX3xX7xX530xX3xX4xX1b4xX3xX30xX18xX3xXexX1xX6xX10axX3xXe0xX337xXdxX3xX4xX1ffxX27xX3xX1xX41xX23xX1xX3xX3bxXf4xX10axX3xX4xX1xX84xXaxX3xX1xXb9xX10xX8e4xX9xXaxX51xXexX1xXdxX10xXexX8dcxX17xXdxX8dcxX7xX18xX51xX8e4xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX8dcxX152xX6xX4xX8dcxX23xX1xX6xX23xX8dcxX7xX27xX8dcxX4xX18xX8dcxX30xX18xX8dcxXexX1xX6xX10axX8dcxX30xX18xXdxX8dcxX4xX6xX27xX8dcxX1xXdxX23xX1xX8dcxX3bxX6xX10axX8dcxX4xX1xX27xX51xX2xX416xX414xX420xX2xX117xXf7xX1xXexX3bxXaxX12xX0xXdxX3bxX2bxX3xX7xXb9xX4xX9xXaxX51xX3bxX10xX30xXdxX6xX51xX2xX117xX419xX51xX23xX10xX296xX7xX51xX2xX414xX2xX419xX51xX2xX419xX416xX30xX41axX419xX414xX419xX41cxX117xX420xXexX414xX41axX41cxX117xX5xX2xXf7xXbxX23xX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX7xX1dxXbxX3xXexX18xX22xX23xX3xX4xX26xX27xX28xX3xX23xX2bxX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX23xX2bxX3xX1xX18xX6xX23xX2bxX3xX3bxX6xX23xX2bxX3xX17xX41xX23xX1xX3xX5xX27xX1dxX23xX3xX46cxX4xX3bxX27xX1axX471xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX30xXdxXb4xX12xX0xX7xXexXb9xX18xX23xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX152xXf4xX4xX3xX23xX1xX1dxX23xX3xX7xX530xX3xX4xX1b4xX3xX30xX18xX3xXexX1xX6xX10axX3xXe0xX337xXdxX3xX4xX1ffxX27xX3xX1xX41xX23xX1xX3xX3bxXf4xX10axX3xX4xX1xX84xXaxX3xX1xXb9xX10xX8e4xX9xXaxX51xXexX1xXdxX10xXexX8dcxX17xXdxX8dcxX7xX18xX51xX8e4xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX8dcxX152xX6xX4xX8dcxX23xX1xX6xX23xX8dcxX7xX27xX8dcxX4xX18xX8dcxX30xX18xX8dcxXexX1xX6xX10axX8dcxX30xX18xXdxX8dcxX4xX6xX27xX8dcxX1xXdxX23xX1xX8dcxX3bxX6xX10axX8dcxX4xX1xX27xX51xX2xX416xX414xX420xX2xX117xXf7xX1xXexX3bxXaxX12xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX152xXf4xX4xX3xX23xX1xX1dxX23xX3xX7xX530xX3xX4xX1b4xX3xX30xX18xX3xXexX1xX6xX10axX3xXe0xX337xXdxX3xX4xX1ffxX27xX3xX1xX41xX23xX1xX3xX3bxXf4xX10axX3xX4xX1xX84xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexXb9xX18xX23xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX30xXaxX12xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX152xXdxX23xX3xX5xXbd1xXdxX3xXb4xX41xX3xX7xX530xX3xX4xX1b4xX3xXaxX7xX1dxXbxXaxX3xX3bxXadxX23xX2bxX3xX152xX383xX3xX1xX238xXdxX3xXb4xX22xX3xX4xX1xX18xX3xX17xXdxX145xXexX3xX163xX27xXf4xX3xXexXb9xX41xX23xX1xX3xX1axX1xX22fxX4xX3xXbxX1xX1c5xX4xX3xXb4xXddxX23xX3xX4xX1xX2cxX6xX3xX1xX18xX22xX23xX3xXexX1ffxXexXf7xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX30xXdxXb4xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX59exXdxXe1xX3bxX3xX5xXadxXdxX3xX23xX1xXc5xX23xX2bxX3xX7xX530xX3xX4xX1b4xX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX17xX33bxX3xX7xX1dxXbxX3xXexXb9xX18xX23xX2bxX3xX2xX419xX3xX23xX180xX3bxX3xX163xX27xX6xXaxX3xX1xXb9xX10xX8e4xX9xXaxX51xXexX1xXdxX10xXexX8dcxX17xXdxX8dcxX7xX18xX51xX30xXdxX10xX3bxX8dcxX5xX6xXdxX8dcxX23xX1xX27xX23xX2bxX8dcxX7xX27xX8dcxX4xX18xX8dcxX8e4xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX8dcxX17xXdxX8dcxX7xX6xXbxX8dcxXexXb9xX18xX23xX2bxX8dcxX2xX419xX8dcxX23xX6xX3bxX8dcxX163xX27xX6xX51xX2xX416xX414xX122xX122xX2xXf7xX1xXexX3bxXaxX12xX0xXdxX3bxX2bxX3xX7xXb9xX4xX9xXaxX51xX3bxX10xX30xXdxX6xX51xX2xX117xX419xX51xX23xX10xX296xX7xX51xX2xX414xX2xX419xX51xX2xX419xX41axX30xX41cxX2xX41axX419xX419xX117xX420xXexX78xX41cxX419xX419xX5xX2xX8dcxX27xX23xXexXdxXexX5xX10xX30xX8dcxX2xXf7xX42bxXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX7xX1dxXbxX3xXexX18xX22xX23xX3xX4xX26xX27xX28xX3xX23xX2bxX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX23xX2bxX3xX1xX18xX6xX23xX2bxX3xX3bxX6xX23xX2bxX3xX17xX41xX23xX1xX3xX5xX27xX1dxX23xX3xX46cxX4xX3bxX27xX1axX471xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX30xXdxXb4xX12xX0xX7xXexXb9xX18xX23xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX59exXdxXe1xX3bxX3xX5xXadxXdxX3xX23xX1xXc5xX23xX2bxX3xX7xX530xX3xX4xX1b4xX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX17xX33bxX3xX7xX1dxXbxX3xXexXb9xX18xX23xX2bxX3xX2xX419xX3xX23xX180xX3bxX3xX163xX27xX6xXaxX3xX1xXb9xX10xX8e4xX9xXaxX51xXexX1xXdxX10xXexX8dcxX17xXdxX8dcxX7xX18xX51xX30xXdxX10xX3bxX8dcxX5xX6xXdxX8dcxX23xX1xX27xX23xX2bxX8dcxX7xX27xX8dcxX4xX18xX8dcxX8e4xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX8dcxX17xXdxX8dcxX7xX6xXbxX8dcxXexXb9xX18xX23xX2bxX8dcxX2xX419xX8dcxX23xX6xX3bxX8dcxX163xX27xX6xX51xX2xX416xX414xX122xX122xX2xXf7xX1xXexX3bxXaxX12xX59exXdxXe1xX3bxX3xX5xXadxXdxX3xX23xX1xXc5xX23xX2bxX3xX7xX530xX3xX4xX1b4xX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX17xX33bxX3xX7xX1dxXbxX3xXexXb9xX18xX23xX2bxX3xX2xX419xX3xX23xX180xX3bxX3xX163xX27xX6xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexXb9xX18xX23xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX30xXaxX12xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX1xXdxX138xX23xX3xX4xX2bdxX3xX1axX1xX18xX76xX23xX2bxX3xX117xX28xX416xX3xXex16aebxX3xX23xX2bxX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX23xX2bxX3xXexX1xX2cxX2dxX23xX2bxX3xX152xX27xX10axX18axX23xX3xX3bxXbd1xXdxX3xXexX1xXf4xX23xX2bxX3xXexXb9xX18xX23xX2bxX3xX1axX1xXdxX3xX5xX2cxX158xX23xX2bxX3xX23xX2bxX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX23xX2bxX3xX4xX84xX6xX3xXc6dxX23xX7xXexX6xX2bxXb9xX6xX3bxX3xX4xX1bbxX23xX2bxX3xXb4xX2cxX158xXexX3xX3bxX1b4xX4xX3xX2xX3xXexX1292xXf7xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX30xXdxXb4xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX27xX5xX12xX0xX30xXdxXb4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb9xXaxX12xX0xX51xX30xXdxXb4xX12xX0xX51xX30xXdxXb4xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc25xX18xX27xXb9xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX18xX3x11ef1xXdxX23xX2bxX0xX51xXbxX12