“Lấy phòng ngừa là chính”.
Mùa nắng nóng đã cận kề cũng là lúc các cấp, các ngành, các địa phương, chủ rừng trong tỉnh đang khẩn trương triển khai nhiệm vụ BVR - PCCCR năm 2013, năm được dự báo thời tiết sẽ có nhiều diễn biết phức tạp. Công tác BVR - PCCCR năm nay tại các địa phương, chủ rừng toàn tỉnh là tập trung quyết liệt vào việc thực hiện các giải pháp cụ thể theo phương án đã được phê duyệt để nâng cao hiệu quả của phương châm: “Lấy phòng ngừa là chính”.
d0fbxf85ex158f2x1145ex131bex10ba1x123aex10eabxX6xea51xe430xX1xd33fx10aa3x10d9bx111b4xX9x10169xX0xX6x120bexdc78xXcxdc74x1099axX10x140adx14a67xX16xX17xX2xX13x1252fxX3xX2xXbx124a4xf26exX2xee45xX2x136b0xX19xX19xX19xX24xX2xX16xfe2ax11eb5xX2x1439fxf650x149a4x12c89x11175xX0xfa53xX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xX38xX1xX10xX0xf98bxX34xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xeb69x149dcxX13xX4x153e2xX9xX10x15076xee64x108b9xXexX2xX1xX45x10a25xX16xX17xX2xX16xX17x12e24xX5xX2xX4xfe07xX2xX3xX45x10f25xX16xX45x15c83x1257dxX0xX38xX45xX34xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xed5fxX54xX5xXdxX9xX10x12ca3xdcffxX5xX2xX16x127e2xX16xX17xX2xX16xfa16xX16xX17xX2xed27x1020exX2xX3x15a12xX16xX2x119aex108d5xX2xX3x115a7xX16xX17xX2xX4xX68xX2xX4x10b2exX3xX2xX3xX1fxX3xX2xX3xX59xX1x13a90xX2xX3xX1fxX3xX2xX16xX17xX68xX16xX45xXb2xX2xX3xX1fxX3xX2xX95x15026xX5xX2xX1xX45xf3ccxd29cxX16xX17xXb2xX2xX3xX45xe1d4xX2xX14xX64xX16xX17xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13x14216xX16xX45xX2xX95xX5xX16xX17xX2xX9cxX45xf7acxX16xX2xX13xX14xXc9xXcaxX16xX17xX2xX13xX14xX51x15624xX16xX2xX9cxX45xX5xX51xX2xX16xX45xX51x111e4xX30xX2x117b7xdecfxX2xXbxX23xX24xX2xX26xX2xX28xX19xX19xX19xX24xX2xX16xX2fxX30xX2xX32xX33xX34xX35xXb2xX2xX16xX2fxX30xX2xX95xXc9x1513fxX3xX2xXdx1423exX2x10e9axX1fxXcxX2xX13xX45x106efxX51xX2xX13xX51x1420cxX13xX2xX6x11be4xX2xX3xX91xX2xX16xX45xX51xX9dxe887xX2xXdxX51x126f7xX16xX2xX12axX51xX135xX13xX2xX1xX45xd7ccxX3xX2xX13x15a06xX1xX70xX2xX19xX1axX16xX17xX2xX13xX1fxX3xX2xXbxX23xX24xX2xX26xX2xX28xX19xX19xX19xX24xX2xX16xX2fxX30xX2xX16xX5xXexX2xX13xX154xX51xX2xX3xX1fxX3xX2xX95xXc4xX5xX2xX1xX45xXc9xXcaxX16xX17xXb2xX2xX3xX45xXd1xX2xX14xX64xX16xX17xX2xX13xXcxX68xX16xX2xX13xXdfxX16xX45xX2xX4xX68xX2xX13xX99xX1xX2xX13xX14xX142xX16xX17xX2xe37exX142xXexX135xX13xX2xX4xX51xX102xX13xX2xX105xX68xXcxX2xX105xX51xX102xX3xX2xX13xX45xX128xX3xX2xX45xX51xX102xX16xX2xX3xX1fxX3xX2xX17xX51x115c4xX51xX2xX1xX45xX1fxX1xX2xX3xX106xX2xX13xX45xXf7xX2xX13xX45xX54xXcxX2xX1xX45xXc9xXcaxX16xX17xX2xX1fxX16xX2xX95xX96xX2xX95xXc9xX124xX3xX2xX1xX45xf407xX2xXdxX142xXexX102xX13xX2xX95xXf7xX2xX16x1242fxX16xX17xX2xX3xX5xXcxX2xX45xX51xX102xX142xX2xX1a9xX142xX1cdxX2xX3xXd1xX5xX2xX1xX45xXc9xXcaxX16xX17xX2xX3xX45xX201xX30xX36xX2xX57xX58xX59xXexX2xX1xX45xX5exX16xX17xX2xX16xX17xX64xX5xX2xX4xX68xX2xX3xX45xX6cxX16xX45xX6fxX70xX0xX38xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10x1097axX51xX1cdxX51xX2xX1xX45xX1fxX1xX2xX3xX106xX2xX13xX45xXf7xX2xX95xd285xX142xX2xX13xX51xX1f5xX16xX2xX95xXc9xX124xX3xX2xX13xX99xX1xX2xX13xX14xX142xX16xX17xX2xX3xX45xXa8xX2xX13xX14xe6bfxX16xX17xX2xX4xX68xX2xX13xX2fxX16xX17xX2xX3xXc9xX130xX16xX17xX2xX45xX51xX102xX142xX2xX4xX128xX3xX2xX45xXcxX154xX13xX2xX95x101e6xX16xX17xX2xX3xXd1xX5xX2xXbxX5xX16xX2xX19xX45xXdfxX2xX45xX142xXexfc4exXbxX19xX81x11f72xX2xX105xX9dxX2xX3xX1fxX3xX2xX105xX59xX16xX2xX95xX9dxX2xX3xX59xX1xX2xX12axX1fxX3xX45xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xXbxX23xX24xX2xX26xX2xX28xX19xX19xX19xX24xX2xX3xX1fxX3xX2xX3xX59xX1xX70xX2x11c97xX142xX5xX2xX13xX45xX128xX3xX2xX13xX135xXb2xX2xX3xX45xXcxX2xX13xX45xX59xXexXb2xX2xX105x12d13xX51xX2xX105xX5xX51xX2xX13xX14xX5exX2xX4xX68xX2xX57xX95xX264xX142xX2xX16xX96xXcxX6fxX13xX14xXcxX16xX17xX2xX3xX45xXdfxX2xX95xX154xXcxXb2xX2xX3xX45xXdfxX2xX45xX142xXexX2xX13xXcxX68xX16xX2xXdxX51xX102xX16xX2xX3xX1axX16xX17xX2xX13xX1fxX3xX2xXbxX23xX24xX2xX26xX2xX28xX19xX19xX19xX24xXb2xX2xXbxX19xX81xX2x10ffaxX2xX3xX59xX1xX2xX16xX68xXcxXb2xX2xX95xXc4xX5xX2xX1xX45xXc9xXcaxX16xX17xX2xX16xX68xXcxX2xX3xX45xXd1xX2xX95xX2a2xX16xX17xX2xfd9fxX201xXexX2xXdxX128xX16xX17xX2xX9cxX135xX2xX45xXcxX154xX3xX45xX2xX1xX45xX88xX2xX45xX124xX1xX2xX105xX305xX51xX2xX13x12439xX16xX45xX2xX45xX399xX16xX45xX2xX95xXc4xX5xX2xX1xX45xXc9xXcaxX16xX17xf75cxX2xX13xX99xX1xX2xX13xX14xX142xX16xX17xX2xX3xX45xXdfxX2xX95xX154xXcxX2xX9cxXc4xX1xX2xX13xX45xX130xX51xX2xX105xX68xX2xX9cxX51xX1f5xX16xX2xX1a9xX142xXexX135xX13xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX37axe1daxX2xX4xdd03xX2xX13xX45xX399xX2xX357xX2xX95xX91xX2xX13xX45xX142xX2xX95xXc9xX124xX3xX2xX45xX51xX102xX142xX2xX1a9xX142xX1cdxX2xX3xX5xXcxX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13xX45xX128xX3xX2xX45xX51xX102xX16xX70xX2xXbxX357xX51xX2xX105xX99xXexXb2xX2xXbxX19xX81xX2xX3xX1fxX3xX2xX3xX59xX1xX2xX13xX64xX2xX13xXdfxX16xX45xX2xX37axX142xdcb9xX16xX17xX2xX45xX142xXexX102xX16xXb2xX2xX37axX96xX2xX105xX68xX2xX3xX1fxX3xX2xX3xX45xXd1xX2xX14xX64xX16xX17xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13xXdfxX16xX45xX2xX16xX2fxX30xX2xX16xX5xXexX2xX95xX9dxX142xX2xX3xXcaxX2xX12axX1cdxX16xX2xX95xXc9xX124xX3xX2xX9cxX51xX102xX16xX2xX13xXcxX68xX16xX70xX2x143bbxX45xX399xX16xX2xX3xX45xX142xX16xX17xXb2xX2xXbxX19xX81xX2xX3xX1fxX3xX2xX3xX59xX1xX2xX95xX96xX2xX13xX99xX1xX2xX45xX124xX1xX2xX95xXc9xX124xX3xX2xX16xX45x10e08xX16xX17xX2xX16xX17xXc9xX130xX51xX2xX3xX91xX2xX13xX14xX1fxX3xX45xX2xX16xX45xX51xX102xX30xXb2xX2xX142xXexX2xX13xX6cxX16xX2xX105xX68xX2xX3xX91xX2xX6xX128xX2xX1xX45xX201xX16xX2xX3xX1axX16xX17xX2xX16xX45xX51xX102xX30xX2xX105xX106xX2xX3xX106xX2xX13xX45xXf7xX2xX13xX14xX128xX3xX2xX13xX51xX135xX1xX2xX3xX45xXdfxX2xX95xX154xXcxX2xX3xX1fxX3xX2xXbxX19xX81xX2xX3xX59xX1xX2xXdxXc9xX305xX51xX2xX16xX45xedaaxX30xX2xX95xX1cdxX30xX2xX12axX1cdxXcxX2xX13xX6cxX16xX45xX2xX13xX45xX432xX16xX17xX2xX16xX45xX59xX13xX2xX13xX14xX1f5xX16xX2xX95xXc4xX5xX2xX12axX68xX16xX2xX13xXcxX68xX16xX2xX13xXdfxX16xX45xX70xX2xX50xX6cxX16xX45xX2xX95xX135xX16xX2xX13xX45xX130xX51xX2xX95xX51xXf7xX30xX2xX32xX33xX38xX35xXb2xX2xXbxX19xX81xX2xX3xX59xX1xX2xX13xXdfxX16xX45xX2xX105xX68xX2xX45xX142xXexX102xX16xX2xX95xX96xX2xX13x13d1dxX2xX3xX45xX150xX3xX2xX37axXcxX16xX17xX2xX3xX1axX16xX17xX2xX13xX1fxX3xX2xX13xX577xX16xX17xX2xX9cxX135xX13xX2xX3xX1axX16xX17xX2xX13xX1fxX3xX2xXbxX23xX24xX2xX26xX2xX28xX19xX19xX19xX24xX2xX16xX2fxX30xX2xX32xX33xX34xX32xX2xX105xX68xX2xX13xX14xX51xXf7xX16xX2xX9cxX45xX5xX51xX2xX16xX45xX51xX102xX30xX2xX105xX106xX2xX16xX2fxX30xX2xX32xX33xX34xX35xX70xX2xX19xX5exX16xX2xX357xX2xX3xX59xX1xX2xX37axX96xX2xX105xX68xX2xX3xX45xXd1xX2xX14xX64xX16xX17xX2xX3xX1axX16xX17xX2xX13xX1fxX3xX2xX16xX68xXexX2xX95xX96xX2xX105xX68xX2xX95xX5xX16xX17xX2xX95xXc9xX124xX3xX2xX9cxX45xXeaxX16xX2xX13xX14xXc9xXcaxX16xX17xX2xX13xX45xX128xX3xX2xX45xX51xX102xX16xXb2xX2xX95xX1cdxX30xX2xX12axX1cdxXcxX2xX45xXcxX68xX16xX2xX13xX45xX68xX16xX45xX2xX13xX14xXc9xX305xX3xX2xX35xX34xX38xX35xX2xX16xX45xXc9xX2xX9cxX135xX2xX45xXcxX154xX3xX45xX2xX3xXd1xX5xX2xXbxX19xX81xX2xX13xXdfxX16xX45xX70xX0xX38xX1xX10xX0xX13xX5xX12axX4xX54xX2xf192xX51xXdxX13xX45xX8xX9xX32xX33xX33xX9xX2xX3xX54xX4xX4xX6xX1xX5xX3xX51xX16xX17xX8xX9xX34xX9xX2xX3xX54xX4xX4xX1xX5xXdxXdxX51xX16xX17xX8xX9xX34xX9xX2xX12axXcxX14xXdxX54xX14xX8xX9xX33xX9xX2xX5xX4xX51xX17xX16xX8xX9xX3xX54xX16xX13xX54xX14xX9xX10xX0xX13xX12axXcxXdxXexX10xX0xX13xX14xX10xX0xX13xXdxX10xX0xX51xX30xX17xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX38xX38xX51xX70xX12axX5xXcxX45xX5xX13xX51xX16xX45xX70xX105xX16xX38xX16xX54xX664xX6xX38xX34xX35xX34xX32xX38x1197bx10968xXdxX6dfxX33xX6dex10a68xX6dfxX33xX33xX13xX32x142a3x13b9exX6dexX6ebxX4xX33xX70xfa8exX1xX17xX9xX2xX38xX10xX0xX38xX13xXdxX10xX0xX38xX13xX14xX10xX0xX13xX14xX10xX0xX13xXdxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX19xX5xX1xX13xX51xXcxX16xX9xX10xX87xX1fxXexX2xX13xX45xX577xX51xX2xX17xX51xX91xXb2xX2xX30xX1fxXexX2xX3xXc9xX5xX2xX37axX2fxX16xX17xX2xX105xX68xX2xX3xX1fxX3xX2xX4xXcxX154xX51xX2xXdxX106xX16xX17xX2xX3xX106xX2xX9cxX45xX1fxX3xX2xX1xX45xX106xX3xX2xX105xX106xX2xX3xX45xXcxX2xX3xX1axX16xX17xX2xX13xX1fxX3xX2xX28xX19xX19xX19xX24xX2xX3xXd1xX5xX2x14f88xX2a2xX51xX2x14cc1xX51xXf7xX30xX2xX4xX201xX30xX2xX3xXcaxX2xX95xX2a2xX16xX17xX2xX105xX68xX2xX28xX19xX19xX19xX24xX2xX13xX45xX142xX2a2xX3xX2xX19xX45xX51xX2xX3xX106xX3xX2xX772xX51xXf7xX30xX2xX4xX201xX30xX2xX13xXdfxX16xX45xX2xX4xX142xX1axX16xX2xX6xX96xX16xX2xX6xX68xX16xX17xX2xX95xXf7xX2xX150xX16xX17xX2xX3xX150xX142xX2xX9cxXc4xX1xX2xX13xX45xX130xX51xX2xX3xX1fxX3xX2xX95xXc4xX5xX2xX1xX45xXc9xXcaxX16xX17xXb2xX2xX3xX45xXd1xX2xX14xX64xX16xX17xX0xX38xX13xXdxX10xX0xX38xX13xX14xX10xX0xX38xX13xX12axXcxXdxXexX10xX0xX38xX13xX5xX12axX4xX54xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX50xX14xXcxX16xX17xX2xX17xX51xX1cdxX51xX2xX1xX45xX1fxX1xX2xX13xX2fxX16xX17xX2xX3xXc9xX130xX16xX17xX2xX45xX51xX102xX142xX2xX4xX128xX3xX2xX45xXcxX154xX13xX2xX95xX2a2xX16xX17xX2xX3xXd1xX5xX2xXbxX19xX81xX2xX3xX1fxX3xX2xX3xX59xX1xX2xX16xX2fxX30xX2xX16xX5xXexXb2xX2xX105xX68xX51xX2xX13xX14xX5exX2xX3xXd1xX5xX2xX3xX45xX6cxX16xX45xX2xX1a9xX142xXexX9dxX16xX2xX3xX1fxX3xX2xX3xX59xX1xXb2xX2xX16xX45xX59xX13xX2xX4xX68xX2xX3xX59xX1xX2xX37axX96xX2xX95xXc9xX124xX3xX2xX95x15416xX13xX2xX4xX1f5xX16xX2xX45xX68xX16xX17xX2xX95xX264xX142xX70xX2xX50xX45xX54xXcxX2xX95xX91xXb2xX2xX3xX45xX6cxX16xX45xX2xX1a9xX142xXexX9dxX16xX2xX3xX59xX1xX2xX37axX96xX2xX1xX45xX1cdxX51xX2xX13xX99xX1xX2xX13xX14xX142xX16xX17xX2xX13xX577xX2xX3xX45xX150xX3xX2xX13xX45xX128xX3xX2xX45xX51xX102xX16xX2xX13xX432xX13xX2xX16xX45xX51xX102xX30xX2xX105xX106xX2xX1a9xX142xX1cdxX16xX2xX4xX3e1xX2xX47exX45xX68xX2xX16xXc9xX305xX3xX2xX105xX9dxX2xX14xX64xX16xX17xX2xX105xX68xX2xX95xX59xX13xX2xX4xX201xX30xX2xX16xX17xX45xX51xX102xX1xX3acxX2xX9cxX51xXf7xX30xX2xX13xX14xX5xX2xX105xX51xX102xX3xX2xX13xX45xX128xX3xX2xX45xX51xX102xX16xX2xX3xX1fxX3xX2xX12axX51xX102xX16xX2xX1xX45xX1fxX1xX2xXbxX23xX24xX2xX26xX2xX28xX19xX19xX19xX24xX2xX3xXd1xX5xX2xX3xX1fxX3xX2xX3xX45xXd1xX2xX14xX64xX16xX17xX2xX13xX14xX1f5xX16xX2xX95xXc4xX5xX2xX12axX68xX16xXb2xX2xX37axX3dexX2xX4xX3e1xX2xX16xX17xX45xX51xX1f5xX30xX2xX3xX1fxX3xX2xX13xX14xXc9xX130xX16xX17xX2xX45xX124xX1xX2xX105xX51xX2xX1xX45xX154xX30xX70xX2x15b58xX16xX17xX2xX47exX17xX142xXexX146xX16xX2xX23xX2fxX16xX2xX87xX51xX16xX45xXb2xX2xX81xX154xX13xX2xX13xX14xXc9xX357xX16xX17xX2xX81xX154xX13xX2xX772xX51xXf7xX30xX2xX4xX201xX30xX2xX45xX142xXexX102xX16xXb2xX2xX13xX45xX68xX16xX45xX2xX105xX51xX1f5xX16xX2xX50xX45xXc9xX130xX16xX17xX2xX13xX14xX128xX3xX2xXbxX19xX81xX2xX105xX9dxX2xX3xX1fxX3xX2xX105xX59xX16xX2xX95xX9dxX2xX3xX59xX1xX2xX12axX1fxX3xX45xX2xX45xX142xXexX102xX16xX2xX23xXa0xX2xX2edxX142xX5xX16xX17xXb2xX2xX3xX45xXcxX2xX12axX51xX135xX13xX36xX2xXbxX19xX81xX2xX45xX142xXexX102xX16xX2xX95xX96xX2xX105xX68xX2xX95xX5xX16xX17xX2xX13xX51xX135xX1xX2xX13xX106xX3xX2xX3xX45xXdfxX2xX95xX154xXcxX2xXbxX19xX81xX2xX3xX1fxX3xX2xX37axX96xXb2xX2xX3xX1fxX3xX2xX3xX45xXd1xX2xX14xX64xX16xX17xX2xX13xX45xX128xX3xX2xX45xX51xX102xX16xX2xX13xX432xX13xX2xX76exX9dxX2xX1fxX16xX2xX1a9xX142xX1cdxX16xX2xX4xX3e1xXb2xX2xX12axX1cdxXcxX2xX105xX102xX2xX105xX68xX2xX1xX45xX1fxX13xX2xX13xX14xX51xXf7xX16xX2xX14xX64xX16xX17xX2xX12axX9dxX16xX2xX105xX4a8xX16xX17xX2xX17xX51xX5xX51xX2xX95xXcxX154xX16xX2xX32xX33xX34xX32xX2xX26xX2xX32xX33xX34xX6dfxXb2xX2xX95xXc4xX16xX45xX2xX45xXc9xX305xX16xX17xX2xX95xX135xX16xX2xX32xX33xX32xX33xX2xX3xXd1xX5xX2xfd7cxXbxX47ex12492xX2xX13xXdfxX16xX45xX2xX13xX14xX1f5xX16xX2xX95xXc4xX5xX2xX12axX68xX16xX2xX45xX142xXexX102xX16xX70xX2xXbxX19xX81xX2xX3xX1fxX3xX2xX3xX59xX1xX2xX13xX14xX1f5xX16xX2xX95xXc4xX5xX2xX12axX68xX16xX2xX45xX142xXexX102xX16xX2xX3xX91xX2xX16xX45xX51xX102xX30xX2xX105xX106xX2xX13xX45xXc9xX130xX16xX17xX2xX37axX142xXexX1f5xX16xX2xX9cxX51xXf7xX30xX2xX13xX14xX5xXb2xX2xX95xX1axX16xX2xX95xX432xX3xX2xX13xX154xX51xX2xX95xXc4xX5xX2xX12axX68xX16xX2xX95xXc9xX124xX3xX2xX1xX45xX201xX16xX2xX3xX1axX16xX17xX2xX105xX68xX2xX95xX9dxX2xX37axX142xX59xX13xX2xX37axX3dexX2xX4xX3e1xX2xX9cxXc4xX1xX2xX13xX45xX130xX51xX2xX16xX45xX4a8xX16xX17xX2xX13xX577xX2xX3xX45xX150xX3xXb2xX2xX3xX1fxX2xX16xX45xX201xX16xX2xX105xX51xX2xX1xX45xX154xX30xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13xX45xX128xX3xX2xX45xX51xX102xX16xX2xX16xX45xX51xX102xX30xX2xX105xX106xX2xX28xX19xX19xX19xX24xX2xX105xX68xX2xX3xX1fxX3xX2xX1a9xX142xXexX2xX95xXc4xX16xX45xX2xX105xX9dxX2xX9cxX45xX5xX51xX2xX13xX45xX1fxX3xXb2xX2xX3xX45xX135xX2xX12axX51xX135xX16xXb2xX2xX6xX3dexX2xXdxX106xX16xX17xXb2xX2xX4xXc9xX142xX2xX13xX45xX1axX16xX17xX2xX4xX201xX30xX2xX6xX1cdxX16xX2xX13xX14xX1fxX51xX2xX1xX45x14052xX1xX2xX13xX14xX1f5xX16xX2xX95xXc4xX5xX2xX12axX68xX16xX70xX0xX38xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX19xXd1xX16xX17xX2xX3xX432xX2xX3xX1axX16xX17xX2xX13xX14xX399xX16xX45xX2xX1xX45xX5exX16xX17xX2xX3xX45xX1fxXexX3acxX2xX30xX142xX5xX2xX6xX8cxX30xX2xX105xX68xX2xX6xX3dexX5xX2xX3xX45xX4a8xX5xX2xXdxX106xX16xX17xX2xX3xX106xXb2xX2xX1xX45xXc9xXcaxX16xX17xX2xX13xX51xX102xX16xX2xX1xX45xX106xX3xX2xX105xX106xX2xX28xX19xX19xX19xX24xX2xX3xXa0xX16xX17xX2xX95xX5xX16xX17xX2xX95xXc9xX124xX3xX2xX3xX1fxX3xX2xX95xXc4xX5xX2xX1xX45xXc9xXcaxX16xX17xXb2xX2xX3xX45xXd1xX2xX14xX64xX16xX17xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13xXdfxX16xX45xX2xX9cxX45xXeaxX16xX2xX13xX14xXc9xXcaxX16xX17xX2xX13xX45xX128xX3xX2xX45xX51xX102xX16xX70xX2xXab8xX88xX2xX54xXcxX2xX45x13affxX1xX2xX105xX9dxX2xX9cxX51xX16xX45xX2xX1xX45xX6cxX2xX16xX45xXc9xX16xX17xX2xX13xX45xX54xXcxX2xX1axX16xX17xX2xX47exX17xX142xXexX146xX16xX2xX81xX4a8xX142xX2xd944xX16xXb2xX2xX50xX14xXc9xX357xX16xX17xX2xXbxX2edxX58xX2xX24xX28xX81xX2xX47exX17xX68xX16xX2xX1xX45xX432xX2b5xX81xXc9xXcaxX16xX17xX2x11491xXcaxX16xX2b9xXb2xX2xX16xX2fxX30xX2xX16xX5xXexX2xX95xXcaxX16xX2xX105xXc4xX2xX16xX68xXexX2xXdxX128xX2xX13xX14xX88xX2xX13xX14xX6cxX3xX45xX2xX13xX64xX2xX35xX33xX33xX2xX26xX2xX35xX6dfxX33xX2xX13xX14xX51xX102xX142xX2xX95xXf7xX2xX1xX45xX106xX3xX2xX105xX106xX2xX3xX45xXcxX2xX3xX1axX16xX17xX2xX13xX1fxX3xX2xXbxX23xX24xX26xX2xX28xX19xX19xX19xX24xX70xX2xX987xX16xX17xX2xXccfxX16xX2xX3xX45xXcxX2xX12axX51xX135xX13xX2xX13xX45xX1f5xX30xX36xX2xX76exXf7xX2xX13xX45xX128xX3xX2xX45xX51xX102xX16xX2xX57xX58xX59xXexX2xX1xX45xX5exX16xX17xX2xX16xX17xX64xX5xX2xX4xX68xX2xX3xX45xX6cxX16xX45xX6fxXb2xX2xX16xX17xXcxX68xX51xX2xX105xX51xX102xX3xX2xX13xX99xX1xX2xX13xX14xX142xX16xX17xX2xX3xX45xXcxX2xX3xX1axX16xX17xX2xX13xX1fxX3xX2xX13xX142xXexX1f5xX16xX2xX13xX14xX142xXexX9dxX16xXb2xX2xX95xXcaxX16xX2xX105xXc4xX2xX6xX139xX2xXdxX68xX16xX45xX2xX9cxX51xX16xX45xX2xX1xX45xX6cxX2xX3xX45xXcxX2xX3xX1axX16xX17xX2xX13xX1fxX3xX2xX1xX45xX1fxX13xX2xXdxX281xX16xX2xX13xX45xX128xX3xX2xX12axX399xXb2xX2xX4xX68xX30xX2xX95xXc9xX130xX16xX17xX2xX12axX2fxX16xX17xX2xX3xX1cdxX16xX2xX4xX3dexX5xX70xX2xX23xX68xX2xX95xXf7xX2xX3xX45xX4a8xX5xX2xX3xX45xX1fxXexX2xX3xX91xX2xX45xX51xX102xX142xX2xX1a9xX142xX1cdxXb2xX2xX95xXcaxX16xX2xX105xXc4xX2xX6xX139xX2xX30xX142xX5xX2xX13xX45xX1f5xX30xX2xX30xX1fxXexX2xX13xX45xX577xX51xX2xX17xX51xX91xX2xX105xX68xX2xX30xX1fxXexX2xX3xX8cxX13xX2xX13xX45xX128xX3xX2xX12axX399xX70xX70xX70xX772xX45xX1axX16xX17xX2xX3xX45xXdfxX2xXbxX2edxX58xX2xX24xX28xX81xX2xX47exX17xX68xX16xX2xX1xX45xX432xXb2xX2xX95xX135xX16xX2xX13xX45xX130xX51xX2xX95xX51xXf7xX30xX2xX16xX68xXexX2xX16xX45xX51xX9dxX142xX2xX95xXcaxX16xX2xX105xXc4xXb2xX2xX3xX45xXd1xX2xX14xX64xX16xX17xX2xX16xX45xXc9xX36xX2xX19xX1axX16xX17xX2xX13xXexX2xX19xX5xXcxX2xX6xX142xX2xX81xXc9xXcaxX16xX17xX2xX772xX45xX1f5xXb2xX2xX19xX1axX16xX17xX2xX13xXexX2xX19xX5xXcxX2xX6xX142xX2xX81xX68xX2xX50x13183xX16xX45xXb2xX2xXbxX2edxX58xX2xX24xX28xX81xX2xXcf1xX1axX16xX17xX2xX50xX51xX1f5xX30xX70xX70xX70xX105xX68xX2xX16xX45xX51xX9dxX142xX2xX95xXc4xX5xX2xX1xX45xXc9xXcaxX16xX17xX2xX9cxX45xX1fxX3xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13xXdfxX16xX45xX2xX3xXa0xX16xX17xX2xX95xX96xX2xX105xX68xX2xX95xX5xX16xX17xX2xX13xX14xX6cxX3xX45xX2xX9cxX51xX16xX45xX2xX1xX45xX6cxX2xX30xX142xX5xX2xX6xX8cxX30xX2xX13xX14xX5xX16xX17xX2xX13xX45xX51xX135xX13xX2xX12axXc4xXb2xX2xXdxX106xX16xX17xX2xX3xX106xXb2xX2xX1xX45xXc9xXcaxX16xX17xX2xX13xX51xX1f5xX16xX70xX70xX70xX1xX45xX106xX3xX2xX105xX106xX2xX3xX45xXcxX2xX3xX1axX16xX17xX2xX13xX1fxX3xX2xX28xX19xX19xX19xX24xX70xX0xX38xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX19xX88xX16xX17xX2xX105xX305xX51xX2xX105xX51xX102xX3xX2xX3xXd1xX16xX17xX2xX3xX432xXb2xX2xX13xX142xX2xX6xX3dexX5xXb2xX2xX4xX68xX30xX2xX30xX305xX51xX70xX70xX70xX2xX3xX1fxX3xX2xX3xX1axX16xX17xX2xX13xX14xX399xX16xX45xX2xX28xX19xX19xX19xX24xXb2xX2xX13xX154xX51xX2xX16xX45xX51xX9dxX142xX2xX95xXc4xX5xX2xX1xX45xXc9xXcaxX16xX17xXb2xX2xX3xX45xXd1xX2xX14xX64xX16xX17xX2xX30xX68xX2xX3xX45xXa8xX16xX17xX2xX13xX1axX51xX2xX3xX91xX2xX30xX88axX13xXb2xX2xX3xX1fxX3xX2xXdxX95xXcaxX16xX2xX105xXc4xX2xX16xX68xXexX2xX95xX9dxX142xX2xX95xX96xX2xX37axX1fxX3xX2xX95xXc4xX16xX45xX2xX14xfb19xX2xX105xX88xX16xX17xX2xX13xX14xX281xX16xX17xX2xX95xX51xXf7xX30xX2xXdxX146xX2xX3xX45xX1fxXexX2xX95xXf7xX2xX13xX51xX135xX16xX2xX45xX68xX16xX45xX2xX3xX1fxX3xX2xX12axX51xX102xX16xX2xX1xX45xX1fxX1xX2xX37axX3dexX2xX4xX3e1xX2xX13xX45xX128xX3xX2xX12axX399xXb2xX2xX17xX51xX1cdxX30xX2xX105xX99xX13xX2xX4xX51xX102xX142xX2xX3xX45xX1fxXexX70xX2xX50xX142xXexX2xX16xX45xX51xX1f5xX16xXb2xX2xX13xX45xX128xX3xX2xX13xX135xX2xX95xX96xX2xX3xX45xXcxX2xX13xX45xX59xXexXb2xX2xXdxXcxX2xX9cxX51xX16xX45xX2xX1xX45xX6cxX2xX45xX154xX16xX2xX45xXca6xX1xXb2xX2xX13xX14xX51xXf7xX16xX2xX9cxX45xX5xX51xX2xX3xX45xX99xX30xX2xX105xX68xX2xX3xX5exX16xX2xX95xXf7xX2xX95xX432xX51xX2xX1xX45xX91xX2xX105xX305xX51xX2xX3xX1fxX3xX2xX3xXcaxX2xX1a9xX142xX5xX16xX2xX3xX45xX150xX3xX2xX16xX2fxX16xX17xX2xX16xX1f5xX16xX2xX105xX51xX102xX3xX2xX37axX3dexX2xX4xX6cxX2xX13xX45xX128xX3xX2xX12axX399xXb2xX2xX4xX68xX30xX2xX95xXc9xX130xX16xX17xX2xX12axX2fxX16xX17xX2xX3xX1cdxX16xX2xX4xX3dexX5xX2xX13xX154xX51xX2xX45xX264xX142xX2xX45xX135xX13xX2xX3xX45xXd1xX2xX14xX64xX16xX17xX2xX13xX45xXc9xX130xX16xX17xX2xX95xXc9xX124xX3xX2xX13xX45xX128xX3xX2xX45xX51xX102xX16xX2xX1a9xX142xX5xX2xX4xXcxX5xXb2xX2xX9cxX45xX1axX16xX17xX2xX95xXa8xX16xX17xX2xX1a9xX142xXexX2xX95xXc4xX16xX45xX70xX2xX23xX399xX2xX105xX99xXexXb2xX2xX95xX9dxX2xX16xX17xX45xXc4xX2xXbxX19xX81xX2xX3xX1fxX3xX2xX3xX59xX1xXb2xX2xX3xX1fxX3xX2xX16xX17xX68xX16xX45xX2xX3xX45xX150xX3xX2xX16xX2fxX16xX17xX2xX16xX17xX5xXexX2xX13xX64xX2xX12axX201xXexX2xX17xX51xX130xX2xX3xX264xX16xX2xX1a9xX142xX1fxX16xX2xX13xX14xX51xX102xX13xXb2xX2xX13xX45xXc9xX130xX16xX17xX2xX37axX142xXexX1f5xX16xX2xX13xX577xX2xX3xX45xX150xX3xX2xX9cxX51xXf7xX30xX2xX13xX14xX5xXb2xX2xX95xX1axX16xX2xX95xX432xX3xXb2xX2xX3xX91xX2xX12axX51xX102xX16xX2xX1xX45xX1fxX1xX2xX3xX45xX59xX16xX2xX3xX45xXdfxX16xX45xX2xX9cxXc4xX1xX2xX13xX45xX130xX51xX2xX105xX68xX2xX37axX3dexX2xX4xX3e1xX2xX16xX17xX45xX51xX1f5xX30xX2xX95xX432xX51xX2xX105xX305xX51xX2xX3xX1fxX3xX2xX13xX577xX2xX3xX45xX150xX3xXb2xX2xX3xX1fxX2xX16xX45xX201xX16xX2xX3xX91xX2xX45xX68xX16xX45xX2xX105xX51xX2xX105xX51xX2xX1xX45xX154xX30xX70xX0xX38xX1xX10xX0xX13xX5xX12axX4xX54xX2xX664xX51xXdxX13xX45xX8xX9xX32xX33xX33xX9xX2xX3xX54xX4xX4xX6xX1xX5xX3xX51xX16xX17xX8xX9xX34xX9xX2xX3xX54xX4xX4xX1xX5xXdxXdxX51xX16xX17xX8xX9xX34xX9xX2xX12axXcxX14xXdxX54xX14xX8xX9xX33xX9xX2xX5xX4xX51xX17xX16xX8xX9xX3xX54xX16xX13xX54xX14xX9xX10xX0xX13xX12axXcxXdxXexX10xX0xX13xX14xX10xX0xX13xXdxX10xX0xX51xX30xX17xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX38xX38xX51xX70xX12axX5xXcxX45xX5xX13xX51xX16xX45xX70xX105xX16xX38xX16xX54xX664xX6xX38xX34xX35xX34xX32xX38xX6dexX6dfxXdxX6dfxX33xX6dexX6e4xX6dfxX33xX33xX13xX32xX35xX32xX34xX6e4xX4xX34xX70xX6f1xX1xX17xX9xX2xX38xX10xX0xX38xX13xXdxX10xX0xX38xX13xX14xX10xX0xX13xX14xX10xX0xX13xXdxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX19xX5xX1xX13xX51xXcxX16xX9xX10xX58xX128xX3xX2xX4xXc9xX124xX16xX17xX2xXbxX2edxX58xX2xX772xX45xX142xX2xXbxX1cdxXcxX2xX13x13816xX16xX2xX13xX45xX51xX1f5xX16xX2xX16xX45xX51xX1f5xX16xX2xX772x132f9xX2xX252x1290bxX2xX1xX45xX432xX51xX2xX45xX124xX1xX2xX105xX305xX51xX2xX3xX1fxX16xX2xX12axX2a2xX2xX81xX154xX13xX2xX9cxX51xXf7xX30xX2xX4xX201xX30xX2xX772xefeexX2xXccfxX16xX45xX2xX95xX51xX2xX9cxX51xXf7xX30xX2xX13xX14xX5xX2xX14xX64xX16xX17xX2xX13xX45xX142xX2a2xX3xX2xX37axX96xX2xX772xX134fxX2xX50xX45xXc9xX124xX16xX17xX2xX2b5xX772xX134fxX2xXccfxX16xX45xX2b9xX0xX54xX30xX10x12fddxX16xX45xX36xX2xX23xXa0xX2xX23xX51xX146xX16xX0xX38xX54xX30xX10xX0xX38xX13xXdxX10xX0xX38xX13xX14xX10xX0xX38xX13xX12axXcxXdxXexX10xX0xX38xX13xX5xX12axX4xX54xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXbxX1f5xX16xX2xX3xX154xX16xX45xX2xX3xX1fxX3xX2xX17xX51xX1cdxX51xX2xX1xX45xX1fxX1xX2xX13xX14xX1f5xX16xXb2xX2xX13xX154xX51xX2xX3xX1fxX3xX2xX95xXc4xX5xX2xX1xX45xXc9xXcaxX16xX17xXb2xX2xX3xX45xXd1xX2xX14xX64xX16xX17xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13xXcxX68xX16xX2xX13xXdfxX16xX45xXb2xX2xX16xX45xX59xX13xX2xX4xX68xX2xX3xX1fxX3xX2xX95xXc4xX5xX2xX12axX68xX16xX2xX13xX14xX281xX16xX17xX2xX95xX51xXf7xX30xX2xX16xX45xXc9xX36xX2xX772xX134fxX2xXccfxX16xX45xXb2xX2xX81xXc9xXcaxX16xX17xX2xXcf1xXcaxX16xXb2xX2xX81xXc9xXcaxX16xX17xX2xX772xX45xX1f5xXb2xX2xX23xXa0xX2xX2edxX142xX5xX16xX17xX70xX70xX70xX16xX17xXcxX68xX51xX2xX105xX51xX102xX3xX2xX13xX99xX1xX2xX13xX14xX142xX16xX17xX2xX13xX142xXexX1f5xX16xX2xX13xX14xX142xXexX9dxX16xX2xX3xXa0xX16xX17xX2xX95xX96xX2xX105xX68xX2xX95xX5xX16xX17xX2xX13xX51xX135xX16xX2xX45xX68xX16xX45xX2xX13xX45xX68xX16xX45xX2xX4xX99xX1xX2xX3xX1fxX3xX2xX13xX577xX2xX37axX142xX16xX17xX2xX9cxX6cxX3xX45xXb2xX2xX45xX124xX1xX2xX95xX1318xX16xX17xX2xX12axX1cdxXcxX2xX105xX102xX2xX105xX68xX2xX3xX91xX2xX1xX45xXc9xXcaxX16xX17xX2xX1fxX16xX2xX3xX106xX2xX13xX45xXf7xX2xX3xX45xXcxX2xX105xX51xX102xX3xX2xX12axX432xX2xX13xX14xX6cxX2xX12axX432xX2xX13xX14xX6cxX2xX4xX128xX3xX2xX4xXc9xX124xX16xX17xX2xX13xX142xX264xX16xX2xX13xX14xX5xXb2xX2xX3xX5xX16xX45xX2xX17xX1fxX3xX2xXbxX23xX24xX2xX26xX2xX28xX19xX19xX19xX24xX70xX2xX19xX1fxX3xX2xX17xX51xX1cdxX51xX2xX1xX45xX1fxX1xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13xX577xX2xX3xX45xX150xX3xX2xX3xX45xX4a8xX5xX2xX3xX45xX1fxXexX2xX14xX64xX16xX17xXb2xX2xX17xX51xX1cdxX51xX2xX1a9xX142xXexX135xX13xX2xX45xX99xX142xX2xX1a9xX142xX1cdxX2xX6xX5xX142xX2xX3xX45xX1fxXexX2xX14xX64xX16xX17xX2xX3xXa0xX16xX17xX2xX16xX45xXc9xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX16xX17xX2fxX16xX2xX3xX45xX88axX16xXb2xX2xX4xX59xX16xX2xX3xX45xX51xX135xX30xXb2xX2xX9cxX45xX5xX51xX2xX13xX45xX1fxX3xXb2xX2xX105xX99xX16xX2xX3xX45xX142xXexXf7xX16xXb2xX2xX9cxX51xX16xX45xX2xXdxXcxX5xX16xX45xXb2xX2xX3xX45xX135xX2xX12axX51xX135xX16xX2xX4xX201xX30xX2xX6xX1cdxX16xXb2xX2xX95xX2a2xX16xX17xX2xX105xX99xX13xX2xX14xX64xX16xX17xX2xX3xXa0xX16xX17xX2xX95xXc9xX124xX3xX2xX3xX1fxX3xX2xX95xXc4xX5xX2xX1xX45xXc9xXcaxX16xX17xXb2xX2xX3xX45xXd1xX2xX14xX64xX16xX17xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13xXdfxX16xX45xX2xX4xX1f5xX16xX2xX1xX45xXc9xXcaxX16xX17xX2xX1fxX16xX2xX3xX106xX2xX13xX45xXf7xXb2xX2xX3xX45xX88axX13xX2xX3xX45xX139xX70xX2xX28xX45xXc9xXcaxX16xX17xX2xX3xX45xX201xX30xX6fxX6e4xX2xX13xX154xX51xX2xX3xX45xX132bxX6fxX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xXbxX23xX24xX2xX26xX2xX28xX19xX19xX19xX24xX2xX95xX5xX16xX17xX2xX95xXc9xX124xX3xX2xX13xX99xX1xX2xX13xX14xX142xX16xX17xX2xX13xX45xX128xX3xX2xX45xX51xX102xX16xX70xX0xX38xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX23xX305xX51xX2xX16xX45xX4a8xX16xX17xX2xX17xX51xX1cdxX51xX2xX1xX45xX1fxX1xX2xX3xX106xX2xX13xX45xXf7xX2xX13xX14xX1f5xX16xXb2xX2xX3xX88xX16xX17xX2xX105xX305xX51xX2xX13xX51xX16xX45xX2xX13xX45xX264xX16xXb2xX2xX13xX45xX1fxX51xX2xX95xX2a2xX2xX9cxX45xXeaxX16xX2xX13xX14xXc9xXcaxX16xX17xXb2xX2xX16xX17xX45xX51xX102xX30xX2xX13xXa8xX3xX2xX13xX64xX2xX3xX1fxX3xX2xX95xXc4xX5xX2xX1xX45xXc9xXcaxX16xX17xXb2xX2xX3xX45xXd1xX2xX14xX64xX16xX17xXb2xX2xX45xXexX2xX105xX281xX16xX17xX2xX3xX1axX16xX17xX2xX13xX1fxX3xX2xXbxX23xX24xX2xX26xX2xX28xX19xX19xX19xX24xX2xX16xX2fxX30xX2xX32xX33xX34xX35xX2xX13xX14xX1f5xX16xX2xX95xXc4xX5xX2xX12axX68xX16xX2xX13xXdfxX16xX45xX2xX6xX139xX2xX1xX45xX1fxX13xX2xX45xX142xXexX2xX13xX432xX13xX2xX45xX51xX102xX142xX2xX1a9xX142xX1cdxX70xX0xX38xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXccfxX142xX13xX45xXcxX14xX9xX10xX50xX14xX281xX16xX17xX2xX50xX142xX102xX70xX0xX38xX1xX10
Trọng Tuệ.