Gần 100 cán bộ, chiến sỹ bộ đội giúp phường Nguyễn Du chỉnh trang đô thị
(Baohatinh.vn) - Các cán bộ, chiến sĩ thuộc Đại đội 20 Trinh sát đặc nhiệm, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Lực lượng vận tải và Bệnh xá (Bộ CHQS Hà Tĩnh) đã ra quân giúp phường Nguyễn Du (TP. Hà Tĩnh) chỉnh trang đô thị.
4ec6x5aeexaddfxc746xda69xae42xe621xd968x627bxX7xde22x93ebx993cx8dc3xc0faxd904xX5xb3bexXax9472xd5dcxcb3dxbd68xX3xX2x81bexX18xX3xX4x6a6cxX15xX3xb196x7391xac2cxX3xX4xX1xXdxb3f0xX15xX3xX7x6879xX3xX1fxX20xX3x582bxX20xXdxX3x5ea2xXdx780cxXbxX3xXbxX1xb81bxdc1bxX15xX33xX3x96d0xX33xe05exdb3ex7c23xX15xX3xb7b3xX41xX3xX4xX1x8e2cxX15xX1xX3xXex5d42xX6xX15xX33xX3xX2fx8dfdxX3xXexX1xdaa0xX0x81a3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5efaxX10xX6xa6b4xXaxX12xbaf6xX1cxX4xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7x60d3xX3xXexX1xX41xX20xX4xX3xd30bxc082xXdxX3xX2fxX20xXdxX3x7a61xX18xX3xXcxX50xXdxX15xX1xX3xX7xX1cxXexX3xX2fx66a8xX4xX3xX15xX1xXdx5b0exe1b0xX21xX3xX8cxX20xXdxX3xabeaxX41xX42xX3xXexd25axXbxX3xX1x8b5cxXdxX3xX4xcc16xXexX3xX5xXdxXa8xXexX3xX7xX2axX21xX3x53fbx902fxX4xX3xX5xX3axda03xX15xX33xX3xbb93xXb5xX15xX3xXex5bcexXdxX3xXd3xXb9xX3x6e25xXa8xX15xX1xX3xb775xX1cxX3x6215xXdexX20xX3xX71xX6bxXb0xdbecxX3xX6bxXb9xX3xXcxX84xX15xX1x6e99xX3xX2fx5ccexX3xX50xX6xX3x6ef0xX41x7dd4xX15xX3xX33xXdxX35xXbxX3xXbxX1xX3axX3bxX15xX33xX3xX3fxX33xX41xX42xX43xX15xX3xX46xX41xX3xXe6xXcx91d5xc93dxX3xX6bxXb9xX3xXcxX84xX15xX1xXf6xX3xX4xX1xX4bxX15xX1xX3xXexX50xX6xX15xX33xX3xX2fxX56xX3xXexX1xX5axX11cxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexa63dxX6exX42xXaxX12xX0xXdxXa9xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX71xX10xX15xXexX10xX50xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXax93bdxXdxX6exXexX1xc785xX3xc7ebxX2xa76fxXbxXe3x92adxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX170xX3x84a9xX2xX18xXbxXe3xX177xXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX170xX5cxX5cxXdxX11cxX1fxX6xX14axX1xX6xXexXdxX15xX1xX11cxXd3xX15xX5cxX15xX10xX16bxX7xX5cxX94xX18x5716xX174xX5cx9015xX172xX6exX172xX2xX1aexX94xX2xX1abxX181xXexX181x5e3dxX1abxX1aex8af8xX5xX18xX11cxc763xXbxX33x7aa5xX50xX9xX94xX94xX174xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xX1fxX20xX3xX2fxX20xXdxX3xX33xXdxX35xXbxX3xXbxX1xX3axX3bxX15xX33xX3xX3fxX33xX41xX42xX43xX15xX3xX46xX41xX3xX4xX1xX4bxX15xX1xX3xXexX50xX6xX15xX33xX3xX2fxX56xX3xXexX1xX5axXaxX3xX16bxXdxX6exXexX1xX9xXaxX172xX2xX174xXaxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX9xXaxX181xX2xX18xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxX14axX15xXaxX12xX71xX1cxX4xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xX2fxXf9xX3x7ed2xX1xX56xX15xX33xX3xXfexX41xXd8xX15xX3xX15xX33xX8dxXdxX3xX15xa511xX15xX33xX3xX15xaf1fxX15xX33xX11cxX11cxX11cxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX14axX6exX42xXaxX12xX0xXdxXa9xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX71xX10xX15xXexX10xX50xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX16bxXdxX6exXexX1xX170xX3xX172xX2xX174xXbxXe3xX177xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX170xX3xX181xX2xX18xXbxXe3xX177xXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX170xX5cxX5cxXdxX11cxX1fxX6xX14axX1xX6xXexXdxX15xX1xX11cxXd3xX15xX5cxX15xX10xX16bxX7xX5cxX94xX18xX1abxX174xX5cxX1aexX172xX6exX172xX2xX1aexX94xX94xX181xX18xXexX1baxX174xX1bdxX1bdxX94xX5xX18xX11cxX1c1xXbxX33xX1c4xX50xX9xX94xX1abxX1abxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xX1fxX20xX3xX2fxX20xXdxX3xX33xXdxX35xXbxX3xXbxX1xX3axX3bxX15xX33xX3xX3fxX33xX41xX42xX43xX15xX3xX46xX41xX3xX4xX1xX4bxX15xX1xX3xXexX50xX6xX15xX33xX3xX2fxX56xX3xXexX1xX5axXaxX3xX16bxXdxX6exXexX1xX9xXaxX172xX2xX174xXaxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX9xXaxX181xX2xX18xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxX14axX15xXaxX12xXe3xX100xX42xX3xXa9xX3ax9713xX15xX33xX3xXexX1xX14axX1cxXexX3xX15xX3ax8a7fxX4xX11cxX11cxX11cxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX14axX6exX42xXaxX12xX0xXdxXa9xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX71xX10xX15xXexX10xX50xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX16bxXdxX6exXexX1xX170xX3xX172xX2xX174xXbxXe3xX177xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX170xX3xX181xX2xX18xXbxXe3xX177xXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX170xX5cxX5cxXdxX11cxX1fxX6xX14axX1xX6xXexXdxX15xX1xX11cxXd3xX15xX5cxX15xX10xX16bxX7xX5cxX94xX18xX1abxX174xX5cxX1aexX172xX6exX172xX2xX1aexX94xX1abxX181xX94xXexX94xX2xX94xX172xX1abxX5xX18xX11cxX1c1xXbxX33xX1c4xX50xX9xX181xX174xX172xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xX1fxX20xX3xX2fxX20xXdxX3xX33xXdxX35xXbxX3xXbxX1xX3axX3bxX15xX33xX3xX3fxX33xX41xX42xX43xX15xX3xX46xX41xX3xX4xX1xX4bxX15xX1xX3xXexX50xX6xX15xX33xX3xX2fxX56xX3xXexX1xX5axXaxX3xX16bxXdxX6exXexX1xX9xXaxX172xX2xX174xXaxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX9xXaxX181xX2xX18xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxX14axX15xXaxX12xX2fxXb5xX42xX3xXex5c49xXa9xX3xX2fxX6xX15xX11cxX11cxX11cxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX14axX6exX42xXaxX12xX0xXdxXa9xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX71xX10xX15xXexX10xX50xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX16bxXdxX6exXexX1xX170xX3xX172xX2xX174xXbxXe3xX177xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX170xX3xX181xX2xX18xXbxXe3xX177xXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX170xX5cxX5cxXdxX11cxX1fxX6xX14axX1xX6xXexXdxX15xX1xX11cxXd3xX15xX5cxX15xX10xX16bxX7xX5cxX94xX18xX1abxX174xX5cxX1aexX172xX6exX172xX2xX1aexX94xX1baxX94xX172xXexX1abxX174xX1aexX1abxX2xX5xX18xX11cxX1c1xXbxX33xX1c4xX50xX9xX2xX1bdxX172xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xX1fxX20xX3xX2fxX20xXdxX3xX33xXdxX35xXbxX3xXbxX1xX3axX3bxX15xX33xX3xX3fxX33xX41xX42xX43xX15xX3xX46xX41xX3xX4xX1xX4bxX15xX1xX3xXexX50xX6xX15xX33xX3xX2fxX56xX3xXexX1xX5axXaxX3xX16bxXdxX6exXexX1xX9xXaxX172xX2xX174xXaxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX9xXaxX181xX2xX18xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxX14axX15xXaxX12xX15xX8dxX14axX3xXd3xc71fxXexX3xXa9xX3axX39cxX15xX33xX3xXexX1xX14axX1cxXexX3xXexX1xXd8xXdxX11cxX11cxX11cxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX14axX6exX42xXaxX12xX0xXdxXa9xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX71xX10xX15xXexX10xX50xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX16bxXdxX6exXexX1xX170xX3xX172xX2xX174xXbxXe3xX177xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX170xX3xX181xX2xX18xXbxXe3xX177xXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX170xX5cxX5cxXdxX11cxX1fxX6xX14axX1xX6xXexXdxX15xX1xX11cxXd3xX15xX5cxX15xX10xX16bxX7xX5cxX94xX18xX1abxX174xX5cxX1aexX172xX6exX172xX2xX1aexX94xX174xX174xX172xXexX174xX1abxX94xX18xX18xX5xX18xX11cxX1c1xXbxX33xX1c4xX50xX9xX1bdxX1bdxX172xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xX1fxX20xX3xX2fxX20xXdxX3xX33xXdxX35xXbxX3xXbxX1xX3axX3bxX15xX33xX3xX3fxX33xX41xX42xX43xX15xX3xX46xX41xX3xX4xX1xX4bxX15xX1xX3xXexX50xX6xX15xX33xX3xX2fxX56xX3xXexX1xX5axXaxX3xX16bxXdxX6exXexX1xX9xXaxX172xX2xX174xXaxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX9xXaxX181xX2xX18xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxX14axX15xXaxX12xX7xX277xXbxX3xXe3xX26xXbxX3xXd3xX5axX3xXexX50x9debxX3xX1fxba53xX15xX3xX1xX14axX6xX21xX3xX4xX100xX42xX3xX4xXd8xX15xX1xX3xX1xXcfxXbxX3xX5x747axX11cxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX14axX6exX42xXaxX12xX0xXdxXa9xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX71xX10xX15xXexX10xX50xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX16bxXdxX6exXexX1xX170xX3xX172xX2xX174xXbxXe3xX177xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX170xX3xX181xX2xX18xXbxXe3xX177xXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX170xX5cxX5cxXdxX11cxX1fxX6xX14axX1xX6xXexXdxX15xX1xX11cxXd3xX15xX5cxX15xX10xX16bxX7xX5cxX94xX18xX1abxX174xX5cxX1aexX172xX6exX172xX2xX1aexX94xX1bdxX18xX2xXexX1abxX1bdxX94xX1aexX1aexX5xX18xX11cxX1c1xXbxX33xX1c4xX50xX9xX1bdxX181xX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xX1fxX20xX3xX2fxX20xXdxX3xX33xXdxX35xXbxX3xXbxX1xX3axX3bxX15xX33xX3xX3fxX33xX41xX42xX43xX15xX3xX46xX41xX3xX4xX1xX4bxX15xX1xX3xXexX50xX6xX15xX33xX3xX2fxX56xX3xXexX1xX5axXaxX3xX16bxXdxX6exXexX1xX9xXaxX172xX2xX174xXaxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX9xXaxX181xX2xX18xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxX14axX15xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe3xXexac73xX6xX5xXdxX33xX15xX170xX3xX4xX10xX15xXexX10xX50xX177xXaxX12xXdexXb9xX3xXc9xe0afxX3xXcxX1xX5axX3xX6bxX3axX39cxX15xX33xX21xX3xXex6f89xX3xX6exX100xX15xX3xXbxX1xXbdxX3xX172xX3xXe6xXbxX1xX3axX3bxX15xX33xX3xX3fxX33xX41xX42xX43xX15xX3xX46xX41xXf6xX3xXa9xX3bxXdxX3xX15xX3axX3a8xX4xX21xX3xX2fxX20xX15xX33xX3xXd3xXdxX86exX15xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX11cxX0xX5cxXbxX12xX0xXexX6xX1fxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXe3xX6xX15xX1xX15xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX33xX9xXaxX18xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX6exX6exXdxX15xX33xX9xXaxX174xXaxX12xX0xXexX1fxX14axX6exX42xX12xX0xXexX50xX12xX0xXexX6exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX14axX6exX42xXaxX12xXcxX50xX14axX15xX33xX3xXexX1xX3bxXdxX3xX33xXdxX6xX15xX3xXa9xX20xXexX3xX15xX33xXb9xX42xX3xXe6xX174xX5cxX1aexXf6xX21xX3xX33xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xX2fxXf9xX3xX4xa41dxX15xX33xX3xXd3xX3a8xXdxX3xX4xX4c6xXbxX3xd3bcxX42xX21xX3xX4xX1xX71fxX15xX1xX3xXfexX41xX42xc22exX15xX21xX3xX2fxX14axXb9xX15xX3xXexX1xcaf8xX3xXd3xXb9xX3xX1fxXb9xX3xX4xX14axX15xX3xX3fxX1xX100xX15xX3xX6exX100xX15xX3xXbxX1xX3axX3bxX15xX33xX3xX3fxX33xX41xX42xX43xX15xX3xX46xX41xX3xXexXdxX26xX15xX3xX1xXb9xX15xX1xX3xX15xX8dxX14axX3xXd3xX5e8xXexX21xX3xXe3xX100xX42xX3xX1fxX3bxX3xX266xb3aaxX21xX3xX2fxX87cxX3xXexX4c6xXa9xX3xX2fxX6xX15xX3xX33xX14xX15xX3xX2xX18xX18xXa9xX3xX266xX86exX15xX1xX3xXa9xX3axX39cxX15xX33xX3xXexX1xX14axX1cxXexX3xXexX1xXd8xXdxX177xX3xXexX87cxX15xX33xX3xX6exbda9xX15xX3xXd3xXa8xX3xX7xXdxX15xX1xX21xX3xX4xX1xX4bxX15xX1xX3xXexX50xX6xX15xX33xX3xX5xXb9xXa9xX3xX7xX8dxX4xX1xX3xX1xXb9xX15xX33xX3xX4xX1xb203xX4xX3xX266xXa9xX3xX2fxX3axX3bxX15xX33xX177xX3xX4xX965xX15xX33xX3xX4xXbdxX3xXexX41xX3xX7x9388xX6xX3xX1xXa8xX3xXexX1xXbdxX15xX33xX3xX1fxX722xX15xX3xX1xX14axX6xX21xX3xX4xX100xX42xX3xX4xXd8xX15xX1xX3xXexX50xX86exX15xX3xX4xX1cxX4xX3xXexX50xXa1axX4xX3xX2fxX3axX3bxX15xX33xX21xX3xX15xX33x7612xX3xXbxX1xXbdxX11cxX11cxX11cxX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxXexX6exX12xX0xX5cxXexX50xX12xX0xX5cxXexX1fxX14axX6exX42xX12xX0xX5cxXexX6xX1fxX5xX10xX12xX0xX6exXdxXd3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6exX50xX10xX5xX6xXexX10xX6exXaxX12xX0xX41xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX859xXexX1xX41xXa9xX1fxX859xX6xX15xX6exX859xX7xX6xXbxX14axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1cxX4xX3xX15xX33xXb9xX42xX3xX15xX33xX1xX4bxX21xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xe3d0xX3xX6bxX3axX39cxX15xX33xX3xXedxX39cxX15xX3xX33xXdxX35xXbxX3xX6exX100xX15xX3xXe3xX100xX42xX3xX6exXcaxX15xX33xX3xX3fxXcxcb8dxXaxX3xX1xX50xX10xe308xX9xXaxX5cxX5xX41xX4xX859xX5xX41xX14axX15xX33xX859xXd3xX41xX859xXexX50xX6xX15xX33xX5cxX33xX6xX4xX859xX15xX33xX6xX42xX859xX15xX33xX1xXdxX859xX4xX6xX15xX859xX1fxX14axX859xX4xX1xXdxX10xX15xX859xX7xX42xX859xX14axX859xX1xX41xX14axX15xX33xX859xX7xX14axX15xX859xX33xXdxX41xXbxX859xX6exX6xX15xX859xXe3xX6xX42xX859xX6exX41xX15xX33xX859xX15xXexXa9xX5cxX2xX1aexX181xX1baxX1aexX2xX11cxX1xXexXa9xXaxX12xX0xXdxXa9xX33xX3xX7xX50xX4xX9xXaxX5cxXa9xX10xX6exXdxX6xX5cxX2xX94xX18xX5cxX15xX10xX16bxX7xX5cxX94xX18xX94xX172xX5cxX172xX1aexX6exX172xX2xX1bdxX1abxX18xX18xX1baxXexX1bdxX174xX181xX174xX181xX5xX18xX11cxX1c1xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xX1fxX20xX3xX2fxX20xXdxX3xX33xXdxX35xXbxX3xXbxX1xX3axX3bxX15xX33xX3xX3fxX33xX41xX42xX43xX15xX3xX46xX41xX3xX4xX1xX4bxX15xX1xX3xXexX50xX6xX15xX33xX3xX2fxX56xX3xXexX1xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX6exXdxXd3xX12xX0xX7xXexX50xX14axX15xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1cxX4xX3xX15xX33xXb9xX42xX3xX15xX33xX1xX4bxX21xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xXaf3xX3xX6bxX3axX39cxX15xX33xX3xXedxX39cxX15xX3xX33xXdxX35xXbxX3xX6exX100xX15xX3xXe3xX100xX42xX3xX6exXcaxX15xX33xX3xX3fxXcxXb13xXaxX3xX1xX50xX10xXb19xX9xXaxX5cxX5xX41xX4xX859xX5xX41xX14axX15xX33xX859xXd3xX41xX859xXexX50xX6xX15xX33xX5cxX33xX6xX4xX859xX15xX33xX6xX42xX859xX15xX33xX1xXdxX859xX4xX6xX15xX859xX1fxX14axX859xX4xX1xXdxX10xX15xX859xX7xX42xX859xX14axX859xX1xX41xX14axX15xX33xX859xX7xX14axX15xX859xX33xXdxX41xXbxX859xX6exX6xX15xX859xXe3xX6xX42xX859xX6exX41xX15xX33xX859xX15xXexXa9xX5cxX2xX1aexX181xX1baxX1aexX2xX11cxX1xXexXa9xXaxX12xX13xX1cxX4xX3xX15xX33xXb9xX42xX3xX15xX33xX1xX4bxX21xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xXaf3xX3xX6bxX3axX39cxX15xX33xX3xXedxX39cxX15xX3xX33xXdxX35xXbxX3xX6exX100xX15xX3xXe3xX100xX42xX3xX6exXcaxX15xX33xX3xX3fxXcxXb13xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX50xX14axX15xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX12xX6bxX39cxX15xX3xX1abxX18xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX84xX3xX71xX56xX15xX33xX3xX6xX15xX3xX1xX41xX42xXa8xX15xX21xX3x91a6xXdxXa8xX15xX3x74d9xXedxX3fxX46xX3xX1xX41xX42xXa8xX15xX3xX6bxX3axX39cxX15xX33xX3xXedxX39cxX15xX3xXe6xX6bxXb9xX3xXcxX84xX15xX1xXf6xX3xX50xX6xX3xXfexX41xX100xX15xX3xX33xXdxX35xXbxX3xX15xX33xX3axX3bxXdxX3xX6exX100xX15xX3xX94xX3xXexX1xX56xX15xX3xXc9xX100xXa9xX3xX11bxX1xX35xX4xX3xXd3xXb9xX3xXc9xX100xXa9xX3xX8cxX722xX15xX33xX3xX859xX3xXe3xXf9xX3xXedxX39cxX15xX3xXc9xX100xXa9xX3xXe3xX100xX42xX3xX6exXcaxX15xX33xX3xX15xX56xX15xX33xX3xXexX1xX56xX15xX3xXa9xX3a8xXdxX11cxX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxXd3xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX71xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xX4xX56xX15xX33xX3xX6xX15xX21xX3xX266xXdxX97dxXa9xX3xX7xX1cxXexX3xX6bxX3axX39cxX15xX33xX3xXedxX39cxX15xX3xX33xXdxX35xXbxX3xX6exX100xX15xX3xXe3xX100xX42xX3xX6exXcaxX15xX33xX3xX3fxXcxXb13xXaxX3xX1xX50xX10xXb19xX9xXaxX5cxX5xX41xX4xX859xX5xX41xX14axX15xX33xX859xXd3xX41xX859xXexX50xX6xX15xX33xX5cxX4xX6xX15xX859xX1fxX14axX859xX4xX1xXdxX10xX15xX859xX7xX42xX859xX4xX14axX15xX33xX859xX6xX15xX859xX266xXdxX10xXa9xX859xX7xX6xXexX859xX1xX41xX14axX15xX33xX859xX7xX14axX15xX859xX33xXdxX41xXbxX859xX6exX6xX15xX859xXe3xX6xX42xX859xX6exX41xX15xX33xX859xX15xXexXa9xX5cxX2xX1aexX2xX1bdxX1abxX2xX11cxX1xXexXa9xXaxX12xX0xXdxXa9xX33xX3xX7xX50xX4xX9xXaxX5cxXa9xX10xX6exXdxX6xX5cxX2xX94xX18xX5cxX15xX10xX16bxX7xX5cxX94xX18xX2xX1bdxX5cxX172xX1aexX6exX172xX2xX172xX174xX1aexX94xX172xXexX1aexX181xX174xX174xX181xX5xX18xX11cxX1c1xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xX1fxX20xX3xX2fxX20xXdxX3xX33xXdxX35xXbxX3xXbxX1xX3axX3bxX15xX33xX3xX3fxX33xX41xX42xX43xX15xX3xX46xX41xX3xX4xX1xX4bxX15xX1xX3xXexX50xX6xX15xX33xX3xX2fxX56xX3xXexX1xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX6exXdxXd3xX12xX0xX7xXexX50xX14axX15xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX71xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xX4xX56xX15xX33xX3xX6xX15xX21xX3xX266xXdxX97dxXa9xX3xX7xX1cxXexX3xX6bxX3axX39cxX15xX33xX3xXedxX39cxX15xX3xX33xXdxX35xXbxX3xX6exX100xX15xX3xXe3xX100xX42xX3xX6exXcaxX15xX33xX3xX3fxXcxXb13xXaxX3xX1xX50xX10xXb19xX9xXaxX5cxX5xX41xX4xX859xX5xX41xX14axX15xX33xX859xXd3xX41xX859xXexX50xX6xX15xX33xX5cxX4xX6xX15xX859xX1fxX14axX859xX4xX1xXdxX10xX15xX859xX7xX42xX859xX4xX14axX15xX33xX859xX6xX15xX859xX266xXdxX10xXa9xX859xX7xX6xXexX859xX1xX41xX14axX15xX33xX859xX7xX14axX15xX859xX33xXdxX41xXbxX859xX6exX6xX15xX859xXe3xX6xX42xX859xX6exX41xX15xX33xX859xX15xXexXa9xX5cxX2xX1aexX2xX1bdxX1abxX2xX11cxX1xXexXa9xXaxX12xX71xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xX4xX56xX15xX33xX3xX6xX15xX21xX3xX266xXdxX97dxXa9xX3xX7xX1cxXexX3xX6bxX3axX39cxX15xX33xX3xXedxX39cxX15xX3xX33xXdxX35xXbxX3xX6exX100xX15xX3xXe3xX100xX42xX3xX6exXcaxX15xX33xX3xX3fxXcxXb13xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX50xX14axX15xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX12xX6bxX39cxX15xX3xX1abxX18xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX84xX3xX71xX56xX15xX33xX3xX6xX15xX3xX1xX41xX42xXa8xX15xX21xX3xXd4dxXdxXa8xX15xX3xXd52xXedxX3fxX46xX3xX1xX41xX42xXa8xX15xX3xX6bxX3axX39cxX15xX33xX3xXedxX39cxX15xX3xXe6xX6bxXb9xX3xXcxX84xX15xX1xXf6xX3xXd3x524fxX6xX3xX50xX6xX3xXfexX41xX100xX15xX3xX33xXdxX35xXbxX3xX15xX33xX3axX3bxXdxX3xX6exX100xX15xX3xXe3xXf9xX3xXedxX39cxX15xX3xXc9xX100xXa9xX3xXe3xX100xX42xX3xX6exXcaxX15xX33xX3xX15xX56xX15xX33xX3xXexX1xX56xX15xX3xXa9xX3a8xXdxX11cxX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxXd3xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6bxX39cxX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xXcxX50xX41xX15xX33xX3xX2fxX14axXb9xX15xX3xX1bdxX181xX2xX3xX33xXdxX35xXbxX3xXedxX39cxX15xX3xX13xXdxX6xX15xX33xX3xX5xXb9xXa9xX3xX15xX56xX15xX33xX3xXexX1xX56xX15xX3xXa9xX3a8xXdxXaxX3xX1xX50xX10xXb19xX9xXaxX5cxX5xX41xX4xX859xX5xX41xX14axX15xX33xX859xXd3xX41xX859xXexX50xX6xX15xX33xX5cxX1xX14axX15xX859xX2xX18xX18xX859xX4xX1xXdxX10xX15xX859xX7xX42xX859xXexX50xX41xX15xX33xX859xX6exX14axX6xX15xX859xX1bdxX181xX2xX859xX33xXdxX41xXbxX859xX7xX14axX15xX859xX33xXdxX6xX15xX33xX859xX5xX6xXa9xX859xX15xX14axX15xX33xX859xXexX1xX14axX15xX859xXa9xX14axXdxX5cxX2xX1bdxX181xX94xX2xX2xX11cxX1xXexXa9xXaxX12xX0xXdxXa9xX33xX3xX7xX50xX4xX9xXaxX5cxXa9xX10xX6exXdxX6xX5cxX2xX94xX18xX5cxX15xX10xX16bxX7xX5cxX2xX1aexX174xX18xX5cxX1aexX181xX6exX172xX18xX1bdxX18xX1abxX181xX18xXexX94xX94xX94xX1aexX1baxX5xX18xX11cxX1c1xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xX1fxX20xX3xX2fxX20xXdxX3xX33xXdxX35xXbxX3xXbxX1xX3axX3bxX15xX33xX3xX3fxX33xX41xX42xX43xX15xX3xX46xX41xX3xX4xX1xX4bxX15xX1xX3xXexX50xX6xX15xX33xX3xX2fxX56xX3xXexX1xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX6exXdxXd3xX12xX0xX7xXexX50xX14axX15xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6bxX39cxX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xXcxX50xX41xX15xX33xX3xX2fxX14axXb9xX15xX3xX1bdxX181xX2xX3xX33xXdxX35xXbxX3xXedxX39cxX15xX3xX13xXdxX6xX15xX33xX3xX5xXb9xXa9xX3xX15xX56xX15xX33xX3xXexX1xX56xX15xX3xXa9xX3a8xXdxXaxX3xX1xX50xX10xXb19xX9xXaxX5cxX5xX41xX4xX859xX5xX41xX14axX15xX33xX859xXd3xX41xX859xXexX50xX6xX15xX33xX5cxX1xX14axX15xX859xX2xX18xX18xX859xX4xX1xXdxX10xX15xX859xX7xX42xX859xXexX50xX41xX15xX33xX859xX6exX14axX6xX15xX859xX1bdxX181xX2xX859xX33xXdxX41xXbxX859xX7xX14axX15xX859xX33xXdxX6xX15xX33xX859xX5xX6xXa9xX859xX15xX14axX15xX33xX859xXexX1xX14axX15xX859xXa9xX14axXdxX5cxX2xX1bdxX181xX94xX2xX2xX11cxX1xXexXa9xXaxX12xX6bxX39cxX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xXcxX50xX41xX15xX33xX3xX2fxX14axXb9xX15xX3xX1bdxX181xX2xX3xX33xXdxX35xXbxX3xXedxX39cxX15xX3xX13xXdxX6xX15xX33xX3xX5xXb9xXa9xX3xX15xX56xX15xX33xX3xXexX1xX56xX15xX3xXa9xX3a8xXdxX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX50xX14axX15xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX12xX6bxX39cxX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xX4xX965xX6xX3xXcxX50xX41xX15xX33xX3xX2fxX14axXb9xX15xX3xX1bdxX181xX2xX3xXe6xXdexX20xX3xX4xX1xX4bxX3xX4xX1xX4bxX3xX1xX41xX42xX3xXb0xX41xX100xX15xX3xX7xXcaxX3xX6bxXb9xX3xXcxX84xX15xX1xXf6xX3xX2fxX6xX15xX33xX3xXd3xX972xX3xXe3xXf9xX3xXa9xXdxX972xX15xX3xX15xX35xXdxX3xXedxX39cxX15xX3xX13xXdxX6xX15xX33xX3xXe6xX6bxX3axX39cxX15xX33xX3xXedxX39cxX15xXf6xX3xX5xXb9xXa9xX3xX4xX56xX15xX33xX3xXexX1cxX4xX3xX6exX100xX15xX3xXd3xXb5xX15xX3xXd3xXb9xX3xX33xXdxX35xXbxX3xX15xX1xX100xX15xX3xX6exX100xX15xX3xX1xX14axXb9xX15xX3xXexX1xXdxXa8xX15xX3xX4xX1cxX4xX3xXbxX1xX14xX15xX3xXd3xXdxXa8xX4xX3xX4xb555xX15xX3xX5xX8dxXdxX3xXexX50xX14axX15xX33xX3xXe3xX100xX42xX3xX6exXcaxX15xX33xX3xX3fxXcxXb13xX3xX2fxX97dxX3xX266xX5axXbxX3xXd3xX972xX3xX2fxX71fxX4xX1xX3xXexX50xX14axX15xX33xX3xX15xcecfxXa9xX3xX15xX6xX42xX11cxX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxXd3xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5cxX41xX5xX12xX0xX6exXdxXd3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX50xXaxX12xX0xX5cxX6exXdxXd3xX12xX0xX5cxX6exXdxXd3xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa911xX41xXexX1xX14axX50xXaxX12xb4c7xX41xX100xX15xX3xXc9xXdxXa8xX41xX3xX859xX3xXcxX50xX9f2xX15xX33xX3xXedxX39cxX15xX0xX5cxXbxX12
Xuân Liệu - Trọng Sơn