Gần 100 cán bộ, chiến sỹ bộ đội giúp phường Nguyễn Du chỉnh trang đô thị
(Baohatinh.vn) - Các cán bộ, chiến sĩ thuộc Đại đội 20 Trinh sát đặc nhiệm, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Lực lượng vận tải và Bệnh xá (Bộ CHQS Hà Tĩnh) đã ra quân giúp phường Nguyễn Du (TP. Hà Tĩnh) chỉnh trang đô thị.
8dd1xedffx8f8exf761x122caxdb90x12d93x11efcx11cc2xX7xddb1x12d85x13d1bx1471bx1282axd6b5xX5xe01dxXaxf42axe639xc443xa77exX3xX2x13fc1xX18xX3xX4x123c4xX15xX3xf36ex13461x11bc3xX3xX4xX1xXdx8f16xX15xX3xX7x13ce4xX3xX1fxX20xX3xb8d2xX20xXdxX3xa436xXdx14f44xXbxX3xXbxX1x13a5ex103cfxX15xX33xX3x13f5axX33xbe51xfa8bx94e7xX15xX3x11c16xX41xX3xX4xX1x1115exX15xX1xX3xXexcfa6xX6xX15xX33xX3xX2fx9c7cxX3xXexX1xff87xX0xc46axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13f88xX10xX6x1431bxXaxX12x1008axX1cxX4xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xc08bxX3xXexX1xX41xX20xX4xX3x1465exc5abxXdxX3xX2fxX20xXdxX3x1050bxX18xX3xXcxX50xXdxX15xX1xX3xX7xX1cxXexX3xX2fxa108xX4xX3xX15xX1xXdxb43dx10a53xX21xX3xX8cxX20xXdxX3xad57xX41xX42xX3xXex12c78xXbxX3xX1x145a3xXdxX3xX4xdd62xXexX3xX5xXdxXa8xXexX3xX7xX2axX21xX3xb3b3xeef8xX4xX3xX5xX3axfd0cxX15xX33xX3xd09bxXb5xX15xX3xXexdf00xXdxX3xXd3xXb9xX3x11d38xXa8xX15xX1xX3x13d74xX1cxX3x1394dxXdexX20xX3xX71xX6bxXb0xf95bxX3xX6bxXb9xX3xXcxX84xX15xX1xb071xX3xX2fxc131xX3xX50xX6xX3x14da0xX41x14171xX15xX3xX33xXdxX35xXbxX3xXbxX1xX3axX3bxX15xX33xX3xX3fxX33xX41xX42xX43xX15xX3xX46xX41xX3xXe6xXcx14771xcf55xX3xX6bxXb9xX3xXcxX84xX15xX1xXf6xX3xX4xX1xX4bxX15xX1xX3xXexX50xX6xX15xX33xX3xX2fxX56xX3xXexX1xX5axX11cxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexebd1xX6exX42xXaxX12xX0xXdxXa9xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX71xX10xX15xXexX10xX50xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxf0a8xXdxX6exXexX1x14d84xX3x12e2cxX2xbe55xXbxXe3x10f56xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX170xX3x13ef0xX2xX18xXbxXe3xX177xXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX170xX5cxX5cxXdxX11cxX1fxX6xX14axX1xX6xXexXdxX15xX1xX11cxXd3xX15xX5cxX15xX10xX16bxX7xX5cxX94xX18x12c70xX174xX5cxd5a9xX172xX6exX172xX2xX1aexX94xX2xX1abxX181xXexX181x15266xX1abxX1aex1195exX5xX18xX11cx1093bxXbxX33x150eexX50xX9xX94xX94xX174xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xX1fxX20xX3xX2fxX20xXdxX3xX33xXdxX35xXbxX3xXbxX1xX3axX3bxX15xX33xX3xX3fxX33xX41xX42xX43xX15xX3xX46xX41xX3xX4xX1xX4bxX15xX1xX3xXexX50xX6xX15xX33xX3xX2fxX56xX3xXexX1xX5axXaxX3xX16bxXdxX6exXexX1xX9xXaxX172xX2xX174xXaxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX9xXaxX181xX2xX18xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxX14axX15xXaxX12xX71xX1cxX4xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xX2fxXf9xX3x1248fxX1xX56xX15xX33xX3xXfexX41xXd8xX15xX3xX15xX33xX8dxXdxX3xX15x9105xX15xX33xX3xX15x1093dxX15xX33xX11cxX11cxX11cxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX14axX6exX42xXaxX12xX0xXdxXa9xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX71xX10xX15xXexX10xX50xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX16bxXdxX6exXexX1xX170xX3xX172xX2xX174xXbxXe3xX177xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX170xX3xX181xX2xX18xXbxXe3xX177xXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX170xX5cxX5cxXdxX11cxX1fxX6xX14axX1xX6xXexXdxX15xX1xX11cxXd3xX15xX5cxX15xX10xX16bxX7xX5cxX94xX18xX1abxX174xX5cxX1aexX172xX6exX172xX2xX1aexX94xX94xX181xX18xXexX1baxX174xX1bdxX1bdxX94xX5xX18xX11cxX1c1xXbxX33xX1c4xX50xX9xX94xX1abxX1abxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xX1fxX20xX3xX2fxX20xXdxX3xX33xXdxX35xXbxX3xXbxX1xX3axX3bxX15xX33xX3xX3fxX33xX41xX42xX43xX15xX3xX46xX41xX3xX4xX1xX4bxX15xX1xX3xXexX50xX6xX15xX33xX3xX2fxX56xX3xXexX1xX5axXaxX3xX16bxXdxX6exXexX1xX9xXaxX172xX2xX174xXaxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX9xXaxX181xX2xX18xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxX14axX15xXaxX12xXe3xX100xX42xX3xXa9xX3axeaa8xX15xX33xX3xXexX1xX14axX1cxXexX3xX15xX3axaabbxX4xX11cxX11cxX11cxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX14axX6exX42xXaxX12xX0xXdxXa9xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX71xX10xX15xXexX10xX50xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX16bxXdxX6exXexX1xX170xX3xX172xX2xX174xXbxXe3xX177xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX170xX3xX181xX2xX18xXbxXe3xX177xXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX170xX5cxX5cxXdxX11cxX1fxX6xX14axX1xX6xXexXdxX15xX1xX11cxXd3xX15xX5cxX15xX10xX16bxX7xX5cxX94xX18xX1abxX174xX5cxX1aexX172xX6exX172xX2xX1aexX94xX1abxX181xX94xXexX94xX2xX94xX172xX1abxX5xX18xX11cxX1c1xXbxX33xX1c4xX50xX9xX181xX174xX172xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xX1fxX20xX3xX2fxX20xXdxX3xX33xXdxX35xXbxX3xXbxX1xX3axX3bxX15xX33xX3xX3fxX33xX41xX42xX43xX15xX3xX46xX41xX3xX4xX1xX4bxX15xX1xX3xXexX50xX6xX15xX33xX3xX2fxX56xX3xXexX1xX5axXaxX3xX16bxXdxX6exXexX1xX9xXaxX172xX2xX174xXaxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX9xXaxX181xX2xX18xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxX14axX15xXaxX12xX2fxXb5xX42xX3xXex102f5xXa9xX3xX2fxX6xX15xX11cxX11cxX11cxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX14axX6exX42xXaxX12xX0xXdxXa9xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX71xX10xX15xXexX10xX50xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX16bxXdxX6exXexX1xX170xX3xX172xX2xX174xXbxXe3xX177xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX170xX3xX181xX2xX18xXbxXe3xX177xXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX170xX5cxX5cxXdxX11cxX1fxX6xX14axX1xX6xXexXdxX15xX1xX11cxXd3xX15xX5cxX15xX10xX16bxX7xX5cxX94xX18xX1abxX174xX5cxX1aexX172xX6exX172xX2xX1aexX94xX1baxX94xX172xXexX1abxX174xX1aexX1abxX2xX5xX18xX11cxX1c1xXbxX33xX1c4xX50xX9xX2xX1bdxX172xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xX1fxX20xX3xX2fxX20xXdxX3xX33xXdxX35xXbxX3xXbxX1xX3axX3bxX15xX33xX3xX3fxX33xX41xX42xX43xX15xX3xX46xX41xX3xX4xX1xX4bxX15xX1xX3xXexX50xX6xX15xX33xX3xX2fxX56xX3xXexX1xX5axXaxX3xX16bxXdxX6exXexX1xX9xXaxX172xX2xX174xXaxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX9xXaxX181xX2xX18xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxX14axX15xXaxX12xX15xX8dxX14axX3xXd3x127c6xXexX3xXa9xX3axX39cxX15xX33xX3xXexX1xX14axX1cxXexX3xXexX1xXd8xXdxX11cxX11cxX11cxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX14axX6exX42xXaxX12xX0xXdxXa9xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX71xX10xX15xXexX10xX50xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX16bxXdxX6exXexX1xX170xX3xX172xX2xX174xXbxXe3xX177xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX170xX3xX181xX2xX18xXbxXe3xX177xXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX170xX5cxX5cxXdxX11cxX1fxX6xX14axX1xX6xXexXdxX15xX1xX11cxXd3xX15xX5cxX15xX10xX16bxX7xX5cxX94xX18xX1abxX174xX5cxX1aexX172xX6exX172xX2xX1aexX94xX174xX174xX172xXexX174xX1abxX94xX18xX18xX5xX18xX11cxX1c1xXbxX33xX1c4xX50xX9xX1bdxX1bdxX172xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xX1fxX20xX3xX2fxX20xXdxX3xX33xXdxX35xXbxX3xXbxX1xX3axX3bxX15xX33xX3xX3fxX33xX41xX42xX43xX15xX3xX46xX41xX3xX4xX1xX4bxX15xX1xX3xXexX50xX6xX15xX33xX3xX2fxX56xX3xXexX1xX5axXaxX3xX16bxXdxX6exXexX1xX9xXaxX172xX2xX174xXaxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX9xXaxX181xX2xX18xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxX14axX15xXaxX12xX7xX277xXbxX3xXe3xX26xXbxX3xXd3xX5axX3xXexX50xc68exX3xX1fx110b5xX15xX3xX1xX14axX6xX21xX3xX4xX100xX42xX3xX4xXd8xX15xX1xX3xX1xXcfxXbxX3xX5x10ff2xX11cxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX14axX6exX42xXaxX12xX0xXdxXa9xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX71xX10xX15xXexX10xX50xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX16bxXdxX6exXexX1xX170xX3xX172xX2xX174xXbxXe3xX177xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX170xX3xX181xX2xX18xXbxXe3xX177xXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX170xX5cxX5cxXdxX11cxX1fxX6xX14axX1xX6xXexXdxX15xX1xX11cxXd3xX15xX5cxX15xX10xX16bxX7xX5cxX94xX18xX1abxX174xX5cxX1aexX172xX6exX172xX2xX1aexX94xX1bdxX18xX2xXexX1abxX1bdxX94xX1aexX1aexX5xX18xX11cxX1c1xXbxX33xX1c4xX50xX9xX1bdxX181xX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xX1fxX20xX3xX2fxX20xXdxX3xX33xXdxX35xXbxX3xXbxX1xX3axX3bxX15xX33xX3xX3fxX33xX41xX42xX43xX15xX3xX46xX41xX3xX4xX1xX4bxX15xX1xX3xXexX50xX6xX15xX33xX3xX2fxX56xX3xXexX1xX5axXaxX3xX16bxXdxX6exXexX1xX9xXaxX172xX2xX174xXaxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX9xXaxX181xX2xX18xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxX14axX15xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe3xXexb736xX6xX5xXdxX33xX15xX170xX3xX4xX10xX15xXexX10xX50xX177xXaxX12xXdexXb9xX3xXc9x14e68xX3xXcxX1xX5axX3xX6bxX3axX39cxX15xX33xX21xX3xXexb42exX3xX6exX100xX15xX3xXbxX1xXbdxX3xX172xX3xXe6xXbxX1xX3axX3bxX15xX33xX3xX3fxX33xX41xX42xX43xX15xX3xX46xX41xXf6xX3xXa9xX3bxXdxX3xX15xX3axX3a8xX4xX21xX3xX2fxX20xX15xX33xX3xXd3xXdxX86exX15xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX11cxX0xX5cxXbxX12xX0xXexX6xX1fxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXe3xX6xX15xX1xX15xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX33xX9xXaxX18xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX6exX6exXdxX15xX33xX9xXaxX174xXaxX12xX0xXexX1fxX14axX6exX42xX12xX0xXexX50xX12xX0xXexX6exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX14axX6exX42xXaxX12xXcxX50xX14axX15xX33xX3xXexX1xX3bxXdxX3xX33xXdxX6xX15xX3xXa9xX20xXexX3xX15xX33xXb9xX42xX3xXe6xX174xX5cxX1aexXf6xX21xX3xX33xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xX2fxXf9xX3xX4xfc5dxX15xX33xX3xXd3xX3a8xXdxX3xX4xX4c6xXbxX3xbce3xX42xX21xX3xX4xX1xX71fxX15xX1xX3xXfexX41xX42xcfbexX15xX21xX3xX2fxX14axXb9xX15xX3xXexX1x1108cxX3xXd3xXb9xX3xX1fxXb9xX3xX4xX14axX15xX3xX3fxX1xX100xX15xX3xX6exX100xX15xX3xXbxX1xX3axX3bxX15xX33xX3xX3fxX33xX41xX42xX43xX15xX3xX46xX41xX3xXexXdxX26xX15xX3xX1xXb9xX15xX1xX3xX15xX8dxX14axX3xXd3xX5e8xXexX21xX3xXe3xX100xX42xX3xX1fxX3bxX3xX266x12c97xX21xX3xX2fxX87cxX3xXexX4c6xXa9xX3xX2fxX6xX15xX3xX33xX14xX15xX3xX2xX18xX18xXa9xX3xX266xX86exX15xX1xX3xXa9xX3axX39cxX15xX33xX3xXexX1xX14axX1cxXexX3xXexX1xXd8xXdxX177xX3xXexX87cxX15xX33xX3xX6exa047xX15xX3xXd3xXa8xX3xX7xXdxX15xX1xX21xX3xX4xX1xX4bxX15xX1xX3xXexX50xX6xX15xX33xX3xX5xXb9xXa9xX3xX7xX8dxX4xX1xX3xX1xXb9xX15xX33xX3xX4xX1x15048xX4xX3xX266xXa9xX3xX2fxX3axX3bxX15xX33xX177xX3xX4xX965xX15xX33xX3xX4xXbdxX3xXexX41xX3xX7x13a34xX6xX3xX1xXa8xX3xXexX1xXbdxX15xX33xX3xX1fxX722xX15xX3xX1xX14axX6xX21xX3xX4xX100xX42xX3xX4xXd8xX15xX1xX3xXexX50xX86exX15xX3xX4xX1cxX4xX3xXexX50xXa1axX4xX3xX2fxX3axX3bxX15xX33xX21xX3xX15xX33xfc11xX3xXbxX1xXbdxX11cxX11cxX11cxX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxXexX6exX12xX0xX5cxXexX50xX12xX0xX5cxXexX1fxX14axX6exX42xX12xX0xX5cxXexX6xX1fxX5xX10xX12xX0xX6exXdxXd3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6exX50xX10xX5xX6xXexX10xX6exXaxX12xX0xX41xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX859xXexX1xX41xXa9xX1fxX859xX6xX15xX6exX859xX7xX6xXbxX14axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1cxX4xX3xX15xX33xXb9xX42xX3xX15xX33xX1xX4bxX21xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xa97dxX3xX6bxX3axX39cxX15xX33xX3xXedxX39cxX15xX3xX33xXdxX35xXbxX3xX6exX100xX15xX3xXe3xX100xX42xX3xX6exXcaxX15xX33xX3xX3fxXcx13b24xXaxX3xX1xX50xX10x1298bxX9xXaxX5cxX5xX41xX4xX859xX5xX41xX14axX15xX33xX859xXd3xX41xX859xXexX50xX6xX15xX33xX5cxX33xX6xX4xX859xX15xX33xX6xX42xX859xX15xX33xX1xXdxX859xX4xX6xX15xX859xX1fxX14axX859xX4xX1xXdxX10xX15xX859xX7xX42xX859xX14axX859xX1xX41xX14axX15xX33xX859xX7xX14axX15xX859xX33xXdxX41xXbxX859xX6exX6xX15xX859xXe3xX6xX42xX859xX6exX41xX15xX33xX859xX15xXexXa9xX5cxX2xX1aexX181xX1baxX1aexX2xX11cxX1xXexXa9xXaxX12xX0xXdxXa9xX33xX3xX7xX50xX4xX9xXaxX5cxXa9xX10xX6exXdxX6xX5cxX2xX94xX18xX5cxX15xX10xX16bxX7xX5cxX94xX18xX94xX172xX5cxX172xX1aexX6exX172xX2xX1bdxX1abxX18xX18xX1baxXexX1bdxX174xX181xX174xX181xX5xX18xX11cxX1c1xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xX1fxX20xX3xX2fxX20xXdxX3xX33xXdxX35xXbxX3xXbxX1xX3axX3bxX15xX33xX3xX3fxX33xX41xX42xX43xX15xX3xX46xX41xX3xX4xX1xX4bxX15xX1xX3xXexX50xX6xX15xX33xX3xX2fxX56xX3xXexX1xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX6exXdxXd3xX12xX0xX7xXexX50xX14axX15xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1cxX4xX3xX15xX33xXb9xX42xX3xX15xX33xX1xX4bxX21xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xXaf3xX3xX6bxX3axX39cxX15xX33xX3xXedxX39cxX15xX3xX33xXdxX35xXbxX3xX6exX100xX15xX3xXe3xX100xX42xX3xX6exXcaxX15xX33xX3xX3fxXcxXb13xXaxX3xX1xX50xX10xXb19xX9xXaxX5cxX5xX41xX4xX859xX5xX41xX14axX15xX33xX859xXd3xX41xX859xXexX50xX6xX15xX33xX5cxX33xX6xX4xX859xX15xX33xX6xX42xX859xX15xX33xX1xXdxX859xX4xX6xX15xX859xX1fxX14axX859xX4xX1xXdxX10xX15xX859xX7xX42xX859xX14axX859xX1xX41xX14axX15xX33xX859xX7xX14axX15xX859xX33xXdxX41xXbxX859xX6exX6xX15xX859xXe3xX6xX42xX859xX6exX41xX15xX33xX859xX15xXexXa9xX5cxX2xX1aexX181xX1baxX1aexX2xX11cxX1xXexXa9xXaxX12xX13xX1cxX4xX3xX15xX33xXb9xX42xX3xX15xX33xX1xX4bxX21xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xXaf3xX3xX6bxX3axX39cxX15xX33xX3xXedxX39cxX15xX3xX33xXdxX35xXbxX3xX6exX100xX15xX3xXe3xX100xX42xX3xX6exXcaxX15xX33xX3xX3fxXcxXb13xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX50xX14axX15xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX12xX6bxX39cxX15xX3xX1abxX18xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX84xX3xX71xX56xX15xX33xX3xX6xX15xX3xX1xX41xX42xXa8xX15xX21xX3xc57dxXdxXa8xX15xX3x14d00xXedxX3fxX46xX3xX1xX41xX42xXa8xX15xX3xX6bxX3axX39cxX15xX33xX3xXedxX39cxX15xX3xXe6xX6bxXb9xX3xXcxX84xX15xX1xXf6xX3xX50xX6xX3xXfexX41xX100xX15xX3xX33xXdxX35xXbxX3xX15xX33xX3axX3bxXdxX3xX6exX100xX15xX3xX94xX3xXexX1xX56xX15xX3xXc9xX100xXa9xX3xX11bxX1xX35xX4xX3xXd3xXb9xX3xXc9xX100xXa9xX3xX8cxX722xX15xX33xX3xX859xX3xXe3xXf9xX3xXedxX39cxX15xX3xXc9xX100xXa9xX3xXe3xX100xX42xX3xX6exXcaxX15xX33xX3xX15xX56xX15xX33xX3xXexX1xX56xX15xX3xXa9xX3a8xXdxX11cxX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxXd3xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX71xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xX4xX56xX15xX33xX3xX6xX15xX21xX3xX266xXdxX97dxXa9xX3xX7xX1cxXexX3xX6bxX3axX39cxX15xX33xX3xXedxX39cxX15xX3xX33xXdxX35xXbxX3xX6exX100xX15xX3xXe3xX100xX42xX3xX6exXcaxX15xX33xX3xX3fxXcxXb13xXaxX3xX1xX50xX10xXb19xX9xXaxX5cxX5xX41xX4xX859xX5xX41xX14axX15xX33xX859xXd3xX41xX859xXexX50xX6xX15xX33xX5cxX4xX6xX15xX859xX1fxX14axX859xX4xX1xXdxX10xX15xX859xX7xX42xX859xX4xX14axX15xX33xX859xX6xX15xX859xX266xXdxX10xXa9xX859xX7xX6xXexX859xX1xX41xX14axX15xX33xX859xX7xX14axX15xX859xX33xXdxX41xXbxX859xX6exX6xX15xX859xXe3xX6xX42xX859xX6exX41xX15xX33xX859xX15xXexXa9xX5cxX2xX1aexX2xX1bdxX1abxX2xX11cxX1xXexXa9xXaxX12xX0xXdxXa9xX33xX3xX7xX50xX4xX9xXaxX5cxXa9xX10xX6exXdxX6xX5cxX2xX94xX18xX5cxX15xX10xX16bxX7xX5cxX94xX18xX2xX1bdxX5cxX172xX1aexX6exX172xX2xX172xX174xX1aexX94xX172xXexX1aexX181xX174xX174xX181xX5xX18xX11cxX1c1xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xX1fxX20xX3xX2fxX20xXdxX3xX33xXdxX35xXbxX3xXbxX1xX3axX3bxX15xX33xX3xX3fxX33xX41xX42xX43xX15xX3xX46xX41xX3xX4xX1xX4bxX15xX1xX3xXexX50xX6xX15xX33xX3xX2fxX56xX3xXexX1xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX6exXdxXd3xX12xX0xX7xXexX50xX14axX15xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX71xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xX4xX56xX15xX33xX3xX6xX15xX21xX3xX266xXdxX97dxXa9xX3xX7xX1cxXexX3xX6bxX3axX39cxX15xX33xX3xXedxX39cxX15xX3xX33xXdxX35xXbxX3xX6exX100xX15xX3xXe3xX100xX42xX3xX6exXcaxX15xX33xX3xX3fxXcxXb13xXaxX3xX1xX50xX10xXb19xX9xXaxX5cxX5xX41xX4xX859xX5xX41xX14axX15xX33xX859xXd3xX41xX859xXexX50xX6xX15xX33xX5cxX4xX6xX15xX859xX1fxX14axX859xX4xX1xXdxX10xX15xX859xX7xX42xX859xX4xX14axX15xX33xX859xX6xX15xX859xX266xXdxX10xXa9xX859xX7xX6xXexX859xX1xX41xX14axX15xX33xX859xX7xX14axX15xX859xX33xXdxX41xXbxX859xX6exX6xX15xX859xXe3xX6xX42xX859xX6exX41xX15xX33xX859xX15xXexXa9xX5cxX2xX1aexX2xX1bdxX1abxX2xX11cxX1xXexXa9xXaxX12xX71xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xX4xX56xX15xX33xX3xX6xX15xX21xX3xX266xXdxX97dxXa9xX3xX7xX1cxXexX3xX6bxX3axX39cxX15xX33xX3xXedxX39cxX15xX3xX33xXdxX35xXbxX3xX6exX100xX15xX3xXe3xX100xX42xX3xX6exXcaxX15xX33xX3xX3fxXcxXb13xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX50xX14axX15xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX12xX6bxX39cxX15xX3xX1abxX18xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX84xX3xX71xX56xX15xX33xX3xX6xX15xX3xX1xX41xX42xXa8xX15xX21xX3xXd4dxXdxXa8xX15xX3xXd52xXedxX3fxX46xX3xX1xX41xX42xXa8xX15xX3xX6bxX3axX39cxX15xX33xX3xXedxX39cxX15xX3xXe6xX6bxXb9xX3xXcxX84xX15xX1xXf6xX3xXd3x14c12xX6xX3xX50xX6xX3xXfexX41xX100xX15xX3xX33xXdxX35xXbxX3xX15xX33xX3axX3bxXdxX3xX6exX100xX15xX3xXe3xXf9xX3xXedxX39cxX15xX3xXc9xX100xXa9xX3xXe3xX100xX42xX3xX6exXcaxX15xX33xX3xX15xX56xX15xX33xX3xXexX1xX56xX15xX3xXa9xX3a8xXdxX11cxX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxXd3xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6bxX39cxX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xXcxX50xX41xX15xX33xX3xX2fxX14axXb9xX15xX3xX1bdxX181xX2xX3xX33xXdxX35xXbxX3xXedxX39cxX15xX3xX13xXdxX6xX15xX33xX3xX5xXb9xXa9xX3xX15xX56xX15xX33xX3xXexX1xX56xX15xX3xXa9xX3a8xXdxXaxX3xX1xX50xX10xXb19xX9xXaxX5cxX5xX41xX4xX859xX5xX41xX14axX15xX33xX859xXd3xX41xX859xXexX50xX6xX15xX33xX5cxX1xX14axX15xX859xX2xX18xX18xX859xX4xX1xXdxX10xX15xX859xX7xX42xX859xXexX50xX41xX15xX33xX859xX6exX14axX6xX15xX859xX1bdxX181xX2xX859xX33xXdxX41xXbxX859xX7xX14axX15xX859xX33xXdxX6xX15xX33xX859xX5xX6xXa9xX859xX15xX14axX15xX33xX859xXexX1xX14axX15xX859xXa9xX14axXdxX5cxX2xX1bdxX181xX94xX2xX2xX11cxX1xXexXa9xXaxX12xX0xXdxXa9xX33xX3xX7xX50xX4xX9xXaxX5cxXa9xX10xX6exXdxX6xX5cxX2xX94xX18xX5cxX15xX10xX16bxX7xX5cxX2xX1aexX174xX18xX5cxX1aexX181xX6exX172xX18xX1bdxX18xX1abxX181xX18xXexX94xX94xX94xX1aexX1baxX5xX18xX11cxX1c1xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xX1fxX20xX3xX2fxX20xXdxX3xX33xXdxX35xXbxX3xXbxX1xX3axX3bxX15xX33xX3xX3fxX33xX41xX42xX43xX15xX3xX46xX41xX3xX4xX1xX4bxX15xX1xX3xXexX50xX6xX15xX33xX3xX2fxX56xX3xXexX1xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX6exXdxXd3xX12xX0xX7xXexX50xX14axX15xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6bxX39cxX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xXcxX50xX41xX15xX33xX3xX2fxX14axXb9xX15xX3xX1bdxX181xX2xX3xX33xXdxX35xXbxX3xXedxX39cxX15xX3xX13xXdxX6xX15xX33xX3xX5xXb9xXa9xX3xX15xX56xX15xX33xX3xXexX1xX56xX15xX3xXa9xX3a8xXdxXaxX3xX1xX50xX10xXb19xX9xXaxX5cxX5xX41xX4xX859xX5xX41xX14axX15xX33xX859xXd3xX41xX859xXexX50xX6xX15xX33xX5cxX1xX14axX15xX859xX2xX18xX18xX859xX4xX1xXdxX10xX15xX859xX7xX42xX859xXexX50xX41xX15xX33xX859xX6exX14axX6xX15xX859xX1bdxX181xX2xX859xX33xXdxX41xXbxX859xX7xX14axX15xX859xX33xXdxX6xX15xX33xX859xX5xX6xXa9xX859xX15xX14axX15xX33xX859xXexX1xX14axX15xX859xXa9xX14axXdxX5cxX2xX1bdxX181xX94xX2xX2xX11cxX1xXexXa9xXaxX12xX6bxX39cxX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xXcxX50xX41xX15xX33xX3xX2fxX14axXb9xX15xX3xX1bdxX181xX2xX3xX33xXdxX35xXbxX3xXedxX39cxX15xX3xX13xXdxX6xX15xX33xX3xX5xXb9xXa9xX3xX15xX56xX15xX33xX3xXexX1xX56xX15xX3xXa9xX3a8xXdxX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX50xX14axX15xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX12xX6bxX39cxX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xX7xX2axX3xX4xX965xX6xX3xXcxX50xX41xX15xX33xX3xX2fxX14axXb9xX15xX3xX1bdxX181xX2xX3xXe6xXdexX20xX3xX4xX1xX4bxX3xX4xX1xX4bxX3xX1xX41xX42xX3xXb0xX41xX100xX15xX3xX7xXcaxX3xX6bxXb9xX3xXcxX84xX15xX1xXf6xX3xX2fxX6xX15xX33xX3xXd3xX972xX3xXe3xXf9xX3xXa9xXdxX972xX15xX3xX15xX35xXdxX3xXedxX39cxX15xX3xX13xXdxX6xX15xX33xX3xXe6xX6bxX3axX39cxX15xX33xX3xXedxX39cxX15xXf6xX3xX5xXb9xXa9xX3xX4xX56xX15xX33xX3xXexX1cxX4xX3xX6exX100xX15xX3xXd3xXb5xX15xX3xXd3xXb9xX3xX33xXdxX35xXbxX3xX15xX1xX100xX15xX3xX6exX100xX15xX3xX1xX14axXb9xX15xX3xXexX1xXdxXa8xX15xX3xX4xX1cxX4xX3xXbxX1xX14xX15xX3xXd3xXdxXa8xX4xX3xX4x13fffxX15xX3xX5xX8dxXdxX3xXexX50xX14axX15xX33xX3xXe3xX100xX42xX3xX6exXcaxX15xX33xX3xX3fxXcxXb13xX3xX2fxX97dxX3xX266xX5axXbxX3xXd3xX972xX3xX2fxX71fxX4xX1xX3xXexX50xX14axX15xX33xX3xX15x9a16xXa9xX3xX15xX6xX42xX11cxX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxXd3xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5cxX41xX5xX12xX0xX6exXdxXd3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX50xXaxX12xX0xX5cxX6exXdxXd3xX12xX0xX5cxX6exXdxXd3xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9c7dxX41xXexX1xX14axX50xXaxX12xcd8bxX41xX100xX15xX3xXc9xXdxXa8xX41xX3xX859xX3xXcxX50xX9f2xX15xX33xX3xXedxX39cxX15xX0xX5cxXbxX12
Xuân Liệu - Trọng Sơn