Vắng Ronaldo, Bồ Đào Nha làm bại tướng của Gấu Nga
Không có sự phục vụ của tiền đạo ngôi sao Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha đã phải nhận thất bại tối thiểu dưới tay người Nga trong trận giao hữu diễn ra đêm qua.
545ex8c4dx720ex77d4xfb38x887axa93exa8acxb896xX7x582ex8822x928bx8f52xe8ffx6535xX5xa36axXaxa3c8x9ed3xec14xe0ecxf66bxX3x72f8x7a43xX15xX6xX5xa70dxX19x84e5xX3x7ca9x74b5xX3xc6c4x7eeaxX19xX3xda78xX1xX6xX3xX5xX25x5b21xX3x9161xcc3fxXdxX3xXexe9bdxe2c1xX15xX16xX3xX4xa206xX6xX3x8900xc6f5xc10cxX3xX28xX16xX6xX0x6a72xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe216xX10xX6xX1dxXaxX3xX7xXexe399xX5xX10xX9xXaxXexX10x6ceaxXexd8afxX6xX5xXdxX16xX15x1043cxX3xf784xX40xX7xXexXdxefb5xX5dxXaxX12xb1fdxX1xd255xX15xX16xX3xX4x6dbbxX3xX7xaa9dxX3xXbxX1xe4f0xX4xX3x70abxX85xX3xX4xX3bxX6xX3xXexXdxef07xX15xX3x895exX31xX19xX3xX15xX16xX79xXdxX3xX7xX6xX19xX3x7782x6f2cxXdxX7xXexXdxX6xX15xX19xX3xX18xX19xX15xX6xX5xX1dxX19xX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX19xX3xX28xX1xX6xX3xX94x6a65xX3xXbxX1xfef9xXdxX3xX15xX1xb456xX15xX3xXexX1xX3fxXexX3xX30xX31xXdxX3xXex7207xXdxX3xXexX1xXdx6c97xX40xX3xX1dxX35xX36xXdxX3xXexX6xX5dxX3xX15xX16xX35xfac8xXdxX3xX28xX16xX6xX3xXexXa2xX19xX15xX16xX3xXexXa2xXc9xX15xX3xX16xXdxX6xX19xX3xX1x78b4xX40xX3xX1dxXdx7fccxX15xX3xXa2xX6xX3xX94xc742xX2exX3x10046xX40xX6x62f5xX0xX46xXbxX12xX0xXexX6xX30xX5xX10xX3xX30xX19xXa2xX1dxX10xXa2xX9xXax9dc1xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX16xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX1dxX1dxXdxX15xX16xX9xXaxX2xXaxX3x9030xXdxX1dxXexX1xX9xXaxebf4xX129xX129xXaxX3xX6xX5xXdxX16xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xXa2xXaxX12xX0xXexX30xX19xX1dxX5dxX12xX0xXexXa2xX12xX0xXexX1dxX12xX0xXdxX2exX16xX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX46xX46xXdxX115xX30xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX115xX88xX15xX46xX15xX10xX14cxX7xX46xX2x986bx75eaxX197xX46xX2xX129x82efxX1dx7cabxX129xX2xX129xX129xXexb59fxX198xX198xX19dxX1a5xX5xX129xX115xX6exXbxX16xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX1xX40xX2exX30x8dd5xX129xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXexX1dxX12xX0xX46xXexXa2xX12xX0xXexXa2xX12xX0xXexX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xX28xX16xX6xX3xX94xXc0xX3xX4xX7exX3xX4xX1xXdxd476xX15xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xd01fxX3xX197xX3xX5xXdxX10fxX15xX3xXexXdxX1f4xXbxX3xX1dxX35xX36xXdxX3xXexXa2xXdxX91xX40xX3xX94xX31xXdxX3xX55xe740xX13xX3xX21dxX10xX19xX15xXdxX1dxX3x8684xX5xX40xXexX7xe4cexX5dxX0xX46xXexX1dxX12xX0xX46xXexXa2xX12xX0xX46xXexX30xX19xX1dxX5dxX12xX0xX46xXexX6xX30xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX19xX1dxX5dxXaxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX64xXexX66xX6xX5xXdxX16xX15xX6cxX3xX6exX40xX7xXexXdxX73xX5dxXaxX12xX21xX25xX15xX3xXexX1xX14xX15xX16xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX19xX1dxX5dxXaxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX64xXexX66xX6xX5xXdxX16xX15xX6cxX3xX6exX40xX7xXexXdxX73xX5dxXaxX12xX28xX16xX6xX6cxX3xX227xX1xXdxXa2xX19xX22cxX19xX88xX3xe97fxX19fxX1a5xb709xeb41xX3xX0xX46xXbxX12xX0xXexX6xX30xX5xX10xX3xX30xX19xXa2xX1dxX10xXa2xX9xXaxX129xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX16xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX1dxX1dxXdxX15xX16xX9xXaxX2xXaxX3xX14cxXdxX1dxXexX1xX9xXaxX153xX129xX129xXaxX3xX6xX5xXdxX16xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xXa2xXaxX12xX0xXexX30xX19xX1dxX5dxX12xX0xXexXa2xX12xX0xXexX1dxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX64xXexX66xX6xX5xXdxX16xX15xX6cxX3xX4xX10xX15xXexX10xXa2xXaxX12xX0xX7xXexXa2xX19xX15xX16xX12xX13xfb35xf276xb10ax9090xX6cxX3xX28xX16xX6xX3xX2xX66xX129xX3xX21xX22xX3xX24xX25xX19xX3xX28xX1xX6xX3xX0xX46xX7xXexXa2xX19xX15xX16xX12xX0xX46xXexX1dxX12xX0xX46xXexXa2xX12xX0xXexXa2xX12xX0xXexX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX19xX1dxX5dxXaxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX64xXexX66xX6xX5xXdxX16xX15xX6cxX3xX6exX40xX7xXexXdxX73xX5dxXaxX12xX0xXdxX73xXa2xX6xX2exX10xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1bexX129xX129xXaxX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX6cxX46xX46xX2exX10xX1dxXdxX6xX115xX30xX19xX15xX16xX1dxX6xXbxX5xX40xX7xX115xX88xX15xX46xX2exX10xX1dxXdxX6xX66xX30xX19xX64xX46xX88xXdxX1dxX10xX19xX46xX153xX129xX197xX197xX19fxX115xX30xX1dxX2exX10xX1dxXdxX6x7d49xX14cxXdxX1dxX9xX198xX19fxX129xXaxX3xX73xXa2xX6xX2exX10xX30xX19xXa2xX1dxX10xXa2xX9xXaxX129xXaxX3xX14cxXdxX1dxXexX1xX9xXaxX198xX19fxX129xXaxX3xX2exX6xXa2xX16xXdxX15xX14cxXdxX1dxXexX1xX9xXaxX129xXaxX3xX7xX4xXa2xX19xX5xX5xXdxX15xX16xX9xXaxX15xX19xXaxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxX14cxXdxX1dxXexX1xX6cxX3xX198xX19fxX129xXbxX64xd545xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX6cxX3xX153x62b1xX129xXbxX64xXaxX12xX0xX46xXdxX73xXa2xX6xX2exX10xX12xX0xX46xXexX1dxX12xX0xX46xXexXa2xX12xX0xX46xXexX30xX19xX1dxX5dxX12xX0xX46xXexX6xX30xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX19xX1dxX5dxXaxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX64xXexX66xX6xX5xXdxX16xX15xX6cxX3xX6exX40xX7xXexXdxX73xX5dxXaxX12xX24xbc27xX5dxX3xX5xX25xX3xXexXa2xXc9xX15xX3xX94xX3fxX40xX3xX2exX25xX3xX55xX21dxX13xX3xf94bxX10xXa2xX15xX6xX15xX1dxX19xX3xX227xX6xX15xXexX19xX7xX3xX30xX10fxX15xX3xXbxX1xbe67xX6xX3xX21xX22xX3xX24xX25xX19xX3xX28xX1xX6xX3xX4xX7exX3xX22cxX1xa9faxX3xX15xX1xXdxX91xX40xX3xXexX1xfc5bxX3xX15xX16xX1xXdxef0axX2exX115xX3xX21xf373xX15xX16xX3xX4xX1xX1ffxX15xX16xX3xX5xX25xX3xX79xX15xX16xX3xX94xXc0xX3xX7xX4faxX3xX1dxX85xX15xX16xX3xX1bexX3xX4xd819xX40xX3xXexX1xX3bxX3xXexXa2xX35xX36xX4xX3xX94xX7exX3xX4xX1xX35xX6xX3xXexa9dbxX15xX16xX3xX22cxX1xX19xX4f0xX4xX3xX4f0xX19xX3xX24xXcxa91bxX3exX3xX5xX25xX3xX3exX19xX15xX4xX6xX5xX19xX3xX3exX40xX10xX1dxX10xX7xX3xX2bdxX2exX36xXdxX3xX2xX19fxX3xXexX40xc82exXdxX2c1xX3xX18xX40xX30xX10xX15xX3xX28xX10xX88xX10xX7xX3xX88xX25xX3xX21dxX40xX4xX6xX7xX3xb999xX19xX6xX19xX115xX3xX21xX10fxX15xX3xXbxX1xX4ddxX6xX3xX28xX16xX6xX3xX4xX1x9e3fxX3xX4xX7exX3xX2ex1023bxXexX3xX4xX524xX40xX3xXexX1xX3bxX3xX2exX36xXdxX3xX5xX524xX15xX3xX94xX524xX40xX3xXexX1xXdxX3xX94xX3fxX40xX3xX4xX1xX19xX3xX24xXcxX549xX3exX3xX5xX25xX3xX13xX5xX6xX1dxXdxX7xX5xX6xX88xX3xX347xX16xX15xX6xXexX5dxX10xX88xX3xX94xX35xe47exX4xX3xX55xX21dxX13xX3xX227xX5xX40xXexX7xX22cxX5dxX3xX4xX1xX19xX3xX88xX25xX19xX3xX7xX4b1xX15xX115xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX19xX1dxX5dxXaxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX64xXexX66xX6xX5xXdxX16xX15xX6cxX3xX6exX40xX7xXexXdxX73xX5dxXaxX12xX13xX36xXdxX3xX35xX40xX3xXexX1xX1f4xX3xX7xX4b1xX15xX3xX15xX1xX25xX1fxX3xX28xX16xX6xX3xX94xXc0xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX7exX15xX16xX3xXexaa92xX3xXa2xX6xX3xX5xX3fxX15xX3xX5xX35xX36xXexX3xX21xX22xX3xX24xX25xX19xX3xX28xX1xX6xX115xX3xXa1xX1xX596xX3xXexXa2xX19xX15xX16xX3xX2xX129xX3xXbxX1xcb35xXexX3xX94xX524xX40xX1fxX3xX1xd483xX3xX94xXc0xX3xXexX31xX19xX3xXa2xX6xX3xX1bexX3xX4x6a20xX3xX1xX59cxXdxX3xXa2xX3fxXexX3xXa2xc376xX3xXa2xX25xX15xX16xX3xX15xX1xX35xX15xX16xX3xX94xX91xX40xX3xX30xc9c5xX3xX348x8fe2xX5dxX40xX30xX6xX3xX30xX650xX3xX5x1047axX115xX3xX24xX4f0xX15xX16xX3xXexXdxX1f4xX4xX3xX15xX1xX3fxXexX3xX5xX25xX3xXexcfa9xX15xX1xX3xX1xX40xXd6xX15xX16xX3xX4xX524xX40xX3xXexX1xX3bxX3xX2exX6xX15xX16xX3xX4f0xX19xX3xX7xXd6xX3xX153xX153xX3xX15xX25xX5dxX3xX30xXc9xXexX3xX4xX6xX19xX3xX94xX4f0xX15xX1xX3xX94xX524xX40xX3xX1dxX59cxXdxX3xX64xX25xX3xX15xX16xX6xX15xX16xX3xX22cxX1xX40xX15xX16xX3xXexX1xX25xX15xX1xX3xX94xX59cxXdxX3xX22cxX1xX4f0xX4xX1xX115xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX19xX1dxX5dxXaxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX64xXexX66xX6xX5xXdxX16xX15xX6cxX3xX6exX40xX7xXexXdxX73xX5dxXaxX12xX21xX22xX3xX24xX25xX19xX3xX28xX1xX6xX3xX7xX6xX40xX3xX94xX7exX3xX4xc4dcxX15xX16xX3xX4xXd6xX3xX16xX14xX15xX16xX3xX16xXdxX25xX15xX1xX3xX5xX31xXdxX3xXexX1xX1f4xX3xXexXa2xXc9xX15xX3xX88xX25xX3xX94xX35xX6xX3xXa2xX6xX3xX94xX35xX5dcxX4xX3xX2exX59cxXexX3xX7xXd6xX3xX94xa5e5xX15xX3xX94xX4f0xXbxX3xXexXa2xXc4xX3xX4xX7exX3xX7xX1ffxX4xX3xX15x6c46xX15xX16xX1fxX3xX15xX1xX35xX15xX16xX3xX15xX1xX6d1xX15xX3xX4xX1xX40xX15xX16xX3xX1xX682xX3xX22cxX1xX79xX15xX16xX3xXexX31xX19xX3xX94xX35xX5dcxX4xX3xX15xX1xXdxX91xX40xX3xX7xX7exX15xX16xX3xX16xXdxX7exX3xXexXa2xX35xX36xX4xX3xX4xX524xX40xX3xX2exX79xX15xX3xX94xXd6xXdxX3xXbxX1xX35xX691xX15xX16xX3xX15xX1xX35xX3xX28xX16xX6xX115xX3xX28xX1xX103xX15xX16xX3xXexX35xfde0xX15xX16xX3xXexXa2xXc9xX15xX3xX94xX3fxX40xX3xX7xd28dxX3xX22cxX1x8ec7xXbxX3xX5xX31xXdxX3xX2exX25xX3xX22cxX1xX79xX15xX16xX3xX4xX7exX3xX30xX25xX15xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX94xX35xX5dcxX4xX3xX16xX1xXdxX3xX1dx5ed4xX3xX1dxXdxX108xX15xX3xXa2xX6xX3xX88xX36xXdxX3xXexX1xX1f4xX3xXexXa2xXc9xX15xX3xX4xX817xXdxX3xX2exX817xX3xXexX1xX6d1xX3xX94xX1f4xX15xX3xXbxX1xX679xXexX3xX19fxX1a5xX1fxX3xX227xX1xXdxXa2xX19xX22cxX19xX88xX3xX94xXc0xX3xX30xX3fxXexX3xX15xX16xXebxX3xX16xX1xXdxX3xXexX10fxX15xX3xX2exX6d1xX15xX1xX3xX88xX25xX19xX3xX30xXc4xX15xX16xX3xXex54e6xX3xX7xXd6xX115xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX19xX1dxX5dxXaxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX64xXexX66xX6xX5xXdxX16xX15xX6cxX3xX6exX40xX7xXexXdxX73xX5dxXaxX12xd1f7xX40xX3fxXexX3xXbxX1xX4f0xXexX3xXexX53axX3xX94xX5dcxXexX3xXexX3fxX15xX3xX4xX79xX15xX16xX3xX30xX10fxX15xX3xX4xX4f0xX15xX1xX3xXexXa2xX4f0xXdxX1fxX3xX4c7xX5dxX19xX1dxX19xXa2xX3xX227xX2exX19xX5xX19xX88xX3xX88xX25xX3xa86exXa2xXexX5dxX19xX2exX3xX348xX6b1xX5dxX40xX30xX6xX3xXbxX1xXd6xXdxX3xX1xX5dcxXbxX3xXexXd6xXexX3xX88xX36xXdxX3xX15xX1xX6xX40xX3xXexX31xX19xX3xX94xXdxX91xX40xX3xX22cxXdxX500xX15xX3xX94xXdcxX3xX227xX1xXdxXa2xX19xX22cxX19xX88xX3xX94xX500xX2exX3xX30xX7exX15xX16xX3xXexX40xX15xX16xX3xX5xX35xX36xXdxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX19xX3xX28xX1xX6xX3xXexX53axX3xX4xX81xX3xX5xX5dxX3xX16xX524xX15xX115xX3xX28xX1xX35xX3xX88xXc9xX5dxX3xX5xX25xX3xX22cxXdcxX3xXexX53axX3xX22cxX1xXdxX3xX94xX35xX5dcxX4xX3xX1dx553dxX15xX3xX1dxX14xXexX3xX30xX817xXdxX3xX55xX21dxX13xX3xX21dxX10xX19xX15xXdxX1dxX3xX227xX5xX40xXexX7xX22cxX5dxX1fxX3xX28xX16xX6xX3xX94xXc0xX3xX16xXdxX25xX15xX1xX3xX94xX35xX5dcxX4xX3xX197xX3xX4xX1xXdxX1f4xX15xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX5xXdxX10fxX15xX3xXexXdxX1f4xXbxX115xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX19xX1dxX5dxXaxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX64xXexX66xX6xX5xXdxX16xX15xX6cxX3xX6exX40xX7xXexXdxX73xX5dxXaxX12xX0xX10xX2exX12xX24xX59cxXdxX3xX1xX6d1xX15xX1xX3xXexX1xXdxX3xX94xX3fxX40xX0xX46xX10xX2exX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX19xX1dxX5dxXaxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX64xXexX66xX6xX5xXdxX16xX15xX6cxX3xX6exX40xX7xXexXdxX73xX5dxXaxX12xX28xX16xX6xX6cxX3xX91axX22cxXdxX15xX73xX10xX10xX88xX1fxX3xX347xX16xX15xX6xX7xX1xX10xX88xXdxXexX4xX1xX1fxX3xX21xX10xXa2xX10xX6b1xX19xX40xXexX7xX22cxXdxX1fxX3xX77xX40xX6b1xX2exXdxX15xX3xX2bdxX198xX197x7b52xed3bxX153xX2c1xX1fxX3x5c4cxX1xXdxXa2xX22cxX19xX88xX1fxX3xX227xX6xX2exX10xX1dxX19xX88xX3xX2bdxX227xX2exX19xX5xX19xX88xX3xX19dxX19dxXa97xX2c1xX1fxX3xX227xX1xXdxXa2xX19xX22cxX19xX88xX1fxX3xX348xX10xX15xXdxX7xX19xX88xX1fxX3x8801xX6xX2exX6xX5dxX10xX88xX3xX2bdxX347xX16xX15xX6xXexX5dxX10xX88xX3xX45axX45axXa97xX2c1xX1fxX3xX348xX6b1xX6xX16xX19xX10xX88xX1fxX3xX348xX6b1xX5dxX40xX30xX6xX115xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX19xX1dxX5dxXaxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX64xXexX66xX6xX5xXdxX16xX15xX6cxX3xX6exX40xX7xXexXdxX73xX5dxXaxX12xX21xX22xX3xX24xX25xX19xX3xX28xX1xX6xX6cxX3x72f9xX6xXexXa2xXdxX4xXdxX19xX1fxX3xXb34xX10xXbxX10xX1fxX3xX91axX5xX88xX10xX7xX1fxX3xX349xX5xXdxX7xX10xX40xX1fxX3xX227xX19xX6xXa2xX10xX7xX1fxX3xX28xX6xX15xXdxX1fxX3xX21xXa2xX6xX7xX3xX2bdxX28xX10xX88xX10xX7xX3xX45axX1bexXa97xX2c1xX1fxX3xXa1xX6xXa2xX88xX6xX5xX1xX19xX1fxX3xXacfxX6xXa2xXdxX19xX1fxX3xX34axX5xXdxX88xX10xXdxXa2xX6xX3xX2bdxX581xX19xX6xX19xX3xX45axX153xXa97xX2c1xX1fxX3xX3exX40xX10xX1dxX10xX7xX3xX2bdxXb34xX10xXa2xX10xXdxXa2xX6xX3xX19fxX153xXa97xX2c1xX115xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX227xX19xX40xXa2xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX21xX19xX15xX16xX1dxX6xXbxX5xX40xX7xX0xX46xXbxX12
haixuanbht