Phản ứng của nhà lãnh đạo Triều Tiên khi nhận thư của Tổng thống Trump
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã rất “hài lòng” với bức thư mới nhất nhận từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
3bdx3b00x1a41x2fbbx3810x6153x75f5x54edx142fxX7x8a38x7f76x98dbx2c2cx2e00x5032xX5x1ee2xXax680fx3c8cxX1x62dfx3d99xX3x69c3xX16x8f51xX3xX4x5827xX6xX3xX16xX1x3c5dxX3xX5xe24xX16xX1xX3x95c8x8cccx4cc0xX3xXcx5628xXdx854x2a26xX3xXcxXdx7ca7xX16xX3x2b23xX1xXdxX3xX16xX1x6189xX16xX3xXexX1x56ddxX3xX4xX1dxX6xX3xXcx3fc5xX16xX1axX3xXexX1xa99cxX16xX1axX3xXcxX2exX31x8f73xXbxX0x3884xX1xX2xX12xX0xXbxX3xXdx8591xX9xXaxXbxX5xX1x8d6bxX6xXdxX16x6de7x1f45xX10x97f5xX7x2c0bxX10xXexX6xXdxX5xX2xX6cxX62xXdx1d6cx5a38xX6xXbxX2bx14dexXdxX7bxX10xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx667axX10xX6xX62xXaxX12xX6dxX1xX22xX3xX5xX25xX16xX1xX3xX29xX2axX2bxX3xXcxX2exXdxX30xX31xX3xXcxXdxX35xX16xX3xa010xXdxX57xX3x438bxX2bxX16xX1ax2899xX31xX16xX3xX29xX25xX3xX2ex32a0xXexX3x453exX1xX22xXdxX3xX5x87d5xX16xX1axa243xX3xX7bx95fdxXdxX3x6acbxX18xX4xX3xXexX1xX43xX3xX57xXcbxXdxX3xX16xX1xXbcxXexX3xX16xX1xX3exX16xX3xXex26f3xX3xXcxX4axX16xX1axX3xXexX1xX50xX16xX1axX3xX68x88a3xX3xX71xX2bxX16xX6xX5xX62xX3xXcxX2exX31xX57xXbx3bf2xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx93caxX2bxX62x18e6xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10xa134xXexXb4xX6xX5xXdxX1axX16x5fbfxX3xX4xX10xX16xXexX10xX2ex58fbxXaxX12xX0xXdxX57xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx7135xX10xX16xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxX6fxXdxX62xXexX1xX128xX3x3d33xX2x83e9xXbxX120xX130xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX128xX3xa130xX2xX158xXbxX120xX130xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX128xX5axX5axXdxX101xXcexX6xX2bxX1xX6xXexXdxX16xX1xX101xX7bxX16xX5axX16xX10xX6fxX7xX5axX2x1711x8461x9fb5xX5axX2x9944xX165xX62xX165xX2xX190xX158xX18exX165xX190xXexX158xX18fxX18exa55cxX5x3761xXb4xX2xX101x5d61xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX16xX1xX22xX3xX5xX25xX16xX1xX3xX29xX2axX2bxX3xXcxX2exXdxX30xX31xX3xXcxXdxX35xX16xX3xX38xX1xXdxX3xX16xX1xX3exX16xX3xXexX1xX43xX3xX4xX1dxX6xX3xXcxX4axX16xX1axX3xXexX1xX50xX16xX1axX3xXcxX2exX31xX57xXbxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX6xXbxXexXdxX2bxX16xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10xX120xXexXb4xX6xX5xXdxX1axX16xX128xX3xX1a7xX31xX7xXexXdx6ea1xX114xX130xXaxX12xXcxX4axX16xX1axX3xXexX1xX50xX16xX1axX3xX71xX2bxX16xX6xX5xX62xX3xXcxX2exX31xX57xXbxX3xX7bxX22xX3xX16xX1xX22xX3xX5xX25xX16xX1xX3xX29xX2axX2bxX3xXcxX2exXdxX30xX31xX3xXcxXdxX35xX16xX3xXacxXdxX57xX3xXb0xX2bxX16xX1axXb4xX31xX16xX3xXexX2axXdxX3xX8exa375xXdxX3xX16xX1axX1xa1efxX3xXexX1xX43x8705xX16xX1axX3xX29x8ed2xX16xX1xX3xX29x3ab4xX31xX3xXexXdxX35xX16xX3x9ab4xX3xX7cxXdxX16xX1axX6xXbxX2bxX2exX10xX101xX3xX0xX10xX57xX12x7cabx26aexX16xX1xX128xX3x58a1xX13x71b0xX0xX5axX10xX57xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX2bxX62xX114xXaxX12xX8exX25xX16xX1axX3xXexX1x4b35xX16xX1axX3xXexXbcxX16xX3xXexX2exX31xX16xX1axX3xX43x316cxX16xX1axX3xXcxX2exXdxX30xX31xX3xXcxXdxX35xX16xX3xX2a2xXacxX6dxX140xX2a8xX2aaxX3xX29xX43xX6xX3xXexXdxX16xX3xX16xX1xX22xX3xX5xX25xX16xX1xX3xX29xX2axX2bxX3xXacxXdxX57xX3xXb0xX2bxX16xX1axXb4xX31xX16xX3xX2exXbcxXexX3xX57xX2bxX16xX1axX3xX29xX27fxXdxX3xX8exX274xXdxX3xX16xX1axX1xX27axX3xXexX1xX43xX27fxX16xX1axX3xX29xX284xX16xX1xX3xX5xX289xX16xX3xX1xX6xXdxX3xX7bxXcbxXdxX3xX16xX1axX43x25caxXdxX3xX29x61ccxX16xX1axX3xX4xXbcxXbxX3xX68xXf3xX101xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX2bxX62xX114xXaxX12xX6dxX1xX22xX3xX5xX25xX16xX1xX3xX29xX2axX2bxX3xXacxXdxX57xX3xXb0xX2bxX16xX1axXb4xX31xX16xX3xXbfxX29x7741xX16xX1xX3xX1axXdxX382xX3xX4xX6xX2bxX3xXcxX4axX16xX1axX3xXexX1xX50xX16xX1axX3xXcxX2exX31xX57xXbxX3xX7bx3fbaxX3xX29xX25xX3xXcexX22xX114xX3xXex5ff9xX3x5ed6xX31xX114x9e3exXexX3xXex73d3xX57xX3xX7bxX22xX3x6e07xX3xX4xX1xa8e0xX3xX1axXdxX15xXdxX3xX3acxX31xX114xX3afxXexX3xX7bxXbcxX16xX3xX29xX30xX3xX7bxXcbxXdxX3xX7x36efxX3xX3acxX31xX6xX16xX3xXexX3b3xX57xX3xX29x49f8xX4xX3xXcexXdx869exXexX3xX29xX3afxX16xX3xX8exX274xXdxX3xX16xX1axX1xX27axX3xXexX1xX43xX27fxX16xX1axX3xX29xX284xX16xX1xX3xX68xXf3xX3xXb4xX3xXcxX2exXdxX30xX31xX3xX5xX289xX16xX3xX1xX6xXdxXax8f8exX3xXacxX140xX6dxX2a8xX3xX29xX30xX3xX4xX3exXbxX101xX3xXacxX140xX6dxX2a8xX3xX16xX1xXbcxX16xX3xX57xX2axX16xX1xX3xXexX1xX35xX57xX3xX16xX1xX22xX3xX5xX25xX16xX1xX3xX29xX2axX2bxX3xXacxXdxX57xX3xXb0xX2bxX16xX1axXb4xX31xX16xX3xX4x1783xX16xX1axX3xX29xX25xX3xX4xX1xX284xX3xX29xX2axX2bxX3xX4xX382xX4xX3xX3acxX31xX6xX16xX3xX4xX1xX18xX4xX3xXcxX2exXdxX30xX31xX3xXcxXdxX35xX16xX3xXbfxX4xX1xX31x8975xX16xX3xXcexX27axX3xXexX50xXexXc8xX3xX4xX1xX2bxX3xX1xX274xXdxX3xX16xX1axX1xX27axX3xXexX1xX43xX27fxX16xX1axX3xX29xX284xX16xX1xX3xX5xX289xX16xX3xX1xX6xXdxX101xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX2bxX62xX114xXaxX12xXcxX31xX289xX16xX3xXexX2exX43xXcbxX4xX416xX3xXcxX4axX16xX1axX3xXexX1xX50xX16xX1axX3xXcxX2exX31xX57xXbxX3xXexX31xX114xX35xX16xX3xXcexX50xX3xX2ccxX16xX1axX3xX29xX6xX16xX1axX3xX5xX35xX16xX3xX38xX3afxX3xX1xX2bxX2axX4xX1xX3xX1axX3e2xXbxX3xXexX1xX43xX27fxX16xX1axX3xX29xX284xX16xX1xX3xX5xX289xX16xX3xX1xX6xXdxX3xX7bxXcbxXdxX3xX16xX1xX22xX3xX5xX25xX16xX1xX3xX29xX2axX2bxX3xXacxXdxX57xX3xXb0xX2bxX16xX1axXb4xX31xX16xX3xX7bxX22xX2bxX3xX4xX31xX50xXdxX3xXexX1xX382xX16xX1axX3xX193xX101xX3xXcxX1xX343xXdxX3xX1axXdxX6xX16xX3xX7bxX22xX3xX29xX27axX6xX3xX29xXdx21e1xX57xX3xX4x5201xX3xXexX1xX556xX3xX7x9f7xX3xX29xX43xX27fxX4xX3xXexX1xX2ccxX16xX1axX3xXcexX382xX2bxX3xX7xX6xX31xX101xX3xX8exX274xXdxX3xX16xX1axX1xX27axX3xXcxX1xX43xX27fxX16xX1axX3xX29xX284xX16xX1xX3xX29xX289xX31xX3xXexXdxX35xX16xX3xX1axXdx29bbxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX16xX1xX22xX3xX5xX25xX16xX1xX3xX29xX2axX2bxX3xX62xXdx6140xX16xX3xX2exX6xX3xXexX2axXdxX3xX7cxXdxX16xX1axX6xXbxX2bxX2exX10xX3xX1xX347xXdxX3xXexX1xX382xX16xX1axX3xX156xX5axX193xX18fxX2xX1a1xX101xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX2bxX62xX114xXaxX12xXcxX2exX31xX114xX30xX16xX3xXexX1xX2ccxX16xX1axX3xX8exX22xX16xX3x13bexX31xX50xX4xX3xX62x21d0xX16xX3xX5xX2axXdxX3xXexXdxX16xX3xX4xX1dxX6xX3xXexX343xX3xX68xX31xX16xX1xX6fxX6xX3x9963xX5xXcexX2bxX3xX4xX1xX2bxX3xXcexXdxX3afxXexX3xX4xX382xX4xX3xX3acxX31xX6xX16xX3xX4xX1xX18xX4xX3xX16xX1axX2bxX2axXdxX3xX1axXdxX6xX2bxX3xX68xXf3xX3xX7bxX22xX3xXcxX2exXdxX30xX31xX3xXcxXdxX35xX16xX3xX29xX25xX3xX1axX3e2xXbxX3xX1ax8d68xX3xX16xX1xXdxX30xX31xX3xX5xX289xX16xX3xXexX2axXdxX3xX8exX22xX3xX6dxX274xXdxX3xX7bxX22xX3xXcexX22xX16xX3xXcexX2axX4xX3xX38xX3afxX3xX1xX2bxX2axX4xX1xX3xXexX4axX3xX4xX1xX18xX4xX3xX8exX274xXdxX3xX16xX1axX1xX27axX3xXcxX1xX43xX27fxX16xX1axX3xX29xX284xX16xX1xX3xX68xXf3xX3xXb4xX3xXcxX2exXdxX30xX31xX3xX5xX289xX16xX3xXexX1xX18xX3xX1xX6xXdxX101xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX2bxX62xX114xXaxX12xXcxX4axX16xX1axX3xXexX1xX50xX16xX1axX3xXcxX2exX31xX57xXbxX3xX57xX2bxX16xX1axX3xX57xX31xX50xX16xX3xXexX1x897axX4xX3xX29xX47fxX114xX3xX57xX274xXexX3xX1xX274xXdxX3xX16xX1axX1xX27axX3xXexX1xX43xX27fxX16xX1axX3xX29xX284xX16xX1xX3xX5xX289xX16xX3xX1xX6xXdxX3xXexX2exX2bxX16xX1axX3xXcexX50xXdxX3xX4xX15xX16xX1xX3xX4xX382xX4xX3xX16xX1xX22xX3xX5xX3exXbxX3xXbxX1xX382xXbxX3xX68xXf3xX3xX7bxX22xX3xXexX1xX3exX57xX3xX4xX1xX3bdxX3xX57xX274xXexX3xX7xX50xX3xX16xX1axX43xX343xXdxX3xXexX2exX2bxX16xX1axX3xXcexX6xX16xX3xX4xX50xX3xX7bxXbcxX16xX3xX4xX1dxX6xX3xX2ccxX16xX1axX3xX4xX1xX284xX3xXexX2exX3bdxX4xX1xX3xXcxX2exXdxX30xX31xX3xXcxXdxX35xX16xX3xX38xX1xX2ccxX16xX1axX3xXexX31xX3b3xX16xX3xXexX1xX1dxX3xX16xX1xX597xX16xX1axX3xX4xX6xX57xX3xX38xX3afxXexX3xX5xX25xX16xX1xX3xX29xX2axX2bxX3xX1xX6xXdxX3xX16xX43xXcbxX4xX3xX29xX2axXexX3xX29xX43xX27fxX4xX3xXexX2axXdxX3xX1xX274xXdxX3xX16xX1axX1xX27axX3xX5xX289xX16xX3xXexX2exX43xXcbxX4xX3xX5xXdxX35xX16xX3xX3acxX31xX6xX16xX3xX29xX3afxX16xX3xXexXdxX3afxX16xX3xXexX2exX3a0xX16xX1xX3xXbxX1xXdxX3xX1xX2axXexX3xX16xX1xX3b3xX16xX3xX1x432exX6xX101xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX2bxX62xX114xXaxX12xX140xX382xX4xX3xX4xX31xX274xX4xX3xX29xX22xX57xX3xXbxX1xX382xX16xX3xX1xX2axXexX3xX16xX1xX3b3xX16xX3xX68xXf3xXb4xXcxX2exXdxX30xX31xX3xX38xX556xX3xXexXe5xX3xX29xX7f0xX3xXexXcbxXdxX3xX16xX6xX114xX3xX29xX6xX16xX1axX3xX5xX3b3xX57xX3xX7bxX22xX2bxX3xXexX1xX3afxX3xXcexX3afxX3xXex758dxX4xX101xX3xXcxX2exXdxX30xX31xX3xXcxXdxX35xX16xX3xX57xX31xX50xX16xX3xX29xX43xX27fxX4xX3xX62xX657xX3xXcexX3aaxX3xXexX2exXe5xX16xX1axX3xXbxX1xX2axXexX3xXexX2exX43xXcbxX4xX416xX3xXexX2exX2bxX16xX1axX3xX38xX1xXdxX3xX68xXf3xX3xX3acxX31xX114xX3afxXexX3xX62xX31xX114xX3xXexX2exX3a0xX3xX7xX18xX4xX3x8ba4xXbxX3xXexX50xXdxX3xX29xX6xX3xX16xX1x257exX57xX3xXcexX31xX274xX4xX3xX38xX1xXdxX3xX111xX3a0xX16xX1xX3xX6dxX1xX43xX657xX16xX1axX3xXbxX1xX15xXdxX3xXexXe5xX3xXcexX3aaxX3xX1xX2bxX22xX16xX3xXexX2bxX22xX16xX3xX4xX1xX43xX2dbxX16xX1axX3xXexX2exX3a0xX16xX1xX3xX1xX2axXexX3xX16xX1xX3b3xX16xX3xX29xX556xX3xX16xX1xX3exX16xX3xX29xX43xX27fxX4xX3xX4xX382xX4xX3xX16xX1xX43xX27fxX16xX1axX3xXcexX274xX101xX0xX5axXbxX12xX0xX62xXdxX7bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xX2exX10xX5xX6xXexX10xX62xXaxX12xX0xX7xXexX2exX2bxX16xX1axX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX35xX16xX3xX3acxX31xX6xX16xX128xX0xX5axX7xXexX2exX2bxX16xX1axX12xX0xX31xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXb4xXexX1xX31xX57xXcexXb4xX6xX16xX62xXb4xX7xX6xXbxX2bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax6d4fxX16xX1axX3xXcxX2exX31xX57xXbxX3xX38xX1xX2bxX10xX3xXcexX18xX4xX3xXexX1xX43xX3xX29xX3e2xX4xX3xXcexXdxX3e7xXexX3xXexXe5xX3xX2ccxX16xX1axX3xXacxXdxX57xX3xXb0xX2bxX16xX1axX3x69dxX16xXaxX3xX1xX2exX10xX22bxX9xXaxX5axX3acxX31xX2bxX4xXb4xXexX10xX5axX2bxX16xX1axXb4xXexX2exX31xX57xXbxXb4xX38xX1xX2bxX10xXb4xXcexX31xX4xXb4xXexX1xX31xXb4xX62xX6xX4xXb4xXcexXdxX10xXexXb4xXexX31xXb4xX2bxX16xX1axXb4xX38xXdxX57xXb4xX1a7xX2bxX16xX1axXb4xX31xX16xX5axX2xX156xX2xX156xX158xX18exX101xX1xXexX57xXaxX12xX0xXdxX57xX1axX3xX7xX2exX4xX9xXaxX5axX57xX10xX62xXdxX6xX5axX2xX193xX18fxX5axX16xX10xX6fxX7xX5axX2xX1a1xX190xX18exX5axX2xX18fxX156xX62xX165xX2xX193xX158xX158xX2xX158xXexX18exX18fxX1a1xX2xX5xX2xX101xX1a7xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX16xX1xX22xX3xX5xX25xX16xX1xX3xX29xX2axX2bxX3xXcxX2exXdxX30xX31xX3xXcxXdxX35xX16xX3xX38xX1xXdxX3xX16xX1xX3exX16xX3xXexX1xX43xX3xX4xX1dxX6xX3xXcxX4axX16xX1axX3xXexX1xX50xX16xX1axX3xXcxX2exX31xX57xXbxXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX62xXdxX7bxX12xX0xX7xXexX2exX2bxX16xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX974xX16xX1axX3xXcxX2exX31xX57xXbxX3xX38xX1xX2bxX10xX3xXcexX18xX4xX3xXexX1xX43xX3xX29xX3e2xX4xX3xXcexXdxX3e7xXexX3xXexXe5xX3xX2ccxX16xX1axX3xXacxXdxX57xX3xXb0xX2bxX16xX1axX3xX9a4xX16xXaxX3xX1xX2exX10xX22bxX9xXaxX5axX3acxX31xX2bxX4xXb4xXexX10xX5axX2bxX16xX1axXb4xXexX2exX31xX57xXbxXb4xX38xX1xX2bxX10xXb4xXcexX31xX4xXb4xXexX1xX31xXb4xX62xX6xX4xXb4xXcexXdxX10xXexXb4xXexX31xXb4xX2bxX16xX1axXb4xX38xXdxX57xXb4xX1a7xX2bxX16xX1axXb4xX31xX16xX5axX2xX156xX2xX156xX158xX18exX101xX1xXexX57xXaxX12xX974xX16xX1axX3xXcxX2exX31xX57xXbxX3xX38xX1xX2bxX10xX3xXcexX18xX4xX3xXexX1xX43xX3xX29xX3e2xX4xX3xXcexXdxX3e7xXexX3xXexXe5xX3xX2ccxX16xX1axX3xXacxXdxX57xX3xXb0xX2bxX16xX1axX3xX9a4xX16xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX2exX2bxX16xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xXcxX2exX2bxX16xX1axX3xX4xX31xX274xX4xX3xX1axX3e2xXbxX3xX7bxXcbxXdxX3xXcxX1xX1dxX3xXexX43xXcbxX16xX1axX3xX6dxX1xX3exXexX3xX111xX15xX16xX3xX2a8xXcexX10xX3xX16xX1axX22xX114xX3xX193xX156xX5axX18exX416xX3xX2ccxX16xX1axX3xXcxX2exX31xX57xXbxX3xX29xX25xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x55c4xX3xX7bxX30xX3xXcexX18xX4xX3xXexX1xX43xX3xXbfxX29xX3e2xX4xX3xXcexXdxX3e7xXexXc8xX3xX2ccxX16xX1axX3xX16xX1xX3exX16xX3xX29xX43xX27fxX4xX3xXexXe5xX3xX16xX1xX22xX3xX5xX25xX16xX1xX3xX29xX2axX2bxX3xXcxX2exXdxX30xX31xX3xXcxXdxX35xX16xX3xXacxXdxX57xX3xXb0xX2bxX16xX1axX3xX9a4xX16xX101xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX62xXdxX7bxX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX71xX43xX3xX5xX31xX3exX16xX3xX3acxX31xX50xX4xX3xXexX3afxX3xXexXdxX16xX3xXexX43xX291xX16xX1axX3xX7bxX22xX2bxX3xX3acxX31xX114xX3afxXexX3xXexX3b3xX57xX3xX4xX1dxX6xX3xX68xXf3xX3xX7bxX22xX3xXcxX2exXdxX30xX31xX3xXcxXdxX35xX16xXaxX3xX1xX2exX10xX22bxX9xXaxX5axX62xXdxX10xX57xXb4xX16xX2bxX16xX1axX5axX62xX31xXb4xX5xX31xX6xX16xXb4xX3acxX31xX2bxX4xXb4xXexX10xXb4xXexXdxX16xXb4xXexX31xX2bxX16xX1axXb4xX7bxX6xX2bxXb4xX3acxX31xX114xX10xXexXb4xXexX6xX57xXb4xX4xX31xX6xXb4xX57xX114xXb4xX7bxX6xXb4xXexX2exXdxX10xX31xXb4xXexXdxX10xX16xX5axX2xX158xX156xX193xX1a3xX2xX101xX1xXexX57xXaxX12xX0xXdxX57xX1axX3xX7xX2exX4xX9xXaxX5axX57xX10xX62xXdxX6xX5axX2xX193xX18fxX5axX16xX10xX6fxX7xX5axX2xX1a1xX193xX165xX5axX2xX18fxX1a1xX62xX193xX18fxX1a1xX165xX158xX165xX193xXexX158xX1a1xX1a1xX1a3xX5xX2xX101xX1a7xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX16xX1xX22xX3xX5xX25xX16xX1xX3xX29xX2axX2bxX3xXcxX2exXdxX30xX31xX3xXcxXdxX35xX16xX3xX38xX1xXdxX3xX16xX1xX3exX16xX3xXexX1xX43xX3xX4xX1dxX6xX3xXcxX4axX16xX1axX3xXexX1xX50xX16xX1axX3xXcxX2exX31xX57xXbxXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX62xXdxX7bxX12xX0xX7xXexX2exX2bxX16xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX71xX43xX3xX5xX31xX3exX16xX3xX3acxX31xX50xX4xX3xXexX3afxX3xXexXdxX16xX3xXexX43xX291xX16xX1axX3xX7bxX22xX2bxX3xX3acxX31xX114xX3afxXexX3xXexX3b3xX57xX3xX4xX1dxX6xX3xX68xXf3xX3xX7bxX22xX3xXcxX2exXdxX30xX31xX3xXcxXdxX35xX16xXaxX3xX1xX2exX10xX22bxX9xXaxX5axX62xXdxX10xX57xXb4xX16xX2bxX16xX1axX5axX62xX31xXb4xX5xX31xX6xX16xXb4xX3acxX31xX2bxX4xXb4xXexX10xXb4xXexXdxX16xXb4xXexX31xX2bxX16xX1axXb4xX7bxX6xX2bxXb4xX3acxX31xX114xX10xXexXb4xXexX6xX57xXb4xX4xX31xX6xXb4xX57xX114xXb4xX7bxX6xXb4xXexX2exXdxX10xX31xXb4xXexXdxX10xX16xX5axX2xX158xX156xX193xX1a3xX2xX101xX1xXexX57xXaxX12xX71xX43xX3xX5xX31xX3exX16xX3xX3acxX31xX50xX4xX3xXexX3afxX3xXexXdxX16xX3xXexX43xX291xX16xX1axX3xX7bxX22xX2bxX3xX3acxX31xX114xX3afxXexX3xXexX3b3xX57xX3xX4xX1dxX6xX3xX68xXf3xX3xX7bxX22xX3xXcxX2exXdxX30xX31xX3xXcxXdxX35xX16xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX2exX2bxX16xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX7cxX382xX16xX1axX3xX2xX193xX5axX156xX416xX3xXexX2axXdxX3xX38xX1xX382xX4xX1xX3xX7xX2axX16xX3xX140xX6xXbxX10xX5xX5xX6xX416xX3xX7cxXdxX16xX1axX6xXbxX2bxX2exX10xX3xX62xXdxX5adxX16xX3xX2exX6xX3xX8exX274xXdxX3xX16xX1axX1xX27axX3xXexX1xX43xX27fxX16xX1axX3xX29xX284xX16xX1xX3xX1axXdxX597xX6xX3xXcxX4axX16xX1axX3xXexX1xX50xX16xX1axX3xX68xXf3xX3xX71xX2bxX16xX6xX5xX62xX3xXcxX2exX31xX57xXbxX3xX7bxX22xX3xX6dxX1xX22xX3xX5xX25xX16xX1xX3xX29xX2axX2bxX3xXcxX2exXdxX30xX31xX3xXcxXdxX35xX16xX3xXacxXdxX57xX3xXb0xX2bxX16xX1axXb4xX31xX16xX101xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX62xXdxX7bxX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX4axX16xX1axX3xXexX1xX50xX16xX1axX3xX13xX31xXexXdxX16xX3xX5xX35xX16xX3xXexXdxX3afxX16xX1axX3xX7bxX30xX3xX16xX1axX31xX114xX3xX4xX2dbxX3xX4xX1xXdxX3afxX16xX3xXexX2exX6xX16xX1xX3xX1xX2axXexX3xX16xX1xX3b3xX16xX3xX68xXf3xX3xXb4xX3xXcxX2exXdxX30xX31xXaxX3xX1xX2exX10xX22bxX9xXaxX5axXcexXdxX16xX1xXb4xX5xX31xX6xX16xX5axXexX2bxX16xX1axXb4xXexX1xX2bxX16xX1axXb4xXbxX31xXexXdxX16xXb4xX5xX10xX16xXb4xXexXdxX10xX16xX1axXb4xX7bxX10xXb4xX16xX1axX31xX114xXb4xX4xX2bxXb4xX4xX1xXdxX10xX16xXb4xXexX2exX6xX16xX1xXb4xX1xX6xXexXb4xX16xX1xX6xX16xXb4xX57xX114xXb4xXexX2exXdxX10xX31xX5axX2xX158xX158xX1a1xX1a3xX193xX101xX1xXexX57xXaxX12xX0xXdxX57xX1axX3xX7xX2exX4xX9xXaxX5axX57xX10xX62xXdxX6xX5axX2xX193xX18fxX5axX16xX10xX6fxX7xX5axX2xX1a1xX193xX190xX5axX2xX18fxX158xX62xX193xX18fxX1a1xX165xX1a1xX18fxX2xXexX190xX193xX2xX190xX5xX2xX101xX1a7xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX16xX1xX22xX3xX5xX25xX16xX1xX3xX29xX2axX2bxX3xXcxX2exXdxX30xX31xX3xXcxXdxX35xX16xX3xX38xX1xXdxX3xX16xX1xX3exX16xX3xXexX1xX43xX3xX4xX1dxX6xX3xXcxX4axX16xX1axX3xXexX1xX50xX16xX1axX3xXcxX2exX31xX57xXbxXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX62xXdxX7bxX12xX0xX7xXexX2exX2bxX16xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX4axX16xX1axX3xXexX1xX50xX16xX1axX3xX13xX31xXexXdxX16xX3xX5xX35xX16xX3xXexXdxX3afxX16xX1axX3xX7bxX30xX3xX16xX1axX31xX114xX3xX4xX2dbxX3xX4xX1xXdxX3afxX16xX3xXexX2exX6xX16xX1xX3xX1xX2axXexX3xX16xX1xX3b3xX16xX3xX68xXf3xX3xXb4xX3xXcxX2exXdxX30xX31xXaxX3xX1xX2exX10xX22bxX9xXaxX5axXcexXdxX16xX1xXb4xX5xX31xX6xX16xX5axXexX2bxX16xX1axXb4xXexX1xX2bxX16xX1axXb4xXbxX31xXexXdxX16xXb4xX5xX10xX16xXb4xXexXdxX10xX16xX1axXb4xX7bxX10xXb4xX16xX1axX31xX114xXb4xX4xX2bxXb4xX4xX1xXdxX10xX16xXb4xXexX2exX6xX16xX1xXb4xX1xX6xXexXb4xX16xX1xX6xX16xXb4xX57xX114xXb4xXexX2exXdxX10xX31xX5axX2xX158xX158xX1a1xX1a3xX193xX101xX1xXexX57xXaxX12xXcxX4axX16xX1axX3xXexX1xX50xX16xX1axX3xX13xX31xXexXdxX16xX3xX5xX35xX16xX3xXexXdxX3afxX16xX1axX3xX7bxX30xX3xX16xX1axX31xX114xX3xX4xX2dbxX3xX4xX1xXdxX3afxX16xX3xXexX2exX6xX16xX1xX3xX1xX2axXexX3xX16xX1xX3b3xX16xX3xX68xXf3xX3xXb4xX3xXcxX2exXdxX30xX31xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX2exX2bxX16xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xXcxX4axX16xX1axX3xXexX1xX50xX16xX1axX3xX6dxX1axX6xX3x3480xX5xX6xX62xXdxX57xXdxX2exX3xX13xX31xXexXdxX16xX3xX16xX7f0xXdxX3xX2exX8aexX16xX1axX3xX2ccxX16xX1axX3xXexX1xX3exX57xX3xX4xX1xX3bdxX3xX38xX1xX2ccxX16xX1axX3xX62xX382xX57xX3xX16xX1axX1x1d37xX3xXexXcbxXdxX3xX38xX1xX15xX3xX16x7edcxX16xX1axX3xX120xX15xX114xX3xX2exX6xX3xX57xX274xXexX3xX4xX31xX274xX4xX3xX4xX1xXdxX3afxX16xX3xXexX2exX6xX16xX1xX3xX1xX2axXexX3xX16xX1xX3b3xX16xX3xX1axXdxX597xX6xX3xX68xXf3xX3xX7bxX22xX3xXcxX2exXdxX30xX31xX3xXcxXdxX35xX16xX101xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX62xXdxX7bxX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axX31xX5xX12xX0xX62xXdxX7bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2exXaxX12xX0xX5axX62xXdxX7bxX12xX0xX5axX62xXdxX7bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX2bxX31xX2exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xX111xX382xX2bxX3xXcxXdxX16xX3xXexX18xX4xX0xX5axXbxX12