104 mẫu xét nghiệm tại các khu cách ly tập trung ở TX Kỳ Anh âm tính virus SARS-CoV-2
(Baohatinh.vn) - Ông Nguyễn Quốc Trị - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thông tin: Đến nay, 104 mẫu xét nghiệm của công dân đang thực hiện cách ly tập trung ở các xã, phường thuộc TX Kỳ Anh đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.
6c0fx82abxcee1xd2dexa66bxbdb4x9db9x8125xe6e4xX7xe929x8456xd0efxbdd3xeaddxbaf3xX5x71d6xXaxX3xX7xXexdd87xX5xX10xX9xXaxXexX10xec88xXex7e77xX6xX5xXdxa744x87f7x87d6xX3xdc1cxdf74xX7xXexXdxe191xX15xa0fcxXaxc4b7xX2xdec0xd1ffxX3xd092x7d2cxX27xX3xX1cx6cf8xXexX3xX23xX22xX1xXdxec5exX34xX3xXexc0a4xXdxX3xX4xd67fxX4xX3xe169xX1xX27xX3xX4xX48xX4xX1xX3xX5xX15xX3xXex8fdfxXbxX3xXex9d73xX27xX23xX22xX3xac5exX3xXcxdf0fxX3x92c5xa0a9xX3x6eedxX23xX1xX3x8d12xX34xX3xXexe453xX23xX1xX3xd2a3xXdxX5cxX27xX7xX3xb42bxX69x922dxX7bxX1exdd1bx7042xbd6dxX1exb07dxX0xc723xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxac16xX10xX6xbeddxXaxX2fx83c9xX23xX22xX3xeaf2xX22xX27xX15xb07cxX23xX3x860dxX27x971dxX4xX3xXcxX5cx76e9xX3xX1exX3x8678xXdxX48xX34xX3xba30xXa8xX4xX3xXcxX5cxX27xX23xX22xX3xXexX6dxX34xX3xbc2axX3xXexbb9exX3xX98xeb28xX3xXbxX1x7fd5xX23xX22xX3xXcxX64xX3xX66xX67xX3xX69xX23xX1xX3xa7c8xX95x83adxX3xXcxc075xX23xX1xc620xX3xXexX1x7107xX23xX22xX3xXexXdxX23xX24xX3xea7fxXc7xX23xX3xX23xX6xX15xc3c8xX3xX2xX31xX32xX3xX34xX35xX27xX3xX1cxX39xXexX3xX23xX22xX1xXdxX40xX34xX3xX4xd7efxX6xX3xX4xXe8xX23xX22xX3xX98xX6dxX23xX3xXb6xX6xX23xX22xX3xXexX1xXcaxX4xX3xX1xXdxX40xX23xX3xX4xX48xX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX58xXbxX3xXexX5cxX27xX23xX22xX3xX61xX3xX4xX48xX4xX3xX1cxd33exXf8xX3xXbxX1x701exa9edxX23xX22xX3xXexX1xX27x6f36xX4xX3xXcxX64xX3xX66xX67xX3xX69xX23xX1xX3xXb6xX142xX3xX4xdec9xX3xX4bxXc7xXexX3x96e4xX27x84dfxX3xX6dxX34xX3xXexX71xX23xX1xX3xX75x82f8xXdxX3xX75xXdxX5cxX27xX7xX3xX7bxX69xX7dxX7bxX1exX80xX81xX82xX1exX84xdedbxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa9f3xX81xX98xX15xX3xXbxX80xX10xX23xXexX10xX5cxXaxX2fxX0xXdxX34xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX80xX10xX23xXexX10xX5cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax7a92xXdxX98xXexX1xX24xX3x8f84xX2x93c6xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX32xX2xX31xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX86xX86xXdxX186x7e49xX6xX81xX1xX6xXexXdxX23xX1xX186xX75xX23xX86xX23xX10xX1c0xX7xX86xX84xX31xX2xX32xX86xX2xX32xX1c7xX98xX31xX31xX1c7xX32xX84xX84xX1c7xXexb410xX1c9xX20fxX1c7xX84xX5xX31xX186xX26xXbxX22xab0fxX5cxX9xcb4bxX1c7xX20fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX31xX32xX3xX34xX35xX27xX3xX1cxX39xXexX3xX23xX22xX1xXdxX40xX34xX3xXexX44xXdxX3xX4xX48xX4xX3xX4bxX1xX27xX3xX4xX48xX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX58xXbxX3xXexX5cxX27xX23xX22xX3xX61xX3xXcxX64xX3xX66xX67xX3xX69xX23xX1xX3xX6dxX34xX3xXexX71xX23xX1xX3xX75xXdxX5cxX27xX7xX3xX7bxX69xX7dxX7bxX1exX80xX81xX82xX1exX84xXaxX3xX86xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX6xXbxXexXdxX81xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX2xe8a1xX20fxX3xX4xXe8xX23xX22xX3xX98xX6dxX23xX3xXb6xX6xX23xX22xX3xXexX1xXcaxX4xX3xX1xXdxX40xX23xX3xX4xX48xX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX58xXbxX3xXexX5cxX27xX23xX22xX3xXexX44xXdxX3xX4xX48xX4xX3xXb6xXdxa1ecxX34xX3xX4xX48xX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX58xXbxX3xXexX5cxX27xX23xX22xX3xX4xX10exX6xX3xX2xX2xX86xX2xX2xX3xX1cxX142xXf8xX3xXbxX1xX147xX148xX23xX22xX3xXexX5cxe7e5xX23xX3xXb6xXadxX6xX3xX1ecxXdexX23xX3xXdcxXcxX5cxX81xX23xX22xX3xX168xX23xX1xX24xX3xX0xX10xX34xX2fxXf1xXdxX2edxX34xX3xX4xX48xX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX58xXbxX3xXexX5cxX27xX23xX22xX3xX1cxX142xX3xX66xX67xX3xX95xXdexX0xX86xX10xX34xX2fxXe4xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX196xX81xX98xX15xXaxX2fxXcxd527xX3xX23xX22xXdexX15xX3xX84xbda2xX86xX21dxX3xXb6xXc7xX23xX3xX23xX6xX15xXf8xX3xXcxX5cxX27xX23xX22xX3xXexX6dxX34xX3xXc4xX3xXexXc7xX3xXcxX64xX3xX66xX67xX3xX69xX23xX1xX3xXbxX1xXa8xXdxX3xX1x9b2fxXbxX3xX75xX173xXdxX3xXcxX5cxX27xX23xX22xX3xXexX6dxX34xX3xX66xXdxX2edxX34xX3xX7xX81xX48xXexX3xX1ecxX40xX23xX1xX3xXexX58xXexX3xXex7cfexX23xX1xX3xXdcxX80xd457xX80xXe4xX3xX5x8888xX15xX3xX2xX84xX21dxX3xX34xX35xX27xX3xX1cxX39xXexX3xX23xX22xX1xXdxX40xX34xX3xX75xXdexX3xXb6xX142xX3xX4xX160xX3xX4bxXc7xXexX3xX166xX27xX168xX3xX2xX31xX32xX3xX34xX35xX27xX3xX6dxX34xX3xXexX71xX23xX1xX3xX5xeb20xX23xX3xX2xX3xX75xX173xXdxX3xX75xXdxX5cxX27xX7xX3xX7bxX69xX7dxX7bxX1exX80xX81xX82xX1exX84xXf8xX3xX2xX2b6xX3xX34xX35xX27xX3xX1cxX39xXexX3xX23xX22xX1xXdxX40xX34xX3xX4xXcexX23xX3xX5xX44xXdxX3xX75xX35xX23xX3xXexX5cxX81xX23xX22xX3xXexX1xX148xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX4xX1xX148xX3xX4bxXc7xXexX3xX166xX27xX168xX3xX75xXdexX3xX84xX3xX34xX35xX27xX3xX1cxX39xXexX3xX23xX22xX1xXdxX40xX34xX3xX98xX81xX3xX5xb230xXdxX3xX4bxXe1xX3xXexX1xX27xX58xXexX3xXb6xX6xX23xX22xX3xXexXdxXc7xX23xX3xX1xXdexX23xX1xX3xX5xX3d3xX15xX3xX5xX44xXdxX3xX34xX35xX27xX186xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX196xX81xX98xX15xXaxX2fxXcxX71xX23xX1xX3xXb6xXc7xX23xX3xX2xX1c9xX1xX3xX23xX22xXdexX15xX3xX2xX2xX86xX32xXf8xX3xXexX44xXdxX3xXcxX64xX3xX66xX67xX3xX69xX23xX1xX3xX4xX160xX3xX2xX2b6xX20fxX3xX4xXe8xX23xX22xX3xX98xX6dxX23xX3xXb6xX6xX23xX22xX3xXexX1xXcaxX4xX3xX1xXdxX40xX23xX3xX4xX48xX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX58xXbxX3xXexX5cxX27xX23xX22xX3xXexX44xXdxX3xX4xX48xX4xX3xXb6xXdxX2edxX34xX3xX4xX48xX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX58xXbxX3xXexX5cxX27xX23xX22xX3xX4xX10exX6xX3xX2xX2xX86xX2xX2xX3xX1cxX142xXf8xX3xXbxX1xX147xX148xX23xX22xX3xX75xXdexX3xXb6xa2bbxX27xX3xX4xX147xX3xXexX5cxb341xX3xXexX5cxX319xX23xX3xXb6xXadxX6xX3xX1ecxXdexX23xX186xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX196xX81xX98xX15xXaxX2fxXcxX5cxX27xX23xX22xX3xXexX6dxX34xX3xXc4xX3xXexXc7xX3xX98xXcaxX3xXbxX1xXcexX23xX22xX3xXcxX64xX3xX66xX67xX3xX69xX23xX1xX3xX7x9f08xX3xXexXdxXc7xX23xX3xX1xXdexX23xX1xX3xXbxX1xXa8xXdxX3xX1xX3a3xXbxX3xX75xX173xXdxX3xX80xX3cexX80xX3xX95xXdexX3xXcxXe1xX23xX1xX3xX5xX3d3xX15xX3xX34xX35xX27xX3xX4xX1xX81xX3xX4xX48xX4xX3xX4xXe8xX23xX22xX3xX98xX6dxX23xX3xX4xXcexX23xX3xX5xX44xXdxX3xXexX5cxX81xX23xX22xX3xX75xXdexXdxX3xX23xX22xXdexX15xX3xXexX173xXdxX186xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX196xX81xX98xX15xX3xXbxX80xX10xX23xXexX10xX5cxXaxX2fxX0xXdxX34xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX98xXexX1xX27xX34xX1ecxX3xX98xX1xXdxX98xX10xX3xXdxX80xX10xX23xXexX10xX5cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1c0xXdxX98xXexX1xX24xX3xX1c7xX2xX1c9xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX32xX2xX31xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX86xX86xXdxX186xX1ecxX6xX81xX1xX6xXexXdxX23xX1xX186xX75xX23xX86xX23xX10xX1c0xX7xX86xX84xX31xX2xX32xX86xX2xX31xX1c7xX98xX31xX31xX20fxX1c9xX1c9xX32xX31xXexX377xX1c7xX377xX21dxX1c9xX5xX31xX186xX26xXbxX22xX21axX5cxX9xX1c9xX20fxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX31xX32xX3xX34xX35xX27xX3xX1cxX39xXexX3xX23xX22xX1xXdxX40xX34xX3xXexX44xXdxX3xX4xX48xX4xX3xX4bxX1xX27xX3xX4xX48xX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX58xXbxX3xXexX5cxX27xX23xX22xX3xX61xX3xXcxX64xX3xX66xX67xX3xX69xX23xX1xX3xX6dxX34xX3xXexX71xX23xX1xX3xX75xXdxX5cxX27xX7xX3xX7bxX69xX7dxX7bxX1exX80xX81xX82xX1exX84xXaxX3xX86xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xX98xXdxX75xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX98xX5cxX10xX5xX6xXexX10xX98xXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX34xX1ecxX1exX6xX23xX98xX1exX7xX6xXbxX81xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX95xXdexX3xXcxXe1xX23xX1xX24xX3xX1c9xX3xXexX5cxX147xX148xX23xX22xX3xX1xX3a3xXbxX3xX4xX160xX3xX4bxXc7xXexX3xX166xX27xX168xX3xX6dxX34xX3xXexX71xX23xX1xX3xX75xX173xXdxX3xX75xXdxX5cxX27xX7xX3xX7bxX69xX7dxX7bxX1exX3xX80xX81xX82xX1exX84xXaxX3xX1xX5cxX10xX2bxX9xXaxX86xX15xX1exXexX10xX86xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1c9xX1exXexX5cxX27xX81xX23xX22xX1exX1xX81xXbxX1exX4xX81xX1exX4bxX10xXexX1exX166xX27xX6xX1exX6xX34xX1exXexXdxX23xX1xX1exX75xX81xXdxX1exX75xXdxX5cxX27xX7xX1exX7xX6xX5cxX7xX1exX4xX81xX75xX1exX84xX86xX2xX377xX20fxX84xX31xX21dxX186xX1xXexX34xXaxX2fxX0xXdxX34xX22xX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX86xX34xX10xX98xXdxX6xX86xX2xX84xX31xX86xX23xX10xX1c0xX7xX86xX84xX31xX2xX84xX86xX2xX32xX1c7xX98xX2xX84xX2xX21dxX2b6xX1c9xX1c7xXexX32xX2b6xX31xX84xX31xX5xX31xX186xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX31xX32xX3xX34xX35xX27xX3xX1cxX39xXexX3xX23xX22xX1xXdxX40xX34xX3xXexX44xXdxX3xX4xX48xX4xX3xX4bxX1xX27xX3xX4xX48xX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX58xXbxX3xXexX5cxX27xX23xX22xX3xX61xX3xXcxX64xX3xX66xX67xX3xX69xX23xX1xX3xX6dxX34xX3xXexX71xX23xX1xX3xX75xXdxX5cxX27xX7xX3xX7bxX69xX7dxX7bxX1exX80xX81xX82xX1exX84xXaxX3xX86xX2fxX0xX86xX6xX2fxX0xX98xXdxX75xX2fxX0xX7xXexX5cxX81xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX95xXdexX3xXcxXe1xX23xX1xX24xX3xX1c9xX3xXexX5cxX147xX148xX23xX22xX3xX1xX3a3xXbxX3xX4xX160xX3xX4bxXc7xXexX3xX166xX27xX168xX3xX6dxX34xX3xXexX71xX23xX1xX3xX75xX173xXdxX3xX75xXdxX5cxX27xX7xX3xX7bxX69xX7dxX7bxX1exX3xX80xX81xX82xX1exX84xXaxX3xX1xX5cxX10xX2bxX9xXaxX86xX15xX1exXexX10xX86xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1c9xX1exXexX5cxX27xX81xX23xX22xX1exX1xX81xXbxX1exX4xX81xX1exX4bxX10xXexX1exX166xX27xX6xX1exX6xX34xX1exXexXdxX23xX1xX1exX75xX81xXdxX1exX75xXdxX5cxX27xX7xX1exX7xX6xX5cxX7xX1exX4xX81xX75xX1exX84xX86xX2xX377xX20fxX84xX31xX21dxX186xX1xXexX34xXaxX2fxX95xXdexX3xXcxXe1xX23xX1xX24xX3xX1c9xX3xXexX5cxX147xX148xX23xX22xX3xX1xX3a3xXbxX3xX4xX160xX3xX4bxXc7xXexX3xX166xX27xX168xX3xX6dxX34xX3xXexX71xX23xX1xX3xX75xX173xXdxX3xX75xXdxX5cxX27xX7xX3xX7bxX69xX7dxX7bxX1exX3xX80xX81xX82xX1exX84xX0xX86xX6xX2fxX0xX86xX7xXexX5cxX81xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX98xXaxX2fxXcxXa8xXdxX3xX84xX21dxX86xX21dxXf8xX3xXexX1xX10xX81xX3xXexX1xXe8xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXexX36fxX3xX196xX6xX23xX3xX80xX1xX3c8xX3xXb6xX44xX81xX3xXbxX1xXcexX23xX22xX3xX4xX1xXa8xX23xX22xX3xX98xXadxX4xX1xX3xX80xX81xX75xXdxX98xX1exX2xX20fxX3xXexX3c8xX23xX1xXf8xX3xX95xXdexX3xXcxXe1xX23xX1xX3xX4xX160xX3xX1c9xX3xXexX5cxX147xX148xX23xX22xX3xX1xX3a3xXbxX3xX75xX36fxX6xX3xX4xX160xX3xX4bxXc7xXexX3xX166xX27xX168xX3xX1cxX39xXexX3xX23xX22xX1xXdxX40xX34xX3xX6dxX34xX3xXexX71xX23xX1xX3xX75xX173xXdxX3xX75xXdxX5cxX27xX7xX3xX7bxX69xX7dxX7bxX1exX80xX81xX82xX1exX84xXf8xX3xX23xX6dxX23xX22xX3xX7xXa8xX3xX4bxXc7xXexX3xX166xX27xX168xX3xX1cxX39xXexX3xX23xX22xX1xXdxX40xX34xX3xX6dxX34xX3xXexX71xX23xX1xX3xXexX5cxX81xX23xX22xX3xX23xX22xXdexX15xX3xX5xX319xX23xX3xX4xX81xX23xX3xX7xXa8xX3xX2xX84xX186xX0xX86xXbxX2fxX0xX86xX98xXdxX75xX2fxX0xX86xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2b6xX3xX23xX22xX147xX148xXdxX3xX61xX3xX95xXdexX3xXcxXe1xX23xX1xX3xX4xX160xX3xX4bxXc7xXexX3xX166xX27xX168xX3xX6dxX34xX3xXexX71xX23xX1xX3xX75xX173xXdxX3xX75xXdxX5cxX27xX7xX3xX7bxX69xX7dxX7bxX1exX80xX81xX82xX1exX84xXaxX3xX1xX5cxX10xX2bxX9xXaxX86xX15xX1exXexX10xX86xX2b6xX1exX23xX22xX27xX81xXdxX1exX81xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX81xX1exX4bxX10xXexX1exX166xX27xX6xX1exX6xX34xX1exXexXdxX23xX1xX1exX75xX81xXdxX1exX75xXdxX5cxX27xX7xX1exX7xX6xX5cxX7xX1exX4xX81xX75xX1exX84xX86xX2xX377xX20fxX2xX1c9xX377xX186xX1xXexX34xXaxX2fxX0xXdxX34xX22xX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX86xX34xX10xX98xXdxX6xX86xX2xX84xX31xX86xX23xX10xX1c0xX7xX86xX84xX31xX2xX84xX86xX2xX31xX1c9xX98xX2xX31xX377xX1c9xX20fxX1c9xX31xXexX2xX1c7xX1c9xX1c7xX5xX2xX1exX1ecxX81xX1exX4bxXdxXexX1exXexX10xX7xXexX1exX4xX81xX75xXdxX98xX1exX2xX20fxX186xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX31xX32xX3xX34xX35xX27xX3xX1cxX39xXexX3xX23xX22xX1xXdxX40xX34xX3xXexX44xXdxX3xX4xX48xX4xX3xX4bxX1xX27xX3xX4xX48xX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX58xXbxX3xXexX5cxX27xX23xX22xX3xX61xX3xXcxX64xX3xX66xX67xX3xX69xX23xX1xX3xX6dxX34xX3xXexX71xX23xX1xX3xX75xXdxX5cxX27xX7xX3xX7bxX69xX7dxX7bxX1exX80xX81xX82xX1exX84xXaxX3xX86xX2fxX0xX86xX6xX2fxX0xX98xXdxX75xX2fxX0xX7xXexX5cxX81xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2b6xX3xX23xX22xX147xX148xXdxX3xX61xX3xX95xXdexX3xXcxXe1xX23xX1xX3xX4xX160xX3xX4bxXc7xXexX3xX166xX27xX168xX3xX6dxX34xX3xXexX71xX23xX1xX3xX75xX173xXdxX3xX75xXdxX5cxX27xX7xX3xX7bxX69xX7dxX7bxX1exX80xX81xX82xX1exX84xXaxX3xX1xX5cxX10xX2bxX9xXaxX86xX15xX1exXexX10xX86xX2b6xX1exX23xX22xX27xX81xXdxX1exX81xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX81xX1exX4bxX10xXexX1exX166xX27xX6xX1exX6xX34xX1exXexXdxX23xX1xX1exX75xX81xXdxX1exX75xXdxX5cxX27xX7xX1exX7xX6xX5cxX7xX1exX4xX81xX75xX1exX84xX86xX2xX377xX20fxX2xX1c9xX377xX186xX1xXexX34xXaxX2fxX2b6xX3xX23xX22xX147xX148xXdxX3xX61xX3xX95xXdexX3xXcxXe1xX23xX1xX3xX4xX160xX3xX4bxXc7xXexX3xX166xX27xX168xX3xX6dxX34xX3xXexX71xX23xX1xX3xX75xX173xXdxX3xX75xXdxX5cxX27xX7xX3xX7bxX69xX7dxX7bxX1exX80xX81xX82xX1exX84xX0xX86xX6xX2fxX0xX86xX7xXexX5cxX81xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX98xXaxX2fxXcxX1xXe8xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXexX36fxX3xX196xX6xX23xX3xX80xX1xX3c8xX3xXb6xX44xX81xX3xXbxX1xXcexX23xX22xX3xX4xX1xXa8xX23xX22xX3xX98xXadxX4xX1xX3xX80xX81xX75xXdxX98xX1exX2xX20fxX3xXexX3c8xX23xX1xX3xX95xXdexX3xXcxXe1xX23xX1xX3xX4xX1xX81xX3xX1ecxXdxXc7xXexX24xX3xX7bxX48xX23xX22xX3xX23xX6xX15xX3xXdcxX84xX21dxX86xX21dxXe4xX3xX4xX160xX3xX2b6xX3xXexX5cxX147xX148xX23xX22xX3xX1xX3a3xXbxX3xX75xX36fxX6xX3xX4xX160xX3xX4bxXc7xXexX3xX166xX27xX168xX3xX1cxX39xXexX3xX23xX22xX1xXdxX40xX34xX3xX6dxX34xX3xXexX71xX23xX1xX3xX75xX173xXdxX3xX75xXdxX5cxX27xX7xX3xX7bxX69xX7dxX7bxX1exX80xX81xX82xX1exX84xX186xX0xX86xXbxX2fxX0xX86xX98xXdxX75xX2fxX0xX86xX5xXdxX2fxX0xX86xX27xX5xX2fxX0xX98xXdxX75xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX5cxXaxX2fxX0xX86xX98xXdxX75xX2fxX0xX86xX98xXdxX75xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX27xXexX1xX81xX5cxXaxX2fxXcxX1xX27xX3xXcxX5cxX6xX23xX22xX0xX86xXbxX2f
Thu Trang