Kỳ 2: Chợ Hội - chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp
Không còn cảnh chợ cũ xập xệ nằm ngay trục quốc lộ, cản trở giao thông, Trung tâm thương mại Chợ Hội (Cẩm Xuyên) đi vào hoạt động đang hình thành điểm giao thương quy mô lớn và hiện đại. Xây chợ Hội mới theo hình thức xã hội hóa là kết quả quá trình nỗ lực vượt khó của nhà đầu tư và sự đồng hành, hỗ trợ sát sao của cấp ủy, chính quyền tỉnh cùng các cấp, ngành liên quan.
76f0x7b74x8117x11650x11575x10049xb713xe50fxX6x883axc45cxX1xb490x9c59x10b5ex11493x8426xe1dcxf90fxXdxX4xXexX9x8ec4x7857xd5d5xX2xa831xc5c1xX11xX2xX1axe5eexX5xX2xf545x9bcexa0b7xX2xa063x7f0bxXcx9d15xX2xX3xX1axea9exX2xba5ax9fc9xX2xXcxX1ax1009axXcxX29xX2xX2fx10285xXcxX2xb2a2x9b64xX2xX3cxba1exXdxX2xXfxX5xX0xa5fbxX1xX16xX0xX1ax8b79xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX10xX11xXdxX4xXexX9xX16xb7c1x111a3xX2x8687x822bxX2x11610xX1axX2dxX2xba14xX1bxX11xX2x7ad6xX2xX3xX1axae86xXcxX1axX2x10d88x7e5dxX24xX3dxXcxX2xX3cxa045xXcxX29xX2xX1axX30xXcxX1axX2xX3xf5aaxXcxX29xX2xX26x7d8axX5xXcxX1axX2xXcxX29xX1axX11x8ff4xX1xX0xX46xX1axX4bxX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX66xXexX5xX26xX9xX16xX5cxX1axb2f8xXcxX29xX2xX3xac78xXcxX2xX3x773cxXcxX1axX2xX3xX1axX2dxX2xX3x9481xX2xX22xa678xX1xX2xX22xX91xX2xXcxc12bx80f5xX2xXcxX29xX5xX24xX2xXdxXfxab0fxX3xX2xX72xX73x10efexX3xX2xX4xX1bx89d7xX2xX3xXb4xXcxX2xXdxXfxb2d6xX2xX29xX11xX5xX88xX2xXdxX1axXabxXcxX29xXdbxX2xX10xXfxX73xXcxX29xX2xXdxX23xXc8xX2xXdxX1axeda4xfbbaxXcxX29xX2xXc8xad75xX11xX2xX62xX1axX2dxX2xX66xX1bxX11xX2x9658xX62xe115xXc8xX2xX17xX73xX24x113acxXcxb699xX2xX3cxX11xX2xX2fxX30xX88xX2xX1axX88xX103xXdxX2xX3cxX1bxXcxX29xX2xX3cxX5xXcxX29xX2xX1axe122xXcxX1axX2xXdxX1axX30xXcxX1axX2xX3cxX11x1026axXc8xX2xX29xX11xX5xX88xX2xXdxX1axXfdxXfexXcxX29xX2xX72xX73xX24xX2xXc8xXabxX2xX4xb864xXcxX2xX2fxX30xX2xX1axX11xX91xXcxX2xX3cxX103xX11x10853xX2xX17xX23xX24xX2xX3xX1axX2dxX2xX66xX1bxX11xX2xXc8xX154xX11xX2xXdxX1axXexX88xX2xX1axX131xXcxX1axX2xXdxX1axcb6exX3xX2xX22xX18xX2xX1axX1bxX11xX2xX1axX1fxX5xX2xX4xX30xX2x966exf4efxXdxX2xX72xX73xXb4xX2xX72xX73x9d69xX2xXdxXfxX131xXcxX1axX2xXcxcbb9xX2xX4xX27xX3xX2xX2fxXfdxX2dxXdxX2xX191xX1axX1fxX2xX3x11046xX5xX2xXcxX1axX30xX2xX3cx83faxX73xX2xXdxXfdxX2xX2fxX30xX2xX6xX27xX2xX3cxX79xXcxX29xX2xX1axX30xXcxX1axXdbxX2xX1axX1a4xX2xXdxXfxX2dxX2xX6xX19bxXdxX2xX6xX5xX88xX2xX3xX1b4xX5xX2xX3xX39xX1xX2xX1b4xX24xXdbxX2xX3xX1axX6exXcxX1axX2xX72xX73xX24xX3dxXcxX2xXdxdd2dxXcxX1axX2xX3xX83xXcxX29xX2xX3xX19bxX3xX2xX3xX39xX1xXdbxX2xXcxX29xX30xXcxX1axX2xX4xX11xX116xXcxX2xX72xX73xX5xXcxX162xX0xX46xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xc89cxX88xX26xX24xX9xX16xX0xXexXc8xX16xX0xX6xXdxXfxX88xXcxX29xX16xX0xX5xX2xX1axXfxXexcc29xX8xX9xX1axXdxXdxX1xX60xX46xX46x813fxX5xX88xX1axX5xXdxX11xXcxX1axX162xX2fxXcxX46xXcxXex10008xX6xX46xXdxX1axX11xX6axXdxXfxX73xX88xXcxX29xX4bxX46xX191xX24xX6axX4bxX6axX3xX1axX88xX6axXdxXfxX73xXcxX29xX6axX26xX11xXcxX1axX6axXc8xX88xX11xX6axXc8xX5xXdxX6axX3xX1axX88xX6axXcxX29xX73xX88xX11xX6axXc8xX73xX5xX46xeb01x77faxf3c5xX296x7d79xX9xX16xX16xX2xX5cxX5dxX2xX4bxX60xX2xX62xX1axX2dxX2xX10xXfxX73xXcxX29xX2x11696xX131xXcxX1axX2xX6axX2xXc8x7ab2xX11xX2xXc8x9204xXdxX2xX3xX1ax102ffxX2xXcxX29xXfdxX2c0xX11xX2xXc8xX73xX5xX0xX46xX5xX16xX0xX46xX6xXdxXfxX88xXcxX29xX16xX0xX46xXexXc8xX16xX0xX46xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x9692xX73xX24exX10xX11xXdxX4xXexX9xX16xX62xX1axX73xXcxX29xX2xXdxX5xX24xX2xX22xX23xX24xX2xXc8xXabxX2xX1axX131xXcxX1axX2xX3xX1axX2dxX2xX22xX18xX2xX1axX1bxX11xX2xX1axX1fxX5xX2xX3xX1axX73xX110xXcxX2xX72xX73xXd6xX3xX2xX29xX11xX5xX0xX46xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX22cxX88xX26xX24xX9xX16xa3b0xX73xX24xX192xXdxX2xX3cxdfc5xXcxX1axX2xX3cxX1bcxX73xX2xXdxXfdxX2xX22xX23xX24xX2xX26xX27xXcxX29xX2xX3xX1axX2dxX2xX66xX1bxX11xX2xXdxX1axX30xXcxX1axX2xXdxXfxX73xXcxX29xX2xXdxX23xXc8xX2xX29xX11xX5xX88xX2xX4xXfdxX73xX2xX2fxX30xX2xXdxX1axXabxXcxX29xX2xXdxX1axXfdxXfexXcxX29xX2xX1axX30xXcxX29xX2xX1axX1fxX5xX2xX3xX1b4xX5xX2xX191xX1axX73xX2xX2fxX27xX3xX2xX22cxX2bbxX3xX2xXc8xX11xX3dxXcxX2xX10xXfxX73xXcxX29xXdbxX2xX2fxX154xX11xX2xXcxX1axX30xX2xX3cxX1bcxX73xX2xXdxXfdxX2xX4xX30xX2xX62xXabxXcxX29xX2xXdxX24xX2xX62xbc8bxX2xX2afxX1bcxX73xX2xXdxXfdxX2xX1xX1axX19bxXdxX2xXdxXfxX11xX13dxXcxX2xX3xXabxXcxX29xX2xXdxX1axXfdxXfexXcxX29xX2x8f1dxX11xX3dxXcxX2xX10xXfxX73xXcxX29xX2xX4xX30xX2xX3xX1axX11xX192xXcxX2xX4xXfdxX2dxX3xX2xX3cxX1fxXcxX2xX3cxX1bcxX73xX2xX6xX27xX2xX1xX1axX19bxXdxX2xXdxXfxX11xX13dxXcxX2xX3cxX1bxXdxX2xX1xX1axX19bxX2xX3xX1b4xX5xX2xXcxX3dxXcxX2xX191xX11xXcxX1axX2xXdxX192xX2xX66xX30xX2xX10xa647xXcxX1axX2xX191xX1axX11xX2xX3xX19bxX3xX2xX26xX27xX2xX19bxXcxX2xX4xX154xXcxX2xX3cxX11xX2xX2fxX30xX88xX2xX1axX88xX103xXdxX2xX3cxX1bxXcxX29xX162xX2xX10xX1axXexX88xX2xXabxXcxX29xX2xX3caxX1axX103xXc8xX2x9f91xXcxX1axX2xX10xX73xX39xXcxX2xX6axX2xX62xX1axX1b4xX2xXdxX345xX3xX1axX2xX66xX2afxX33exX10xX2xX62xXabxXcxX29xX2xXdxX24xXdbxX2xc35axX2afxX23xX24xX2xX4xX30xX2xXc8xX1bxXdxX2xXdxXfxX88xXcxX29xX2xX4bxX297xX4bxX2xX3xX1axX2dxX2xX3cxXfdxX2dxX3xX2xX3cxX1bcxX73xX2xXdxXfdxX2xXdxX1axXexX88xX2xX1axX131xXcxX1axX2xXdxX1axX180xX3xX2xX22xX18xX2xX1axX1bxX11xX2xX1axX1fxX5xX2xXdxXfxX88xXcxX29xX2xXdxX88xX30xXcxX2xX72xX73xXd6xX3xX2xX2fxX30xX2xX4xX30xX2xXc8xXabxX2xX1axX131xXcxX1axX2xX3xX1axX73xX110xXcxX2xX72xX73xXd6xX3xX2xX29xX11xX5xX2xX26xX73xX24xX2xXcxX1axX39xXdxX2xX1axX11xX91xXcxX2xXcxX5xX24xX162xX2xX10xX73xX24xX2xXcxX1axX11xX116xXcxXdbxX2xX3cxX13dxX2xX3xX1fxX2xXcxX29xX30xX24xX2xX1axXabxXc8xX2xXcxX5xX24xX2xX4xX30xX2xXc8xX1bxXdxX2xX3xX1axX40xXcxX29xX2xX3cxXfdxX2c0xXcxX29xX2xX72xX73xX19bxX2xX29xX11xX5xXcxX2xXcxX5xXcxX2xX3cxXd6xX11xX2xX2fxX154xX11xX2xX26xX88xX5xXcxX1axX2xXcxX29xX1axX11xX91xX1xX2xX10exb205xb2e1xX118xX2xX3xX1axd50fxXcxX29xX2xXdxXabxX11xe860xX162xX0xX46xX1xX16xX0xXdxX5xX24exX4xXexX2xX25dxX11xX26xXdxX1axX8xX9xX5fx10781xX583xX9xX2xX3xXexX4xX4xX6xX1xX5xX3xX11xXcxX29xX8xX9xX4bxX9xX2xX3xXexX4xX4xX1xX5xX26xX26xX11xXcxX29xX8xX9xX4bxX9xX2xX24exX88xXfxX26xXexXfxX8xX9xX583xX9xX2xX5xX4xX11xX29xXcxX8xX9xX3xXexXcxXdxXexXfxX9xX16xX0xXdxX24exX88xX26xX24xX16xX0xXdxXfxX16xX0xXdxX26xX16xX0xX11xXc8xX29xX2xX6xXfxX3xX8xX9xX46xX46xX11xX162xX24exX5xX88xX1axX5xXdxX11xXcxX1axX162xX2fxXcxX46xXcxXexX25dxX6xX46xX4bxX298xX297xX29axX46xf5fdxa1c1xX26xX298xX583xX29axX297xX5fxX583xX583xXdxX297xX4bxX296xX297xX5f6xX4xX583xX162xddb9xX1xX29xX9xX2xX46xX16xX0xX46xXdxX26xX16xX0xX46xXdxXfxX16xX0xXdxXfxX16xX0xXdxX26xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX62xX5xX1xXdxX11xX88xXcxX9xX16xX62xX19bxX3xX2xX1axX1bxX2xXdxX11xX13dxX73xX2xXdxX1axXfdxXfexXcxX29xX2xX1axX88xX103xXdxX2xX3cxX1bxXcxX29xX2xX191xX11xXcxX1axX2xX26xX88xX5xXcxX1axX2xXe3xX2xX3xX1axX2dxX2xX66xX1bxX11xX2xXc8xX154xX11xX162xX0xX46xXdxX26xX16xX0xX46xXdxXfxX16xX0xX46xXdxX24exX88xX26xX24xX16xX0xX46xXdxX5xX24exX4xXexX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX22cxX88xX26xX24xX9xX16xX10xX1axX19bxX3xX1axX2xXdxX1axX180xX3xX2xX3cxX1bcxX73xX2xXdxX11xX116xXcxX2xX4xX30xX2xX561xX562xX2xX3cxX1bcxX73xX2xXdxXfdxX2xXc8xX1bxXdxX2xX26xX27xX2xX19bxXcxX2xX4xX154xXcxX2xX4xX103xX11xX2xXfxXfexX11xX2xX2fxX30xX88xX2xX29xX11xX5xX11xX2xX3cxX88xX103xXcxX2xXcxX3dxXcxX2xX191xX11xXcxX1axX2xXdxX192xX2xX3cxX39xXdxX2xXcxXfdxX154xX3xX2xX6xX73xX24xX2xX29xX11xXb4xXc8xX2xX191xb412xX88xX2xX26xX30xX11xX162xX2xX10xX1axX11xX192xX73xX2xXcxX29xX73xX79xXcxX2xX4xX27xX3xXdbxX2xXdxX11xX192xXcxX2xX3cxX1bxX2xXdxX1axX11xX2xX3xXabxXcxX29xX2xX3xX1axXc0xXc8xXdbxX2xX191xX1axX11xX192xXcxX2xX6xXd6xX2xX2fxXd6xXcxX2xX3cxX1bcxX73xX2xXdxXfdxX2xXdx808bxXcxX29xX2xX29xX39xX1xX2xXcxX1axX11xX3dxX73xX2xX4xX1bcxXcxXdbxX2xXdxXfxX88xXcxX29xX2xX191xX1axX11xX2xX3cxX1fxXdbxX2xX2fxX11xX91xX3xX2xXdxX11xX192xX1xX2xX3xXc0xXcxX2xX2fxXd6xXcxX2xXdxX6exXcxX2xX26xXd1xXcxX29xX2xX4xX103xX11xX2xX191xX1axXabxXcxX29xX2xXdxX1axX73xXc0xXcxX2xX4xX2dxX11xX162xX2xX5cxX1axX1fxX2xX191xX1axX73cxXcxX2xXdxX11xX192xX1xX2xXdxX1axXexX88xX2xX4xX30xX2xX2fxX11xX91xX3xX2xX2fxXc0xXcxX2xX3cxX1bxXcxX29xX2xX3xX19bxX3xX2xX1axX1bxX2xXdxX11xX13dxX73xX2xXdxX1axXfdxXfexXcxX29xX2xXe3xX2xX3xX1axX2dxX2xX66xX1bxX11xX2xX3xXbdxX2xX2fxX30xX88xX2xX3xX1axX2dxX2xXc8xX154xX11xX2xX3xX1fxX2xXcxX1axX11xX3dxX73xX2xX4xX567xX3xX2xXfxXfexX11xX2xX2fxX30xX88xX2xX24exX192xX2xXdxX2bbxX3xX162xX2xX48dxX562xX192xX73xX2xX191xX1axXabxXcxX29xX2xX3xX1fxX2xX6xX27xX2xX3cxX79xXcxX29xX2xX1axX30xXcxX1axXdbxX2xX2fxX30xX88xX2xX3xX73xX1bxX3xX2xXdxX1axX19bxX88xX2xX29x80abxX2xXdx99acxXcxX29xX2xXcxX567xXdxX2xXdxX1axX2bbxXdxX2xX3xX83xXcxX29xX2xXcxX1axX30xX2xX3cxX1bcxX73xX2xXdxXfdxX2xX3xX1b4xX5xX2xX3xX1axX6exXcxX1axX2xX72xX73xX24xX3dxXcxX2xXdxX1fbxXcxX1axX2xX66xX30xX2xX10xX435xXcxX1axXdbxX2xX3xX1axX2bbxX3xX2xX3xX1axX2bbxXcxX2xX26xX27xX2xX19bxXcxX2xX22xX18xX2xX1axX1bxX11xX2xX1axX1fxX5xX2xX3xX1axX2dxX2xX3xX1b4xX5xX2xX3xX1axX567xXcxX29xX2xXdxXabxX11xX2xX191xX1axXabxXcxX29xX2xXdxX1axX13dxX2xXdxX1axX30xXcxX1axX2xX3xXabxXcxX29xX56exX2xX6axX2xXabxXcxX29xX2xX3caxX1axX103xXc8xX2xX46bxXcxX1axX2xX10xX73xX39xXcxX2xX191xX1axdf00xXcxX29xX2xX3cxX345xXcxX1axX162xX0xX46xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX22cxX88xX26xX24xX9xX16xc92dxX11xX19bxXc8xX2xX3cxXd6xX3xX2xX2ecxXe3xX2xX62xXabxXcxX29xX2xXdxX1axXfdxXfexXcxX29xX2xX10xXfxX1bcxXcxX2xX562xX1axXc0xXdxX2xX10xX23xXcxX2xX3xX1axX88xX2xX24exX11xX192xXdxXdbxX2xX2ecxXe3xX2xX3cxX18xX2xXdxX1axX5xXc8xX2xX29xX11xX5xX2xX1axX1a4xX2xXdxXfxX2dxX2xXcxX1axX30xX2xX3cxX1bcxX73xX2xXdxXfdxX2xXdxX828xX2xX72xX73xX19bxX2xXdxXfxX131xXcxX1axX2xXdxXfdxX2xX2fxX39xXcxXdbxX2xX1axXfdxX154xXcxX29xX2xX26xcc2cxXcxX2xX22xX23xX24xX2xX26xX27xXcxX29xX2xX26xX27xX2xX19bxXcxX2xX3cxX192xXcxX2xX6xX73xXd6xXdxX2xX72xX73xX19bxX2xXdxXfxX131xXcxX1axX2xX3cxX1bcxX73xX2xXdxXfdxX2xX22xX23xX24xX2xX26xX27xXcxX29xX2xX3xXbdxXcxX29xX2xXcxX1axXfdxX2xX3cxXfdxX5xX2xX10xXfxX73xXcxX29xX2xXdxX23xXc8xX2xX62xX1axX2dxX2xX66xX1bxX11xX2xX2fxX30xX88xX2xX1axX88xX103xXdxX2xX3cxX1bxXcxX29xX162xX2x8e84xX154xX11xX2xX6xX27xX2xXdxX1axX5xXc8xX2xXc8xXfdxX73xX2xX3xX1b4xX5xX2xX2ecxXe3xX2xX62xXabxXcxX29xX2xXdxX1axXfdxXfexXcxX29xX2xX3xX83xXcxX29xX2xX3xX19bxX3xX2xX6xXe3xXdbxX2xXcxX29xX30xXcxX1axX2xX4xX11xX116xXcxX2xX72xX73xX5xXcxXdbxX2xd98axX22cxX562xX561xX2xXdxX1fbxXcxX1axX2xX24exX5xXcxX2xX1axX30xXcxX1axX2xXcxX1axX34xXcxX29xX2xX3xX1axX6exXcxX1axX2xX6xX19bxX3xX1axX2xX1axX1a4xX2xXdxXfxX2dxX2xX1xX1axX83xX2xX1axX2dxX1xX2xX3cxX13dxX2xXdxX11xX192xX1xX2xX6xX180xX3xX2xX3xX1axX88xX2xXcxX1axX30xX2xX3cxX1bcxX73xX2xXdxXfdxX162xX2xX10xX1axXexX88xX2xX3cxX1fxXdbxX2xX62xXabxXcxX29xX2xXdxX24xX2xX62xX3caxX2xX2afxX1bcxX73xX2xXdxXfdxX2xX1xX1axX19bxXdxX2xXdxXfxX11xX13dxXcxX2xX3xXabxXcxX29xX2xXdxX1axXfdxXfexXcxX29xX2xX3eaxX11xX3dxXcxX2xX10xXfxX73xXcxX29xX2xX3cxX18xX2xX3cxXfdxX2dxX3xX2xXdxX1fbxXcxX1axX2xX1axX1a4xX2xXdxXfxX2dxX2xX5f5xX2xXdxe508xX2xX3cxX79xXcxX29xX2xX8daxX3caxX3eaxX22cxXdbxX2xX6xX5xXcxX2xX4xX39xX1xX2xXc8xX40xXdxX2xX24exXc7xXcxX29xX2xX2fxX30xX2xX3xX1axX88xX2xX2fxX5xX24xX2xX297xX2xXdxXa8exX2xX3cxX79xXcxX29xX2xX2fxX154xX11xX2xX4xX18xX11xX2xX6xX73xX39xXdxX2xX583x98cbxX2xXdxXfxX88xXcxX29xX2xX298xX2xXcxX73cxXc8xX162xX2xX9ebxX22cxX562xX561xX2xXdxX1fbxXcxX1axX2xX3cxX18xX2xXdxXfxX27xX3xX2xXdxX11xX192xX1xX2xX3xX1axX1b4xX2xXdxXfxX131xX2xXcxX1axX11xX3dxX73xX2xX3xX73xX1bxX3xX2xX1axbbcdxX1xX2xX2fxX154xX11xX2xX3xX19bxX3xX2xXcxX29xX23xXcxX2xX1axX30xXcxX29xX2xXdxXfxX116xXcxX2xX3cxX345xX5xX2xX24exX30xXcxXdbxX2xXdxX103xX88xX2xX3cxX11xX3dxX73xX2xX191xX11xX91xXcxX2xX3cxX13dxX2xXcxX1axX30xX2xX3cxX1bcxX73xX2xXdxXfdxX2xX2fxX5xX24xX2xX4bxX5fxX2xXdxXa8exX2xX3cxX79xXcxX29xX162xX0xX46xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX22cxX88xX26xX24xX9xX16xX5cxX1axXabxXcxX29xX2xX3xX1axX1fbxX2xX29xX1fxX1xX2xX1xX1axX1bcxXcxX2xX6xX5xXcxX2xX6x9c3exX2xX29xX19bxXcxX1axX2xXcxX40xXcxX29xX2xX2fxX3dxX2xXcxX29xX73xX79xXcxX2xX2fxXd6xXcxX2xX3cxX1bcxX73xX2xXdxXfdxXdbxX2xX3xX19bxX3xX2xX3xX39xX1xX2xX3xX1axX6exXcxX1axX2xX72xX73xX24xX3dxXcxX2xXdxX1fbxXcxX1axX2xX3cxX18xX2xX6xX19bxXdxX2xX3xX19bxXcxX1axX2xX2fxX154xX11xX2xXcxX1axX30xX2xX3cxX1bcxX73xX2xXdxXfdxX2xX3cxXfdxX5xX2xX26xX27xX2xX19bxXcxX2xX2fxX30xX88xX2xX1axX88xX103xXdxX2xX3cxX1bxXcxX29xX162xX2xX562xX1axX11xX3dxX73xX2xX3xX73xX1bxX3xX2xX1axXb09xX1xXdbxX2xX3cxXd6xX11xX2xXdxX1axX88xX103xX11xX2xXdxX131xXc8xX2xXdxX11xX192xXcxX29xX2xXcxX1fxX11xX2xX3xX1axX73xXcxX29xX2xX29xX11xX34xX5xX2xX561xX562xX2xX2fxX30xX2xX1axX1bxX2xXdxX11xX13dxX73xX2xXdxX1axXfdxXfexXcxX29xX2xXdxXfxX88xXcxX29xX2xX72xX73xX19bxX2xXdxXfxX131xXcxX1axX2xX3xX1axX73xX24xX13dxXcxX2xX2fxX345xX2xXdxXfxX6exX2xX191xX11xXcxX1axX2xX26xX88xX5xXcxX1axX2xXdxX828xX2xX3xX1axX2dxX2xX66xX1bxX11xX2xX3xXbdxX2xX6xX5xXcxX29xX2xX3xX1axX2dxX2xXc8xX154xX11xX2xX3cxX18xX2xX3cxXfdxX2dxX3xX2xXdxX1fbxXcxX1axX2xX3xX1axX1b4xX2xXdxXfxX131xX2xXdxd75fxX2xX3xX1axX180xX3xX162xX2xX62xX19bxX3xX2xX3xX1axX6exXcxX1axX2xX6xX19bxX3xX1axX2xX1axX1a4xX2xXdxXfxX2dxX2xX1axX1bxX2xXdxX1axXfdxXfexXcxX29xX2xXcxX1axX23xXcxX2xX3cxXfdxX2dxX3xX2xXdxXfxX11xX13dxXcxX2xX191xX1axX5xX11xX2xX191xX345xX1xX2xXdxX1axX2c0xX11xXdbxX2xX72xX73xX24xX192xXdxX2xX4xX11xX91xXdxX162xX2xX9ebxX22cxX562xX561xX2xXdxX1fbxXcxX1axX2xX72xX73xX24xX192xXdxX2xX3cxX345xXcxX1axX2xX1axX1a4xX2xXdxXfxX2dxX2xX4xX18xX11xX2xX6xX73xX39xXdxX2xX297xXacfxX46xXcxX73cxXc8xX2xX3xX1axX88xX2xX3xX19bxX3xX2xX1axX1bxX2xXdxX1axXfdxXfexXcxX29xX2xXcxX1axX23xXcxX2xX2fxX5xX24xX2xX2fxXd6xXcxX2xX191xX11xXcxX1axX2xX26xX88xX5xXcxX1axX162xX2xX62xX1axX1b4xX2xXdxX345xX3xX1axX2xX9ebxX22cxX562xX561xX2xX1axX73xX24xX91xXcxX2xX62xX110xXc8xX2xX17xX73xX24xX116xXcxX2xX6axX2xX562xX29xX73xX24x8d61xXcxX2xX2afxX131xXcxX1axX2xX66xXb4xX11xX2xX3xX1axX88xX2xX24exX11xX192xXdxXdbxX2xXcxX29xX88xX30xX11xX2xXcxX1axX34xXcxX29xX2xX3xX1axX6exXcxX1axX2xX6xX19bxX3xX1axX2xX3xX1b4xX5xX2xXdxX1fbxXcxX1axXdbxX2xX1axX73xX24xX91xXcxX2xX1axX1a4xX2xXdxXfxX2dxX2xXdxX828xX2xX4bxX6axX5f6xX2xXdxXfxX11xX91xX73xX2xX3cxX79xXcxX29xX46xX1axX1bxX2xX3xX1axX88xX2xX2fxX11xX91xX3xX2xX3xX1axX73xX24xX13dxXcxX2xX3xX1axX2dxdddcxX2xX191xX1axXabxXcxX29xX2xXdxX1axX73xX2xXdxX1axX73xX192xX2xXdxX1axX19bxXcxX29xX2xbe9dxX2xX2fxX30xX2xX4bxX583xX46xX5fxX583xX4bxX298xXdcexX2xX3xX1fxX2xX3xX1axX6exXcxX1axX2xX6xX19bxX3xX1axX2xX1axX1a4xX2xXdxXfxX2dxX2xXfxX11xX116xXcxX29xX2xX3xX1axX88xX2xX3xX19bxX3xX2xX1axX1bxX2xX191xX11xXcxX1axX2xX26xX88xX5xXcxX1axX2xX3xX1fxX2xX1axX88xX30xXcxX2xX3xXb4xXcxX1axX2xX191xX1axX1fxX2xX191xX1axX73cxXcxXdcexX2xX1axX1a4xX2xXdxXfxX2dxX2xX3xX19bxX3xX2xX1axX1bxX2xX191xX1axXabxXcxX29xX2xX3xXb0xXcxX2xXcxX1axX73xX2xX3xX1bcxX73xX2xXdxX11xX192xX1xX2xXdxXd1xX3xX2xX191xX11xXcxX1axX2xX26xX88xX5xXcxX1axXdbxX2xX24exX19bxXcxX2xX1axX30xXcxX29xX2xXdxX79xXcxX2xX3cxXb09xXcxX29xX2xXdxXfxX88xXcxX29xX2xXdxX1axX2c0xX11xX2xX29xX11xX5xXcxX2xX5fxX2xXdxX1axX19bxXcxX29xX2xX191xX1axXabxXcxX29xX2xX1xX1axXb4xX11xX2xXdxXfxXb4xX2xXdxX11xX3dxXcxX2xXdxX1axX73xX116xX2xX191xX11xX6axXd6xXdxX162xX0xX46xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX2ecxX73xX24exX10xX11xXdxX4xXexX9xX16xX3eaxXabxX11xX2xXdxXfxXfdxX2c0xXcxX29xX2xX191xX11xXcxX1axX2xX26xX88xX5xXcxX1axX2xX1axX11xX91xXcxX2xX3cxX103xX11xX0xX46xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX22cxX88xX26xX24xX9xX16xX62xX73xXd6xX11xX2xXdxX1axX19bxXcxX29xX2xX5f5xX46xX5fxX583xX4bxX298xXdbxX2xX10xXfxX73xXcxX29xX2xXdxX23xXc8xX2xXdxX1axXfdxXfexXcxX29xX2xXc8xX103xX11xX2xX62xX1axX2dxX2xX66xX1bxX11xX2xX3xX1axX6exXcxX1axX2xXdxX1axX180xX3xX2xX3cxX11xX2xX2fxX30xX88xX2xX1axX88xX103xXdxX2xX3cxX1bxXcxX29xXdbxX2xX2fxX154xX11xX2xX3cxX1bcxX24xX2xX3cxX1b4xX2xX3xX19bxX3xX2xX191xX1axX73xX2xX3xX1axX180xX3xX2xXcxX73cxXcxX29xX60xX2xX3xX1axX2dxX2xX3xX1axX6exXcxX1axXdbxX2xX3xX1axX2dxX2xX3xXabxXcxX29xX2xXcxX29xX1axX11xX91xX1xXdbxX2xX26xX345xX3xX1axX2xX2fxXd1xX2xXcxX29xX88xX30xX11xX2xX3xX1axX2dxX2xX2fxX30xX2xX3xX1axX2dxX2xX3cxX1bcxX73xX2xXc8xXd6xX11xX2xXdxXfxX116xXcxX2xX26xX11xX91xXcxX2xXdxX6exX3xX1axX2xX297xX297xX2xXcxX29xX1axX131xXcxX2xXc8xX5fxX162xX2xX10xX73xX24xX2xXc8xX154xX11xX2xX3cxXfdxX5xX2xX2fxX30xX88xX2xX1axX88xX103xXdxX2xX3cxX1bxXcxX29xX2xX29xX11xX5xX11xX2xX3cxX88xX103xXcxX2xX4bxX2xX2fxX154xX11xX2xX6xXd6xX2xXdxX11xX3dxXcxX2xX3cxX1bcxX73xX2xXdxXfdxX2xX5fxX583xX296xX2xXdxXa8exX2xX3cxX79xXcxX29xX2xX10exXdxXc94xXcxX29xX2xXc8xX180xX3xX2xX3cxX1bcxX73xX2xXdxXfdxX2xX3xX1b4xX5xX2xX26xX27xX2xX19bxXcxX2xXdxXfxX116xXcxX2xX297xX583xX583xX2xXdxXa8exX2xX3cxX79xXcxX29xX118xX2xXcxX1axXfdxXcxX29xX2xX3cxX23xX24xX2xX4xX30xX2xX191xX1axX73xX2xXdxX1axXfdxXfexXcxX29xX2xXc8xX103xX11xX2xX5fxX2xXdxX1bcxXcxX29xX2xX191xX1axX19bxX2xX1axX11xX91xXcxX2xX3cxX103xX11xXdbxX2xX3cxX1b4xX2xX3cxX11xX3dxX73xX2xX191xX11xX91xXcxX2xX3xX1axX88xX2xXdxXfxX116xXcxX2xX4bxX162xX583xX583xX583xX2xX1axX1bxX2xX191xX11xXcxX1axX2xX26xX88xX5xXcxX1axX162xX2xX10xX1axXexX88xX2xX8daxX11xX19bxXc8xX2xX3cxXd6xX3xX2xX62xXabxXcxX29xX2xXdxX24xX2xX62xX3caxX2xX2afxX1bcxX73xX2xXdxXfdxX2xX1xX1axX19bxXdxX2xXdxXfxX11xX13dxXcxX2xX3xXabxXcxX29xX2xXdxX1axXfdxXfexXcxX29xX2xX3eaxX11xX3dxXcxX2xX10xXfxX73xXcxX29xXdbxX2xX3cxX192xXcxX2xXdxX1axX2c0xX11xX2xX3cxX11xX13dxXc8xX2xX3cxX1bcxX73xX2xXdxX1axX19bxXcxX29xX2xX4bxX4bxX46xX5fxX583xX4bxX298xXdbxX2xX3cxX18xX2xX3xX1fxX2xX297xX296xX5f5xX2xX1axX1bxX2xX2fxX30xX88xX2xX1axX88xX103xXdxX2xX3cxX1bxXcxX29xX2xXe3xX2xX10xXfxX73xXcxX29xX2xXdxX23xXc8xX2xXdxX1axXfdxXfexXcxX29xX2xXc8xX103xX11xX2xX62xX1axX2dxX2xX66xX1bxX11xX2xX2fxX154xX11xX2xX3xX19bxX3xX2xX4xX88xX103xX11xX2xX1axX131xXcxX1axX2xX191xX11xXcxX1axX2xX26xX88xX5xXcxX1axX2xX3cxX5xX2xX26xX103xXcxX29xX162xX2xX562xX29xX88xX30xX11xX2xXfxX5xXdbxX2xX3xXb0xXcxX2xX3xX1fxX2xX5f5xX583xX2xX1axX1bxX2xX3cxX18xX2xX3cxX73cxXcxX29xX2xX191x10cb4xX2xXdxX1axX73xX116xX2xX4bxX5f6xX583xX2xX191xX11xX6axXd6xXdxX162xX2xX561xX27xX2xX191xX11xX192xXcxXdbxX2xX3cxX192xXcxX2xX3xX73xXd6xX11xX2xXcxX73cxXc8xX2xXcxX5xX24xXdbxX2xX4bxX583xX583xXacfxX2xX191xX11xX6axXd6xXdxX2xX3xX1b4xX5xX2xX10xXfxX73xXcxX29xX2xXdxX23xXc8xX2xX6x11632xX2xX3cxXfdxX2dxX3xX2xX1xX1axX1b4xX2xX191xX6exXcxX162xX0xX46xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX22cxX88xX26xX24xX9xX16xX561xX103xX88xX2xX72xX73xX5xXcxX1axX2xX3xX19bxX3xX2xX191xX11xX6axXd6xXdxX2xX191xX11xXcxX1axX2xX26xX88xX5xXcxX1axX2xX3xX1b4xX5xX2xXdxX11xX13dxX73xX2xXdxX1axXfdxXfexXcxX29xX2xXdxXfxX88xXcxX29xX2xX10xXfxX73xXcxX29xX2xXdxX23xXc8xX2xXdxX1axXfdxXfexXcxX29xX2xXc8xX103xX11xX2xX62xX1axX2dxX2xX66xX1bxX11xXdbxX2xX3xX1axX567xXcxX29xX2xXdxXabxX11xX2xX3xXb4xXc8xX2xXcxX1axXc0xXcxX2xX3cxXfdxX2dxX3xX2xXc8xX1bxXdxX2xXc8xXabxX11xX2xXdxXfxXfdxX2c0xXcxX29xX2xX29xX11xX5xX88xX2xXdxX1axXfdxXfexXcxX29xX2xX1axX88xX30xXcxX2xXdxX88xX30xXcxX2xXc8xX154xX11xX2xXc8xXb84xX162xX2xX62xXfexX2xX6xXe3xX2xX2fxXc0xXdxX2xX3xX1axX39xXdxX2xX191xX1axX5xXcxX29xX2xXdxXfxX5xXcxX29xXdbxX2xX3xX19bxX3xX2xX191xX1axX73xX2xX3xX1axX180xX3xX2xXcxX73cxXcxX29xX2xX3cxXfdxX2dxX3xX2xX24exXd6xX2xXdxXfxX6exX2xX1axX2dxX1xX2xX4xX117bxXdbxX2xX2fxX91xX2xX6xX11xXcxX1axX2xXc8xXabxX11xX2xXdxXfxXfdxX2c0xXcxX29xX2xXfxX39xXdxX2xX6xX103xX3xX1axX2xX6xX11c2xXdbxX2xX191xX1axXabxXcxX29xX2xX191xX1axX6exX2xXdxX1axX88xX19bxXcxX29xX2xX3cxX18xXcxX29xc8a4xX2xX3eaxX40xX3xX2xX26xX83xX2xX24exXfdxX154xX3xX2xX3cxX1bcxX73xX2xX4xXfdxX2dxXcxX29xX2xX191xX1axX19bxX3xX1axX2xX3cxX192xXcxX2xXc8xX73xX5xX2xX3xX1axXfdxX5xX2xX3cxXabxXcxX29xX2xXcxX1axXfdxXcxX29xX2xX24exX30xX2xX3xX88xXcxX2xXdxX11xX13dxX73xX2xXdxX1axXfdxXfexXcxX29xX2xX2fxX947xXcxX2xX24xX116xXcxX2xXdxX23xXc8xXdbxX2xX1xX1axX39xXcxX2xX191xX1axXe3xX11xX2xX2fxX30xX2xX3cxX40xXdxX2xXcxX1axX11xX3dxX73xX2xX1axX24xX2xX2fxXb09xXcxX29xX2xX2fxX30xX88xX2xX1axX11xX91xX73xX2xX72xX73xXb4xX2xX191xX11xXcxX1axX2xX26xX88xX5xXcxX1axX2xXdxXfxX88xXcxX29xX2xXdxX1axX2c0xX11xX2xX29xX11xX5xXcxX2xXdxX154xX11xX162xX2xX62xX1axX345xX2xX10xXfxX1bcxXcxX2xX10xX1axX345xX2xX3eaxX11xXcxX1axX2xX10exXdxX1axX345xX2xXdxXfxX39xXcxX2xX62xX110xXc8xX2xX17xX73xX24xX116xXcxX118xX2xX3xX1fxX2xX298xX2xX191xX11xX6axXd6xXdxX2xX24exX19bxXcxX2xX72xX73xX1bcxXcxX2xX19bxX88xX2xX3xX1axX88xX2xX24exX11xX192xXdxX60xX2xX48dxX10xX828xX2xX3xX1axX1a4xX2xX3cxXfdxX2dxX3xX2xX24exX5xX88xX2xX3xX39xX1xXdbxX2xXcxX5xX24xX2xX1xX1axXb4xX11xX2xXc8xX73xX5xX2xX191xX11xX6axXd6xXdxX2xX2fxX154xX11xX2xX6xXd6xX2xXdxX11xX3dxXcxX2xX191xX1axXabxXcxX29xX2xXcxX1axX2b7xXdbxX2xX4xX567xX3xX2xX3cxX1bcxX73xXdbxX2xX3xX1axX567xXcxX29xX2xXdxXabxX11xX2xX3xXbdxXcxX29xX2xX3xX1axXfdxX5xX2xXdxX1axXabxXcxX29xX2xXdxXfdxX2xXdxXfdxXe3xXcxX29xX162xX2xX562xX1axXfdxXcxX29xX2xX29xX11xX2c0xX2xX3cxXfdxX2dxX3xX2xX24exX19bxXcxX2xX1axX30xXcxX29xX2xXdxXfxX88xXcxX29xX2xX191xX1axX73xX2xX3xX1axX2dxX2xX191xX1axX5xXcxX29xX2xXdxXfxX5xXcxX29xX2xXcxX1axXfdxX2xXdxX1axX192xX2xXcxX30xX24xX2xX3xXbdxXcxX29xX2xX3xXb4xXc8xX2xXdxX1axX39xX24xX2xX24xX116xXcxX2xXdxX23xXc8xXdbxX2xXdxX1axX88xXb4xX11xX2xXc8xX19bxX11xX162xX2xX66xX24xX2xX2fxXb09xXcxX29xXdbxX2xX191xX1axX19bxX3xX1axX2xX3cxX192xXcxX2xX3xX1axX2dxX2xX66xX1bxX11xX2xX6xX11c2xX2xXcxX29xX30xX24xX2xX3xX30xXcxX29xX2xXcxX1axX11xX3dxX73xX2xX1axXfexXcxX56exX162xX0xX46xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX22cxX88xX26xX24xX9xX16xX10xXfxX88xXcxX29xX2xX4xX1bxX2xXdxXfxX131xXcxX1axX2xX22xX23xX24xX2xX26xX27xXcxX29xX2xX3xX1axX2dxX2xX66xX1bxX11xX2xXdxXfxXe3xX2xXdxX1axX30xXcxX1axX2xX3xX1axX2dxX2xX3cxX1bcxX73xX2xXc8xXd6xX11xXdbxX2xXdxXfxX73xXcxX29xX2xXdxX23xXc8xX2xX24exX19bxXcxX2xX24exX73xXabxXcxX2xX72xX73xX24xX2xXc8xXabxX2xX4xX154xXcxXdbxX2xX1axX11xX91xXcxX2xXcxX5xX24xXdbxX2xX62xXabxXcxX29xX2xXdxX24xX2xX62xX3caxX2xX2afxX1bcxX73xX2xXdxXfdxX2xX1xX1axX19bxXdxX2xXdxXfxX11xX13dxXcxX2xX3xXabxXcxX29xX2xXdxX1axXfdxXfexXcxX29xX2xX3eaxX11xX3dxXcxX2xX10xXfxX73xXcxX29xX2xX3cxX18xX2xX191xX117bxX2xX191xX192xXdxX2xX1axX2dxX1xX2xXdxX19bxX3xX2xX2fxX154xX11xX2xX5fxX583xX583xX2xXcxX1axX30xX2xX6xXb4xXcxX2xX22xX73xX39xXdxX2xXdxXfxX88xXcxX29xX2xX2fxX30xX2xXcxX29xX88xX30xX11xX2xXcxXfdxX154xX3xX2xX2fxX11xX91xX3xX2xX3xX73xXcxX29xX2xX180xXcxX29xX2xX1axX30xXcxX29xX2xX1axX1fxX5xX2xXdxXfxX27xX3xX2xXdxX11xX192xX1xX2xX3xX1axX88xX2xX10xXfxX73xXcxX29xX2xXdxX23xXc8xX2xXdxX1axXfdxXfexXcxX29xX2xXc8xX103xX11xX2xX62xX1axX2dxX2xX66xX1bxX11xX162xX2xX22cxXfdxX154xX3xX2xX3cxX1bcxX73xX2xX3cxX18xX2xX3xX1fxX2xX4bxX583xX2xX1axX1bxX2xXdxX11xX13dxX73xX2xXdxX1axXfdxXfexXcxX29xX2xX6xb36bxX2xX26xXd1xXcxX29xX2xX3xX19bxX3xX2xXc8xX40xXdxX2xX1axX30xXcxX29xX2xX26xX88xX2xX3xX19bxX3xX2xXcxX1axX30xX2xX6xXb4xXcxX2xX22xX73xX39xXdxX2xX3xX73xXcxX29xX2xX180xXcxX29xX2xXdxXfxX27xX3xX2xXdxX11xX192xX1xX2xXdxX1axXabxXcxX29xX2xX72xX73xX5xX2xX3xX1bcxX73xX2xXcxXd6xX11xX2xX4xX30xX2xX62xXabxXcxX29xX2xXdxX24xX2xX62xX3caxX2xX2afxX1bcxX73xX2xXdxXfdxX2xX1xX1axX19bxXdxX2xXdxXfxX11xX13dxXcxX2xX3xXabxXcxX29xX2xXdxX1axXfdxXfexXcxX29xX2xX3eaxX11xX3dxXcxX2xX10xXfxX73xXcxX29xX162xX0xX46xX1xX16xX0xX1xX2xX6xXdxX24xX4xXexX8xX9xXdxXexX22xXdxX6axX5xX4xX11xX29xXcxX60xX2xXfxX11xX29xX1axXdxX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX22cxX88xX26xX24xX9xX16xX10exX0xXexXc8xX16xX62xXb0xXcxX2xXcxX34xX5xX0xX46xXexXc8xX16xX118xX0xX46xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX46bxX73xXdxX1axX88xXfxX9xX16xX3eaxX5xX11xX2xX10xX1axX1b4xX24xX2xX6axX2xX562xX29xXabxX2xX10xX73xX39xXcxX0xX46xX1xX16
Mai Thủy - Ngô Tuấn