Chương trình nghệ thuật sân khấu hóa Đề án 3713 của UBND tỉnh
(Baohatinh.vn) - Tối 27/8, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Chương trình nghệ thuật sân khấu hóa Đề án đổi mới phương thức hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện được phê duyệt tại Quyết định số 3713/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 của UBND tỉnh (Đề án 3713) và Quyết định 282 về Quy chế làm việc của văn phòng.
95ecxef81x137f5x13dc4x152c8xe19ax12ef0x1540axba83xX7x14fe2x11d95xc88exef99xb978x12ff9xX5x14a04xXaxX3xX7xXex9b6axX5xX10xX9xXaxXexX10xd4a2xXexbf42xX6xX5xXdx114d1x101c5x13bcbxX3xfdbdx12ffaxX7xXexXdxd28exX15xXaxf387xeb84xX1xdadfx108fexX23xX22xX3xXex12ff7xc001xX23xX1xX3xX23xX22xX1xdddcxX3xXexX1xX27xcaafxXexX3xX7x1083fxX23xX3xfcbdxX1xf3d0xX27xX3xX1x1276fxX6xX3xeb50xe5dexX3x11e54xX23xX3x143ccx14fdcxX2xX5axX3xX4x14260xX6xX3xee99x9b33xa347x1039dxX3xXexf7f8xX23xX1xX0xa328xX1xX2xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx152f0xX10xX6x12be5xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcx9aa3xXdxX3xd961xX5bxX6dxb13fxbf41xX3x132dex1045cxX23xX3xXbxX1x1448bxX23xX22xX3xX63xX64xX65xX66xX3xXexX69xX23xX1xX3xXex1121exX3xX4xX1xea0axX4xX3xX2fxX1xX31xX32xX23xX22xX3xXexX37xX38xX23xX1xX3xX23xX22xX1xX3fxX3xXexX1xX27xX44xXexX3xX7xX48xX23xX3xX4bxX1xX4dxX27xX3xX1xX51xX6xX3xX54xX55xX3xX57xX23xX3xcc32xXbdxXdxX3x120e3x12234xXdxX3xXbxX1xX31xX32xX23xX22xX3xXexX1xXc1xX4xX3xX1xc88dx13c14xXexX3xXefxb9caxX23xX22xX3xX4xX60xX6xX3xX4xX57xX4xX3xX7xb1c8xXa6xX3x11ad2xX6xX23xXa6xX3xX23xX22x12459xX23xX1xXa6xX3xX63xX64xX65xX66xX3xX4xX4dxXbxX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xXefxX31x1506axX4xX3xXbxX1xa4e4xX3xX7fxX27xX15xX3fxXexX3xXexX105xXdxX3xea91xX27xX15xc5bcxXexX3xXefx14547xX23xX1xX3xX7xX9fxX3xX5axX5bxX2xX5axX6dxX147xX54xX1exX63xX64xX65xX66xX3xX23xX22xX120xX15xX3xXa2xc04bxX6dxX2xX2xX6dxXa2xbf45xX2xX5axX3xX4xX60xX6xX3xX63xX64xX65xX66xX3xXexX69xX23xX1xX3xa725xX54xX55xX3xX57xX23xX3xX5axX5bxX2xX5axd958xX3xd8a4xX120xX3xX147xX27xX15xX14axXexX3xXefxX14exX23xX1xX3xXa2xXa5xXa2xX3xX18dxX55xX3xX147xX27xX15xX3xX4xX1xX14axX3xX5xX120xXf3xX3xX18dxXdxX3fxX4xX3xX4xX60xX6xX3xX18dxXa9xX23xX3xXbxX1xXaexX23xX22xb93dxX0xX6dxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX104xX7fxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX2fxX1xX60xX3xXexX14exX4xX1xX3xX63xX64xX65xX66xX3xXexX69xX23xX1xX3xXa8xd31dxX3xbc5dxXdxXf3xX3xX2fxc0e9xXa6xX3x123c9xX1xX51xX3xX64xb9fcxX3xXexX1xX31xX3xXcxX69xX23xX1xX3xX60xX15xX3x131d3xX13bxX3xXcxX1xX120xX23xX1xX3xX223xX104xX23xX22xXa6xX3xX210xX1xX51xX3xX2fxX1xX60xX3xXexX14exX4xX1xX3xX7cxX54xX65xX66xX3xXexX69xX23xX1xX3xX65xX22xX27xX15xd7d4xX23xX3xXcxX1xX14exX3xX65xf61cxX3x119c8xXa6xX3xX210xX1xX51xX3xX2fxX1xX60xX3xXexX14exX4xX1xX3xX63xX64xX65xX66xX3xXexX69xX23xX1xX3xX65xX22xX27xX15xX24dxX23xX3xXcxX1xXdxX3fxX23xX3xXexXf4xXdxX3xX7fxX20dxX1c0xX0xX6dxXbxX2exX0xXexX6xX119xX5xX10xX3x9966xXdxX7fxXexX1xX9xXaxXa2xX16exX16exXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX37xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX7fxX7fxXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX119xX104xX37xX7fxX10xX37xX9xXaxX16exXaxX2exX0xXexX119xX104xX7fxX15xX2exX0xXexX37xX2exX0xXexX7fxX2exX0xXdxXf3xX22xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX6dxX6dxXdxX1c0xX119xX6xX104xX1xX6xXexXdxX23xX1xX1c0xX18dxX23xX6dxX23xX10xX290xX7xX6dxX2x126b0xX5axX306xX6dxX2xX16exd25exX7fxX306xX16exX30cxX5axX5axX16exX16exXexX168xe372xX5axX317xX317xX5xX16exX1c0xX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX104x113b2xXf3xX6xX22xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX290xXdxX7fxXexX1xX24xX168xX16exX16exXbxX1cx135c6xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX5axX5axX5axXbxX1cxXaxX3xX6dxX2exX0xX6dxXexX7fxX2exX0xX6dxXexX37xX2exX0xXexX37xX2exX0xXexX7fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX6xXbxXexXdxX104xX23xXaxX2exXa8xXa9xX23xX3xX23xX22xX1xX3fxX3xX4xX1xX120xX104xX3xXf3x10e30xX23xX22xX0xX6dxXexX7fxX2exX0xX6dxXexX37xX2exX0xX6dxXexX119xX104xX7fxX15xX2exX0xX6dxXexX6xX119xX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX104xX7fxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX65xX1x1462exXf3xX3xXefxdabbxX15xX3xXf3xX105xX23xX1xX3xX4xc10axX23xX22xX3xXexX57xX4xX3xXexX27xX15xX13bxX23xX3xXexX37xX27xX15xX55xX23xX3xXexX1xX20dxX4xX3xX1xXdxX3fxX23xX3xXefxX55xX3xX57xX23xX3xX18dxX120xX3x1490fxX27xX15xX3xX4xX1xX14axX3xX5xX120xXf3xX3xX18dxXdxX3fxX4xX3xX4xX60xX6xX3xXa8xXa9xX23xX3xXbxX1xXaexX23xX22xX3xX63xX64xX65xX66xX3xXexX69xX23xX1xXa6xX3xX18dxXa9xX23xX3xXbxX1xXaexX23xX22xX3xX4xX57xX4xX3xX7xX116xXa6xX3xX119xX6xX23xXa6xX3xX23xX22xX120xX23xX1xX3xX18dxX120xX3xX63xX64xX65xX66xX3xX4xX57xX4xX3xX1xX27xX15xX3fxX23xXa6xX3xXexX1xX120xX23xX1xX3xXbxX1xX9fxXa6xX3xXexX1xX14exX3xX1cxf028xXa6xX3xXefx10e18xX23xX22xX3xXexX1xafc4xXdxX3xXefxddd8xX3xXefxX55xX3xX57xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXefxX109xX23xX22xXa6xX3xX4xc1dexX3xXexX1xX480xX3xX1xX51xX6xX3xX1xX32xX23xXa6xX3xXexX1xX20dxX4xX3xX7xX20dxX3xXexX1xX4dxXf3xX3xX7xX48xX27xX3xXexX37xX104xX23xX22xX3xXf3xbac9xXdxX3xXefx10feaxX23xX22xX3xX18dxXdxX13bxX23xXa6xX3xX4xX57xX23xX3xX119xX109xXa6xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX18dxXdxX13bxX23xXa6xX3xXa8xXa9xX23xX3xXbxX1xXaexX23xX22xX3xX63xX64xX65xX66xX3xXexX69xX23xX1xX3xXefxX472xX3xX7xX48xX23xX3xX4bxX1xX4dxX27xX3xX1xX51xX6xX3xX408xX27xX6xX3xX18dxX116xX3xX4bxX14exX4xX1xX3x14698xXcxX1xXdxX13bxX23xX3xXefxX38xX23xX1xX3xX4bxf446xX3xX7xX20dx12b7exX1c0xX0xX6dxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX104xX7fxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXa8xX116xX3xX4bxX14exX4xX1xX3xXefxX31xX136xX4xX3xX7fxX120xX23xX3xX7fxX20dxX23xX22xX3xX4xX3e0xX23xX22xX3xXbxX1xX27xX3xX18dxXf4xXdxX3xX7xX20dxX3xXexX1xX6xXf3xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX60xX6xX3xX4xX57xX4xX3xX7fxXdxX24dxX23xX3xX18dxXdxX13bxX23xX3xX5xX120xX3xX4xX57xX23xX3xX119xX109xXa6xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX18dxXdxX13bxX23xX3xXexX1xX27xX109xX4xX3xXa8xXa9xX23xX3xXbxX1xXaexX23xX22xX3xX63xX64xX65xX66xX3xXexX69xX23xX1xX1c0xX3xX147xX27xX6xX3xX5axX3xX1xX104xX105xXexX3xX4xX4bfxX23xX1xX24xX3xX65xX22xX20dxX3xX22xXdxX57xX3xXcxX1xXdxX13bxX23xX3xXexX37xXdxX55xX27xXa6xX3xX65xX22xf0f5xX4xX3xX7cxX104xX120xX23xX22xX3xX18dxXdxX3xX1xX120xX23xX1xX3xX4bxX519xX3xX18dxX120xX3xXcxX1xXdxX13bxX23xX3xXefxX38xX23xX1xX3xX4bxX519xX3xX7xX20dxXa6xX3xX18dxX116xX3xX4bxX14exX4xX1xX3xXefxX472xX3xXexX1xX480xX3xX1xXdxX3fxX23xX3xX7xX48xX27xX3xX7xbba2xX4xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xe4c3xX23xX3xX4xX60xX6xX3xXefxX55xX3xX57xX23xX1c0xX3xX2fxX57xX4xX3xXf3xX120xX23xX3xX7fxXdxX24dxX23xX3xX18dxX55xX3xX5xX55xX3xX5xX9fxXdxXa6xX3xX23xX22xX27xX15xX13bxX23xX3xXexX62bxX4xX3xX5xX120xXf3xX3xX18dxXdxX3fxX4xX3xX4xX60xX6xX3xXefxX109xXdxX3xX23xX22x11bd9xX3xX4xX57xX23xX3xX119xX109xXa6xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX18dxXdxX13bxX23xX3xXefxX31xX136xX4xX3xXexX1xX480xX3xX1xXdxX3fxX23xX3xX4xX494xX3xXexX1xX480xXa6xX3xX37xX206xX3xX37xX120xX23xX22xXa6xX3xX408xX27xX6xX3xXefxX51xXa6xX3xX1xX31xXf4xX23xX22xX3xXf3xX4bbxXdxX3xX4xX57xX23xX3xX119xX109xXa6xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX18dxXdxX13bxX23xX3xX5xX120xXf3xX3xX18dxXdxX3fxX4xX3xXexX1xX10xX104xX3xXefx13685xX23xX22xX3xX408xX27xX15xX3xXefxX14exX23xX1xXa6xX3xX408xX27xX15xX3xX4xX1xX14axX3xX4xX60xX6xX3xX4xX32xX3xX408xX27xX6xX23xX1c0xX0xX6dxXbxX2exX0xXexX6xX119xX5xX10xX3xX290xXdxX7fxXexX1xX9xXaxXa2xX16exX16exXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX37xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX7fxX7fxXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX119xX104xX37xX7fxX10xX37xX9xXaxX16exXaxX2exX0xXexX119xX104xX7fxX15xX2exX0xXexX37xX2exX0xXexX7fxX2exX0xXdxXf3xX22xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX6dxX6dxXdxX1c0xX119xX6xX104xX1xX6xXexXdxX23xX1xX1c0xX18dxX23xX6dxX23xX10xX290xX7xX6dxX2xX306xX5axX306xX6dxX2xX16exX30cxX7fxX306xX16exX30cxX5axX5axX16exX16exXexX168xX317xX306xX16exX16exX5xX2xX1c0xX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX104xX32bxXf3xX6xX22xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX290xXdxX7fxXexX1xX24xX168xX16exX16exXbxX1cxX344xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX5axX5axX5axXbxX1cxXaxX3xX6dxX2exX0xX6dxXexX7fxX2exX0xX6dxXexX37xX2exX0xXexX37xX2exX0xXexX7fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX6xXbxXexXdxX104xX23xXaxX2exX7cxX104xX105xXexX3xX4xX4bfxX23xX1xX3xX23xX22xX20dxX3xX22xXdxX57xX3xXexX1xXdxX13bxX23xX3xXexX37xXdxX55xX27xX0xX6dxXexX7fxX2exX0xX6dxXexX37xX2exX0xX6dxXexX119xX104xX7fxX15xX2exX0xX6dxXexX6xX119xX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX104xX7fxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX1xX480xX3xX1xXdxX3fxX23xX3xXefxX6xX3xX7fxX105xX23xX22xX3xX408xX27xX6xX3xXexX1xX32xXa6xX3xX4xX6xXa6xX3xX1xXaexX3xX18dxda17xX3xX18dxX120xX3xX4xX57xX4xX3xX5xX120xX23xX3xXefxXdxX3fxX27xX3xX18dxX215xX3xX7fxb1a0xXf3xXa6xX3xX4xX1xX31xX32xX23xX22xX3xXexX37xX38xX23xX1xX3xX7xX48xX23xX3xX4bxX1xX4dxX27xX3xX1xX51xX6xX3xX4xXaexX23xX3xXexX1xX480xX3xX1xXdxX3fxX23xX3xX4xX494xX3xXexX1xX480xX3xX4xX57xX4xX3xX4xX1xXc1xX4xX3xX23xXa9xX23xX22xXa6xX3xX23xX1xXdxX3fxXf3xX3xX18dxX494xX3xX4xX60xX6xX3xXa8xXa9xX23xX3xXbxX1xXaexX23xX22xX3xX63xX64xX65xX66xX3xXexX69xX23xX1xX344xX3xX4xX57xX4xX3xXefxXdxX480xXf3xX3xX4xX32xX3xX119xX4bfxX23xX3xXexX37xX104xX23xX22xX3xX408xX27xX15xX3xX4xX1xX14axXa6xX3xXefxX55xX3xX57xX23xX3xX23xX1xX31xX24xX3xX4xX4bfxXdxX3xX4xX57xX4xX1xX3xX1xX120xX23xX1xX3xX4xX1xX215xX23xX1xXa6xX3xX1xX104xX105xXexX3xXefxX109xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX104xX3xX119xX6xX23xX3xXefxX14exX23xX1xX3xX4bx12953xXa6xX3xX23xX48xX23xX22xX3xX4xX6xX104xX3xX4xX1xX4dxXexX3xX5xX31xX136xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX13bxX23xX3xXf3xX3e0xX23xXa6xX3xX23xX22xX1xXdxX3fxXbxX3xX18dxX494xX3xXefxX109xXdxX3xX23xX22xX679xX3xX4xX57xX23xX3xX119xX109xe642xX0xX6dxXbxX2exX0xXexX6xX119xX5xX10xX3xX290xXdxX7fxXexX1xX9xXaxXa2xX16exX16exXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX37xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX7fxX7fxXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX119xX104xX37xX7fxX10xX37xX9xXaxX16exXaxX2exX0xXexX119xX104xX7fxX15xX2exX0xXexX37xX2exX0xXexX7fxX2exX0xXdxXf3xX22xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX6dxX6dxXdxX1c0xX119xX6xX104xX1xX6xXexXdxX23xX1xX1c0xX18dxX23xX6dxX23xX10xX290xX7xX6dxX2xX306xX5axX306xX6dxX2xX16exX30cxX7fxX306xX16exX30cxX5axX5axX16exX16exXexX168xX317xX306xX16exX2xX5xXa2xX1c0xX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX104xX32bxXf3xX6xX22xX10xXaxX3xX6dxX2exX0xX6dxXexX7fxX2exX0xX6dxXexX37xX2exX0xXexX37xX2exX0xXexX7fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX6xXbxXexXdxX104xX23xXaxX2exX7cxX104xX105xXexX3xX4xX4bfxX23xX1xX3xX65xX22xX5e9xX4xX3xX7cxX104xX120xX23xX22xX3xX18dxXdxX3xX1xX120xX23xX1xX3xX4bxX519xX0xX6dxXexX7fxX2exX0xX6dxXexX37xX2exX0xX6dxXexX119xX104xX7fxX15xX2exX0xX6dxXexX6xX119xX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX104xX7fxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXa8xX116xX3xX4bxX14exX4xX1xX3xX4xX679xX23xX22xX3xX22xXdxXf4xXdxX3xXexX1xXdxX3fxX27xX3xX4xX57xX4xX3xX4xX1xX31xX32xX23xX22xX3xXexX37xX38xX23xX1xXa6xX3xXefxX55xX3xX57xX23xX3xX4bxXdxX23xX1xX3xXexX14axX3xXexX37xX5e9xX23xX22xX3xXefxXdxX480xXf3xX3xX4xX60xX6xX3xXexX69xX23xX1xX3xX4xX679xX23xX22xX3xX23xX1xX31xX3xX4xX57xX4xX3xXefxXdxX480xXf3xX3xX7fxX27xX3xX5xX14exX4xX1xXa6xX3xX18dxXa9xX23xX3xX1xX51xX6xXa6xX3xXefxX890xX4xX3xX7xX4bfxX23xX3xX3d7xXf3xX3xXexX1xX20dxX4xX3xX4xX60xX6xX3xX408xX27xX13bxX3xX1xX31xX32xX23xX22xX3xX7cxX120xX3xXcxfe7cxX23xX1xX1c0xX0xX6dxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX104xX7fxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX2fxX1xX31xX32xX23xX22xX3xXexX37xX38xX23xX1xX3xX23xX22xX1xX3fxX3xXexX1xX27xX44xXexX3xX7xX48xX23xX3xX4bxX1xX4dxX27xX3xX1xX51xX6xX3xX18dxXf4xXdxX3xX18dxX116xX3xX4bxX14exX4xX1xX3xX50cxXcxX1xXdxX13bxX23xX3xXefxX38xX23xX1xX3xX4bxX519xX3xX7xX20dxX51dxX3xXefxX472xX3xXexX1xX27xX3xX1xX6dfxXexX3xX1xX120xX23xX22xX3xXexX37xXa9xXf3xX3xX4xX57xX23xX3xX119xX109xXa6xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX18dxXdxX13bxX23xX3xXexX1xX10xX104xX3xX7fxX206xXdxX3xX1xX31xX116xX23xX22xX3xXc1xX23xX22xXa6xX3xX4xXbdxX3xX18dxX679xX1c0xX0xX6dxXbxX2exX0xXexX6xX119xX5xX10xX3xX290xXdxX7fxXexX1xX9xXaxXa2xX16exX16exXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX37xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX7fxX7fxXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX119xX104xX37xX7fxX10xX37xX9xXaxX16exXaxX2exX0xXexX119xX104xX7fxX15xX2exX0xXexX37xX2exX0xXexX7fxX2exX0xXdxXf3xX22xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX6dxX6dxXdxX1c0xX119xX6xX104xX1xX6xXexXdxX23xX1xX1c0xX18dxX23xX6dxX23xX10xX290xX7xX6dxX2xX306xX5axX306xX6dxX2xX16exX30cxX7fxX306xX16exX30cxX5axX5axX16exX16exXexX168xX317xX306xX16exXa2xX5xX5axX1c0xX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX104xX32bxXf3xX6xX22xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX290xXdxX7fxXexX1xX24xX168xX16exX16exXbxX1cxX344xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX5axX5axX5axXbxX1cxXaxX3xX6dxX2exX0xX6dxXexX7fxX2exX0xX6dxXexX37xX2exX0xXexX37xX2exX0xXexX7fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX6xXbxXexXdxX104xX23xXaxX2exX223xX472xX23xX1xX3xXefxX105xX104xX3xXexX69xX23xX1xX3xXexX890xX23xX22xX3xX1xX104xX6xX3xX4xX1xX6dfxX4xX3xXf3xX387xX23xX22xX3xXefxX109xXdxX3xX18dxXa9xX23xX3xX23xX22xX1xX3fxX0xX6dxXexX7fxX2exX0xX6dxXexX37xX2exX0xX6dxXexX119xX104xX7fxX15xX2exX0xX6dxXexX6xX119xX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxba51xX27xXexX1xX104xX37xXaxX2exXcxX1xX27xX3xX7cxX120xX0xX6dxXbxX2e
Thu Hà