Bắt được trăn đất quý hiếm khi đang làm vườn ở Đức Thọ
(Baohatinh.vn) - Trong lúc làm vườn, ông Nguyễn Viết Xuân (Đức Thọ, Hà Tĩnh) bắt được con trăn đất quý hiếm nặng 5 kg.
2889x821exca92xd061xe565x7437xc18dxe6a7x4d20xX7xe27fxb032x5b2bx8236x4c15xc296xX5xdca1xXax8624x2dd0x4e3fxXexX3x5ecfx6d7cxe307xX4xX3xXexc294x96f9x9462xX3xX17x866dxXexX3xdbacxc297x86e3xX3xX1xXdx5859xb380xX3x8f5axX1xXdxX3xX17xX6xX1fxa76exX3xX5xb6f6xX2cxX3x6b41xX18x4261xX1fxX3x4465xX3x7dedx7ca7xX4xX3xXcxX1x8392xX0x35c5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe58dxX10xX6xbe82xXaxX12xXcxX1dx5b2axX1fxX35xX3xX5xc922xX4xX3xX5xX38xX2cxX3xX3bxX18xX3dxX1fx51dexX3x53a7xX1fxX35xX3x35e4xX35xX26x2e07x6a71xX1fxX3xc57bxXdxX2bxXexX3x6a22xX26x9adcxX1fxX3x39c2xX42xX43xX4xX3xXcxX1xX48xX71xX3xX59xX38xX3xXcx9119xX1fxX1x6bf5xX3xad6fxX14xXexX3xX17xX18xX19xX4xX3xX4xX61xX1fxX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX17xX22xXexX3xX25xX26xX27xX3xX1xXdxX2bxX2cxX3xX1fx443dxX1fxX35xX3x52e8xX3xX2exX35x4bdaxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX61xX5cxX7axXaxX12xX0xXdxX2cxX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx7e21xX10xX1fxXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXax2c03xXdxX5cxXexX1xce68xX3x64fbxX2xXbfxXbx673fxc863xX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexXfaxX3xb94dxX2x51e2xXbxX100xX101xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX4axX4axXdxXc3xX9bxX6xX61xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXc3xX3bxX1fxX4axX1fxX10xXf5xX7xX4ax6bfexX2xX12exX10bxX4axX2xd669xX10dxX5cxX134xX2xX10dxX134xXbfxX10dxX10bxXexX134x43dcx760fxX10dxX5xXbfx51dfxX140xX10dxX5cxX134xX2xX10dxX2xXfcxX10dxX12exXexe279xX10bxXfcxX140xX140xX5xX10dxXc3x905axXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX4xX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX17xX22xXexX3xX25xX26xX27xX3xX1xXdxX2bxX2cxX3xX2exX1xXdxX3xX17xX6xX1fxX35xX3xX5xX38xX2cxX3xX3bxX18xX3dxX1fxX3xX40xX3xX42xX43xX4xX3xXcxX1xX48xXaxX3xXf5xXdxX5cxXexX1xX9xXaxXfcxX2xXbfxXaxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX9xXaxX10bxX2xX10dxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX6xXbxXexXdxX61xX1fxXaxX12xXe6xb0f1xX3xXexX1x7075xX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX25xX26xX27xX3xX1xXdxX2bxX2cxX3xX1fxXbbxX1fxX35xX3xXbfxX3xX2exX35xX71xX3xX5cxX38xXdxX3xX2xX71xX151xX2cxXc3xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX61xX5cxX7axXaxX12xX7exX38xX61xX3xX4xX1xXdx787bxX26xX3xX25xX26xX6xX3xX88xX2xXbfxX4axXfcxX99xX71xX3xX2exX1xXdxX3xX17xX6xX1fxX35xX3xX5xX38xX2cxX3xX3bxX18xX3dxX1fxX71xX3xX73xX1fxX35xX3xX77xX35xX26xX7axX7bxX1fxX3xX7exXdxX2bxXexX3xX83xX26xX85xX1fxX3xX88xXexX1xX73xX1fxX3xX13x529exX1fxX1xX3xXcxX85xX1fxX71xX3xX100x82c5xX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX13xX251xX1fxX1xX3xXcxX1xd7e4xX1fxX1xX71xX3xX42xX43xX4xX3xXcxX1xX48xX99xX3xX17xX25bxX3xX9bxX14xXexX3xX17xX18xX19xX4xX3xX4xX61xX1fxX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX17xX22xXexX3xX1fxXbbxX1fxX35xX3xXbfxX2exX35xX71xX3xX5cxX38xXdxX3xX2xX71xX151xX2cxX3xX4xceb1xX1fxX1xX3xX6xX61xX3xX4xX1cfxX3xXexX1dxX61xX1fxX35xX3xX3bxX18xX3dxX1fxXc3xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX61xX5cxX7axXaxX12x5003xX6xX26xX3xX2exX1xXdxX3xX1fxX1x5d4cxX1fxX3xX17xX18xX19xX4xX3xXexX1xX73xX1fxX35xX3xXexXdxX1fxX71xX3xXe6xX73xX1fxX35xX3xX6xX1fxX3xX100xX25bxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX13xX251xX1fxX1xX3xXcxX1xX26axX1fxX1xX3xX17xX25bxX3xX4xe412xX3xX4xX1cfxX1fxX3xX9bx4c67xX3xXexX1dx5386xX4xX3xXexXdxX2bxXbxX3xX100xX26x2d40xX1fxX35xX3xXexX2d9xX1fxX3xX1fxX1xX38xX3xX17xX1d3xX3xX3bxX2d9xX1fxX3xX17xX313xX1fxX35xX3xX3bxX38xX3xX35xXdxX6xX3xX17xX251xX1fxX1xX3xX73xX1fxX35xX3xX83xX26xX85xX1fxX3xX17xX25bxX3xX17xa0b5xX1fxX35xX3xX27xX3xX35xXdxX6xX61xX3xX1fxX313xXbxX3xX4xX1cfxX3xXexX1xX1d3xX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX17xX1d3xX3xXexX1xa287xX3xX3bxX213xX3xX2cxX73xXdxX3xXexX1dxX18xX3dxX1fxX35xX3xXexX317xX3xX1fxX1xXdx3781xX1fxXc3xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX61xX5cxX7axXaxX12xX0xXdxX2cxX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe6xX10xX1fxXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXf5xXdxX5cxXexX1xXfaxX3xXfcxX2xXbfxXbxX100xX101xX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexXfaxX3xX10bxX2xX10dxXbxX100xX101xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX4axX4axXdxXc3xX9bxX6xX61xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXc3xX3bxX1fxX4axX1fxX10xXf5xX7xX4axX12exX2xX12exX10bxX4axX140xX10dxX5cxX134xX2xX10dxX2xXbfxX10bxX151xXexX10bxXbfxXfcxX141xX12exX5xX10dxXc3xX159xXbxX35x9837xX1dxX9xX140xX151xX10bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX4xX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX17xX22xXexX3xX25xX26xX27xX3xX1xXdxX2bxX2cxX3xX2exX1xXdxX3xX17xX6xX1fxX35xX3xX5xX38xX2cxX3xX3bxX18xX3dxX1fxX3xX40xX3xX42xX43xX4xX3xXcxX1xX48xXaxX3xXf5xXdxX5cxXexX1xX9xXaxXfcxX2xXbfxXaxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX9xXaxX10bxX2xX10dxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX6xXbxXexXdxX61xX1fxXaxX12x6498xX1fxX35xX3xX77xX35xX26xX7axX7bxX1fxX3xX7exXdxX2bxXexX3xX83xX26xX85xX1fxX3xX9bxX38xX1fxX3xX35xXdxX6xX61xX3xX4xX1cfxX3xXexX1xX1d3xX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX4xX1xX61xX3xX5xX317xX4xX3xX5xX18xX19xX1fxX35xX3xX4xX1xX43xX4xX3xX1fxX1exX1fxX35xX3xX17xX1d3xX3xXexX1xX372xX3xX3bxX213xX3xX2cxX73xXdxX3xXexX1dxX18xX3dxX1fxX35xX3xXexX317xX3xX1fxX1xXdxX388xX1fxXc3xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX61xX5cxX7axXaxX12xX488xX1fxX35xX3xXcxX1xX1cfxXdxX3xXe6xX372xX1fxX1xX3xXcxX61xX38xX1fxX3xX145xX3xb666xX1xba0cxX3xaa51xXdxX1cfxX2cxX3xX17xX321xX4xX3xX7exX18xX3dxX1fxX3x7d2exX26xX321xX4xX3xX35xXdxX6xX3xX7exae76xX3xX524xX26xX6xX1fxX35xX3xX4xX1xX61xX3xX9bxXdxX2bxXexXfaxX3xXaxX2cfxX1cfxX1fxX35xX3xX1fxX6xX7axX3xX88xX2xXfcxX4axXfcxX99xX3xX17x9b9bxX1fxX3xX3bxX26axX3xX17xX25bxX3xXexX1dxX317xX4xX3xXexXdxX2bxXbxX3xX100xX26xX321xX1fxX35xX3xXexX1dx547bxX3xX7xX40xX3xXe6xX73xX1fxX35xX3xX6xX1fxX3xX100xX25bxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX13xX251xX1fxX1xX3xXcxX1xX26axX1fxX1xX3xX17xX1d3xX3xXbxX1xX321xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX5xX38xX2cxX3xXexX1xd4fdxX3xXexX56dxX4xX3xX35xXdxX6xX61xX3xX1fxX1xX2d9xX1fxX71xX3xX17xX352xX1fxX35xX3xXexX1xX3dxXdxX3xXexXdxX2bxX1fxX3xX1xX38xX1fxX1xX3xX2exXdxX1d3xX2cxX3xXexX1dxX6xX3xX7xX43xX4xX3xX2exX1x6273xX10xX3xX4xX1xX61xX3xX4xX1cfxX3xXexX1xX1d3xX3xXexX1dxX1exX1fxXc3xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX61xX5cxX7axXaxX12xXe6xX1cfxX3xXexX1xX1d3xX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX4xX514xX3xXexX388xX1fxX3xX2exX1xX61xX6xX3xX1xX48xX4xX3xX5xX38xX3xX512xX7axXexX1xX61xX1fxX3xX2cxX61xX5xX26xX1dxX26xXexX71xX3xXexX1xX26xX313xX4xX3xX1fxX1xX514xX2cxX3xX25xX26xX27xX3xX1xXdxX2bxX2cxXc3xX3x5e10xX22xXexX3xX2cxX6xX7axX71xX3xX25xX26xX6xX3xX2exXdxX1d3xX2cxX3xXexX1dxX6xX71xX3xX4xX1cfxX3xXexX1xX1d3xX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX17xX372xX2cxX3xX9bxX372xX61xX3xX4xX1cfxX4xX3xX4xX1x8a95xX3xX7xX321xX3xXexX1xX10xX61xX3xX7axX388xX26xX3xX4x7760xX26xX3xX17xX1d3xX3xX7xX321xX1fxX35xX3xXexX321xXexX3xXexX1dxX61xX1fxX35xX3xX2cxX73xXdxX3xXexX1dxX18xX3dxX1fxX35xX3xXexX317xX3xX1fxX1xXdxX388xX1fxXaxXc3xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX61xX5cxX7axXaxX12xXe6xX1cfxX4xX3xX17xX552xX1fxX3xX3bxX26axX3xX5xXdxX388xX1fxX3xX25xX26xX6xX1fxX3xX7x5352xX3xXexXdxX2bxX1fxX3xX1xX38xX1fxX1xX3xXexX1xX372xX3xX4xX1cfxX3xXexX1xX1d3xX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX3bxX38xX61xX3xX2exX1xX26xX3xX3bxX317xX4xX3xX1dxa0cdxX1fxX35xX3xX17xXbbxX4xX3xX5cxX56dxX1fxX35xX3xX40xX3xX7exX52exX3xX524xX26xX6xX1fxX35xXc3xX0xX4axXbxX12xX0xX5cxXdxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX1dxX10xX5xX6xXexX10xX5cxXaxX12xX0xX7xXexX1dxX61xX1fxX35xX12xXcxXdxX1fxX3xX5xXdxX388xX1fxX3xX25xX26xX6xX1fxXfaxX0xX4axX7xXexX1dxX61xX1fxX35xX12xX0xX26xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX145xXexX1xX26xX2cxX9bxX145xX6xX1fxX5cxX145xX7xX6xXbxX61xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7exX18xX3dxX1fxX3xX524xX26xX321xX4xX3xX35xXdxX6xX3xX7exX52exX3xX524xX26xX6xX1fxX35xX3xXexX1xX372xX3xX4xX1cfxX3xXexX1xX1d3xX3xX2exX1xX671xX3xX2cxXbbxXexX3xX17xX5d4xX3xX3bxX38xX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX17xX22xXexX3xX3bxX213xX3xX2cxX73xXdxX3xXexX1dxX18xX3dxX1fxX35xX3xXexX317xX3xX1fxX1xXdxX388xX1fxXaxX3xX1xX1dxX10x652bxX9xXaxX4axX100xX6xX145xX1xX61xXdxX4axX3bxX26xX61xX1fxX145xX25xX26xX61xX4xX145xX35xXdxX6xX145xX3bxX26xX145xX25xX26xX6xX1fxX35xX145xXexX1xX6xX145xX4xX6xX145xXexX1xX10xX145xX2exX1xXdxX145xX2cxX6xXexX145xX5cxX61xX145xX3bxX6xX145xXexX1dxX6xX1fxX145xX5cxX6xXexX145xX3bxX10xX145xX2cxX61xXdxX145xXexX1dxX26xX61xX1fxX35xX145xXexX26xX145xX1fxX1xXdxX10xX1fxX4axX12exX10dxX151xX134xXfcxXfcxXc3xX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX35xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX4axX2cxX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX12exX10dxX4axX1fxX10xXf5xX7xX4axX12exX2xX10dxX140xX4axX2xX10dxX140xX5cxX12exX2xX134xX10dxX12exX134xX141xXexX140xXbfxX141xX10bxX2xX5xX10dxXc3xX159xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX4xX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX17xX22xXexX3xX25xX26xX27xX3xX1xXdxX2bxX2cxX3xX2exX1xXdxX3xX17xX6xX1fxX35xX3xX5xX38xX2cxX3xX3bxX18xX3dxX1fxX3xX40xX3xX42xX43xX4xX3xXcxX1xX48xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX3bxX12xX0xX7xXexX1dxX61xX1fxX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7exX18xX3dxX1fxX3xX524xX26xX321xX4xX3xX35xXdxX6xX3xX7exX52exX3xX524xX26xX6xX1fxX35xX3xXexX1xX372xX3xX4xX1cfxX3xXexX1xX1d3xX3xX2exX1xX671xX3xX2cxXbbxXexX3xX17xX5d4xX3xX3bxX38xX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX17xX22xXexX3xX3bxX213xX3xX2cxX73xXdxX3xXexX1dxX18xX3dxX1fxX35xX3xXexX317xX3xX1fxX1xXdxX388xX1fxXaxX3xX1xX1dxX10xX7d2xX9xXaxX4axX100xX6xX145xX1xX61xXdxX4axX3bxX26xX61xX1fxX145xX25xX26xX61xX4xX145xX35xXdxX6xX145xX3bxX26xX145xX25xX26xX6xX1fxX35xX145xXexX1xX6xX145xX4xX6xX145xXexX1xX10xX145xX2exX1xXdxX145xX2cxX6xXexX145xX5cxX61xX145xX3bxX6xX145xXexX1dxX6xX1fxX145xX5cxX6xXexX145xX3bxX10xX145xX2cxX61xXdxX145xXexX1dxX26xX61xX1fxX35xX145xXexX26xX145xX1fxX1xXdxX10xX1fxX4axX12exX10dxX151xX134xXfcxXfcxXc3xX1xXexX2cxXaxX12xX7exX18xX3dxX1fxX3xX524xX26xX321xX4xX3xX35xXdxX6xX3xX7exX52exX3xX524xX26xX6xX1fxX35xX3xXexX1xX372xX3xX4xX1cfxX3xXexX1xX1d3xX3xX2exX1xX671xX3xX2cxXbbxXexX3xX17xX5d4xX3xX3bxX38xX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX17xX22xXexX3xX3bxX213xX3xX2cxX73xXdxX3xXexX1dxX18xX3dxX1fxX35xX3xXexX317xX3xX1fxX1xXdxX388xX1fxX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX1dxX61xX1fxX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xXe6xX1cfxX4xX3xX4xX1cfxX3xXexX1xX1d3xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX7exX18xX3dxX1fxX3xX524xX26xX321xX4xX3xX35xXdxX6xX3xX7exX52exX3xX524xX26xX6xX1fxX35xX3xX88xX59xX38xX3xXcxX96xX1fxX1xX99xX3xXexX1xX372xX3xX3bxX213xX3xX2cxX73xXdxX3xXexX1dxX18xX3dxX1fxX35xX3xXexX317xX3xX1fxX1xXdxX388xX1fxX3xX17xX19xXexX3xX1fxX38xX7axX3xX17xX213xX26xX3xXexX1xX26xX313xX4xX3xX1fxX1xX514xX2cxX3xa64fxXa55xX13xX71xX3xX1fxX1xX514xX2cxX3xX1fxX35xX26xX7axX3xX4xX22xXbxX3xX25xX26xX27xX3xX1xXdxX2bxX2cxXc3xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX3bxX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7exX18xX3dxX1fxX3xX524xX26xX321xX4xX3xX35xXdxX6xX3xX7exX52exX3xX524xX26xX6xX1fxX35xX3xXexX1xX372xX3xX12exX3xX4xX1cfxX3xXexX1xX1d3xX3xX2exX1xX671xX3xX3bxX213xX3xX2cxX73xXdxX3xXexX1dxX18xX3dxX1fxX35xX3xXexX317xX3xX1fxX1xXdxX388xX1fxXaxX3xX1xX1dxX10xX7d2xX9xXaxX4axX100xX6xX145xX1xX61xXdxX4axX3bxX26xX61xX1fxX145xX25xX26xX61xX4xX145xX35xXdxX6xX145xX3bxX26xX145xX25xX26xX6xX1fxX35xX145xXexX1xX6xX145xX12exX145xX4xX6xX145xXexX1xX10xX145xX2exX1xXdxX145xX3bxX10xX145xX2cxX61xXdxX145xXexX1dxX26xX61xX1fxX35xX145xXexX26xX145xX1fxX1xXdxX10xX1fxX4axX12exX10dxXfcxXbfxX2xX12exXc3xX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX35xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX4axX2cxX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX12exX10dxX4axX1fxX10xXf5xX7xX4axX12exX2xX10dxXbfxX4axX2xX10bxX141xX5cxXbfxX2xX141xX10bxX12exX10dxXfcxXexX2xX134xX134xXfcxX134xX5xX10dxXc3xX159xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX4xX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX17xX22xXexX3xX25xX26xX27xX3xX1xXdxX2bxX2cxX3xX2exX1xXdxX3xX17xX6xX1fxX35xX3xX5xX38xX2cxX3xX3bxX18xX3dxX1fxX3xX40xX3xX42xX43xX4xX3xXcxX1xX48xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX3bxX12xX0xX7xXexX1dxX61xX1fxX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7exX18xX3dxX1fxX3xX524xX26xX321xX4xX3xX35xXdxX6xX3xX7exX52exX3xX524xX26xX6xX1fxX35xX3xXexX1xX372xX3xX12exX3xX4xX1cfxX3xXexX1xX1d3xX3xX2exX1xX671xX3xX3bxX213xX3xX2cxX73xXdxX3xXexX1dxX18xX3dxX1fxX35xX3xXexX317xX3xX1fxX1xXdxX388xX1fxXaxX3xX1xX1dxX10xX7d2xX9xXaxX4axX100xX6xX145xX1xX61xXdxX4axX3bxX26xX61xX1fxX145xX25xX26xX61xX4xX145xX35xXdxX6xX145xX3bxX26xX145xX25xX26xX6xX1fxX35xX145xXexX1xX6xX145xX12exX145xX4xX6xX145xXexX1xX10xX145xX2exX1xXdxX145xX3bxX10xX145xX2cxX61xXdxX145xXexX1dxX26xX61xX1fxX35xX145xXexX26xX145xX1fxX1xXdxX10xX1fxX4axX12exX10dxXfcxXbfxX2xX12exXc3xX1xXexX2cxXaxX12xX7exX18xX3dxX1fxX3xX524xX26xX321xX4xX3xX35xXdxX6xX3xX7exX52exX3xX524xX26xX6xX1fxX35xX3xXexX1xX372xX3xX12exX3xX4xX1cfxX3xXexX1xX1d3xX3xX2exX1xX671xX3xX3bxX213xX3xX2cxX73xXdxX3xXexX1dxX18xX3dxX1fxX35xX3xXexX317xX3xX1fxX1xXdxX388xX1fxX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX1dxX61xX1fxX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xX7exX18xX3dxX1fxX3xX524xX26xX321xX4xX3xX35xXdxX6xX3xX7exX52exX3xX524xX26xX6xX1fxX35xX3xX88xX59xX38xX3xXcxX96xX1fxX1xX99xX3xX3bxX6fexX6xX3xXexX1xX372xX3xX12exX3xX4xX1cfxX3xXexX1xX1d3xX3xX17xX313xX1fxX35xX3xX3bxX2d9xXexX3xX1xX61xX6xX1fxX35xX3xX5cxX25bxX3xXexX1xX26xX313xX4xX3xX1fxX1xX514xX2cxX3xXa55xXa55xX13xX3xX3bxX213xX3xX2cxX73xXdxX3xXexX1dxX18xX3dxX1fxX35xX3xXexX317xX3xX1fxX1xXdxX388xX1fxXc3xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX3bxX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX372xX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX35xX22xX2cxX3xX25xX26xX27xX3xX1xXdxX2bxX2cxX3xX1fxXbbxX1fxX35xX3xX134xXbfxX3xX2exX35xX3xX3bxX213xX3xX2cxX73xXdxX3xXexX1dxX18xX3dxX1fxX35xX3xXexX317xX3xX1fxX1xXdxX388xX1fxXaxX3xX1xX1dxX10xX7d2xX9xXaxX4axX100xX6xX145xX1xX61xXdxX4axXexX1xX6xX145xXexX1dxX6xX1fxX145xX35xX6xX2cxX145xX25xX26xX7axX145xX1xXdxX10xX2cxX145xX1fxX6xX1fxX35xX145xX134xXbfxX145xX2exX35xX145xX3bxX10xX145xX2cxX61xXdxX145xXexX1dxX26xX61xX1fxX35xX145xXexX26xX145xX1fxX1xXdxX10xX1fxX4axX12exX10dxX12exX12exX141xXbfxXc3xX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX35xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX4axX2cxX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX12exX10dxX4axX1fxX10xXf5xX7xX4axX12exX10dxX10bxXfcxX4axX140xX10dxX5cxX10bxX2xX10dxX134xX141xX134xX10bxXexX134xX10bxX141xX10dxX134xX5xX10dxXc3xX159xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX4xX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX17xX22xXexX3xX25xX26xX27xX3xX1xXdxX2bxX2cxX3xX2exX1xXdxX3xX17xX6xX1fxX35xX3xX5xX38xX2cxX3xX3bxX18xX3dxX1fxX3xX40xX3xX42xX43xX4xX3xXcxX1xX48xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX3bxX12xX0xX7xXexX1dxX61xX1fxX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX372xX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX35xX22xX2cxX3xX25xX26xX27xX3xX1xXdxX2bxX2cxX3xX1fxXbbxX1fxX35xX3xX134xXbfxX3xX2exX35xX3xX3bxX213xX3xX2cxX73xXdxX3xXexX1dxX18xX3dxX1fxX35xX3xXexX317xX3xX1fxX1xXdxX388xX1fxXaxX3xX1xX1dxX10xX7d2xX9xXaxX4axX100xX6xX145xX1xX61xXdxX4axXexX1xX6xX145xXexX1dxX6xX1fxX145xX35xX6xX2cxX145xX25xX26xX7axX145xX1xXdxX10xX2cxX145xX1fxX6xX1fxX35xX145xX134xXbfxX145xX2exX35xX145xX3bxX10xX145xX2cxX61xXdxX145xXexX1dxX26xX61xX1fxX35xX145xXexX26xX145xX1fxX1xXdxX10xX1fxX4axX12exX10dxX12exX12exX141xXbfxXc3xX1xXexX2cxXaxX12xXcxX1xX372xX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX35xX22xX2cxX3xX25xX26xX27xX3xX1xXdxX2bxX2cxX3xX1fxXbbxX1fxX35xX3xX134xXbfxX3xX2exX35xX3xX3bxX213xX3xX2cxX73xXdxX3xXexX1dxX18xX3dxX1fxX35xX3xXexX317xX3xX1fxX1xXdxX388xX1fxX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX1dxX61xX1fxX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xXcxX1dxX61xX1fxX35xX3xX5xX66xX4xX3xX17xXdxX3xX5xX38xX2cxX3xX17xX352xX1fxX35xX71xX3xX6xX1fxX1xX3xX512xX1xX2a5xX2cxX3xX7exX1exX1fxX3xXcxX251xX1fxX1xX71xX3xXexX1xX73xX1fxX3xX13xX251xX1fxX1xX3xXcxX1xX26axX1fxX1xX71xX3xX100xX25bxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX13xX251xX1fxX1xX3xXcxX1xX26axX1fxX1xX71xX3xX42xX43xX4xX3xXcxX1xX48xX3xX88xX59xX38xX3xXcxX96xX1fxX1xX99xX3xX9bxX14xXexX3xX17xX18xX19xX4xX3xX4xX61xX1fxX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX35xX22xX2cxX3xX25xX26xX27xX3xX1xXdxX2bxX2cxX3xX5cxX38xXdxX3xX134xX71xXbfxX2cxX3xX1fxXbbxX1fxX35xX3xX134xXbfxX3xX2exX35xXc3xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX3bxX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX4axX26xX5xX12xX0xX5cxXdxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1dxXaxX12xX0xX4axX5cxXdxX3bxX12xX0xX4axX5cxXdxX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4ceexX26xXexX1xX61xX1dxXaxX12xX42xX43xX4xX3xX512xX1xX66xX0xX4axXbxX12
Đức Phú