Tàu lượn siêu tốc ngoạn mục như phim ở Thượng Hải
Đến công viên Disneyland Thượng Hải, Trung Quốc, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm tàu lượn siêu tốc TRON với thiết kế như trong phim viễn tưởng.
d606x17c00x10b91x1793ax10bc1x10649x13298x16d47xfd73xX7x1222cx14695xf4a6x10196xe1adx12532xX5xe847xXax12eacxXcx10f31x13b02xX3xX5x11097x16c4ex164e3xX3xX7xXdx120e6xX15xX3xXex1491axX4xX3xX1ax11af6x11929x10591xX1axX3xdd8ex16b36xX4xX3xX1axX1xX18xX3xXbxX1xXdxX2bxX3x174c2xX3xXcxX1xX18xX19xX1axX26xX3x11e7cx180a1xXdxX0x129aaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX10xX6x13a68xXaxX12x182e8x17670xX1axX3xX4x16d62xX1axX26xX3x16efdxXdxX1exX1axX3xded4xXdxX7xX1axX10x14ef0xX5xX6xX1axX57xX3xXcxX1xX18xX19xX1axX26xX3xX41xX42xXdx10bf0xX3xXcxfb9axX15xX1axX26xX3xdb80xX15xX22xX4xX7dxX3xX57xX15xX3x15f89xX1x16abcxX4xX1xX3xX7xf4c9xX3xX4x120a3xX3xX4x105f2xX3xX1x13565xXdxX3xXexX80xX42xXdxX3xX1axX26xX1xXdx13a0fxX2bxX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX19xX1axX3xX7xXdxX1exX15xX3xXexX22xX4xX3xXcx10718x16f55x15e6fxX3xX63xd796xXdxX3xXexX1xXdxX5bxXexX3xX8exX5bxX3xX1axX1xX18xX3xXexX80xX27xX1axX26xX3xXbxX1xXdxX2bxX3xX63xXdx11262xX1axX3xXexX18xX38xX1axX26x13191xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14494xX10xX1axXexX10xX80xXaxX12xX0xXdxX2bxX26xX3xX7xX80xX4xX9xXaxX45xX6xXbxXbxX7xX45xX27xXbxX10xX1axX45xX2bxX10xX57xXdxX6xX45xXexX1xX15xX2bxf1f2x12acexXbxX9xX1axX10x16e30xX7xX45xX2xf796x11f96x11326xX45xX2xfe52xX12dxX57x12424xX2xX12dxX130x13a0dx1057cx14f22xXexX137xX12dxX12cxX130xX5xX12bxXeax140ffxXbxX26xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2bxX4xX10xe186xX27xX121xX142xX10xX4xXexX3xX57xX26xX2bxX10xX57xXdxX6xX3xX63xXdxX57xX10xX27xX3xX2bxXbxX12cxXaxX3xX57xX6xXexX6xX151xXexX6dxXbxX10xX9xXaxX63xXdxX57xX10xX27xX45xX2bxXbxX12cxXaxX3xX57xX6xXexX6xX151xX10xX1axX4xX27xX57xX10xX9xXaxXfaxX5xX26xX1axXbx116f3xX8exX80x15cf8xX6x11d5dxXc2xX57xX199x15e8fxX12cxX12bxX197xX85xX139xXcxX142x150f9xea4bx10a34xX1ax1154fxX41xX27xX15xX121xX1a6xX199xX41xX12bxX26xX1a6xXc1xe6c4xXc1xX27xX142xd645xX1b5xX6x1330fxX27xXc0xX121xXc1xX1a6xX45xX194xX12bxX2bxX1a5xX12bxX6dxdbebx10d15xX12bxXc1xX12bxX1caxX45xe97exX137xX197xX1c9xX19dxX1a7xdf90xX2bx17a99xX197xX1b9x17251xX12bxe054xX2bxX121x12acdxX1d8x1650fxX45xX8exX138xX1a6xX80x10083xX12bxXexXdxX63xX133xX8exX1a7xX68xX1axX127xX12dxX80xX68xX6dxX142xX85xX194xX1b9xX127xX1d0xX138xX68xXaxX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX10xX1axXexX10xX80xXaxX12xX0xXdxX2bxX26xX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX127xXdxX57xXexX1x13e53xX133xX12cxX130xXbxX1bcxfe6exX1xX10xXdxX26xX1xXexX22axX12cxX137xX12bxXbxX1bcxXaxX3xX7xX80xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX22axX45xX45xXdxXeaxX121xX6xX27xX1xX6xXexXdxX1axX1xXeaxX63xX1axX45xX1axX10xX127xX7xX45xX2xX12bxX12cxX12dxX45xX12bxX12bxX57xX133xX2xX12dxX12dxX139xX2xX12cxXexX12bxX138xX12bxX139xX5xX130xXeaxX142xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX6xX15xX3xX5xX15xX27xX1axX3xX7xXdxX10xX15xX3xXexX27xX4xX3xX1axX26xX27xX6xX1axX3xX2bxX15xX4xX3xX1axX1xX15xX3xXbxX1xXdxX2bxX3xX27xX3xXexX1xX15xX27xX1axX26xX3xX1xX6xXdxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xXexX1xX15xX2bxX121xX3xX57xX1xXdxX57xX10xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e0xX27xX15xX80xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX27xX3xX1a7xX1axX7xXdxX57xX10xX80xX45x16f65xXdxX1axX26xX0xX45xXbxX12