Thuế nhập khẩu tăng hàng nghìn USD, xe cũ “”khó đường về“”
Cùng với việc áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với linh kiện ôtô nhập khẩu, từ ngày 1/1/2018, mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp áp dụng với ôtô cũ nhập khẩu sẽ tăng thêm hàng nghìn USD khiến cho xe cũ khó đường về Việt Nam.
8922xd343xf6c1xf929x10a91x10bd3xbb30xe99fx11555x8980xe8c7xf050xe1c1xe197xab88xacbaxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax10860xf178xdbc3xXexX0x8a18xXaxX17xX18xX19xXexX0xc95ex998axX19xbcb7xXexX0xXax12303xX9xdd23xXdxX18xacbdxX2fxdd18x11d26xfe28xX5xc4a9xXbxXdxX17xX32xXexX5xXax10346xbd98xX9x950dxXaxbaa0xX33xX9xb078xXax9913xX3dxX9xXbxf4c9xX40x10494xX9xXax10166xX40xX4dxX9xX40xX4dxXaxacbcxX40xX9xe2e9xb779xX2xa4dcxX9xc1daxX17xX9xX2cxc809xX9xX32xX32xX45xXaxfb11xX9xdf4dxd6a8xc4cbxX40xX4dxX9x8bd6xd5c9xX32xX32xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xff42xX17xX18xX19xX32xXexX4xf927xX40xX4dxX9xX71xd65axX35xX9xX71xX35x975dxX2cxX9xe0a1xX33xX9xX19x11e52xX40xX4dxX9xXbxXaxX3dxX3exX9xX40xXaxX42xX33xX9xX45xXaxX47xX3dxX9xX6cxX3dxX9xX6bxc3c0xX35xX9xfc49xeea4xX9xX6bxf60cxX35xX9xX71xX91xX35xX9xXdxX35xX40xXaxX9xX45xX35xX96xX40xX9xf72bxXbxXccxX9xX40xXaxX42xX33xX9xX45xXaxX47xX3dxX5dxX9xXbxf371xX9xX40xX4dxX50xX26xX9xX2axX1cxX2axX1cx11443xXb7xX2ax8f96xX5dxX9xXcxea5fxX2cxX9xXbxXaxX3dxX3exX9xXbxX3dxX26xX96xXbxX9xX6bxXbbxX35xX5dxX9xXbxXaxX3dxX3exX9xXax10ef1xX40xX9xXaxdb7axX33xX9xX99xX33xX9xX19xX9dxX40xX4dxX9xX71xX91xX35xX9xXccxXbxXccxX9xX2cxX63xX9xX40xXaxX42xX33xX9xX45xXaxX47xX3dxX9xX2fx935cxX9xXbxX4bxX40xX4dxX9xXbxXax1104cxXcxX9xXaxX50xX40xX4dxX9xX40xX4dxXaxX57xX40xX9xX5axX5bxX2xX9xX45xXaxX35xX3exX40xX9xX2cxXaxX24xX9xX5fxX17xX9xX2cxX63xX9xX45xXaxX69xX9xX6bxX6cxX6dxX40xX4dxX9xX71xX72xX9xd5a8xX35xX96xXbxX9xbd3bxX18xXcx8c5axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xddbfxX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xXax10fecxX17xf2f2xX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxd709xX1cxX1cxX35xXcxX4dxX16cxX71xX35xX17xXbxX40xX18xXcxX33xXdxX3dxX2fxX16cxX71xX40xX1cxXbxfd7bxX1a7xXb7xX1cxX5axX33xXdxX24xX18xX19xX17xX19xX1cxX33xX2cxX188xX24xX1cxXe7xXb7xX2axf55bxd040xX2axX2axX1bdx9fffxXb7xX1cxXbxXbxX5fxX71xX40xX1bdxX1c1xXb7xX2axX2axX1bdxX40xXaxX18xX33xX1bdxX45xXaxX18xX3dxX1bdxX5fxX17xX16cx92c6xX33xX4dxX32xXexX0xX35xXcxX4dxX9xX2fxX186xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX190xX1cxX1cxX35xX16cxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX16cxX71xX40xX1cxX40xX17xff99xX2fxX1cxX2axX1bcx103c0xXeaxX1cxX2axXb7xXe7xX19xX208xX2axX1c1xX2axX2axX208xe012xXbxX1bcxX208xX2axX2axXdxXb7xX16cxX1dcxX33xX4dxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX3dxX17xX9xX40xXaxX18xX33xX9xX45xXaxX18xX3dxX9xXbxX18xX40xX4dxX9xXaxX18xX40xX4dxX9xX40xX4dxXaxX35xX40xX9xX3dxX2fxX19xX9xX5fxX17xX9xX2cxX3dxX9xX45xXaxX24xX9xX19xX3dxX24xX40xX4dxX9xX71xX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xXex10450xX40xXaxX9xX2cxXaxf05axX9xX2cxX69xX9xXbxd93bxX40xXaxX9xXcxX35xX40xXaxX9xXaxf43cxX18xX16cxX9x9102xX27dxX40xXaxX190xX9xX5xXaxX3exX9x10229xX40xXaxX1cxX5xX5xcc3axX164xX169x11a2cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17cxX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX186xX24xX40xX4dxXexX169xXaxX35xX72xX3dxX9xX6bxX35xX72xX3dxX9xX45xX35xX96xX40xX9xX45xX35xX40xXaxX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xXcxX91xX35xX0xX1cxX2fxXbxX186xX24xX40xX4dxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17cxX24xX19xX26xX32xXexX4xX9dxX9xXbxXaxec69xX5dxX9xX4xXaxX289xX40xXaxX9xX33xXaxe5aexX9xX71xXdcxX18xX9xX23xX18xX40xX9xXaxX50xX40xXaxX9xX169xX4dxXaxeb1axX9xX6bxX326xX40xXaxX9xX2axXe7xX215xX1cxXe7xXb7xX2axX1bcxX1cxX169xbde9x11165xX4xX7xX9xX2fx11ed6xX18xX9xX6bxfd2dxX35xX5dxX9xX23xX341xX9xX2fxX3dxX40xX4dxX9xXcxb0bbxXbxX9xX2fxXbbxX9xX6bxX35xX72xX3dxX9xX2cxX314xX18xX9xX169xX4dxXaxX326xX9xX6bxX326xX40xXaxX9xX2axXe7xXe7xX1cxXe7xXb7xX2axX1a7xX1cxX169xX337xX338xX4xX7xX9xX71xX72xX9xX23xX35xX309xX3dxX9xXbxXaxX3dxX3exX9xX5fxX3dxb0b5xXbxX9xX45xXaxX47xX3dxX5dxX9xXbxXaxX3dxX3exX9xX40xXaxX42xX33xX9xX45xXaxX47xX3dxX9xX6cxX3dxX9xX6bxXb4xX35xX5dxX9xX19xX18xX40xXaxX9xXcxX9dxX2cxX9xXaxX50xX40xX4dxX9xXaxX69xX18xX9xX71xX50xX9xXcxXeexX2cxX9xXbxXaxX3dxX3exX9xXbxX3dxX26xX96xXbxX9xX6bxXbbxX35xX5dxX9xXbxXaxX3dxX3exX9xXaxX107xX40xX9xXaxX10bxX33xX16cxX9xX5xX186xX24xX40xX4dxX9xX6bxX69xX5dxX9xX337xX35xX72xX3dxX9xX1bcxX9xX2cxX314xX18xX9xX169xX4dxXaxX326xX9xX6bxX326xX40xXaxX9xX6bxX72xX9xX2cxX42xX33xX9xX6bxX3exX40xX9xXbxXaxX3dxX3exX9xX40xXaxX42xX33xX9xX45xXaxX47xX3dxX9xX6bxXbbxX35xX9xX71xX91xX35xX9xXcxda0axXbxX9xXaxX50xX40xX4dxX9xX5fxX17xX9xXccxXbxXccxX9xX6bxXb4xX9x10446xX3dxX18xX9xX2fxX33dxX9xX19xX9dxX40xX4dxX9xX71xX50xX9xX23xe2f6xXbxX9xX6bx112b1xX3dxX9xX2cxX69xX9xXaxX35xX96xX3dxX9xXdx8c56xX2cxX9xXbxXdcxX9xX40xX4dxX50xX26xX9xX2axX1cxX2axX1cxXe7xXb7xX2axXeaxX16cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17cxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX6bxX69xX5dxX9xX5fxX17xX9xXccxXbxXccxX9xX2cxXax11a55xX9xX40xX4dxX6cxX6dxX35xX9xXbxXdcxX9xd4bbxX9xX2cxXaxX107xX9xX40xX4dxfdf6xX35xX9xXbxX186xX48bxX9xX5fxX3dxXbbxX40xX4dxX9xX297xX45xX309xX9xX2cxd4edxX9xXdxX99xX35xX9xX5fxX17xX2aaxX9xX2cxX69xX9xX19xX3dxX40xX4dxX9xXbxX289xX2cxXaxX9xX5fxX35xXdxX18xX40xXaxX9xX45xXaxXccxX40xX4dxX9xX430xX3dxX99xX9xX2axX16cxXb7xda3axX9xXbxXaxX3dxX34exX2cxX9xX40xXaxX69xXcxX9xXaxX50xX40xX4dxX9xXeaxX1bcxX16cxXb7xX1c1xX9xX99xX33xX9xX19xX9dxX40xX4dxX9xXcxXeexX2cxX9xXbxXaxX3dxX3exX9xXbxX3dxX26xX96xXbxX9xX6bxXbbxX35xX9xX430xX3dxX26xX9xX6bxX326xX40xXaxX9xXbxa724xX35xX9xX7xXaxX9dxX9xXdxX9dxX2cxX9x11532xX523xX523xX9xX23xX18xX40xX9xXaxX50xX40xXaxX9xX45x1025fxXcxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX169xX4dxXaxX326xX9xX6bxX326xX40xXaxX9xX40xX50xX26xX9xX2fxX12cxX9xX99xX33xX9xX19xX9dxX40xX4dxX9xXcxXeexX2cxX9xXbxXaxX3dxX3exX9xXbxX3dxX26xX96xXbxX9xX6bxXbbxX35xX9xX48bxX9xXcxXeexX2cxX9xX2axXb7xX16cxXb7xXb7xXb7xX9xX5axX5bxX2xX1cxX5fxX17xX16cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17cxX24xX19xX26xX32xXexX169xXaxX6cxX9xX71xX42xX26xX5dxX9xXcxXeexX2cxX9xXbxXaxX3dxX3exX9xX40xXaxX42xX33xX9xX45xXaxX47xX3dxX9xXaxX35xX96xX40xX9xX40xX18xX26xX9xX71xX91xX35xX9xX19x10a29xX40xX4dxX9xX5fxX17xX9xX19xX6cxX91xX35xX9xX2axX16cxXb7xX4dbxX9xXdxX50xX9xX215xX16cxXb7xXb7xXb7xX9xX5axX5bxX2xX1cxX5fxX17xX5dxX9xXbxXdcxX9xX40xX4dxX50xX26xX9xX2axX1cxX2axX1cxXe7xXb7xX2axXeaxX9xX4dxX35xX99xX9xX2cxX99xX2cxX9xX19xX5b8xX40xX4dxX9xX5fxX17xX9xX2cx93d8xX9xX40xXax95b7xX9xXbxX186xX18xX40xX4dxX9xX23xX326xX9xX6bxX34exX40xX4dxX9xX2cx8f71xX9xX40xX50xX26xX9xX45xXaxX35xX9xX40xXaxX42xX33xX9xX71xX72xX9xX164xX35xX96xXbxX9xX169xX18xXcxX9xX2fxX12cxX9xXbxX4bxX40xX4dxX9xX4dxX385xX33xX9xX6bxXccxX35xX9xX2fxX24xX9xX71xX91xX35xX9xXbxXaxX6dxX35xX9xX6bxX35xX309xXcxX9xXaxX35xX96xX40xX9xXbxX518xX35xX16cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17cxX24xX19xX26xX32xXexX164xX91xX35xX9xX5fxX17xX9xXccxXbxXccxX9xX2cxXaxX48bxX9xX40xX4dxX6cxX6dxX35xX9xXbxXdcxX9xX496xX9xX2cxXaxX107xX9xX40xX4dxX49exX35xX9xXbxX186xX48bxX9xX5fxX3dxXbbxX40xX4dxX9xX297xX45xX309xX9xX2cxX4b0xX9xXdxX99xX35xX9xX5fxX17xX2aaxX9xX2cxX69xX9xX19xX3dxX40xX4dxX9xXbxX289xX2cxXaxX9xX5fxX35xXdxX18xX40xXaxX9xXbxX186xX135xX40xX9xX2axX16cxXb7xX4dbxX9xX6bxX3exX40xX9xX19xX6cxX91xX35xX9xXe7xX16cxX215xX4dbxX5dxX9xXcxXeexX2cxX9xXbxX289xX40xXaxX9xXbxXaxX3dxX3exX9xXaxX107xX40xX9xXaxX10bxX33xX9xX6bxX6cxX10bxX2cxX9xXbxX289xX40xXaxX9xX2cxX4b0xX9xX4dxX35xX99xX9xXbxX289xX40xXaxX9xXbxXaxX3dxX3exX9xX2cxX314xX18xX9xXccxXbxXccxX9xX6bxXb4xX9xX430xX3dxX18xX9xX2fxX33dxX9xX19xX9dxX40xX4dxX9xX40xXax10739xX40xX9xXcxXeexX2cxX9xX99xX33xX9xXbxXaxX3dxX3exX9xXbxXdcxX9xX2axX215xXb7xX338xXe7xXb7xXb7xXb8xX9xX71xX50xX9xX2cxX34exX40xX4dxX9xXbxXaxX135xXcxX9xX2axXb7xX16cxXb7xXb7xXb7xX9xX5axX5bxX2xX1cxX5fxX17xX16cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17cxX24xX19xX26xX32xXexX4xX99xX2cxX9xX5fxX17xX9xX2cxX69xX9xX19xX3dxX40xX4dxX9xXbxX289xX2cxXaxX9xX5fxX35xXdxX18xX40xXaxX9xXbxXdcxX9xXe7xX16cxX215xX4dbxX9xXbxX186xX48bxX9xXdxX135xX40xX9xX99xX33xX9xX19xX9dxX40xX4dxX9xXcxXeexX2cxX9xXbxXaxX3dxX3exX9xXaxX107xX40xX9xXaxX10bxX33xX9xX6bxX6cxX10bxX2cxX9xXbxX289xX40xXaxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX4dxX35xX99xX9xXbxX289xX40xXaxX9xXbxXaxX3dxX3exX9xX5fxX17xX9xXccxXbxXccxX9xX430xX3dxX18xX9xX2fxX33dxX9xX19xX9dxX40xX4dxX9xX40xXaxX71exX40xX9xX71xX91xX35xX9xXbxXaxX3dxX3exX9xX2fxX3dxX385xXbxX9xXbxXdcxX9xX2axX215xXb7xX338xXe7xXb7xXb7xXb8xX5dxX9xX2cxX34exX40xX4dxX9xXbxXaxX135xXcxX9xX2fxXbbxX9xXbxX35xX72xX40xX9xX2axX215xX16cxXb7xXb7xXb7xX9xX5axX5bxX2xX1cxX5fxX17xX16cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17cxX24xX19xX26xX32xXexX164xX91xX35xX9xX5fxX17xX9xXccxXbxXccxX9xX2cxXaxX48bxX9xX40xX4dxX6cxX6dxX35xX9xXbxXdcxX9xX2axX1a7xX9xX2cxXaxX107xX9xX40xX4dxX49exX35xX9xXbxX186xX48bxX9xXdxX135xX40xX9xX297xX45xX309xX9xX2cxX4b0xX9xXdxX99xX35xX9xX5fxX17xX2aaxX9xXbxXaxX3dxX34exX2cxX9xX40xXaxX69xXcxX9xXaxX50xX40xX4dxX9xXeaxX1bcxX16cxXb7xXe7xX9xX71xX50xX9xX5fxX17xX9xX2cxX69xX9xX6bxX34exX40xX4dxX9xX2cxX611xX9xX19xX8cxX40xX4dxX9xX6bxX309xX9xX2cxXaxX48bxX9xXaxX50xX40xX4dxX9xXaxX69xX18xX9xX2cxX69xX9xX45xXaxXbbxX35xX9xXdxX6cxX10bxX40xX4dxX9xXbxX24xX50xX40xX9xX23xX34exX9xXbxXaxX17xX24xX9xXbxXaxX35xX3exXbxX9xX45xX3exX9xX45xXaxXccxX40xX4dxX9xX430xX3dxX99xX9xX215xX9xXbxX385xX40xX5dxX9xXbxXaxX3dxX34exX2cxX9xX40xXaxX69xXcxX9xXaxX50xX40xX4dxX9xXeaxX1bcxX16cxXb7xX208xX9xX297xXbxX186xXdcxX9xXccxXbxXccxX9xX6bxXccxX40xX4dxX9xXdxX518xX40xXaxX5dxX9xXccxXbxXccxX9xXbxXaxX3dxX9xX4dxX24xXcxX9xX33xXaxX3exX9xXbxXaxX4b0xX35xX9xX2cxX69xX9xX23xX34exX9xX33xXaxX42xX40xX9xX40xee77xX40xX9xX33xXaxX3exX9xXbxXaxX4b0xX35xX5dxX9xXccxXbxXccxX9xX5fxX35xX9xXbxX929xX2cxX5dxX9xXccxXbxXccxX9xX23xX293xX2cxX9xXbxXaxX929xX33xX9xX6bxX309xX9xX2cxXaxX48bxX9xXaxX50xX40xX4dxX9xXaxX69xX18xX9xX2cxX69xX9xX4dxX35xX99xX9xXbxX186xX326xd1a9xX9xXccxXbxXccxX9xX2cxXaxX48bxX9xX5fxX35xXcxX4bxX40xX4dxX9xX45xX35xX309xX3dxX9xX23xX49exX40xX9xX71xX50xX9xXccxXbxXccxX9xX2cxXaxX48bxX9xX23xX8cxX40xX9xX2cxX69xX9xXbxXaxX8cxX40xX4dxX9xX186xX6dxX35xX9xX40xX71exX40xX4dxX9xXaxX518xX9xX6bxX6cxX10bxX2cxX2aaxX9xX99xX33xX9xX19xX9dxX40xX4dxX9xXcxXeexX2cxX9xXbxXaxX3dxX3exX9xX2fxX3dxX385xXbxX9xXbxXaxX3dxX3exX9xX40xXaxX42xX33xX9xX45xXaxX47xX3dxX9xX6cxX3dxX9xX6bxXb4xX35xX9xXdxX50xX9xX2axX215xXb7xXb8xX16cxX16cxX16cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17cxX24xX19xX26xX32xXexX169xX4dxX24xX50xX35xX9xX186xX18xX5dxX9xX169xX4dxXaxX326xX9xX6bxX326xX40xXaxX9xX2axXe7xX215xX1cxXe7xXb7xX2axX1bcxX1cxX169xX337xX338xX4xX7xX9xX2cxX63xX40xX4dxX9xX23xX341xX9xX2fxX3dxX40xX4dxX9xX430xX3dxX26xX9xX6bxX326xX40xXaxX9xX99xX33xX9xX19xX9dxX40xX4dxX9xXbxXaxX3dxX3exX9xX40xXaxX42xX33xX9xX45xXaxX47xX3dxX9xX6cxX3dxX9xX6bxXb4xX35xX9xXb7xXb8xX9xX6bxXbbxX35xX9xX71xX91xX35xX9xXdxX35xX40xXaxX9xX45xX35xX96xX40xX9xXccxXbxXccxX9xX40xXaxX42xX33xX9xX45xXaxX47xX3dxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX4xXaxX6cxX611xX40xX4dxX9xXbxX186xX57xX40xXaxX9xX6cxX3dxX9xX6bxXb4xX35xX9xXbxXaxX3dxX3exX9xX40xXaxX42xX33xX9xX45xXaxX47xX3dxX9xX6bxXbbxX35xX9xX71xX91xX35xX9xXdxX35xX40xXaxX9xX45xX35xX96xX40xX9xXccxXbxXccxX9xXbxX186xX24xX40xX4dxX9xX215xX9xX40xX4bxXcxX9xX297xXbxXdcxX9xX40xX4bxXcxX9xXe7xXb7xX2axXeaxX9xX6bxX3exX40xX9xX40xX4bxXcxX9xXe7xXb7xXe7xXe7xX2aaxX16cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17cxX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xXaxX186xX17xX188xX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX190xX1cxX1cxX35xXcxX4dxX16cxX71xX35xX17xXbxX40xX18xXcxX33xXdxX3dxX2fxX16cxX71xX40xX1cxXbxX1a7xX1a7xXb7xX1cxX5axX33xXdxX24xX18xX19xX17xX19xX1cxX33xX2cxX188xX24xX1cxXe7xXb7xX2axX1bcxX1bdxX2axX2axX1bdxX1c1xXb7xX1cxXbxXbxX5fxX71xX40xX1bdxX1c1xXb7xX2axX2axX1bdxX24xXbxX24xX1bdxX2cxX3dxX16cxX1dcxX33xX4dxX32xXexX0xX35xXcxX4dxX9xX2fxX186xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX190xX1cxX1cxX35xX16cxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX16cxX71xX40xX1cxX40xX17xX203xX2fxX1cxX2axX1bcxX208xXeaxX1cxX2axXb7xXe7xX19xX208xX2axX1c1xX2axX2axX208xX215xXbxX1c1xX1c1xX1bcxX1bcxXdxX2axX16cxX1dcxX33xX4dxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX3dxX17xX9xX40xXaxX18xX33xX9xX45xXaxX18xX3dxX9xXbxX18xX40xX4dxX9xXaxX18xX40xX4dxX9xX40xX4dxXaxX35xX40xX9xX3dxX2fxX19xX9xX5fxX17xX9xX2cxX3dxX9xX45xXaxX24xX9xX19xX3dxX24xX40xX4dxX9xX71xX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX5fxXbxX338xX18xXdxX35xX4dxX40xX190xX9xX1dcxX3dxX2fxXbxX35xX188xX26xX969xX32xXexb4ebxX34exXbxX9xX23xXb4xX35xX9xX5fxX17xX9xX40xXaxX42xX33xX9xX45xXaxX47xX3dxX9xXbxX186xX135xX40xX9xX6bxX6cxX6dxX40xX4dxX9xX7xXaxX518xXcxX9xX85xX8cxX40xX4dxX5dxX9xX4xX444xX3dxX9x11342xX35xX385xX26xX5dxX9xX85xX50xX9xX169xX34exX35xX16cxX9xX297xX27dxX40xXaxX190xX9xX5xXaxX3exX9xX2xX3dxX26xX96xXbxX1cxX5xX5xX2a7xX164xX169xX2aaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17cxX24xX19xX26xX32xXexX5xX3dxX26xX9xX40xXaxX35xX135xX40xX5dxX9xX6bxX309xX9xX6bxX6cxX10bxX2cxX9xXaxX6cxX48bxX40xX4dxX9xXcxXeexX2cxX9xXbxXaxX3dxX3exX9xX2fxX3dxX385xXbxX9xX40xX50xX26xX5dxX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX40xX4dxXaxX35xX96xX33xX9xX33xXaxX4b0xX35xX9xX2cxX18xXcxX9xX45xX3exXbxX9xX2fxX4b0xX40xX9xX5fxX3dxX385xXbxX5dxX9xXdxX440xX33xX9xX186xX99xX33xX9xX5fxX17xX9xXccxXbxXccxX9xX6bxX99xX33xX9xXeexX40xX4dxX9xXbxX35xX135xX3dxX9xX2cxXaxX3dxX47xX40xX9xX45xXaxX289xX9xXbxXaxX4b0xX35xX9xXcxXeexX2cxX9xX208xX9xX297xX4dxX35xX18xX35xX9xX6bxX24xX518xX40xX9xXbxXdcxX9xX40xX4bxXcxX9xXe7xXb7xX2axXeaxX338xXe7xXb7xXe7xX2axX2aaxX9xX71xX50xX9xXcxXeexX2cxX9xX215xX9xX297xXbxXdcxX9xX40xX4bxXcxX9xXe7xXb7xXe7xXe7xX9xXbxX186xX48bxX9xX6bxX35xX2aaxX9xX71xX50xX9xX6bxX518xXbxX9xX6bxX314xX9xX2fxX4b0xX40xX9xXdxX6cxX10bxX40xX4dxX9xX430xX3dxX26xX9xX6bxX326xX40xXaxX16cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17cxX24xX19xX26xX32xXexX17cxX135xX40xX9xX2cxX518xX40xXaxX9xX6bxX69xX5dxX9xXdxX35xX40xXaxX9xX45xX35xX96xX40xX9xX297xX2cxX99xX2cxX9xX2cxXaxX35xX9xXbxX35xX3exXbxX5dxX9xX2cxX9dxXcxX9xX2cxXaxX35xX9xXbxX35xX3exXbxX5dxX9xX23xX34exX9xX33xXaxX42xX40xX2aaxX9xX40xXaxX42xX33xX9xX45xXaxX47xX3dxX9xX6bxX6cxX10bxX2cxX9xX99xX33xX9xX19xX9dxX40xX4dxX9xXcxXeexX2cxX9xXbxXaxX3dxX3exX9xX2fxX3dxX385xXbxX9xXb7xXb8xX9xX33xXaxX4b0xX35xX9xX2cxX69xX9xXbxX135xX40xX9xXbxX186xX24xX40xX4dxX9xX19xX18xX40xXaxX9xXcxX9dxX2cxX9xX6cxX3dxX9xX6bxXb4xX35xX9xX40xX50xX26xX9xX71xX50xX9xXdxX50xX9xX40xXaxb0c0xX40xX4dxX9xXdxX35xX40xXaxX9xX45xX35xX96xX40xX9xXbxX186xX24xX40xX4dxX9xX40xX6cxX91xX2cxX9xX2cxXaxX6cxX18xX9xX2fxX4b0xX40xX9xX5fxX3dxX385xXbxX9xX6bxX6cxX10bxX2cxX16cxX16cxX16cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17cxX24xX19xX26xX32xXexX4xX8cxX40xX4dxX9xX71xX91xX35xX9xX6bxX69xX5dxX9xX40xX4dxX50xX26xX9xX2axX1bcxX1cxX2axXb7xX5dxX9xX4xXaxX289xX40xXaxX9xX33xXaxX314xX9xX2cxX63xX40xX4dxX9xX6bxXb4xX9xX23xX18xX40xX9xXaxX50xX40xXaxX9xX169xX4dxXaxX326xX9xX6bxX326xX40xXaxX9xX2axX2axX1a7xX1cxXe7xXb7xX2axX1bcxX1cxX169xX337xX338xX4xX7xX9xX430xX3dxX26xX9xX6bxX326xX40xXaxX9xX71xX72xX9xX6bxX35xX72xX3dxX9xX45xX35xX96xX40xX9xX2fxX4b0xX40xX9xX5fxX3dxX385xXbxX5dxX9xXdxX440xX33xX9xX186xX99xX33xX5dxX9xX40xXaxX42xX33xX9xX45xXaxX47xX3dxX9xX71xX50xX9xX45xX35xX40xXaxX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX19xX326xX2cxXaxX9xX71xX9dxX9xX23xX4b0xX24xX9xXaxX50xX40xXaxX5dxX9xX23xX4b0xX24xX9xX19xX6cxX5fcxX40xX4dxX9xXccxXbxXccxX9xX2cxX69xX9xXaxX35xX96xX3dxX9xXdxX450xX2cxX9xXdxX3dxXccxX40xX9xX2cxX8cxX40xX4dxX9xX40xX4dxX50xX26xX16cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17cxX24xX19xX26xX32xXexX337xX71exX26xX9xX6bxX6cxX10bxX2cxX9xX2cxX24xX35xX9xXdxX50xX9xX40xXaxXde7xX40xX4dxX9xX430xX3dxX26xX9xX6bxX326xX40xXaxX9xX2fxX35xX3exXbxX9xX2cxXaxX41exXbxX9xX71xX72xX9xX6bxX35xX72xX3dxX9xX45xX35xX96xX40xX9xX2fxX4b0xX40xX9xX5fxX3dxX385xXbxX5dxX9xXdxX440xX33xX9xX186xX99xX33xX5dxX9xX40xXaxX42xX33xX9xX45xXaxX47xX3dxX9xX71xX50xX9xX45xX35xX40xXaxX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xXccxXbxXccxX969xX9xXbxX186xX24xX40xX4dxX9xX6bxX69xX9xX40xX341xX35xX9xX23xX42xXbxX9xXdxX50xX9x11060xXccxXbxXccxX9xX2cxXaxX6cxX18xX9xX430xX3dxX18xX9xX2fxX33dxX9xX19xX9dxX40xX4dxX9xX40xXaxX42xX33xX9xX45xXaxX47xX3dxX9xX33xXaxX4b0xX35xX9xX6bxX6cxX10bxX2cxX9xX2cxX611xX9xX430xX3dxX18xX40xX9xX430xX3dxX4b0xX40xX9xXdxd84exX9xX2cxXaxX385xXbxX9xXdxX6cxX10bxX40xX4dxX9xX45xX35xX309xXcxX9xXbxX186xX18xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX430xX3dxX26xX9xX6bxX326xX40xXaxX9xX6bxXbbxX35xX9xX71xX91xX35xX9xXbxXdcxX40xX4dxX9xXdxXccxX9xX5fxX17xX9xX40xXaxX42xX33xX9xX45xXaxX47xX3dxae18xX16cxX16cxX16cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17cxX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX186xX24xX40xX4dxXexX2xX24xX18xX40xXaxX9xX40xX4dxXaxX35xX96xX33xX9xXbxXaxX35xX96xXbxX9xXaxX518xX35xX9xXaxX50xX40xX4dxX9xXbxX186xX35xX96xX3dxX9xX5axX5bxX2xX0xX1cxX2fxXbxX186xX24xX40xX4dxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17cxX24xX19xX26xX32xXex11445xX40xX4dxX9xXaxX34exX9xX2cxX99xX2cxX9xX2cxXaxX289xX40xXaxX9xX2fxX99xX2cxXaxX9xX2cxX314xX18xX9xX4xXaxX289xX40xXaxX9xX33xXaxX314xX9xX23xX4b0xX24xX9xXaxX34exX9xX6bxX309xX9xX33xXaxX99xXbxX9xXbxX186xX35xX309xX40xX9xX40xX4dxX50xX40xXaxX9xX2cxXccxX40xX4dxX9xX40xX4dxXaxX35xX96xX33xX9xXccxXbxXccxX9xX2fxX18xX3dxX9xXe7xXb7xX9xX40xX4bxXcxX5dxX9xXccxX40xX4dxX9xX169xX4dxX3dxX26xe144xX40xX9xX5xX3dxX385xX40xX5dxX9xXc2dxX35xX99xXcxX9xX6bxXbbxX2cxX9xX4xXccxX40xX4dxX9xXbxX26xX9xX5xXaxX35xX135xX40xX9xX7xXax106a1xX2cxX9xX2a1xX40xX9xX338xX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX40xX4dxXaxX35xX96xX33xX9xX2cxX69xX9xX40xXaxX35xX72xX3dxX9xX40xX4bxXcxX9xX40xXaxX42xX33xX9xX45xXaxX47xX3dxX9xXccxXbxXccxX9xX2cxXaxX24xX9xX186xe5fexX40xX4dxX5dxX9xX6bxX3exX40xX9xX40xX18xX26xX9xX4xXaxX289xX40xXaxX9xX33xXaxX314xX9xXcxX91xX35xX9xX23xX18xX40xX9xXaxX50xX40xXaxX9xX2cxX99xX2cxX9xX40xX4dxXaxX326xX9xX6bxX326xX40xXaxX9xX40xX50xX26xX9xXdxX50xX9xX430xX3dxX99xX9xXcxX3dxX34exX40xX5dxX9xX6bxX41exX2cxX9xX23xX35xX96xXbxX5dxX9xX45xXaxX35xX9xXbxXaxX3dxX3exX9xX40xXaxX42xX33xX9xX45xXaxX47xX3dxX9xX5fxX17xX9xX40xX4dxX3dxX26xX135xX40xX9xX2cxXaxX35xX3exX2cxX9xX71xX72xX9xXb7xXb8xX9xX6bxX18xX40xX4dxX9xXf82xX2cxXaxX518xXcxX9xX40xX4dxcf4bxX16cxXffaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17cxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXccxX40xX4dxX9xX5xX3dxX385xX40xX5dxX9xX4xXaxX289xX40xXaxX9xX33xXaxX314xX9xX23xX18xX40xX9xXaxX50xX40xXaxX9xX2cxX99xX2cxX9xX2cxXaxX289xX40xXaxX9xX2fxX99xX2cxXaxX9xX40xX50xX26xX9xX2cxX99xX2cxXaxX9xX6bxX71exX26xX9xX215xX9xX40xX4bxXcxX9xX2cxX8cxX40xX4dxX9xXbxXaxX6dxX35xX9xX6bxX35xX309xXcxX9xX71xX91xX35xX9xX5xXaxXccxX40xX4dxX9xXbxX6cxX9xXe7xXb7xX1cxXe7xXb7xX2axX2axX1cxX5xX5xX338xX17cxX4xX5xX9xX2cxX314xX18xX9xX17cxX34exX9xX4xXccxX40xX4dxX9xX5xXaxX6cxX611xX40xX4dxX9xX2fxX12cxX9xXaxX10bxX33xX9xXdxXfbaxX9xXaxX611xX40xX5dxX9xX45xXaxX35xX9xX6bxX69xX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX40xX4dxXaxX35xX96xX33xX9xX45xXaxXccxX40xX4dxX9xX33xXaxX4b0xX35xX9xX2cxXaxX6dxX9xX6bxX10bxX35xX9xX71xX50xX9xX5fxX99xX2cxX9xX6bxX326xX40xXaxX9xX40xX4dxX50xX40xXaxX9xX40xX4dxXaxX72xX9xX45xX35xX40xXaxX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xXbxX35xX3exX33xX9xXbxXaxX17xX24xX16cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17cxX24xX19xX26xX32xXexX4xX63xX40xX4dxX9xXbxX186xX24xX40xX4dxX9xX215xX9xX40xX4bxXcxX9xX430xX3dxX18xX5dxX9xX40xXaxX35xX72xX3dxX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX40xX4dxXaxX35xX96xX33xX9xX45xX35xX40xXaxX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xXccxXbxXccxX9xX71xcac2xX40xX9xX32xXbxXaxX385xX33xX9xXbxXaxX600xXcxX32xX9xX2cxXaxX6dxX9xX2cxX611xX9xXaxX34exX35xX9xXbxXdcxX9xX6bxX35xX72xX3dxX9xX45xX35xX96xX40xX9xX45xX35xX40xXaxX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xXcxX91xX35xX9xX40xX135xX40xX9xX71xX12e5xX40xX9xX19xX3dxX26xX9xXbxX186xX57xX9xXaxX96xX9xXbxXaxXbbxX40xX4dxX9xX5bxXaxX24xX203xX186xX24xX24xXcxX9xX71xX50xX9xX40xXaxX71exX40xX9xX71xX35xX135xX40xX9xX45xXaxX35xX3exX40xX9xX23xX326xX9xXaxX293xX9xXbxXaxX35xX96xXbxX9xXaxX518xX35xX9xXbxXdcxX9xXe7xX338xX208xX9xXbxX186xX35xX96xX3dxX9xX5axX5bxX2xX9xX19xX12e5xX40xX9xX6bxX3exX40xX9xX71xX5fcxX9xX40xX10bxX16cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17cxX24xX19xX26xX32xXexX337xX3exX40xX9xX40xX18xX26xX5dxX9xXbxXaxX6dxX35xX9xX6bxX35xX309xXcxX9xXbxXaxX3dxX3exX9xX40xXaxX42xX33xX9xX45xXaxX47xX3dxX9xXccxXbxXccxX9xX40xX4dxX3dxX26xX135xX40xX9xX2cxXaxX35xX3exX2cxX9xXbxXdcxX9xX2a1xX5bxX8xX2a1xX169xX9xX4dxX35xX4b0xXcxX9xX71xX72xX9xXb7xXb8xX5dxX9xX4dxX444xX40xX9xX40xXaxX6cxX9xX2cxX8cxX40xX4dxX9xXdxX10e3xX2cxX9xX4xXaxX289xX40xXaxX9xX33xXaxX314xX9xX23xX18xX40xX9xXaxX50xX40xXaxX9xX169xX4dxXaxX326xX9xX6bxX326xX40xXaxX9xX2axX2axX1a7xX1cxXe7xXb7xX2axX1bcxX1cxX169xX337xX338xX4xX7xX9xX99xX33xX9xX19xX9dxX40xX4dxX9xXdxX3dxXccxX40xX9xXbxX186xX24xX40xX4dxX9xX40xX4dxX50xX26xX9xX71xX50xX9xX169xX4dxXaxX326xX9xX6bxX326xX40xXaxX9xX2axXe7xX215xX1cxXe7xXb7xX2axX1bcxX1cxX169xX337xX338xX4xX7xX9xX2cxX69xX9xXaxX35xX96xX3dxX9xXdxX450xX2cxX9xXbxXdcxX9xX6bxX444xX3dxX9xX40xX4bxXcxX9xXbxX91xX35xX9xX45xXaxX35xX3exX40xX9xX40xXaxX35xX72xX3dxX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX40xX4dxXaxX35xX96xX33xX9xX32xXbxX186xX48bxX9xXbxX18xX26xX9xX45xXaxXccxX40xX4dxX9xX45xX326xX33xX32xX9xX23xX3dxX34exX2cxX9xX33xXaxX4b0xX35xX9xX6bxX69xX40xX4dxX9xX2cxX33dxX18xX9xXaxX24xX50xX40xX9xXbxX24xX50xX40xX9xXaxX24xX41exX2cxX9xX2cxXaxX3dxX26xX309xX40xX9xX6bxX341xX35xX9xX2fxX18xX40xX4dxX9xX40xX4dxX50xX40xXaxX9xX40xX4dxXaxX72xX9xX45xXaxX99xX2cxX16cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17cxX24xX19xX26xX32xXexX164xX91xX35xX9xX6bxX35xX72xX3dxX9xX45xX35xX96xX40xX9xX45xX35xX40xXaxX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX40xXaxX6cxX9xX169xX4dxXaxX326xX9xX6bxX326xX40xXaxX9xX2axX2axX1a7xX1cxXe7xXb7xX2axX1bcxX1cxX169xX337xX338xX4xX7xX5dxX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX40xX4dxXaxX35xX96xX33xX9xX45xX35xX40xXaxX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX40xXaxX600xX9xXdxc20cxX9xX45xXaxXccxX40xX4dxX9xXbxXaxX309xX9xX2cxX518xX40xXaxX9xXbxX186xX18xX40xXaxX9xX6bxX6cxX10bxX2cxX9xX71xX91xX35xX9xX2cxX99xX2cxX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX40xX4dxXaxX35xX96xX33xX9xXdxX440xX33xX9xX186xX99xX33xX9xXbxX186xX24xX40xX4dxX9xX40xX6cxX91xX2cxX16cxX9xX337xX41exX2cxX9xX23xX35xX96xXbxX5dxX9xXcxX107xX35xX9xXdxXccxX9xX5fxX17xX9xX40xXaxX42xX33xX9xX45xXaxX47xX3dxX9xX2cxX5b8xX40xX9xX33xXaxX4b0xX35xX9xXbxXaxX33dxX9xX40xX4dxXaxX35xX96xXcxX5dxX9xX2cxX3dxX40xX4dxX9xX2cxX385xX33xX9xX4dxX35xX385xX26xX9xX314xX26xX9xX430xX3dxX26xX72xX40xX9xX2cxX314xX18xX9xX2cxX314xX18xX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX40xX4dxXaxX35xX96xX33xX5dxX9xXbxXaxX42xXcxX9xX2cxXaxX289xX9xXdxX50xX9xXbxX186xX57xX40xXaxX9xX23xX4b0xX40xX9xXbxXaxX35xX3exXbxX9xX45xX3exX9xX71xX72xX9xX5fxX17xX16cxX16cxX16cxX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX40xX4dxXaxX35xX96xX33xX9xX2cxXaxX289xX40xXaxX9xXaxXb4xX40xX4dxX9xX2cxX63xX40xX4dxX9xX2cxX5b8xX40xX9xX45xXaxX69xX9xX45xXaxX4bxX40xX9xX2cxXaxXeexX9xX2cxXaxX6cxX18xX9xX40xX69xX35xX9xX6bxX3exX40xX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX40xX4dxXaxX35xX96xX33xX9xX40xXaxX600xX9xXdxX1540xX16cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17cxX24xX19xX26xX32xXexX17cxX135xX40xX9xX2cxX518xX40xXaxX9xX6bxX69xX5dxX9xX71xX35xX96xX2cxX9xX99xX33xX9xXcxXeexX2cxX9xXbxXaxX3dxX3exX9xX40xXaxX42xX33xX9xX45xXaxX47xX3dxX9xX5fxX17xX9xXccxXbxXccxX9xX2cxX63xX9xX2cxX18xX24xX9xX40xXaxX6cxX9xX169xX4dxXaxX326xX9xX6bxX326xX40xXaxX9xX2axXe7xX215xX1cxXe7xXb7xX2axX1bcxX1cxX169xX337xX338xX4xX7xX9xX71xXdcxX18xX9xX23xX18xX40xX9xXaxX50xX40xXaxX5dxX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX40xX4dxXaxX35xX96xX33xX9xX40xXaxX42xX33xX9xX45xXaxX47xX3dxX9xX45xXaxXccxX40xX4dxX9xXbxXaxX309xX9xX40xX50xX24xX9xX2cxX518xX40xXaxX9xXbxX186xX18xX40xXaxX9xXbxX186xX18xX40xXaxX9xX6bxX6cxX10bxX2cxX9xX71xX91xX35xX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX40xX4dxXaxX35xX96xX33xX9xX2fxX4b0xX40xX9xX5fxX3dxX385xXbxX9xXdxX440xX33xX9xX186xX99xX33xX9xXbxX186xX24xX40xX4dxX9xX40xX6cxX91xX2cxX9xX45xXaxX35xX9xXbxXaxX3dxX3exX9xX40xXaxX42xX33xX9xX45xXaxX47xX3dxX9xX5fxX17xX9xX2cxX63xX9xX2cxX18xX24xX9xXaxX611xX40xX9xX2cxX4b0xX9xX5fxX17xX9xXcxX91xX35xX9xX6bxX6cxX10bxX2cxX9xX33xXaxX71exX40xX9xX33xXaxXbbxX35xX9xX2cxXaxX289xX40xXaxX9xXaxXb4xX40xX4dxX9xXbxX518xX35xX9xX164xX35xX96xXbxX9xX169xX18xXcxX16cxX9xX2xX24xX9xX71xX42xX26xX5dxX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX40xX4dxXaxX35xX96xX33xX9xXccxXbxXccxX9xX40xXaxX600xX9xXdxX1540xX9xXaxX24xX50xX40xX9xXbxX24xX50xX40xX9xXf82xX2cxXaxX3exXbxXffaxX9xXcxX50xX9xXbxX186xX48bxX9xXbxX18xX26xX9xX45xXaxXccxX40xX4dxX9xX45xX326xX33xX16cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17cxX24xX19xX26xX32xXexX2a1xX40xXaxX9xX169xX4dxX3dxX26xX10c1xX40xX9xX337xXeexX2cxX9xXc2dxX35xX91xX35xX5dxX9xX2cxXaxX3dxX26xX135xX40xX9xX45xX35xX40xXaxX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xXccxXbxXccxX9xX40xXaxX42xX33xX9xX45xXaxX47xX3dxX9xX48bxX9xX85xX50xX9xX337xXccxX40xX4dxX9xX297xX85xX50xX9xX169xX34exX35xX2aaxX9xX2cxX63xX40xX4dxX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX18xX26xX5dxX9xX71xX35xX96xX2cxX9xX99xX33xX9xX19xX9dxX40xX4dxX9xXbxXaxX3dxX3exX9xX6cxX3dxX9xX6bxXb4xX35xX9xXb7xXb8xX9xX6bxXbbxX35xX9xX71xX91xX35xX9xXdxX35xX40xXaxX9xX45xX35xX96xX40xX9xXccxXbxXccxX9xX40xXaxX42xX33xX9xX45xXaxX47xX3dxX9xX45xXaxXccxX40xX4dxX9xX33xXaxX4b0xX35xX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX40xX4dxXaxX35xX96xX33xX9xX40xX50xX24xX9xX2cxX63xX40xX4dxX9xX2cxX69xX9xX6bxX314xX9xX6bxX35xX72xX3dxX9xX45xX35xX96xX40xX9xX6bxX309xX9xX6bxX6cxX10bxX2cxX9xXaxX6cxX48bxX40xX4dxX9xXcxXeexX2cxX9xXbxXaxX3dxX3exX9xX2fxX3dxX385xXbxX9xX40xX50xX26xX16cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17cxX24xX19xX26xX32xXexX5xX518xX35xX9xXbxXaxX326xX9xXbxX186xX6cxX6dxX40xX4dxX9xX164xX35xX96xXbxX9xX169xX18xXcxX5dxX9xX2cxXaxX283xX9xX2cxX69xX9xX4xXccxX40xX4dxX9xXbxX26xX9xX2cxX341xX9xX33xXaxX444xX40xX9xXccxXbxXccxX9xX5xX186xX6cxX6dxX40xX4dxX9xX85xX4b0xX35xX9xX297xX5xXaxX18xX2cxX24xX2aaxX9xX4xXccxX40xX4dxX9xXbxX26xX9xX85xX26xX3dxX40xX19xX18xX35xX9xX5xXaxX50xX40xXaxX9xX4xXccxX40xX4dxX9xX71xX50xX9xX2cxX69xX9xXbxXaxX309xX9xXbxXaxX135xXcxX9xX5xX24xX26xX24xXbxX18xX9xX164xX35xX96xXbxX9xX169xX18xXcxX9xX2cxX18xXcxX9xX45xX3exXbxX9xXbxba70xX9xXdxX96xX9xX40xX34exX35xX9xX6bxX326xX18xX9xXaxX69xX18xX9xX208xXb7xXb8xX9xX6bxX309xX9xX4dxX35xX4b0xXcxX9xX4dxX35xX99xX9xXbxXaxX50xX40xXaxX9xX5fxX17xX9xX2cxXaxX24xX9xX40xX4dxX6cxX6dxX35xX9xXbxX35xX135xX3dxX9xX19xX8cxX40xX4dxX9xXcxX91xX35xX9xX2cxX69xX9xXbxXaxX309xX9xXaxX6cxX48bxX40xX4dxX9xX6cxX3dxX9xX6bxXb4xX35xX9xX40xX50xX26xX16cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17cxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX2cxX99xX2cxX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX40xX4dxXaxX35xX96xX33xX5dxX9xX4dxX444xX40xX9xX6bxX3exX40xX9xXbxXaxX6dxX35xX9xX6bxX35xX309xXcxX9xXbxXaxX3dxX3exX9xX40xXaxX42xX33xX9xX45xXaxX47xX3dxX9xXccxXbxXccxX9xX40xX4dxX3dxX26xX135xX40xX9xX2cxXaxX35xX3exX2cxX9xXbxXdcxX9xXbxXaxX326xX9xXbxX186xX6cxX6dxX40xX4dxX9xX2a1xX5bxX8xX2a1xX169xX9xX4dxX35xX4b0xXcxX9xX2cxX5b8xX40xX9xXb7xXb8xX9xXbxXdcxX9xX6bxX444xX3dxX9xX40xX4bxXcxX9xXe7xXb7xX2axXeaxX5dxX9xX71xX91xX35xX9xX40xXaxXde7xX40xX4dxX9xX2cxXaxX289xX40xXaxX9xX2fxX99xX2cxXaxX9xX71xXdcxX18xX9xX23xX18xX40xX9xXaxX50xX40xXaxX5dxX9xX2cxX99xX40xXaxX9xX2cxX33dxX18xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX326xX9xXbxX186xX6cxX6dxX40xX4dxX9xXccxXbxXccxX9xX40xXaxX42xX33xX9xX45xXaxX47xX3dxX9xX2cxX4b0xX9xXcxX91xX35xX9xXdxX12e5xX40xX9xX430xX3dxX18xX9xX2fxX33dxX9xX19xX9dxX40xX4dxX9xX71xX72xX9xX164xX35xX96xXbxX9xX169xX18xXcxX9xX6bxXb4xX9xX45xXaxX69xX9xXdxX518xX35xX9xX2cxX50xX40xX4dxX9xXbxX186xX48bxX9xX40xX135xX40xX9xX45xXaxX69xX9xX45xXaxX4bxX40xX9xXaxX611xX40xX16cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17cxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX326xX9xXbxX186xX6cxX6dxX40xX4dxX9xX5fxX17xX9xXccxXbxXccxX9xX164xX35xX96xXbxX9xX169xX18xXcxX9xXaxX24xX50xX40xX9xXbxX24xX50xX40xX9xXbxXaxX3dxX34exX2cxX9xX71xX72xX9xX2cxX99xX2cxX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX40xX4dxXaxX35xX96xX33xX9xXdxX440xX33xX9xX186xX99xX33xX9xXbxX186xX24xX40xX4dxX9xX40xX6cxX91xX2cxX9xX71xX50xX9xX2cxX99xX2cxX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX40xX4dxXaxX35xX96xX33xX9xX40xX50xX26xX9xX4dxX444xX40xX9xX40xXaxX6cxX9xXf82xXcxX34exXbxX9xXcxX57xX40xXaxX9xXcxX34exXbxX9xX2cxXaxX10bxXffaxX16cxX1cxX16cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5bxX24xX3dxX186xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX164xX35xX17xXbxX40xX18xXcxc4c1xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe