100% trạm y tế vùng ngập lụt Hà Tĩnh sẵn sàng tiếp đón, chăm sóc bệnh nhân
(Baohatinh.vn) - Đến nay, 35/35 trạm y tế ở Hà Tĩnh bị ngập sâu trong lũ đã được vệ sinh sạch sẽ, sẵn sàng tiếp đón, chăm sóc sức khỏe cho bà con Nhân dân.
8114x10de1xf6f7xe603x9f08x113d5xab52xaba5xc700xX7xded8xf7aex101dexb12cx936dx865cxX5x85c3xXax103c7xX2xc430xX14xbd68xX3xXex9040xb894x872dxX3x8c76xX3xXex9434xX3xd624xb54axa09bxbfbcxX3xX24xX25xe689xXbxX3xX5xf7dfxXexX3xec6bxbe84xX3xXcx9ad9xX24xX1xX3xX7x10474xX24xX3xX7xX31xX24xX25xX3xXexXdxX20xXbxX3x10a3bxe83axX24x1117bxX3xX4xX1xd533xX1bxX3xX7xX47xX4xX3x8290xd5e7xX24xX1xX3xX24xX1xa9dexX24xX0xeedfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6xad78xXaxX12x938axX20xX24xX3xX24xX6xX1dxX49xX3xe661xc36dxX5exX7cxX7dxX3xXexX19xX1axX1bxX3xX1dxX3xXexX20xX3xdc5axX3xX30xX31xX3xXcxX34xX24xX1xX3xX54x10753xX3xX24xX25xX29xXbxX3xX7xX5bx8786xX3xXexX19x10338xX24xX25xX3xX5x9ea5xX3xX46x9d4dxX3xX46xfab9xca99xX4xX3xX22xX55xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX7xX1axX4xX1xX3xX7x8e3fxX49xX3xX7xX39xX24xX3xX7xX31xX24xX25xX3xXexXdxX20xXbxX3xX46xX47xX24xX49xX3xX4xX1xX4dxX1bxX3xX7xX47xX4xX3xX7x11357xX4xX3x8423xX1x82e0xX10xX3xX4xX1xXa4xX3xX54xX31xX3xX4xXa4xX24xX3xd683xX1xX5bxX24xX3xX70xX5bxX24xb748xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdd89xXa4xX70xX1dxXaxX12xX0xXdxX1bxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx8740xX10xX24xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxedbdxXdxX70xXexX1x866dxX3x1080exX2xX7dxXbxcd68xeeddxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX133xX3xb51axX2xX14xXbxX139xX13axXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX5exX5exXdxXfcxX54xX6xXa4xX1xX6xXexXdxX24xX1xXfcxX22xX24xX5exX24xX10xX12exX7xX5exe307xX14xX144xX16cxX5exX2xX7cxX7cxX70xX7dxX16cxX7cxX7dxX7cxX14xX2xXexb2acxX144xX2xX14xX7cxX5xX14xXfcx10c24xXbxX25x10e54xX19xX9xX7dx1128fxX18cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX14xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX1dxX3xXexX20xX3xX22xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX29xXbxX3xX5xX2dxXexX3xX30xX31xX3xXcxX34xX24xX1xX3xX7xX39xX24xX3xX7xX31xX24xX25xX3xXexXdxX20xXbxX3xX46xX47xX24xX49xX3xX4xX1xX4dxX1bxX3xX7xX47xX4xX3xX54xX55xX24xX1xX3xX24xX1xX5bxX24xXaxX3xX12exXdxX70xXexX1xX9xXaxX135xX2xX7dxXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX144xX2xX14xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX6xXbxXexXdxXa4xX24xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX139xXexd756xX6xX5xXdxX25xX24xX133xX3xX185xXa0xX7xXexXdx1121cxX1dxX13axXaxX12xXcxX19xX1axX1bxX3xX1dxX3xXexX20xX3xX139xXacxX3xXcxX5bxX24xX3xcb4fxX5bxX1bxX3xX30xXafxf33dxX24xX25xX3x8603xXcxX1xX1axX4xX1xX3xX30xX31xca8bxX3xX19xX31xX3xX7xXa4xf5fdxXexX3xX4xX25cxX4xX3xXexX19xXafxc29fxX24xX25xX3xX1xXb0xXbxX3xX54xX97xX3xXexX4dxX24xX25xX3xX1xXa0xX1dxX20xXexX3xX25cxXbxX49xX3xX46xX25cxXdxX3xXexX1xX25cxXa4xX3xX46xXafxX266xX24xX25xX3xX46xX20xX24xX3xX5xX97xX4xX1xX3xXa0xac4dxX24xX25xX3xXexX1xXa0xX299xX4xX3xX7xX6xXa0xX3xX5xXa9xXfcxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxXa4xX70xX1dxXaxX12xXcxX19xXa4xX24xX25xX3xX46xXb0xXexX3xX5xXa9xX3xX22xb671xX6xX3xee7exXa0xX6xX49xX3xX1xXa0xX1dxX55xX24xX3xXcxX1xX1axX4xX1xX3xX30xX31xX3xX4xX47xX3xXexX19xdc1fxX24xX3xX2xX7cxXfcxX7dxX14xX14xX3xX1x9125xX3xX70xX5bxX24xX49xX3xX16cxX135xX3xXexX19xXafxX266xX24xX25xX3xX1xbd1exX4xX3xX22xX31xX3xX7dxX3xXexX19xX1axX1bxX3xX1dxX3xXexX20xX3xX54xX97xX3xX24xX25xX29xXbxX3xX7xX5bxXa0xX3xXexX19xXa4xX24xX25xX3xX5xXa9xXfcxX3xXcxX1xa4a3xX4xX3xX1xXdxX55xX24xX3xXbxX1xXafxX248xX24xX25xX3xX4xX1xX5bxX1bxX3xa15fxX24xXafx9c4bxX4xX3xX46xX20xX24xX3xX46xX5bxXa0xX3xX22xX55xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX1bx99d0xXdxX3xXexX19xXafxX266xX24xX25xX3xX46xX20xX24xX3xX46xX47xd229xX49xX3xX5xX330xX4xX3xX5xXafxXb0xX24xX25xX3xX22xXa9xX3xXexX19xX6xX24xX25xX3xX4xX23xX24xX25xX3xX4xfee0xX3xX1xX55xX3xXexX1xX299xX24xX25xX3xX4xX1xa413xX24xX1xX3xXexX19xX97xX3xXcxX1xX1axX4xX1xX3xX30xX31xX3xX46xXacxX3xXexX29xXbxX3xXexX19xXa0xX24xX25xX3xX22xX31xXa4xX3xX4xXa0xX2f4xX4xX3xX46x11270xX3xXe4xX1x1031bxX4xX3xXbxX1xX2dxX4xX3xX1xX29xXa0xX3xX2d0xXa0xX387xXfcxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxXa4xX70xX1dxXaxX12xX0xXdxX1bxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11fxX10xX24xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX12exXdxX70xXexX1xX133xX3xX135xX2xX7dxXbxX139xX13axX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX133xX3xX144xX2xX14xXbxX139xX13axXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX5exX5exXdxXfcxX54xX6xXa4xX1xX6xXexXdxX24xX1xXfcxX22xX24xX5exX24xX10xX12exX7xX5exX16cxX14xX144xX16cxX5exX2xX7cxX7cxX70xX7dxX16cxX7cxX7dxX7cxX16cxX7cxXexX16cxX135xX7cxX18cxX14xX5xX14xXfcxX185xXbxX25xX188xX19xX9xX144xX17dxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX14xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX1dxX3xXexX20xX3xX22xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX29xXbxX3xX5xX2dxXexX3xX30xX31xX3xXcxX34xX24xX1xX3xX7xX39xX24xX3xX7xX31xX24xX25xX3xXexXdxX20xXbxX3xX46xX47xX24xX49xX3xX4xX1xX4dxX1bxX3xX7xX47xX4xX3xX54xX55xX24xX1xX3xX24xX1xX5bxX24xXaxX3xX12exXdxX70xXexX1xX9xXaxX135xX2xX7dxXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX144xX2xX14xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX6xXbxXexXdxXa4xX24xXaxX12xa1f1xX31xX3xX7xXa4xX25cxXexX3xX4xX25cxX4xX3xX5xXa4xX1axXdxX3xXexX1xXa0xX299xX4xX3xX4xX1xXa4xX3xX24xX25xXafxX266xXdxX3xX70xX5bxX24xX3xXe4xX1xXdxX3xX46xX20xX24xX3xXexX1xX4dxX1bxX3xXe4xX1xX25cxX1bxXfcxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxXa4xX70xX1dxXaxX12xXcxX1xX10xXa4xX3x89c8xXdxX25cxX1bxX3xX46xX299xX4xX3xXcxX19xXa0xX24xX25xX3xXexX5bxX1bxX3xbc4fxX3xXexX20xX3xX1xXa0xX1dxX55xX24xX3xXcxX1xX1axX4xX1xX3xX30xX31xX3xXf4xX25xXa0xX1dxaa26xX24xX3xXcxX1xX20xX3x91bdxX1xXdxX55xXexX49xX3xX24xX25xX6xX1dxX3xX7xX6xXa0xX3xXe4xX1xXdxX3xX5xXa9xX3xX19xf5c0xXexX49xX3xX1bxX2f4xXexX3xXexX19xXa4xX24xX25xX3xX24xX1xb08axX24xX25xX3xX24xX1xXdxX55xX1bxX3xX22xX2dxX3xX4x8656xXbxX3xX54xX25cxX4xX1xX3xX46xXafxXb0xX4xX3xX24xX25xX31xX24xX1xX3xX139xX25cxX4xX3xX46xX97xX24xX1xX3xX5xX31xX3xX24xX1xX6xX24xX1xX3xX4xX1xX47xX24xX25xX3xX22xX55xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX1bxX35bxXdxX3xXexX19xXafxX266xX24xX25xX3xX4xX25cxX4xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX1dxX3xXexX20xX3xX46xX3bcxX3xX46xX387xX1bxX3xX54xX387xXa4xX3xX22xXdxX55xX4xX3xX4xX1xX4dxX1bxX3xX7xX47xX4xX3xX7xXe1xX4xX3xXe4xX1xXe6xX10xX3xX54xX6xX24xX3xX46xa0bfxXa0xX3xX4xX1xXa4xX3xX24xX25xXafxX266xXdxX3xX70xX5bxX24xX3xX7xX6xXa0xX3xX5xXa9xX3xX70xX592xXfcxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxXa4xX70xX1dxXaxX12xdd4axX347xXdxX3xX7xX330xX3xX1x913bxX3xXexX19xXb0xX3xX4xab9fxX6xX3xX4xX25cxX4xX3xX5xX330xX4xX3xX5xXafxXb0xX24xX25xX3xX22xXa9xX3xXexX19xX6xX24xX25xX3xX22xX31xX3xX46xXa4xX31xX24xX3xXexX1xX3bcxX3xX4xX1xX394xX24xX1xX3xXexX19xX97xX3xX139xXacxX3xX1xX2f4xXdxX49xX3xX46xX20xX24xX3xX24xX6xX1dxX49xX3xX7dxX5exX7dxX3xXexX19xX1axX1bxX3xX1dxX3xXexX20xX3xX54xX97xX3xX24xX25xX29xXbxX3xX5xX2dxXexX3xX46xXacxX3xX1xXa4xX31xX24xX3xXexX5a0xXexX3xX4xX35bxX24xX25xX3xXexX25cxX4xX3xX22xX55xX3xX7xXdxX24xX1xX49xX3xX7xX3c0xXbxX3xX139xX20xXbxX3xX4xX25cxX4xX3xXbxX1xXafxX248xX24xX25xX3xXexXdxX55xX24xX49xX3xXexX1xXdxX20xXexX3xX54xX97xX3xX5xX31xX1bxX3xX22xXdxX55xX4xX3xX46xX3bcxX3xX46xX47xX24xX3xXexXdxX20xXbxX3xX54xX55xX24xX1xX3xX24xX1xX5bxX24xX3xX46xX20xX24xX3xXexX1xX4dxX1bxX3xXe4xX1xX25cxX1bxX49xX3xX46xXdxf6e9xXa0xX3xXexX19xX97xXfcxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxXa4xX70xX1dxXaxX12xX0xXdxX1bxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11fxX10xX24xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX12exXdxX70xXexX1xX133xX3xX135xX2xX7dxXbxX139xX13axX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX133xX3xX144xX2xX14xXbxX139xX13axXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX5exX5exXdxXfcxX54xX6xXa4xX1xX6xXexXdxX24xX1xXfcxX22xX24xX5exX24xX10xX12exX7xX5exX16cxX14xX144xX16cxX5exX2xX7cxX7cxX70xX7dxX16cxX7cxX7dxX7cxX7dxX18cxXexX135xX18cxX2xX16cxX7cxX5xX14xXfcxX185xXbxX25xX188xX19xX9xX18cxX7cxX144xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX14xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX1dxX3xXexX20xX3xX22xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX29xXbxX3xX5xX2dxXexX3xX30xX31xX3xXcxX34xX24xX1xX3xX7xX39xX24xX3xX7xX31xX24xX25xX3xXexXdxX20xXbxX3xX46xX47xX24xX49xX3xX4xX1xX4dxX1bxX3xX7xX47xX4xX3xX54xX55xX24xX1xX3xX24xX1xX5bxX24xXaxX3xX12exXdxX70xXexX1xX9xXaxX135xX2xX7dxXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX144xX2xX14xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX6xXbxXexXdxXa4xX24xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX139xXexX21fxX6xX5xXdxX25xX24xX133xX3xX185xXa0xX7xXexXdxX22cxX1dxX13axXaxX12xX10cxX97xX3xX24xX25xX29xXbxX3xX7xX5bxXa0xX3xX25xX613xX24xX3xX2xX49xX7dxX1bxX49xX3xX24xX25xX6xX1dxX3xXe4xX1xXdxX3xX5xXa9xX3xX19xX582xXexX49xX3xXcxX19xX1axX1bxX3xX54bxX3xXexX20xX3xX139xXacxX3xX11fxaf6axX1bxX3xXcxX1xX31xX24xX1xX3xX46xXacxX3xX24xX1xX6xX24xX1xX3xX4xX1xX47xX24xX25xX3xX22xX55xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX1bxX35bxXdxX3xXexX19xXafxX266xX24xX25xX3xX46xX3bcxX3xXbxX1xX2dxX4xX3xX22xX2dxX3xX24xX25xXafxX266xXdxX3xX54xX55xX24xX1xXfcxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxXa4xX70xX1dxXaxX12xc168xX3xX344xXexX5bxX1bxX3xX5xXa9xX36bxX3xX11fxX88dxX1bxX3xaaaexXa0xX1dxX2e9xX24xX3xX4xX47xX3xXexX347xXdxX3xX2xX7cxX3xXexX19xX1axX1bxX3xX1dxX3xXexX20xX3xX54xX97xX3xX24xX25xX29xXbxX3xX7xX5bxXa0xX3xXexX19xXa4xX24xX25xX3xX24xXafxX347xX4xX3xX5xXa9xXfcxX3xXcxXa0xX1dxX3xX24xX1xXdxX2e9xX24xX49xX3xX24xX25xX6xX1dxX3xXe4xX1xXdxX3xX5xXa9xX3xX19xX582xXexX49xX3xX22xX347xXdxX3xX7xX330xX3xX1xX64bxX3xXexX19xXb0xX3xXe4xX97xXbxX3xXexX1xX266xXdxX3xX4xX652xX6xX3xX10cxX2f4xX3xX11fxX1xc6f6xX3xX1xXa0xX1dxX3x1070dxXa0xX5bxX24xX3xX7xX330xX3xXexX963xX24xX1xX49xX3xXcxX19xXa0xX24xX25xX3xX46xXa4xX31xX24xX3xX17dxX144xX2xX49xX3xX10cxX6xX24xX3xX11fxX1xX963xX3xX1xXa0xX1dxX3xX969xXa0xX5bxX24xX3xX7xX330xX3xX1xXa0xX1dxX55xX24xX3xX22xX31xX3xX46xXa4xX31xX24xX3xXexX1xX3bcxX3xX4xX1xX394xX24xX1xX3xXexX19xX97xX3xX139xXacxX3xX1xX2f4xXdxX49xX3xX46xX20xX24xX3xX24xX6xX1dxX49xX3xX2xX7cxX5exX2xX7cxX3xXexX19xX1axX1bxX3xX1dxX3xXexX20xX3xX4xX248xX3xX54xX387xX24xX3xX46xXacxX3xX46xXafxXb0xX4xX3xX22xX55xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX1bxX35bxXdxX3xXexX19xXafxX266xX24xX25xX49xX3xXexXdxX2e9xXa0xX3xX46xX2f4xX4xX3xXe4xX1xa025xX3xXexX19xX23xX24xX25xX3xX46xX3bcxX3xX7xea1fxX24xX3xX7xX31xX24xX25xX3xXexXdxX20xXbxX3xX24xX1xX29xX24xX3xX22xX31xX3xX4xX1xX4dxX1bxX3xX7xX47xX4xX3xX54xX55xX24xX1xX3xX24xX1xX5bxX24xXfcxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxXa4xX70xX1dxXaxX12xX0xXdxX1bxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11fxX10xX24xXexX10xX19xX3xX70xXexX1xXa0xX1bxX54xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX12exXdxX70xXexX1xX133xX3xX135xX2xX7dxXbxX139xX13axX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX133xX3xX144xX2xX14xXbxX139xX13axXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX5exX5exXdxXfcxX54xX6xXa4xX1xX6xXexXdxX24xX1xXfcxX22xX24xX5exX24xX10xX12exX7xX5exX16cxX14xX144xX16cxX5exX2xX7cxX7cxX70xX7dxX16cxX7cxX7dxX144xX16cxX14xXexe33axX7dxX144xX18cxX17dxX5xX14xXfcxX185xXbxX25xX188xX19xX9xX16cxX135xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX14xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX1dxX3xXexX20xX3xX22xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX29xXbxX3xX5xX2dxXexX3xX30xX31xX3xXcxX34xX24xX1xX3xX7xX39xX24xX3xX7xX31xX24xX25xX3xXexXdxX20xXbxX3xX46xX47xX24xX49xX3xX4xX1xX4dxX1bxX3xX7xX47xX4xX3xX54xX55xX24xX1xX3xX24xX1xX5bxX24xXaxX3xX12exXdxX70xXexX1xX9xXaxX135xX2xX7dxXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX144xX2xX14xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX6xXbxXexXdxXa4xX24xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX139xXexX21fxX6xX5xXdxX25xX24xX133xX3xX185xXa0xX7xXexXdxX22cxX1dxX13axXaxX12xXf4xX1xX266xX3xX4xX1xX652xX3xX46xX2f4xX24xX25xX3xXexX19xXa4xX24xX25xX3xX4xX35bxX24xX25xX3xXexX25cxX4xX3xX22xX55xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX1bxX35bxXdxX3xXexX19xXafxX266xX24xX25xX49xX3xXe4xX1xXa06xX3xXe4xX1xXa0xX88dxX24xX3xX24xX2e9xX24xX3xX24xX25xX6xX1dxX3xXe4xX1xXdxX3xX7xX6xXa0xX3xX5xXa9xX3xX19xX582xXexX49xX3xXcxX19xX1axX1bxX3xX54bxX3xXexX20xX3xX139xXacxX3xX11fxX88dxX1bxX3xX643xX97xX24xX1xX3xX46xXacxX3xX24xX1xX6xX24xX1xX3xX4xX1xX47xX24xX25xX3xXexXdxX20xXbxX3xX24xX1xX29xX24xX3xX22xX31xX3xX4xX1xX4dxX1bxX3xX7xX47xX4xX3xX4xX1xXa4xX3xX4xX25cxX4xX3xX54xX55xX24xX1xX3xX24xX1xX5bxX24xXfcxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxXa4xX70xX1dxXaxX12xX10cxX25cxX4xX3xX7x8809xX3xX73xX31xXa4xX3xXcxXdxX20xX24xX3xXcxX1xX3c0xX24xX25xX3xX21fxX3xXcxX19xX1axX1bxX3xXexX19xXafxX8cxX24xX25xX3xXcxX19xX1axX1bxX3xX1dxX3xXexX20xX3xX11fxX88dxX1bxX3xX643xX97xX24xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xb321xX133xX3xX344xXcxX19xX1axX1bxX3xX54xX97xX3xX24xX25xX29xXbxX3xX7xX5bxXa0xX3xXexX347xXdxX3xX25xX613xX24xX3xX2xX49xX7dxX1bxX49xX3xX24xX1xXdxX71dxXa0xX3xXexX19xX6xX24xX25xX3xXexX1xXdxX20xXexX3xX54xX97xX3xXe4xX1xX25cxX1bxX3xX4xX1xX592xX6xX3xX54xX55xX24xX1xX3xX54xX97xX3xX1xXafxX3xX1xXe6xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXdxX2e9xX1bxX3xXexX19xX306xX24xX25xXfcxX3xXcxXa0xX1dxX3xX24xX1xXdxX2e9xX24xX49xX3xX24xX25xX6xX1dxX3xXe4xX1xXdxX3xX24xX25xX347xXexX3xX1bxXafxX6xX49xX3xX24xXafxX347xX4xX3xX19xX582xXexX49xX3xX4xX25cxX24xX3xX54xX2f4xX3xX24xX1xX5bxX24xX3xX22xXdxX2e9xX24xX3xXexX19xXa4xX24xX25xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX4xX23xX24xX25xX3xX22xX347xXdxX3xX4xX25cxX4xX3xX5xX330xX4xX3xX5xXafxXb0xX24xX25xX3xX22xXa9xX3xXexX19xX6xX24xX25xX3xX46xXacxX3xX24xX1xX6xX24xX1xX3xX4xX1xX47xX24xX25xX3xX22xX55xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX1bxX35bxXdxX3xXexX19xXafxX266xX24xX25xX3xX4xX25cxX4xX3xX25xXdxXafxX266xX24xX25xX3xX54xX55xX24xX1xX3xX46xX3bcxX3xXe4xX97xXbxX3xXexX1xX266xXdxX3xXexXdxX20xXbxX3xX24xX1xX29xX24xX3xX24xX25xXafxX266xXdxX3xX70xX5bxX24xX3xX46xX20xX24xX3xXexX1xX4dxX1bxX3xXe4xX1xX25cxX1bxX49xX3xX46xXdxX71dxXa0xX3xXexX19xX97xX3xX4xX25cxX4xX3xX54xX55xX24xX1xX3xX7xX6xXa0xX3xX5xXa9xXfcxX3xX73xX20xX24xX3xX24xX6xX1dxX49xX3xX1bxX306xXdxX3xX1xXa4xX1axXexX3xX46xX2f4xX24xX25xX3xX4xX652xX6xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX4xX248xX3xX54xX387xX24xX3xX70xXdxX563xX24xX3xX19xX6xX3xX54xbc36xX24xX1xX3xXexX1xXafxX266xX24xX25xX36bxXfcxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxXa4xX70xX1dxXaxX12xXf4xX25xXa4xX31xXdxX3xX11fxX88dxX1bxX3xX8f2xXa0xX1dxX2e9xX24xX49xX3xXcxX1xX1axX4xX1xX3xX30xX31xX49xX3xX46xX20xX24xX3xX24xX6xX1dxX49xX3xX4xX25cxX4xX3xX46xX97xX6xX3xXbxX1xXafxX266xX24xX25xX3xX24xX1xXafxX3xX30xXafxX248xX24xX25xX3x8711xX1xX2e9xX49xX3xXcxX56axX3xX30xX31xX3xXcxX34xX24xX1xX49xX3xX643xXa9xX3xX969xXa0xX6xX24xX25xX3xX4xXa9xX24xX25xX3xX46xXacxX3xX4xX248xX3xX54xX387xX24xX3xX1xXa4xX31xX24xX3xXexX5a0xXexX3xX22xXdxX55xX4xX3xX22xX55xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX1bxX35bxXdxX3xXexX19xXafxX266xX24xX25xX3xX4xX25cxX4xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX1dxX3xXexX20xXfcxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxXa4xX70xX1dxXaxX12xX0xXdxX1bxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11fxX10xX24xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX12exXdxX70xXexX1xX133xX3xX135xX2xX7dxXbxX139xX13axX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX133xX3xX144xX2xX14xXbxX139xX13axXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX5exX5exXdxXfcxX54xX6xXa4xX1xX6xXexXdxX24xX1xXfcxX22xX24xX5exX24xX10xX12exX7xX5exX16cxX14xX144xX16cxX5exX2xX7cxX7cxX70xX7dxX16cxX7cxX7dxX7dxX144xX2xXexX16cxX16cxX2xX7cxX135xX5xX14xXfcxX185xXbxX25xX188xX19xX9xX17dxX7cxXac1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX14xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX1dxX3xXexX20xX3xX22xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX29xXbxX3xX5xX2dxXexX3xX30xX31xX3xXcxX34xX24xX1xX3xX7xX39xX24xX3xX7xX31xX24xX25xX3xXexXdxX20xXbxX3xX46xX47xX24xX49xX3xX4xX1xX4dxX1bxX3xX7xX47xX4xX3xX54xX55xX24xX1xX3xX24xX1xX5bxX24xXaxX3xX12exXdxX70xXexX1xX9xXaxX135xX2xX7dxXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX144xX2xX14xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX6xXbxXexXdxXa4xX24xXaxX12xX7cxX7dxX5exX7cxX7dxX3xXexX19xX1axX1bxX3xX54xX97xX3xX24xX25xX29xXbxX3xX5xXa9xX3xX46xX71dxXa0xX3xX46xXacxX3xX46xXafxXb0xX4xX3xX22xX55xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX1bxX35bxXdxX3xXexX19xXafxX266xX24xX25xX49xX3xXexXdxX2e9xXa0xX3xX46xX2f4xX4xX3xXe4xX1xXa06xX3xXexX19xX23xX24xX25xXfcxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxXa4xX70xX1dxXaxX12xXcxX1xX35bxX24xX25xX3xXexXdxX24xX3xXexX1axXdxX3xX4xXa0xX2f4xX4xX3xX5xX31xX1bxX3xX22xXdxX55xX4xX3xX22xX347xXdxX3xXcxX1xXafxX266xX24xX25xX3xXexX19xX330xX4xX3xXcxX963xX24xX1xX3xX652xX1dxX3xX22xX31xXa4xX3xX7xX25cxX24xX25xX3xX24xX25xX31xX1dxX3xX16cxX7cxX5exX2xX14xX49xX3xX538xXdxX25cxX1bxX3xX46xX299xX4xX3xde7bxX8cxX3xX54bxX3xXexX20xX3xX242xX2e9xX3xXf4xX25xX306xX4xX3xX11fxX1xX5bxXa0xX3xXe4xX1xXa12xX24xX25xX3xX46xX97xX24xX1xX49xX3xXexX394xX24xX1xX3xX46xX20xX24xX3xX24xX6xX1dxX3xX1bxXafxX6xX3xX5xXa9xX3xX46xXacxX3xX5xX31xX1bxX3xX1xX248xX24xX3xX144xX7dxXfcxX7dxX17dxX14xX3xX1xX2f4xX49xX3xXexX19xX2e9xX24xX3xX7cxX14xXfcxX7dxX14xX7cxX3xX25xXdxX20xX24xX25xX3xX24xXafxX347xX4xX49xX3xX7cxX144xXfcxX7dxX7cxX14xX3xX4xX35bxX24xX25xX3xXexX19xXdd5xX24xX1xX3xX22xX55xX3xX7xXdxX24xX1xX49xX3xX2xX2xXac1xX3xXexX19xXafxX266xX24xX25xX3xX1xX306xX4xX49xX3xX7cxX7dxX3xXexX19xX1axX1bxX3xX1dxX3xXexX20xX3xX22xX31xX3xX24xX1xXdxX71dxXa0xX3xX4xX248xX3xX2d0xXa0xX6xX24xX3xX1xX31xX24xX1xX3xX4xX1xX394xX24xX1xX3xX54xX97xX3xX24xX25xX29xXbxX3xX7xX5bxXa0xXfcxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxXa4xX70xX1dxXaxX12xX1052xX6xXa0xX3xX25xX613xX24xX3xX7cxX3xX24xX25xX31xX1dxX3xXexX29xXbxX3xXexX19xXa0xX24xX25xX3xXexX19xXdxX3bcxX24xX3xXe4xX1xX6xXdxX49xX3xX2xX14xX14xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX1dxX3xXexX20xX3xX54xX97xX3xX24xX25xX29xXbxX3xXexX19xXa4xX24xX25xX3xX5xXa9xX3xX46xXacxX3xX46xXafxXb0xX4xX3xX22xX55xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX7xX1axX4xX1xX3xX7xXc1xX49xX3xXexXdxX20xXbxX3xX24xX1xX29xX24xX3xX54xX55xX24xX1xX3xX24xX1xX5bxX24xX3xX46xX20xX24xX3xXexX1xX4dxX1bxX3xXe4xX1xX25cxX1bxX3xX22xX31xX3xX46xXdxX71dxXa0xX3xXexX19xX97xX3xX46xbd0axX24xX25xX3xXexX1xX266xXdxX3xXe4xXdxX3bcxX1bxX3xX7xXa4xX25cxXexX49xX3xX24xX25xX4dxX24xX3xX24xX25xX2cdxX6xX3xX70xX97xX4xX1xX3xX54xX55xX24xX1xX3xX54xX23xX24xX25xX3xXbxX1xX25cxXexX3xX7xX6xXa0xX3xX5xXa9xXfcxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxXa4xX70xX1dxXaxX12xXf4xX1xX592xX24xX25xX3xX24xX25xX31xX1dxX3xXexX347xXdxX49xX3xX24xX25xX31xX24xX1xX3xX1dxX3xXexX20xX3xX7xXc1xX3xX24xX1xX6xX24xX1xX3xX4xX1xX47xX24xX25xX3xXexX19xXdxX3bcxX24xX3xXe4xX1xX6xXdxX3xX22xXdxX55xX4xX3xX139xXa06xX3xX5x88adxX3xX22xX55xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX1bxX35bxXdxX3xXexX19xXafxX266xX24xX25xX3xXexX1axXdxX3xX4xX25cxX4xX3xXe4xX1xXa0xX3xX70xX5bxX24xX3xX4xXafxX49xX3xX24xX1xX5a0xXexX3xX5xX31xX3xX1xX55xX3xXexX1xX299xX24xX25xX3xX25xXdxX20xX24xX25xX3xX24xXafxX347xX4xX49xX3xX4xX35bxX24xX25xX3xXexX19xXdd5xX24xX1xX3xX22xX55xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX4xX1xXa4xX3xX54xX31xX3xX4xXa4xX24xX3xX24xX1xX5bxX24xX3xX70xX5bxX24xX3xX8cxX3xX4xX25cxX4xX3xX46xX97xX6xX3xX1xXafxX248xX24xX25xX3xX54xX97xX3xX24xX25xX29xXbxX3xX5xX2dxXexXfcxX0xX5exXbxX12xX0xX70xXdxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX70xX19xX10xX5xX6xXexX10xX70xXaxX12xX0xXa0xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX21fxXexX1xXa0xX1bxX54xX21fxX6xX24xX70xX21fxX7xX6xXbxXa4xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11fxX1xX652xX3xX46xX2f4xX24xX25xX3xXe4xXdxX3bcxX1bxX3xX7xXa4xX25cxXexX49xX3xXe4xX1xX35bxX24xX25xX3xX46xX3bcxX3xX70xX97xX4xX1xX3xX54xX55xX24xX1xX3xX54xX23xX24xX25xX3xXbxX1xX25cxXexX3xX7xX6xXa0xX3xX5xXa9xX3xX5xX2dxXexXaxX3xX1xX19xX10xX22cxX9xXaxX5exX1dxX21fxXexX10xX5exX4xX1xXa0xX21fxX70xXa4xX24xX25xX21fxXe4xXdxX10xX1bxX21fxX7xXa4xX6xXexX21fxXe4xX1xXa4xX24xX25xX21fxX70xX10xX21fxX70xXdxX4xX1xX21fxX54xX10xX24xX1xX21fxX54xXa0xX24xX25xX21fxXbxX1xX6xXexX21fxX7xX6xXa0xX21fxX5xXa0xX21fxX5xXa0xXexX5exX16cxX14xX14xX135xX14xX135xXfcxX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX25xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5exX1bxX10xX70xXdxX6xX5exX2xX16cxX14xX5exX24xX10xX12exX7xX5exX16cxX14xX144xX16cxX5exX2xX7cxX14xX70xX144xX2xX135xX7dxXac1xX7cxX17dxXexX2xX7dxX144xX144xX5xX7dxX21fxX70xXfcxX185xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX14xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX1dxX3xXexX20xX3xX22xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX29xXbxX3xX5xX2dxXexX3xX30xX31xX3xXcxX34xX24xX1xX3xX7xX39xX24xX3xX7xX31xX24xX25xX3xXexXdxX20xXbxX3xX46xX47xX24xX49xX3xX4xX1xX4dxX1bxX3xX7xX47xX4xX3xX54xX55xX24xX1xX3xX24xX1xX5bxX24xXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxX22xX12xX0xX7xXexX19xXa4xX24xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11fxX1xX652xX3xX46xX2f4xX24xX25xX3xXe4xXdxX3bcxX1bxX3xX7xXa4xX25cxXexX49xX3xXe4xX1xX35bxX24xX25xX3xX46xX3bcxX3xX70xX97xX4xX1xX3xX54xX55xX24xX1xX3xX54xX23xX24xX25xX3xXbxX1xX25cxXexX3xX7xX6xXa0xX3xX5xXa9xX3xX5xX2dxXexXaxX3xX1xX19xX10xX22cxX9xXaxX5exX1dxX21fxXexX10xX5exX4xX1xXa0xX21fxX70xXa4xX24xX25xX21fxXe4xXdxX10xX1bxX21fxX7xXa4xX6xXexX21fxXe4xX1xXa4xX24xX25xX21fxX70xX10xX21fxX70xXdxX4xX1xX21fxX54xX10xX24xX1xX21fxX54xXa0xX24xX25xX21fxXbxX1xX6xXexX21fxX7xX6xXa0xX21fxX5xXa0xX21fxX5xXa0xXexX5exX16cxX14xX14xX135xX14xX135xXfcxX1xXexX1bxXaxX12xX11fxX1xX652xX3xX46xX2f4xX24xX25xX3xXe4xXdxX3bcxX1bxX3xX7xXa4xX25cxXexX49xX3xXe4xX1xX35bxX24xX25xX3xX46xX3bcxX3xX70xX97xX4xX1xX3xX54xX55xX24xX1xX3xX54xX23xX24xX25xX3xXbxX1xX25cxXexX3xX7xX6xXa0xX3xX5xXa9xX3xX5xX2dxXexX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX19xXa4xX24xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xX73xX3bcxX3xX46xX387xX1bxX3xX54xX387xXa4xX3xX7xXe1xX4xX3xXe4xX1xXe6xX10xX3xX4xX1xXa4xX3xX24xX25xXafxX266xXdxX3xX70xX5bxX24xX3xX22xX23xX24xX25xX3xX5xXa9xX49xX3xXe4xXdxX3bcxX1bxX3xX7xXa4xX25cxXexX49xX3xXe4xX1xX35bxX24xX25xX3xX46xX3bcxX3xX70xX97xX4xX1xX3xX54xX55xX24xX1xX3xX54xX23xX24xX25xX3xXbxX1xX25cxXexX49xX3xX11fx9ad3xX11fxX3xX30xX31xX3xXcxX34xX24xX1xX3xX46xXacxX3xX4xX1xX652xX3xX46xX2f4xX24xX25xX49xX3xXe4xX1xX88dxX24xX3xXexX19xXafxX248xX24xX25xX3xX22xX31xXa4xX3xX4xXa0xX2f4xX4xXfcxX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxX22xX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX29xXbxX3xXexX19xXa0xX24xX25xX3xXe4xX1xX3c0xX4xX3xXbxX1xX2dxX4xX3xX1bxXafxX6xX3xX5xXa9xX49xX3xX7xX39xX24xX3xX7xX31xX24xX25xX3xXe1xX24xX25xX3xXbxX1xX47xX3xX22xX347xXdxX3xX54xXacxXa4xX3xX7xX299xX3xX17dxXaxX3xX1xX19xX10xX22cxX9xXaxX5exX4xX1xXdxX24xX1xX21fxXexX19xXdxX5exXexX6xXbxX21fxXexX19xXa0xX24xX25xX21fxXe4xX1xX6xX4xX21fxXbxX1xXa0xX4xX21fxX1bxXa0xX6xX21fxX5xXa0xX21fxX7xX6xX24xX21fxX7xX6xX24xX25xX21fxXa0xX24xX25xX21fxXbxX1xXa4xX21fxX22xXa4xXdxX21fxX54xX6xXa4xX21fxX7xXa4xX21fxX17dxX5exX16cxX14xX14xX7dxX2xXac1xXfcxX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX25xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5exX1bxX10xX70xXdxX6xX5exX2xX16cxX14xX5exX24xX10xX12exX7xX5exX16cxX14xX144xX16cxX5exX2xX14xX135xX70xX7cxX2xX16cxX144xX135xX16cxXac1xXexX2xX7cxX18cxXac1xX5xX7dxX21fxX135xX7cxX70xX7cxX2xX2xX7dxX17dxX16cxX144xXexX16cxX7dxXac1xX17dxX17dxX5xX14xXfcxX185xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX14xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX1dxX3xXexX20xX3xX22xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX29xXbxX3xX5xX2dxXexX3xX30xX31xX3xXcxX34xX24xX1xX3xX7xX39xX24xX3xX7xX31xX24xX25xX3xXexXdxX20xXbxX3xX46xX47xX24xX49xX3xX4xX1xX4dxX1bxX3xX7xX47xX4xX3xX54xX55xX24xX1xX3xX24xX1xX5bxX24xXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxX22xX12xX0xX7xXexX19xXa4xX24xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX29xXbxX3xXexX19xXa0xX24xX25xX3xXe4xX1xX3c0xX4xX3xXbxX1xX2dxX4xX3xX1bxXafxX6xX3xX5xXa9xX49xX3xX7xX39xX24xX3xX7xX31xX24xX25xX3xXe1xX24xX25xX3xXbxX1xX47xX3xX22xX347xXdxX3xX54xXacxXa4xX3xX7xX299xX3xX17dxXaxX3xX1xX19xX10xX22cxX9xXaxX5exX4xX1xXdxX24xX1xX21fxXexX19xXdxX5exXexX6xXbxX21fxXexX19xXa0xX24xX25xX21fxXe4xX1xX6xX4xX21fxXbxX1xXa0xX4xX21fxX1bxXa0xX6xX21fxX5xXa0xX21fxX7xX6xX24xX21fxX7xX6xX24xX25xX21fxXa0xX24xX25xX21fxXbxX1xXa4xX21fxX22xXa4xXdxX21fxX54xX6xXa4xX21fxX7xXa4xX21fxX17dxX5exX16cxX14xX14xX7dxX2xXac1xXfcxX1xXexX1bxXaxX12xXcxX29xXbxX3xXexX19xXa0xX24xX25xX3xXe4xX1xX3c0xX4xX3xXbxX1xX2dxX4xX3xX1bxXafxX6xX3xX5xXa9xX49xX3xX7xX39xX24xX3xX7xX31xX24xX25xX3xXe1xX24xX25xX3xXbxX1xX47xX3xX22xX347xXdxX3xX54xXacxXa4xX3xX7xX299xX3xX17dxX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX19xXa4xX24xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xXcxX19xXafxX8cxX24xX25xX3xX54xX6xX24xX3xXf4xX2f4xXdxX3xX4xX1xX394xX24xX1xX3xXcxX963xX24xX1xX3xX652xX1dxX3xX30xX31xX3xXcxX34xX24xX1xX3xXcxX19xX613xX24xX3xX10cxX25cxXa0xX3xX30xX31xX3xX1dxX2e9xXa0xX3xX4xX613xXa0xX3xX4xX25cxX4xX3xX4xX5a0xXbxX3xX4xX1xX394xX24xX1xX3xX2d0xXa0xX1dxX71dxX24xX3xX1xXa0xX1dxX55xX24xX3xXe33xfa71xX3xd8c5xX24xX1xX3xXexX29xXbxX3xXexX19xXa0xX24xX25xX3xXe4xX1xX3c0xX4xX3xXbxX1xX2dxX4xX3xX1xX29xXa0xX3xX2d0xXa0xX387xX3xX1bxXafxX6xX3xX5xXa9xX49xX3xX7xX39xX24xX3xX7xX31xX24xX25xX3xXe1xX24xX25xX3xXbxX1xX47xX3xX22xX347xXdxX3xX54xXacxXa4xX3xX7xX299xX3xX17dxXfcxX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxX22xX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe33xX1xX35bxX24xX25xX3xX46xX3bcxX3xX54xX55xX24xX1xX3xX24xX1xX5bxX24xX3xXbxX1xX387xXdxX3xX344xXexX1xXdxX20xXa0xX3xX4dxX24xX49xX3xXexX1xXdxX20xXa0xX3xXexX1xXa0xX299xX4xX36bxX3xXexX19xXa4xX24xX25xX3xX24xX1xX592xX24xX25xX3xX24xX25xX31xX1dxX3xX1bxXafxX6xX3xX5xX2dxXexXaxX3xX1xX19xX10xX22cxX9xXaxX5exX1dxX21fxXexX10xX5exXe4xX1xXa4xX24xX25xX21fxX70xX10xX21fxX54xX10xX24xX1xX21fxX24xX1xX6xX24xX21fxXbxX1xX6xXdxX21fxXexX1xXdxX10xXa0xX21fxX6xX24xX21fxXexX1xXdxX10xXa0xX21fxXexX1xXa0xXa4xX4xX21fxXexX19xXa4xX24xX25xX21fxX24xX1xXa0xX24xX25xX21fxX24xX25xX6xX1dxX21fxX1bxXa0xX6xX21fxX5xXa0xXexX5exX16cxX14xX14xX144xX144xX18cxXfcxX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX25xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5exX1bxX10xX70xXdxX6xX5exX2xX16cxX14xX5exX24xX10xX12exX7xX5exX16cxX14xX144xX16cxX5exX2xX7cxX7cxX70xX16cxX2xX7cxX14xX16cxX2xX7dxXexX2xX7cxX18cxX135xXac1xX5xX14xXfcxX185xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX14xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX1dxX3xXexX20xX3xX22xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX29xXbxX3xX5xX2dxXexX3xX30xX31xX3xXcxX34xX24xX1xX3xX7xX39xX24xX3xX7xX31xX24xX25xX3xXexXdxX20xXbxX3xX46xX47xX24xX49xX3xX4xX1xX4dxX1bxX3xX7xX47xX4xX3xX54xX55xX24xX1xX3xX24xX1xX5bxX24xXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxX22xX12xX0xX7xXexX19xXa4xX24xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe33xX1xX35bxX24xX25xX3xX46xX3bcxX3xX54xX55xX24xX1xX3xX24xX1xX5bxX24xX3xXbxX1xX387xXdxX3xX344xXexX1xXdxX20xXa0xX3xX4dxX24xX49xX3xXexX1xXdxX20xXa0xX3xXexX1xXa0xX299xX4xX36bxX3xXexX19xXa4xX24xX25xX3xX24xX1xX592xX24xX25xX3xX24xX25xX31xX1dxX3xX1bxXafxX6xX3xX5xX2dxXexXaxX3xX1xX19xX10xX22cxX9xXaxX5exX1dxX21fxXexX10xX5exXe4xX1xXa4xX24xX25xX21fxX70xX10xX21fxX54xX10xX24xX1xX21fxX24xX1xX6xX24xX21fxXbxX1xX6xXdxX21fxXexX1xXdxX10xXa0xX21fxX6xX24xX21fxXexX1xXdxX10xXa0xX21fxXexX1xXa0xXa4xX4xX21fxXexX19xXa4xX24xX25xX21fxX24xX1xXa0xX24xX25xX21fxX24xX25xX6xX1dxX21fxX1bxXa0xX6xX21fxX5xXa0xXexX5exX16cxX14xX14xX144xX144xX18cxXfcxX1xXexX1bxXaxX12xXe33xX1xX35bxX24xX25xX3xX46xX3bcxX3xX54xX55xX24xX1xX3xX24xX1xX5bxX24xX3xXbxX1xX387xXdxX3xX344xXexX1xXdxX20xXa0xX3xX4dxX24xX49xX3xXexX1xXdxX20xXa0xX3xXexX1xXa0xX299xX4xX36bxX3xXexX19xXa4xX24xX25xX3xX24xX1xX592xX24xX25xX3xX24xX25xX31xX1dxX3xX1bxXafxX6xX3xX5xX2dxXexX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX19xXa4xX24xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xX1589xX23xX3xX54xX97xX3xX24xX25xX29xXbxX3xX7xX5bxXa0xX3xX54xX8cxXdxX3xX24xXafxX347xX4xX3xX5xXa9xX3xX24xX1xXafxX24xX25xX3xX4xX248xX3xX7xX8cxX3xX46xXdxX71dxXa0xX3xXexX19xX97xX3xXexX19xX2e9xX24xX3xX46xX97xX6xX3xX54xX31xX24xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX24xX1xX3xX46xXacxX3xXbxX1xX25cxXexX3xX1xXa0xX1dxX3xXbxX1xXafxX248xX24xX25xX3xX4xX1xX5bxX1bxX3xX144xX3xXexX1axXdxX3xX4xX1xX64bxX49xX3xXe4xX1xX35bxX24xX25xX3xX46xX3bcxX3xX54xX55xX24xX1xX3xX24xX1xX5bxX24xX3xXbxX1xX387xXdxX3xXexX1xXdxX20xXa0xX3xX4dxX24xX49xX3xXexX1xXdxX20xXa0xX3xXexX1xXa0xX299xX4xX3xXexX19xXa4xX24xX25xX3xX24xX1xX592xX24xX25xX3xX24xX25xX31xX1dxX3xX46xXdxX71dxXa0xX3xXexX19xX97xX3xXexX1axXdxX3xX22xXdxX55xX24xXfcxX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxX22xX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5exXa0xX5xX12xX0xX70xXdxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX19xXaxX12xX0xX5exX70xXdxX22xX12xX0xX5exX70xXdxX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1859xXa0xXexX1xXa4xX19xXaxX12xX56axX1xX582xX4xX3xX969xXa0xX6xX24xX25xX0xX5exXbxX12
Phúc Quang