Infographics: Thi THPT Quốc gia 2018 - Những điều cần biết
(Baohatinh.vn) - Cùng Báo Hà Tĩnh tìm hiểu, hệ thống lại lịch thi, thời gian thi cũng như các vật dụng mà thí sinh được phép và không được phép mang vào phòng thi trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2018.
93e6x10c1cxb090x1359fx11db4xb7dcxffd5x10123xbc68xX7x14501x11a30xf069x134bfx9d6cx106fexX5xd850xXax11a85x97adx109b5xf1f2xa44exe725xb2c2xX6xXbxX1xXdxX4xX7x10afbxX3xXcxX1xXdxX3xXcx1247fx1069bxXcxX3xc87exd23bx9fbfxX4xX3xX17xXdxX6xX3x95c3xc752xX2xf87axX3x12ecaxX3xd8aaxX1xd211xX14xX17xX3x1172bxXdxc032xX2bxX3xX4x134fdxX14xX3xa417xXdxf47bxXexX0xaa6exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX10xX6xdbbexXaxX12x12c29xf245xX14xX17xX3x13ecbxfb15xX16xX3xX26xd542xX3xXcxdeb1xX14xX1xX3xXexf44ax10bbbxX3xX1xXdxb86dxX2bxe1a1xX3xX1xf76exX3xXexX1xX2cxX14xX17xX3xX5x1383bxXdxX3xX5xc5d3xX4xX1xX3xXexX1xXdxX7cxX3xXexX1x9b98xXdxX3xX17xXdxX6xX14xX3xXexX1xXdxX3xX4xdf8cxX14xX17xX3xX14xX1x102c2xX3xX4xX69xX4xX3xf9a1x13c07xXexX3xX60xf810xX14xX17xX3xX76xX6dxX3xXexX1x13f2exX3xX7xXdxX14xX1xX3xX40xXaaxd68exX4xX3xXbxX1x12655xXbxX3xXb0xX6dxX3x9fc8xX1xa2d4xX14xX17xX3xX40xXaaxXc7xX4xX3xXbxX1xXccxXbxX3xX76xX6xX14xX17xX3xXb0xX6dxX16xX3xXbxX1x114edxX14xX17xX3xXexX1xXdxX3xXexX18xX16xX14xX17xX3x9bd9xb119xX3xXexX1xXdxX3xXcxX26xX27xXcxX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xX17xXdxX6xX3xX33xX34xX2xX36xb38dxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX10xX14xXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX76xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX63xX10xX14xXexX10xX18xXaxX3xX7xXex13c28xX5xX10xX9xXax14240xXdxX60xXexX1xX1fxX3xX2xX2xa0b4xX34xXbx12dafx10f69xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1fxX3x11cd7xb1a0xX33xX36xXbxX154xX155xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fxX4exX4exXdxX114xX49xX6xX16xX1xX6xXexXdxX14xX1xX114xXb0xX14xX4exX14xX10xX148xX7xX4exX2xX36xX33xX15fxX4exX2xX160xec83xX60xX33xX34xX18fxX33xX36xX151xX2xXexX160xX160xX2xX2xX5xX33xX38xXdxX14xX15xX16xX18xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX38xXexX1xXdxX114xb221xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX1fxX3xXcxX1xXdxX3xXcxX26xX27xXcxX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xX17xXdxX6xX3xX33xX34xX2xX36xX3xX38xX3xX3axX1xX3cxX14xX17xX3xX40xXdxX42xX2bxX3xX4xX46xX14xX3xX49xXdxX4bxXexXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX10xX14xXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX76xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xXexX1xX2bxX76xX49xX3xX60xX1xXdxX60xX10xX3xXdxX63xX10xX14xXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX143xX5xX10xX9xXaxX148xXdxX60xXexX1xX1fxX3xc884xX2xX15fxXbxX154xX155xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1fxX3xX151xX2xX34xXbxX154xX155xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fxX4exX4exXdxX114xX49xX6xX16xX1xX6xXexXdxX14xX1xX114xXb0xX14xX4exX14xX10xX148xX7xX4exX2xX36xX33xX15fxX4exX2xX160xX18fxX60xX2xX2xX2xX2xX33xX160xX18fxXexX23fxX2xX2xX2xX5xX34xX38xX6xX14xX1xX38xX60xX6xXdxX38xX60xXdxX10xX14xX114xX1b0xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX1fxX3xXcxX1xXdxX3xXcxX26xX27xXcxX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xX17xXdxX6xX3xX33xX34xX2xX36xX3xX38xX3xX3axX1xX3cxX14xX17xX3xX40xXdxX42xX2bxX3xX4xX46xX14xX3xX49xXdxX4bxXexXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfb47xX2bxXexX1xX16xX18xXaxX12xX63xXd4xX14xX17xX3xX3axX17x12151xX4xX0xX4exXbxX12
Công Ngọc