Gắn trách nhiệm địa phương, đơn vị trong đảm bảo ATGT ở Kỳ Anh
(Baohatinh.vn) - Dù có nhiều nỗ lực trong công tác đảm bảo ATGT, song Kỳ Anh vẫn là địa phương tăng cả 3 tiêu chí (số vụ TNGT, số người bị thương, số người chết) trong năm 2016.
188x143cx97a1x66f9x5b29x319bx8963xed3xe3fxX7x7260x685dx3a22x1454x1c20x586fxX5x2d17xXax9955x7523x652bx8a7axX3xXex25b1x8e6axX4xX1xX3xX15xX1xXdx4eb1x228dxX3x2d5cx314exX6xX3xXbxX1x2962x62exX15x5764x51a9xX3xX23xX2axX15xX3x33d6xX24xX3xXexX18x3725xX15xX2cxX3xX23x4095xX21xX3x7e39xX3dxX38xX3x9ecbxXcxX13xXcxX3x7da3xX3xddcx2209xX3xX44xX15xX1xX0x5427xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx756exX10xX6x40f5xXaxX12x72f4x7925xX3xX4x3cbxX3xX15xX1xXdx41cfx2de9xX3xX15x97cdxX3xX5x2ec2xX4xX3xXexX18xX38xX15xX2cxX3xX4x3896xX15xX2cxX3xXexX19xX4xX3xX23xX3dxX21xX3xX40xX3dxX38xX3xX44xXcxX13xXcxX2dxX3xX7xX38xX15xX2cxX3xX4bxX4cxX3xX44xX15xX1xX3xX33x880fxX15xX3xX5x7697xX3xX23xX24xX6xX3xXbxX1xX29xX2axX15xX2cxX3xXex610cxX15xX2cxX3xX4xX3dxX3x2d96xX3xXexXdx3bc6xX71xX3xX4xX1x152exX3x7fafxX7x5e49xX3xX33x3076xX3xXcx63f1xX13xXcxX2dxX3xX7xXcaxX3xX15xX2cxX29xd33xXdxX3xX40xX24xX3xXexX1xX29xX2axX15xX2cxX2dxX3xX7xXcaxX3xX15xX2cxX29xXdbxXdxX3xX4xX1x8b9fxXex62ccxX3xXexX18xX38xX15xX2cxX3xX15xXb6xX21xX3x467bx83aaxX2x6b7dx472bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx688cxX38xX64x1ca9xXaxX12x4a4dx20ecxXexX3xXexX18xX38xX15xX2cxX3xX15xX1x32b7xX15xX2cxX3xX15xX2cxX71xX119xXc1xX15xX3xX15xX1x139cxX15xX3xX23xX29x8f42xX4xX3xX5x550dxX15xX1xX3xX23x86dcxX38xX3xX1xX71xX119xX20xX15xX3xX4xX1x9591xX3xX18xX6xX3xXexX143xXdxX3xX4xX71xX11dxX4xX3xX1x551bxXbxX3xX33x8a36xX6xX3xX23xX135xX119xX3xX5xXa8xX3xX64xX38xX3xX4xX19xX4xX3x4fe9xX13exX2dxX3xXbxX1x960axX15xX2cxX3xX40xX6xX15xX2dxX3xX23xX38xXa8xX15xX3xXexX1x1777xX3xX4xX1xXc6xX15xX1xX3xXexX18xX24xX3xX33xXa8xX38xX3xX4xX71xX11dxX4xX3xXexX1xXdxXf4xX71xX3x5b23xX71xX119xXf4xXexX3xX5xXdxX20xXexX2dxX3xX4xX1xX29xX6xX3xX4xX1x7fbaxX3xX23xX11dxX15xX2cxX3xX23xX29xX6xX3xX5xXa8xX3xX4xX19xX4xX3xX2cxXdxX3dxXdxX3xXbxX1xX19xXbxX2dxX3xX4xX178xX15xX3xX21xX6xX15xX2cxX3xX15x56afxX15xX2cxX3xXexX135xX21xX3xX5x8be7xX3xXexX18xX81xX15xX2cxX3xX4xX1xXdbxX3x7c6bxX3xX5xX143xXdxX3xXexX161xX3xX4x7d44xXbxX3xXexX18xXc1xX15xX106xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX38xX64xX119xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxXexX10xX172xXex51aaxX6xX5xXdxX2cxX15xf33xX3xX4xX10xX15xXexX10xX18x1222xXaxX12xX0xXdxX21xX2cxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXax3e75xXdxX64xXexX1xX22ax8d6xX247xX103xXbxX172xX232xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX22axXbdxX105x2e75xXbxX172xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2cxX6xX15xX3xXexX18xX6xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX10xX21xX3xX64xXdxX6xX3xXbxX1xX71xX38xX15xX2cxX3xX64xX38xX15xX3xX33xXdxX3xXexX18xX38xX15xX2cxX3xX64xX6xX21xX3xX40xX6xX38xX3xX6xXexX2cxXexX3xX38xX3x6f10xX119xX3xX6xX15xX1xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX22axX52xX52xXdxX106xX40xX6xX38xX1xX6xXexXdxX15xX1xX106xX33xX15xX52xX15xX10xX241xX7xX52xX2xX256xX103x1719xX52xX2xX103xX105xX64xXbdxX2xX103xXexX2xX2c2xX2c2x89c9xX5xX103xX106x82b7xXbxX2cxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX38xX64xX119xXaxX12x85dbx1180xX3xX33x3290xX119xX2dxX3xXexX18xX38xX15xX2cxX3xX15xXb6xX21xX3xX102xX103xX2xX256xX2dxX3xX23xX188xX3xX15xX135xX15xX2cxX3xX4xX6xX38xX3xX1xXdxX20xX71xX3xX1a3xX71xX3dxX3xX1a3xX71xX3dxX15xX3xX5xX1e6xX3xX15xX1xXa8xX3xX15xX29x18adxX4xX3xXexX18xX38xX15xX2cxX3xX23xX3dxX21xX3xX40xX3dxX38xX3xX44xXcxX13xXcxX2dxX3xX2cxXdxX3dxX21xX3xX7xX135xX71xX3xX33xX70xX3xX7xXcaxX3xX33xXcdxX3xXexX6xXdxX3xX15xX143xX15xX2dxX3xX7xXcaxX3xX15xX2cxX29xXdbxXdxX3xX40xX24xX3xXexX1xX29xX2axX15xX2cxX2dxX3xX7xXcaxX3xX15xX2cxX29xXdbxXdxX3xX4xX1xXf4xXexX3xX7xX38xX3xX33xX32axXdxX3xX15xXb6xX21xX3xX102xX103xX2xX105xX2dxX3xX1xX71xX119xX20xX15xX3xX4bxX4cxX3xX44xX15xX1xX3xX23xX13exX3xX23xX70xX3xX18xX6xX3xX15xX1xXdxX70xX71xX3xX2cxXdxX3dxXdxX3xXbxX1xX19xXbxX3xX1a3xX71xX119xXf4xXexX3xX5xXdxX20xXexX3xXexX18xX38xX15xX2cxX3xX5xX13exX15xX1xX3xX23xX143xX38xX2dxX3xX4xX1xX14exX3xX23xX143xX38xX106xX3xXcxX18xX38xX15xX2cxX3xX23xX6bxX3xX2cxX14xX15xX3xXexX18xX19xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX20xX21xX3xX4xX1xX38xX3xX4xX1fcxXbxX3xX1b6xX119xX2dxX3xX4xX1xXc6xX15xX1xX3xX1a3xX71xX119xX70xX15xX3xX4xX19xX4xX3xX172xX13exX2dxX3xXbxX1xX178xX15xX2cxX2dxX3xX40xX6xX15xX2dxX3xX23xX38xXa8xX15xX3xXexX1xX188xX3xX4xX1fcxXbxX3xX1xX71xX119xX20xX15xX3xX33xX70xX3xX21xXcdxX4xX3xXexXdxXc1xX71xX3xX23xX3dxX21xX3xX40xX3dxX38xX3xX44xXcxX13xXcxX106xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX38xX64xX119xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxXexX10xX172xXexX224xX6xX5xXdxX2cxX15xX22axX3xX4xX10xX15xXexX10xX18xX232xXaxX12xX0xXdxX21xX2cxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxX241xXdxX64xXexX1xX22axX247xX247xX103xXbxX172xX232xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX22axXbdxX105xX256xXbxX172xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2cxX6xX15xX3xXexX18xX6xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX10xX21xX3xX64xXdxX6xX3xXbxX1xX71xX38xX15xX2cxX3xX64xX38xX15xX3xX33xXdxX3xXexX18xX38xX15xX2cxX3xX64xX6xX21xX3xX40xX6xX38xX3xX6xXexX2cxXexX3xX38xX3xX297xX119xX3xX6xX15xX1xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX22axX52xX52xXdxX106xX40xX6xX38xX1xX6xXexXdxX15xX1xX106xX33xX15xX52xX15xX10xX241xX7xX52xX2xX256xX103xX2c2xX52xX2xX103xX105xX64xXbdxX2xX103xXexXbdxXbdxX256xX247xX5xX2xX106xX2d3xXbxX2cxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1578xX6xXbxXexXdxX38xX15xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxXexX10xX172xXexX224xX6xX5xXdxX2cxX15xX22axX3xX2d3xX71xX7xXexXdx820fxX119xX232xXaxX12x2d24xX143xXdxX3xXexX19xX3xXd0xX2cxX71xX119xf36xX15xX3xX2efxXb6xX15xX3xX44xX15xX3xX224xX3x8ea6xX13xX555xX3xX52fxX81xX15xX2cxX3xX6xX15xX3xXexX14exX15xX1xX22axX3xX0xX10xX21xX12xX555xX188xX3xX23xX143xXexX3xX23xX29xX13axX4xX3xX21xXcdxX4xX3xXexXdxXc1xX71xX3xX2cxXdxX3dxX21xX3xX7xX135xX71xX3xX4xX3dxX3xXbdxX3xXexXdxXc1xX71xX3xX4xX1xXc6xX3xXexX1xX2f0xX3xX4xX3dxX3xX1xX20xX3xXexX1xXcaxX15xX2cxX3xX4xX1xXc6xX15xX1xX3xXexX18xX24xX3xX1xX71xX119xX20xX15xX3xX4x25d8xX15xX3xX33xXa8xX38xX3xX4xX71xX11dxX4xX3xXexX1xX2f3xXexX3xX7xX77xX3xX1a3xX71xX119xXf4xXexX3xX5xXdxX20xXexX2dxX3xX23x32d3xX15xX2cxX3xX40xX11dxX3xX33xX32axXdxX3xX15xX1xXdxX70xX71xX3xX2cxXdxX3dxXdxX3xXbxX1xX19xXbxX3xXbxX1xX68xX3xX1xX13axXbxX3xX33xX32axXdxX3xX23xX1ddxX4xX3xX23xXdxX188xX21xX3xXexX2f0xX15xX1xX3xX1xX2f0xX15xX1xX3xX4xX1b6xX6xX3xX23xX24xX6xX3xXbxX1xX29xX2axX15xX2cxX106xX0xX52xX10xX21xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX38xX64xX119xXaxX12xX0xXdxX21xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX2d3xXcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2cxX6xX15xX3xXexX18xX6xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX10xX21xX3xX64xXdxX6xX3xXbxX1xX71xX38xX15xX2cxX3xX64xX38xX15xX3xX33xXdxX3xXexX18xX38xX15xX2cxX3xX64xX6xX21xX3xX40xX6xX38xX3xX6xXexX2cxXexX3xX38xX3xX297xX119xX3xX6xX15xX1xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX22axX52xX52xXdxX106xX40xX6xX38xX1xX6xXexXdxX15xX1xX106xX33xX15xX52xX15xX10xX241xX7xX52xX2xX256xX103xX2c2xX52xX2xX103xX105xX64xXbdxX2xX103xXexX2c2xX256xX2x610exX5xX102xX106xX2d3xXbxX2cxXaxX3xX52xX12xXcxX1xX6xX119xX3xX33xX2f0xX3xX4xX1xX14exX3xX40xXdxXf4xXexX3xX23xX70xX3xX172xX71xX1fcxXexX2dxX3xX297xXdxXf4xX15xX3xX15xX2cxX1xX24xX3xX15xX1xX29xX3xXexX18xX29xX32axX4xX3xX23xX135xX119xX2dxX3xX4xX19xX4xX3xX172xX13exX2dxX3xXbxX1xX178xX15xX2cxX2dxX3xX40xX6xX15xX2dxX3xX23xX2axX15xX3xX33xX24xX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX33xXa8xX38xX3xX4xX71xX11dxX4xX3xX15xX2cxX1xXdxXc1xX21xX3xXex5489xX4xX2dxX3xX23xX70xX3xX18xX6xX3xX4xX19xX4xX3xX2cxXdxX3dxXdxX3xXbxX1xX19xXbxX3xX4xXcdxX3xXexX1xX188xX2dxX3xXbxX1xX68xX3xX1xX13axXbxX3xX33xX32axXdxX3xX23xXdxX70xX71xX3xX297xXdxX20xX15xX3xX4xX1b6xX6xX3xX23xX24xX6xX3xXbxX1xX29xX2axX15xX2cxX2dxX3xX4xX1x1937xX4xX3xX15xXb6xX15xX2cxX3xX15xX1xXdxX20xX21xX3xX33xXcdxX3xX4xX1b6xX6xX3xX4xX19xX4xX3xXbxX1xX178xX15xX2cxX3xX40xX6xX15xX3xX23xX188xX3xX23xX3dxX21xX3xX40xX3dxX38xX3xX44xXcxX13xXcxX232xX3xX2cxX14xX15xX3xX33xXdxX20xX4xX3xXexX1xX77xX4xX3xX1xXdxX20xX15xX3xX15xX1xXdxX20xX21xX3xX33xXcdxX3xX23xX3dxX21xX3xX40xX3dxX38xX3xX44xXcxX13xXcxX3xX33xXa8xX38xX3xX40xX2f0xX15xX1xX3xX172x8a2exXexX3xXexX1xXdxX3xX23xX71xX6xX3xX15xXb6xX21xX3xX102xX103xX2xX256xX106xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX38xX64xX119xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxXexX10xX172xXexX224xX6xX5xXdxX2cxX15xX22axX3xX4xX10xX15xXexX10xX18xX232xXaxX12xX0xXdxX21xX2cxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxX241xXdxX64xXexX1xX22axX247xX247xX103xXbxX172xX232xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX22axXbdxX105xX256xXbxX172xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX64xXexX1xX71xX21xX40xX3xX64xX1xXdxX64xX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2cxX6xX15xX3xXexX18xX6xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX10xX21xX3xX64xXdxX6xX3xXbxX1xX71xX38xX15xX2cxX3xX64xX38xX15xX3xX33xXdxX3xXexX18xX38xX15xX2cxX3xX64xX6xX21xX3xX40xX6xX38xX3xX6xXexX2cxXexX3xX38xX3xX297xX119xX3xX6xX15xX1xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX22axX52xX52xXdxX106xX40xX6xX38xX1xX6xXexXdxX15xX1xX106xX33xX15xX52xX15xX10xX241xX7xX52xX2xX256xX103xX2c2xX52xX2xX103xX105xX64xXbdxX2xX103xXexX247xX256xX6d8xX6d8xX5xXbdxX106xX2d3xXbxX2cxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX38xX64xX119xXaxX12xX61xX71xX119xX20xX15xX3xX4x6b1bxX15xX2cxX3xX7xabexX3xX40xXcaxX3xXexX18xXc6xX3xX297xXdxX15xX1xX3xXbxX1xXc6xX3xXexX18xXc1xX15xX3xX247xX2dxX256xX3xXexX1f2xX3xX23xX5f0xX15xX2cxX3xX23xX70xX3xX23xX5cfxX71xX3xXexX29xX2dxX3xX15xX135xX15xX2cxX3xX4xX1fcxXbxX3xX21xX11dxXexX3xX7xXcaxX3xX1xX143xX3xXexX5cfxX15xX2cxX3xX2cxXdxX6xX38xX3xXexX1xX81xX15xX2cxX3xX15xX1xX29xX22axX3xX172xX135xX119xX3xX64xX77xX15xX2cxX3xX1xX20xX3xXexX1xXcaxX15xX2cxX3xX15xX1xXa8xX3xX4xX1xXdbxX3xX172xX10xX3xX40xX71xX1e6xXexX3xX23xX38xX143xX15xX3xX23xXdxX3xX1a3xX71xX6xX3xX23xX24xX6xX3xX40xXa8xX15xX3xX1xX71xX119xX20xX15xX3xX23xX188xX3xX15xX2cxX29xXdbxXdxX3xX64xX135xX15xX3xXexX1xX71xX2f3xX15xX3xX5xX13axXdxX3xX23xX6bxX15xX3xX172xX10xX3xX40xX71xX1e6xXexX3xX15xX1xX1fcxXexX3xX5xXa8xX3xXexX18xX38xX15xX2cxX3xX4xX19xX4xX3xX23xXdxX70xX71xX3xX297xXdxX20xX15xX3xXexX1xXdbxXdxX3xXexXdxXf4xXexX3xX21xX29xX6xX3xX2cxXdxX6bxX3xX33xXa8xX3xX15xX14xX15xX2cxX3xX15xX6bxX15xX2cxX232xX3xX5xX14xXbxX3xX23xX1ddxXexX3xX4xX19xX4xX3xX2cxXdbxX3xX2cxXdxX3dxX21xX3xXexXcaxX4xX2dxX3xX40xXdxX188xX15xX3xX4xX3dxX15xX1xX3xX40xX19xX38xX3xX15xX2cxX71xX119xX3xX1xXdxX188xX21xX3xXexX143xXdxX3xX4xX19xX4xX3xX33xX24xX3xXexX18xXc6xX3xX2cxXdxX6xX38xX3xX4xX14xXexX232xX3xXex86aexX3xX4xX1xX78fxX4xX3xX64xX71xX119xX3xXexX71xX2dxX3xX40xX3dxX38xX3xX64xX29x59f5xX15xX2cxX3xX21xX11dxXexX3xX7xXcaxX3xXexX71xX119xXf4xX15xX3xX23xX29xXdbxX15xX2cxX3xX13xXcxXd0xXcxX3xX40xX24xX3xX1xX29xX3xX1x33fcxX15xX2cxX3xX15xX1ddxX15xX2cxX232xX3xX172xX135xX119xX3xX64xX77xX15xX2cxX3xX1xX20xX3xXexX1xXcaxX15xX2cxX3xX23xXdxX20xX15xX3xX4xX1xXdxXf4xX71xX3xX7xX19xX15xX2cxX3xXexX143xXdxX3xX21xX11dxXexX3xX7xXcaxX3xX15xX747xXexX3xX2cxXdxX6xX38xX3xXexX1xX81xX15xX2cxX3xX1a3xX71xX6xX15xX3xXexX18xX15dxX15xX2cxX232xX3xXexXa53xX3xX4xX1xX78fxX4xX3xX18xX6xX3xX1a3xX71xX135xX15xX3xX2cxXdxX3dxXdxX3xXexXa8bxX6xX3xX1xXa8xX15xX1xX3xX5xX6xX15xX2cxX3xX6xX15xX3xXexX38xXa8xX15xX3xX2cxXdxX6xX38xX3xXexX1xX81xX15xX2cxX3xX49xX3xXexX1fcxXexX3xX4xX3dxX3xX4xX19xX4xX3xXexX71xX119xXf4xX15xX3xX23xX29xXdbxX15xX2cxX232xX3xX5xX77xX4xX3xX5xX29xX13axX15xX2cxX3xX4xX81xX15xX2cxX3xX6xX15xX3xXexXb6xX15xX2cxX3xX4xX29xXdbxX15xX2cxX3xX4xX81xX15xX2cxX3xXexX19xX4xX3xXexX71xX5cfxX15xX3xXexX18xX6xX2dxX3xX297xXdxX188xX21xX3xX7xX38xX19xXexX3xX33xXa8xX3xX172x22a0xX3xX5xX1e6xX3xX15xX2cxX1xXdxXc1xX21xX3xX4xX19xX4xX3xXexX18xX29xXdbxX15xX2cxX3xX1xX13axXbxX3xX33xXdxX3xXbxX1xX143xX21xX3xXexX18xX2f3xXexX3xXexX77xX3xX44xXcxX13xXcxX3xXexX18xXc1xX15xX3xX4xX19xX4xX3xXexX71xX119xXf4xX15xX3xX23xX29xXdbxX15xX2cxX3xX1a3xX71xXcaxX4xX3xX5xX11dxX2dxX3xXexX14exX15xX1xX3xX5xX11dxX2dxX3xX1xX71xX119xX20xX15xX3xX5xX11dxX2dxX3xX23xX29xXdbxX15xX2cxX3xX5xXdxXc1xX15xX3xX172xX13exX106xX106xX106xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX71xXexX1xX38xX18xXaxX12xX0xX40xX12xX56cxX106xX2efxX3xX0xX52xX40xX12xX0xX52xXbxX12
P.V