Biết tin qua facebook, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ hiến máu cứu người
(Baohatinh.vn) - Thông qua facebook, chiều 29/6, chị Phan Thị Tâm - Phó Chủ tịch Hội LHPN Bắc Hồng (TX. Hồng Lĩnh) đã tình nguyện hiến máu trực tiếp cứu sống bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
fa22x15dc1x17100x16dc6x1b3fbx1d862x169fdx125aex1f08axX7x15ec3x1c50ex120b8x11894x15aebx1c964xX5x1b23exXax150b6x179e3xXdx14911xXexX3xXexXdx118aexX3x10099x17d19xX6xX3x18e1bxX6xX4xX10x129b3x130c7xX25x117aax152a6xX3x140b8xX1x1d6f0xX3x12590xX1x1bbabxX3xXex1ac80xX4xX1xX3x10272x1e7c9xXdxX3xX2axX1x15e4cxX3xX1ax1130bxX3xX1xXdxX15xX1axX3x1ed81x15d65xX1dxX3xX4x15e50xX1dxX3xX1ax1b745x1885ex1a68cxXdxX0x1459cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX10xX6x1c752xXaxX12xXcxX1x1adc8xX1axX50xX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX6xX4xX10xX24xX25xX25xX27xX28xX3xX4xX1xXdx13b05xX1dxX3x16bc5x1c727xX55x1df3cxX28xX3xX4xX1xX33xX3xX2axX1xX6xX1axX3xXcxX1xX33xX3xXcx16c75xX47xX3x16fc4xX3xX2axX1xX2cxX3xX2exX1xX30xX3xXexX33xX4xX1xX3xX37xX38xXdxX3x10b7fxX37xX2ax19b10xX3xX13x1a45cxX4xX3xX37x13713xX1axX50xX3x19cecxXcx151d1x1287exX3xX37xXb8xX1axX50xX3xXaex12979xX1axX1x11a6bxX3x170a8x1f1fbxX3xXex1889bxX1axX1xX3xX1axX50xX1dx153f4x14818xX1axX3xX1xXdxX15xX1axX3xX47xX48xX1dxX3xXex1cd66x1ded8xX4xX3xXexXdxX15xXbxX3xX4xX4cxX1dxX3xX7x18862xX1axX50xX3xX24xXd8xX1axX1xX3xX1axX1xX98xX1axX3xX1cxX1dxX6xX3xX4x17037xX1axX3xX1axX50xX1dxXd7xX3xX27xX33xX4xX1xXbfxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX6xXbxXexXdxX25xX1axXaxX12xX0xXdxX47xX50xX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXax1b14fxXdxX67xXexX1x157b9x13794xX13dx1ad04xXbx18827x1eb4dxX1xX10xXdxX50xX1xXexX13cx1d12bxX87x1a907xXbxX141xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX24xXdxX10xXexX3xXexXdxX1axX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX6xX4xX10xX24xX25xX25xX27xX3xXbxX1xX25xX3xX4xX1xX1dxX3xXexXdxX4xX1xX3xX1xX25xXdxX3xXbxX1xX1dxX3xX1axX1dxX3xX1xXdxX10xX1axX3xX47xX6xX1dxX3xX4xX1dxX1dxX3xX1axX50xX1dxX25xXdxXaxX3xX7xXe5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13cxX55xX55xXdxXbfxX24xX6xX25xX1xX6xXexXdxX1axX1xXbfx106a4xX1axX55xX1axX10xX137xX7xX55xX2xX14cxX84xX87xX55xX14cxX14cxX67xX13dxX13fxX13dxXexX14axX14axX14axX84xX5xX13fxXbfx135c7xXbxX50xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX6xXbxXexXdxX25xX1axXaxX12xX2exX1xX33xX3xX2axX1xX6xX1axX3xXcxX1xX33xX3xXcxX98xX47xX3xXexXe5xXe6xX4xX3xXexXdxX15xXbxX3xX1xXdxX15xX1axX3xX47xX48xX1dxX3xXexXe5xXe6xX4xX3xXexXdxX15xXbxX3xX4xX4cxX1dxX3xX1axX50xX51xX52xXdxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX6xXbxXexXdxX25xX1axXaxX12xX0xXdxX47xX50xX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxX137xXdxX67xXexX1xX13cxX87xX13dxX14axXbxX141xX142xX1xX10xXdxX50xX1xXexX13cx1c621xX85xX13fxXbxX141xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX24xXdxX10xXexX3xXexXdxX1axX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX6xX4xX10xX24xX25xX25xX27xX3xXbxX1xX25xX3xX4xX1xX1dxX3xXexXdxX4xX1xX3xX1xX25xXdxX3xXbxX1xX1dxX3xX1axX1dxX3xX1xXdxX10xX1axX3xX47xX6xX1dxX3xX4xX1dxX1dxX3xX1axX50xX1dxX25xXdxXaxX3xX7xXe5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13cxX55xX55xXdxXbfxX24xX6xX25xX1xX6xXexXdxX1axX1xXbfxX1b0xX1axX55xX1axX10xX137xX7xX55xX2xX14cxX84xX87xX55xX14cxX14cxX67xX13dxX13fxX13dxXexX258xX14axX87xX87xX5xX2xXbfxX1cbxXbxX50xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xXexX1xX1dxX47xX24xX3xX67xX1xXdxX67xX10xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX67xXd7xXaxX12x19613x1454cxX25xX3xX5xfb1cxX4xX3xX2xX14cxX1xX3xX1axX50xX30bxXd7xX3xX84xX85xX55xX87xX28xX3xX4xX1xX33xX3xX2axX1xX6xX1axX3xXcxX1xX33xX3xXcxX98xX47xX3xXexXd0xX1axX1xX3xX4xX52xX3xX5xX51x12509xXexX3xX20xX6xX4xX10xX24xX25xX25xX27xX3xXexX1x19b49xXd7xX3xX4xX2cxX3xX5xX52xXdxX3xX27x1c9daxX1dxX3xX50x18f65xXdxX3xX141xXdxX1axX3xX47xX48xX1dxX3xXexXe5xXe6xX4xX3xXexXdxX15xXbxX3xX4xX30xX6xX3xX4xX1xX33xX3xXb1xX50xX1dxXd7x15826xX1axX3xXcxX1xX33xX3xX37xX25xX30bxXdxX3xXcxX1xX6xX1axX1xX28xX3xX4x19848xX1axX3xX1axX1xX2cxX47xX3xX47xX48xX1dxX3x17fe8xX3xXccx113e0xX3xX4xX4cxX1dxX3xX7xXf3xX1axX50xX3xX47x136f9xX3xX4xX1xXb8xX1axX50xXbfxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX67xXd7xXaxX12xXcxX1dxXd7xX3xX5xX30bxX3xX1axX50xX51xX52xXdxX3xX27xX1xX6cxX1axX50xX3xX1cxX1dxX10xX1axX3xX24xXdxX15xXexX28xX3xX1axX1xX51xX1axX50xX3xX1b0xX33cxXdxX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xX38exX1axX3xXexX51xX106xX1axX50xX3xXexX1xX98xX1axX3xXexX51xX106xX1axX50xX3xX48xXdxX28xX3xXexX1xX34axXd7xX3xXexXe5x1d7f7xX1axX50xX3xX1b0xX33cxXdxX3xX1axX1xX2cxX47xX3xX47xX48xX1dxX3xX4xX30xX6xX3xX47xXd0xX1axX1xX28xX3xX4xX1xX33xX3xX2axX1xX6xX1axX3xXcxX1xX33xX3xXcxX98xX47xX3xXccxXcdxX3xX5xXdxX355xX1axX3xX5x17c26xX4xX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX6xX4xX10xX24xX25xX25xX27xX3xX1b0xX30bxX3xXexXd0xX1axX1xX3xX1axX50xX1dxXd7xXd8xX1axX3xX1xXdxX15xX1axX3xX2xX3xXccxX106xX1axX3xX1b0xX33xX3xX47xX48xX1dxX3xX4xX1xX25xX3xX24xXd8xX1axX1xX3xX1axX1xX98xX1axX3xXaexX355xX3xXcxX1xX33xX3xX37xXb8xX1axX50xX3xX30axX98xX1axX3xXbcx1219cxXb1xX3xX2xX85xX258xX14axX28xX3xXexXe5xX30fxX3xXexX449xXdxX3xXex13f1dxX3xX67xX98xX1axX3xXbxX1xXf3xX3xX84xX28xX3xXbxX1xX51xX52xX1axX50xX3xX13xXb4xX4xX3xX37xXb8xX1axX50xXcaxX3xXccxX6xX1axX50xX3xXccxXdxX81xX1dxX3xXexXe5xX33xX3xXexX449xXdxX3xX13xX30ax1447bx1ee60xX3xX37xXb8xX1axX50xX3xXaexXc7xX1axX1xX3xX24xX33xX3xX141xX1dxX34axXexX3xX1xX1dxXd7xX15xXexX3xX67xX449xX3xX67xX30bxXd7xXbfxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX67xXd7xXaxX12xX4ddxX51x15743xX4xX3xX24xXdxX15xXexX28xX3xX4xX1xX33xX3xX2axX1xX6xX1axX3xXcxX1xX33xX3xXcxX98xX47xX3xX5xX30bxX3xX47xX38xXexX3xX4xX48xX1axX3xX24xX38xX3xX37xX38xXdxX3xX2axX1xX3dxX3xX1axX40xX3xX1ax11b45xX1axX50xX3xX1axX4abxX28xX3xX1axX1xXdxXd8xXexX3xXexXd0xX1axX1xX3xX1b0xX33cxXdxX3xX4xX6cxX1axX50xX3xX1b0xXdxXd8xX4xX28xX3xXccx120e1xX4xX3xX24xXdxXd8xXexX3xX5xX30bxX3xX1cxX1dxX6xX1axX3xXexX98xX47xX3xXccxX15xX1axX3xX1axX50xX51xX52xXdxX3xX50xXdxX30bxX3xX1b0xX30bxX3xXexXe5x1b478xX3xX10xX47xXbfxX3xX2exX1xX33xX3xXccxXcdxX3xXex19286xX1axX50xX3xX13dxX3xX5xX38exX1axX3xXexX1xX6xX47xX3xX50xXdxX6xX3xX1xXdxX15xX1axX3xX47xX48xX1dxX3xXexXd0xX1axX1xX3xX1axX50xX1dxXd7xXd8xX1axXbfxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39axX1dxXexX1xX25xXe5xXaxX12xXcxX1xX1dxX3xX37x129e4xX1axX50xX0xX55xXbxX12
Thu Hằng