Hà Tĩnh đôn đốc triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI
(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục tăng cường triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ tốt hơn công tác phòng chống dịch.
aa7bx11582xcd4ax121abxda1exf519x12a9bxf8aex123ecxX7xdaebxf161xd7a1xeb9ax1102cx130eaxX5x12a3axXaxe8e8xf611x129ffxX3xXcx12826xd7b7xX1xX3xdfa5xaed1xX18xX3xX1bxd22exX4xX3xXexac70xXdx11628xX18xX3xe525xX1xX6xXdxX3xc568xX18x1194fxX3x1334dxcff2xX18xX30xX3xX29xX1xX6xXdxX3x13241xce54xad04xX3x1323axX3xXexcb47xX3xXexX3exX14xX18xX3xX32x1098cxX18xX3x13523x11942xd8dbx12b0fxfcffxX0xaea6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX32xXaxX12xXcxX24xacf9xd437xX4xX3xX32xXdx10562xX18xX3xX3cxXdxX43xX18xX3xXbxX1xX2exX4xX3xXex11b98xXbxX3xX4xd817xX6xX3xX32xbf97xX4xX1xX3xX4fxX50xX51xX52xd997xf58exX2x1143axe90axX3x1241fxcbe5xX4exX8fxX3xXexe761xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3x121dbxff8axX6xX3xX4xb74axX3xXa7x11011xX18xX3xX3cx12a08xX18xX3xX4xX1xX9bxX3xX1bxX7fxX3exX3xXexXdxX43xXbxX3xXexX33xX4xX3xXexXafxX18xX30xX3xX4xX6bx125f9xX18xX30xX3xXexX24xXdxX26xX18xX3xX29xX1xX6xXdxX3xX2exX18xX30xX3xX32xX33xX18xX30xX3xX29xX1xX6xXdxX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xX3xXexX43xX3xXexX3exX14xX18xX3xX32xX4bxX18xX3xX4exX4fxX50xX51xX52xX3xXexX24xbfd3xX18xX3xX1bxX87xX6xX3xX3cxX14xX18xX3xXexX9bxX18xX1xX3xX18xX1xe073xb64exX3xXbxX1xX33xX4xX3xXa7xX33xX3xXexX20xXexX3xX1xd6dfxX18xX3xX4xX1cxX18xX30xX3xXexX3dxX4xX3xXbxX1xef85xX18xX30xX3xX4xX1xX20xX18xX30xX3xX32xX87xX4xX1x11440xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX3exX32xX40xX3xXbxX4fxX10xX18xXexX10xX24xXaxX12xX0xXdxX118xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4fxX10xX18xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxf327xXdxX32xXexX1x12e89xX3xef64x123b0xX2xXbxc782xacebxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX182xX3xc7adx133ebxX194xXbxX188xX189xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX182xX54xX54xXdxX143xX3cxX6xX3exX1xX6xXexXdxX18xX1xX143xXa7xX18xX54xX18xX10xX17dxX7xX54xc67bx10ea5xX2xX1bbxX54x128b5xX1c0xX32xX194xX2xX2xX194xX1bcxX185xe35axXexX194xX193xX1c0xX2xX5xX185xX90xX1bbxX1bbxX1bbxX143xd0eexXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX18xX3xX1bxX20xX4xX3xXexX24xXdxX26xX18xX3xX29xX1xX6xXdxX3xX2exX18xX30xX3xX32xX33xX18xX30xX3xX29xX1xX6xXdxX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xX3xXexX43xX3xXexX3exX14xX18xX3xX32xX4bxX18xX3xX4exX4fxX50xX51xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX6xXbxXexXdxX3exX18xXaxX12xb996xX18xX1xX3xX118xXdxX18xX1xX3xX1x1170axX6xX3xXexXa8xX3xX52xX18xXexX10xX24xX18xX10xXexX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX3exX32xX40xXaxX12xXcxX1xX10xX3exX3xX1bxXacxX93xX3xXexX7fxXdxX3xX51xXafxX18xX3xX3cxXb3xX18xX3xX7xX20xX3xX2xX1c0xX194xX1c0xX54xX95xX96xX4exX8fxX90xX51x134a5xX0xX7xd9d5xX3cxX12xX2xX3xX0xX54xX7xX28fxX3cxX12xX18xX30xX14xX40xX3xX1bbxX193xX54xX194xX54xX1bbxX1bcxX1bbxX1bcxX93xX3xe783xX1xXacxX3xX4fxX1xX83xX3xXexX87xX4xX1xX3xXcxX1xX6bxXcexX18xX30xX3xXexX24x1139fxX4xX3xX95xX96xX4exX8fxX3xXexX9bxX18xX1xX3xefc8x13462xX18xX30xX3xb425xX28fxX20xX4xX3xX51xXdxX18xX1xX3xX30xXdxX6xX3exX3xb186xb0acxX3xeba1xX3xXexX43xX3xX4xX1xX83xX3xXexX24xd067xX93xX3xXbxX1xX20xXdxX3xX1xd612xXbxX3xX2e1xX2e2xX3xXcxX1xX1cxX18xX30xX3xXexXdxX18xX3xXa7xX14xX3xXcxX24xX28fxX40xe7f4xX18xX3xXexX1xX1cxX18xX30xX3xXa7xX14xX3xX95xX96xX4exX8fxX3xX4xX3dxX4xX3xX1xX28fxX40xb507xX18xX93xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX93xX3xXexX1xX87xX3xX188xb0f3xX3xX4xX1xX83xX3xX1bx101c7xX18xX30xX3xXexX28fxX40xX105xX18xX3xXexX24xX28fxX40xX30fxX18xX93xX3xX1xX6bxX6cxX18xX30xX3xX32xfb29xX18xX3xXa7xX14xX3xXexX24xXdxX26xX18xX3xX29xX1xX6xXdxX3xXa7xXdxX327xX4xX3xX2exX18xX30xX3xX32xX33xX18xX30xX3xX29xX1xX6xXdxX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xX3xXexX43xX3xXexX3exX14xX18xX3xX32xX4bxX18xX3xX4exX4fxX50xX51xX52xX3xXexX1xX10xX3exX3xX4xX1xX9bxX3xX1bxX7fxX3exX3xXexX7fxXdxX3xX51xXafxX18xX3xX3cxXb3xX18xX3xX7xX20xX3xX2xX193xX194xX184xX54xX4fxX51xX90xX96xX4fxX2cdxX3xX18xX30xX14xX40xX3xX1bbxX1bcxX54xX194xX54xX1bbxX1bcxX1bbxX1bcxX3xX4xX83xX6xX3xX96xX6xX18xX3xX4fxX1xX9bxX3xX1bxX7fxX3exX3xX2d2xX28fxX20xX4xX3xX30xXdxX6xX3xXbxX1xX135xX18xX30xX93xX3xX4xX1xX20xX18xX30xX3xX32xX87xX4xX1xX3xX3cxX327xX18xX1xX3xX4fxX50xX51xX52xX8fxX90xX2xX92xX143xX0xX54xXbxX12xX0xX32xXdxXa7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX32xX24xX10xX5xX6xXexX10xX32xXaxX12xX0xX28fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX90xXexX1xX28fxX118xX3cxX90xX6xX18xX32xX90xX7xX6xXbxX3exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax12254xX52xX18xf3ddxX3exX30xX24xX6xXbxX1xXdxX4x101f6xX3xX1c9xX3xX3cxX6bxX6cxX4xX3xX1bxX127xX18xX3xX30xXdxXb3xX18xX3xX29xX1xX6xXdxX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xX3xXexX43xX3x132faxX28fxX6xX3xX2exX18xX30xX3xX32xX33xX18xX30xX3xX4exX4fxX50xX51xX52xXaxX3xX1xX24xX10xX453xX9xXaxX54xX40xX90xXexX10xX54xXdxX18xX453xX3exX30xX24xX6xXbxX1xXdxX4xX90xX1c9xX90xX3cxX28fxX3exX4xX90xX32xX3exX18xX90xX30xXdxX6xX18xX90xX29xX1xX6xXdxX90xX3cxX6xX3exX90xX40xX90xXexX10xX90xX47cxX28fxX6xX90xX28fxX18xX30xX90xX32xX28fxX18xX30xX90xX18xX4xX3exXa7xXdxX54xX2xX1c9xX1c9xX1c0xX185xX92xX143xX1xXexX118xXaxX12xX0xXdxX118xX30xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX54xX118xX10xX32xXdxX6xX54xX2xX1bbxX1bcxX54xX18xX10xX17dxX7xX54xX1bbxX1bcxX2xX2xX54xX1c0xX1c0xX32xX2xX1bcxX184xX194xX193xX194xX1bbxXexX1bbxX92xX1bbxX5xX193xX90xX29xX1xX6xXdxX90xX3cxX6xX3exX90xX40xX90xXexX10xX90xX2xX185xX1c9xX193xX2xX185xX143xX1d6xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX18xX3xX1bxX20xX4xX3xXexX24xXdxX26xX18xX3xX29xX1xX6xXdxX3xX2exX18xX30xX3xX32xX33xX18xX30xX3xX29xX1xX6xXdxX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xX3xXexX43xX3xXexX3exX14xX18xX3xX32xX4bxX18xX3xX4exX4fxX50xX51xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX32xXdxXa7xX12xX0xX7xXexX24xX3exX18xX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX450xX52xX18xX453xX3exX30xX24xX6xXbxX1xXdxX4xX45cxX3xX1c9xX3xX3cxX6bxX6cxX4xX3xX1bxX127xX18xX3xX30xXdxXb3xX18xX3xX29xX1xX6xXdxX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xX3xXexX43xX3xX47cxX28fxX6xX3xX2exX18xX30xX3xX32xX33xX18xX30xX3xX4exX4fxX50xX51xX52xXaxX3xX1xX24xX10xX453xX9xXaxX54xX40xX90xXexX10xX54xXdxX18xX453xX3exX30xX24xX6xXbxX1xXdxX4xX90xX1c9xX90xX3cxX28fxX3exX4xX90xX32xX3exX18xX90xX30xXdxX6xX18xX90xX29xX1xX6xXdxX90xX3cxX6xX3exX90xX40xX90xXexX10xX90xX47cxX28fxX6xX90xX28fxX18xX30xX90xX32xX28fxX18xX30xX90xX18xX4xX3exXa7xXdxX54xX2xX1c9xX1c9xX1c0xX185xX92xX143xX1xXexX118xXaxX12xX450xX52xX18xX453xX3exX30xX24xX6xXbxX1xXdxX4xX45cxX3xX1c9xX3xX3cxX6bxX6cxX4xX3xX1bxX127xX18xX3xX30xXdxXb3xX18xX3xX29xX1xX6xXdxX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xX3xXexX43xX3xX47cxX28fxX6xX3xX2exX18xX30xX3xX32xX33xX18xX30xX3xX4exX4fxX50xX51xX52xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX24xX3exX18xX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX32xXaxX12xX2e1xX6xX28fxX3xX118xX342xXexX3xXexX28fx13080xX18xX3xX24xX6xX3xX118xf6cdxXexX93xX3xX4xX3dxX4xX3xX2exX18xX30xX3xX32xX33xX18xX30xX3xX29xX1xX6xXdxX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xX3xXexX43xX93xX3xXexX24xX3exX18xX30xX3xX1bxXacxX3xX4xXacxX3xX4exX4fxX50xX51xX52xX3xX1bxX6xX18xX30xX3xX18xX30xX14xX40xX3xX4xX14xX18xX30xX3xX1bxX6bxX2f8xX4xX3xX1xX3exX14xX18xX3xXexX1xXdxX327xX18xX3xXa7xX14xX3xXexX24xX2e2xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX118xX342xXexX3xXexX24xX3exX18xX30xX3xX18xX1x1252bxX18xX30xX3xX4xX1cxX18xX30xX3xX4xX33xX3xX1xX6fexX28fxX3xc873xX4xX1xX3xXbxX1xX33xX4xX3xXa7xX33xX3xX4xX1cxX18xX30xX3xXexX3dxX4xX3xXbxX1xX135xX18xX30xX3xX4xX1xX20xX18xX30xX3xX32xX87xX4xX1xX3xX4fxX3exXa7xXdxX32xX90xX2xX92xX3xXexX24xX105xX18xX3xX4xXb3xX3xX18xX6bxX6cxX4xX3xX18xXacxXdxX3xX4xX1xX28fxX18xX30xX93xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xXacxXdxX3xX24xXdxX105xX18xX30xX143xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX32xXdxXa7xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX28fxX5xX12xX0xX32xXdxXa7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX24xXaxX12xX0xX54xX32xXdxXa7xX12xX0xX54xX32xXdxXa7xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX3exX32xX40xXaxX12xXcxX24xX6bxX6cxX4xX3xX1bxXacxX93xX3xXexX1xX2c0xX4xX3xX1xXdxX327xX18xX3xX4xX1xX9bxX3xX1bxX7fxX3exX3xX4xX83xX6xX3xXcxX1xX83xX3xXexX6bxX6cxX18xX30xX3xX4fxX1xX70exX18xX1xX3xXbxX1xX83xX93xX3xX96xX342xX3xX2e4xX3xXexX43xX3xce42xX4fxX127xX3xX47cxX28fxX6xX18xX3xXexX1xX6bxXcexX18xX30xX3xXexX24xX2c0xX4xX3xX96xX6xX18xX3xX4fxX1xX9bxX3xX1bxX7fxX3exX3xX2d2xX28fxX20xX4xX3xX30xXdxX6xb70dxX3xXa7xX14xX3xX96xX342xX3xXcxX1xX1cxX18xX30xX3xXexXdxX18xX3xXa7xX14xX3xXcxX24xX28fxX40xX30fxX18xX3xXexX1xX1cxX18xX30xX3xX1bxX33bxX3xXbxX1xX20xXdxX3xX1xX2f8xXbxX3xXa7xX6cxXdxX3xX4xX3dxX4xX3xX1bxX127xX18xX3xXa7xX87xX3xX5xXdxX105xX18xX3xX47cxX28fxX6xX18xX3xX188xX4bxX40xX3xX32xX2c0xX18xX30xX3xX2exX18xX30xX3xX32xX33xX18xX30xX3xX29xX1xX6xXdxX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xX3xXexX43xX3xXexX3exX14xX18xX3xX32xX4bxX18xX3xX4exX4fxX50xX51xX52xX3xX18xX1xX117xX118xX3xX1x11a3axX3xXexX24xX2f8xX93xX3xX29xX1xX28fxX40xX43xX18xX3xX29xX1xX70exX4xX1xX3xX18xX30xX6bxXcexXdxX3xX32xX4bxX18xX3xXexX2c0xX3xX18xX30xX28fxX40xX327xX18xX3xX29xX1xX6xXdxX3xX3cxX3dxX3exX93xX3xX4xX28fxX18xX30xX3xX4xc583xXbxX3xXexX1xX1cxX18xX30xX3xXexXdxX18xX3xX32xX87xX4xX1xX3xX3cxX327xX18xX1xX3xX1bxX26xX3xXbxX1xX33xX4xX3xXa7xX33xX3xX4xX1cxX18xX30xX3xXexX3dxX4xX3xXbxX1xX135xX18xX30xX3xX4xX1xX20xX18xX30xX3xX32xX87xX4xX1xX143xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX3exX32xX40xXaxX12xX2cdxfc96xX18xX30xX3xXexX1xXcexXdxX93xX3xXexX1xX1cxX18xX30xX3xX47cxX28fxX6xX3xX1xX327xX3xXexX1xX20xX18xX30xX3xX18xX14xX40xX93xX3xX18xX30xX6bxXcexXdxX3xX32xX4bxX18xX3xX7xb157xX3xX1bxX6bxX2f8xX4xX3xX4xee86xXbxX3xX18xX1xX94axXexX3xXexX1xX1cxX18xX30xX3xXexXdxX18xX3xX32xX87xX4xX1xX3xX3cxX327xX18xX1xX3xX29xX87xXbxX3xXexX1xXcexXdxX93xX3xX4xX1xX70exX18xX1xX3xX188xX3dxX4xX189xX3xX1bxX6bxX2f8xX4xX3xX1xX6bxX6cxX18xX30xX3xX32xX35bxX18xX3xX4xX3dxX4xX3xX3cxXdxX327xX18xX3xXbxX1xX3dxXbxX3xX32xX2c0xX3xXbxX1xX135xX18xX30xX3xX5xX4bxX40xX3xX18xX1xXdxX71xX118xX3xXa7xX14xX3xX1bxX6bxX2f8xX4xX3xXexX6bxX3xXa7xX8c3xX18xX3xX1xX88bxX3xXexX24xX2f8xX3xX40xX3xXexX43xX3xX29xX87xXbxX3xXexX1xXcexXdxX3xX29xX1xXdxX3xX30xX2cexXbxX3xX4xX3dxX4xX3xX32xX8c3xX28fxX3xX1xXdxX327xX28fxX3xX3cxX8c3xXexX3xXexX1xX6bxXcexX18xX30xX3xXa7xX30fxX3xX7xX2exX4xX3xX29xX1xce1fxX10xX143xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX3exX32xX40xXaxX12xX51xX30fxX3xXbxX1xX70exX6xX3xX4xX127xX3xX47cxX28fxX6xX18xX3xX47cxX28fxXb3xX18xX3xX5xfd62xX93xX3xX32xX6fexX3xX5xXdxX327xX28fxX3xXexX1xX28fxX3xXexX1xX94axXbxX3xX1bxX6bxX2f8xX4xX3xX7xX942xX3xX30xXdx1197dxXbxX3xX4xX1xX70exX18xX1xX3xX47cxX28fxX40xX30fxX18xX3xXa7xX14xX3xX4xX127xX3xX47cxX28fxX6xX18xX3xX40xX3xXexX43xX3xX188xX3dxX4xX3xX118xXdxX18xX1xX93xX3xXbxX1xX3dxXexX3xX1xXdxX327xX18xX3xXa7xX14xX3xX4xXacxX3xX4xX3dxX4xX3xX3cxXdxX327xX18xX3xXbxX1xX3dxXbxX3xXbxX1xX135xX18xX30xX3xX4xX1xX20xX18xX30xX3xX32xX87xX4xX1xX3xX3cxX327xX18xX1xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX4xX1xXacxX18xX30xX93xX3xX1xXdxX327xX28fxX3xX47cxX28fxXb3xX143xX0xX54xXbxX12xX0xX32xXdxXa7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX32xX24xX10xX5xX6xXexX10xX32xXaxX12xX0xX7xXexX24xX3exX18xX30xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX105xX18xX3xX47cxX28fxX6xX18xX182xX0xX54xX7xXexX24xX3exX18xX30xX12xX0xX28fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX90xXexX1xX28fxX118xX3cxX90xX6xX18xX32xX90xX7xX6xXbxX3exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX24xXdxX26xX18xX3xX29xX1xX6xXdxX3xX2exX18xX30xX3xX32xX33xX18xX30xX3xXbxX1xX68dxX18xX3xX118xX30fxX118xX3xX29xX1xX6xXdxX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xX3xXexX43xX3xXexX3exX14xX18xX3xX32xX4bxX18xX3xX1bxX26xX3xXbxX1xX135xX18xX30xX3xX4xX1xX20xX18xX30xX3xX4fxX3exXa7xXdxX32xX90xX2xX92xXaxX3xX1xX24xX10xX453xX9xXaxX54xX40xX90xXexX10xX54xXexX24xXdxX10xX18xX90xX29xX1xX6xXdxX90xX28fxX18xX30xX90xX32xX28fxX18xX30xX90xXbxX1xX6xX18xX90xX118xX10xX118xX90xX29xX1xX6xXdxX90xX3cxX6xX3exX90xX40xX90xXexX10xX90xXexX3exX6xX18xX90xX32xX6xX18xX90xX32xX10xX90xXbxX1xX3exX18xX30xX90xX4xX1xX3exX18xX30xX90xX4xX3exXa7xXdxX32xX90xX2xX92xX54xX2xX1c9xX1c9xX1c0xX194xX2xX143xX1xXexX118xXaxX12xX0xXdxX118xX30xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX54xX118xX10xX32xXdxX6xX54xX2xX1bbxX1bcxX54xX18xX10xX17dxX7xX54xX1bbxX1bcxX2xX1bcxX54xX2xX1bcxX1c9xX32xX1bcxX2xX193xX2xX92xX1bbxX194xXexX184xX185xX1bbxX194xX5xX92xX90xX2xX1bcxX1c9xX32xX1bcxX2xX1bbxX194xX1c0xX1bbxX1bbxXexX92xX2xX194xX184xX5xX1c9xX90xX29xX143xX1d6xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX18xX3xX1bxX20xX4xX3xXexX24xXdxX26xX18xX3xX29xX1xX6xXdxX3xX2exX18xX30xX3xX32xX33xX18xX30xX3xX29xX1xX6xXdxX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xX3xXexX43xX3xXexX3exX14xX18xX3xX32xX4bxX18xX3xX4exX4fxX50xX51xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX32xXdxXa7xX12xX0xX7xXexX24xX3exX18xX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX24xXdxX26xX18xX3xX29xX1xX6xXdxX3xX2exX18xX30xX3xX32xX33xX18xX30xX3xXbxX1xX68dxX18xX3xX118xX30fxX118xX3xX29xX1xX6xXdxX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xX3xXexX43xX3xXexX3exX14xX18xX3xX32xX4bxX18xX3xX1bxX26xX3xXbxX1xX135xX18xX30xX3xX4xX1xX20xX18xX30xX3xX4fxX3exXa7xXdxX32xX90xX2xX92xXaxX3xX1xX24xX10xX453xX9xXaxX54xX40xX90xXexX10xX54xXexX24xXdxX10xX18xX90xX29xX1xX6xXdxX90xX28fxX18xX30xX90xX32xX28fxX18xX30xX90xXbxX1xX6xX18xX90xX118xX10xX118xX90xX29xX1xX6xXdxX90xX3cxX6xX3exX90xX40xX90xXexX10xX90xXexX3exX6xX18xX90xX32xX6xX18xX90xX32xX10xX90xXbxX1xX3exX18xX30xX90xX4xX1xX3exX18xX30xX90xX4xX3exXa7xXdxX32xX90xX2xX92xX54xX2xX1c9xX1c9xX1c0xX194xX2xX143xX1xXexX118xXaxX12xXcxX24xXdxX26xX18xX3xX29xX1xX6xXdxX3xX2exX18xX30xX3xX32xX33xX18xX30xX3xXbxX1xX68dxX18xX3xX118xX30fxX118xX3xX29xX1xX6xXdxX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xX3xXexX43xX3xXexX3exX14xX18xX3xX32xX4bxX18xX3xX1bxX26xX3xXbxX1xX135xX18xX30xX3xX4xX1xX20xX18xX30xX3xX4fxX3exXa7xXdxX32xX90xX2xX92xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX24xX3exX18xX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX32xXaxX12xX2e1xX3dxX18xX30xX3xX18xX6xX40xX3xX7e6xX2xX185xX54xX194xX80fxX93xX3xX96xX342xX3xX2e4xX3xXexX43xX3xXexe39cxX3xX4xX1xX2exX4xX3xX1xX342xXdxX3xX18xX30xX1xX87xX3xXexX24xX2c0xX4xX3xXexX28fxX40xX43xX18xX3xXexX94axXbxX3xX1xX28fxX8c3xX18xX3xX2exX18xX30xX3xX32xX33xX18xX30xX3xX4fxX4exXcxXcxX3xXexX24xX3exX18xX30xX3xXbxX1xX135xX18xX30xX3xX4xX1xX20xX18xX30xX3xX32xX87xX4xX1xX3xX3cxX327xX18xX1xX3xX4fxX3exXa7xXdxX32xX90xX2xX92xX143xX3xf5d4xXdxX3dxX118xX3xX1bxX20xX4xX3xX2e1xX2e2xX3xX2e4xX3xXexX43xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3x10d6bxX105xX3xX4exX30xX246xX4xX3xX4fxX1xX4bxX28fxX3xX90xX3xX2aaxX1xXacxX3xX96xX4fxX2cdxX3xXbxX1xX135xX18xX30xX3xX4xX1xX20xX18xX30xX3xX4fxX3exXa7xXdxX32xX90xX2xX92xX3xXexX9bxX18xX1xX3xX4xX1xX83xX3xXexX24xX2efxX3xX1bxXdxX26xX118xX3xX4xX68dxX28fxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX143xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX32xXdxXa7xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX96xX6xX18xX3xXcxX1xX6bxXcexX18xX30xX3xXa7xX33xX3xXcxX9bxX18xX1xX3xX83xX40xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX9bxX3xX1bxX7fxX3exX3xXexX1xX2c0xX4xX3xX1xXdxX327xX18xX3xX47cxX28fxX40xX43xXexX3xX5xXdxX327xXexX3xX4xX1cxX18xX30xX3xXexX3dxX4xX3xXbxX1xX135xX18xX30xX93xX3xX4xX1xX20xX18xX30xX3xXa7xXdxX24xX28fxX7xX3xX4fxX3exX24xX3exX18xX6xXaxX3xX1xX24xX10xX453xX9xXaxX54xX4xX1xXdxX18xX1xX90xXexX24xXdxX54xX3cxX6xX18xX90xXexX1xX28fxX3exX18xX30xX90xXa7xX28fxX90xXexXdxX18xX1xX90xX28fxX40xX90xX1xX6xX90xXexXdxX18xX1xX90xX4xX1xXdxX90xX32xX6xX3exX90xXexX1xX28fxX4xX90xX1xXdxX10xX18xX90xX47cxX28fxX40xX10xXexX90xX5xXdxX10xXexX90xX4xX3exX18xX30xX90xXexX6xX4xX90xXbxX1xX3exX18xX30xX90xX4xX1xX3exX18xX30xX90xXa7xXdxX24xX28fxX7xX90xX4xX3exX24xX3exX18xX6xX54xX2xX1c9xX184xX193xX185xX193xX143xX1xXexX118xXaxX12xX0xXdxX118xX30xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX54xX118xX10xX32xXdxX6xX54xX2xX1bbxX1bcxX54xX18xX10xX17dxX7xX54xX1bbxX1bcxX1bcxX193xX54xX2xX1bcxX185xX32xX185xX1bcxX1c9xX185xX92xX194xX184xXexX92xX194xX5xX2xX90xX2xX1bcxX184xX32xX194xX2xX194xX185xX193xX1bcxX1c9xXexX1c0xX184xX1bbxX194xX1bcxX5xX1bcxX143xX1d6xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX18xX3xX1bxX20xX4xX3xXexX24xXdxX26xX18xX3xX29xX1xX6xXdxX3xX2exX18xX30xX3xX32xX33xX18xX30xX3xX29xX1xX6xXdxX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xX3xXexX43xX3xXexX3exX14xX18xX3xX32xX4bxX18xX3xX4exX4fxX50xX51xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX32xXdxXa7xX12xX0xX7xXexX24xX3exX18xX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX96xX6xX18xX3xXcxX1xX6bxXcexX18xX30xX3xXa7xX33xX3xXcxX9bxX18xX1xX3xX83xX40xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX9bxX3xX1bxX7fxX3exX3xXexX1xX2c0xX4xX3xX1xXdxX327xX18xX3xX47cxX28fxX40xX43xXexX3xX5xXdxX327xXexX3xX4xX1cxX18xX30xX3xXexX3dxX4xX3xXbxX1xX135xX18xX30xX93xX3xX4xX1xX20xX18xX30xX3xXa7xXdxX24xX28fxX7xX3xX4fxX3exX24xX3exX18xX6xXaxX3xX1xX24xX10xX453xX9xXaxX54xX4xX1xXdxX18xX1xX90xXexX24xXdxX54xX3cxX6xX18xX90xXexX1xX28fxX3exX18xX30xX90xXa7xX28fxX90xXexXdxX18xX1xX90xX28fxX40xX90xX1xX6xX90xXexXdxX18xX1xX90xX4xX1xXdxX90xX32xX6xX3exX90xXexX1xX28fxX4xX90xX1xXdxX10xX18xX90xX47cxX28fxX40xX10xXexX90xX5xXdxX10xXexX90xX4xX3exX18xX30xX90xXexX6xX4xX90xXbxX1xX3exX18xX30xX90xX4xX1xX3exX18xX30xX90xXa7xXdxX24xX28fxX7xX90xX4xX3exX24xX3exX18xX6xX54xX2xX1c9xX184xX193xX185xX193xX143xX1xXexX118xXaxX12xX96xX6xX18xX3xXcxX1xX6bxXcexX18xX30xX3xXa7xX33xX3xXcxX9bxX18xX1xX3xX83xX40xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX9bxX3xX1bxX7fxX3exX3xXexX1xX2c0xX4xX3xX1xXdxX327xX18xX3xX47cxX28fxX40xX43xXexX3xX5xXdxX327xXexX3xX4xX1cxX18xX30xX3xXexX3dxX4xX3xXbxX1xX135xX18xX30xX93xX3xX4xX1xX20xX18xX30xX3xXa7xXdxX24xX28fxX7xX3xX4fxX3exX24xX3exX18xX6xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX24xX3exX18xX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX32xXaxX12xX96xX6xX18xX3xXcxX1xX6bxXcexX18xX30xX3xXa7xX33xX3xXcxX9bxX18xX1xX3xX83xX40xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX40xX105xX28fxX3xX4xX68dxX28fxX182xX3xX4fxX1cxX18xX30xX3xXexX3dxX4xX3xXbxX1xX135xX18xX30xX93xX3xX4xX1xX20xX18xX30xX3xX32xX87xX4xX1xX3xX5xX14xX3xX18xX1xXdxX327xX118xX3xXa7xX33xX3xXexX24xX246xX18xX30xX3xXexX4bxX118xX93xX3xX4xX8c3xXbxX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xXbxX1xXb3xXdxX3xXexX94axXbxX3xXexX24xX28fxX18xX30xX3xX5xX33bxX18xX1xX3xX1bxX7fxX3exX93xX3xX4xX1xX9bxX3xX1bxX7fxX3exX3xX47cxX28fxX40xX43xXexX3xX5xXdxX327xXexX3xXa7xX6cxXdxX3xXexX1xX3dxXdxX3xX1bxX342xX3x116c6xX4xX1xX20xX18xX30xX3xX32xX87xX4xX1xX3xX18xX1xX6bxX3xX4xX1xX20xX18xX30xX3xX30xXdxX2cexX4x12e17xX93xX3xXexX28fxX40xX327xXexX3xX1bxX20xXdxX3xX29xX1xX1cxX18xX30xX3xX1bxX6bxX2f8xX4xX3xX4xX1xX83xX3xX47cxX28fxX6xX18xX143xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX32xXdxXa7xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX28fxX5xX12xX0xX32xXdxXa7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX24xXaxX12xX0xX54xX32xXdxXa7xX12xX0xX54xX32xXdxXa7xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdadexX28fxXexX1xX3exX24xXaxX12xX13xX14xX3xX1275xX18xX1xX0xX54xXbxX12
Hà Anh