9 xã của Đức Thọ cần hoàn thành các tiêu chí trước 31/12
(Baohatinh.vn) - Chiều 6/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo Văn phòng NTM tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra công tác chỉ đạo, triển khai hoàn thành các tiêu chí NTM của các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2017 thuộc huyện Đức Thọ .
1a90x1f14x9ebcx55a5x40d0xb9b0x857cx7ef9x602bx3080xb9f0x4bd1xaefex2495xa3e9x3264xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxb833x5ab3x4403xXexX0x499bxXaxX17xX18xX19xXexX0x24dfx212axX19x4457xXexX0xXax2f19xX9xb915xXdxX18x88afxX2fx2bdax67fcx24b7xX5x9cafxXbxXdxX17xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17x98e5xXbx1e76xX18xXdxX35x40b5x3ff9x25cbxX9x8159x21fdxX2fxXbxX35x6fc9xX26x817cxX32xXex623dxX9xX44x7975xX9xX2cxb3e6xX18xX9xba36x6f0exX2cxX9xX5xXax5f6dxX9xX2cx279axX4bxX9xXaxX24x4369xX4bxX9xXbxXaxX6fxX4bxXaxX9xX2cx4109xX2cxX9xXbxX35xb74cxX4fxX9xX2cxXax5226xX9xXbx27c6x9144x5c04xX2cxX9x9765xX2axX1cxX2ax2a27xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x5db4xX17xX18xX19xX32xXexX4xXaxX35x3f04xX4fxX9x2119xX1cxX2axX8fx2d77xX9xX7xXax898exX9xX4xXaxX5exX9xXbx8365xX2cxXaxX9x7d2ax6c3cx5681xX2xX9xXbx80cdxX4bxXaxX9xX61x5dbexX4bxX4axX9xXc1xX4axX67xX2cxX9x3a32x9f5axX4bxX9xX2cx994axX4bxX4axX9xXdxX5bxX4bxXaxX9x5642x5115xX24xX9x3224x242bxX4bxX9xX33xXax5018xX4bxX4axX9xXc1xX5x32bdxX9xXbxXc5xX4bxXaxX9xXa0xX6fxX9xX5x49e7xX4bxXaxX9xXe1xX35xX9x3a0exX35xa60axXcxX9xXbxX86xX18xX9xX2cx5698xX4bxX4axX9xXbxX79xX2cxX9xX2cxXaxXc5xX9xXe1xXe2xX24xXb0xX9xXbxX86xX35xX105xX4bxX9xX103xXaxX18xX35xX9xXaxX24xX6fxX4bxX9xXbxXaxX6fxX4bxXaxX9xX2cxX79xX2cxX9xXbxX35xX7exX4fxX9xX2cxXaxX83xX9xXc1xX5xXf1xX9xX2cxX5exX18xX9xX2cxX79xX2cxX9xX44xX5bxX9xX33xXaxa625xX4bxX9xXe1xX152xX4fxX9xXe1xXe2xXbxX9xX2cxXaxX4fx84b5xX4bxX9xXc1xX5xXf1xX9xX4bxXe6xXcxX9xX8fxab21xX2ax8ea1xX9xXbxXaxX4fx6961xX2cxX9xXaxX4fxX26x3394xX4bxX9xX61xX62xX2cxX9xX5xXaxX67xX9xabf3xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc0xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xX86xX55xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX18xXdxXbxX31xX32xX58xX9xX44xX18xX9xX2cxX4fxX18xX9xX19xX4fxX2cxX9xXbxXaxX24xX9xX2cxX18xX4bxX9xXaxX24xX18xX4bxX9xXbxXaxX18xX4bxXaxX9xX2cxX18xX2cxX9xXbxX35xX17xX4fxX9xX2cxXaxX35xX9xXbxX86xX4fxX24xX2cxX9xX8bxX2axX9xX2axX8fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xa3a8xX35xX19xXbxXaxX4cxXacxX16cxX16cxX33xX44xX55xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cx1b9axX16cxX16cxX33xX44xX32xX9xX2fxX86xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX184xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX184x5dfaxX4bxX1cxX4bxX17xX201xX2fxX1cxX2axX16exX214xX58xX1cxX16exX16exX19xX8bxX8fxX2axX8fxX8fx4561xX248xXbxX8bxX16cxX16cxXacxXdxX16cxX184xX4exX33xX4axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX7xXaxXb4xX9xX4xXaxX5exX9xXbxXbbxX2cxXaxX9xXbfxXc0xXc1xX2xX9xXbxXc5xX4bxXaxX9xX61xXcaxX4bxX4axX9xXc1xX4axX67xX2cxX9xXd3xXd4xX4bxX9xX2cxXd8xX4bxX4axX9xXe1xX24xX6fxX4bxX9xX103xX35xX105xXcxX9xXbxX86xX18xX9xXcxX173xXbxX9xX2fxb29exX9xXbxX35xX7exX4fxX9xX2cxXaxX83xX184xX184xX184xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc0xX24xX19xX26xX32xXexX61xX62xX2cxX9xX5xXaxX67xX9xX2cxXb4xX9xX58xX9xX44xX5bxX9xX33xXaxX152xX4bxX9xXe1xX152xX4fxX9xXe1xXe2xXbxX9xX2cxXaxX4fxX160xX4bxX9xXc1xX5xXf1xX9xX4bxXe6xXcxX9xX8fxX16cxX2axX16exXb0xX9xX4ax43e5xXcxX4cxX9xX61xX62xX2cxX9xXc1xXax3f6exX4bxXb0xX9xXc0xXd8xX35xX9x1bf7xX79xXb0xX9xX61xX62xX2cxX9xX5xXd8xX4bxX4axXb0xX9xX61xX62xX2cxX9xXa0xXebxX18xXb0xX9xX61xX62xX2cxX9x8c03xXe2xX2cxXb0xX9xX61xX62xX2cxX9xX34cxX24xX4bxX4axXb0xX9xX61xX62xX2cxX9xX34cxX329xXcxXb0xX9xX61xX62xX2cxX9xX61xX31fxX4bxX4axXb0xX9xX61xX62xX2cxX9x4331xX4bxX184xX9xX61x988fxX4bxX9xX4bxX18xX26xXb0xX9xX61xX24xX6fxX4bxX9xXdxX35xX7exX4bxX9xX4bxX4axX6fxX4bxXaxX9xXbxXc5xX4bxXaxX9xXe1xX5bxX9xX103xX35xX105xXcxX9xXbxX86xX18xXb0xX9xXbxXaxX160xXcxX9xXe1xXbbxX4bxXaxX9xXe1xX87x8e3exX2cxX9xX16exX1cxX58xX9xX44xX5bxX184xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc0xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX103xX377xXbxX9xb128xX4fx1adcxX9xXe1xX79xX4bxXaxX9xX4axX35xX79xX9xX2cxX5exX18xX9xX61xX24xX6fxX4bxX9xXdxX35xX7exX4bxX9xX4bxX4axX6fxX4bxXaxX9xXbxXc5xX4bxXaxXb0xX9xX2cxX79xX2cxX9xX44xX5bxX9xXe1xX5bxX9xXe1xXe2xXbxX9xX2ax999dxX46xX8fxX16cxX9xXbxX35xX7exX4fxX9xX2cxXaxX83xXb0xX9xXbxX86xX24xX4bxX4axX9xXe1xXb4xX9xX4bxXaxX35xXa9xX4fxX9xXbxX35xX7exX4fxX9xX2cxXaxX83xX9xXe1xXe2xXbxX9xX2cxX18xX24xX9xX4bxXaxX87xX4cxX9xX2cxXd4xX9xX2fx5676xX9xX233x4a18xXbxX9xX2cxXaxX152xXbxX9xX233xXe6xX4bxX9xXaxXb4xX18xXb0xX9xXbxX86xX87xa69fxX4bxX4axX9xXaxX67xX2cxXb0xX9xX26xX9xXbxX377xXb0xX9xXax84c2xX4bxXaxX9xXbxXaxX62xX2cxX9xXbx7affxX9xX2cxXaxX62xX2cxX9xX2fxX3d7xX4bxX9xX44xX4fxX152xXbxXb0xX9xX3d5xX4fxX2cbxX2cxX9xX33xXaxXebxX4bxX4axX9xX18xX4bxX9xX4bxX35xX4bxXaxX184xX184xX184xX9xX233xX6fxX9xXbxXaxX2cbxX4bxX4axX9xX4bxXaxX152xXbxX9xXbxX86xX46axX4bxXaxX9xXc0xX18xX4bxX9xX2cxXaxXc5xX9xXe1xXe2xX24xX9xXc1xX5xXf1xX9xXbxXc5xX4bxXaxXb0xX9xXbfxXc0xXc1xX2xX9xXbxXc5xX4bxXaxX9xX233xX6fxX9xXa0xX173xX35xX9xXe1xX31fxX4bxX4axX9xX23x1e52xX9xX33xXaxX35xX377xX4fxX9xXe1xX105xX9xX44x57b2xXbxX9xX2cxX10dxX4bxX4axX9xX4bxXaxX446xX4bxX9xXe1xXe2xXbxX9xX2cxXaxX4fxX160xX4bxX9xX4bxX10dxX4bxX4axX9xXbxXaxX10dxX4bxX9xXcxX88xX35xX9xX4bxXe6xXcxX9xX8fxX16cxX2axX16exX184xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc0xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xX86xX55xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX18xXdxXbxX31xX32xX58xX9xX44xX18xX9xX2cxX4fxX18xX9xX19xX4fxX2cxX9xXbxXaxX24xX9xX2cxX18xX4bxX9xXaxX24xX18xX4bxX9xXbxXaxX18xX4bxXaxX9xX2cxX18xX2cxX9xXbxX35xX17xX4fxX9xX2cxXaxX35xX9xXbxX86xX4fxX24xX2cxX9xX8bxX2axX9xX2axX8fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX201xX35xX19xXbxXaxX4cxXacxX16cxX16cxX33xX44xX55xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cxX214xX16cxX16cxX33xX44xX32xX9xX2fxX86xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX184xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX184xX233xX4bxX1cxX4bxX17xX201xX2fxX1cxX2axX16exX214xX58xX1cxX16exX16exX19xX8bxX8fxX2axX8fxX8fxX248xX248xXbxX8fxXacxX2axXdxX2axX184xX4exX33xX4axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xX86xX55xX32xXexX184xX184xX184xX9xX233xX6fxX9xX2cxXaxXc5xX9xXe1xXe2xX24xX9xX2cxX79xX2cxX9xXe1xXbbxX18xX9xX33xXaxX87xXd4xX4bxX4axX9xXbxX446xX33xX9xXbxX86xX4fxX4bxX4axX9xXaxX24xX6fxX4bxX9xXbxXaxX6fxX4bxXaxX9xXbxX86xX87xX88xX2cxX9xX8bxX2axX1cxX2axX8fxX184xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc0xX24xX19xX26xX32xXexX61xX2cbxX35xX9xX233xX88xX35xX9xX2cxX79xX2cxX9xXbxX35xX7exX4fxX9xX2cxXaxX83xX9xX2cxXaxX87xX18xX9xXaxX24xX6fxX4bxX9xXbxXaxX6fxX4bxXaxX9xX2axX16cxX16cx3c6bxXb0xX9xXe1xX24xX6fxX4bxX9xXdxX35xX7exX4bxX9xX4bxX4axX6fxX4bxXaxX9xXe1xXa9xX9xX4bxX4axXaxXbbxX9xX2cxX79xX2cxX9xXe1xXbbxX18xX9xX33xXaxX87xXd4xX4bxX4axX9xX2cxX6axX4bxX9xXbxX446xX33xX9xXbxX86xX4fxX4bxX4axX9xXaxX24xX6fxX4bxX9xXbxXaxX35xX179xX4bxX9xX2cxX79xX2cxX9xXaxXe2xX4bxX4axX9xXcx4eafxX2cxX9xX2cxX10dxX4bxX4axX9xXbxX86xX46axX4bxXaxX9xXe1xX18xX4bxX4axX9xX44xX329xX26xX9xX19x22abxX4bxX4axX9xX19xX443xX9xX19xX18xX4bxX4axXb0xX9xX2cxXaxXc5xX4bxXaxX9xXbxX86xX18xX4bxX4axX9xX233xX87xX45axX4bxX9xXaxX173xX9xX233xX6fxX9xX2cxX10dxX4bxX4axX9xXbxX86xX46axX4bxXaxX9xX2cxXaxXe6xX4bxX9xX4bxX4fxX10dxX35xXb0xX9xXbxX86xX31fxX4bxX4axX9xXaxX6fxX4bxX4axX9xX86xX6fxX24xX9xX44xX18xX4bxXaxXb0xX9xXe1x35a4xX33xX9xXdxXa9xX9xXe1xX87xX45axX4bxX4axX9xX4axX35xX18xX24xX9xXbxXaxX10dxX4bxX4axX9xX233xX6fxX9xX2cxX5exX4bxX4axX9xX2cxX2cbxXb0xX9xX4bxX329xX4bxX4axX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxX79xX2cxX9xXbxX35xX7exX4fxX9xX2cxXaxX83xX9xXe1xX5bxX9xXe1xXe2xXbxX9xXbxX86xX87xX88xX2cxX9xX8bxX2axX1cxX2axX8fxX184xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc0xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xX86xX55xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX18xXdxXbxX31xX32xX58xX9xX44xX18xX9xX2cxX4fxX18xX9xX19xX4fxX2cxX9xXbxXaxX24xX9xX2cxX18xX4bxX9xXaxX24xX18xX4bxX9xXbxXaxX18xX4bxXaxX9xX2cxX18xX2cxX9xXbxX35xX17xX4fxX9xX2cxXaxX35xX9xXbxX86xX4fxX24xX2cxX9xX8bxX2axX9xX2axX8fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX201xX35xX19xXbxXaxX4cxXacxX16cxX16cxX33xX44xX55xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cxX214xX16cxX16cxX33xX44xX32xX9xX2fxX86xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX184xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX184xX233xX4bxX1cxX4bxX17xX201xX2fxX1cxX2axX16exX214xX58xX1cxX16exX16exX19xX8bxX8fxX2axX8fxX8fxX248xX248xXbxX214xX16exX8fxX40bxXdxX8fxX184xX4exX33xX4axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexXc1xXaxX329xX4bxX9xX19xX329xX4bxX9xX44xX5bxX9xX61xX62xX2cxX9xXc1xXaxX329xX4bxX9xX103xXaxX160xX4bxX9xXbxX86xX87xXd4xX4bxX4axX9xXaxX24xX6fxX4bxX9xXbxXaxX35xX179xX4bxX9xX4bxXaxa43axX4bxX4axX9xXcxX4e8xXbxX9xXe1xX87xX45axX4bxX4axX9xX2cxX4fxX2cbxX35xX9xX2cxXd8xX4bxX4axX9xXe1xX105xX9xXaxX24xX6fxX4bxX9xXbxXaxX6fxX4bxXaxX9xXbxX35xX7exX4fxX9xX2cxXaxX83xX9xX4axX35xX18xX24xX9xXbxXaxX10dxX4bxX4axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc0xX24xX19xX26xX32xXex4750xX4fxX18xX9xX103xX35xX105xXcxX9xXbxX86xX18xX9xXbxX35xX377xX4bxX9xXe1xX173xX9xX44xX329xX26xX9xX19xX6fexX4bxX4axX9xXaxX24xX6fxX4bxX9xXbxXaxX6fxX4bxXaxX9xX2cxX79xX2cxX9xXbxX35xX7exX4fxX9xX2cxXaxX83xX9xXc1xX5xXf1xX9xXbxXe2xX35xX9xX2cxX79xX2cxX9xX44xX5bxXb0xX9xX7xXaxXb4xX9xX4xXaxX5exX9xXbxXbbxX2cxXaxX9xXbfxXc0xXc1xX2xX9xXbxXc5xX4bxXaxX9xX61xXcaxX4bxX4axX9xXc1xX4axX67xX2cxX9xXd3xXd4xX4bxX9xX4axXaxX35xX9xX4bxXaxX446xX4bxX9xX4bx6f59xX9xXdxX6fexX2cxX9xX2cxX5exX18xX9xX2cxX152xX33xX9xX5exX26xXb0xX9xX2cxXaxX83xX4bxXaxX9xX3d5xX4fxX26xXa9xX4bxX9xX233xX6fxX9xX4bxXaxX329xX4bxX9xX19xX329xX4bxX9xXe1xXbbxX18xX9xX33xXaxX87xXd4xX4bxX4axX9xXe1xX5bxX9xX103xXaxX74exX2cxX9xX33xXaxX6e6xX2cxX9xX103xXaxXb4xX9xX103xXaxXe6xX4bxXb0xX9xXaxX24xX6fxX4bxX9xXbxXaxX6fxX4bxXaxX9xX4bxXaxX35xXa9xX4fxX9xXbxX35xX7exX4fxX9xX2cxXaxX83xX184xX9xX61xXcaxX2cxX9xX23xX35xX179xXbxXb0xX9xX33xXaxX24xX4bxX4axX9xXbxX86xX6fxX24xX9xX44xX329xX26xX9xX19xX6fexX4bxX4axX9xXc1xX5xXf1xX9xXe1xX5bxX9xX4bxXaxX446xX4bxX9xXe1xX87xX3adxX2cxX9xX2fxX6fexX9xXe1xX31fxX4bxX4axX9xXbxXaxX4fxX446xX4bxX9xX233xX6fxX9xXaxX6fxX35xX9xXdxXebxX4bxX4axX9xX2cxX5exX18xX9xX4bxX4axX87xX45axX35xX9xX19xX329xX4bxX184xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc0xX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxXb4xX9xX4xXaxX5exX9xXbxXbbxX2cxXaxX9xXbfxXc0xXc1xX2xX9xXbxXc5xX4bxXaxX9xXdxX87xX4fxX9xb054xXb0xX9xXbx3d4cxX9xX4bxX18xX26xX9xXe1xX377xX4bxX9xX8bxX2axX1cxX2axX8fxXb0xX9xXbxX86xX18xX4bxXaxX9xXbxXaxX5exX9xXbxXaxX45axX35xX9xXbxX35xX377xXbxX9xXbxXaxX4fxX446xX4bxX9xXdxX3adxX35xX9xX2cxXaxX83xX4bxXaxX9xX3d5xX4fxX26xXa9xX4bxX9xX233xX6fxX9xX2cxX79xX2cxX9xXbxX474xX9xX2cxXaxX62xX2cxX9xXe1xX24xX6fxX4bxX9xXbxXaxX105xX9xX2cxX152xX33xX9xXaxX4fxX26xX179xX4bxXb0xX9xX44xX5bxX9xXbxX35xX377xX33xX9xXbxX6e6xX2cxX9xX86xX18xX9xX3d5xX4fxX329xX4bxXb0xX9xXaxX4fxX26xX9xXe1xX173xX4bxX4axX9xX4bxXaxX329xX4bxX9xXdxX6fexX2cxX9xX2cxXaxX4fxX4bxX4axX9xXbxX18xX26xX9xXaxX994xX9xXbxX86xX3adxX9xX2cxX79xX2cxX9xXe1xXbbxX18xX9xX33xXaxX87xXd4xX4bxX4axX9xXaxX24xX6fxX4bxX9xXbxXaxX6fxX4bxXaxX9xX2cxX79xX2cxX9xXbxX35xX7exX4fxX9xX2cxXaxX83xXb0xX9xXe1xXcaxX2cxX9xX23xX35xX179xXbxX9xXdxX6fxX9xX2cxX79xX2cxX9xXbxX35xX7exX4fxX9xX2cxXaxX83xX9xX233xX87xX45axX4bxX9xXcx6fccxX4fxXb0xX9xX103xXaxX4fxX9xX19xX329xX4bxX9xX2cxX87xX9xXcxXb63xX4fxXb0xX9xX4axX35xX18xX24xX9xXbxXaxX10dxX4bxX4axXb0xX9xXcxX10dxX35xX9xXbxX86xX87xX45axX4bxX4ax6c44xX9xXe1xX3d7xXcxX9xX23xX3d7xX24xX9xXe1xXe2xXbxX9xX2cxXaxX4fxX160xX4bxX9xX23xXa9xX4bxX9xX233xX8d1xX4bxX4axX184xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX372xX4fxXbxXaxX24xX86xX32xXexXc0xX79xX9xX5xX329xX4bxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Bá Tân