Bị bắt khi trên đường vận chuyển pháo về “chơi” tết
(Baohatinh.vn) - Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển pháo trái phép.
7ed2x12d6cx13a2cx14070x8e01x960dx1274exf8e3xf8f6xf87fxd360x141d0x109ffx14248x134fcx13bfexX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax7ef6xd61bx1261bxXexX0x8034xXaxX17xX18xX19xXexX0x106fax9a89xX19xa3a9xXexX0xXax1479cxX9x14411xXdxX18x10af6xX2fx14cbbxe682xab68xX5xc258xXbxXdxX17xX32xXex95caxe465xX9xX23x110ddxXbxX9xafcdxXaxX35xX9xXbx13649x148bfxcbd8xX9xad8fxfbc2xe313xX49xdd1axX9x10d3bxd685xX49xX9xX2cxXax8db6xX26x14970xX49xX9xX33xXaxbfd0xX24xX9xX51xef6dxX9xX32xX2cxXaxf3efxX35xX32xX9xXbx11b11xXbxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xf3daxX17xX18xX19xX32xXexX4x14657xX49xX4fxX9xX18xX49xX9xXaxX57xX26x9a0axX49xX9xX4xX18xX49xX9x10210x12740xX2cxX9xc1bexX7ex1025cxX9xX5xd8c2xX49xXax11caexX9xX51x9418xX18xX9xX23xX3fxXbxX9xX4fxX35x8c6cxX9xf33fxX9xX4bxdc64xX35xX9xXbxX4cx12255xX49xX4fxX9xX2cxfc1cxX9xXaxX9cxX49xXaxX9xX51xX35xX9xXcxX57xX18xX9xX23xX5exX49xdff4xX9xX51xX52xX49xX9xX2cxXaxX57xX26xX59xX49xX9xX33xXaxX5exX24xX9xXbxX47xX5exX35xX9xX33xXaxf54dxX33x1127exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4fxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x8f81xX35xX19xXbxXax111b5x8e78xf502xX112xX33x12341x8070xXaxX17xX35xX4fxXaxXbxX110x10e55xX112xX112xX33xX115xX116xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX110xX23xXdxX24xX2cxX42xX116xXcxX18xX47xX4fxX35xX49xbf8exXdxX17x133c1xXbxX110xX18xX57xXbxX24xX116xXcxX18xX47xX4fxX35xX49xX138xX47xX35xX4fxXaxXbxX110xX18xX57xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX35xX9xX23xX18xXbxX9xX42xXaxX35xX9xXbxX47xX17xX49xX9xX19xX57xX24xX49xX4fxX9xX51xX18xX49xX9xX2cxXaxX57xX26xX17xX49xX9xX33xXaxX18xX24xX9xX51xX17xX9xX2cxXaxX24xX35xX9xXbxX17xXbxX32xX9xX2fxX47xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX110xX1cxX1cxX35xXe9xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX49xXaxXe9xX51xX49xX1cxX49xX17xX10bxX2fxX1cxX2axcdb0xX112xXb0xX1cxX2axX112xX111xX19xX11exX112xc2eexX11exX11exXb0xX1b9xXbxX2axX1afxX2axX11exXdxX112xXe9x1243fxX33xX4fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX47xX4cx140fbxX2cxX9xX4bxXbdxXcexX9xX51xX9cxX24xX9xX42xXaxX24xf737xX49xX4fxX9xXb0xX2axXax9abdxX112x9fe5xX9xX49xX4fxX9cxX26xX9xX1b9xX1cxX2axXcexX9xXbxd799xX9xX2cxX85xX49xX4fxX9xXbxX5exX2cxX9xX4xX85xX49xX4fxX9xX18xX49xX9xX4xX18xX49xX9xX96xX97xX2cxX9xXbxX57xfe16xX49xX9xXbxX47xX18xX9xXbxX47xX48xX49xX9xXbxX57xX26xX6cxX49xX9x115d8xX57xXb3xX2cxX9xXdxX97xX9xX2axdc26xfd86xXcexX9xX4bxX24xd39dxX49xX9xc187xX57xX18xX9xX115xXbdxXcxX9xX5x111c7xX49xX4fxX9xX96xX35xX48xX49xXcexX9xX115x119d3xX9x132b4x10b0cxX49xX4fxX9xX96xX97xX2cxXcexX9xXaxX57xX26xX8fxX49xX9xX4xX18xX49xX9xX96xX97xX2cxX9xX33xXaxX5exXbxX9xXaxX35xX8fxX49xX9x8493xX4fxX57xX26x88b5xX49xX9xX5xXaxX18xX49xXaxX9xX96xd06bxXcxX9xX9ax8d00xX282xX9xX2axX1b9xX1afxX1b9xXcexX9xXbxX47xb708xX9xXbxX247xX35xX9xX115xX25exX9xX5xXaxX4cxXb8xX49xX4fxX9xX96xX97xX2cxXcexX9xX4xX18xX49xX9xX96xX97xX2cxXa2xX9xX4bxX35xX62xX57xX9xX42xXaxX35xX59xX49xX9xX115xX17xX9xXcxX5exX26xX9xX3bx109b9xX294xX9xX1faxX1afx9de9xX2axX9xX138xX9xX241xX112xX111xX1afxX9xX51xX52xX49xX9xX2cxXaxX57xX26xX59xX49xX9xX241xX9xXaxX97xX33xX9xX33xXaxX5exX24xX9xX2cxXbdxX9xX115xX57xde7dxXbxX9xX115x8961xX9xXbxXa5xX9xX5xX47xX57xX49xX4fxX9xX238xX57xXb3xX2cxX9xX51xX1e5xX35xX9xXbxX47xd2a2xX49xX4fxX9xXdxX4cxXb8xX49xX4fxX9xe33exX42xX4fxXe9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX238xX57xX18xX9xX4bxX2faxX57xX9xXbxX47xX18xX49xXaxXcexX9xX96xX290xXcxX9xX42xXaxX18xX35xX9xX49xXaxX52xX49xX9xXcxX57xX18xX9xX2fxXb3xX9xX33xXaxX5exX24xX9xXbxX47xX48xX49xX9xXbxXa5xX9xX282xX4fxX57xX26xX286xX49xX9xaa5bxX35xX6cxXbxX9xX36fxX35xX49xXaxX9xX9axX294xX282xX9xX2axX1b9xX1afxX1afxXcexX9xXbxX47xX29fxX9xXbxX247xX35xX9xXbxXaxX85xX49xX9xX282xXaxX290xX49xX9xX7xXaxX24xX49xX4fxXcexX9xX115xX25exX9x14297xX35xX18xX9xX7exX18xX49xXaxXcexX9xXaxX57xX26xX8fxX49xX9xX4xX18xX49xX9xX96xX97xX2cxXa2xXe9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX282xX4fxX18xX26xX9xX42xXaxX35xX9xX4bxX4cxXb8xX2cxX9xXbxX47xX35xX8fxX57xX9xXbxX52xX33xX9xX4bxX6cxX49xX9xX2cxX67xX9xX24axX57xX18xX49xX9xX4bxX35xX62xX57xX9xXbxX47xX18xXcexX9xX282xX4fxX57xX26xX286xX49xX9xX36fxX35xX6cxXbxX9xX36fxX35xX49xXaxX9xX4bxX25exX9xXbxXaxXa5xX18xX9xX49xXaxX52xX49xX9xXdxX9cxX9xX49xX4fxX4cxX4dxX35xX9xX23xX5exX49xX9xX2fxXb3xX9xX33xXaxX5exX24xX9xXbxX47xX48xX49xX9xX2cxXaxX24xX9xX96xX290xXcxXe9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX7exX35xX8fxX49xXcexX9xX4xX85xX49xX4fxX9xX18xX49xX9xX4xX18xX49xX9xX96xX97xX2cxX9xX4bxX18xX49xX4fxX9xXdxX52xX33xX9xXaxX261xX9xX2fxX67xX9xX115x12ef1xX9xXdxe224xX9xX2cxX5exX2cxX9xX4bxXb3xX35xX9xXbxX4cxXb8xX49xX4fxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX24axX57xX26xX9xX4bxX3cxX49xXaxX9xX2cxd33cxX18xX9xX33xXaxX5exX33xX9xXdxX57xX52xXbxXe9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexe157xX9xX0xX2fxXbxX47xX24xX49xX4fxXexX4xX85xX49xX4fxX9xX18xX49xX9xXaxX57xX26xX8fxX49xX9xX260xX2fexX2cxX9xX5xXaxX314xX0xX1cxX2fxXbxX47xX24xX49xX4fxXexX9xX2cx8745xX49xX4fxX9xX51xXa5xX18xX9xX33xXaxX5exXbxX9xXaxX35xX8fxX49xXcexX9xXbxXaxX57xX9xX4fxX35xXaexX9xX11exX31exXcexX1b9xX1afxX42xX4fxX9xX33xXaxX5exX24xX9xX51xX52xX49xX9xX2cxXaxX57xX26xX59xX49xX9xXbxX47xX5exX35xX9xX33xXaxXe7xX33xXe9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX115xXbxX138xX18xXdxX35xX4fxX49xX110xX9xX2cxX17xX49xXbxX17xX47xX116xX32xXexX0xX35xXcxX4fxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX10bxX35xX19xXbxXaxX110xX111xX112xX112xX33xX115xX116xXaxX17xX35xX4fxXaxXbxX110xX11exX112xX112xX33xX115xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX35xX9xX23xX18xXbxX9xX42xXaxX35xX9xXbxX47xX17xX49xX9xX19xX57xX24xX49xX4fxX9xX51xX18xX49xX9xX2cxXaxX57xX26xX17xX49xX9xX33xXaxX18xX24xX9xX51xX17xX9xX2cxXaxX24xX35xX9xXbxX17xXbxX32xX9xX2fxX47xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX110xX1cxX1cxX35xXe9xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX49xXaxXe9xX51xX49xX1cxX49xX17xX10bxX2fxX1cxX2axX1afxX112xXb0xX1cxX2axX112xX111xX19xX11exX112xX1b9xX11exX11exXb0xX1b9xXbxX1faxX1faxX1faxXdxX2axXe9xX1c6xX33xX4fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX36fxX9cxX24xX9xXaxX261xX35xX9xXb0xXb0xX9xX4fxX35xX4dxX9xX11exX241xX9xX33xXaxX29fxXbxX9xX49xX4fxX9cxX26xX9xX1b9xX1cxX2axX1cxXb0xX112xX2axX1afxXcexX9xX5xX209xX9xXbxX57xX226xX49xX9xXbxX47xX18xX9xX4xX85xX49xX4fxX9xX18xX49xX9xXaxX57xX26xX8fxX49xX9xX260xX2fexX2cxX9xX5xXaxX314xX9xX33xXaxX5exXbxX9xXaxX35xX8fxX49xX9xXbxX47xX48xX49xX9xXbxX57xX26xX6cxX49xX9xX4bxX4cxX4dxX49xX4fxX9x14738xX35xX49xXaxX9xX2d0xXaxX18xX35xXcexX9xXbxXaxX57xX97xX2cxX9xXbxX209xX9xX19xX290xX49xX9xX33xXaxXb3xX9xX31exXcexX9xXbxXaxX3cxX9xXbxX47xX2faxX49xX9xX260xX2fexX2cxX9xX5xXaxX314xX9xX2cxXbdxX9xX2axX9xX49xX18xXcxX9xXbxXaxX18xX49xXaxX9xX49xX35xX48xX49xX9xX4bxX35xX62xX57xX9xX42xXaxX35xX59xX49xX9xX115xX17xX9xXcxX85xX9xXbxX85xX9xXaxX35xX8fxX57xX9xX8xX115xX35xXbxX17xX47xX9xXcxX9cxX57xX9xX115xX18xX49xXaxX9xX4bxX17xX49xXcexX9xX42xXaxX85xX49xX4fxX9xX47xe2cdxX9xX23xX35xX59xX49xX9xX42xX35xX59xXcxX9xX2fxX24xX5exXbxX9xX2cxXbdxX9xX23xX35xX59xX57xX9xXaxX35xX8fxX49xX9xX49xX4fxXaxX35xX9xX51xX2faxX49xX9xX51xX52xX49xX9xX2cxXaxX57xX26xX59xX49xX9xX33xXaxX5exX24xX9xX49xX209xX9xXbxX47xX5exX35xX9xX33xXaxXe7xX33xX9xX49xX48xX49xX9xXbxX35xX6cxX33xX9xX2cxX52xX49xX9xXdxX9cxXcxX9xX47xX6dfxXe9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX47xX24xX49xX4fxX9xX24axX57xX5exX9xXbxX47x13e58xX49xXaxX9xX23xX3cxX9xXdx13132xX2cxX9xXdxX4cxXb8xX49xX4fxX9xX4xX85xX49xX4fxX9xX18xX49xX9xXbxX47xX57xX26xX9xX4bxX57xX209xX35xXcexX9xX4bxX6cxX49xX9xX4bxX24xX247xX49xX9xX4fxX226xX49xX9xX4xX226xX57xX9xX5xXaxX314xX9xX5xX4cxX4dxX49xX4fxX9xX9axXbxXaxX57xX97xX2cxX9xXbxX209xX9xX19xX290xX49xX9xX33xXaxXb3xX9xX11exXcexX9xXbxXaxX3cxX9xXbxX47xX2faxX49xX9xX260xX2fexX2cxX9xX5xXaxX314xXa2xXcexX9xX4bxXb3xX35xX9xXbxX4cxXb8xX49xX4fxX9xX51xX2fexXbxX9xXdxX247xX35xX9xXb0xX9xXaxX97xX33xX9xX2cxX18xX47xXbxX24xX49xX9xX2cxXbdxX9xX42xd74dxX2cxXaxX9xXbxXaxX4cxX1e5xX2cxX9xX11exX112xX115xX1afxX112xX9xX2cxXcxX9xX47xX261xX35xX9xX23xcb60xX9xX2cxXaxX247xX26xXe9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX238xX57xX5exX9xXbxX47xX758xX49xXaxX9xX42xX35xX59xXcxX9xXbxX47xX18xXcexX9xX4xX85xX49xX4fxX9xX18xX49xX9xXaxX57xX26xX8fxX49xX9xX260xX2fexX2cxX9xX5xXaxX314xX9xX33xXaxX5exXbxX9xXaxX35xX8fxX49xX9xX23xX48xX49xX9xXbxX47xX24xX49xX4fxX9xXb0xX9xXaxX97xX33xX9xX2cxX5exX2cxX138xXbxX85xX49xX4fxX9xX2cxXbdxX9xX2cxXaxX2fexX18xX9xX1faxX1b9xX9xXaxX97xX33xX9xX33xXaxX5exX24xX9xXaxX24xX18xX9xX19xX24xX9xX49xX4cxX1e5xX2cxX9xX49xX4fxX24xX9cxX35xX9xX2fxX1f3xX49xX9xX115xX57xX2faxXbxX9xX51xX1e5xX35xX9xXbxX209xX49xX4fxX9xXbxX47xX314xX49xX4fxX9xXdxX4cxXb8xX49xX4fxX9xX11exX31exXcexX1b9xX1afxX42xX4fxXe9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX242xX57xXbxXaxX24xX47xX32xXexX260xXe9xX36fxX138xX0xX23xXexX666x7f50xX9xX2xX57xX49xX4fxX0xX1cxX23xXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Đ.V- Mỹ Dung