Giới khoa học Trung Quốc phủ chăn ngăn băng tan
Các nhà nghiên cứu thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc đã dùng chăn bao phủ 500 m2 sông băng Dagu vào đầu tháng 8/2020 nhằm ngăn chặn sự tan chảy của băng.
4e97x77adxb66ex7d91x7feex7c6dx82e2xb629x9580xX7xa84ex8c63x5fa6x7dbdxb9c3xaab7xX5xada1xXax8566x4f4cxXdx9e70xXdxX3x9cc9xX1x8f65xX6xX3xX1x868fxX4xX3xXcx690dx51efxce95xcefaxX3xbf96xX23x74e1xX4xX3xXbxX1xba22xX3xX4xX1x76e5xX24xX3xX24xX25xX32xX24xX3x8526xX32xX24xX25xX3xXexX6xX24xX0xb3ddxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9678xX10xX6x62bexXaxX12x87d5xb32fxX4xX3xX24xX1x5777xX3xX24xX25xX1xXdxcd79xX24xX3xX4xa2b5xX23xX3xXexX1xX23x6c7dxX4xX3xX52xX1exX4xX3x86ddxXdx71f8xX24xX3xcdd1xX1xX1axX6xX3xX1xX1exX4xX3xXcxX22xX23xX24xX25xX3xX27xX23xX29xX4xX3x4f25x9b65xX3xX55x83cdxX24xX25xX3xX4xX1xX32xX24xX3xX3axX6xX1axX3xXbxX1xX2exX3x99cax796exXa4xX3x66a8x6785xX3xX7xa679xX24xX25xX3xX3axX32xX24xX25xX3x8394xX6xX25xX23xX3xX75xX5exX1axX3xX8ex923dxX23xX3xXexX1xX59xX24xX25xX3x9234xX43xXa8xXa4xXa8xXa4xX3xX24xX1x7354xXa7xX3xX24xX25xX32xX24xX3xX4xX1xb2aaxX24xX3xX7xb781xX3xXexX6xX24xX3xX4xX1x9a53x69b8xX3xX4xX2exX6xX3xX3axX32xX24xX25x5410xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5023xX1axX55xXe7xXaxX3xX7xXexXe7xX5xX10xX9xXaxXexX10x5a91xXex5dd0xX6xX5xXdxX25xX24x9badxX3xX4xX10xX24xXexX10xX22xb73bxXaxX12xX0xXdx7e8axX22xX6xXa7xX10xX3xXdxX55xX9xXaxX55xXdxX75x57cfxXdxX55xX10xX1axa916xXa8xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX118xX43xX43xX3axX6xX1axXexXdxX24xXexX23xX4xXf1xX75xX24xX43x74bfxX5xX6xXe7xX10xX22xXf1xX6xX7xXbxX110x8e85xX75xXdxX55xX9xX55xXdxX75xX132xXdxX55xX10xX1axX137xXa8x8491xX125xXdxX5xX10xc5a6xX55xX9xX1xXexXexXbxX7xX118xX43xX43xX4xX55xX24xXa7xX10xX55xXdxX6xXf1xX3axX6xX1axXexXdxX24xXexX23xX4xXf1xX75xX24xX43xa448xXbxX5xX1axX6xX55xX43x82c2xXa7xX22xX25x5641x7d76xa37bx97a2xX2xX155xc97ex9e88xX1x5cb3xX1a1x9709xX132x6099xXa3x9c35xX1a2xX43xX125xXdxX5xX10xX7xX43xXa8xXa4xXa8xXa4xX43xX2xXa4xX43xXa8x5d8cxX2xXa4xX43xX7xX1axX24xX25xX3axX6xX24xX25xXf1xXa7xXbxX1afxX16fxX125xXdxX5xX10xX174xXa7xX25xX9xX1xXexXexXbxX7xX118xX43xX43xX4xX55xX24xXa7xX10xX55xXdxX6xXf1xX3axX6xX1axXexXdxX24xXexX23xX4xXf1xX75xX24xX43xX195xXbxX5xX1axX6xX55xX43xX19cxXa7xX22xX25xX1a0xX1a1xX1a2xX1a3xX2xX155xX1a6xX1a7xX1xX1a9xX1a1xX1abxX132xX1adxXa3xX1afxX1a2xX43xX125xXdxX5xX10xX7xX43xXa8xXa4xXa8xXa4xX43xX2xXa4xX43xXa8xX1c1xX2xXa4xX43xX7xX1axX24xX25xX3axX6xX24xX25xX112xXa8x8c87xX2xXa4xXf1xX1a7xXbxX25xX16fx775fxXdxX55xXexX1xX9xX232xX1c1xX232xX16fxX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xX1c1xXc7xXa4xX16fxX24xX10xX23axX7xX174xX55xX9xXa8xXa4xXa8xXa4xX2xXa4xXa8xX232xX2x94a7xXa3xXa4xX1afxX232xX232xXa8xXa8xX16fxX22xX10xX125xX195xX22xX5xX9xX1xXexXexXbxX7xX118xX43xX43xX3axX6xX1axXexXdxX24xXexX23xX4xXf1xX75xX24xX16fxXdxX7xX1a1xX10xX3axX7xXdxXexX10xX9xXcxX22xX23xX10xXaxX3xX23axXdxX55xXexX1xX9xXaxX232xX1c1xX232xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX1c1xXc7xXa4xXaxX3xX125xX22xX6xXa7xX10xX3axX1axX22xX55xX10xX22xX9xXaxXa4xXaxX3xX7xX4xX22xX1axX5xX5xXdxX24xX25xX9xXaxX24xX1axXaxX3xX6xX5xX5xX1axX23axX125xX23xX5xX5xX7xX4xX22xX10xX10xX24xX9xXaxXaxX12xX0xX43xXdxX125xX22xX6xXa7xX10xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX1axX55xXe7xXaxX3xX7xXexXe7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX110xXexX112xX6xX5xXdxX25xX24xX118xX3xX4xX10xX24xXexX10xX22xX120xXaxX12xX0xXdxXa7xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX55xXexX1xX23xXa7xX3axX3xX55xX1xXdxX55xX10xX3xXdxX58xX10xX24xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexXe7xX5xX10xX9xXaxX23axXdxX55xXexX1xX118xX3xX232xX2xX232xXbxX110xX120xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX118xX3xX1afxX2xX2xXbxX110xX120xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX43xX43xXdxXf1xX3axX6xX1axX1xX6xXexXdxX24xX1xXf1xX75xX24xX43xX24xX10xX23axX7xX43xXa8xXa4xX1afxX1c1xX43xX2xXa4xX232xX55xXa8xXa4xX232xX2x8478xXa4xXa4xXexXa3xXa4xX388xX25fxXa8xX5xXa4xXf1xX1a7xXbxX25xX160xX22xX9xX232xXc7xX1c1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXdxX3xX18xX1xX1axX6xX3xX1xX1exX4xX3xXcxX22xX23xX24xX25xX3xX27xX23xX29xX4xX3xXbxX1xX2exX3xX4xX1xX32xX24xX3xX24xX25xX32xX24xX3xX3axX32xX24xX25xX3xXexX6xX24xXaxX3xX23axXdxX55xXexX1xX9xXaxX232xX2xX232xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX1afxX2xX2xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX1axX23xX22xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1axX3xX101xXe6xX1axX3xX52xX5exX43xX101xX59xX1axX3xXcxXdxX24xX3xXexX68xX4xX0xX43xXbxX12