Giá xăng có thể giảm về 23.500 đồng/lít
Giá xăng kỳ điều hành ngày 11/8 dự kiến có đợt giảm tiếp sau đà lao dốc mạnh của dầu thô thế giới, nếu liên Bộ Công Thương - Tài chính trích quỹ bình ổn, giá xăng sẽ giảm ít hơn.
f1e1x13c02x1590fx18bc2x15186x145e2x11447x15a37x1157cxX7x145d7x185e5x166e7x123efx12d68x14a80xX5x1711fxXax11579x17c01xXdx14960xX3x12a99x15d88xfdccx16d53xX3xX4x163d0xX3xXexX1x15528xX3xX1axXdx13dacx14a56xX3xf495x13e88xX3x17d02x108bexf519x148d1x16508xX2fxX3x1480cx166b5xX19xX1axf2d7xX5x141faxXexX0xX36xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16801xX10xX6x14482xXaxX12xX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3x11937x125a1xX3xX32xXdxX29x16c05xX3xX1x16a25xX19xX1xX3xX19xX1axX62x12576xX3xX2xX2xX36xf855xX3xX4dxf515xX3xX59xXdx12657xX19xX3xX4xX1dxX3xX32x14439xXexX3xX1axXdxX25xX26xX3xXexXdxX75xXbxX3xX7xX6xX5fxX3xX32xX62xX3xX5xX6x10249xX3xX4dx15ecbxX4xX3xX26x10fe3xX19xX1xX3xX4x14e6dxX6xX3xX4dx17b70xX5fxX3xXexX1x15feaxX3xXexX1xX75xX3xX1axXdx13f19xXdx10d9bxX3xX19xX75xX5fxX3xX5xXdx1790bxX19xX3x1467ex1197axX3x17492xXa7xX19xX1axX3xXcxX1x13f67xf830xX19xX1axX3x17a24xX3xXcxX62xXdxX3xX4xX1xX38xX19xX1xX3xXex178abxX38xX4xX1xX3x16d05xX5fx14069xX3x1321dx1157bxX19xX1xX3x165ecxX19xXb1xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX7xfc1bxX3xX1axXdxX25xX26xX3xX38xXexX3xX1xXc7xX19xX2dxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX92xX4dxX69xXaxX12x161e8x1197fxX3xX5xXdx1001cxX5fxX3xXex15c30xX3xXbcxXbdxX3xXbfxXa7xX19xX1axX3xXcxX1xXc6xXc7xX19xX1axX3xX4xX1xX92xX3xXexX1x11974xX69xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axXb1xX3xX4dxXa2xX5fxX3xXexX1xX62xX19xX1xX3xXbxX1x101d2xX26xX3xXexXd8xXb9xX19xX3xXexX1x153d9xX3xXexXd8xXc6x12d8axX19xX1axX3x12038xXdxX19xX1axX6xXbxX92xXd8xX10xX3xX4x1235fxXbxX3xX19xX1xX16exXexX3xX32xX75xX19xX3xX19xX1axX62xX69xX3xX6exX36xX6exX3xXexXdxX75xXbxX3xXex18711xX4xX3xX1axXdxX25xX26xX3xX2exXcbx1663axX3x14ba8xX163xX117xX36xXexX1x161e6xX19xX1axX3xX7xX92xX3xX28xXafxXdxX3xX59xX5axX3xXexXd8xXc6xXafxX4xX2dxX3xXbfxX189xX3xXexX1xX21xXb1xX3xXe1xXe2xX19xX1xX3xXddxX5fx16ff8xX19xX3xX17xX18xX19xX1axX3x14b9cx17350x125faxX3x13d7axX2bxX3xf9c1xX5xX92xX99xXdxX3xX4dxX19bxX19xX1axX3xXbxX1xX6xX3xX4xX1xX75xX3xX17xX18xX19xX1axX3xf23fxX2exX3xX1c7xX1c8xX1c9xX3xX1cbxX2bx182ebxX3xX5xX62xX3xX2xX2fx16c7fxXb1xX1cbxX3xX195xX163xX117xX36xXexX1xX19bxX19xX1ax13a68xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1c7xX1c8xX1c9xX3xX1cbxX2exX3xX5xX62xX3xX2xX2fxX6exXb1xX1cbxX2bxX3xX195xX163xX117xX36xXexX1xX19bxX19xX1axX2dxX3x126a8xX15xX19xX1axX3xX4xX1x16f60xX3x1410dxXb1xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX15fxXdxX3xX32xXdxX21xX26xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1c7xX1c8xX1c9xX3xX1cbxX2bxX3xX17xX5fxX95xX19xX1axX3xX4x172e8xX19xX3xX2xX2fxX2fxX3xX195xX163xX117xX36xXexX1xX19bxX19xX1axX3xXcbxX3xX26x1531exX4xX3xXexX1xX137xXbxX3xX19xX1xX137xXexX3xX59xX21xX3xXexX120xX3xX4xX5fxX95xXdxX3xXexX1xX15xX19xX1axX3xX2xX3xX32xX75xX19xX3xX19xX6xX69xX2dxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX92xX4dxX69xXaxX12xXcxXd8xX92xX19xX1axX3xX59xX1xXdxX3xX32xX1dxXb1xX3xXe1xXe2xX19xX1xX3xXddxX5fxX1bfxX19xX3xX1axXdxX15xX3xXexX1xX62xX19xX1xX3xXbxX1xX150xX26xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4dxXa2xX5fxX3xXexX1xX75xX3xX1axXdxXafxXdxX3xX59xX5axX3xX32xXdxX29xX5fxX3xX1xX62xX19xX1xX3xXexXd8xXc6xXafxX4xX3xX5xX62xX3xX2xX2xX2fxXb1xX193xX3xX195xX163xX117xX36xXexX1xX19bxX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1c7xX1c8xX1c9xX3xX1cbxX2bxX203xX3xX2xX2xX1f6xXb1xX1f6xX3xX195xX163xX117xX36xXexX1xX19bxX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1c7xX1c8xX1c9xX3xX1cbxX2exX3xX28xX62xX3xX2xX2cxX2fxXb1xX2exX3xX195xX163xX117xX36xXexX1xX19bxX19xX1axX3xX4dxXa2xX5fxX3xX4dxXdxX10xX7xX10xX5xX2dxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX92xX4dxX69xXaxX12xXcxXd8xX6xX92xX3xX32xXe6xXdxX3xX28xXafxXdxX3x147adxXdxX19xX1axXb1xX3xX5x12c7fxX19xX1xX3xX32xX99xX92xX3xX26xXbdxXexX3xX4dxX92xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX11cxXbxX3xX32xXa2xX5fxX3xX26xX95xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4dxXa2xX5fxX3xXexX99xXdxX3xXcx17e14xX2dxX4axXbfx11daaxX3xX4xX1xX92xX3xXe1xXdxX75xXexX3xXexX120xX3xX7xX6xX5fxX3xX59xX5axX3xX32xXdxX29xX5fxX3xX1xX62xX19xX1xX3xX19xX1axX62xX69xX3xX2xX36xX6exXb1xX3xX1axXdxX15xX3xX4dxXa2xX5fxX3xXexX1xXa7xX3xXexX1xX75xX3xX1axXdxXafxXdxX3xX5xXdxXb9xX19xX3xXexX189xX4xX3xX1axXdxX25xX26xX2dxX3xX117xX92xX3xX32xX1dxXb1xX3xX4dxX71xX3xXe1xX15xX92xX3xX59xX5axX3xX32xXdxX29xX5fxX3xX1xX62xX19xX1xX3xX19xX1axX62xX69xX3xX26xX6xXdxXb1xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX7xXf4xX3xX1axXdxX25xX26xX3xXexXc6xXc7xX19xX1axX3xX266xX19xX1axX3xX59xX1xX92xX25xX19xX1axX3xX2xX2dxX2fxX2fxX2fxXcbxX2xX2dxX2bxX2fxX2fxX3xX32xX33xX19xX1axX36xX5xX38xXexXb1xX3xX4dxXa2xX5fxX3xX1axXdxX25xX26xX3xXddxX5fxX6xX19xX1xX3xX26xX266xX4xX3xX2xX2dxX2exX2fxX2fxX3xX32xX33xX19xX1axX36xX5xX38xXexX2dxX3xX1c9xX75xX5fxX3xX4xXc7xX3xXddxX5fxX6xX19xX3xXddxX5fxX25xX19xX3xX5xX22fxX3xXexXd8xX38xX4xX1xX3xXddxX5fxXdfxX3xXe1xXe2xX19xX1xX3xXe6xX19xXb1xX3xX1axXdxX15xX3xX4xX15xX4xX3xX26x142c9xXexX3xX1xX62xX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4dxXa2xX5fxX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX1axXdxX25xX26xX3xX38xXexX3xX1xXc7xX19xX2dxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX92xX4dxX69xXaxX12xXcxXc6xXc7xX19xX1axX3xXexX71xXb1xX3xX4xX1xX9exX3xX26xXbdxXexX3xX4dxX92xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX11cxXbxX3xXbxX1xX1bfxX19xX3xXbxX1xX95xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4dxXa2xX5fxX3xXexX99xXdxX3xX26xXdxX29xX19xX3xXbcx14bb5xX4xX3xX4x130c8xX19xX1axX3xX4xX1xX92xX3xXe1xXdxX75xXexX3xX1xXdxX11cxX19xX3xX1axXdxX15xX3xX4dxXa2xX5fxX3xXexX1xXa7xX3x181a5xXcx17df1xX3xX28xX62xX3xXbcxXd8xX10xX19xXexX3xX28x13381xX19xX3xXexXdxX75xXbxX3xXexX189xX4xX3xX4dxX6xX92xX3xX32xXbdxX19xX1axX3xXddxX5fxX6xX19xX1xX3xX19xX1axXc6xfc97xX19xX1axX3xX1cbxX2fxXcbxX1cbxX2exX3xX195xX163xX117xX36xXexX1xX19bxX19xX1axX2dxX3x1791fxX117xX71xX3xX59xXdxX75xX19xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4dxXa2xX5fxX3xXexXd8xX92xX19xX1axX3xX19xXc6xXafxX4xX3xX7xXf4xX3xX1axXdxX25xX26xX3xXexXdxX75xXbxX3xX59xX1xX92xX25xX19xX1axX3xX6exX2fxX2fxXcbxX2xX2dxX2fxX2fxX2fxX3xX32xX33xX19xX1axX36xX5xX38xXexXb1xX3xX32xXc6xX6xX3xX1axXdxX15xX3xX26xX4a2xXexX3xX1xX62xX19xX1axX3xX19xX62xX69xX3xX28xX29xX3xX26xX266xX4xX3xXexXc6xXc7xX19xX1axX3xX32xXc6xXc7xX19xX1axX3xX32xXa2xX5fxX3xX19xX18xX26x116d7xXb1xX3xX28xX15axX3xX19xX62xX69xX3xX4xX1xX92xX3xX1xX6xX69xX2dxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX92xX4dxX69xXaxX12xX1c9xX75xX5fxX3xX32xX22dxX19xX1axX3xX19xX1xXc6xX3xX4dxX71xX3xXe1xX15xX92xXb1xX3xX1axXdxX15xX3xX4xX15xX4xX3xX26xX4a2xXexX3xX1xX62xX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexXd8xX92xX19xX1axX3xX19xXc6xXafxX4xX3xX7xXf4xX3xX4xX1dxX3xX5xXa2xX19xX3xX1axXdxX25xX26xX3xXexX1xX266xX3xX2exX3xX5xXdxXb9xX19xX3xXexXdxX75xXbxXb1xX3xX32xXc6xX6xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1e6xX2exX3xX1c7xX1c8xX1c9xX3xX1cbxX2bxX3xX28xX62xX3xX1c7xX1c8xX1c9xX3xX1cbxX2exX3xX28xX29xX3xX26xX95xX4xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX2fxX2fxX3xX32xX33xX19xX1axX3xX28xX62xX3xX2bxX1f6xX2dxX2exX2fxX2fxX3xX32xX33xX19xX1axX36xX5xX38xXexX2dxX3xXcxX38xX19xX1xX3xX32xX75xX19xX3xX19xX6xX69xXb1xX3xX1axXdxX15xX3xX26xX4a2xXexX3xX1xX62xX19xX1axX3xX19xX62xX69xX3xX32xX372xX3xXexXd8xX25xXdxX3xXddxX5fxX6xX3xX2bxX2fxX3xX5xXa2xX19xX3xX32xXdxX29xX5fxX3xX4xX1x15919xX19xX1xX3xX1axXdxX15xXb1xX3xXexXd8xX92xX19xX1axX3xX32xX1dxX3xX4xX1dxX3xX2xX2cxX3xX5xXa2xX19xX3xXexX18xX19xX1axX3xX28xX62xX3x15e1axX3xX5xXa2xX19xX3xX1axXdxX25xX26xX2dxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX92xX4dxX69xXaxX12xX4axXdxX11cxX19xXb1xX3xX4dxXc6xX3xX32xX15axX6xX3xXddxX5fxXdfxX3xXe1xXe2xX19xX1xX3xXe6xX19xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4dxXa2xX5fxX3xX4xX9exX6xX3xX26xXbdxXexX3xX7xX95xX3xX4dxX92xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX11cxXbxX3xX5xXafxX19xX3xX32xX372xX3xX4dxXc6xXc7xX19xX1axX3xXexXd8x18314xX3xX5xX99xXdxX2dxX3xXcxXd8xX92xX19xX1axX3xX32xX1dxXb1xX3xXexX38xX19xX1xX3xX32xX75xX19xX3xX2xX36xX6exXb1xX3xX3a1xX10xXexXd8xX92xX5xXdxX26xX10xX17xX3xXcbxX3xX19xX1xX62xX3xXe1xX15xX19xX3xX5x12acbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4dxXa2xX5fxX3xX5xXafxX19xX3xX19xX1xX137xXexX3xX19xXc6xXafxX4xX3xXcbxX3xX32xX372xX3xX4dxXc6xXc7xX19xX1axX3xX2cxX2fxX2exX3xXex1232fxX3xX32xX33xX19xX1axX2dxX3xXcxX99xXdxX3xX3a1x13e67xX3xX1c8xXdxX5xXb1xX3xX7xX95xX3xX4dxXc6xX3xXddxX5fxXdfxX3xXexX120xX3xX1bfxX26xX3xX1xXc7xX19xX3xX2xX2dxX2fxX1cbxX1cbxX3xXexX7dbxX3xX32xX33xX19xX1axX3xX1cexX19xX1axX62xX69xX3xX2xX36xX714xX1efxX3xX4xX51bxX19xX1axX3xX1axXdxX25xX26xX3xX17xX5fxX95xX19xX1axX3xX4xX252xX19xX3xX1bfxX26xX3xX1xXc7xX19xX3xX1cbxX6exX2fxX3xXexX7dbxX3xX32xX33xX19xX1axX2dxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX92xX4dxX69xXaxX12xXcxXd8xXc6xXafxX4xX3xX32xX1dxXb1xX3xXexX99xXdxX3xX59xX5axX3xX32xXdxX29xX5fxX3xX4xX1xX6f0xX19xX1xX3xX19xX1axX62xX69xX3xX2xX36xX6exXb1xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1e6xX2exX3xX1c7xX1c8xX1c9xX3xX1cbxX2bxX3xXexXd8xX92xX19xX1axX3xX19xXc6xXafxX4xX3xX32xX372xX3xX1axXdxX25xX26xX3xX1f6xX2exX2fxX3xX32xX33xX19xX1axX36xX5xX38xXexXb1xX3xX4xX252xX19xX3xX2bxX1f6xX2dxX193xX2bxX2fxX3xX32xX33xX19xX1axX36xX5xX38xXexXb1xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1c7xX1c8xX1c9xX3xX1cbxX2exX3xX1axXdxX25xX26xX3xX1f6xX714xX2fxX3xX32xX33xX19xX1axX36xX5xX38xXexXb1xX3xX4xX252xX19xX3xX2bxX2exX2dxX193xX2fxX2fxX3xX32xX33xX19xX1axX36xX5xX38xXexX2dxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX92xX4dxX69xXaxX12xX1c9xX1axX62xX69xX3xX6exX36xX6exXb1xX3xXbfxX1xX38xX19xX1xX3xXbxX1xX9exX3xX32xX33xX19xX1axX3xX22fxX3xX1axXdxX25xX26xX3xX26xXbdxXexX3xX19x18795xX6xX3xXexX1xX5fxX75xX3xX7xX5fxX137xXexX3xXexX1xX5fxX75xX3xX19xX1xX16exXbxX3xX59xX1xX150xX5fxX3xXc6xX5fxX3xX32xX372xXdxX3xX28xXafxXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX120xX3xX2bxX2fx15763xX3xX28xX29xX3xX4xX252xX19xX3xX2xX2fxX965xX2dxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX92xX4dxX69xXaxX12xX117xX92xX3xX1xXdxX11cxX19xX3xX19xX6xX69xX3xXbxX1xXa2xX19xX3xX5xXafxX19xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX16exXbxX3xX59xX1xX150xX5fxX3xX28xX29xX3xX7e8xXdxX11cxXexX3xX1c9xX6xX26xX3xX5xX62xX3xXexX120xX3x16ae8xX163xX1e6xX9bdxX1c9xX3xX28xX62xX3xX4axX62xX19xX3x11cabxX5fxX95xX4xXb1xX3xX19xXb9xX19xX3xX28xXdxX11cxX4xX3xX1axXdxX25xX26xX3xXexX1xX5fxX75xX3xX19xX1xX16exXbxX3xX59xX1xX150xX5fxX3xX3a5x14818xX1c9xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX59xX1xXa7xX19xX1axX3xX5xX62xX26xX3xX1axXdxX25xX26xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexXd8xX92xX19xX1axX3xX19xXc6xXafxX4xX2dxX3xXcxX5fxX69xX3xX19xX1xXdxXb9xX19xXb1xX3xX28xXdxX11cxX4xX3xX1axXdxX25xX26xX3xXexX1xX5fxX75xX3xX19xX62xX69xX3xX7xXf4xX3xX1axX1dxXbxX3xXbxX1xXa2xX19xX3xX32xX6xX3xX4dxX99xX19xX1axX3xX1xX1dxX6xX3xX19xX1axX5fxX33xX19xX3xX4xX5fxX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX120xX3xX4xX15xX4xX3xXddxX5fxX95xX4xX3xX1axXdxX6xX3xX59xX1xX15xX4xXb1xX3xXexXd8xX15xX19xX1xX3xX7xX71xX3xXbxX1xX189xX3xXexX1xX5fxXbdxX4xX3xXddxX5fxX15xX3xX5xXafxX19xX3xX28xX62xX92xX3xX26xXbdxXexX3xX7xX95xX3xX32xX95xXdxX3xXexX15xX4xX3xX19xX1xXc6xX3xX1xXdxX11cxX19xX3xX19xX6xX69xX2dxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX92xX4dxX69xXaxX12xX0xXdxX26xX1axX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxX4dxXdxX7xXbxX5xX6xX69x13fc8xX3xXe1xX5xX92xX4xX59xX203xX3xX26xX6xXd8xX1axXdxX19xXcbxX5xX10x15bb1xXexXadbxX3xX6xX5fxXexX92xX203xX3xX26xX6xXd8xX1axXdxX19xXcbxXd8xXdxX1axX1xXexXadbxX3xX6xX5fxXexX92xX203xXaxX3xX7xXd8xX4xX9xXaxX36xX36xXdxX2dxXe1xX6xX92xX1xX6xXexXdxX19xX1xX2dxX28xX19xX36xX19xX10x16858xX7xX36xX2bxX2bxX2cxX2bxX36xX2xX2bxX6exX4dxX2cxX2fxX6exX2xX2bxX2xX6exXexX193xX714xX193xX1f6xX5xX2xX2dxfb85xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX1axXdxX25xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX2fxX2fxX3xX32xX33xX19xX1axX36xX5xX38xXexXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbfxX6xXbxXexXdxX92xX19xXaxX12xX117xXc6xX3xX32xX15axX6xX3xXexXd8xX38xX4xX1xX3xXddxX5fxXdfxX3xXe1xXe2xX19xX1xX3xXe6xX19xX3xX4xX9exX6xX3xX4xX15xX4xX3xXa7xX19xX1axX3xX5xXafxX19xX3xX19xX1axX62xX19xX1xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4dxXa2xX5fxX3xX32xX372xX3xX4dxXc6xXc7xX19xX1axX3xXexXd8xX77dxX3xX5xX99xXdxX2dxX3x16d0fxX19xX1xXadbxX3xX9caxX5fxX5axX19xX1xX3xX117xX6xX19xX1xX2dxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX92xX4dxX69xXaxX12xXcxX1xX10xX92xX3xXbcxXbdxX3xXcxX62xXdxX3xX4xX1xX38xX19xX1xXb1xX3xX28xXafxXdxX3xX26xX266xX4xX3xXexX1xX5fxX75xX3xXe1xX25xX92xX3xX28xX11cxX3xX26xXa7xXdxX3xXexXd8xXc6xX15fxX19xX1axX3xX32xX6xX19xX1axX3xX32xXc6xX7cxX4xX3xX1axXdxX25xX26xX3xX28xX29xX3xX26xX266xX4xX3xX7xX62xX19xX3xXexX1xX10xX92xX3xX19xX1axX1xX15axX3xXddxX5fxX69xX75xXexX3xX32xX372xX3xX32xXc6xX7cxX4xX3x17d04xX69xX3xXe1xX6xX19xX3xXcxX1xXc6xX15fxX19xX1axX3xX28xX189xX3xX9caxX5fxX95xX4xX3xX1xXbdxXdxX3xXexX1xXa7xX19xX1axX3xXddxX5fxX6xX3xXexX1xXe2xX3xXexX7dbxX3xXexXd8x15cfbxX19xX1axX3xXexX1xX5fxX75xX3xXexXd8xX92xX19xX1axX3xX1axXdxX15xX3xX4xXc7xX3xX7xX77dxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4dxXa2xX5fxX3xX7e8xXdxX11cxXexX3xX1c9xX6xX26xX3xX1xXdxX11cxX19xX3xX28xX62xX92xX3xX59xX1xX92xX25xX19xX1axX3xX2xX1cbxXb1xX2cxX1cbxX965xX3xX32xX95xXdxX3xX28xXafxXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1e6xX2exX3xX1c7xX1c8xX1c9xX3xX1cbxX2bxX203xX3xX2bxX2xXb1xX1cbxX2exX965xX3xX32xX95xXdxX3xX28xXafxXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1c7xX1c8xX1c9xX3xX1cbxX2exX3xX28xX62xX3xX59xX1xX92xX25xX19xX1axX3xX2xX2xXb1xX2fxX2exX965xX3xX32xX95xXdxX3xX28xXafxXdxX3xX4dxXa2xX5fxX3xX4dxXdxX10xX7xX10xX5xX2dxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX92xX4dxX69xXaxX12xX13xXdxX15xX3xX4dxXa2xX5fxX3xXexX1xXa7xX3xXexX1xX75xX3xX1axXdxXafxXdxX3xX32xX372xX3xX5xX6xX92xX3xX4dxX95xX4xX3xX26xX99xX19xX1xX3xXexXd8xX92xX19xX1axX3xX19xX1xX118xX19xX1axX3xX19xX1axX62xX69xX3xXddxX5fxX6xX3xX4dxX92xX3xX19xX1xX118xX19xX1axX3xX5xX92xX3xX19xX1axX99xXdxX3xX28xX29xX3xX26xXbdxXexX3xX4xX5fxXbdxX4xX3xX7xX5fxX69xX3xXexX1xX92xX15xXdxX3xX32xX372xX3xX32x16b1exX3xX19xX4a2xX19xX1axX3xX5xXb9xX19xX3xXexXd8xXdxX21xX19xX3xX28xXc8cxX19xX1axX3xX19xX1xX5fxX3xX4xXa2xX5fxX3xX4dxXa2xX5fxX2dxX3xXcxX1xX10xX92xX3xX4dxX118xX3xX5xXdxX11cxX5fxX3xX4xX9exX6xX3xXcxXd8xX6xX4dxXdxX19xX1axX3xX1e6xX4xX92xX19xX92xX26xXdxX4xX7xX3xXb1xX3xXd8xX99xX19xX1axX3xX7xX15xX19xX1axX3xX2xX2fxX36xX6exXb1xX3xX1axXdxX15xX3xX4dxXa2xX5fxX3xXbcxXd8xX10xX19xXexX3xXexXdxXb9xX5fxX3xX4xX1xX5fxX150xX19xX3xX4dxX6xX92xX3xX32xXbdxX19xX1axX3xXddxX5fxX6xX19xX1xX3xX26xX266xX4xX3xX1cbxX2exXb1xX6exX1cbxX3xX195xX163xX117xX36xXexX1xX19bxX19xX1axX2dxX3xXcxX5fxX69xX3xX19xX1xXdxXb9xX19xXb1xX3xX1axXdxX15xX3xX26xX4a2xXexX3xX1xX62xX19xX1axX3xX19xX62xX69xX3xX28xX547xX19xX3xX7xX189xXexX3xX1axXdxX25xX26xX3xX59xX1xX92xX25xX19xX1axX3xX2xX2bxX965xX3xXexXd8xX92xX19xX1axX3xXexX5fxXa2xX19xX3xX19xX62xX69xX2dxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX92xX4dxX69xXaxX12xXcxXd8xX92xX19xX1axX3xX59xX1xXdxX3xX32xX1dxXb1xX3xX1axXdxX15xX3xX4dxXa2xX5fxX3xXexX1xXa7xX3xX539xXcxX53bxX3xX4xX1xX5fxX150xX19xX3xX3a5xXdfxX3xX32xX372xX3xX26xX137xXexX3xX26xX95xX4xX3xX6exX714xX3xX195xX163xX117xX36xXexX1xX19bxX19xX1axX3xXexX95xXdxX3xX19xX1axX62xX69xX3xX2exX36xX6exX3xXd8xX33xXdxX3xXbxX1xX189xX4xX3xX1xX33xXdxX3xX4dxXa2xX19xX3xX5xXb9xX19xX3xX1cbxX2fxXb1xX2xX6exX3xX195xX163xX117xX36xXexX1xX19bxX19xX1axX2dxX3xXcxX5fxX69xX3xX19xX1xXdxXb9xX19xXb1xX3xX1axXdxX15xX3xX28xX547xX19xX3xX1axXdxX25xX26xX3xX59xX1xX92xX25xX19xX1axX3xX1cbxX965xX3xX7xX6xX5fxX3xX26xXbdxXexX3xXexX5fxXa2xX19xX3xX28xX62xX3xX32xX1bfxX69xX3xX5xX62xX3xX26xX266xX4xX3xXexX1xX137xXbxX3xX19xX1xX137xXexX3xX59xX21xX3xXexX120xX3xX32xXa2xX5fxX3xXexX1xX15xX19xX1axX3xX2bxX3xXcbxX3xXexXd8xXc6xXafxX4xX3xXexX1xX15fxXdxX3xX32xXdxX21xX26xX3xX1c9xX1axX6xX3xX32xXe6xX3xXddxX5fxX1bfxX19xX3xX28xX62xX92xX3xX195xX59xXd8xX6xXdxX19xX10xX2dxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX92xX4dxX69xXaxX12xX57ax142f9xX92xX3xX19xX1axX99xXdxX3xX7xX5fxX69xX3xXexX1xX92xX15xXdxX3xX59xX1xXdxX75xX19xX3xX1axXdxXafxXdxX3xX32xXa2xX5fxX3xXexXc6xX3xXbxX1xXafxXexX3xX5xX15fxX3xX7xX71xX3xXexX1xX16exXexX3xXd8x14ebdxX19xX1axX3xXexX1xX15axX3xXexXd8xXc6xX15fxX19xX1axX3xX4dxXa2xX5fxX3xX28xX547xX19xX3xX4xX252xX19xX3xX32xX6xX19xX1axX3xXexX1xX517xXexX3xX4xX1xX4a2xXexX2dxX3xX163xX6xX5fxX3xX59xX1xXdxX3xX1axXdxX15xX3xX4dxXa2xX5fxX3xX539xXcxX53bxX3xXd8xXc7xXdxX3xX17xX5fxX95xX19xX1axX3xX4dxXc6xXafxXdxX3xX19xX1axXc6xX565xX19xX1axX3xX1cbxX2fxX3xX195xX163xX117xX36xXexX1xX19bxX19xX1axXb1xX3xX4xX15xX4xX3xX19xX1xX62xX3xX32xXa2xX5fxX3xXexXc6xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xXexXdxX75xXbxX3xXexX189xX4xX3xXe1xX15xX19xX3xXexX1xX15xX92xXb1xX3xX32xX150xX69xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX5fxX95xX19xX1axX3xX1xXc7xX19xX3xX19xX118xX6xX5f2xXb1xX3xXa7xX19xX1axX3xX1e6xX4dxXb24xX6xXd8xX4dxX3xX3a5xX92xX69xX6xX3xXcbxX3xX19xX1xX62xX3xXbxX1xX1bfxX19xX3xXexX38xX4xX1xX3xXexX1xX15axX3xXexXd8xXc6xX15fxX19xX1axX3xX4xX1dxX3xXexXd8xX189xX3xX7xX77dxX3xX77dxX3xX3a5xXdfxX3xXcbxX3xX19xX1dxXdxX3xX28xXafxXdxX3xX36bxXdxX19xX1axX2dxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX92xX4dxX69xXaxX12xX0xXdxX26xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX4dxXexX1xX5fxX26xXe1xX3xX4dxX1xXdxX4dxX10xX3xXdxXbfxX10xX19xXexX10xXd8xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxX4dxXdxX7xXbxX5xX6xX69xXadbxX3xXe1xX5xX92xX4xX59xX203xX3xX26xX6xXd8xX1axXdxX19xXcbxX5xX10xXaedxXexXadbxX3xX6xX5fxXexX92xX203xX3xX26xX6xXd8xX1axXdxX19xXcbxXd8xXdxX1axX1xXexXadbxX3xX6xX5fxXexX92xX203xX3xXb24xXdxX4dxXexX1xXadbxX3xX193xX2xX2exXbxX17xX203xXaxX3xX7xXd8xX4xX9xXaxX36xX36xXdxX2dxXe1xX6xX92xX1xX6xXexXdxX19xX1xX2dxX28xX19xX36xX19xX10xXb24xX7xX36xX2bxX2bxX2cxX2bxX36xX2xX2bxX6exX4dxX2cxX2fxX6exX2xX2bxX2xX6exXexX1f6xX6exX1cbxX2fxX5xX2bxX2dxXb3fxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX1axXdxX25xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX2fxX2fxX3xX32xX33xX19xX1axX36xX5xX38xXexXaxX3xXb24xXdxX4dxXexX1xX9xXaxX193xX2xX2exXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX92xX5fxXd8xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX92xX3xX36bxXdxX19xX1axX0xX36xXbxX12