Ngắm những không gian đọc sách trong lành, thân thiện của thiếu nhi Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Từ việc huy động tốt nguồn xã hội hóa, nhiều công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt đội” đã được xây dựng tại các trường học, tạo không gian sinh hoạt lành mạnh, phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi Hà Tĩnh.
56ecx6314xb605xcf6cxe28fxb668xee47xe18ex6aa1xX7xe648x9c11xa162x95e9xc920xe12axX5xbbe4xXaxX3xX7xXexe364xX5xX10xX9xXaxXexX10xbf9bxXexb499xX6xX5xXdx66c8xc58excfabxX3xcf89xe884xX7xXexXdxeb2exX15x9ad3xXax9c98x9ef6xX22xad37xe9d6xX3xX23xX1x9245xX23xX22xX3x86f8xX1x9623xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3x6051xc5cfxX4xX3xX7x7292xX4xX1xX3xXex6568xae63xX23xX22xX3xX5x9382xX23xX1xb452xX3xXexX1x85faxX23xX3xXexX1xXdx6334xX23xX3xX4xdbe2xX6xX3xXexX1xXdxbc16xX27xX3xX23xX1xXdxX3x6720xX56xX3xXcx68f9xX23xX1xX0x89c9xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX10xX6xaedaxXaxX2fxXcx5a75xX3xc3b9xXdxX63xX4xX3xX1xX27xX15xX3xX46x7bb7xX23xX22xX3xXexd43cxXexX3xX23xX22xX27xc279xX23xX3xX1cx64f4xX3xX1xX9exXdxX3xX1xb745xX6xX59xX3xX23xX1xXdxca54xX27xX3xX4xX3dxX23xX22xX3xXexX50x9a47xX23xX1xX3x9b0fx7cffxX1xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX46xX47xX4xX3xX7xX4bxX4xX1xX59xX3xXexc041x9f39xX23xX22xX3xXexX4bxX4xX3xX94xX56xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX51xc8a8xXexX3xX46xX9exXdx65abxX3xX46xXadxX3xX46xXe0xe229xX4xX3xX1cxX5dxX15xX3xX8ex9855xX23xX22xX3xXexXf3xXdxX3xX4xX4bxX4xX3xXexX50xXe0xe441xX23xX22xX3xX1xX47xX4xX59xX3xXexXf3xX51xX3xX3bxX1xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX51xXf3xXexX3xX5xX56xX23xX1xX3xX33xXf3xX23xX1xX59xX3xXbxX1xX4bxXexX3xXexX50xXdxd31exX23xX3xX94xd6f5xX23xX3xX1xXb4xX6xX3xX46xX47xX4xX3xX4xX1xX51xX3xXexX1xXdxX6dxX27xX3xX23xX1xXdxX3xX74xX56xX3xXcxX78xX23xX1xd163xX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx764bxX51xX8exX15xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX33xX4xX10xX1exX51xb9bcxX26xX10xX4xXexX3xX8exX22xX33xX10xX8exXdxX6xX3xX94xXdxX8exX10xX51xX3xX33xXbx8ccfxX3xXdxc31cxX10xX23xXexX10xX50xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax9be3xXdxX8exXexX1xX24xX3xX2x89e4xX1c7x9f9exX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x5f3cx8287xX1c7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX7cxX6xXbxXbxX7xX7cxX51xXbxX10xX23xX7cxX33xX10xX8exXdxX6xX7cxXexX1xX27xX33xX197x82cbxXbxX9xX23xX10xX1bfxX7xX7cxX1d5xX1d5xX2x983bxX7cxX2xX1adxX1adxX8exaf95xX1c7xX1d5xX1d4xX1c7xX2xX208xXex931exX202xX1d4xX208xX5xX208xX1exX33xX94xXdxX1exX1d4x6663xX1d5xX2xX1exX1c7xX1c7xX1exX1c7xX1d5xX1exX1c7xX21cxX1exX1d5xX1d4xX170xX26xXbxX22xXaxX3xX8exX6xXexX6xX1exXexX15xXbxX10xX9xXaxX94xXdxX8exX10xX51xX7cxX33xXbxX1adxXaxX3xX8exX6xXexX6xX1exX10xX23xX4xX51xX8exX10xX9xXaxb4faxXbxX1c9xX1d5xX180xc0aaxXcaxX15xX51xX10xbfd9xde02xc30dxX2bxa027xXexecffx99fbx7716xX7xX180xX4xX197x980fx99ccxX197xX1bfxX7xX30xX26cxb137xX7xX197xb410xX25ex9d40xd3b3xX272xX26xX25exX202xX1d5xX7xX1adxX1adxd501xX1d5xX5xX5xX50xX1cxX2xX275xX74xX264xX262xXbxX208xX22xX30xXcaxXcaxX260xX277xX7xX33xX2bxX26cxX1c9xX1d5xX180xe412xX94xX74xX10xX265xXexX197xX26cxX50xX265xX266xX262xX1c7xX25ex5c21xX197xbcedxX1bfxX265xX7cxbf41xX22xX1adxX202xX1xX6xX180xX7xX2bxX2abxX26bxX10xX1c7xXbxXcaxX2abxX29bxXdxX1bfxXexX1c9xX1d5xX180xX33xX197xX2bxX30xX281xX180xX1cxX1c9xX1d5xX180xX7xX1adxX1xX1d5xX51xX6xX74xX260xX50xX29bxX22xX8exXbxX7xX2bxX259xX26xX94xX15xX266xX272xXdxX180xX272xX254xXdxX2xX8exX1c9xX1d5xX180xX262xX74xX25fxX266xX278xX259xX2abxX1b0xXdxX281xX1x94d2xX15xX2faxX3bxX21cxX33xXexX202xX2a9xX262xX210xX272xX1c9xX1d5xX180xX4xX275xX1c9xX1d4xX25exXaxX3xX8exX6xXexX6xX1exXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX8exX6xXexX6xX1exX6xX50xX22xX7xX9xXaxX2xX1d4xX1d5xX170xd011xX1d4xX1d5xX208xX24xX1c7xX24xX2xX32dxX202xX24xX1c7xX24xX2xX24xX2xX24xX2xX1c7xX1c7xX1c9xX24xX1c7xX24xX2xX202xX1d5xX1c7xX24xX2xX1c7xX210xX1c7xXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX51xX8exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX50xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX50xX51xX23xX22xX2fxX26cxXdxX8exX10xX51xX24xX3xXc9xXcaxX1xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX46xX47xX4xX3xX7xX4bxX4xX1xX59xX3xXexXe0xXe1xX23xX22xX3xXexX4bxX4xX3xX94xX56xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX51xXf3xXexX3xX46xX9exXdxXf9xX3xXexXf3xXdxX3xX33xX9exXexX3xX7xXa3xX3xXexX50xXe0xX117xX23xX22xX3xX1xX47xX4xX0xX7cxX7xXexX50xX51xX23xX22xX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX51xX8exX15xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b0xX10xX23xXexX10xX50xX3xX8exXexX1xX27xX33xX197xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bfxXdxX8exXexX1xX24xX3xX210xX1d5xX1c7xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX208xX1adxX21cxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX7cxX7cxXdxX170xX197xX6xX51xX1xX6xXexXdxX23xX1xX170xX94xX23xX7cxX23xX10xX1bfxX7xX7cxX1d5xX1d5xX2xX202xX7cxX2xX1adxX1adxX8exX1adxX1d5xX1d5xX208xX208xX1d5xX210xXexX2xX210xX1d4xX202xX1c7xX5xX1c7xX170xX26xXbxX22xX1f7xX50xX9xX202xX1adxX1d4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX22xX32xX33xX3xX23xX1xX37xX23xX22xX3xX3bxX1xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX46xX47xX4xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xXexX50xX51xX23xX22xX3xX5xX56xX23xX1xX59xX3xXexX1xX5dxX23xX3xXexX1xXdxX63xX23xX3xX4xX67xX6xX3xXexX1xXdxX6dxX27xX3xX23xX1xXdxX3xX74xX56xX3xXcxX78xX23xX1xXaxX3xX1bfxXdxX8exXexX1xX9xXaxX210xX1d5xX1c7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX208xX1adxX21cxXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b0xX6xXbxXexXdxX51xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX92xX23xX22xX3xX5xX56xX3xX33xX9exXexX3xX3bxX1xX27xX3xX94xX108xX4xX3xX7xX5dxX23xX3xXexX50xXa3xX23xX22xX59xX3xX7xX6xX27xX3xX3bxX1xXdxX3xX46xXe0xX100xX4xX3xX46xd363xX27xX3xXexXe0xX3xX21cxX1c7xX3xXexX50xXdxX63xX27xX3xX46xXa9xX23xX22xX3xXexX92xX3xX23xX22xX27xXa9xX23xX3xX1xX27xX15xX3xX46xX9exX23xX22xX3xX1cxXadxX3xX1xX9exXdxX3xX1xXb4xX6xX59xX3xXc9xXcaxX1xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX46xX47xX4xX3xX7xX4bxX4xX1xX59xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX51xXf3xXexX3xX94xX56xX3xXexXe0xXe1xX23xX22xX3xXexX4bxX4xX3xX46xX9exXdxXf9xX3xXcxX50xXe0xX117xX23xX22xX3xXcxXdxX14cxX27xX3xX1xX47xX4xX3xXcxX1xXf3xX4xX1xX3xX180xed8fxX23xX22xX3x6a3bxX2a9xX9exX4xX3xX74xX56x76bfxX3xX46xXe0xX100xX4xX3xX3bxX1xX4bxX23xX1xX3xXexX1xX56xX23xX1xX3xX94xX56xX51xX3xXexX1xX4bxX23xX22xX3xX1adxX7cxX1d5xX1c7xX1d5xX1d5xX3xX46xXadxX3xXexX50xebf6xX3xXexX1xX56xX23xX1xX3xX23xXe1xXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX51xXf3xXexX3xX15xe8d5xX27xX3xXexX1xa611xX4xX1xX3xX4xX67xX6xX3xX4xX4bxX4xX3xX10xX33xX3xX1xX47xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX170xX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX51xX8exX15xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b0xX10xX23xXexX10xX50xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bfxXdxX8exXexX1xX24xX3xX210xX1d5xX1c7xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX208xX1adxX21cxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX7cxX7cxXdxX170xX197xX6xX51xX1xX6xXexXdxX23xX1xX170xX94xX23xX7cxX23xX10xX1bfxX7xX7cxX1d5xX1d5xX2xX202xX7cxX2xX1adxX1adxX8exX1adxX1d5xX1d5xX208xX208xX1adxX2xXexX208xX210xX2xX210xX2xX5xX1c7xX170xX26xXbxX22xX1f7xX50xX9xX208xX2xX208xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX22xX32xX33xX3xX23xX1xX37xX23xX22xX3xX3bxX1xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX46xX47xX4xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xXexX50xX51xX23xX22xX3xX5xX56xX23xX1xX59xX3xXexX1xX5dxX23xX3xXexX1xXdxX63xX23xX3xX4xX67xX6xX3xXexX1xXdxX6dxX27xX3xX23xX1xXdxX3xX74xX56xX3xXcxX78xX23xX1xXaxX3xX1bfxXdxX8exXexX1xX9xXaxX210xX1d5xX1c7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX208xX1adxX21cxXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b0xX6xXbxXexXdxX51xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1b0xX3dxX23xX22xX3xXexX50xXc5xX23xX1xX3xX23xX5c1xX33xX3xX8exXe0x92a5xXdxX3xXexX4bxX23xX3xX4xX5dxX15xX3xX1cxX6xX23xX1xX3xX33xX4bxXexX59xX3xX22xXa9xX33xX3xX4xX4bxX4xX3xX197xX9exX3xX22xX1xX6dxX3xX46xX4bxX59xX3xXexX67xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xX4xX9exX23xX22xX3xX46xXa9xX23xX22xX59xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xXexX1xXdxX6dxX27xX3xX23xX1xXdxX59xX3xX46xXe0xX100xX4xX3xXexX50x63f4xXdxX3xXexX1xX7bcxX33xX3xX4x9ecfxX3xX23xX1xX5dxX23xX3xXexXf3xX51xX3xX7xXf3xX4xX1xX3xX7x5cbbxX3xX94xX56xX3xXexX50xX6xX23xX22xX3xXexX50xX611xX3xX197xX5f5xXdxX3xX23xX1xXdxXbbxX27xX3xX33xXb4xX23xX3xX46xXa9xX3xXexX1xX5dxX23xX3xXexX1xXdxX63xX23xX3xX94xX76axXdxX3xX33xX3dxXdxX3xXexX50xXe0xX117xX23xX22xX170xX3xXcxX67xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xX46xXe0xX100xX4xX3xX197xXa3xX3xXexX50xX611xX3xX1d4xX1c7xX1c7xX3xX1exX3xX1adxX1c7xX1c7xX3xX46xX546xX27xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xXexX1xX27xX9exX4xX3xX4xX4bxX4xX3xX5xX78xX23xX1xX3xX94xX108xX4xX24xX3xXexX50xX27xX15xX63xX23xX59xX3xXexX50xX27xX15xX63xX23xX3xXexX50xX6xX23xX1xX59xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xXexX1xX6xX33xX3xX3bxX1xX7bcxX51xX59xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xX3bxX1xX51xX6xX3xX1xX47xX4xX59xX3xX197xX4bxX51xX59xX3xXexXf3xXbxX3xX4xX1xX611xX59xX3xXexX1xXe1xX170xX170xX170xX3xXbxX1xac43xX3xX1xX100xXbxX3xX94xX76axXdxX3xXexX92xX23xX22xX3xX5x87c2xX6xX3xXexX27x77afxXdxX3xX5f5xX3xX197xda80xX4xX3xXexXdxX14cxX27xX3xX1xX47xX4xX170xX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX51xX8exX15xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b0xX10xX23xXexX10xX50xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bfxXdxX8exXexX1xX24xX3xX210xX1d5xX1c7xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX208xX1adxX21cxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX7cxX7cxXdxX170xX197xX6xX51xX1xX6xXexXdxX23xX1xX170xX94xX23xX7cxX23xX10xX1bfxX7xX7cxX1d5xX1d5xX2xX202xX7cxX2xX1adxX1adxX8exX1adxX1d5xX1d5xX208xX208xX1adxX210xXexX208xX21cxX1d4xX1d4xX1c7xX5xX1c7xX170xX26xXbxX22xX1f7xX50xX9xX208xX1d4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX22xX32xX33xX3xX23xX1xX37xX23xX22xX3xX3bxX1xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX46xX47xX4xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xXexX50xX51xX23xX22xX3xX5xX56xX23xX1xX59xX3xXexX1xX5dxX23xX3xXexX1xXdxX63xX23xX3xX4xX67xX6xX3xXexX1xXdxX6dxX27xX3xX23xX1xXdxX3xX74xX56xX3xXcxX78xX23xX1xXaxX3xX1bfxXdxX8exXexX1xX9xXaxX210xX1d5xX1c7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX208xX1adxX21cxXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b0xX6xXbxXexXdxX51xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xX546xX15xX3xXcxX50xX546xX23xX3xX265xX1xX6xX23xX3xXcxXdxX63xXbxX3xX1exX3xXcxX8adxX23xX22xX3xXbxX1xba29xX3xXexX50xX4bxX4xX1xX3xdb31xX9exXdxX3xXcxX50xXe0xX117xX23xX22xX3xXcxXdxX14cxX27xX3xX1xX47xX4xX3xXcxX1xXf3xX4xX1xX3xX180xX5c1xX23xX22xX3xX5c5xX2a9xX9exX4xX3xX74xX56xX5ccxX3xX4xX1xX51xX3xX197xXdxX6dxXexX24xX3xX0xX10xX33xX2fxXc9xX278xX3dxX3xX1xXc5xX23xX1xX3xX23xX1xX5c1xX33xX3xXexX150xX23xX22xX3xX4xXe0xX117xX23xX22xX59xX3xX1xXc5xX23xX1xX3xXexX1xX56xX23xX1xX3xXexX1xXb4xXdxX3xX266xX27xX10xX23xX3xX46xX47xX4xX3xX7xX4bxX4xX1xX59xX3xX22xXb4xXbxX3xXbxX1xX546xX23xX3xXbxX1xX4bxXexX3xXexX50xXdxX14cxX23xX3xX94xX150xX23xX3xX1xXb4xX6xX3xX46xX47xX4xX3xX4xX1xX51xX3xX4xX4bxX4xX3xX10xX33xX3xX1xX47xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX170xX3xX30xX1xX56xX3xXexX50xXe0xX117xX23xX22xX3xX94xX56xX3xX5xXdxX60cxX23xX3xX46xX9exXdxX3xX7xX7d6xX3xXexX1xXe0xX117xX23xX22xX3xX1cxX27xX15xX60cxX23xX3xXexX1xX6xX15xX3xX46xX8adxXdxX59xX3xX197xX8adxX3xX7xX27xX23xX22xX3xX4xX4bxX4xX3xX46xX546xX27xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xX46xX14cxX3xX33xX6xX23xX22xX3xX5xXf3xXdxX3xX7xX108xX3xX1xX8a8xX23xX22xX3xXexX1x8032xX3xX4xadcbxX23xX22xX3xX23xX1xXe0xX3xX23xX1xX37xX23xX22xX3xX3bxXdxX6dxX23xX3xXexX1xX8a8xX4xX3xX33xX76axXdxX3xX33x5c64xX3xX4xX1xX51xX3xX4xX4bxX4xX3xX10xX33xX3xX1xX47xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX170xX3xX30xX22xX51xX56xXdxX3xX50xX6xX59xX3xX46xX5dxX15xX3xX4xXb16xX23xX22xX3xX5xX56xX3xX3bxX1xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX51xXf3xXexX3xX94xX56xX3xX22xXdxX4bxX51xX3xX8exXa0bxX4xX3xXexX50xX27xX15xXbbxX23xX3xXexX1xXa3xX23xX22xX3xX4xX67xX6xX3xXexX8adxX3xX4xX1xX8a8xX4xX3xX46xX9exXdxX3xX4xX1xX51xX3xXexX1xXdxX6dxX27xX3xX23xX1xXdxXf9xX170xX0xX7cxX10xX33xX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX51xX8exX15xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b0xX10xX23xXexX10xX50xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bfxXdxX8exXexX1xX24xX3xX210xX1d5xX1c7xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX208xX1adxX21cxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX7cxX7cxXdxX170xX197xX6xX51xX1xX6xXexXdxX23xX1xX170xX94xX23xX7cxX23xX10xX1bfxX7xX7cxX1d5xX1d5xX2xX202xX7cxX2xX1adxX1adxX8exX1adxX1d5xX1d5xX208xX208xX208xX21cxXexX210xX202xX1d5xX2xX1d4xX5xX1c7xX170xX26xXbxX22xX1f7xX50xX9xX208xX1d5xX1c7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX22xX32xX33xX3xX23xX1xX37xX23xX22xX3xX3bxX1xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX46xX47xX4xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xXexX50xX51xX23xX22xX3xX5xX56xX23xX1xX59xX3xXexX1xX5dxX23xX3xXexX1xXdxX63xX23xX3xX4xX67xX6xX3xXexX1xXdxX6dxX27xX3xX23xX1xXdxX3xX74xX56xX3xXcxX78xX23xX1xXaxX3xX1bfxXdxX8exXexX1xX9xXaxX210xX1d5xX1c7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX208xX1adxX21cxXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b0xX6xXbxXexXdxX51xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX254xX6xX3xX33xX32xXexX3xX94xX56xX51xX3xX46xX546xX27xX3xXexX1xX4bxX23xX22xX3xX208xX7cxX1d5xX1c7xX1d5xX1d5xX59xX3xXc9xXcaxX1xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX46xX47xX4xX3xX7xX4bxX4xX1xX59xX3xXexXe0xXe1xX23xX22xX3xXexX4bxX4xX3xX94xX56xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX51xXf3xXexX3xX46xX9exXdxXf9xX3xX4xX67xX6xX3xX2a9xXdxX60cxX23xX3xX46xX9exXdxX3xXcxX50xXe0xX117xX23xX22xX3xXcxXdxX14cxX27xX3xX1xX47xX4xX3xXcxX1xXf3xX4xX1xX3xXcaxX1xX60cxX3xX5c5xXcxX1xXf3xX4xX1xX3xX74xX56xX5ccxX3xX3bxX1xX3dxX23xX22xX3xX4xX1x9652xX3xXexX1xX27xX3xX1xXb13xXexX3xX4xX4bxX4xX3xX10xX33xX3xX1xX47xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX33xX56xX3xX4xbd7bxX23xX3xX46xXe0xX100xX4xX3xX4xX4bxX4xX3xX197xX8b3xX4xX3xXbxX1xXa0bxX3xX1xX27xX15xX23xX1xX3xX67xX23xX22xX3xX1xX9exX59xX3xX46xX4bxX23xX1xX3xX22xXdxX4bxX3xX4xX6xX51xX170xX3xX278xX3dxX3xX1xXc5xX23xX1xX3xX4xXb4xX3xXexX8adxX23xX22xX3xXexX50xe2c6xX3xX22xXdxX4bxX3xX22xX546xX23xX3xX1d5xX1c7xX3xXexX50xXdxX63xX27xX3xX46xXa9xX23xX22xX3xXexX92xX3xX23xX22xX27xXa9xX23xX3xX1cxXadxX3xX1xX9exXdxX3xX1xXb4xX6xX3xX94xX56xX3xXexX92xX3xX3bxXdxX23xX1xX3xXbxX1xX611xX3xXexX1xX27xX3xX46xXe0xX100xX4xX3xX4xX67xX6xX3xX4xX1xXe0xXe1xX23xX22xX3xXexX50xXc5xX23xX1xX3xXc9xXcaxX6dxX3xX1xX51xXf3xX4xX1xX3xX23xX1xX7c5xXf9xX3xX8exX51xX3xX4xX1xX611xX23xX1xX3xX4xX4bxX4xX3xX10xX33xX3xX1xX47xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xX108xX4xX3xX1xXdxX63xX23xX170xX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX51xX8exX15xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b0xX10xX23xXexX10xX50xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bfxXdxX8exXexX1xX24xX3xX210xX1d5xX1c7xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX208xX1adxX21cxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX7cxX7cxXdxX170xX197xX6xX51xX1xX6xXexXdxX23xX1xX170xX94xX23xX7cxX23xX10xX1bfxX7xX7cxX1d5xX1d5xX2xX202xX7cxX2xX1adxX1adxX8exX1adxX1d5xX1d5xX208xX32dxX1d5xX32dxXexX210xX21cxX21cxX210xX1d5xX5xX1c7xX170xX26xXbxX22xX1f7xX50xX9xX1adxX202xX210xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX22xX32xX33xX3xX23xX1xX37xX23xX22xX3xX3bxX1xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX46xX47xX4xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xXexX50xX51xX23xX22xX3xX5xX56xX23xX1xX59xX3xXexX1xX5dxX23xX3xXexX1xXdxX63xX23xX3xX4xX67xX6xX3xXexX1xXdxX6dxX27xX3xX23xX1xXdxX3xX74xX56xX3xXcxX78xX23xX1xXaxX3xX1bfxXdxX8exXexX1xX9xXaxX210xX1d5xX1c7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX208xX1adxX21cxXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b0xX6xXbxXexXdxX51xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX30xX1xX37xX23xX22xX3xX22xXdxX117xX3xX50xX6xX3xX4xX1xXe1xXdxX3xX1xX6xX15xX3xX4xX4bxX4xX3xX197xX27xX8adxXdxX3xX4xX1xXdxXbbxX27xX3xX94xXbbxX59xX3xX4xX4bxX4xX3xX10xX33xX3xX4xXb4xX3xXexX1xX14cxX3xX46xX32xX33xX3xX33xXc5xX23xX1xX3xX94xX56xX51xX3xX23xX1xX37xX23xX22xX3xXexX50xX6xX23xX22xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xXexX50xX51xX23xX22xX3xX33xX9exXexX3xX3bxX1xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX1xX51xX4bxX23xX22xX3xX33xX4bxXexX59xX3xX7xXf3xX4xX1xX3xX7xX7d6xX170xX3xX277xX33xX3xXcxX50xX546xX23xX3xX272xX23xX1xX3xXcxX1xXe0xX59xX3xX1xX47xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX5xX76axXbxX3xX208xX272xX59xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXb33xX24xX3xX0xX10xX33xX2fxXc9xXcxX92xX3xX3bxX1xXdxX3xX4xXb4xX3xX33xX3dxX3xX1xXc5xX23xX1xX3xX3bxX1xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX46xX47xX4xX3xX7xX4bxX4xX1xX59xX3xX10xX33xX3xX50x646fxXexX3xX1xX56xX51xX3xX1xX8a8xX23xX22xX3xX94xX56xX3xX4xXa3xX3xX22xX32xX23xX22xX3xXexX76axXdxX3xXexX50xXe0xX117xX23xX22xX3xX7xX76axX33xX3xX1xXe1xX23xX3xX46xX14cxX3xX4xXb4xX3xXexX1xX14cxX3xX4xXb4xX3xXexX1xX60cxX33xX3xXexX1xX117xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX46xX47xX4xX3xX23xX1xX37xX23xX22xX3xX4xX27xXa3xX23xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xX33xXc5xX23xX1xX3xX15xX60cxX27xX3xXexX1xX611xX4xX1xX170xX3xX277xX33xX3xX50xX105cxXexX3xX15xX60cxX27xX3xXexX1xX611xX4xX1xX3xX46xX47xX4xX3xXexX50xX27xX15xX63xX23xX3xXexX50xX6xX23xX1xX2dxX3xX23xX22xX51xX56xXdxX3xX50xX6xX59xX3xX23xX1xXdxXbbxX27xX3xX46xX546xX27xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xX4xXb16xX23xX22xX3xX22xXdxXb13xXbxX3xX10xX33xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX8b3xX23xX3xXexX1xX60cxX33xX3xX3bxXdxX6dxX23xX3xXexX1xX8a8xX4xX3xX197xX8adxX3xX611xX4xX1xX3xX94xX56xX3xX5x7ca0xX3xXexX1xXb13xXf9xX170xX0xX7cxX10xX33xX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX51xX8exX15xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b0xX10xX23xXexX10xX50xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bfxXdxX8exXexX1xX24xX3xX210xX1d5xX1c7xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX208xX1adxX32dxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX7cxX7cxXdxX170xX197xX6xX51xX1xX6xXexXdxX23xX1xX170xX94xX23xX7cxX23xX10xX1bfxX7xX7cxX1d5xX1d5xX2xX202xX7cxX2xX1adxX1adxX8exX1adxX1d5xX1d5xX208xX32dxX2xX1d5xXexX21cxX1d4xX2xX1d5xX202xX5xX1c7xX170xX26xXbxX22xX1f7xX50xX9xX208xX202xX202xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX22xX32xX33xX3xX23xX1xX37xX23xX22xX3xX3bxX1xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX46xX47xX4xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xXexX50xX51xX23xX22xX3xX5xX56xX23xX1xX59xX3xXexX1xX5dxX23xX3xXexX1xXdxX63xX23xX3xX4xX67xX6xX3xXexX1xXdxX6dxX27xX3xX23xX1xXdxX3xX74xX56xX3xXcxX78xX23xX1xXaxX3xX1bfxXdxX8exXexX1xX9xXaxX210xX1d5xX1c7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX208xX1adxX32dxXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b0xX6xXbxXexXdxX51xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX278xX3dxX3xX1xXc5xX23xX1xX3xX4xX67xX6xX3xX5xXdxX60cxX23xX3xX46xX9exXdxX3xXcxX50xXe0xX117xX23xX22xX3xXcxXdxX14cxX27xX3xX1xX47xX4xX3xXcxX1xXf3xX4xX1xX3xXcaxX1xX60cxX3xX4xXd89xX23xX3xX197xXa3xX3xXexX50xX611xX3xX4xX4bxX4xX3xX197xX9exX3xXexX50xXd89xX3xX4xX1xXe1xXdxX3xX8exX5dxX23xX3xX22xXdxX6xX23xX2dxX3xX3bxX6dxXexX3xX1xX100xXbxX3xX4xX898xX23xX22xX3xX33xX3dxX3xX1xXc5xX23xX1xX3xXc9xX1b0xX5dxX15xX3xX46xXdxXbbxX27xX3xXe0xX76axX4xX3xX4xX67xX6xX3xX10xX33xXf9xX3xX46xX14cxX3xX4xX4bxX4xX3xX10xX33xX3xX46xXe0xX100xX4xX3xX197xX56xX15xX3xXexX7c5xX3xX23xX1xX37xX23xX22xX3xXe0xX76axX4xX3xX33xXe1xX3xX4xX67xX6xX3xX33xXc5xX23xX1xX3xX23xX1xXe0xX24xX3xX33xX51xX23xX22xX3xX33xX27xXa3xX23xX3xX46xXf3xXdxX3xX8exXdcbxX4xX1xX3xX1b0xX259xX26cxa8ecxX25exX3xX266xX27xX6xX3xX33xX6xX27xX2dxX3xX33xX51xX23xX22xX3xX33xX27xXa3xX23xX3xX22xXdxX6xX3xX46xXc5xX23xX1xX3xX5xX27xX3dxX23xX3xX3bxX1xX51xXb33xX3xX33xXf3xX23xX1xX170xX170xX170xX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX51xX8exX15xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b0xX10xX23xXexX10xX50xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bfxXdxX8exXexX1xX24xX3xX210xX1d5xX1c7xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX208xX1adxX21cxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX7cxX7cxXdxX170xX197xX6xX51xX1xX6xXexXdxX23xX1xX170xX94xX23xX7cxX23xX10xX1bfxX7xX7cxX1d5xX1d5xX2xX202xX7cxX2xX1adxX1adxX8exX1adxX1d5xX1d5xX208xX21cxX2xX1c7xXexX202xX21cxX32dxX202xX5xX1d4xX1exX2xX1d5xX1d5xX8exX32dxX1c7xX202xX1c7xX32dxX2xX32dxXexX1d4xX202xX1d4xX210xX1c7xX5xX1c7xX170xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX22xX32xX33xX3xX23xX1xX37xX23xX22xX3xX3bxX1xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX46xX47xX4xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xXexX50xX51xX23xX22xX3xX5xX56xX23xX1xX59xX3xXexX1xX5dxX23xX3xXexX1xXdxX63xX23xX3xX4xX67xX6xX3xXexX1xXdxX6dxX27xX3xX23xX1xXdxX3xX74xX56xX3xXcxX78xX23xX1xXaxX3xX1bfxXdxX8exXexX1xX9xXaxX210xX1d5xX1c7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX208xX1adxX21cxXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b0xX6xXbxXexXdxX51xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXa13xX6dxX23xX3xX23xX6xX15xX59xX3xXexX92xX3xX23xX22xX27xXa9xX23xX3xX1cxXadxX3xX1xX9exXdxX3xX1xXb4xX6xX59xX3xXexX51xX56xX23xX3xXexXd6bxX23xX1xX3xX46xXadxX3xX1cxX5dxX15xX3xX8exX108xX23xX22xX3xX46xXe0xX100xX4xX3xX32dxX1c7xX3xX33xX3dxX3xX1xXc5xX23xX1xX3xXc9xXcaxX1xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX46xX47xX4xX3xX7xX4bxX4xX1xX59xX3xXexXe0xXe1xX23xX22xX3xXexX4bxX4xX3xX94xX56xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX51xXf3xXexX3xX46xX9exXdxXf9xX59xX3xXexX8adxX23xX22xX3xX3bxXdxX23xX1xX3xXbxX1xX611xX3xX22xX546xX23xX3xX2xX3xXex9171xX3xX46xXa9xX23xX22xX2dxX3xXexXf3xX51xX3xX33xX3dxXdxX3xXexX50xXe0xX117xX23xX22xX3xX46xX47xX4xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xXexX1xX5dxX23xX3xXexX1xXdxX63xX23xX59xX3xX1xXc5xX23xX1xX3xXexX1xX56xX23xX1xX3xXexX1xXb4xXdxX3xX266xX27xX10xX23xX3xX94xX56xX3xX3bx709fxX3xX23xX150xX23xX22xX3xX46xX47xX4xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xX4xX1xX51xX3xX1xX47xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX170xX3xXcxX50xX51xX23xX22xX3xX7bcxX23xX1xX24xX3xX0xXdxX3xXdxX8exX9xXaxXdxX33xX22xX4xX6xXbxXexXdxX51xX23xX1c7xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b0xX6xXbxXexXdxX51xX23xXaxX2fxXa13xX51xX56xX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX60cxX23xX3xX74xX47xX4xX3xX94xXdxX63xX23xX3xX4xX1xX611xX23xX1xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xX94xX56xX3xX265xX1xX4bxXexX3xXexX50xXdxX14cxX23xX3xX5c5xX74xX56xX3xX30xX9exXdxX5ccxX3xXbxX1xXa3xXdxX3xX1xX100xXbxX3xX94xX76axXdxX3xXcxXd6bxX23xX1xX3xX46xX51xX56xX23xX3xX74xX56xX3xXcxX78xX23xX1xX59xX3xX74xX9exXdxX3xXa13xXa9xX23xX22xX3xX46xX9exXdxX3xXexXd6bxX23xX1xX59xX3xX74xX27xX15xX63xX23xX3xX46xX51xX56xX23xX3xX74xXe0xXe1xX23xX22xX3xXcaxX1xX60cxX3xXexX50xX6xX51xX3xXex6ecexX23xX22xX3xX4xX3dxX23xX22xX3xXexX50xXc5xX23xX1xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX60cxX23xX3xXc9xXcaxX1xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX46xX47xX4xX3xX7xX4bxX4xX1xX59xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX51xXf3xXexX3xX94xX56xX3xXexXe0xXe1xX23xX22xX3xXexX4bxX4xX3xX46xX9exXdxXf9xX3xX4xX1xX51xX3xX2a9xXdxX60cxX23xX3xX46xX9exXdxX3xXcxX50xXe0xX117xX23xX22xX3xXcxXdxX14cxX27xX3xX1xX47xX4xX3xX74xX56xX3xX2a9xXdxX23xX1xX3xX5c5xX1xX27xX15xX63xX23xX3xX74xXe0xXe1xX23xX22xX3xXcaxX1xX60cxX5ccxX170xX0xX7cxXdxX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX51xX8exX15xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b0xX10xX23xXexX10xX50xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bfxXdxX8exXexX1xX24xX3xX210xX1d5xX1c7xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX208xX1adxX21cxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX7cxX7cxXdxX170xX197xX6xX51xX1xX6xXexXdxX23xX1xX170xX94xX23xX7cxX23xX10xX1bfxX7xX7cxX1d5xX1d5xX2xX202xX7cxX2xX1adxX1adxX8exX1adxX1d5xX1d5xX208xX32dxX208xX1c7xXexX208xX1d5xX1d4xX1d4xX21cxX5xX1c7xX170xX26xXbxX22xX1f7xX50xX9xX208xX208xX1adxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX22xX32xX33xX3xX23xX1xX37xX23xX22xX3xX3bxX1xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX46xX47xX4xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xXexX50xX51xX23xX22xX3xX5xX56xX23xX1xX59xX3xXexX1xX5dxX23xX3xXexX1xXdxX63xX23xX3xX4xX67xX6xX3xXexX1xXdxX6dxX27xX3xX23xX1xXdxX3xX74xX56xX3xXcxX78xX23xX1xXaxX3xX1bfxXdxX8exXexX1xX9xXaxX210xX1d5xX1c7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX208xX1adxX21cxXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b0xX6xXbxXexXdxX51xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1b0xX4bxX4xX3xX4xX3dxX23xX22xX3xXexX50xXc5xX23xX1xX3xX46xXe0xX100xX4xX3xX1cxX5dxX15xX3xX8exX108xX23xX22xX3xXexX1xX10xX51xX3xX1xXe0xX76axX23xX22xX3xX33xX5f5xX59xX3xXexX1xX5dxX23xX3xXexX1xXdxX63xX23xX59xX3xX4xXb4xX3xX3bxX1xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX4xX1xX8a8xX4xX3xX23xX150xX23xX22xX3xX5xXdxX23xX1xX3xX1xX51xXf3xXexX59xX3xX46xX4bxXbxX3xX8a8xX23xX22xX3xX4xX4bxX4xX3xX1xX51xXf3xXexX3xX46xX9exX23xX22xX3xX46xX6xX3xX8exXf3xX23xX22xX3xX94xXbbxX3xX3bxX1xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX4xX67xX6xX3xXexX1xXdxX6dxX27xX3xX23xX1xXdxX170xX3xXcxX50xX51xX23xX22xX3xX7bcxX23xX1xX24xX3xX0xXdxX3xXdxX8exX9xXaxXdxX33xX22xX4xX6xXbxXexXdxX51xX23xX1c7xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b0xX6xXbxXexXdxX51xX23xXaxX2fxX1b0xX3dxX23xX22xX3xXexX50xXc5xX23xX1xX3xXc9xXcaxX1xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX46xX47xX4xX3xX7xX4bxX4xX1xX59xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX51xXf3xXexX3xX94xX56xX3xXexXe0xXe1xX23xX22xX3xXexX4bxX4xX3xX46xX9exXdxXf9xX3xX7xXf3xX4xX1xX3xX46xc79cxXbxX59xX3xX50xX9exX23xX22xX3xX50xXadxXdxX3xX4xX67xX6xX3xXcxX50xXe0xX117xX23xX22xX3xXcxXdxX14cxX27xX3xX1xX47xX4xX3xX180xX32xX4xX3xX74xX56xX3xX5c5xXcxX265xX3xX74xX56xX3xXcxX78xX23xX1xX5ccxX170xX0xX7cxXdxX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX51xX8exX15xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b0xX10xX23xXexX10xX50xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bfxXdxX8exXexX1xX24xX3xX210xX1d5xX1c7xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX208xX1adxX21cxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX7cxX7cxXdxX170xX197xX6xX51xX1xX6xXexXdxX23xX1xX170xX94xX23xX7cxX23xX10xX1bfxX7xX7cxX1d5xX1d5xX2xX202xX7cxX2xX1adxX1adxX8exX1adxX1d5xX1d5xX208xX21cxX1c7xX1d5xXexX208xX32dxX2xX208xX1c7xX5xX1c7xX170xX26xXbxX22xX1f7xX50xX9xX1adxX1c7xX1c7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX22xX32xX33xX3xX23xX1xX37xX23xX22xX3xX3bxX1xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX46xX47xX4xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xXexX50xX51xX23xX22xX3xX5xX56xX23xX1xX59xX3xXexX1xX5dxX23xX3xXexX1xXdxX63xX23xX3xX4xX67xX6xX3xXexX1xXdxX6dxX27xX3xX23xX1xXdxX3xX74xX56xX3xXcxX78xX23xX1xXaxX3xX1bfxXdxX8exXexX1xX9xXaxX210xX1d5xX1c7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX208xX1adxX21cxXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b0xX6xXbxXexXdxX51xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX180xX60cxX23xX3xX4xXf3xX23xX1xX3xX94xXdxX63xX4xX3xX46xX47xX4xX3xX7xX4bxX4xX1xX59xX3xX3bxX1xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX23xX56xX15xX3xX4xXb4xX3xXexX1xX14cxX3xX5xX56xX3xX23xXe1xXdxX3xX94xX27xXdxX3xX4xX1xXe1xXdxX59xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX51xXf3xXexX3xX5xXdxX63xX23xX3xX46xX9exXdxX59xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX51xXf3xXexX3xXaxX29bxX6xX51xX3xX23xX1xXdxX3xX46xXa9xX23xX22xXaxX59xX3xXexX50xXdxX14cxX23xX3xX3bxX1xX6xXdxX3xX4xX4bxX4xX3xX1xX51xXf3xXexX3xX46xX9exX23xX22xX3xX23xX22xX51xXf3xXdxX3xX3bxX1xXb4xX6xX3xX23xX1xXe0xX3xX1b0xX2a9xX180xX3xXcxXdxX6dxX23xX22xX3xX272xX23xX1xX59xX3xX1xX9exXdxX3xX1xX47xX6xX59xX3xX1xX47xX4xX3xXexX8b3xXbxX3xX3bxX1572xX3xX23xX150xX23xX22xX3xX33xXbbxX33xX3xX94xXbbxX3xXbxX1xXd89xX23xX22xX3xXexX50xX4bxX23xX1xX3xXexX6xXdxX3xX23xXf3xX23xX3xXexX1xXe0xXe1xX23xX22xX3xXexX611xX4xX1xX59xX3xX46xX27xXa3xXdxX3xX23xXe0xX76axX4x71dexX3xXcxX50xX51xX23xX22xX3xX7bcxX23xX1xX24xX3xX0xX10xX33xX2fxXcxX50xXdxX14cxX23xX3xX3bxX1xX6xXdxX3xX1xX51xXf3xXexX3xX46xX9exX23xX22xX3xXbxX1xXd89xX23xX22xX59xX3xX4xX1xXa3xX23xX22xX3xX46xX27xXa3xXdxX3xX23xXe0xX76axX4xX3xXexXf3xXdxX3xXcxX50xXe0xX117xX23xX22xX3xXcxXdxX14cxX27xX3xX1xX47xX4xX3xX180xX32xX4xX3xX74xX56xX3xX5c5xXcxX265xX3xX74xX56xX3xXcxX78xX23xX1xX5ccxX170xX0xX7cxX10xX33xX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX51xX8exX15xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b0xX10xX23xXexX10xX50xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bfxXdxX8exXexX1xX24xX3xX210xX1d5xX1c7xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX208xX1adxX21cxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX7cxX7cxXdxX170xX197xX6xX51xX1xX6xXexXdxX23xX1xX170xX94xX23xX7cxX23xX10xX1bfxX7xX7cxX1d5xX1d5xX2xX202xX7cxX2xX1adxX1adxX8exX1adxX1d5xX1d5xX208xX32dxX1d4xX208xXexX21cxX21cxX208xX208xX1d4xX5xX1c7xX170xX26xXbxX22xX1f7xX50xX9xX202xX1d4xX1adxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX22xX32xX33xX3xX23xX1xX37xX23xX22xX3xX3bxX1xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX46xX47xX4xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xXexX50xX51xX23xX22xX3xX5xX56xX23xX1xX59xX3xXexX1xX5dxX23xX3xXexX1xXdxX63xX23xX3xX4xX67xX6xX3xXexX1xXdxX6dxX27xX3xX23xX1xXdxX3xX74xX56xX3xXcxX78xX23xX1xXaxX3xX1bfxXdxX8exXexX1xX9xXaxX210xX1d5xX1c7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX208xX1adxX21cxXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b0xX6xXbxXexXdxX51xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX278xX3dxX3xX1xXc5xX23xX1xX3xX33xX6xX23xX22xX3xX46xX6dxX23xX3xX4xX1xX51xX3xX4xX4bxX4xX3xX10xX33xX3xX33xX9exXexX3xX7xX5dxX23xX3xX4xX1xXe1xXdxX3xX5xX56xX23xX1xX3xX33xXf3xX23xX1xX59xX3xX1x7596xX3xXexX50xX100xX3xX94xX56xX3xX46xXa9xX23xX22xX3xX1xX56xX23xX1xX3xX4xX898xX23xX22xX3xX4xX4bxX4xX3xX10xX33xX3xXexX50xX51xX23xX22xX3xX1xX47xX4xX3xXexX8b3xXbxX59xX3xX50xbbd0xX23xX3xX5xX27xX15xX63xX23xX59xX3xXbxX1xX4bxXexX3xXexX50xXdxX14cxX23xX3xXexX1xX14cxX3xX4xX1xX105cxXexX59xX3xX23xX5dxX23xX22xX3xX4xX6xX51xX3xX7xX8a8xX4xX3xX3bxX1xX7c5xX10xX3xX94xX56xX3xX46xX117xXdxX3xX7xXa3xX23xX22xX3xX94xX150xX23xX3xX1xXb4xX6xX59xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX546xX23xX170xX3xXcxX50xX51xX23xX22xX3xX7bcxX23xX1xX24xX3xX0xX10xX33xX2fxX74xX47xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXcxX50xXe0xX117xX23xX22xX3xXcxXdxX14cxX27xX3xX1xX47xX4xX3xXcxX1xXf3xX4xX1xX3xXcaxX60cxX23xX1xX3xX5c5xXcxX1xXf3xX4xX1xX3xX74xX56xX5ccxX3xX4xX1xX150xX33xX3xX4xX1xXb13xX3xX46xX47xX4xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xXexX50xX51xX23xX22xX3xX3bxX1xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX1cxX6xX23xX1xX3xX33xX4bxXexX170xX0xX7cxX10xX33xX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xX197xX5xX51xX4xX3bxX266xX27xX51xXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX50xXdxX4xX1xX8exX6xX23xXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX51xX8exX15xXaxX2fxXc9xXcaxX1xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX46xX47xX4xX3xX7xX4bxX4xX1xX59xX3xXexXe0xXe1xX23xX22xX3xXexX4bxX4xX3xX94xX56xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX51xXf3xXexX3xX46xX9exXdxXf9xX3xX5xX56xX3xX4xX3dxX23xX22xX3xXexX50xXc5xX23xX1xX3xX4xX1xX56xX51xX3xX33xX92xX23xX22xX3xXa13xXf3xXdxX3xX1xX9exXdxX3xXa13xX51xX56xX23xX3xXcxX30xX1b0xX29bxX3xX74xXa9xX3xX1b0xX1xX611xX3xX278xXdxX23xX1xX3xXexXd6bxX23xX1xX3xX5xX546xX23xX3xXexX1xX8a8xX3xX2abxX26cxX1334xX1334xX1334xX3xX4xX67xX6xX3xX1xX9exXdxX3xX46xXa9xX23xX22xX3xX46xX9exXdxX3xX4xX4bxX4xX3xX4xX105cxXbxX59xX3xX4xX4bxX4xX3xX5xXdxX60cxX23xX3xX46xX9exXdxX3xXexX50xXe0xX117xX23xX22xX3xX1xX47xX4xX170xX3xX275xX27xX6xX3xX46xXb4xX59xX3xX22xXdxXb13xXbxX3xXexX1xXdxX6dxX27xX3xX23xX1xXdxX3xXexX50xX60cxX23xX3xX46xXdcbxX6xX3xX197xX56xX23xX3xXexXd6bxX23xX1xX3xX4xXb4xX3xXexX1xX60cxX33xX3xX46xXdcbxX6xX3xX46xXdxX14cxX33xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX51xXf3xXexX59xX3xX3bxX1xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX46xX47xX4xX3xX7xX4bxX4xX1xX59xX3xXexXdxX6dxXbxX3xXexXa0bxX4xX3xXbxX1xX4bxXexX3xXexX50xXdxX14cxX23xX3xX94xX150xX23xX3xX1xXb4xX6xX3xX46xX47xX4xX3xX4xX1xX51xX3xX4xX4bxX4xX3xX10xX33xX3xX1xX47xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX2dxX3xX22xXdxXb13xXbxX3xX4xX4bxX4xX3xX10xX33xX3xX23xX5dxX23xX22xX3xX4xX6xX51xX3xX3bxXdxX6dxX23xX3xXexX1xX8a8xX4xX59xX3xXbxX1xXa0bxX4xX3xX94xXa0bxX3xX94xXdxX63xX4xX3xX1xX47xX4xX3xXexX8b3xXbxX59xX3xX3bxX1xX4bxX33xX3xXbxX1xX4bxX3xX23xX22xX27xXa9xX23xX3xXexX50xXdxX3xXexX1xX8a8xX4xX3xX94xX3dxX3xXexX8b3xX23xX59xX3xX197xXa9xXdxX3xX8exXe0xde16xX23xX22xX3xX23xX1xX5dxX23xX3xX4xX4bxX4xX1xX59xX3xXexX50xX611xX3xXexX27xX63xX59xX3xXexX50xX5f5xX3xXexX1xX56xX23xX1xX3xX4xX1xX67xX3xX23xX1xX5dxX23xX3xXexXe0xXe1xX23xX22xX3xX5xX6xXdxX3xX4xX67xX6xX3xX46xX105cxXexX3xX23xXe0xX76axX4xX170xX0xX7cxXbxX2fxX0xX8exXdxX94xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX27xXexX1xX51xX50xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX50xXdxX22xX1xXexX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX50xX51xX23xX22xX2fxX272xX23xX1xX3xXcxX50xX546xX23xX3xX26cxX150xX23xX3xX29bxX6xX23xX22xX3xX1exX3xX0xX7cxX7xXexX50xX51xX23xX22xX2fxX0xX7xXexX50xX51xX23xX22xX2fxX265xX1xXb4xX3xX1b0xX1xX67xX3xXexXdcbxX4xX1xX3xX74xX9exXdxX3xX46xXa9xX23xX22xX3xXa13xX9exXdxX3xXexXd6bxX23xX1xX0xX7cxX7xXexX50xX51xX23xX22xX2fxX0xX7cxX8exXdxX94xX2fxX0xX7cxX197xX5xX51xX4xX3bxX266xX27xX51xXexX10xX2fxX0xX8exXdxX94xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX8exX50xX10xX5xX6xXexX10xX8exXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX33xX197xX1exX6xX23xX8exX1exX7xX6xXbxX51xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX254xX6xX3xX33xX32xXexX3xX23xX22xX3dxXdxX3xX23xX1xX56xX3xXexX50xX611xX3xXexX27xX63xX3xX5f5xX3xX1cxXadxX3xX94xX898xX23xX22xX3xX22xXdxX4bxX51xX3xX74xXe0xXe1xX23xX22xX3xX29bxXe1xX23xXaxX3xX1xX50xX10xX2bxX9xXaxX7cxX94xX6xX23xX1exX1xX51xX6xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX7cxX50xX6xX1exX33xX6xXexX1exX23xX22xX51xXdxX1exX23xX1xX6xX1exXexX50xXdxX1exXexX27xX10xX1exX51xX1exX1cxX6xX1exX94xX27xX23xX22xX1exX22xXdxX6xX51xX1exX1xX27xX51xX23xX22xX1exX7xX51xX23xX7cxX1d5xX1d4xX2xX208xX2xX1d4xX170xX1xXexX33xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX7xX50xX4xX9xXaxX7cxX33xX10xX8exXdxX6xX7cxX2xX1d5xX1c7xX7cxX23xX10xX1bfxX7xX7cxX1d5xX1d5xX2xX202xX7cxX2xX1adxX2xX8exX1d4xX2xX21cxX1d4xX208xX1adxX32dxXexX32dxX202xX1d4xX210xX32dxX5xX1c7xX170xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX22xX32xX33xX3xX23xX1xX37xX23xX22xX3xX3bxX1xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX46xX47xX4xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xXexX50xX51xX23xX22xX3xX5xX56xX23xX1xX59xX3xXexX1xX5dxX23xX3xXexX1xXdxX63xX23xX3xX4xX67xX6xX3xXexX1xXdxX6dxX27xX3xX23xX1xXdxX3xX74xX56xX3xXcxX78xX23xX1xXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxX6xX2fxX0xX8exXdxX94xX2fxX0xX7xXexX50xX51xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX254xX6xX3xX33xX32xXexX3xX23xX22xX3dxXdxX3xX23xX1xX56xX3xXexX50xX611xX3xXexX27xX63xX3xX5f5xX3xX1cxXadxX3xX94xX898xX23xX22xX3xX22xXdxX4bxX51xX3xX74xXe0xXe1xX23xX22xX3xX29bxXe1xX23xXaxX3xX1xX50xX10xX2bxX9xXaxX7cxX94xX6xX23xX1exX1xX51xX6xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX7cxX50xX6xX1exX33xX6xXexX1exX23xX22xX51xXdxX1exX23xX1xX6xX1exXexX50xXdxX1exXexX27xX10xX1exX51xX1exX1cxX6xX1exX94xX27xX23xX22xX1exX22xXdxX6xX51xX1exX1xX27xX51xX23xX22xX1exX7xX51xX23xX7cxX1d5xX1d4xX2xX208xX2xX1d4xX170xX1xXexX33xXaxX2fxX254xX6xX3xX33xX32xXexX3xX23xX22xX3dxXdxX3xX23xX1xX56xX3xXexX50xX611xX3xXexX27xX63xX3xX5f5xX3xX1cxXadxX3xX94xX898xX23xX22xX3xX22xXdxX4bxX51xX3xX74xXe0xXe1xX23xX22xX3xX29bxXe1xX23xX0xX7cxX6xX2fxX0xX7cxX7xXexX50xX51xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8exXaxX2fxX30xX22xX3dxXdxX3xX23xX1xX56xX3xXcxX50xX611xX3xXexX27xX63xX3xXexXf3xXdxX3xXexX1xX3dxX23xX3xX2a9xX5dxX33xX3xXa13xXa9xX23xX22xX3xX5f5xX3xX1cxXadxX3xX94xX898xX23xX22xX3xX22xXdxX4bxX51xX3xX29bxXe1xX23xX3xX2a9xX5dxX33xX3xX5c5xX74xXe0xXe1xX23xX22xX3xX29bxXe1xX23xX3xX1exX3xX74xX56xX3xXcxX78xX23xX1xX5ccxX3xX46xXdxX3xX94xX56xX51xX3xX1xX51xXf3xXexX3xX46xX9exX23xX22xX3xX46xX4bxXbxX3xX8a8xX23xX22xX3xX23xX1xX27xX3xX4xX546xX27xX3xX22xXdxX6xX51xX3xX5xXe0xX27xX59xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX51xXf3xXexX59xX3xX1xXe0xX5f5xX23xX22xX3xXexX1xXa0bxX3xX94xX150xX23xX3xX1xXb4xX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX546xX23xX59xX3xX50xX1d5exX23xX3xX5xX27xX15xX63xX23xX3xX7xX8a8xX4xX3xX3bxX1xX7c5xX10xX3xX4xX67xX6xX3xX23xX22xXe0xX117xXdxX3xX8exX5dxX23xX170xX0xX7cxXbxX2fxX0xX7cxX8exXdxX94xX2fxX0xX7cxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXe0xX3xX94xXdxX63xX23xX3xX74xX56xX3xXcxX78xX23xX1xX3xXexX50xX6xX51xX3xXexX1649xX23xX22xX3xX1xXe1xX23xX3xX2xX170xX1d5xX1c7xX1c7xX3xX197xX7bcxX23xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xX4xX1xX51xX3xX4xX4bxX4xX3xXc9xX23xX22xX3dxXdxX3xX23xX1xX56xX3xXexX50xX611xX3xXexX27xX63xXf9xXaxX3xX1xX50xX10xX2bxX9xXaxX7cxX94xX6xX23xX1exX1xX51xX6xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX7cxXexX1xX27xX1exX94xXdxX10xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX50xX6xX51xX1exXexX6xX23xX22xX1exX1xX51xX23xX1exX2xX1exX1d5xX1c7xX1c7xX1exX197xX6xX23xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX4xX1xX51xX1exX4xX6xX4xX1exX23xX22xX51xXdxX1exX23xX1xX6xX1exXexX50xXdxX1exXexX27xX10xX7cxX1d5xX1d4xX2xX1adxX1adxX21cxX170xX1xXexX33xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX7xX50xX4xX9xXaxX7cxX33xX10xX8exXdxX6xX7cxX2xX1d5xX1c7xX7cxX23xX10xX1bfxX7xX7cxX1d5xX1d5xX2xX202xX7cxX2xX208xX1adxX8exX1d5xX2xX21cxX2xX1d5xX2xX2xXexX1d5xX1d5xX202xX1d5xX32dxX5xX1c7xX170xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX22xX32xX33xX3xX23xX1xX37xX23xX22xX3xX3bxX1xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX46xX47xX4xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xXexX50xX51xX23xX22xX3xX5xX56xX23xX1xX59xX3xXexX1xX5dxX23xX3xXexX1xXdxX63xX23xX3xX4xX67xX6xX3xXexX1xXdxX6dxX27xX3xX23xX1xXdxX3xX74xX56xX3xXcxX78xX23xX1xXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxX6xX2fxX0xX8exXdxX94xX2fxX0xX7xXexX50xX51xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXe0xX3xX94xXdxX63xX23xX3xX74xX56xX3xXcxX78xX23xX1xX3xXexX50xX6xX51xX3xXexX1649xX23xX22xX3xX1xXe1xX23xX3xX2xX170xX1d5xX1c7xX1c7xX3xX197xX7bcxX23xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xX4xX1xX51xX3xX4xX4bxX4xX3xXc9xX23xX22xX3dxXdxX3xX23xX1xX56xX3xXexX50xX611xX3xXexX27xX63xXf9xXaxX3xX1xX50xX10xX2bxX9xXaxX7cxX94xX6xX23xX1exX1xX51xX6xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX7cxXexX1xX27xX1exX94xXdxX10xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX50xX6xX51xX1exXexX6xX23xX22xX1exX1xX51xX23xX1exX2xX1exX1d5xX1c7xX1c7xX1exX197xX6xX23xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX4xX1xX51xX1exX4xX6xX4xX1exX23xX22xX51xXdxX1exX23xX1xX6xX1exXexX50xXdxX1exXexX27xX10xX7cxX1d5xX1d4xX2xX1adxX1adxX21cxX170xX1xXexX33xXaxX2fxXcxX1xXe0xX3xX94xXdxX63xX23xX3xX74xX56xX3xXcxX78xX23xX1xX3xXexX50xX6xX51xX3xXexX1649xX23xX22xX3xX1xXe1xX23xX3xX2xX170xX1d5xX1c7xX1c7xX3xX197xX7bcxX23xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xX4xX1xX51xX3xX4xX4bxX4xX3xXc9xX23xX22xX3dxXdxX3xX23xX1xX56xX3xXexX50xX611xX3xXexX27xX63xXf9xX0xX7cxX6xX2fxX0xX7cxX7xXexX50xX51xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8exXaxX2fxX30xX1xX5c1xX33xX3xX1xX1d2fxX3xXexX50xX100xX3xX4xX4bxX4xX3xX46xXdcbxX6xX3xXbxX1xXe0xXe1xX23xX22xX3xX23xX5dxX23xX22xX3xX4xX6xX51xX3xX1xXdxX63xX27xX3xX266xX27xX7bcxX3xXbxX1xXa0bxX4xX3xX94xXa0bxX3xX94xX150xX23xX3xX1xXb4xX6xX3xX46xX47xX4xX3xX4xX1xX51xX3xX30xX1xX5dxX23xX3xX8exX5dxX23xX59xX3xXcxX1xXe0xX3xX94xXdxX63xX23xX3xXexXd6bxX23xX1xX3xX74xX56xX3xXcxX78xX23xX1xX3xX46xXadxX3xXexXdxX6dxX23xX3xX1xX56xX23xX1xX3xXexX50xX6xX51xX3xXexX1649xX23xX22xX3xX2xX170xX1d5xX1d5xX21cxX3xX197xX7bcxX23xX3xX7xX4bxX4xX1xX59xX3xXexX50xXdcbxX3xX22xXdxX4bxX3xX32dxX2xX3xXexX50xXdxX63xX27xX3xX46xXa9xX23xX22xX3xX4xX1xX51xX3xXc9xX23xX22xX3dxXdxX3xX23xX1xX56xX3xXexX50xX611xX3xXexX27xX63xXf9xX3xX5f5xX3xX1d4xX3xXexX1xX3dxX23xX3xXexX1xX27xX9exX4xX3xX4xX4bxX4xX3xX1xX27xX15xX63xX23xX3xXcax66d1xX3xX272xX23xX1xX59xX3xX2a9xX9exX4xX3xX74xX56xX3xX94xX56xX3xXa13xX8a8xX4xX3xXcxX1xX47xX170xX0xX7cxXbxX2fxX0xX7cxX8exXdxX94xX2fxX0xX7cxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX50xX6xX51xX3xXexX1649xX23xX22xX3xXc9xXcaxX1xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX46xX47xX4xX3xX7xX4bxX4xX1xX59xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX51xXf3xXexX3xX94xX56xX3xXexXe0xXe1xX23xX22xX3xXexX4bxX4xX3xX46xX9exXdxXf9xX3xX4xX1xX51xX3xXexX50xXe0xX117xX23xX22xX3xX1xX47xX4xX3xX5f5xX3xX170xX170xX170xXaxX3xX1xX50xX10xX2bxX9xXaxX7cxX23xX1xXdxXbxX1exX4xX6xX27xX1exX15xX10xX27xX1exXexX1xX27xX51xX23xX22xX7cxXexX50xX6xX51xX1exXexX6xX23xX22xX1exX3bxX1xX51xX23xX22xX1exX22xXdxX6xX23xX1exX8exX51xX4xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX7xXdxX23xX1xX1exX1xX51xX6xXexX1exX94xX6xX1exXexX27xX51xX23xX22xX1exXexX6xX4xX1exX8exX51xXdxX1exX4xX1xX51xX1exXexX50xX27xX51xX23xX22xX1exX1xX51xX4xX1exX51xX1exX1xX27xX51xX23xX22xX1exX3bxX1xX10xX7cxX1d5xX1d4xX2xX1d5xX208xX21cxX170xX1xXexX33xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX7xX50xX4xX9xXaxX7cxX33xX10xX8exXdxX6xX7cxX2xX1d5xX1c7xX7cxX23xX10xX1bfxX7xX7cxX1d5xX1d5xX2xX210xX7cxX2xX1d5xX1d5xX8exX32dxX1c7xX202xX1c7xX32dxX2xX32dxXexX1d4xX202xX1d4xX210xX1c7xX5xX1c7xX170xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX22xX32xX33xX3xX23xX1xX37xX23xX22xX3xX3bxX1xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX46xX47xX4xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xXexX50xX51xX23xX22xX3xX5xX56xX23xX1xX59xX3xXexX1xX5dxX23xX3xXexX1xXdxX63xX23xX3xX4xX67xX6xX3xXexX1xXdxX6dxX27xX3xX23xX1xXdxX3xX74xX56xX3xXcxX78xX23xX1xXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxX6xX2fxX0xX8exXdxX94xX2fxX0xX7xXexX50xX51xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX50xX6xX51xX3xXexX1649xX23xX22xX3xXc9xXcaxX1xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX46xX47xX4xX3xX7xX4bxX4xX1xX59xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX51xXf3xXexX3xX94xX56xX3xXexXe0xXe1xX23xX22xX3xXexX4bxX4xX3xX46xX9exXdxXf9xX3xX4xX1xX51xX3xXexX50xXe0xX117xX23xX22xX3xX1xX47xX4xX3xX5f5xX3xX170xX170xX170xXaxX3xX1xX50xX10xX2bxX9xXaxX7cxX23xX1xXdxXbxX1exX4xX6xX27xX1exX15xX10xX27xX1exXexX1xX27xX51xX23xX22xX7cxXexX50xX6xX51xX1exXexX6xX23xX22xX1exX3bxX1xX51xX23xX22xX1exX22xXdxX6xX23xX1exX8exX51xX4xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX7xXdxX23xX1xX1exX1xX51xX6xXexX1exX94xX6xX1exXexX27xX51xX23xX22xX1exXexX6xX4xX1exX8exX51xXdxX1exX4xX1xX51xX1exXexX50xX27xX51xX23xX22xX1exX1xX51xX4xX1exX51xX1exX1xX27xX51xX23xX22xX1exX3bxX1xX10xX7cxX1d5xX1d4xX2xX1d5xX208xX21cxX170xX1xXexX33xXaxX2fxXcxX50xX6xX51xX3xXexX1649xX23xX22xX3xXc9xXcaxX1xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX46xX47xX4xX3xX7xX4bxX4xX1xX59xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX51xXf3xXexX3xX94xX56xX3xXexXe0xXe1xX23xX22xX3xXexX4bxX4xX3xX46xX9exXdxXf9xX3xX4xX1xX51xX3xXexX50xXe0xX117xX23xX22xX3xX1xX47xX4xX3xX5f5xX3xX170xX170xX170xX0xX7cxX6xX2fxX0xX7cxX7xXexX50xX51xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8exXaxX2fxX1b0xX3dxX23xX22xX3xXexX50xXc5xX23xX1xX3xXexX50xXdcbxX3xX22xXdxX4bxX3xX1d5xX208xX3xXexX50xXdxX63xX27xX3xX46xXa9xX23xX22xX3xX46xXe0xX100xX4xX3xXexX50xX6xX51xX3xX4xX1xX51xX3xX5xXdxX60cxX23xX3xX46xX9exXdxX3xXcxX50xXe0xX117xX23xX22xX3xXcxXdxX14cxX27xX3xX1xX47xX4xX3xX74xX56xX3xX2a9xXdxX23xX1xX3xX5c5xX74xXe0xXe1xX23xX22xX3xXcaxX1xX60cxX3xX1exX3xX74xX56xX3xXcxX78xX23xX1xX5ccxX170xX0xX7cxXbxX2fxX0xX7cxX8exXdxX94xX2fxX0xX7cxX5xXdxX2fxX0xX7cxX27xX5xX2fxX0xX8exXdxX94xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX50xXaxX2fxX0xX7cxX8exXdxX94xX2fxX0xX7cxX8exXdxX94xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX272xX27xXexX1xX51xX50xXaxX2fxXa13xXc5xX23xX1xX3xX30xX1xX105cxXexX3xX1exX3xX30xX22xX5dxX23xX3xX25fxXdxX6xX23xX22xX0xX7cxXbxX2f
Đình Nhất - Ngân Giang