Bạn có biết về tác hại không mong muốn của đèn LED?
Hiện nay, đèn LED phổ biến đến mức chúng ta có thể thấy đèn LED ở khắp mọi nơi, tuy nhiên, điều này lại gây ra những tổn hại không lường...
36c9x89a7x9aafx44faxc7a1x50b1x451bx4ff4x3fd8x94ffx3e58x8ef5x4551x5acax4a40x55b8xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax77fbxb7b9x8e16xXexX0xb271xXaxX17xX18xX19xXexX0x94e3x76d8xX19x6d85xXexX0xXax4c65xX9x60e4xXdxX18x9414xX2fx6eedx8df3x696bxX5xbd90xXbxXdxX17xX32xXex793ex96cfx4cd5xX9xX2cx698bxX9xX23xX35x8fa2xXbxX9xc121x847exX9xXbx5d74xX2cxX9xXaxX3cxX35xX9xb3fcxXax82bbxX3dx5b67xX9xXcxX24xX3dxX56xX9xXcxb779x624cxX3dxX9xX2cx6d5bxX18xX9xc697x9f83xX3dxX9xb35axX8xX2x5bdbxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x84a2xX17xX18xX19xX32xXexX7exX35x8aa9xX3dxX9xX3dxX18xX26xa107xX9xX66xX67xX3dxX9xX6axX8xX2xX9xX33xXax66e1xX9xX23xX35xX44xX3dxX9xX66xX44xX3dxX9xXcxaf76xX2cxX9xX2cxXaxacdbxX3dxX56xX9xXbxX18xX9xX2cxX40xX9xXbxXaxc7d3xX9xXbxXaxc828xX26xX9xX66xX67xX3dxX9xX6axX8xX2xX9xb2e4xX9xX52xXax8a02xX33xX9xXcx5b5bxX35xX9xX3dx66b5xX35xX8cxX9xXbxX5exX26xX9xX3dxXaxX35x497cxX3dxX8cxX9xX66xX35xX48xX5exX9xX3dx45a1xX26xX9xXdxX3cxX35xX9xX56xa1a6xX26xX9x774cxX18xX9xX3dxXax6082xX3dxX56xX9xXbxX98xX3dxX9xXaxX3cxX35xX9xX52xXaxX54xX3dxX56xX9xXdxa04bx4037xX3dxX56x3ffdxX10cxX10cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexa416xX9xX3dxXaxX35x654bxXcxX9xX4bxX3dxXaxX9xX2fxX4bxX3dxX56xX9xX66x8811xX9xX56xX35xX18xX9xXbx4af2xX3dxX56xX9xXbxXf0xXdbxX3dxX9xXbxX24xXe5xX3dxX9xXbxXaxX44xX9xX56xX35x988axX35xX9xX19xX24xX9xX2fx5c8dxX9xX33xXaxX98xX9xX23xX35xX44xX3dxX9xX2cxX63xX18xX9xX66xX67xX3dxX9xX6axX8xX2xX9xXbxX35xX44xXbxX9xX52xX35xX86xXcxX9xX3dxX13dxX3dxX56xX9xXdxX108x472bxX3dxX56xX10cxX9xX5xX5exX26xX9xX3dxXaxX35xXdbxX3dxX8cxX9xX47xXb9xX3dxX9xX66xX48xX9xX52xXaxX54xX3dxX56xX9xX33xXax4a90xX35xX9xXdxXe5xX9xX19xX24xX9xX3dxXaxXf5xX3dxX56xX9xX2cxXaxX35xX44xX2cxX9xX66xX67xX3dxX9xX3dxXe5xX26xX10cxX9x7678xXb9xX3dxX9xX66xX48xX9xXc4xX9xX66xXedxX26xX9xXdxXe5xX9xXbxXaxX44xX9xX56xX35xX151xX35xX9xX66xX18xX3dxX56xX9xX19x73b8xX3dxX9xXbxXf0xXc4xX9xX3dxXdbxX3dxX9xX2fxX4bxX3dxX56xX9xXaxXd0xX3dxX9xX19xX24xX9xX66xX67xX3dxX9xX6axX8xX2xX9xX66xX18xX3dxX56xX9xX2cxXaxX35xX44xX5exX9xX66xX44xX3dxX9xX3dxXaxXf5xX3dxX56xX9xX3dxXd0xX35xX9xXcxXe5xX9xX2cxXaxXa9xX3dxX56xX9xXbxX18xX9xXbxXf0xX108xX151xX2cxX9xX52xX35xX18xX9xX2cxX1dcxX3dxX9xX2cxXaxX35xX48xX5exX9xX66xX67xX3dxX10cxX9xX1bdxXe5xX9xX66xX35xX48xX5exX9xX3dxXe5xX26xX9xX56xXedxX26xX9xXf0xX18xX9xX3dxXaxXf5xX3dxX56xX9xXbxX98xX3dxX9xXaxX3cxX35xX9xX66xX5fxX35xX9xX47xX151xX35xX9xXcxX54xX35xX9xXbxXf0xX108xX109xX3dxX56xX10cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX4xX4bxX2cxX9xX33xXaxX4bxXbxX9xXaxX35xX86xX3dxX9xX66xX108xX180xX2cxX9xX2cxX54xX3dxX56xX9xX23xX5fxX9xXbxXf0xXdbxX3dxX9xXbxX3cxX33xX9xX2cxXax8d95xX9x927dxX2cxX35xX17xX3dxX2cxX17xX9x440dxX19xX47xX18xX3dxX2cxX17xX2fxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX44xXbxX9xX19xX35xX86xX3dxX9xXbxX2a8xX2cxXaxX9xX2cxX4bxX2cxX9xX23xX48xX9xXcx3860xXbxX9xX3dxX56xX24xXe5xX35xX9xXbxXf0xX109xX35xX9xX66xX108xX180xX2cxX9xX2cxXaxX35xX44xX5exX9xX2fxX4bxX3dxX56xX9xX23xa563xX3dxX56xX9xX4bxX3dxXaxX9xX66xX67xX3dxX9xX3dxXaxXedxX3dxX9xXbxX3cxX24xX9xX66xX18xX3dxX56xX9xXbxX13dxX3dxX56xX9xXbxXf0xX108xXc4xX3dxX56xX9xX47xX151xX35xX9xXbxX5fxX2cxX9xX66x83b0xX9xa347xX8cxX326x5fcdxX9xXcxba67xX35xX9xX3dxX13dxXcxX9xXbx51caxX9xX3dxX13dxXcxX9xX326x6916xX2axX326xX9xX2cxXaxX24xX9xX66xX44xX3dxX9xX3dxX13dxXcxX9xX326xX33bxX2ax8c99xX10cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX56xX9xX2fxXf0xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x7aebxX1cxX1cxX35xX10cxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX10cxX47xX3dxX1cxX3dxX17xaf66xX2fxX1cxX2ax8efcx727fx9ef5xX1cxX38bxX38bxX19xX326xX33bx74a4xX33bxX33bx5865xX38dxXbx3f95xX397xX34exX39axXdxX33bxX10cx6b1fxX33xX56xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX18xX3dxX9xX2cxX24xX9xX23xX35xX17xXbxX9xX47xX17xX9xXbxX18xX2cxX9xXaxX18xX35xX9xX52xXaxX24xX3dxX56xX9xXcxX24xX3dxX56xX9xXcxX5exX24xX3dxX9xX2cxX5exX18xX9xX19xX17xX3dxX9xXdxX17xX19xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18x3a8exa404xX387xX35xX19xXbxXaxX373xX2axX33bxX33bxX329xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX3e8xXbxX3e9xX18xXdxX35xX56xX3dxX373xX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xXf0x6180xX9xXcxX18xXf0xX56xX35xX3dxX373xX9xX33bxX33xX3e8xX429xX32xXex4661xX56xXe5xX26xX9xX2cxXe5xX3dxX56xX9xX2cxX40xX9xX3dxXaxX35xX48xX5exX9xX3dxXd0xX35xX9xX66xX108xX180xX2cxX9xXbxXaxXc8xX33xX9xX2fxX4bxX3dxX56xX9xX47xXe5xX24xX9xX23xX18xX3dxX9xX66xXdbxXcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXexX32xX2aaxX158xX9xX33xXaxX4bxXbxX9xXbxXf0xX35xXb5xX3dxX9xXcxX2d6xXbxX9xX2fxX4bxX3dxX56xX9xX2cxXaxX63xX9xX26xX44xX5exX9xX19xX35xX129xX3dxX9xXf0xX18xX9xXc4xX9xX439xX18xXcxX9xa35ex68dexX8cxX9xX4xXaxXedxX5exX9xX7xXaxX35xX9xX47xXe5xX9xX4xXaxXedxX5exX9x433exX32xX10cxX0xX1cxX35xXexX9xX5xXaxX54xX3dxX56xX9xXbxX35xX3dxX9xXbxXf0xX2a8xX2cxXaxX9xXf0xX18xX9xXbxX334xX9xX23xXe5xX35xX9xX23xX4bxX24xX9xX2cxX4bxX24xX9xX33xXaxXedxX3dxX9xXbxX2a8xX2cxXaxX9xX4bxX3dxXaxX9xX2fxX4bxX3dxX56xX9xX23xX18xX3dxX9xX66xXdbxXcxX9xX2fx81a9xX9xX19x5014xX3dxX56xX9xXbxXaxX35xX44xXbxX9xX23x733exX9xX66xX24xX9xX33xXaxX40xX3dxX56xX9xX3e8xX3cxX10cxX9xX439xXaxXe5xX9xX47x8070xXbxX9xXdxX2a8xX9xX47xXe5xX9xXbxX4bxX2cxX9xX56xX35xX19fxX9xX2cxXaxX2a8xX3dxXaxX9xX2cxX63xX18xX9xX23xXe5xX35xX9xX23xX4bxX24xX9xX2cxX4bxX24xX8cxX9xX54xX3dxX56xX9xX4xXaxXf0xX35xX2fxX9xc66dxX26xX23xX18xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX18xX26xX373xX0xX35xXexX9xX32xX4xXaxXa9xX3dxX56xX9xXbxX18xX9xX66xX18xX3dxX56xX9xXbxXaxXc8xX33xX9xX2fxX4bxX3dxX56xX9xX2cxX19fxX9xX3dxXaxXf5xX3dxX56xX9xX3dxXd0xX35xX9xXcxXe5xX9xXbxXf0xX108xX151xX2cxX9xX52xX35xX18xX9xX2cxXaxXa9xX3dxX56xX9xXbxX18xX9xX52xXaxX54xX3dxX56xX9xX2cxXaxX35xX44xX5exX9xX2fxX4bxX3dxX56xX9xX66xX44xX3dxX10cxX32xX9xX0xX1cxX35xXexX4xX4bxX2cxX9xX3dxXaxXe5xX9xX3dxX56xXaxX35xXdbxX3dxX9xX2cxXa4xX5exX9xX56xXaxX35xX9xX3dxXaxX52dxX3dxX9xX2fxX158xX9xX2fxX50exXbxX9xX56xX35xX19fxXcxX9xXaxX35xX44xXcxX9xXaxX24xX35xX9xXc4xX9xX3dxXaxXf5xX3dxX56xX9xX3dxXd0xX35xX9xX23xX519xX9xX2cxXaxX35xX44xX3dxX9xXbxXf0xX18xX3dxXaxX9xXbxXe5xX3dxX9xX33xXaxX4bxX9xX3dxXaxX108xX9xX2aaxX26xXf0xX35xX18xX9xX47xXe5xX9xX6xX17xXcxX17xX3dxX429xX9xXbxXf0xX24xX3dxX56xX9xX52xXaxX35xX9xab9bxXbxX18xXdxX35xX18xX8cxX9xX7exXe5xX9xX6axX18xX3dxX8cxX9xX5xXedxX26xX9xX3bxX18xX3dxX9xX439xXaxX18xX9xX47xXe5xX9xX4b0xX4b1xX8cxX9xX3dxXaxXf5xX3dxX56xX9xXbxX50exX9xX66xX35xXb5xXcxX9xX2fxX4bxX3dxX56xX9xX3dxXaxXb9xXbxX9xXbxXaxX44xX9xX56xX35xX151xX35xX8cxX9xX47x849cxX3dxX9xXdxX35xXdbxX3dxX9xXbxX50exX2cxX9xX66xX108xX180xX2cxX9xXbxXaxXc8xX33xX9xX2fxX4bxX3dxX56xX9xXcxX324xXbxX9xX2cxX4bxX2cxXaxX9xX98xX3dxX9xX66xX519xX3dxXaxX10cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX55fxXaxX35xX9xX2cxX40xX9x60a4xX5exX4bxX9xX3dxXaxX35xX48xX5exX9xX4bxX3dxXaxX9xX2fxX4bxX3dxX56xX9xX2fxba5bxX9xX2cxX40xX9xX3dxX56xX5exX26xX9xX2cxXd0xX9xX19xX67fxX3dxX9xXbxX151xX35xX9xXcxX324xXbxX9xX2fxX5fxX9xX47xXb9xX3dxX9xX66xX48xX9xXcxX151xX35xX10cxX9xX3bxXe5xX35xX9xX23xX4bxX24xX9xX2cxX4bxX24xX9xX2cxXax40cbxX9xXf0xX18xX9xXf0xX2f5xX3dxX56xX9xX33xXaxX4bxXbxX9xX3e8xX3cxX9xX4bxX3dxXaxX9xX2fxX4bxX3dxX56xX9xX3dxXaxXedxX3dxX9xXbxX3cxX24xX9xX47xXe5xX24xX9xXcxX54xX35xX9xXbxXf0xX108xX109xX3dxX56xX9xX2fxX6dbxX9xX0xX35xXexX32xXbxX35xX44xX33xX9xXbxX50exX2cxX9xX56xX35xX18xX9xXbxX13dxX3dxX56xX8cxX9xXdxXe5xXcxX9xX3e8xX40xX35xX9xXcx6a4dxX3dxX9xX3dxXaxXf5xX3dxX56xX9xX33xXaxX1dcxX3dxX9xX66xXb9xXbxX9xX2cxX40xX9xX2cxXaxX5exX9xX52x9d4dxX9xX2cxXaxX35xX44xX5exX9xX2fxX4bxX3dxX56xX9xX66xXdbxXcxX3e9xX3dxX56xXe5xX26xX9xX23xX781xX3dxXaxX9xXbxXaxX108xX109xX3dxX56xX10cxX9x93a3xX35xX48xX5exX9xX3dxXe5xX26xX9xXf0xXb9xXbxX9xX66xX4bxX3dxX56xX9xXdxX24xX9xX3dxX56xX3cxX35xX9xX19xX24xX9xX4bxX3dxXaxX9xX2fxX4bxX3dxX56xX9xX3dxXaxXedxX3dxX9xXbxX3cxX24xX9xX2cxXaxX2a8xX3dxXaxX9xXdxXe5xX9xXcxX324xXbxX9xXbxX4bxX2cxX9xX3dxXaxXedxX3dxX9xX54xX9xX3dxXaxX35xX129xXcxX9xXcxX54xX35xX9xXbxXf0xX108xX109xX3dxX56xX10cxX32xX9xX0xX1cxX35xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX3bxXe5xX35xX9xX23xX4bxX24xX9xX2cxX4bxX24xX9xX2cxX767xX3dxX9xXbxXf0xX2a8xX2cxXaxX9xX19xX67fxX3dxX9xXcxX324xXbxX9xX3dxX56xXaxX35xXdbxX3dxX9xX2cxXa4xX5exX9xX3dxX56xX24xXe5xX35xX9xXcxXe5xX9xX2cxXaxX711xX9xXf0xX18xX9xXbxX4bxX2cxX9xXaxX3cxX35xX9xX2cxX63xX18xX9xX54xX9xX3dxXaxX35xX129xXcxX9xX4bxX3dxXaxX9xX2fxX4bxX3dxX56xX9xX66xX44xX3dxX9xX2cxX4bxX2cxX9xXdxX24xX3cxX35xX9xX66xX324xX3dxX56xX9xX47xX52dxXbxX8cxX9xXbxXaxX158xX2cxX9xX47xX52dxXbxX9xX47xXe5xX9xX47xX35xX9xX2fxX35xX3dxXaxX9xX47xX52dxXbxX9xX2fxX5fxX3dxX56xX9xX47xXe5xX24xX9xX23xX18xX3dxX9xX66xXdbxXcxX10cxX9xX439xX56xX108xX109xX35xX9xXbxX18xX9xX2cxX767xX3dxX9xXdxX24xX9xX3dxX56xX3cxX35xX9xXf0xX2f5xX3dxX56xX9xX4bxX3dxXaxX9xX2fxX4bxX3dxX56xX9xX3dxXaxXedxX3dxX9xXbxX3cxX24xX9xX2cxX767xX3dxX9xX2cxX40xX9xXbxXaxXb5xX9xX56xXedxX26xX9xX19fxX3dxXaxX9xXaxX108xXc4xX3dxX56xX9xX66xX44xX3dxX9xX2fxXa4xX2cxX9xX52xXaxX24x8b0dxX9xX2cxX63xX18xX9xX2cxX24xX3dxX9xX3dxX56xX108xX109xX35xX10cxX9xX4c5xX3dxXaxX9xX2fxX4bxX3dxX56xX9xXbxX4bxX2cxX9xX66xX324xX3dxX56xX9xX66xX44xX3dxX9xX66x68d3xX3dxX56xX9xXaxX926xX9xX2fxX35xX3dxXaxX9xXaxXccxX2cxX9xX2cxX63xX18xX9xX2cxX24xX3dxX9xX3dxX56xX108xX109xX35xX9xX47xXe5xX9xXdxXe5xXcxX9xX19fxX3dxXaxX9xXaxX108xXc4xX3dxX56xX9xX66xX44xX3dxX9xX2cxXaxX5exX9xX52xX781xX9xX3dxX56xX63xX10cxX9xX55fxXaxX35xX9xX2cxX24xX3dxX9xX3dxX56xX108xX109xX35xX9xXbxXaxX35xX44xX5exX9xX3dxX56xX63xX9xX2fxX6dbxX9xX19xX67fxX3dxX9xX66xX44xX3dxX9xX3dxXaxX35xX48xX5exX9xX2cxX4bxX2cxX9xX47xXb9xX3dxX9xX66xX48xX9xX2fxXa4xX2cxX9xX52xXaxX24xX8fexX9xX52xXaxX4bxX2cxX9xX3dxXaxX108xX9xXbxX35xXb5xX5exX9xX66xX108xX109xX3dxX56xX8cxX9xXaxX5exX26xX44xXbxX9xX4bxX33xX9xX2cxX18xX24xX8cxX9xX47xXe5xX9xXbxXf0xX1dcxXcxX9xX2cxX19fxXcxX10cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXexX32xX439xXaxX35xX48xX5exX9xX3dxX56xX108xX109xX35xX9xX66xX18xX3dxX56xX9xX2fxX50bxX9xX19xX50exX3dxX56xX9xX4bxX3dxXaxX9xX2fxX4bxX3dxX56xX9xX47xXe5xX24xX9xX23xX18xX3dxX9xX66xXdbxXcxX9xXcxXe5xX9xX52xXaxX54xX3dxX56xX9xX3dxX56xXaxc26axX9xX47xX48xX9xX3dxXaxXf5xX3dxX56xX9xXaxX52dxX5exX9xX6c7xX5exX19fxX8cxX0xX1cxX35xXexX32xX9xX54xX3dxX56xX9xb915xXf0xX18xX3dx4048xX9xX7exX24xXdxX52xX17xXf0xX8cxX9xX66xX926xX3dxX56xX9xXbxX4bxX2cxX9xX56xX35xX19fxX9xX2cxX63xX18xX9xX23xXe5xX35xX9xX23xX4bxX24xX9xX2cxX4bxX24xX8cxX9xXbxXaxX98xX9xXdxX324xX10cxX9xX7exX24xXdxX52xX17xXf0xX9xXbxXaxX334xX18xX9xX3dxXaxX52dxX3dxX9xXf0xX2f5xX3dxX56xX9xXbxX334xX9xX52xXaxX35xX9xX33xXaxX4bxXbxX9xXaxX35xX86xX3dxX9xXf0xX18xX9xX47xXb9xX3dxX9xX66xX48xX9xX3dxXe5xX26xX8cxX9xX54xX3dxX56xX9xX66xX136xX9xXaxX24xXe5xX3dxX9xXbxX24xXe5xX3dxX9xXbxXaxX18xX26xX9xX66xX98xX35xX9xX2cxX4bxX2cxXaxX9xX54xX3dxX56xX9xX2fxX50bxX9xX19xX50exX3dxX56xX9xX4bxX3dxXaxX9xX2fxX4bxX3dxX56xX9xX47xXe5xX24xX9xX23xX18xX3dxX9xX66xXdbxXcxX10cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2aaxX24xX5exXf0xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX5xXf0xX2a8xX9xX5xXaxXa4xX2cxX9xXbxXf0xX8fexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe