Hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc trên cửa khẩu Cầu Treo - Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Lên đỉnh Keo Nưa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - Hà Tĩnh vào những ngày này, du khách sẽ được ngắm hoa anh đào nở rộ, khoe sắc óng ánh dưới nắng vàng.
85cbx8993x9e56x8a49x110abx8f49xa3c8x8f4bx988dxd693x9115x136c0xd3bex12961xb957x1250exX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxaaa3x11725xc6b6xXexX0xee0dxXaxX17xX18xX19xXexX0x11f95xc45cxX19x13565xXexX0xXaxe603xX9xafe6xXdxX18xe553xX2fx1088bx8d20x11f63xX5x1276exXbxXdxX17xX32xXexc7b4xX24xX18xX9xX18x13944xXaxX9xc209x88b3xX24xX9x10b45xXax9303xXbxX9xb954xeea0xX40xX9x12491xXaxX24xX17xX9xX2fx13943xX2cxX9xXbx9096xa46exX40xX9xX2cxf17fxX18xX9xX50xXax94e2xc296xX9xX4xe5cbxX65xX9xX5xX5axX17xX24xX9xbeccxX9xX3bxX44xX9xX5xc84exX40xXaxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX17xX18xX19xX32xXexdad1xX5bxX40xX9xX43x133f1xX40xXaxX9xcb92xX17xX24xX9xX47x9bbdxX18xX9xX50xXaxX65xX9xab6axde4bxX2cxX9xX4xX5fxX18xX9xX50xXaxX64xX65xX9xabebxX65xe1cdxX2cxX9xXbxe55bxX9xX4xX68xX65xX9xX5xX5axX17xX24xX9xX70xX9xX3bxX44xX9xX5xX76xX40xXaxX9xXa4xX44xX24xX9xX40xXaxe240xX40x136adxX9xX40xXd4xX44xX26xX9xX40xX44xX26x1332fxX9xX19xX65xX9xX50xXaxe9a4xX2cxXaxX9xX2fxa6e1xX9xX43xX9dx11c79xX2cxX9xX40xXd4xX56xXcxX9xXaxX24xX18xX9xX18xX40xXaxX9xX43xX44xX24xX9xX40xa9dcxX9xX5axccbaxXdexX9xX50xXaxX24xX17xX9xX2fxX56xX2cxX9xf976xX40xXd4xX9xXe5xX40xXaxX9xX19xX9dx12daexX35xX9xX40xX56xX40xXd4xX9xXa4xX44xX40xXd4x11e3fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4cxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxXd4xX9xX2fxX5axX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xd0a4xX1cxX1cxX35xX128xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX128xXa4xX40xX1cxX40xX17xb905xX2fxX1cxX2axc66cxX2axf144xX1cxX2axcc3dx9dfaxX19xX169xX2axX164xX169x1023cxX169xX166xXbxX164xX169xX16ax10193xXdxX169xX128xa300xX33xXd4xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX160xX35xX19xXbxXaxX14cxe48fxX169xX169xX33xfaf8x97e3xXaxX17xX35xXd4xXaxXbxX14cxf7f8xX169xX169xX33xX191xX192xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX14cxX23xXdxX24xX2cxX50xX192xXcxX18xX5axXd4xX35xX40xX70xXdxX17xc0efxXbxX14cxX18xX65xXbxX24xX192xXcxX18xX5axXd4xX35xX40xX70xX5axX35xXd4xXaxXbxX14cxX18xX65xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX24xX18xX9xX18xX40xXaxX9xX19xX18xX24xX9xX40xXaxX18xXbxX9xX23xX18xX40xX9xX50xXaxX24xX17xX9xX2fxX18xX2cxX9xXbxX5axX17xX40xX9xX2cxX65xX18xX9xX50xXaxX18xX65xX9xX2cxX18xX65xX9xXbxX5axX17xX24xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX40xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX191xXbxX70xX18xXdxX35xXd4xX40xX14cxX9xX17bxX65xX2fxXbxX35xX1b7xX26xX192xX32xXexX3bxX44xX40xXd4xX9xX2cxXaxdfffxX2cxX9xX2cx11d6cxX26xX9xXaxX24xX18xX9xX18xX40xXaxX9xX43xX44xX24xX9xX47xXaxX49xXbxX9xX4cxX4dxX40xX9xX43xX9dxXeexX2cxX9xX4cxX18xX40xX9xXb1xX65xX4dxX40xX9xXdx10677xX9xX2cxXe5xX2cxX9xX50xXaxX65xX9xX50xX35xX40xXaxX9xXbxXb7xX9xXbxX94xX40xXaxX9xX3bxX44xX9xX5xX76xX40xXaxX9xXbxX5ax1287exX40xXd4xX9xXbxcd32xX35xX9xX50xXaxX65xe523xX40xX9xXa4xX35xX5bxX40xX9xX47xXaxX44xX9xXdxX35xX5bxX40xX9xXaxXeexX33xX9xX4xX5fxX18xX9xX50xXaxX64xX65xX9xXb1xX65xXb3xX2cxX9xXbxXb7xX9xX4xX68xX65xX9xX5xX5axX17xX24xX9xX50xXb7xXbxX9xXaxXeexX33xX9xd0bdxX65xXb3xX2cxX9xXcxX2aaxX40xX9xX43xe481xX9xXbxX2aaxX9xX43xX35x107e9xXcxX9xXbxXaxX5bxXcxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX4dxX40xXaxX9xX43x12791xX33xX9xX40x1289dxX35xX9xX43xX257xX26xX128xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4cxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxXd4xX9xX2fxX5axX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX14cxX1cxX1cxX35xX128xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX128xXa4xX40xX1cxX40xX17xX160xX2fxX1cxX2axX164xX2axX166xX1cxX2axX169xX16axX19xX169xX2axX164xX169xX170xX169xX166xXbxX19axX19axX169xX19axXdxX2axX128xX17bxX33xXd4xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX160xX35xX19xXbxXaxX14cxX18dxX169xX169xX33xX191xX192xXaxX17xX35xXd4xXaxXbxX14cxX19axX169xX169xX33xX191xX192xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX14cxX23xXdxX24xX2cxX50xX192xXcxX18xX5axXd4xX35xX40xX70xXdxX17xX1b7xXbxX14cxX18xX65xXbxX24xX192xXcxX18xX5axXd4xX35xX40xX70xX5axX35xXd4xXaxXbxX14cxX18xX65xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX24xX18xX9xX18xX40xXaxX9xX19xX18xX24xX9xX40xXaxX18xXbxX9xX23xX18xX40xX9xX50xXaxX24xX17xX9xX2fxX18xX2cxX9xXbxX5axX17xX40xX9xX2cxX65xX18xX9xX50xXaxX18xX65xX9xX2cxX18xX65xX9xXbxX5axX17xX24xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX40xXaxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxXaxX65xXcxX23xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX191xXbxX70xX18xXdxX35xXd4xX40xX14cxX9xX17bxX65xX2fxXbxX35xX1b7xX26xX192xX32xXexX3bxX24xX18xX9xX18xX40xXaxX9xX43xX44xX24xX9xXbxX9dxXeexX40xXd4xX9xXbxX5axX9dxX40xXd4xX9xX2cxXaxX24xX9xXa4xe83cxX9xX43xX304xX33xX9xXbxXaxX18xX40xXaxX9xX2cxX18xX24xX128xX9xX8fxX24xX44xX35xX9xXaxX24xX18xX9xX40xX44xX26xX9xX43xX2ebxX9xXbxX5axX103xX9xXbxXaxX44xX40xXaxX9xX43xX2a4xX35xX9xX2fxd92axX9xXa4xdc5bxX40xX9xXaxX112xX18xX9xX2cxba20xX18xX9xX47xXaxX49xXbxX9xX4cxX4dxX40xXdexX9xX43xX9dxX18xX9xX23xX4dxX40xX9xX2fxX56xX2cxX9xX43xX106xX2cxX9xX43xXe5xX24xX9xX2cxX499xX18xX9xXb1xX65xXb3xX2cxX9xXd4xX35xX18xX9xX40xX44xX26xX9xXbxX11cxX35xX9xX40xXaxX35xee5cxX65xX9xX40xX9dxX11cxX2cxX9xXbxX5axX5bxX40xX9xXbxXaxXb7xX9xXd4xX35xX11cxX35xXdexX9xXbxX5axX24xX40xXd4xX9xX43xX112xX9xX2cxX112xX9x12af2xX35x89d6xXbxX9xX47xX18xXcxX128xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4cxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxXd4xX9xX2fxX5axX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX14cxX1cxX1cxX35xX128xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX128xXa4xX40xX1cxX40xX17xX160xX2fxX1cxX2axX164xX2axX166xX1cxX2axX169xX16axX19xX169xX2axX164xX169xX170xX169xX166xXbxX19axX170xX16axX166xXdxX16axX128xX17bxX33xXd4xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX160xX35xX19xXbxXaxX14cxX18dxX169xX169xX33xX191xX192xXaxX17xX35xXd4xXaxXbxX14cxX19axX169xX169xX33xX191xX192xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX14cxX23xXdxX24xX2cxX50xX192xXcxX18xX5axXd4xX35xX40xX70xXdxX17xX1b7xXbxX14cxX18xX65xXbxX24xX192xXcxX18xX5axXd4xX35xX40xX70xX5axX35xXd4xXaxXbxX14cxX18xX65xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX24xX18xX9xX18xX40xXaxX9xX19xX18xX24xX9xX40xXaxX18xXbxX9xX23xX18xX40xX9xX50xXaxX24xX17xX9xX2fxX18xX2cxX9xXbxX5axX17xX40xX9xX2cxX65xX18xX9xX50xXaxX18xX65xX9xX2cxX18xX65xX9xXbxX5axX17xX24xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX40xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xXexX0xX35xXcxXd4xX9xX2fxX5axX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX14cxX1cxX1cxX35xX128xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX128xXa4xX40xX1cxX40xX17xX160xX2fxX1cxX2axX164xX2axX166xX1cxX2axX169xX16axX19xX169xX2axX164xX169xX170xX169xX166xXbx9e93xX19axX166xX19axXdxX166xX128xX17bxX33xXd4xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX160xX35xX19xXbxXaxX14cxX18dxX169xX169xX33xX191xX192xXaxX17xX35xXd4xXaxXbxX14cxX19axX169xX169xX33xX191xX192xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX14cxX23xXdxX24xX2cxX50xX192xXcxX18xX5axXd4xX35xX40xX70xXdxX17xX1b7xXbxX14cxX18xX65xXbxX24xX192xXcxX18xX5axXd4xX35xX40xX70xX5axX35xXd4xXaxXbxX14cxX18xX65xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX24xX18xX9xX18xX40xXaxX9xX19xX18xX24xX9xX40xXaxX18xXbxX9xX23xX18xX40xX9xX50xXaxX24xX17xX9xX2fxX18xX2cxX9xXbxX5axX17xX40xX9xX2cxX65xX18xX9xX50xXaxX18xX65xX9xX2cxX18xX65xX9xXbxX5axX17xX24xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX40xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX191xXbxX70xX18xXdxX35xXd4xX40xX14cxX9xX2cxX17xX40xXbxX17xX5axX192xX32xXexX47xXaxXd2xX40xXd4xX9xX23xX2aaxX40xXd4xX9xXaxX24xX18xX9xX18xX40xXaxX9xX43xX44xX24xX9xXa4xX9dxX308xX40xX9xXcxce77xX40xXaxX9xX50xXaxX24xX17xX9xX2fxX56xX2cxX128xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4cxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxXd4xX9xX2fxX5axX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX14cxX1cxX1cxX35xX128xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX128xXa4xX40xX1cxX40xX17xX160xX2fxX1cxX2axX164xX2axX166xX1cxX2axX169xX16axX19xX169xX2axX164xX169xX170xX169xX166xXbxX63axX18dxX2axX169xXdxX19axX128xX17bxX33xXd4xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX160xX35xX19xXbxXaxX14cxX18dxX169xX169xX33xX191xX192xXaxX17xX35xXd4xXaxXbxX14cxX19axX169xX169xX33xX191xX192xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX14cxX23xXdxX24xX2cxX50xX192xXcxX18xX5axXd4xX35xX40xX70xXdxX17xX1b7xXbxX14cxX18xX65xXbxX24xX192xXcxX18xX5axXd4xX35xX40xX70xX5axX35xXd4xXaxXbxX14cxX18xX65xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX24xX18xX9xX18xX40xXaxX9xX19xX18xX24xX9xX40xXaxX18xXbxX9xX23xX18xX40xX9xX50xXaxX24xX17xX9xX2fxX18xX2cxX9xXbxX5axX17xX40xX9xX2cxX65xX18xX9xX50xXaxX18xX65xX9xX2cxX18xX65xX9xXbxX5axX17xX24xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX40xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xXexX0xX35xXcxXd4xX9xX2fxX5axX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX14cxX1cxX1cxX35xX128xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX128xXa4xX40xX1cxX40xX17xX160xX2fxX1cxX2axX164xX2axX166xX1cxX2axX169xX16axX19xX169xX2axX164xX169xX170xX169xX166xXbxX177xX16axX19axX169xXdxX170xX128xX17bxX33xXd4xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX160xX35xX19xXbxXaxX14cxX18dxX169xX169xX33xX191xX192xXaxX17xX35xXd4xXaxXbxX14cxX19axX169xX169xX33xX191xX192xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX14cxX23xXdxX24xX2cxX50xX192xXcxX18xX5axXd4xX35xX40xX70xXdxX17xX1b7xXbxX14cxX18xX65xXbxX24xX192xXcxX18xX5axXd4xX35xX40xX70xX5axX35xXd4xXaxXbxX14cxX18xX65xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX24xX18xX9xX18xX40xXaxX9xX19xX18xX24xX9xX40xXaxX18xXbxX9xX23xX18xX40xX9xX50xXaxX24xX17xX9xX2fxX18xX2cxX9xXbxX5axX17xX40xX9xX2cxX65xX18xX9xX50xXaxX18xX65xX9xX2cxX18xX65xX9xXbxX5axX17xX24xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX40xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX191xXbxX70xX18xXdxX35xXd4xX40xX14cxX9xX17bxX65xX2fxXbxX35xX1b7xX26xX192xX32xXexX2xX65xX9xX50xXaxXe5xX2cxXaxXdexX9xXbxXaxX9dxX308xX40xXd4xX9xXd4xX35xX18xX9xXa4xX44xX9xX40xXd4xX9dxad11xX35xX9xX19xX257xX40xX9xX50xXaxX2aaxX40xXd4xX9xX50xXaxd9d2xX35xX9xX40xXd4xX44xX40xXd4xX9xX50xXaxX35xX9xX40xXd4xX56xXcxX9xX40xXaxXd2xX40xXd4xX9xX2cxX257xX26xX9xX18xX40xXaxX9xX43xX44xX24xX9xX40xX103xX9xX5axX106xX128xX0xX35xXcxXd4xX9xX2fxX5axX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX14cxX1cxX1cxX35xX128xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX128xXa4xX40xX1cxX40xX17xX160xX2fxX1cxX2axX164xX2axX166xX1cxX2axX169xX16axX19xX169xX2axX164xX169xX170xX169xX166xXbxX63axX164xX2axXdxX18dxX128xX17bxX33xXd4xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX160xX35xX19xXbxXaxX14cxX18dxX169xX169xX33xX191xX192xXaxX17xX35xXd4xXaxXbxX14cxX19axX169xX169xX33xX191xX192xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX14cxX23xXdxX24xX2cxX50xX192xXcxX18xX5axXd4xX35xX40xX70xXdxX17xX1b7xXbxX14cxX18xX65xXbxX24xX192xXcxX18xX5axXd4xX35xX40xX70xX5axX35xXd4xXaxXbxX14cxX18xX65xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX24xX18xX9xX18xX40xXaxX9xX19xX18xX24xX9xX40xXaxX18xXbxX9xX23xX18xX40xX9xX50xXaxX24xX17xX9xX2fxX18xX2cxX9xXbxX5axX17xX40xX9xX2cxX65xX18xX9xX50xXaxX18xX65xX9xX2cxX18xX65xX9xXbxX5axX17xX24xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX40xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xXexX0xX35xXcxXd4xX9xX2fxX5axX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX14cxX1cxX1cxX35xX128xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX128xXa4xX40xX1cxX40xX17xX160xX2fxX1cxX2axX164xX2axX166xX1cxX2axX169xX16axX19xX169xX2axX164xX169xX170xX169xX166xXbxX19axX2axX19axX169xXdxX63axX128xX17bxX33xXd4xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX160xX35xX19xXbxXaxX14cxX18dxX169xX169xX33xX191xX192xXaxX17xX35xXd4xXaxXbxX14cxX19axX169xX169xX33xX191xX192xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX14cxX23xXdxX24xX2cxX50xX192xXcxX18xX5axXd4xX35xX40xX70xXdxX17xX1b7xXbxX14cxX18xX65xXbxX24xX192xXcxX18xX5axXd4xX35xX40xX70xX5axX35xXd4xXaxXbxX14cxX18xX65xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX24xX18xX9xX18xX40xXaxX9xX19xX18xX24xX9xX40xXaxX18xXbxX9xX23xX18xX40xX9xX50xXaxX24xX17xX9xX2fxX18xX2cxX9xXbxX5axX17xX40xX9xX2cxX65xX18xX9xX50xXaxX18xX65xX9xX2cxX18xX65xX9xXbxX5axX17xX24xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX40xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX191xXbxX70xX18xXdxX35xXd4xX40xX14cxX9xX17bxX65xX2fxXbxX35xX1b7xX26xX192xX32xXexX47xXaxXd2xX40xXd4xX9xX23xX2aaxX40xXd4xX9xXaxX24xX18xX9xX18xX40xXaxX9xX43xX44xX24xX9xX2cxX112xX9xXa4xX45exX9xX43xX304xX33xX9xXd4xX35xX4dxX40xX9xX19xf37exX9xXcxX44xX9xX50xX35xX5bxX65xX9xX2fxX18xX9xX43xX2ebxX9xXaxfb1exXbxX9xXaxX29fxX40xX9xX40xXd4xX9dxX96axX35xX9xXbxXaxX9dxX103xX40xXd4xX9xX40xXd4xX24xX2a4xX40xX128xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4cxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxXd4xX9xX2fxX5axX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX14cxX1cxX1cxX35xX128xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX128xXa4xX40xX1cxX40xX17xX160xX2fxX1cxX2axX164xX2axX166xX1cxX2axX169xX16axX19xX169xX2axX164xX169xX170xX169xX166xXbxX170xX166xX169xX16axXdxX164xX128xX17bxX33xXd4xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX160xX35xX19xXbxXaxX14cxX18dxX169xX169xX33xX191xX192xXaxX17xX35xXd4xXaxXbxX14cxX19axX169xX169xX33xX191xX192xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX14cxX23xXdxX24xX2cxX50xX192xXcxX18xX5axXd4xX35xX40xX70xXdxX17xX1b7xXbxX14cxX18xX65xXbxX24xX192xXcxX18xX5axXd4xX35xX40xX70xX5axX35xXd4xXaxXbxX14cxX18xX65xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX24xX18xX9xX18xX40xXaxX9xX19xX18xX24xX9xX40xXaxX18xXbxX9xX23xX18xX40xX9xX50xXaxX24xX17xX9xX2fxX18xX2cxX9xXbxX5axX17xX40xX9xX2cxX65xX18xX9xX50xXaxX18xX65xX9xX2cxX18xX65xX9xXbxX5axX17xX24xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX40xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4cxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxXd4xX9xX2fxX5axX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX14cxX1cxX1cxX35xX128xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX128xXa4xX40xX1cxX40xX17xX160xX2fxX1cxX2axX164xX2axX166xX1cxX2axX169xX16axX19xX169xX2axX164xX169xX170xX169xX166xXbxX2axX170xX18dxX169xXdxX177xX128xX17bxX33xXd4xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX160xX35xX19xXbxXaxX14cxX18dxX169xX169xX33xX191xX192xXaxX17xX35xXd4xXaxXbxX14cxX19axX169xX169xX33xX191xX192xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX14cxX23xXdxX24xX2cxX50xX192xXcxX18xX5axXd4xX35xX40xX70xXdxX17xX1b7xXbxX14cxX18xX65xXbxX24xX192xXcxX18xX5axXd4xX35xX40xX70xX5axX35xXd4xXaxXbxX14cxX18xX65xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX24xX18xX9xX18xX40xXaxX9xX19xX18xX24xX9xX40xXaxX18xXbxX9xX23xX18xX40xX9xX50xXaxX24xX17xX9xX2fxX18xX2cxX9xXbxX5axX17xX40xX9xX2cxX65xX18xX9xX50xXaxX18xX65xX9xX2cxX18xX65xX9xXbxX5axX17xX24xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX40xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX191xXbxX70xX18xXdxX35xXd4xX40xX14cxX9xX17bxX65xX2fxXbxX35xX1b7xX26xX192xX32xXexX3bxX24xX18xX9xX18xX40xXaxX9xX43xX44xX24xX9xX2cxXaxX94xX9xX40xX103xX9xX5axX106xX9xXbxX5axX24xX40xXd4xX9xX166xX70xX19axX9xX40xXd4xX44xX26xXdexX9xX2fxX18xX65xX9xX43xX112xX9xXaxX24xX18xX9xX2fxXeaxX9xX5axX253xX40xXd4xX9xX19xX68xX40xX9xXa4xX44xX9xX40xXaxX9dxX96axX40xXd4xX9xX2cxXax8915xX9xX2cxXaxX24xX9xXdxX106xX2cxX9xX40xX24xX40xX128xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xfb83xX65xXbxXaxX24xX5axX32xXexX47xX18xXcxX9x9033xX35xX18xX40xXd4xX9xf6aexX9xX5xX35xXb7xX40xX9xX7xXaxXbd9xX2cxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Nam Giang – Tiến Phúc