Xây "Ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho học sinh khó khăn ở Hương Khê
(Baohatinh.vn) - Qua vận động của Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh, Báo Khăn quàng đỏ và Hội đồng Đội TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ 50 triệu đồng giúp gia đình em Nguyễn Văn Duy xây dựng ngôi nhà khang trang hơn.
937x1789x9a8ex7ae5x8a32x5d38x385cxcac6x34aaxX7x5555x86aex465axc77axa3d9xa096xX5x4ab0xXax8ce5x6ab4xdc9bxc224xX3xXax91a2xa7f5x4e12xXdxX3xde21xX1x1b83xX3xae0dxX1x8298xX1dxX3x4791x8a38xX1fxX1dxX19xX3x45e4x868dx8861xX3xX4xX1xd4e4xX3xX1x8dcfxX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX21xX1xb9e6xX3xX21xX1xX23xX1dxX3x8fa1xX3x7589xb7cex95d9xX1dxX19xX3xa050xX1xacd0xX0xc95exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX10xX6xc2cbxXaxX12x35f7xX27xX6xX3x16b4x2232xX1dxX3xX2cx570dxX1dxX19xX3xX4xa96axX6xX3xX48xX70xXdxX3xX2cx6588xX1dxX19xX3x839bxX70xXdxX3xXexbfdaxX1dxX1xX3xX48xX1fxX3xXcx66a3xX1dxX1x8020xX3x406axa849xX32xX3xX4exX1xX23xX1dxX3xX26xX27xX1fxX1dxX19xX3xX2cxX2dxX3xX6bxX1fxX3xX48xX70xXdxX3xX2cxX7dxX1dxX19xX3xX81xX70xXdxX3xXcxb6c0xX3xX48xX7dxX3xa07fxX1x565fxX3x79a2xXdxX1dxX1xX3xX2cx6ff4xX3xX1x4191xX3xXex96dexbaaaxX3x1c80x60eaxX3xXexXcbxXdx5537xX27xX3xX2cxX7dxX1dxX19xX3xX19xXdx440axXbxX3xX19xXdxX6xX3xX2cx24f9xX1dxX1xX3xX10x21f1xX3xX18xX19xX27xX15xb89cxX1dxX3x5e90xX23xX1dxX3xbce5xX27xX15xX3x75e6xX14xX15xX3xX64xb123xX1dxX19xX3xX1dxX19xX1axXdxX3xX1dxX1xX1fxX3xX21xX1xX6xX1dxX19xX3xXexXcbxX6xX1dxX19xX3xX1xX4axX1dx97a9xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX32xX64xX15xXaxX12xc4bexX94xX1dxX19xX3x2688xX52xX2xXcfxX91xX3xX48xX70xXdxX3xX2cxX7dxX1dxX19xX3xX81xX70xXdxX3xX1xX27xX15xXd4xX1dxX3xX48xX49xX4axX1dxX19xX3xX4exX1xX50xX3xXex2504xX3xX4xX1x5eb0xX4xX3xX5xXf1xX3xX21xX1xX46xXdxX3xX4xX1axX1dxX19xX3xXfcxX14xX15xX3xX64xX101xX1dxX19xX3xXaxX18xX19xX1axXdxX3xX1dxX1xX1fxX3xX21xX1xX23xX1dxX3xX26xX27xX1fxX1dxX19xX3xX2cxX2dxX2exX3xX4xX1xX32xX3xX19xXdxX6xX3xX2cxXe6xX1dxX1xX3xX10xXebxX3xX18xX19xX27xX15xXf1xX1dxX3xXf4xX23xX1dxX3xXf8xX27xX15xX3xXex459exXdxX3xXexX1xX1axX1dxX3xX138xX91xX3xXfcxXc5xX3xX48xad8axX6xX3xX48xdb55xXdxX3x4de1xX1xX27xX15xXd4xX1dxX3xX48xX49xX4axX1dxX19xX3xX4exX1xX50x6163xX11dxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX32xX64xX15xXaxX12xX0xXdxXebxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbbxX10xX1dxXexX10xXcbxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxb791xXdxX64xXexX1xcdc1xX3xa7b9xX2xXcexXbxXfcx1fbdxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX210xX3x6c4dxX2xXcfxXbxXfcxX217xXaxX3xX7xXcbxX4xX9xXaxX52xX52xXdxX11dxbb2fxX6xX32xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX11dxX6bxX1dxX52xX1dxX10xX20bxX7xX52xX138xX2x7c3ex86d1xX52xX2xX138xX138xX64xX212xX2xXcfxX2xX138xX138xXcfxXexX246xX138xX212xc3e0xXcexX5xXcfxX11dxadc5xXbxX19x3d3exXcbxX9xX258xX247xX258xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX18xX19xX1axXdxX3xX1dxX1xX1fxX3xX21xX1xX23xX1dxX3xX26xX27xX1fxX1dxX19xX3xX2cxX2dxX2exX3xX4xX1xX32xX3xX1xX35xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX21xX1xX3fxX3xX21xX1xX23xX1dxX3xX46xX3xX48xX49xX4axX1dxX19xX3xX4exX1xX50xXaxX3xX20bxXdxX64xXexX1xX9xXaxX212xX2xXcexXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX221xX2xXcfxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX6xXbxXexXdxX32xX1dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfcxXexa807xX6xX5xXdxX19xX1dxX210xX3xX25dxX27xX7xXexXdx5d75xX15xX217xXaxX12xX81xX1b2xXdxX3xX64xXdxXd4xX1dxX3xXcxX86xX1dxX1xX3xX2cxX32xX1fxX1dxX3xX48xX1fxX3xXcxX8exX1dxX1xX91xX3xX48xX70xXdxX3xX2cxX7dxX1dxX19xX3xX81xX70xXdxX3xX1xX27xX15xXd4xX1dxX3xX48xX49xX4axX1dxX19xX3xX4exX1xX50xX3xXexXcbxX6xX32xX3xX232xXdx793dxX27xX3xXexXcbxX49xX1dxX19xX3xX1xXc8xX3xXexXcbxXccxX3xXcexXcfxX3xXexXcbxXdxXd4xX27xX3xX2cxX7dxX1dxX19xX3xX4xX1xX32xX3xX19xXdxX6xX3xX2cxXe6xX1dxX1xX3xX10xXebxX3xX18xX19xX27xX15xXf1xX1dxX3xXf4xX23xX1dxX3xXf8xX27xX15xX11dxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX32xX64xX15xXaxX12xX18xX19xX1axXdxX3xX1dxX1xX1fxX3xX2cxX49xXccxX4xX3xXexX1xXdx5e08xXexX3xX21xX39fxX3xX5xX1fxX3xX1dxX1xX1fxX3xX4x531bxXbxX3xX221xX3xX21xXdxX50xX1dxX3xX4x88c2xX91xX3xXfcxX14xX15xX3xX64xX101xX1dxX19xX3xXexXcbxX50xX1dxX3xX64xXdxXd4xX1dxX3xXexXbdxX4xX1xX3xX21xX1xX32xX1c5xX1dxX19xX3xX258xXcfxXebxX0xX7xX27xXbxX12xX138xX0xX52xX7xX27xXbxX12xX3xX6bx508dxXdxX3xXexX15cxX1dxX19xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXbdxX3xX1xX4axX1dxX3xX2xXcfxXcfxX3xXexXcbxXdxXd4xX27xX3xX2cxX7dxX1dxX19xX11dxX3xXf8xX101xX3xX21xXdxX39fxX1dxX3xX1dxX19xX1axXdxX3xX1dxX1xX1fxX3xX7x4d4axX3xX1xX32xX1fxX1dxX3xXexX1xX1fxX1dxX1xX3xX6bxX1fxX32xX3xX4xX27xX3b8xXdxX3xX1dxX23xXebxX3xX138xXcfxX138xX2xX11dxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX32xX64xX15xXaxX12xX67xX27xX6xX3xX6bxX6cxX1dxX3xX2cxX70xX1dxX19xX3xX4xX75xX6xX3xX48xX70xXdxX3xX2cxX7dxX1dxX19xX3xX81xX70xXdxX3xXexX86xX1dxX1xX3xX48xX1fxX3xXcxX8exX1dxX1xX91xX3xX93xX94xX32xX3xX4exX1xX23xX1dxX3xX26xX27xX1fxX1dxX19xX3xX2cxX2dxX3xX6bxX1fxX3xX48xX70xXdxX3xX2cxX7dxX1dxX19xX3xX2cxX70xXdxX3xXcxXb6xX3xX48xX7dxX3xXbbxX1xXbdxX3xXbfxXdxX1dxX1xX3xX2cxXc5xX3xX1xXc8xX3xXexXcbxXccxX3xX7xX3b8xX3xXexXdx7f0cxX1dxX3xXcexXcfxX3xXexXcbxXdxXd4xX27xX3xX2cxX7dxX1dxX19xX3xX2cxX33cxX3xXfcxX14xX15xX3xX64xX101xX1dxX19xX3xXaxX18xX19xX1axXdxX3xX1dxX1xX1fxX3xX21xX1xX23xX1dxX3xX26xX27xX1fxX1dxX19xX3xX2cxX2dxX2exX3xX4xX1xX32xX3xX19xXdxX6xX3xX2cxXe6xX1dxX1xX3xX10xXebxX3xXf8xX27xX15xX11dxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX32xX64xX15xXaxX12xX0xXdxXebxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbbxX10xX1dxXexX10xXcbxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX20bxXdxX64xXexX1xX210xX3xX212xX2xXcexXbxXfcxX217xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX210xX3xX221xX2xXcfxXbxXfcxX217xXaxX3xX7xXcbxX4xX9xXaxX52xX52xXdxX11dxX232xX6xX32xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX11dxX6bxX1dxX52xX1dxX10xX20bxX7xX52xX138xX2xX246xX247xX52xX2xX138xX138xX64xX212xX2xXcfxX2xX221xX2xX212xXexX258xX221xX258xX138xXcexX5xXcfxX11dxX25dxXbxX19xX260xXcbxX9xX138xXcexX138xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX18xX19xX1axXdxX3xX1dxX1xX1fxX3xX21xX1xX23xX1dxX3xX26xX27xX1fxX1dxX19xX3xX2cxX2dxX2exX3xX4xX1xX32xX3xX1xX35xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX21xX1xX3fxX3xX21xX1xX23xX1dxX3xX46xX3xX48xX49xX4axX1dxX19xX3xX4exX1xX50xXaxX3xX20bxXdxX64xXexX1xX9xXaxX212xX2xXcexXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX221xX2xXcfxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX6xXbxXexXdxX32xX1dxXaxX12xX18xX19xX1axXdxX3xX1dxX1xX1fxX3xXebxX3ebxXdxX3xX2cxX49xXccxX4xX3xXexX1xXdxX39fxXexX3xX21xX39fxX3xX21xX1xX32xX1c5xX1dxX19xX3xX258xXcfxX3xXebxX0xX7xX27xXbxX12xX138xX0xX52xX7xX27xXbxX12xX91xX3xX64xX101xX3xX21xXdxX39fxX1dxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXbdxX3xXfcxX14xX15xX3xX64xX101xX1dxX19xX3xXexXcbxX50xX1dxX3xX2xXcfxXcfxX3xXexXcbxXdxXd4xX27xX3xX2cxX7dxX1dxX19xX11dxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX32xX64xX15xXaxX12xX81xX49xXccxX4xX3xX232xXdxX39fxXexX91xX3xX10xXebxX3xX18xX19xX27xX15xXf1xX1dxX3xXf4xX23xX1dxX3xXf8xX27xX15xX3xX5xX1fxX3xX1xX35xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX5xX3ebxXbxX3xX138x9db2xX91xX3xXcxXcbxX49x1ab7xX1dxX19xX3xXcxXdxX33cxX27xX3xX1xX35xX4xX3xX48xX32xX1fxX3xX48xX1c5xXdxX11dxX3xff5xXdxX6xX3xX2cxXe6xX1dxX1xX3xX10xXebxX3xXexX1xX27xX70xX4xX3xX64xXdxXd4xX1dxX3xX21xX1xX3fxX3xX21xX1xX23xX1dxX3xX4xX75xX6xX3xXfcxXc5xX91xX3xX4xX1xX6xX3xXebx140dxX3xX2cxX6xX27xX3xX3b8xXebxX3xXexX1xX49xX6baxX1dxX19xX3xXfcxX27xX15xX50xX1dxX91xX3xX21xXdxX1dxX1xX3xXexX39fxX3xX4xX1xX75xX3xX15xX39fxX27xX3xX64xX101xX6xX3xX6bxX1fxX32xX3xXcbxX27xX70xX1dxX19xX3xX6bxX49xX6baxX1dxX11dxX3xXbbxX23xX1dxX3xX1dxX1xX1fxX3xX1xXdxXd4xX1dxX3xXexX1b2xXdxX3xX19xXdxX6xX3xX2cxXe6xX1dxX1xX3xX10xXebxX3xX2cxX6xX1dxX19xX3xX46xX3xX232x83b2xX3xX1xX49xX3xX1xX2dxX1dxX19xX91xX3xXfcxXdxX50xX27xX3xX6bxX6fdxX32xX11dxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX32xX64xX15xXaxX12xXcxX27xX15xX3xX1xX32xX1fxX1dxX3xX4xX1c5xX1dxX1xX3xX21xX1xX3fxX3xX21xX1xX23xX1dxX3xX1dxX1xX49xX1dxX19xX3xXf8xX27xX15xX3xX5xX27xX1axX1dxX3xX4xX3b8xX3xX19x9ddfxX1dxX19xX3xX1xX35xX4xX3xXexX6cxXbxX3xX6bxX1fxX3xX6bxX49xX4axX1dxX3xX5xX50xX1dxX3xXexXcbxX32xX1dxX19xX3xX4xX27xX70xX4xX3xX7xX3b8xX1dxX19xX11dxX0xX52xXbxX12xX0xX64xXdxX6bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xXcbxX10xX5xX6xXexX10xX64xXaxX12xX0xX7xXexXcbxX32xX1dxX19xX12xXcxXdxX1dxX3xX5xXdxX50xX1dxX3xX26xX27xX6xX1dxX210xX0xX52xX7xXexXcbxX32xX1dxX19xX12xX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX2eaxXexX1xX27xXebxX232xX2eaxX6xX1dxX64xX2eaxX7xX6xXbxX32xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbbxX1axX1dxX19xX3xX6xX1dxX3xX48xX1fxX3xXcxX8exX1dxX1xX3xX1xXc8xX3xXexXcbxXccxX3xX48xX49xX4axX1dxX19xX3xd3e3xX14xXebxX3xX247xXcfxXcfxX3xXexXcbxXdxXd4xX27xX3xX2cxX7dxX1dxX19xX3xXfcxX14xX15xX3xX64xX101xX1dxX19xX3xX1dxX1axX1dxX19xX3xXexX1xX1axX1dxX3xXebxX3ebxXdxXaxX3xX1xXcbxX10xX2f7xX9xXaxX52xX1dxX32xX1dxX19xX2eaxX1dxX19xX1xXdxX10xXbxX52xX4xX32xX1dxX19xX2eaxX6xX1dxX2eaxX1xX6xX2eaxXexXdxX1dxX1xX2eaxX1xX32xX2eaxXexXcbxX32xX2eaxX1xX27xX32xX1dxX19xX2eaxX5xX6xXebxX2eaxX247xXcfxXcfxX2eaxXexXcbxXdxX10xX27xX2eaxX64xX32xX1dxX19xX2eaxXfcxX6xX15xX2eaxX64xX27xX1dxX19xX2eaxX1dxX32xX1dxX19xX2eaxXexX1xX32xX1dxX2eaxXebxX32xXdxX52xX138xX2xX258x187exX246xX221xX11dxX1xXexXebxXaxX12xX0xXdxXebxX19xX3xX7xXcbxX4xX9xXaxX52xXebxX10xX64xXdxX6xX52xX2xX138xXcfxX52xX1dxX10xX20bxX7xX52xX138xX2xX246xX246xX52xX2xX2xXcfxX64xXcexXcfxX8e5xX2xXcfxX246xX221xXexX258xX138xXcfxX138xX212xX5xXcfxX11dxX25dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX18xX19xX1axXdxX3xX1dxX1xX1fxX3xX21xX1xX23xX1dxX3xX26xX27xX1fxX1dxX19xX3xX2cxX2dxX2exX3xX4xX1xX32xX3xX1xX35xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX21xX1xX3fxX3xX21xX1xX23xX1dxX3xX46xX3xX48xX49xX4axX1dxX19xX3xX4exX1xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX6bxX12xX0xX7xXexXcbxX32xX1dxX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbbxX1axX1dxX19xX3xX6xX1dxX3xX48xX1fxX3xXcxX8exX1dxX1xX3xX1xXc8xX3xXexXcbxXccxX3xX48xX49xX4axX1dxX19xX3xX85dxX14xXebxX3xX247xXcfxXcfxX3xXexXcbxXdxXd4xX27xX3xX2cxX7dxX1dxX19xX3xXfcxX14xX15xX3xX64xX101xX1dxX19xX3xX1dxX1axX1dxX19xX3xXexX1xX1axX1dxX3xXebxX3ebxXdxXaxX3xX1xXcbxX10xX2f7xX9xXaxX52xX1dxX32xX1dxX19xX2eaxX1dxX19xX1xXdxX10xXbxX52xX4xX32xX1dxX19xX2eaxX6xX1dxX2eaxX1xX6xX2eaxXexXdxX1dxX1xX2eaxX1xX32xX2eaxXexXcbxX32xX2eaxX1xX27xX32xX1dxX19xX2eaxX5xX6xXebxX2eaxX247xXcfxXcfxX2eaxXexXcbxXdxX10xX27xX2eaxX64xX32xX1dxX19xX2eaxXfcxX6xX15xX2eaxX64xX27xX1dxX19xX2eaxX1dxX32xX1dxX19xX2eaxXexX1xX32xX1dxX2eaxXebxX32xXdxX52xX138xX2xX258xX8e5xX246xX221xX11dxX1xXexXebxXaxX12xXbbxX1axX1dxX19xX3xX6xX1dxX3xX48xX1fxX3xXcxX8exX1dxX1xX3xX1xXc8xX3xXexXcbxXccxX3xX48xX49xX4axX1dxX19xX3xX85dxX14xXebxX3xX247xXcfxXcfxX3xXexXcbxXdxXd4xX27xX3xX2cxX7dxX1dxX19xX3xXfcxX14xX15xX3xX64xX101xX1dxX19xX3xX1dxX1axX1dxX19xX3xXexX1xX1axX1dxX3xXebxX3ebxXdxX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexXcbxX32xX1dxX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX81xX1b2xXdxX3xXexX94xX3xX85dxX50xX3xX4exX1xX7b0xX4xX3xXcxX1xX27xX15xX39fxXexX3xX2eaxX3xX6d0xXdxX94xXebxX3xX2cxX3b8xX4xX3xXbbxX1axX1dxX19xX3xX6xX1dxX3xXexX86xX1dxX1xX3xX48xX1fxX3xXcxX8exX1dxX1xX3xX2cxXc5xX3xX2cxX39fxX1dxX3xXexXcbxX6xX32xX3xXex5051xX1dxX19xX3xXfcxXc5xX3xX48xX49xX4axX1dxX19xX3xX85dxX14xXebxX3xX1c8xX48xX49xX4axX1dxX19xX3xX4exX1xX50xX1d8xX3xX7xX3b8xX3xXexXdxX4c1xX1dxX3xX247xXcfxXcfxX3xXexXcbxXdxXd4xX27xX3xX2cxX7dxX1dxX19xX3xX2cxX33cxX3xXfcxX14xX15xX3xX64xX101xX1dxX19xX3xX1dxX1axX1dxX19xX3xXexX1xX1axX1dxX3xXebxX3ebxXdxX3xX1c8xX18xXcxXbfxX1d8xX11dxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX6bxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX48xX70xXdxX3xX2cxX7dxX1dxX19xX3xX81xX70xXdxX3xX48xX1fxX3xXcxX8exX1dxX1xX3xX1dxX1xX6cxX1dxX3xX232x8e46xX1dxX19xX3xX21xX1xX10xX1dxX3xX4xX75xX6xX3xXcxXcbxX27xX1dxX19xX3xX49xX4axX1dxX19xX3xX81xX32xX1fxX1dxX3xX6bxX1fxX3xX4xX6baxX3xXexX1xXdxX3xX2cxX27xX6xX3xX4xX75xX6xX3xX48xX70xXdxX3xX11dxX11dxX11dxXaxX3xX1xXcbxX10xX2f7xX9xXaxX52xX64xX32xX6xX1dxX2eaxXexX1xX10xX52xX1xX32xXdxX2eaxX64xX32xX1dxX19xX2eaxX64xX32xXdxX2eaxX1xX6xX2eaxXexXdxX1dxX1xX2eaxX1dxX1xX6xX1dxX2eaxX232xX6xX1dxX19xX2eaxX21xX1xX10xX1dxX2eaxX4xX27xX6xX2eaxXexXcbxX27xX1dxX19xX2eaxX27xX32xX1dxX19xX2eaxX64xX32xX6xX1dxX2eaxX6bxX6xX2eaxX4xX32xX2eaxXexX1xXdxX2eaxX64xX27xX6xX2eaxX4xX27xX6xX2eaxX1xX32xXdxX2eaxX64xX32xX1dxX19xX2eaxX64xX32xXdxX2eaxXexXcbxX27xX1dxX19xX2eaxX27xX32xX1dxX19xX52xX138xX2xX258xX2xXcexX247xX11dxX1xXexXebxXaxX12xX0xXdxXebxX19xX3xX7xXcbxX4xX9xXaxX52xXebxX10xX64xXdxX6xX52xX2xX138xXcfxX52xX1dxX10xX20bxX7xX52xX138xX2xX246xX2xX52xX2xX221xX221xX64xXcfxX2xX247xX246xX138xX221xX246xXexXcexX258xXcexXcexX212xX5xXcfxX11dxX25dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX18xX19xX1axXdxX3xX1dxX1xX1fxX3xX21xX1xX23xX1dxX3xX26xX27xX1fxX1dxX19xX3xX2cxX2dxX2exX3xX4xX1xX32xX3xX1xX35xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX21xX1xX3fxX3xX21xX1xX23xX1dxX3xX46xX3xX48xX49xX4axX1dxX19xX3xX4exX1xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX6bxX12xX0xX7xXexXcbxX32xX1dxX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX48xX70xXdxX3xX2cxX7dxX1dxX19xX3xX81xX70xXdxX3xX48xX1fxX3xXcxX8exX1dxX1xX3xX1dxX1xX6cxX1dxX3xX232xXb67xX1dxX19xX3xX21xX1xX10xX1dxX3xX4xX75xX6xX3xXcxXcbxX27xX1dxX19xX3xX49xX4axX1dxX19xX3xX81xX32xX1fxX1dxX3xX6bxX1fxX3xX4xX6baxX3xXexX1xXdxX3xX2cxX27xX6xX3xX4xX75xX6xX3xX48xX70xXdxX3xX11dxX11dxX11dxXaxX3xX1xXcbxX10xX2f7xX9xXaxX52xX64xX32xX6xX1dxX2eaxXexX1xX10xX52xX1xX32xXdxX2eaxX64xX32xX1dxX19xX2eaxX64xX32xXdxX2eaxX1xX6xX2eaxXexXdxX1dxX1xX2eaxX1dxX1xX6xX1dxX2eaxX232xX6xX1dxX19xX2eaxX21xX1xX10xX1dxX2eaxX4xX27xX6xX2eaxXexXcbxX27xX1dxX19xX2eaxX27xX32xX1dxX19xX2eaxX64xX32xX6xX1dxX2eaxX6bxX6xX2eaxX4xX32xX2eaxXexX1xXdxX2eaxX64xX27xX6xX2eaxX4xX27xX6xX2eaxX1xX32xXdxX2eaxX64xX32xX1dxX19xX2eaxX64xX32xXdxX2eaxXexXcbxX27xX1dxX19xX2eaxX27xX32xX1dxX19xX52xX138xX2xX258xX2xXcexX247xX11dxX1xXexXebxXaxX12xX48xX70xXdxX3xX2cxX7dxX1dxX19xX3xX81xX70xXdxX3xX48xX1fxX3xXcxX8exX1dxX1xX3xX1dxX1xX6cxX1dxX3xX232xXb67xX1dxX19xX3xX21xX1xX10xX1dxX3xX4xX75xX6xX3xXcxXcbxX27xX1dxX19xX3xX49xX4axX1dxX19xX3xX81xX32xX1fxX1dxX3xX6bxX1fxX3xX4xX6baxX3xXexX1xXdxX3xX2cxX27xX6xX3xX4xX75xX6xX3xX48xX70xXdxX3xX11dxX11dxX11dxX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexXcbxX32xX1dxX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX48xX70xXdxX3xX2cxX7dxX1dxX19xX3xX81xX70xXdxX3xXexX86xX1dxX1xX3xX48xX1fxX3xXcxX8exX1dxX1xX3xX6bx7e4fxX6xX3xX6bxXdxX1dxX1xX3xX64xX101xX3xX5xX1fxX3xXebxX70xXexX3xXexXcbxX32xX1dxX19xX3xX1dxX1x4180xX1dxX19xX3xX2cxX4axX1dxX3xX6bxX75dxX3xX2cxX49xXccxX4xX3xX48xX70xXdxX3xX2cxX7dxX1dxX19xX3xX81xX70xXdxX3xXcxXcbxX27xX1dxX19xX3xX49xX4axX1dxX19xX3xX4xX1axX1dxX19xX3xX1dxX1xX6cxX1dxX3xXfcxX27xX3adxXexX3xX7xX7b0xX4xX3xXexXdxX50xX27xX3xX232xXdxX33cxX27xX3xXexXcbxX32xX1dxX19xX3xX4xX1axX1dxX19xX3xXexX94xX4xX3xX81xX70xXdxX3xX6bxX1fxX3xXbxX1xX32xX1dxX19xX3xXexXcbxX1fxX32xX3xXexX1xXdxX39fxX27xX3xX1dxX1xXdxX3xX1dxX23xXebxX3xX1xX35xX4xX3xX138xXcfxX138xXcfxX3xX2eaxX3xX138xXcfxX138xX2xX11dxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX6bxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX27xX15cxXdxX3xXexXcbxcd5bxX3xX48xX1fxX3xXcxX8exX1dxX1xX3xX2cxX7dxX1dxX19xX3xX5xX32xX1b2xXexX3xX1xX49xX46xX1dxX19xX3xX160xX1dxX19xX3x2a7dxX18xX19xX1fxX15xX3xXexXe6xX1dxX1xX3xX1dxX19xX27xX15xXd4xX1dxX3xX6bxXe6xX3xX2cxX1fxX1dxX3xX10xXebxX3xXexX1xX14xX1dxX3xX15xX50xX27xX2exXaxX3xX1xXcbxX10xX2f7xX9xXaxX52xX64xX32xX6xX1dxX2eaxXexX1xX10xX52xXexX27xX32xXdxX2eaxXexXcbxX10xX2eaxX1xX6xX2eaxXexXdxX1dxX1xX2eaxX64xX32xX1dxX19xX2eaxX5xX32xX6xXexX2eaxX1xX27xX32xX1dxX19xX2eaxX27xX1dxX19xX2eaxX1dxX19xX6xX15xX2eaxXexXdxX1dxX1xX2eaxX1dxX19xX27xX15xX10xX1dxX2eaxX6bxXdxX2eaxX64xX6xX1dxX2eaxX10xXebxX2eaxXexX1xX6xX1dxX2eaxX15xX10xX27xX52xX138xX2xX212xX258xX246xX138xX11dxX1xXexXebxXaxX12xX0xXdxXebxX19xX3xX7xXcbxX4xX9xXaxX52xXebxX10xX64xXdxX6xX52xX2xX138xXcfxX52xX1dxX10xX20bxX7xX52xX138xX2xX246xXcfxX52xX2xX221xX221xX64xXcfxX2xX212xXcfxX221xXcfxXcexXexXcexX8e5xX212xX138xX2xX5xXcfxX11dxX25dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX18xX19xX1axXdxX3xX1dxX1xX1fxX3xX21xX1xX23xX1dxX3xX26xX27xX1fxX1dxX19xX3xX2cxX2dxX2exX3xX4xX1xX32xX3xX1xX35xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX21xX1xX3fxX3xX21xX1xX23xX1dxX3xX46xX3xX48xX49xX4axX1dxX19xX3xX4exX1xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX6bxX12xX0xX7xXexXcbxX32xX1dxX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX27xX15cxXdxX3xXexXcbxXed2xX3xX48xX1fxX3xXcxX8exX1dxX1xX3xX2cxX7dxX1dxX19xX3xX5xX32xX1b2xXexX3xX1xX49xX46xX1dxX19xX3xX160xX1dxX19xX3xXef0xX18xX19xX1fxX15xX3xXexXe6xX1dxX1xX3xX1dxX19xX27xX15xXd4xX1dxX3xX6bxXe6xX3xX2cxX1fxX1dxX3xX10xXebxX3xXexX1xX14xX1dxX3xX15xX50xX27xX2exXaxX3xX1xXcbxX10xX2f7xX9xXaxX52xX64xX32xX6xX1dxX2eaxXexX1xX10xX52xXexX27xX32xXdxX2eaxXexXcbxX10xX2eaxX1xX6xX2eaxXexXdxX1dxX1xX2eaxX64xX32xX1dxX19xX2eaxX5xX32xX6xXexX2eaxX1xX27xX32xX1dxX19xX2eaxX27xX1dxX19xX2eaxX1dxX19xX6xX15xX2eaxXexXdxX1dxX1xX2eaxX1dxX19xX27xX15xX10xX1dxX2eaxX6bxXdxX2eaxX64xX6xX1dxX2eaxX10xXebxX2eaxXexX1xX6xX1dxX2eaxX15xX10xX27xX52xX138xX2xX212xX258xX246xX138xX11dxX1xXexXebxXaxX12xXcxX27xX15cxXdxX3xXexXcbxXed2xX3xX48xX1fxX3xXcxX8exX1dxX1xX3xX2cxX7dxX1dxX19xX3xX5xX32xX1b2xXexX3xX1xX49xX46xX1dxX19xX3xX160xX1dxX19xX3xXef0xX18xX19xX1fxX15xX3xXexXe6xX1dxX1xX3xX1dxX19xX27xX15xXd4xX1dxX3xX6bxXe6xX3xX2cxX1fxX1dxX3xX10xXebxX3xXexX1xX14xX1dxX3xX15xX50xX27xX2exX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexXcbxX32xX1dxX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX48xX49xX46xX1dxX19xX3xX160xX1dxX19xX3xXef0xX18xX19xX1fxX15xX3xXexXe6xX1dxX1xX3xX1dxX19xX27xX15xXd4xX1dxX3xX6bxXe6xX3xX2cxX1fxX1dxX3xX10xXebxX3xXexX1xX14xX1dxX3xX15xX50xX27xX2exX91xX3xX4xX94xX4xX3xX4xX3adxXbxX3xX232xX70xX3xX81xX32xX1fxX1dxX3xX48xX1fxX3xXcxX8exX1dxX1xX3xX2cxXc5xX3xX2cxX7dxX1dxX19xX3xX5xX32xX1b2xXexX3xXcbxX6xX3xX26xX27xX14xX1dxX3xX6bxX3ebxXdxX3xX1xX4axX1dxX3xX138xXcfxXcfxX3xX1xX32xX1b2xXexX3xX2cxX70xX1dxX19xX3x6136xX3xX1dxX19xX1xX8exX6xX91xX3xXexX1xXdxX39fxXexX3xXexX1xX101xX4xX3xX64xX1fxX1dxX1xX3xX4xX1xX32xX3xX4xX94xX4xX3xX10xXebxX3xXexX1xXdxX39fxX27xX3xX1dxXdxX50xX1dxX91xX3xX1dxX1xXdxX3xX2cxX7dxX1dxX19xX11dxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX6bxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX27xX5xX12xX0xX64xXdxX6bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXcbxXaxX12xX0xX52xX64xXdxX6bxX12xX0xX52xX64xXdxX6bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6b4xX27xXexX1xX32xXcbxXaxX12xXf8xX49xX4axX1dxX19xX3xXbbxX1xXdxX39fxX1dxX0xX52xXbxX12
Dương Chiến