Công an Hà Tĩnh tài trợ xã Lộc Yên 200 triệu đồng xây dựng nông thôn mới
(Baohatinh.vn) - Nhằm giúp xã Lộc Yên (huyện Hương Khê) đưa phong trào xây dựng NTM vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả mới, đoàn công tác Công an Hà Tĩnh đã tài trợ cho địa phương số tiền 200 triệu đồng.
50baxcb23xc6bex8de1xbffexb803x68abx93bdx9a9fxX7x674bxb019xb19exca7cx6fccx7addxX5x80c3xXaxbe00xX0xX7xXex9735xa72bxa039x76d6xX12xc7e5x81d0xX18xX19xX3xX6xX18xX3x5930x6c41xX3xXcx99f4xX18xX1xX3xXexX24xXdxX3xXexX16xb926xX3xc528xad33xX3x61dbx9c23xX4xX3xc4ebxc52axX18xX3x57c0x59fexX3fxX3xXexX16xXdx9ae7x5e84xX3xa1dcx7615xX18xX19xX3xX33xb1e4x7ac7xX3xd28exa6fdxX18xX19xX3xX18xX1cxX18xX19xX3xXexX1xX1cxX18xX3x9ac8xd290xXdxX0xa11cxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX64xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX10xX6xX51xXaxX12xX0xXdxX12x6052xX1xca85xX60xX3xX19xXdx82e7xXbxX3xX33xX34xX3xX36xX37xX4xX3xX3axX3bxX18xX3x67ebxX1xX46xX4fxX45xX18xX3xX23xc1b2xa17axX18xX19xX3xc7bfxX1xX3bxbbb1xX3xX48xXa2xX6xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX24xX17xX3xX33xX4exX4fxX3xX51xX52xX18xX19xX3xX85xXcx6cbbxX3x5f38xX24xX17xX3xX4xX1xXdx7a9fxX46xX3xX7xX4exX46xaa8exX3xX48x7e04xXexX3xX18xX1xXdxXcfxX46xX3x9fabx7020xXexX3x9fe3xX46x65ffxX3xX60xX61xXdxXd5xX3xX48xX17xX24xX18xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xXexb9ccxX4xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX18xX1xX3xX48xX34xX3xX0xX10xX60xX12xXexX24xXdxX3xXexX16xX31xX3xX4xX1xX17xX3xX48x7f02xX6xX3xXbxX1xXa2xXa3xX18xX19xX3xX7x9897xX3xXexXdxXcfxX18xX3xX3exX3fxX3fxX3xXexX16xXdxX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xa904xX0xX64xX10xX60xX12xX0xX64xXdxX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa695xX17xX51xX4fxXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX10xX60xX12xX0xXdxX60xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXax8b6axXdxX51xXexX1xbae9xX3x56b5xX2x99b0xXbxX33x74baxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18cxX3xbcefxX2xX3fxXbxX33xX193xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18cxX64xX64xXdxX140xaa5axX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX140xXc8xX18xX64xX18xX10xX187xX7xX64xX3exX3fxa453xX190xX64xX2xX190xX190xX51xX18exX2xX3exX1c7xX18exX2x8bd4xXexX1c7xX19dxX3fxX2xX5xX3fx5b79xX51xX6xXdxX1dcxXexX6xX140x91bfxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX18xX1xX3xXexX24xXdxX3xXexX16xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX4xX3xX3axX3bxX18xX3xX3exX3fxX3fxX3xXexX16xXdxX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX3xX33xX4exX4fxX3xX51xX52xX18xX19xX3xX18xX1cxX18xX19xX3xXexX1xX1cxX18xX3xX60xX61xXdxXaxX3xX187xXdxX51xXexX1xX9xXaxX18exX2xX190xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX19dxX2xX3fxXaxX3xX64xX12xX0xX64xX10xX60xX12xX0xX64xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX33xXexX1dcxX6xX5xXdxX19xX18xX18cxX3xX1e4xX46xX7xXexXdxd2bfxX4fxX193xXaxX12xXcxXd8xXdxX3xX1b3xX46x69b1xXdxX3xX5xX24xX60xX3xXc8xXdxX45xX4xX3xX51xXdxb139xX18xX3xX16xX6xX3xX7xXf9xX18xX19xX3xX18xX6xX4fxX3xX9axX190xX64x5463xXaaxXd5xX3x8fbcxXd8xXdxX3xXexXf9xX3xX36xX3bxX3xXa7xX1x9a40xX4xX3xXcxX1xX46xX4fxXe2xXexXd5xX3x7006xXdxXf9xX60xX3xX48xX12bxX4xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexbc79xX18xX1xX3xX19xX1xXdxX3xX18xX1x6d9dxX18xX3xX18xX1x6d05xX18xX19xX3xXe1xXe2xXexX3xXe5xX46xXe7xX3xX4x67f6xX6xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX4xX3xX3axX3bxX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX33xX4exX4fxX3xX51xX52xX18xX19xX3xX85xXcxXc6xX3xXexX1xd602xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXe5xX46xX6xX3xXc8xX24xX3xX60xX17xX18xX19xX3xX60xX46xX12bxX18xX3xX33xX34xX3xXbxX1xXf9xXexX3xX1xX46xX4fxX3xX18xX1xX2f8xX18xX19xX3xXexX1xX24xX18xX1xX3xXe5xX46xXe7xX3xX48xXd8xXexX3xX48xXa2xX31xX4xXd5xX3xX4x754fxX3xX18xX1xX2f8xX18xX19xX3xX4xXf9xX4xX1xX3xX5xX24xX60xX3xX7xXf9xX18xX19xX3xXexXd8xX17xXd5xX3xXbxX1x6f8exX3xX1xX31xXbxX3xX48x9a24xX3xXexXdxXe2xXbxX3xXex79b0xX4xX3xX51xX46xX4fxX3xXexX16x59fbxX3xXc8xX24xX3xX48xXa2xX6xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX24xX17xX3xX33xX4exX4fxX3xX51xX52xX18xX19xX3xX85xXcxXc6xX3xX48xXdxX3xXc8xX24xX17xX3xX4xX1xXdxXcfxX46xX3xX7xX4exX46xXd5xX3xX48xXd8xXexX3xXe1xXe2xXexX3xXe5xX46xXe7xX3xX4xX6xX17xX3xX1xXa3xX18xX140xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX17xX51xX4fxXaxX12xX0xXdxX60xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxX187xXdxX51xXexX1xX18cxX3xX18exX2xX190xXbxX33xX193xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18cxX3xX19dxX2xX3fxXbxX33xX193xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18cxX64xX64xXdxX140xX1b3xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX140xXc8xX18xX64xX18xX10xX187xX7xX64xX3exX3fxX1c7xX190xX64xX2xX190xX190xX51xX18exX2xX3exX1c7xX18exX1c7xX2xXex58a7xX2bcxX19dxX1d4xX5xX3exX1dcxX4xX6xX1xXexX1dcxXexX16xX6xX17xX1dcxX3exX3fxX3fxX1dcxXexX16xXdxX10xX46xX140xX1e4xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX18xX1xX3xXexX24xXdxX3xXexX16xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX4xX3xX3axX3bxX18xX3xX3exX3fxX3fxX3xXexX16xXdxX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX3xX33xX4exX4fxX3xX51xX52xX18xX19xX3xX18xX1cxX18xX19xX3xXexX1xX1cxX18xX3xX60xX61xXdxXaxX3xX187xXdxX51xXexX1xX9xXaxX18exX2xX190xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX19dxX2xX3fxXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX85xX1xX4exX18xX3xX51xX120xXbxX3xX18xX24xX4fxXd5xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX18xX1xX3xX48xX34xX3xX1xae4bxX3xXexX16xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX4xX3xX3axX3bxX18xX3xX7xX12bxX3xXexXdxXcfxX18xX3xX3exX3fxX3fxX3xXexX16xXdxX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX3xX19xXdxX8cxXbxX3xX48xX120xX6xX3xXbxX1xXa2xXa3xX18xX19xX3xX4xX368xX3xXexX1xX3bxX60xX3xX18xX19xX46xX49xX18xX3xX5xX52xX4xX3xX33xX4exX4fxX3xX51xX52xX18xX19xX3xX85xXcxXc6xX140xX140xX140xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX17xX51xX4fxXaxX12xX0xXdxX60xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxX187xXdxX51xXexX1xX18cxX3xX18exX2xX190xXbxX33xX193xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18cxX3xX19dxX2xX3fxXbxX33xX193xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18cxX64xX64xXdxX140xX1b3xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX140xXc8xX18xX64xX18xX10xX187xX7xX64xX3exX3fxX1c7xX190xX64xX2xX190xX190xX51xX18exX2xX3exX1c7xX18exX19dxX18exXexX2xX1c7xX464xX464xX5xX1c7xX1dcxX4xX6xX1dcxX1xXe1xX140xX1e4xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX18xX1xX3xXexX24xXdxX3xXexX16xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX4xX3xX3axX3bxX18xX3xX3exX3fxX3fxX3xXexX16xXdxX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX3xX33xX4exX4fxX3xX51xX52xX18xX19xX3xX18xX1cxX18xX19xX3xXexX1xX1cxX18xX3xX60xX61xXdxXaxX3xX187xXdxX51xXexX1xX9xXaxX18exX2xX190xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX19dxX2xX3fxXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX46xX4fxX45xX18xX3xX23xXa2xXa3xX18xX19xX3xXa7xX1xX3bxX3xX4x6d74xX18xX19xX3xX1xX528xX3xXexX16xX31xX3xX33xX34xX3xX2xX3fxX3xXexX16xXdxX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX140xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX17xX51xX4fxXaxX12xX0xXdxX60xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxX187xXdxX51xXexX1xX18cxX3xX18exX2xX190xXbxX33xX193xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18cxX3xX19dxX2xX3fxXbxX33xX193xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18cxX64xX64xXdxX140xX1b3xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX140xXc8xX18xX64xX18xX10xX187xX7xX64xX3exX3fxX1c7xX190xX64xX2xX190xX190xX51xX18exX2xX3exX1c7xX18exX190xX464xXexX19dxX2bcxX19dxX1c7xX5xX18exX1dcxX5xX6xX60xX1dcxX51xX46xX17xX18xX19xX140xX1e4xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX18xX1xX3xXexX24xXdxX3xXexX16xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX4xX3xX3axX3bxX18xX3xX3exX3fxX3fxX3xXexX16xXdxX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX3xX33xX4exX4fxX3xX51xX52xX18xX19xX3xX18xX1cxX18xX19xX3xXexX1xX1cxX18xX3xX60xX61xXdxXaxX3xX187xXdxX51xXexX1xX9xXaxX18exX2xX190xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX19dxX2xX3fxXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX33xXexX1dcxX6xX5xXdxX19xX18xX18cxX3xX1e4xX46xX7xXexXdxX291xX4fxX193xXaxX12xX1bxX385xX18xX19xX3xXc8xX61xXdxX3xX48xX368xXd5xX3xX2c0xX17xX24xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX3bxX18xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX2e9xX18xX1xX3xX48xX34xX3xX1xX46xX4fxX3xX48xX37xX18xX19xX3xX1d4xX3fxX3xX48xX17xX24xX18xX3xXc8xXdxX3bxX18xX3xX19xXdxX8cxXbxX3xX48xX120xX6xX3xXbxX1xXa2xXa3xX18xX19xX3xX5xX24xX60xX3xX48xXa2xX328xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX1cxX18xX19xX3xX18xX1cxX18xX19xX3xXexX1xX1cxX18xXd5xX3xX33xX4exX4fxX3xX51xX52xX18xX19xX3xX18xX1xX24xX3x82f8xXd5xX3xXe1xX1xX46xX3xX51xX4exX18xX3xX4xXa2xX3xX18xX1cxX18xX19xX3xXexX1xX1cxX18xX3xX60xX61xXdxX3xXe1xXdxX38cxX46xX3xX60xc0dfxX46xa110xX0xX64xXbxX12xX0xX51xXdxXc8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX51xX16xX10xX5xX6xXexX10xX51xXaxX12xX0xX46xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1dcxXexX1xX46xX60xX1b3xX1dcxX6xX18xX51xX1dcxX7xX6xXbxX17xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX1xXdxX3xX48xX17xX24xX18xX3x954dxX87fxX3xXcxX24xXdxX3xX4xX1x9959xX18xX1xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX18xX1xX3xX1xX528xX3xXexX16xX31xX3xX190xX3fxX3xXexX16xXdxX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX3xX33xX4exX4fxX3xX18xX1xX24xX3xX4xX1xX17xX3xX1xX37xX3xX18xX19xX1x7d05xX17xXaxX3xX1xX16xX10xX291xX9xXaxX64xX18xX1xXdxXbxX1dcxX4xX6xX46xX1dcxX4fxX10xX46xX1dcxXexX1xX46xX17xX18xX19xX64xX4xX1xXdxX1dcxX51xX17xX6xX18xX1dcxX7xX17xX1dcxXexX6xXdxX1dcxX4xX1xXdxX18xX1xX1dcxX1xX6xX1dcxXexXdxX18xX1xX1dcxX1xX17xX1dcxXexX16xX17xX1dcxX190xX3fxX1dcxXexX16xXdxX10xX46xX1dcxX51xX17xX18xX19xX1dcxX33xX6xX4fxX1dcxX18xX1xX6xX1dcxX4xX1xX17xX1dcxX1xX17xX1dcxX18xX19xX1xX10xX17xX64xX2xX2bcxX1c7xX3fxX1c7xX1c7xX140xX1xXexX60xXaxX12xX0xXdxX60xX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX64xX60xX10xX51xXdxX6xX64xX2xX3exX3fxX64xX18xX10xX187xX7xX64xX3exX3fxX3exX2xX64xX2xX2xX1d4xX51xX3fxX2xX3fxX2xX19dxX190xX190xXexX464xX3exX190xX18exX190xX5xX3fxX140xX1e4xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX18xX1xX3xXexX24xXdxX3xXexX16xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX4xX3xX3axX3bxX18xX3xX3exX3fxX3fxX3xXexX16xXdxX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX3xX33xX4exX4fxX3xX51xX52xX18xX19xX3xX18xX1cxX18xX19xX3xXexX1xX1cxX18xX3xX60xX61xXdxXaxX3xX64xX12xX0xX64xX6xX12xX0xX51xXdxXc8xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX1xXdxX3xX48xX17xX24xX18xX3xX8f6xX87fxX3xXcxX24xXdxX3xX4xX1xX8ffxX18xX1xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX18xX1xX3xX1xX528xX3xXexX16xX31xX3xX190xX3fxX3xXexX16xXdxX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX3xX33xX4exX4fxX3xX18xX1xX24xX3xX4xX1xX17xX3xX1xX37xX3xX18xX19xX1xX932xX17xXaxX3xX1xX16xX10xX291xX9xXaxX64xX18xX1xXdxXbxX1dcxX4xX6xX46xX1dcxX4fxX10xX46xX1dcxXexX1xX46xX17xX18xX19xX64xX4xX1xXdxX1dcxX51xX17xX6xX18xX1dcxX7xX17xX1dcxXexX6xXdxX1dcxX4xX1xXdxX18xX1xX1dcxX1xX6xX1dcxXexXdxX18xX1xX1dcxX1xX17xX1dcxXexX16xX17xX1dcxX190xX3fxX1dcxXexX16xXdxX10xX46xX1dcxX51xX17xX18xX19xX1dcxX33xX6xX4fxX1dcxX18xX1xX6xX1dcxX4xX1xX17xX1dcxX1xX17xX1dcxX18xX19xX1xX10xX17xX64xX2xX2bcxX1c7xX3fxX1c7xX1c7xX140xX1xXexX60xXaxX12xX1bxX1xXdxX3xX48xX17xX24xX18xX3xX8f6xX87fxX3xXcxX24xXdxX3xX4xX1xX8ffxX18xX1xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX18xX1xX3xX1xX528xX3xXexX16xX31xX3xX190xX3fxX3xXexX16xXdxX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX3xX33xX4exX4fxX3xX18xX1xX24xX3xX4xX1xX17xX3xX1xX37xX3xX18xX19xX1xX932xX17xX0xX64xX6xX12xX0xX64xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xX8f6xXf9xX18xX19xX3xX1c7xX2xX64xX190xXd5xX3xX1bxX1xXdxX3xX48xX17xX24xX18xX3xX8f6xX87fxX3xXcxX24xXdxX3xX1bxX1xX8ffxX18xX1xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX18xX1xX3xXbxX1xX12bxXdxX3xX1xX31xXbxX3xXc8xX61xXdxX3xX2c0xX17xX24xX18xX3xXa7xX1xX12bxXdxX3xX4xXf9xX4xX3xX4xXa3xX3xXe5xX46xX6xX18xX3xXc8xX24xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX45xXbxX3xXexX2e9xX18xX1xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX18xX1xX3xXexX29cxX3xX4xX1xb246xX4xX3xX5xX2aaxX3xX1b3xX24xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX18xX1xX24xX3xX18xX1xX4exX18xX3xXf9xXdxX3xX4xX1xX17xX3xX19xXdxX6xX3xX48xX39dxX18xX1xX3xX6xX18xX1xX3xX85xX19xX46xX4fxX2aaxX18xX3xa48exce16xX18xX3xXcxX1xXdxX3xX87fxX3xX33xX34xX3xX3axX3bxX18xX3xX23x79ccxX6xX3xX9axX1bx9dbexX60xX3x6e83xX46xX4fxX3bxX18xXaaxX140xX0xX64xXbxX12xX0xX64xX51xXdxXc8xX12xX0xX64xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX23xX528xX3xXexX16xX31xX3xX2xX464xX3fxX3xXexX16xXdxX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX3xX33xX4exX4fxX3xX18xX1xX24xX3xXexX39dxX18xX1xX3xXexX1xXa2xXa3xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX1xX37xX3xX4xX2f3xX18xX3xX18xX19xX1xX932xX17xX3xX87fxX3xX85xX19xX1xXdxX3xXc20xX46xX4exX18xXaxX3xX1xX16xX10xX291xX9xXaxX64xX18xX1xXdxXbxX1dcxX4xX6xX46xX1dcxX4fxX10xX46xX1dcxXexX1xX46xX17xX18xX19xX64xX1xX17xX1dcxXexX16xX17xX1dcxX2xX464xX3fxX1dcxXexX16xXdxX10xX46xX1dcxX51xX17xX18xX19xX1dcxX33xX6xX4fxX1dcxX18xX1xX6xX1dcxXexXdxX18xX1xX1dcxXexX1xX46xX17xX18xX19xX1dcxX4xX1xX17xX1dcxX1xX17xX1dcxX4xX6xX18xX1dcxX18xX19xX1xX10xX17xX1dcxX17xX1dcxX18xX19xX1xXdxX1dcxX33xX46xX6xX18xX64xX2xX464xX464xX19dxX3exX19dxX140xX1xXexX60xXaxX12xX0xXdxX60xX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX64xX60xX10xX51xXdxX6xX64xX2xX3exX3fxX64xX18xX10xX187xX7xX64xX3exX3fxX2xX3fxX64xX2bcxX3exX51xX2xX2xX18exX190xX2bcxX2xX3exXexX18exX1c7xX1c7xX1d4xX2xX5xX3fxX140xX1e4xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX18xX1xX3xXexX24xXdxX3xXexX16xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX4xX3xX3axX3bxX18xX3xX3exX3fxX3fxX3xXexX16xXdxX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX3xX33xX4exX4fxX3xX51xX52xX18xX19xX3xX18xX1cxX18xX19xX3xXexX1xX1cxX18xX3xX60xX61xXdxXaxX3xX64xX12xX0xX64xX6xX12xX0xX51xXdxXc8xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX23xX528xX3xXexX16xX31xX3xX2xX464xX3fxX3xXexX16xXdxX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX3xX33xX4exX4fxX3xX18xX1xX24xX3xXexX39dxX18xX1xX3xXexX1xXa2xXa3xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX1xX37xX3xX4xX2f3xX18xX3xX18xX19xX1xX932xX17xX3xX87fxX3xX85xX19xX1xXdxX3xXc20xX46xX4exX18xXaxX3xX1xX16xX10xX291xX9xXaxX64xX18xX1xXdxXbxX1dcxX4xX6xX46xX1dcxX4fxX10xX46xX1dcxXexX1xX46xX17xX18xX19xX64xX1xX17xX1dcxXexX16xX17xX1dcxX2xX464xX3fxX1dcxXexX16xXdxX10xX46xX1dcxX51xX17xX18xX19xX1dcxX33xX6xX4fxX1dcxX18xX1xX6xX1dcxXexXdxX18xX1xX1dcxXexX1xX46xX17xX18xX19xX1dcxX4xX1xX17xX1dcxX1xX17xX1dcxX4xX6xX18xX1dcxX18xX19xX1xX10xX17xX1dcxX17xX1dcxX18xX19xX1xXdxX1dcxX33xX46xX6xX18xX64xX2xX464xX464xX19dxX3exX19dxX140xX1xXexX60xXaxX12xX23xX528xX3xXexX16xX31xX3xX2xX464xX3fxX3xXexX16xXdxX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX3xX33xX4exX4fxX3xX18xX1xX24xX3xXexX39dxX18xX1xX3xXexX1xXa2xXa3xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX1xX37xX3xX4xX2f3xX18xX3xX18xX19xX1xX932xX17xX3xX87fxX3xX85xX19xX1xXdxX3xXc20xX46xX4exX18xX0xX64xX6xX12xX0xX64xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xX85xX19xX24xX4fxX3xX2bcxX64xX1c7xXd5xX3xX1xX46xX4fxX45xX18xX3xX85xX19xX1xXdxX3xXc20xX46xX4exX18xX3xX9axX23xX24xX3xXcxX27xX18xX1xXaaxX3xXexX16xXdxX38cxX18xX3xXe1xX1xX6xXdxX3xX33xX4exX4fxX3xX51xX52xX18xX19xX3xX18xX1xX24xX3xXexX39dxX18xX1xX3xXexX1xXa2xXa3xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX1c7xX3xX1xX37xX3xX4xX2f3xX18xX3xX18xX19xX1xX932xX17xX3xXexXd8xXdxX3xX33xX34xX3xXc20xX46xX4exX18xX3xX36xX27xX18xX1xX3xXc8xX24xX3xXc20xX46xX4exX18xX3xX36xX6xX60xX140xX3x5ffcxX46x6971xX3xXcxX1xXdxX45xX18xX3xXexX4exX60xX3xc01fxX3xXcxX2f3xXbxX3xX48xX17xX24xX18xX3xXc06xXdxX18xX19xX16xX17xX46xXbxX3xX1xX528xX3xXexX16xX31xX3xX4xX1xX17xX3xX60xX528xXdxX3xX19xXdxX6xX3xX48xX39dxX18xX1xX3xX7xX12bxX3xXexXdxXcfxX18xX3xX18exX3fxX3xXexX16xXdxX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX140xX0xX64xXbxX12xX0xX64xX51xXdxXc8xX12xX0xX64xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa7xX1xX87fxXdxX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX18xX1xX24xX3xX18xX1xX4exX18xX3xXf9xXdxX3xX4xX1xX17xX3xX1xa151xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xX932xX17xX3xX1xXfb7xX4xX3xX19xXdxa284xXdxX3xXexXd8xXdxX3xX23xX24xX3xXcxX27xX18xX1xXaxX3xX1xX16xX10xX291xX9xXaxX64xX18xX1xXdxXbxX1dcxX4xX6xX46xX1dcxX4fxX10xX46xX1dcxXexX1xX46xX17xX18xX19xX64xXe1xX1xX17xXdxX1dcxX4xX17xX18xX19xX1dcxX18xX1xX6xX1dcxX18xX1xX6xX18xX1dcxX6xXdxX1dcxX4xX1xX17xX1dcxX1xX17xX4xX1dcxX7xXdxX18xX1xX1dcxX18xX19xX1xX10xX17xX1dcxX1xX17xX4xX1dcxX19xXdxX17xXdxX1dcxXexX6xXdxX1dcxX1xX6xX1dcxXexXdxX18xX1xX64xX2xX464xX1c7xX464xX1d4xX190xX140xX1xXexX60xXaxX12xX0xXdxX60xX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX64xX60xX10xX51xXdxX6xX64xX2xX3exX3fxX64xX18xX10xX187xX7xX64xX2xX2bcxX19dxX2bcxX64xX2xX19dxX19dxX51xX3fxX2xX3fxX3exX19dxX19dxX3exXexX19dxX19dxX1d4xX19dxX3exX5xX3fxX140xX1e4xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX18xX1xX3xXexX24xXdxX3xXexX16xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX4xX3xX3axX3bxX18xX3xX3exX3fxX3fxX3xXexX16xXdxX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX3xX33xX4exX4fxX3xX51xX52xX18xX19xX3xX18xX1cxX18xX19xX3xXexX1xX1cxX18xX3xX60xX61xXdxXaxX3xX64xX12xX0xX64xX6xX12xX0xX51xXdxXc8xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa7xX1xX87fxXdxX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX18xX1xX24xX3xX18xX1xX4exX18xX3xXf9xXdxX3xX4xX1xX17xX3xX1xXfb7xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xX932xX17xX3xX1xXfb7xX4xX3xX19xXdxXfcbxXdxX3xXexXd8xXdxX3xX23xX24xX3xXcxX27xX18xX1xXaxX3xX1xX16xX10xX291xX9xXaxX64xX18xX1xXdxXbxX1dcxX4xX6xX46xX1dcxX4fxX10xX46xX1dcxXexX1xX46xX17xX18xX19xX64xXe1xX1xX17xXdxX1dcxX4xX17xX18xX19xX1dcxX18xX1xX6xX1dcxX18xX1xX6xX18xX1dcxX6xXdxX1dcxX4xX1xX17xX1dcxX1xX17xX4xX1dcxX7xXdxX18xX1xX1dcxX18xX19xX1xX10xX17xX1dcxX1xX17xX4xX1dcxX19xXdxX17xXdxX1dcxXexX6xXdxX1dcxX1xX6xX1dcxXexXdxX18xX1xX64xX2xX464xX1c7xX464xX1d4xX190xX140xX1xXexX60xXaxX12xXa7xX1xX87fxXdxX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX18xX1xX24xX3xX18xX1xX4exX18xX3xXf9xXdxX3xX4xX1xX17xX3xX1xXfb7xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xX932xX17xX3xX1xXfb7xX4xX3xX19xXdxXfcbxXdxX3xXexXd8xXdxX3xX23xX24xX3xXcxX27xX18xX1xX0xX64xX6xX12xX0xX64xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xXc06xX61xXdxX3xX7xX52xX3xX1xX528xX3xXexX16xX31xX3xXexa3b0xX3xXcxX2e9xX18xX1xX3xX48xX17xX24xX18xX3xX2c0xX49xX18xX19xX3xX85xX6xXdxXd5xX3xX7xXf9xX18xX19xX3xX2xX190xX64xX2xX3exXd5xX3xXcxX2e9xX18xX1xX3xX48xX17xX24xX18xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX18xX1xX3xXexX29cxX3xX4xX1xXbd3xX4xX3xX5xX2aaxX3xXe1xX1xX87fxXdxX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX33xX4exX4fxX3xX51xX52xX18xX19xX3xX18xX1xX24xX3xX18xX1xX4exX18xX3xXf9xXdxX3xX4xX1xX17xX3xX19xXdxX6xX3xX48xX39dxX18xX1xX3xX10xX60xX3xX85xX19xX46xX4fxX2aaxX18xX3xXcxX52xX3xX36xX27xX18xX1xX3xX9axX8f6xX85xX3xX3exX3fxX3fxX3exXd5xX3xX33xX34xX3xXcxX1xXd8xX4xX1xX3xXc06xXc07xX18xXd5xX3xXcxX1xXd8xX4xX1xX3xX23xX24xXaaxX140xX0xX64xXbxX12xX0xX64xX51xXdxXc8xX12xX0xX64xX5xXdxX12xX0xX64xX46xX5xX12xX0xX51xXdxXc8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX16xXaxX12xX0xX64xX51xXdxXc8xX12xX0xX64xX51xXdxXc8xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9830xX46xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXc20xX46xX4exX18xX3xX36x5d02xX3xXf3dxX3xXc06xXc07xX18xX3xX23xX385xX18xX19xX0xX64xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX64xXbxX12
Xuân Lý – Văn Hùng