130 ngàn bài thi tìm hiểu về Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều của ngành GD&ĐT Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Cuộc thi “Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều” (do Sở GD&ĐT chủ trì) đã tạo sức lan tỏa ở các trường học Hà Tĩnh với số lượng hơn 130 ngàn bài thi của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên.
f0b1x14987x15dc1x176f6x17598x1a1d7x17a0ax14957xf2f6xX7x1535cx13b2cxfec4x1617fx1226ax103b3xX5x13420xXaxX3xX7xXex13ad3xX5xX10xX9xXaxXexX10x116c8xXex184b8xX6xX5xXdx1906ax19a77x1767bxX3x110e2x15448xX7xXexXdx1a9ecxX15x19d3axXax18700xX2xf2f7x192e8xX3xX23xX22x10107xX23xX3x11e4cxX36xXdxX3xXexX1xXdxX3xXex11350x10389xX3xX1xXdx186f4xX27xX3x1a7cdx19f64xX3x1342dx1292cxXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX36x16deexX3x1762bxX22xX27xX15x10b0exX23xX3x11248xX27xX3xX4axX36xX3xXexf8c5xX4xX3xXbxX1xf6d4xX43xX3xXcx14e4dxX27xX15x1a88bxX23xX3x16579xXdxX4bxX27xX3xX4xf309xX6xX3xX23xX22xX36xX23xX1xX3x10d01xX60x13f4axX4dxXcxX3xffdexX36xX3xXcx195b0xX23xX1xX0x11ec1xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX10xX6x124edxXaxX2fx123f7xX27x1184axX4xX3xXexX1xXdxX3x118d4xXcxX42xX43xX3xX1xXdxX47xX27xX3xX4axX4bxX3xX4dxX4exXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX36xX57xX3xXa5x16304xX23xX3xXexXaaxX4xX3xX59xX22xX27xX15xX5dxX23xX3xX60xX27xX3xX4axX36xX3xXexX67xX4xX3xXbxX1xX6cxX43xX3xXcxX70xX27xX15xX73xX23xX3xX76xXdxX4bxX27x15d3axX3x154bbxXa5xX57xX3x1182bx129a6xX3xX85xX60xX87xX4dxXcxX3xX4xX1xX7cxX3xXexX70xX42x1945cxX3x16d19x10708xX3xXexX4exX57xX3xX7xf8b5xX4xX3xX5xX6xX23xX3xXex14dacxX6xX3xXfaxX3xX4xX67xX4xX3xXexX70x16860x17001xX23xX22xX3xX1x121f2xX4xX3xX8bxX36xX3xXcxX8fxX23xX1xX3xX4ax1011fxXdxX3xX7x16e46xX3xX5xX126x179f1xX23xX22xX3xX1x19bb8xX23xX3xX2xX31xX32xX3xX23xX22xX36xX23xX3xX39xX36xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX7cxX6xX3xX4xX67xX23xX3xX39xXaax1999bxX3xX22xXdxX67xX57xX3xX4axXdx116caxX23xX163xX3xX1xX12cxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX163xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4axXdxX16cxX23x125eaxX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11252xX57xXa5xX15xXaxX2fxX0xXdxX43xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa8xX10xX23xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax18f5bxXdxXa5xXexX1xX24xX3xfb26xX2x106ebxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x16a54xX2xX32xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX93xX93xXdxX183xX39xX6xX57xX1xX6xXexXdxX23xX1xX183xX4axX23xX93xX23xX10xX1b5xX7xX93x1a114xX32xX31x198b9xX93xX1bcxfc8fxXa5xX2xX32xX1f6xX1cbxX31xX2xX1f6xXexX1bcxX1f9xX32x1a2baxX206xX5xX32xX183xX26xXbxX22x19e4cxX70xX9xX1f9xX1f9xX1bexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX31xX32xX3xX23xX22xX36xX23xX3xX39xX36xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX42xX43xX3xX1xXdxX47xX27xX3xX4axX4bxX3xX4dxX4exXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX36xX57xX3xX59xX22xX27xX15xX5dxX23xX3xX60xX27xX3xX4axX36xX3xXexX67xX4xX3xXbxX1xX6cxX43xX3xXcxX70xX27xX15xX73xX23xX3xX76xXdxX4bxX27xX3xX4xX7cxX6xX3xX23xX22xX36xX23xX1xX3xX85xX60xX87xX4dxXcxX3xX8bxX36xX3xXcxX8fxX23xX1xXaxX3xX1b5xXdxXa5xXexX1xX9xXaxX1bcxX2xX1bexXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1cbxX2xX32xXaxX3xX93xX2fxX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX6xXbxXexXdxX57xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX70xXdxX47xX23xX3x124c6xX1xX6xXdxX3xXexX70xX57xX23xX22xX3xX2d5x108fdxX3xX23xX22xX1x11056xX3xX1x11b7exX3xX23xX22x13202xX23xX3xX23xX1xX126xX23xX22xX3xX4xX27xXaaxX4xX3xXexX1xXdxX3xX10bxX10cxX3xX10bxX126xX140xX4xX3xX4xX67xX4xX3xXexX70xX126xX127xX23xX22xX3xX1xX12cxX4xX3xX1xX126xXfaxX23xX22xX3xX113xX23xX22xX3xXex10ec9xX4xX1xX3xX4x16b83xX4xX183xX3xX0xX10xX43xX2fxXf5xf150xX23xX1xX24xX3xX193xX6xX23xX3xX4xX1xX2e6xX3xX10bxX4exX57xX3xX4xX27xXaaxX4xX3xXexX1xXdxX3xXcxX70xX126xX127xX23xX22xX3xXcxX8bx17120xXcxX3xX59xX22xX27xX15xX5dxX23xX3xX60xX27xX1exX3xX59xX22xX1xXdxX3x1561axX27xXcbxX23xX3xX4xX1x11167xX43xX3xX7xX145xX3xX2d5xX1x10d6cxX57xX3xX4xX67xX4xX3xXexX67xX4xX3xXbxX1xX6cxX43xX3xXa5xX326xX3xXexX1xXdxX109xX183xX0xX93xX10xX43xX2fxX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX57xXa5xX15xXaxX2fxX60xX57xX3xXexX42xX23xX1xX3xX1xX42xX23xX1xX3xXa5x11cbcxX4xX1xX3xX39xX73xX23xX1xX163xX3xX4axXdxX73xX4xX3xXbxX1xX67xXexX3xX10bxXaaxX23xX22xX3xX4xX27xXaaxX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX42xX43xX3xX1xXdxX47xX27xX3xX4axX4bxX3xX4dxX4exXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX36xX57xX3xXa5xXcbxX23xX3xXexXaaxX4xX3xX59xX22xX27xX15xX5dxX23xX3xX60xX27xX3xX4axX36xX3xXexX67xX4xX3xXbxX1xX6cxX43xX3xXcxX70xX27xX15xX73xX23xX3xX76xXdxX4bxX27xX3xXexX1xX326xX4xX3xX1xXdxX73xX23xX3xXexX70xX16cxX23xX3xX4xX67xX4xX3xX4ax19d0exX23xX3xX39xX374xX23xX3xX4xX1xX2e6xX3xX10bxX4exX57xX3xX4axX36xX3xXexX27xX15xX16cxX23xX3xXexX70xX27xX15xX4bxX23xX3x18b35xX27xX6xX3xX4xX67xX4xX3xXexX70xX6xX23xX22xX3xXexX1x18206xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX10bxXdxX73xX23xX3xXexfc26xX183xX3xXcxX1xX127xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX2d5xX47xX3xXex18c06xX3xX23xX22xX36xX15xX3xXbxX1xX67xXexX3xX10bxXaaxX23xX22xX3xX10bx130ebxX23xX3xX23xX1x196dcxX23xX3xX39xX36xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX2e6xX3xXexX70xX57xX23xX22xX3xX4ax18e27xX23xX22xX3xX1xX145xX23xX3xX2xX3xXexX1xX67xX23xX22xX3xXf5xXexX47axX3xX1f3xX1cbxX93xX1f6xX3xX10bxX48cxX23xX3xX31xX32xX93xX206xX109xX163xX3xX23xX1xX126xX23xX22xX3xX4axX138xXdxX3xXex126e9xX43xX3xX44bxX27xX6xX23xX3xXexX70xX12cxX23xX22xX3xX4axX36xX3x12e37xX3xX23xX22xX1xX8fxX6xX3xX5xX138xX23xX163xX3xX4xX27xXaaxX4xX3xXexX1xXdxX3xX10bxX10cxX3xX4x11ef9xX3xX7xX113xX4xX3xX5xX6xX23xX3xXexX11bxX6xX3xX70xXaaxX23xX22xX3xX5xX138xX23xX163xX3xXexX1xX27xX3xX1xf49cxXexX3xX4xX67xX4xX3xXexX70xX126xX127xX23xX22xX3xX1xX12cxX4xX3xXexX70xX16cxX23xX3xX10bxX3b4xX6xX3xX39xX36xX23xX3xX8bxX36xX3xXcxX8fxX23xX1xX3xX1xX126xXfaxX23xX22xX3xX113xX23xX22xX3xXexX321xX4xX1xX3xX4xX326xX4xX183xX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX57xXa5xX15xXaxX2fxXa8xX45bxX3xX59xX22xX27xX15xX5dxX23xX3xXcxX1xX3b4xX3xX8bxX126xX127xX23xX22xX3xX1exX3xXcxX70xX126xXfaxX23xX22xX3xXbxX1xX4a7xX23xX22xX3xX85xX60xX87xX4dxXcxX3xX1xX27xX15xX73xX23xX3xXa8xX6xX23xX3x10113xXaaxX4xX3xX4xX1xX57xX3xX39xXdxX48cxXexX24xX3xXb1xX365xX67xX4xX3xX10bxX3b4xX23xX1xX3xX10bxXcbxX15xX3xX2d5xX1xX45bxX23xX22xX3xX4xX1xX2e6xX3xX5xX36xX3xX1xX57xX4exXexX3xX10bxXaaxX23xX22xX3xX4xX501xX3xX4e7xX3xX23xX22xX1xX8fxX6xX3xX10bxX47xX3xX22xXdxX67xX57xX3xXa5x188d2xX4xX3xXexX70xX27xX15xX4bxX23xX3xXexX1xX13cxX23xX22xX3xX15xX16cxX27xX3xX23xX126xX138xX4xX163xX3xX15xX16cxX27xX3xX44bxX27xX16cxX3xX1xX126xX145xX23xX22xX163xX3xX5xX4a7xX23xX22xX3xXexX326xX3xX1xX36xX57xX3xXa5xXcbxX23xX3xXexXaaxX4xX3xX43xX36xX3xX4xX4a7xX23xX3xX5xX36xX3xXa5xX3b4xXbxX3xXexX45bxX23xX3xX4axXdxX23xX1xX3xX23xX1x14373xX23xX22xX3xX10bxX501xX23xX22xX3xX22xX501xXbxX3xXexX57xX3xX5xX138xX23xX3xX4xX7cxX6xX3xX59xX22xX27xX15xX5dxX23xX3xX60xX27xX3xX10bxX13cxXdxX3xX4axX138xXdxX3xX4axX42cxX23xX3xX1xX57xX67xX3x17afcxXdxX73xXexX3xX59xX6xX43xX3xX4axX36xX3xX23xX1xXcbxX23xX3xX5xX57xX4exXdxX3xX23xX16cxX23xX3xX43x1513exXdxX3xX4xX67xX23xX3xX39xXaaxX163xX3xX22xXdxX67xX57xX3xX4axXdxX16cxX23xX163xX3xX1xX12cxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX10bxX4bxX27xX3xXbxX1xX67xXexX3xX1xX27xX15xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX4d6xX23xX3xXexX70xX67xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX73xX43xX3xX4xX7cxX6xX3xX43xX42xX23xX1xX183xX3xX85xX4d6xX23xX3xX1cbxX3xX23xX22xX36xX23xX3xX39xX36xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX7cxX6xX3xX4xX67xX23xX3xX39xXaaxX163xX3xX22xXdxX67xX57xX3xX4axXdxX16cxX23xX163xX3xX1xX12cxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX5xX138xXbxX3xX1f9xX3xXexX70xX16cxX23xX3xX10bxX3b4xX6xX3xX39xX36xX23xX3xXexX57xX36xX23xX3xX1xX27xX15xX73xX23xX3xX10bxX10cxX3xX10bxX126xX140xX4xX3xXexX1xX326xX4xX3xX1xXdxX73xX23xX3xXexX70xX16cxX23xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX4d6xX23xX3xX10bxX501xXf3xX183xX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX57xXa5xX15xXaxX2fxX0xXdxX43xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa8xX10xX23xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b5xXdxXa5xXexX1xX24xX3xX1bcxX2xX1bexXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1cbxX2xX32xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX93xX93xXdxX183xX39xX6xX57xX1xX6xXexXdxX23xX1xX183xX4axX23xX93xX23xX10xX1b5xX7xX93xX1f3xX32xX31xX1bcxX93xX1bcxX206xXa5xX32xX1f3xX32xX1f3xX206xX2xX1bexXexX1f6xX1f3xX1f6xX32xX1bexX5xX32xX183xX26xXbxX22xX20exX70xX9xX1f6xX1bcxX1f9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX31xX32xX3xX23xX22xX36xX23xX3xX39xX36xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX42xX43xX3xX1xXdxX47xX27xX3xX4axX4bxX3xX4dxX4exXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX36xX57xX3xX59xX22xX27xX15xX5dxX23xX3xX60xX27xX3xX4axX36xX3xXexX67xX4xX3xXbxX1xX6cxX43xX3xXcxX70xX27xX15xX73xX23xX3xX76xXdxX4bxX27xX3xX4xX7cxX6xX3xX23xX22xX36xX23xX1xX3xX85xX60xX87xX4dxXcxX3xX8bxX36xX3xXcxX8fxX23xX1xXaxX3xX1b5xXdxXa5xXexX1xX9xXaxX1bcxX2xX1bexXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1cbxX2xX32xXaxX3xX93xX2fxX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX6xXbxXexXdxX57xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX59xX1xX63dxX23xX22xX3xX39xX36xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX7cxX6xX3xX22xXdxX67xX57xX3xX4axXdxX16cxX23xX163xX3xX1xX12cxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXcxX70xX126xX127xX23xX22xX3xXcxX8bxX352xXcxX3xX59xX22xX27xX15xX5dxX23xX3xX60xX27xX3xX10bxX126xX140xX4xX3xXexX70xX42xX23xX1xX3xX39xX36xX15xX3xX4xX45bxX23xX22xX3xXbxX1xX27xX163xX3xXa5xX36xX15xX3xXa5x11e4dxX23xX183xX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX57xXa5xX15xXaxX2fxXcxX1xX4d6xX15xX3xX59xX22xX27xX15xX5dxX23xX3xX365xX27xXcbxX23xX3xX8bxX4exX23xX1xX3xX1exX3xX352xX1xX501xX3xX8bxXdxX73xX27xX3xXexX70xX126xXfaxX23xX22xX3xXcxX70xX126xX127xX23xX22xX3xXcxX8bxX352xXcxX3xX59xX22xX27xX15xX5dxX23xX3xX60xX27xX3xXf5xX59xX22xX1xXdxX3xX365xX27xXcbxX23xX109xX3xX4xX1xX57xX3xX39xXdxX48cxXexX24xX3xXb1xXa8xX67xX23xX3xX39xXaaxX163xX3xX22xXdxX67xX57xX3xX4axXdxX16cxX23xX3xX1xX12cxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX10bxX10cxX3xXexX1xX6xX43xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX27xXaaxX4xX3xXexX1xXdxX3xX39x114afxX23xX22xX3xXexXcbxX43xX3xX1xX27xX15xX48cxXexX163xX3xXexX42xX23xX1xX3xX4xX374xX43xX163xX3xX4e7xX3xXexX1xX113xX4xX3xXexX70xX67xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX73xX43xX3xX4xX7cxX6xX3xX23xX1xX63dxX23xX22xX3xX23xX22xX126xX127xXdxX3xX4axXdxX23xX1xX3xXa5xX326xX3xX10bxX126xX140xX4xX3xXa5xX4exX15xX3xX4axX36xX3xX1xX12cxX4xX3xXa5xX126xX138xXdxX3xX23xX22xX45bxXdxX3xXexX70xX126xX127xX23xX22xX3xX43xX6xX23xX22xX3xXexX16cxX23xX3xX59xX22xX27xX15xX5dxX23xX3xX60xX27xX3xXexX70xX16cxX23xX3xX44bxX27xX16cxX3xX1xX126xX145xX23xX22xX3xX4xX7cxX6xX3xX4dxX4exXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX36xX57xXf3xX183xX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX57xXa5xX15xXaxX2fxX4dxX47xX3xX10bxX67xXbxX3xX113xX23xX22xX3xX23xXaaxXdxX3xXa5xX27xX23xX22xX3xX4xX7cxX6xX3xX4xX27xXaaxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4axX36xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX4d6xX23xX3xX2d5xX1xX27xX15xX48cxX23xX3xX2d5xX1xX321xX4xX1xX3xX4xX7cxX6xX3xX4xX67xX4xX3xXexX70xX126xX127xX23xX22xX163xX3xX22xXdxX67xX57xX3xX4axXdxX16cxX23xX163xX3xX1xX12cxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXfaxX3xXcxX70xX126xX127xX23xX22xX3xXcxX8bxX352xXcxX3xX59xX22xX27xX15xX5dxX23xX3xX60xX27xX3xX23xX501xXdxX3xX70xXdxX16cxX23xX22xX3xX4axX36xX3xX1xX12cxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX8bxX36xX3xXcxX8fxX23xX1xX3xX23xX501xXdxX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX10bxX10cxX3xX4xX501xX3xX23xX1xX63dxX23xX22xX3xX23xX22xX36xX15xX3xX1xX2e9xX3xX39xX491xX23xX3xX70xXaaxX23xX3xX4axX138xXdxX3xX4axXdxX73xX4xX3xX10bxX12cxX4xX163xX3xXexX42xX43xX3xX1xXdxX47xX27xX3xX4xX67xX4xX3xXexX126xX3xX5xXdxX73xX27xX3xX4axX4bxX3xXexX1xXcbxX23xX3xXexX1xX48cxX163xX3xX7xX326xX3xX23xX22xX1xXdxX73xXbxX3xX4xX7cxX6xX3xX59xX22xX27xX15xX5dxX23xX3xX60xX27xX163xX3xXcxX70xX27xX15xX73xX23xX3xX76xXdxX4bxX27xX3xX4axX36xX3xX7xX126xX27xX3xXexX4d6xX43xX3xXexX70xX6xX23xX1xX3xX374xX23xX1xX3xX43xXdxX23xX1xX3xX1xX12cxX6xX183xX183xX183xX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX57xXa5xX15xXaxX2fxXa8xX67xX4xX3xXexX70xX126xX127xX23xX22xX3xXcxX8bxX352xXcxX3xXexX1xX36xX23xX1xX3xX5xX491xXbxX3xX39xX6xX23xX3xX4xX1xX2e6xX3xX10bxX4exX57xX163xX3xX39xX6xX23xX3xX4xX13cxX3xX4axX36cxX23xX163xX3xX22xXdxX6xX57xX3xX23xX1xXdxX73xX43xX3xX4axX5e7xX3xX4xX1xX57xX3xXex1135bxX3xX59xX22xX63dxX3xX4axX42cxX23xX3xX39xXdxX16cxX23xX3xX7xX57xX4exX23xX3xX10bxX4bxX3xX4xX126xX145xX23xX22xX163xX3xX4xX67xX4xX3xX22xXdxX67xX57xX3xX4axXdxX16cxX23xX3xX4xX1xX7cxX3xX23xX1xXdxX73xX43xX3xX10bxX45bxX23xX3xX10bxX13cxX4xX163xX3xX1xX126xX138xX23xX22xX3xXa5xfe5axX23xX3xX1xX12cxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX5xX36xX43xX3xX39xX36xXdxX3xXexX1xXdxX183xX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX57xXa5xX15xXaxX2fxX0xXdxX43xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa8xX10xX23xXexX10xX70xX3xXa5xXexX1xX27xX43xX39xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b5xXdxXa5xXexX1xX24xX3xX1bcxX2xX1bexXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1cbxX2xX32xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX93xX93xXdxX183xX39xX6xX57xX1xX6xXexXdxX23xX1xX183xX4axX23xX93xX23xX10xX1b5xX7xX93xX1f3xX32xX31xX1bcxX93xX1bcxX206xXa5xX32xX2xX1f9xX1bexX1bcxX1f3xX1bexXexX1f6xX1f9xX1f3xX1bcxX2xX5xX32xX183xX26xXbxX22xX20exX70xX9xX31xX31xX1bexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX31xX32xX3xX23xX22xX36xX23xX3xX39xX36xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX42xX43xX3xX1xXdxX47xX27xX3xX4axX4bxX3xX4dxX4exXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX36xX57xX3xX59xX22xX27xX15xX5dxX23xX3xX60xX27xX3xX4axX36xX3xXexX67xX4xX3xXbxX1xX6cxX43xX3xXcxX70xX27xX15xX73xX23xX3xX76xXdxX4bxX27xX3xX4xX7cxX6xX3xX23xX22xX36xX23xX1xX3xX85xX60xX87xX4dxXcxX3xX8bxX36xX3xXcxX8fxX23xX1xXaxX3xX1b5xXdxXa5xXexX1xX9xXaxX1bcxX2xX1bexXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1cbxX2xX32xXaxX3xX93xX2fxX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX6xXbxXexXdxX57xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX59xX1xXdxX4bxX27xX3xX39xX36xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX7cxX6xX3xX1xX12cxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXcxX70xX126xX127xX23xX22xX3xXcxX8bxX352xXcxX3xX59xX22xX27xX15xX5dxX23xX3xX4dxX42xX23xX1xX3xX5a0xXdxX5dxX23xX3xXf5xXa8xX6cxX43xX3xX365xX27xX15xX16cxX23xX109xX3xX10bxX126xX140xX4xX3xXexX70xX42xX23xX1xX3xX39xX36xX15xX3xX4xX45bxX23xX22xX3xXbxX1xX27xX163xX3xX10bx14124xXbxX3xX43xX2edxXexX183xX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX57xXa5xX15xXaxX2fxXa8xX45bxX3xX59xX22xX27xX15xX5dxX23xX3xXcxX1xX3b4xX3xX60xXdxX73xX27xX3xXcxX1xX51exX15xX3xX1exX3xX352xX1xX501xX3xXcxX70xX126xXfaxX23xX22xX3xX352xX1xX4a7xX23xX22xX3xXa8xX1xX321xX23xX1xX3xXexX70xX3b4xX3xXexX126xX3xXexX126xXfaxX23xX22xX3xXf9xXfaxX3xX85xX60xX87xX4dxXcxX3xX8bxX36xX3xXcxX8fxX23xX1xX3xX4xX1xX57xX3xX39xXdxX48cxXexX24xX3xXb1xXa8xX1xX2e6xX3xX7xX6xX27xX3xX1xX145xX23xX3xX2xX3xXexX1xX67xX23xX22xX3xXbxX1xX67xXexX3xX10bxXaaxX23xX22xX163xX3xXexX57xX36xX23xX3xXexX2e6xX23xX1xX3xX10bxX10cxX3xX4xX501xX3xX2xX1bexX32xX3xXexX70xX126xX127xX23xX22xX3xXcxX8bxXa8xXf9xX3xXfaxX3xX2xX31xX3xXbxX1xX4a7xX23xX22xX3xX22xXdxX67xX57xX3xXa5xX5e7xX4xX3xX1xX27xX15xX73xX23xX163xX3xXexX1xX36xX23xX1xX163xX3xXexX1xX3b4xX3xX4axX36xX3xX1bcxX31xX3xXexX70xX126xX127xX23xX22xX3xXcxX8bxX352xXcxX163xX3xX4xX67xX4xX3xXexX70xX27xX23xX22xX3xXexXcbxX43xX3xX22xXdxX67xX57xX3xXa5xX5e7xX4xX3xXexX1xX126xX127xX23xX22xX3xX1cxX27xX15xX16cxX23xX3xX1exX3xX22xXdxX67xX57xX3xXa5xX5e7xX4xX3xX23xX22xX1xX4bxX3xX23xX22xX1xXdxX73xXbxX163xX3xX4xX67xX4xX3xXexX70xX126xX127xX23xX22xX3xXexX70xX27xX23xX22xX3xX4xX36cxXbxX163xX3xX4xX6xX57xX3xX10bx13866xX23xX22xX163xX3xX10bxX4exXdxX3xX1xX12cxX4xX3xXexX70xX16cxX23xX3xXexX57xX36xX23xX3xXexX2e6xX23xX1xX3xXexX1xX6xX43xX3xX22xXdxX6xX3xX4axX138xXdxX3xXexXbc7xX23xX22xX3xX7xX13cxX3xX1xX145xX23xX3xX2xX31xX32xX3xX23xX22xX36xX23xX3xX39xX36xXdxX3xXexX1xXdxX183xX3xXcxX70xX57xX23xX22xX3xX7xX13cxX3xX10bxX501xX163xX3xX4xX67xX4xX3xXexX70xX126xX127xX23xX22xX3xXcxX8bxX352xXcxX3xX4xX501xX3xX2xX32xX32x12723xX3xX4xX67xX23xX3xX39xXaaxX163xX3xX22xXdxX67xX57xX3xX4axXdxX16cxX23xX3xX4axX36xX3xX1xX12cxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xX6xX43xX3xX22xXdxX6xXf3xX183xX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX57xXa5xX15xXaxX2fxX0xXdxX43xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa8xX10xX23xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b5xXdxXa5xXexX1xX24xX3xX1bcxX2xX1bexXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1f9xX1bcxX206xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX93xX93xXdxX183xX39xX6xX57xX1xX6xXexXdxX23xX1xX183xX4axX23xX93xX23xX10xX1b5xX7xX93xX1f3xX32xX31xX1bcxX93xX1bcxX206xXa5xX32xX2xX1f9xX1bexX206xX2xX31xXexX1f9xX2xX206xX1f3xX1f3xX5xX32xX183xX26xXbxX22xX20exX70xX9xX206xX31xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX31xX32xX3xX23xX22xX36xX23xX3xX39xX36xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX42xX43xX3xX1xXdxX47xX27xX3xX4axX4bxX3xX4dxX4exXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX36xX57xX3xX59xX22xX27xX15xX5dxX23xX3xX60xX27xX3xX4axX36xX3xXexX67xX4xX3xXbxX1xX6cxX43xX3xXcxX70xX27xX15xX73xX23xX3xX76xXdxX4bxX27xX3xX4xX7cxX6xX3xX23xX22xX36xX23xX1xX3xX85xX60xX87xX4dxXcxX3xX8bxX36xX3xXcxX8fxX23xX1xXaxX3xX1b5xXdxXa5xXexX1xX9xXaxX1bcxX2xX1bexXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1f9xX1bcxX206xXaxX3xX93xX2fxX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX6xXbxXexXdxX57xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX193xX36xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX7cxX6xX3xX23xX1xXdxX4bxX27xX3xX1xX12cxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX10bxX126xX140xX4xX3xXexX70xX42xX23xX1xX3xX39xX36xX15xX3xX23xX2edxX23xX3xX23xX501xXexX163xX3xX10bxXdd5xXbxX3xX43xX2edxXexX163xX3xXexX1xX47xX3xX1xXdxX73xX23xX3xX70x104d9xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX4d6xX23xX3xXexX70xX67xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX73xX43xX3xX4axX36xX3xX23xX1xX63dxX23xX22xX3xXexX42xX23xX1xX3xX4xX374xX43xX3xX7xXcbxX27xX3xX7xX2edxX4xX3xX10bxX13cxXdxX3xX4axX138xXdxX3xXa5xX6xX23xX1xX3xX23xX1xXcbxX23xX3xX4axX42cxX23xX3xX1xX501xX6xX3xXexX1xX48cxX3xX22xXdxX138xXdxX183xX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX57xXa5xX15xXaxX2fxX193xX16cxX23xX3xX4xX4exX23xX1xX3xX7xX326xX3xX10bxX4d6xX27xX3xXexX126xX163xX3xXexXcbxX43xX3xX1xX27xX15xX48cxXexX3xX4xX7cxX6xX3xX23xX1xXdxX4bxX27xX3xX4xX67xX23xX3xX39xXaaxX163xX3xX22xXdxX67xX57xX3xX4axXdxX16cxX23xX163xX3xX23xX1xXdxX4bxX27xX3xXexX67xX4xX3xXbxX1xX6cxX43xX3xXa5xX326xX3xXexX1xXdxX3xX4xX7cxX6xX3xX1xX12cxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX10bxX126xX140xX4xX3xXa5xX36xX15xX3xX4xX45bxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX16cxX23xX3xX4xX113xX27xX3xX4axX4bxX3xX43xX8f1xXexX3xX23xXaaxXdxX3xXa5xX27xX23xX22xX2dxX3xXbxX1xX57xX23xX22xX3xXbxX1xX51exX3xX4axX4bxX3xXexX1xX45bxX23xX22xX3xXexXdxX23xX163xX3xXexX126xX3xX5xXdxX73xX27xX3xX4axX36xX3xX10bxX6xX3xXa5xX4exX23xX22xX163xX3xX7xX67xX23xX22xX3xXexX4exX57xX3xX4axX4bxX3xX1xX42xX23xX1xX3xXexX1xX113xX4xX3xXexX1xX47xX3xX1xXdxX73xX23xX163xX3xX39xX13cxX3xX4xX5e7xX4xX3xX4xXcbxX23xX3xX10bxX13cxXdxX163xX3xX1xX36xXdxX3xX1xX4a7xX6xX2dxX3xX7xX126xX27xX3xXexX4d6xX43xX3xXexX70xX6xX23xX1xX163xX3xX374xX23xX1xX3xXexX126xX3xX5xXdxX73xX27xX3xX43xXdxX23xX1xX3xX1xX12cxX6xX3xXbxX1xX57xX23xX22xX3xXbxX1xX51exX163xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX10bxXaaxX23xX22xX3xX4axX36xX3xX4e7xX3xX23xX22xX1xX8fxX6xX183xX183xX183xX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX57xXa5xX15xXaxX2fx17376xX43xX3xX59xX22xX27xX15xX5dxX23xX3xXcxX1xX3b4xX3xX59xX22xX12cxX4xX3xX5a0xXdxX23xX1xX3xX1exX3xX5xX138xXbxX3xX2xX1f3x190f0xX1f6xX163xX3xXcxX70xX126xX127xX23xX22xX3xXcxX8bxX352xXcxX3xX59xX22xX27xX15xX5dxX23xX3xX4dxX42xX23xX1xX3xX5a0xXdxX5dxX23xX3xX4xX1xX57xX3xX39xXdxX48cxXexX24xX3xXb1xX4dxX47xX3xXexX1xX6xX43xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX27xXaaxX4xX3xXexX1xXdxX163xX3xX10xX43xX3xX10bxX10cxX3xXexX1xX6xX43xX3xX2d5xX1xX374xX57xX3xX23xX1xXdxX4bxX27xX3xX2d5xX16cxX23xX1xX3xXexX1xX45bxX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX4axX36xX3xXexX126xX3xX5xXdxX73xX27xX183xX3xXa8xX36xX23xX22xX3xX10bxX12cxX4xX163xX3xX4xX36xX23xX22xX3xX1xXdxX47xX27xX3xXexX1xX16cxX43xX3xX4axX4bxX3xX23xX1xX63dxX23xX22xX3xX22xXdxX67xX3xXexX70xX3b4xX163xX3xXexXdxX23xX1xX3xX1xX57xX6xX3xX4xX7cxX6xX3xXexX67xX4xX3xXbxX1xX6cxX43xX163xX3xX10xX43xX3xX4xX36xX23xX22xX3xX4e7xX3xXexX1xX113xX4xX3xX10bxX126xX140xX4xX3xX4axX6xXdxX3xXexX70xX4a7xX3xXexX70xX67xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX73xX43xX3xX4xX7cxX6xX3xX4xX1xX321xX23xX1xX3xX43xX42xX23xX1xX3xXexX70xX57xX23xX22xX3xX4axXdxX73xX4xX3xX22xX501xXbxX3xX7xX113xX4xX3xX22xXdxX63dxX3xX22xX42xX23xX3xX4axX36xX3xXbxX1xX67xXexX3xX1xX27xX15xX3xX22xXdxX67xX3xXexX70xX3b4xX3xX4xX7cxX6xX3xXcxX70xX27xX15xX73xX23xX3xX76xXdxX4bxX27xXf3xX183xX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX57xXa5xX15xXaxX2fxXcxX70xX4a7xX23xX3xX1f3xX32xX32xX3xX23xX42cxX43xX3xXexX70xX45bxXdxX3xX44bxX27xX6xX3xX2d5xX47xX3xXexX47axX3xX23xX22xX36xX15xX3xX59xX22xX27xX15xX5dxX23xX3xX60xX27xX3xX70xX127xXdxX3xX1cxX6xX3xX4xX113fxXdxX3xX23xX1xXcbxX23xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX23xX1xX126xX23xX22xX3xXexX16cxX23xX3xXexX27xXbc7xXdxX3xX4xX7cxX6xX3xX45bxX23xX22xX3xX4axXc0dxX23xX3xX7xX13cxX23xX22xX3xX43xX10cxXdxX3xXexX70xX57xX23xX22xX3xX5xX4a7xX23xX22xX3xX1xX491xX27xX3xXexX1xX48cxX183xX3xXa8xX27xXaaxX4xX3xXexX1xXdxX3xXb1xXcxX42xX43xX3xX1xXdxX47xX27xX3xX4dxX4exXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX36xX57xX3xXa5xXcbxX23xX3xXexXaaxX4xX3xX59xX22xX27xX15xX5dxX23xX3xX60xX27xX3xX4axX36xX3xXexX67xX4xX3xXbxX1xX6cxX43xX3xXcxX70xX27xX15xX73xX23xX3xX76xXdxX4bxX27xXf3xX3xX4xX7cxX6xX3xX23xX22xX36xX23xX1xX3xX22xXdxX67xX57xX3xXa5xX5e7xX4xX3xX10bxX10cxX3xX2d5xX1xX45bxX23xX22xX3xX4xX1xX2e6xX3xX5xX36xX3xX23x18902xX23xX3xX1xX126xX145xX23xX22xX3xXexX126xXfaxX23xX22xX3xX23xX1xX138xX3xX23xX22xX126xX127xXdxX3xX4xX57xX23xX3xX126xX27xX3xXexX51exX3xX4xX7cxX6xX3xX23xX51exXdxX3xX8bx17ffexX23xX22xX3xX7xX45bxX23xX22xX3xX5a0xX6xX43xX163xX3xX43xX36xX3xX4xX4a7xX23xX3xX2d5xX1xX145xXdxX3xXa5xX491xX15xX3xXexX70xX57xX23xX22xX3xX5xX138xXbxX3xX5xX138xXbxX3xX1xX12cxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX42xX23xX1xX3xX15xX16cxX27xX3xX10bxX13cxXdxX3xX4axX138xXdxX3xXcxXdxX48cxX23xX22xX3xX66fxXdxX73xXexX163xX3xX10bxX13cxXdxX3xX4axX138xXdxX3xXcxX70xX27xX15xX73xX23xX3xX76xXdxX4bxX27xX183xX3xXcxX47axX3xX10bxX501xX3xX22xXdxX67xX57xX3xXa5xX5e7xX4xX3xX4xX67xX4xX3xX10xX43xX3xX4e7xX3xXexX1xX113xX4xX3xX22xX42xX23xX3xX22xXdxX63dxX163xX3xX39xX374xX57xX3xX4axX73xX163xX3xXexX27xX15xX16cxX23xX3xXexX70xX27xX15xX4bxX23xX163xX3xX44bxX27xX374xX23xX22xX3xX39xX67xX3xX4xX67xX4xX3xXa5xXdxX3xX7xX374xX23xX3xX4axX42cxX23xX3xX1xX57xX67xX3xX4xX7cxX6xX3xX44bxX27xX16cxX3xX1xX126xX145xX23xX22xX183xX0xX93xXbxX2fxX0xXa5xXdxX4axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXa5xX70xX10xX5xX6xXexX10xXa5xXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX43xX39xX1exX6xX23xXa5xX1exX7xX6xXbxX57xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX70xX42cxX43xX3xX23xX42cxX43xX3xX4axXc0dxX23xX3xX36cxX43xX3xXexX70xX6xX23xX22xX3xX76xXdxX4bxX27xXaxX3xX1xX70xX10xX2bxX9xXaxX93xX4axX6xX23xX1exX1xX57xX4xX93xXexX70xX6xX43xX1exX23xX6xX43xX1exX4axX6xX23xX1exX6xX43xX1exXexX70xX6xX23xX22xX1exX2d5xXdxX10xX27xX93xX2xX1f9xX206xX32xX1f9xX1bcxX183xX1xXexX43xXaxX2fxX0xXdxX43xX22xX3xX7xX70xX4xX9xXaxX93xX43xX10xXa5xXdxX6xX93xX2xX1f3xX32xX93xX23xX10xX1b5xX7xX93xX1f3xX32xX31xX1bexX93xX1f6xX32xXa5xX1bexX1f3xX32xX1f3xX2xX31xX1f9xXexX2xX1f3xX1f3xX1bexX1f9xX5xX32xX183xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX31xX32xX3xX23xX22xX36xX23xX3xX39xX36xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX42xX43xX3xX1xXdxX47xX27xX3xX4axX4bxX3xX4dxX4exXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX36xX57xX3xX59xX22xX27xX15xX5dxX23xX3xX60xX27xX3xX4axX36xX3xXexX67xX4xX3xXbxX1xX6cxX43xX3xXcxX70xX27xX15xX73xX23xX3xX76xXdxX4bxX27xX3xX4xX7cxX6xX3xX23xX22xX36xX23xX1xX3xX85xX60xX87xX4dxXcxX3xX8bxX36xX3xXcxX8fxX23xX1xXaxX3xX93xX2fxX0xX93xX6xX2fxX0xXa5xXdxX4axX2fxX0xX7xXexX70xX57xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX70xX42cxX43xX3xX23xX42cxX43xX3xX4axXc0dxX23xX3xX36cxX43xX3xXexX70xX6xX23xX22xX3xX76xXdxX4bxX27xXaxX3xX1xX70xX10xX2bxX9xXaxX93xX4axX6xX23xX1exX1xX57xX4xX93xXexX70xX6xX43xX1exX23xX6xX43xX1exX4axX6xX23xX1exX6xX43xX1exXexX70xX6xX23xX22xX1exX2d5xXdxX10xX27xX93xX2xX1f9xX206xX32xX1f9xX1bcxX183xX1xXexX43xXaxX2fxXcxX70xX42cxX43xX3xX23xX42cxX43xX3xX4axXc0dxX23xX3xX36cxX43xX3xXexX70xX6xX23xX22xX3xX76xXdxX4bxX27xX0xX93xX6xX2fxX0xX93xX7xXexX70xX57xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xXa5xXaxX2fxXcxX70xX27xX15xX73xX23xX3xX76xXdxX4bxX27xX3xX1exX3xX67xX23xX22xX3xXexX1xX145xX3xX39xX36cxXexX3xX1xX7cxX3xX4xX7cxX6xX3xXa5xXcbxX23xX3xXexXaaxX4xX163xX3xX4axX138xXdxX3xX23xX1xXdxX4bxX27xX3xX22xXdxX67xX3xXexX70xX3b4xX3xX4axX4bxX3xX23xX22xX1xX73xX3xXexX1xX27xX491xXexX3xX4axX36xX3xXexX126xX3xXexX126xXfaxX23xX22xX3xX10bxX10cxX3xX23xX22xX36xX15xX3xX4xX36xX23xX22xX3xXexX11bxX6xX3xX7xX67xX23xX22xX183xX3xX60xXc0dxX27xX3xX10bxX10cxX3xX1xX36xX23xX22xX3xXexX70xX42cxX43xX3xX23xX42cxX43xX3xXexX70xX45bxXdxX3xX44bxX27xX6xX3xX23xX1xX126xX23xX22xX3xX23xX1xX63dxX23xX22xX3xX4xXcbxX27xX3xX76xXdxX4bxX27xX3xX4axXc0dxX23xX3xX4xX4a7xX23xX3xX36cxX43xX3xXexX70xX57xX23xX22xX3xX10bxX127xXdxX3xX7xX13cxX23xX22xX3xX59xX1xXcbxX23xX3xXa5xXcbxX23xX183xX0xX93xXbxX2fxX0xX93xXa5xXdxX4axX2fxX0xX93xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa8xXcbxX27xX3xX76xXdxX4bxX27xX3xX4axX12cxX23xX22xX3xX22xXdxX63dxX6xX3xX23xX1xXcbxX23xX3xX22xXdxX6xX23xXaxX3xX1xX70xX10xX2bxX9xXaxX93xX4axX6xX23xX1exX1xX57xX4xX93xX4xX6xX27xX1exX2d5xXdxX10xX27xX1exX4axX57xX23xX22xX1exX22xXdxX27xX6xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX22xXdxX6xX23xX93xX2xX1f9xX1bexX2xX206xX2xX183xX1xXexX43xXaxX2fxX0xXdxX43xX22xX3xX7xX70xX4xX9xXaxX93xX43xX10xXa5xXdxX6xX93xX2xX1f3xX32xX93xX23xX10xX1b5xX7xX93xX1f3xX32xX31xX1cbxX93xX2xX1f3xX1f6xXa5xX31xX32xX1f9xX1cbxX206xX1f3xX206xXexX1cbxX206xX1bcxX1f6xX5xX1f9xX1exX2d5xX1xX27xX1exX5xX27xX27xX1exX23xXdxX10xX43xX1exX2xX1exX2xX1bexX1f6xX1f6xX1f3xX183xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX31xX32xX3xX23xX22xX36xX23xX3xX39xX36xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX42xX43xX3xX1xXdxX47xX27xX3xX4axX4bxX3xX4dxX4exXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX36xX57xX3xX59xX22xX27xX15xX5dxX23xX3xX60xX27xX3xX4axX36xX3xXexX67xX4xX3xXbxX1xX6cxX43xX3xXcxX70xX27xX15xX73xX23xX3xX76xXdxX4bxX27xX3xX4xX7cxX6xX3xX23xX22xX36xX23xX1xX3xX85xX60xX87xX4dxXcxX3xX8bxX36xX3xXcxX8fxX23xX1xXaxX3xX93xX2fxX0xX93xX6xX2fxX0xXa5xXdxX4axX2fxX0xX7xXexX70xX57xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa8xXcbxX27xX3xX76xXdxX4bxX27xX3xX4axX12cxX23xX22xX3xX22xXdxX63dxX6xX3xX23xX1xXcbxX23xX3xX22xXdxX6xX23xXaxX3xX1xX70xX10xX2bxX9xXaxX93xX4axX6xX23xX1exX1xX57xX4xX93xX4xX6xX27xX1exX2d5xXdxX10xX27xX1exX4axX57xX23xX22xX1exX22xXdxX27xX6xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX22xXdxX6xX23xX93xX2xX1f9xX1bexX2xX206xX2xX183xX1xXexX43xXaxX2fxXa8xXcbxX27xX3xX76xXdxX4bxX27xX3xX4axX12cxX23xX22xX3xX22xXdxX63dxX6xX3xX23xX1xXcbxX23xX3xX22xXdxX6xX23xX0xX93xX6xX2fxX0xX93xX7xXexX70xX57xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xXa5xXaxX2fxXa8xX1xX2e6xX3xX10bxX48cxX23xX3xX2d5xX1xXdxX3xX5xX5e7xX4xX3xXexX42xX43xX3xXexX70xX57xX23xX22xX3xXa5xXdxX3xX4xX374xX57xX3xXexX1xX42xX3xX23xX22xX126xX127xXdxX3xXexX6xX3xX43xX138xXdxX3xXbxX1xX67xXexX3xX1xXdxX73xX23xX3xX70xX6xX3xX39xX67xX27xX3xX4axX491xXexX3xX4axX45bxX3xX22xXdxX67xX3xX43xX36xX3xX4xX5e7xX3xX59xX22xX27xX15xX5dxX23xX3xX60xX27xX3xXf5xX59xX22xX1xXdxX3xX365xX27xXcbxX23xX163xX3xX8bxX36xX3xXcxX8fxX23xX1xX109xX3xX10bxX47xX3xX5xX4exXdxX3xX4xX1xX57xX3xX10bxX127xXdxX183xX0xX93xXbxX2fxX0xX93xXa5xXdxX4axX2fxX0xX93xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX70xX27xX15xX73xX23xX3xX76xXdxX4bxX27xX3xXexX70xX57xX23xX22xX3xXexXcbxX43xX3xXexX1xX113xX4xX3xX23xX22xX126xX127xXdxX3xX1cxX6xX3xX1cxX113xXaxX3xX1xX70xX10xX2bxX9xXaxX93xX4axX6xX23xX1exX1xX57xX6xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX93xXexX70xX27xX15xX10xX23xX1exX2d5xXdxX10xX27xX1exXexX70xX57xX23xX22xX1exXexX6xX43xX1exXexX1xX27xX4xX1exX23xX22xX27xX57xXdxX1exX1cxX6xX1exX1cxX27xX93xX2xX206xX31xX1f6xX1f9xX1bcxX183xX1xXexX43xXaxX2fxX0xXdxX43xX22xX3xX7xX70xX4xX9xXaxX93xX43xX10xXa5xXdxX6xX93xX2xX1f3xX32xX93xX23xX10xX1b5xX7xX93xX2xX1f9xX1cbxX1f9xX93xX2xX1bexX1cbxXa5xX1bexX2xX1f9xX2xX1bcxX1cbxX206xXexX1bexX1bexX1cbxX5xX31xX1exX1bexX6xX183xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX31xX32xX3xX23xX22xX36xX23xX3xX39xX36xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX42xX43xX3xX1xXdxX47xX27xX3xX4axX4bxX3xX4dxX4exXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX36xX57xX3xX59xX22xX27xX15xX5dxX23xX3xX60xX27xX3xX4axX36xX3xXexX67xX4xX3xXbxX1xX6cxX43xX3xXcxX70xX27xX15xX73xX23xX3xX76xXdxX4bxX27xX3xX4xX7cxX6xX3xX23xX22xX36xX23xX1xX3xX85xX60xX87xX4dxXcxX3xX8bxX36xX3xXcxX8fxX23xX1xXaxX3xX93xX2fxX0xX93xX6xX2fxX0xXa5xXdxX4axX2fxX0xX7xXexX70xX57xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX70xX27xX15xX73xX23xX3xX76xXdxX4bxX27xX3xXexX70xX57xX23xX22xX3xXexXcbxX43xX3xXexX1xX113xX4xX3xX23xX22xX126xX127xXdxX3xX1cxX6xX3xX1cxX113xXaxX3xX1xX70xX10xX2bxX9xXaxX93xX4axX6xX23xX1exX1xX57xX6xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX93xXexX70xX27xX15xX10xX23xX1exX2d5xXdxX10xX27xX1exXexX70xX57xX23xX22xX1exXexX6xX43xX1exXexX1xX27xX4xX1exX23xX22xX27xX57xXdxX1exX1cxX6xX1exX1cxX27xX93xX2xX206xX31xX1f6xX1f9xX1bcxX183xX1xXexX43xXaxX2fxXcxX70xX27xX15xX73xX23xX3xX76xXdxX4bxX27xX3xXexX70xX57xX23xX22xX3xXexXcbxX43xX3xXexX1xX113xX4xX3xX23xX22xX126xX127xXdxX3xX1cxX6xX3xX1cxX113xX0xX93xX6xX2fxX0xX93xX7xXexX70xX57xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xXa5xXaxX2fxX59xX1xX126xX3xX43xX6xX23xX22xX3xX4xX374xX3xXb1xX1xX1564xX23xX3xX4xX13cxXexXf3xX3xXa5xXcbxX23xX3xXexXaaxX4xX163xX3xXcxX70xX27xX15xX73xX23xX3xX76xXdxX4bxX27xX3xX4xX7cxX6xX3xX4dxX4exXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX36xX57xX3xX59xX22xX27xX15xX5dxX23xX3xX60xX27xX3xXf5xX8bxX36xX3xXcxX8fxX23xX1xX109xX3xXexX1xX326xX4xX3xX7xX326xX3xX5xX36xX3xX43xXaaxXexX3xXbxX1xX4d6xX23xX3xX44bxX27xX16cxX3xX1xX126xX145xX23xX22xX3xX43xX36xX3xX23xX1xX63dxX23xX22xX3xX23xX22xX126xX127xXdxX3xX1cxX6xX3xX1cxX113xX3xX4xX501xX3xXexX1xX47xX3xX43xX6xX23xX22xX3xXexX1xX10xX57xX3xXexX70xX57xX23xX22xX3xXexXcbxX43xX3xXexX1xX113xX4xX3xX4xX7cxX6xX3xX43xX42xX23xX1xX183xX0xX93xXbxX2fxX0xX93xXa5xXdxX4axX2fxX0xX93xX5xXdxX2fxX0xX93xX27xX5xX2fxX0xXa5xXdxX4axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX70xXaxX2fxX0xX93xXa5xXdxX4axX2fxX0xX93xXa5xXdxX4axX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1311xX27xXexX1xX57xX70xXaxX2fxXcxX1xX51exX15xX3xX59xX22xX12cxX4xX0xX93xXbxX2f
Thúy Ngọc