Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Nga và Belarus
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus từ ngày 23 đến ngày 28/11.
d855xebe1x1302ex12e23x105b0x12c56xffa3xda40x14899xX7xdfa2xe56dxf8b9x1405bx14d82xea6dxX5xeba3xXax10bdfxXcx10054x12719x156d8xX3x1412fx11cc7xX3xXexX1x10c19xX3xedc4xX16x14013x15448x11d74xX15xX3x1323exX1x131a5xX3xXcx14cb9x14d3fxX15xX16xX3xX7xe3c9xX3xXexX1x11f30x11842xX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xXexX1x10af6xX4xX3xX1fxX16xX6xX3x13359x12959xX3xX18xX10xX5xX6xX2bxX21xX7xX0x122e3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15534xX10xX6x12882xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX1fxX16xX21xX22xX23xX15xX3xX26xX1xX28xX3xXcxX2bxX2cxX15xX16xX3xX7xX31xX3xXexX1xX35xX36xX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xXexX1xX40xX4xX3x1432fxXdxec33xX15xX3xe5aaxX6xX15xX16xX3xX1fxX16xX6xX3xX47xX48xX3x123d4x10ea6xX15xX16xX3xX1x15c6dxX6xX3xX18xX10xX5xX6xX2bxX21xX7xX3xXex11231xX3xX15xX16xX48xX22xX3xef8dx11d31xX3x124b0x10435xX15xX3xX15xX16xX48xX22xX3xXc1x101bexX52xX2xX2x13b39xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xfaf9xXex15ec1xX6xX5xXdxX16xX15x13457xX3x15234xX21xX7xXexXdx11a48xX22xe388xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18x15062xX64xX22xXaxX12xX0xXexXdxX36xX10xX12xX0xX52xXexXdxX36xX10xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXexX6xX9cxX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX16xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX64xX64xXdxX15xX16xX9xXaxX2xXaxX3xX9cxX100xX2bxX64xX10xX2bxX9xXax10c51xXaxX3xX6xX5xXdxX16xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX2bxXaxX3x11aabxXdxX64xXexX1xX9xXaxXc1xX145xX145xXaxX12xX0xXexX9cxX100xX64xX22xX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX64xX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe3xXexXe5xX6xX5xXdxX16xX15xXebxX3xXedxX21xX7xXexXdxXf2xX22xXf4xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX100xX64xX22xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX2bxX10xXf2xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX52xX52xX9cxX6xX100xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd2xX47xX15xX52xXdxX36xX16xX52x13d59x134caxX52xXexX1bexX1bfxX145xf5bbxX145xXd2xXedxXbxX16xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX100x1284bxX36xX6xX16xX10xXaxX3xX100xX15xX4xX5xXdxX4xfb60xX9xXaxX2bxX10xXexX21xX2bxX15xX3xX7xX1xX100xX157xX1d5xX36xX6xX16xX10xed16xXexX1xXdxX7xXd2xX7xX2bxX4x13e71xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX1fxX16xX21xX22xX23xX15xX3xX26xX1xX28xX3xXcxX2bxX2cxX15xX16xX3xX7xX31xX3xXexX1xX35xX36xX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xXexX1xX40xX4xX3xX1fxX16xX6xX3xX47xX48xX3xX18xX10xX5xX6xX2bxX21xX7xXaxX3xX2bxX10xX5xX9xXaxXbxX1xX100xXexX100xX7xX5xXdxX64xX10xXaxX12xX0xXdxX36xX16xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX52xX52xXdxXd2xX9cxX6xX100xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd2xX47xX15xX52xX15xX10xX157xX7xX52xX2xX1c5xX1c5xX1bexX52xX2xX145xX1bfxX64xXc2xX145xXcexX1c5xXcexX145xX145xXexX1bexX1bfxX145xX1c5xX145xX5xX145xXd2xXedxXbxX16xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX64xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX6xXbxXexXdxX100xX15xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX1fxX16xX21xX22xX23xX15xX3xX26xX1xX28xX3xXcxX2bxX2cxX15xX16xXd2xX3xX1f5x15420xX15xX1xXebxX3xXcxX2bxX19xX3x142d7x124baxX15xX16xX52xXcxXcxdd7cx147d0xX1fxX1fexX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX2bxX12xX0xX52xXexX9cxX100xX64xX22xX12xX0xX52xXexX6xX9cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe3xXexXe5xX6xX5xXdxX16xX15xXebxX3xXedxX21xX7xXexXdxXf2xX22xXf4xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX100xX64xX22xXaxX12xX0xX9cxX2bxX3xX52xX12xX3xX1fxX16xX48xX22xX3xX2xXcexX52xX2xX2x14bc2xX3xX18xX6xX15xX3x13cf2xd8b2xXdxX3xX15xX16xX100x14129xXdxX3xXcxX2bxX21xX15xX16xX3xX1dxfd4exX15xX16xX3xX2bxX6xX3xXexX1x12bffxX15xX16xX3xX4x10c42xX100xX3xX4xX1xX100xX3xX9cxXdxXc5xXexX3xX15xX1x15f12xX15xX3xX5x12353xXdxX3xX36xX381xXdxX3xX4x12f5cxX6xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX351xX15xX16xX3xX97xXdxX99xX15xX3xX9cxX6xX15xX16xX3xX1fxX16xX6xX3xX2eexXd2xX3xX26xX21xXexXdxX15xX3xX47xX48xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX351xX15xX16xX3xXa8xXa9xX15xX16xX3xX1xXaexX6xX3xX18xX10xX5xX6xX2bxX21xX7xX3x107c4xXd2xX3xX97xX21xX1e2xX6xX7xX1xX10xX15xX1e2xX100xX34axX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX18xX6xX15xX3xXa8xX1x12cadxXbxX3xX1xX48xX15xX1xX3xXcxX2bxX21xX15xX16xX3xX1dxX361xX15xX16xX3xX350x142caxX15xX16xX3xXa8xXa9xX15xX16xX3xX7xX402xX15xX3xX2eexXdx15280xXexX3xX1fxX6xX36xX3xX1fxX16xX21xX22xX23xX15xX3xX26xX1xX28xX3xXcxX2bxX2cxX15xX16xX3xX7xX31xX3xXexX1xX35xX36xX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xXexX1xX40xX4xX3xX97xXdxX99xX15xX3xX9cxX6xX15xX16xX3xX1fxX16xX6xX3xX47xX48xX3xXa8xXa9xX15xX16xX3xX1xXaexX6xX3xX18xX10xX5xX6xX2bxX21xX7xXd2xX0xX9cxX2bxX3xX52xX12xX0xX9cxX2bxX3xX52xX12xX3xXa8xX1xX21xX22xXc5xX15xX3xXexX1xX35xX36xX3xX64xXdxX23xX15xX3xX2bxX6xX3xXexXbaxX3xX15xX16xX48xX22xX3xXc1xXc2xX3xXc4xXc5xX15xX3xX15xX16xX48xX22xX3xXc1xXcexX52xX2xX2xXd2xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx112f0xX100xX21xX2bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX100xX3xX2eexXdxX10xXexX15xX6xX36xdcc2xX0xX52xXbxX12
congthanh