Kỳ Anh: Gần 70 m3 gỗ bị tịch thu từ đầu năm đến nay.
Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh đã phát hiện 57 vụ vi phạm Pháp lệnh Bảo vệ rừng, trong đó có 2 vụ chuyển cơ quan chức năng khỏi tố xử lý hình sự.
3daexa14dxb48cxb152xf787x11beexad89x693ax13416xX7xa24fx1089ax6444x5c20x9e77x10cf0xX5xf5caxXax9442x131ecx65aaxX3xc374x5c3axX1x9b45xX3x128dfxdbd4xX17xX3xec93xf090xX3x1310dx114b7xX3xfad1x12f57xX3x6d3fxf00cxX3xXexX29xX4xX1xX3xXexX1xc0a5xX3xXexd612xX3xb434xX1cxX32xX3xX17x5ed1xX22xX3xX37x8c9dxX17xX3xX17xX6x9780x6c0axX0x8928xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx45fexX10xX6x10adexXaxX12xXcxX35xX3xX37xX1cxX32xX3xX17xX3cxX22xX3xX37xX40xX17xX3xX17xX6xX45x9632xX3xX57xbfb2xXexX3xX13xXdx576cxX22xX3xX5xb001xX22xX3xX1xX32xX45x8ba4xX17xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX1xX3xX37x13587xX3xXbxX1xa0f1xXexX3xX1xXdxX81xX17xX3x7b20xX1fxX3x4a30xa1d8xX3xX9bxXdxX3xXbxX1xX72xX22xX3x8444xX1xX90xXbxX3xX5xX81xX17xX1xX3xbd6fxb2a7x7453xX3xX9bxX81xX3x110f2xX35xX17xX25xX6fxX3xXexXb7xXb2xX17xX25xX3xX37x11a7cxX3xX4xXc4xX3xaf51xX3xX9bxX9cxX3xX4xX1xX32xX45xX77xX17xX3xX4xb3c3xX3x4425xX32xX6xX17xX3xX4xX1xa1dcxX4xX3xX17xX3cxX17xX25xX3x5b36xX1x97b8xXdxX3xXexcbeexX3xcbb3x62a1xX3xX5x5dcaxX3xX1xcc27xX17xX1xX3xX7x12264xX46xX0xX48xXbxX12xX0xXexX6xX28xX5xX10xX3xX28xXb2xXb7xX5axX10xXb7xX9xXaxX20xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX17xX25xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5axX5axXdxX17xX25xX9xXaxX2xXaxX3xf4dbxXdxX5axXexX1xX9xXaxXc9xX20xX20xXaxX3xX6xX5xXdxX25xX17xX9xXaxX4xX10xX17xXexX10xXb7xXaxX12xX0xXexX28xXb2xX5axX45xX12xX0xXexXb7xX12xX0xXexX5axX12xX0xXdxX22xX25xX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX48xX48xXdxX46xX28xX6xXb2xX1xX6xXexXdxX17xX1xX46xX9bxX17xX48xX17xX10xX133xX7xX48xX2xXc9x109adxX17fxX48x4cf5xX98xX5axX98xXc9xX2xX17fxX17fxX20xX20xXexXc9xX17fxXc9xX23xX1fxX5xX20xX46x7953xXbxX25xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexXb7xX12xX0xXexXb7xX12xX0xXexX5axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx691cxX6xXbxXexXdxXb2xX17xXaxX12xX1bxX26xX3xX5x6463xX32xX3xX28xX29xX3xX5xXfbxX4xX3xX5xcbeax9acfxX17xX25xX3xX13xXdxX77xX22xX3xX5xX7bxX22xX3xXexX1xX32xX3xX25xXdx5697xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexXb7xX12xX0xX48xXexX28xXb2xX5axX45xX12xX0xX48xXexX6xX28xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXb2xX5axX45xXaxX12x8807x7a9fxX17xX25xX3xXexX1xea18xXdxX3xXexX29xX4xX1xX3xXexX1xX32xX3x122c8xX182xX6fxX17fx10ab3xX22xX23xX3xX25xX26xX3xX4xX90xX4xX3xX5xXb2xX72xXdxX6fxX3xX221xX7xXexX10xX3xXe7xX10xXb2xX3xXexXb7x88d8xX22xX6fxX3xX23xX3xX4xX1cexX6xX3xXefxX3cxX17xX25xX6fxX3xX17fxX98xX3xX4xXb2xX17xX3xX4xX1xXdxX22xX3xX45xX77xX17xX25xX46xX3xXcxX1xX32xX3xX17x12b55xXbxX3xX17xX25xX7bxX17xX3xX7xX90xX4xX1xX3xX9bx6895xXdxX3xXex82a9xX17xX25xX3xX7xXedxX3xXexXdx7e91xX17xX3xX5xX241xX3xXc9xX23xX182xX46xX182xX20xX20xX46xX20xX20xX20xX3xX37xX20fxX17xX25xX46xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXb2xX5axX45xXaxX12xXcxXb7xXb2xX17xX25xX3xX37xXc4xX3xXbxX1xX72xXexX3xX1xX241xX17xX1xX3xX4xX1xb20exX17xX1xX19xX3xX1fxX98xX46xX221xX20xX20xX46xX20xX20xX20xX3xX37xX20fxX17xX25x12ed9xX3xX28xX90xX17xX3xX5xX7bxX22xX3xX7xXb1xX17xX19xX3xX2xX221xX23xX46xXc9xX20xX20xX46xX20xX20xX20xX3xX37xX20fxX17xX25xX46xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX32xXexX1xXb2xXb7xXaxX12xX57xXb2xX241xXdxX3xde9cxX6xX22xX0xX48xXbxX12
Hoài Nam