Công Phượng sẽ thi đấu ở châu Âu trong một năm
Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh cung cấp thêm những thông tin mới liên quan tới vụ chuyển nhượng của tiền đạo Nguyễn Công Phượng đến châu Âu trong thời gian tới.
f1d1x14aa7x15ee1x17816x176b8x1a2f7x17b2ax14a77xf416xX7x1547cx13c4cxffe4x1629fx1238ax104d3xX5x13540xXax18820x12517x18326x19b97x1918axX3x17240xX1x16980x17b11xX15xX16xX3xX7x174a4xX3xXexX1xXdxX3x16e39x11287x15568xX3x12ac6xX3xX4xX1x16424xX28xX3x11fccxX28xX3xXex14f6dx16f0exX15xX16xX3x104a9x1196axXexX3xX15x19e2exX3axX0x11fe1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx100fexX10xX6x1260dxXaxX12xXcxX35xX1axX2axX15xX16xX3xX26xX36x10227xX15xX3x1774bxX16xX28x13bf3x10c2exX15xX3xXcxX27xX15xX3x19210xX15xX1xX3xX4xX28xX15xX16xX3xX4xX27xXbxX3xXexX1x117eaxX3axX3xX15xX1x14493xX15xX16xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX3ax1023fxXdxX3xX5xXdxX7dxX15xX3x18c55xX28xX6xX15xX3xXexX91xXdxX3x1a8edx189f2xX3xX4xX1xX28xX66x18814xX15xX3xX15xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX4xf429xX6xX3xXexXdx1a084xX15xX3xX26x12a4cxX36xX3xX63xX16xX28xX66xX67xX15xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX26x1320bxX15xX3xX4xX1xX2exX28xX3xX31xX28xX3xXexX35xX36xX15xX16xX3xXexX1x17121xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX91xXdx1270axX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11372xX36xX54xX66xXaxX12xXcxX35xX6xX36xX3xX26x1147bxXdxX3xXa2xX91xXdxX3x16be4xXdxX15xX16xXf2xXa2xX15xX3x19abbxX3xX14xX15xX16xX3xXcxX27xX15xX3xX6exX15xX1xX3xX15x12019xXdx1779bxX3x119f4xXcxX14xXdxX3x117e8xXdxX15xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3x11f6cxf9e5xX36xX3xXexX1xX7dxX3axX3xXexX91xXdxX3xX15xX16xX1axXe7xXdxX3xX1xX2exX3axX3xX3axX3bxX3xX3axX3bxXexX3xXexXdxX15xX3xX35xX27xXexX3xXa2xX28xXdxX3xXa2xXb9xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xXf2xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX4xX1x13322xX4xX3xX4xX1xX183xX4xX3xX7xX20xX3xX26xXdxX3xX4xX1xX2exX28xX3xX31xX28xX3xXexX1xXdxX3xX26xX27xX28xX3xXexX35xX36xX15xX16xX3xXa2x18f47xX15xX16xX3xX3axX3bxXexX3xX15xX3fxX3axX3xX4xX1xf9d5xX3x125e6xX1xX14xX15xX16xX3xXbxX1x10e8cxXdxX3xX4xX1x11176xX3xXexX1xfd46xX3xXa2xXdx1a9abxX4xX3xX3axX3bxXexX3xXexX1xX140xX15xX16xXf2xX3x17c1cxXdxX1cdxX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX4xX1xX1axX6xX3xX26xXdxX3xX5xf5bcxX4xX3xX15xX60xX66xX3xX1b8xX1xX14xX15xX16xX3xXbxX1xX1c0xXdxX3xX5xX60xX3xX4xX1x197fcxX3axX3xXexX35xX67xX3xX1xX6xX66xX3xXexX35xXa3xX4xX3xXexX35x11f6dxX4xX3xX16x11470xX3xX4xX1c0xX11dxX3xX4xX1xX1f5xX15xX16xX3xXexX14xXdxX3xX4xX1xX1c5xX3xX26xX6xX15xX16xX3xX5xX60xX3axX3xX3ax12312xXdxX3xXexX1xX1b6xX3xXexX1xX10xX36xX3xX26xX1f5xX15xX16xX3xX1b8xXd4xX3xX1xX36xXbdxX4xX1x15e5axXf2xX0xX42xXbxX12xX0xXexX6xX13fxX5xX10xX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxX3axX6xX35xX16xXdxX15xX12exX3x1a234xXbxX135xX3xX6xX28xXexX36x19e5axXaxX12xX0xXexX13fxX36xX54xX66xX12xX0xXexX35xX12xX0xXexX54xX12xX0xXdxX3axX16xX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXax1907bxXdxX54xXexX1xX12exX3xfc46xX2a2x19408xXbxX135xX27dxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX12exX3x16b74xX2b1xX2a4xXbxX135xX27dxXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXf2xX13fxX6xX36xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf2xXa2xX15xX42xX15xX10xX29bxX7xX42xX2xfdafxX275x1080bxX42xX2xf417xX2b1xX54xX2a2xX2xX2daxX2a4xX2d5xX2a4xX2b1xXexX275xX2a2xX2xX2d5xX2a2xX5xX2a4xXf2x11202xXbxX16x19f6cxX35xX9xX2a2xX2a2x199d9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX7xX20xX3xXexX1xXdxX3xX26xX27xX28xX3xX2axX3xX4xX1xX2exX28xX3xX31xX28xX3xXexX35xX36xX15xX16xX3xX3axX3bxXexX3xX15xX3fxX3axXaxX3xX42xX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX35xX12xX0xXexX35xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX36xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX7xX20xX3xX7xX6xX15xX16xX3xX4xX1xX2exX28xX3xX31xX28xX3xXexX1xXdxX3xX26xX27xX28xX3xX3axX3bxXexX3xX15xX3fxX3axX3xX4xX1xX1b6xX3xX1b8xX1xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1c5xX3xXexX1xX1c9xX3xXa2xXdxX1cdxX4xX3xX3axX3bxXexX3xXexX1xX140xX15xX16xXf2xX3xf270xX15xX1xX12exX3x1586exXdxX15xX1xX3xX13xX1xXdxXd4xX15xXf2xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX35xX12xX0xX42xXexX13fxX36xX54xX66xX12xX0xX42xXexX6xX13fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX36xX54xX66xXaxX12x1526fxX15xX16xX3xXcxX27xX15xX3xX6exX15xX1xX3xX4xX1xX36xX3xX13fxXdxXd4xXexX3xX54xX36xX3xX4xX6xX3axX3xX1b8xXd4xXexX3xXa2xX91xXdxX3xXbxX1x10fe9xX6xX3xX26x16f66xXdxX3xXexX140xX4xX11dxX3xX51xX6ex10e21x10233xX3xX1b8xX1xX14xX15xX16xX3xX26xX1axX1bxX4xX3xXbxX1x18a22xXbxX3xXexXdxXd4xXexX3xX5xX3bxX3xX1xX222xX15xX1xX3xXexX1xX1b6xX4xX3xX4xX1xX28xX66xXa9xX15xX3xX15xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xXa2xX60xX3xXexX7dxX15xX3xX13xX417xX102xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX7xX20xX3xXexX91xXdxXf2xX3xX3a8xX240xXdxX3xXexX1xX1b6xX3xX7xX20xX3xX4xX1xX1c5xX3xX26xX1axX1bxX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX1b8xX1xX6xXdxX3xX1b8xX1xXdxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX5xX7dxX15xX3xX26xX1axXe7xX15xX16xXf2xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX36xX54xX66xXaxX12xXcxX35xX1axX2axX15xX16xX3xX26xX36xX60xX15xX3xX51xX6exX416xX417xX3xX1b8xX1x13986xX15xX16xX3xX26x11ddcxX15xX1xX12exX3xX130xX63xX12cxXdxX3xXexX1xX20cxXexX11dxX3xX35xX27xXexX3xX15xX1xXdxXb9xX28xX3xX13xX417xX102xX3xX3axX28xX40cxX15xX3xX4xX12cxX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xXexX35xX36xX15xX16xX3xXexX1xXe7xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX99xX28xX6xXf2xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX26xX1axX1bxX4xX3xX15xX1xXdxXb9xX28xX3xX26xX3bxXdxX3xX99xX28xX6xX15xX3xXexX2exX3axX3xX15xX7dxX15xX3xX4xX1xX1f5xX15xX16xX3xXexX14xXdxX3xX4xX12cxX3xX15xX1xXdxX1cdxX3axX3xXa2xXa3xX3xXbxX1xX1c0xXdxX3xX5x16ca3xX6xX3xX4xX1xX240xX15xX3xX13xX417xX102xX3xXexX40cxXexX3xX15xX1xX27xXexX3xX4xX1xX36xX3xX4xX20cxX28xX3xX27xX66xX259xXf2xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX36xX54xX66xXaxX12xX51xXdxX1cdxX15xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xXexXdxXd4xXbxX3xXexXa3xX4xX3xXexX20cxXbxX3xX5xX28xX66xX1cdxX15xX3xX2axX3xX416xXdxX6xX3xX417xX6xXdxX3xX26xXa9xX3xX54xX28xX66xX3xXexX35xX222xX3xXexX1xXa9xX3xX5xX54exX4xX3xXa2xX60xX3xXbxX1xX36xX15xX16xX3xX26xX3bxXf2xX3xXcxX35xX1axX91xX4xX3xX26xX12cxX11dxX3xX13fxX140xX36xX3xX4xX1xX408xX3xX26xX1axX6xX3xXexXdxX15xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX4xX1xX1axX6xX3xXexX1xXa9xX3xX5xX7dxX15xX3xX26xX1axXe7xX15xX16xX3xXa2xX222xX3xX15xX1xX82xX15xX16xX3xXexX35xXa3xX4xX3xXexX35xX21exX4xX3xX5xXdxX7dxX15xX3xX99xX28xX6xX15xX3xXexX91xXdxX3xXexX1xX4cdxX3xXexX1xX54exX4xXf2xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX36xX54xX66xXaxX12xX13xX1xX28xX66xXd4xX15xX3xX26xXdxX3xX4xX1xX2exX28xX3xX31xX28xX3xX7xX183xXbxX3xXexX91xXdxX3xX7xX20xX3xX5xX60xX3xX5x12809xX15xX3xX135xX28xX27xXexX3xX15xX16xX36xXbdxXdxX3xXexX1xX1b6xX3xX13fxX6xX3xXexX35xX36xX15xX16xX3xX7xX54exX3xX15xX16xX1xXdxX1cdxXbxX3xX4xXb4xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xXf2xX3xX102xX140xX36xX3xX16xXdxX91xXdxX3xX26x1811exX15xX3xX26xX36xX140xX15xX3xX275xX3xX13xX417xX102xX3xX18xX6xX35xXdxX7xX3xXa2xX60xX3xX13xX5xX10xX35xX3axX36xX15xXexX3x154c7xX36xX36xXexX3xX2axX3xX16xXdxX1c0xXdxX3xX1xXbdxX15xX16xX3xX63xX1xX222xX3xX18xX1xX140xXbxX3xX5xX60xX3xX15xX1xX82xX15xX16xX3xX26xXdxXa9xX3axX3xX26xXd4xX15xX3xXexXdxXb9xX3axX3xX15xX3fxX15xX16xX3xX4xXb4xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xXf2xX3x1354dxX2exX66xX3xX26xXb9xX28xX3xX5xX60xX3xX15xX1xX82xX15xX16xX3xX26xX3bxXdxX3xX13fxX12cxX15xX16xX3xX4xX12cxX3xX3axX40cxXdxX3xX99xX28xX6xX15xX3xX1xX1cdxX3xXa2xX91xXdxX3xX51xX240xX4xX3xXa2xXdxX1cdxX15xX3x12372xX3a8xX416xX3xXexX36xX60xX15xX3xX4xX66bxX28xXf2xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX36xX54xX66xXaxX12xX13x159e6xX15xX16xX3xX5xXdxX7dxX15xX3xX99xX28xX6xX15xX3xXexX91xXdxX3xX3axX3bxXexX3xX4xX66bxX28xX3xXexX1xXb4xX3xX51xX6exX416xX417xX3xX1b8xX1xX140xX4xX3xX5xX60xX3xX417xX1ax19cd8xX15xX16xX3x1573axX28xX2exX15xX3xXcxX35xX1axXe7xX15xX16xX11dxX3xX14xX15xX16xX3xXcxX27xX15xX3xX6exX15xX1xX3xX4xX1xX36xX3xX13fxXdxXd4xXexX3xX79cxX28xX2exX15xX3xXcxX35xX1axXe7xX15xX16xX3xX7xX20xX3xX1xX3bxXdxX3xX99xX28xX2exX15xX3xX4x136b2xX15xX16xX3xX13xX417xX102xX3xX1xX14xX3axX3xX15xX6xX66xX3x155dbxX275xX2d5xX42xX2a2x1957cxXf2xX3xX6exX15xX1xX3xX26xX6xX15xX16xX3xX26xXbdxXexX3xXexX35xXbdxX15xX16xX3xXexX1xX140xXdxX3xXexX1xXa9xX3xX5xX54exX4xX3xXexX40cxXexX11dxX3xX1b8xX1xX140xXexX3xX1b8xX1xX6xX36xX3xX35xX6xX3xX7xX2exX15xX3xXa2xX60xX3xX4xX12cxX3xXexX1xXa9xX3xXexX1xXdxX3xX26xX27xX28xX3xX15xX16xX6xX66xX3xX1b8xX1xXdxX3xX5xX1axX1bxXexX3xXa2xXb9xX3xX1dbxXf2xX417xX10xX6xX16xX28xX10xX3xX275xX2a4xX2xX2d5xX3xX1b8xX1xX2axXdxX3xXexX35xX6xX15xX1xXf2xX0xX42xXbxX12xX0xX54xXdxXa2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xX35xX10xX5xX6xXexX10xX54xXaxX12xX0xX7xXexX35xX36xX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX7dxX15xX3xX99xX28xX6xX15xX12exX0xX42xX7xXexX35xX36xX15xX16xX12xX0xX28xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x185d8xXexX1xX28xX3axX13fxX8aaxX6xX15xX54xX8aaxX7xX6xXbxX36xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX66xX3xfd70xX15xX4xX1xX10xX36xX15xX3x10ecexX15xXdxXexX10xX54xX11dxX3xX7xX6xX15xX16xX3xX18xX1xX140xXbxX3xXexX1xX1c9xX3xXa2xXdxX1cdxX4xXaxX3xX1xX35xX10x1ab0cxX9xXaxX42xX13fxX36xX15xX16xX8aaxX54xX6xX42xX4xX36xX15xX16xX8aaxXbxX1xX28xX36xX15xX16xX8aaxX4xX1xXdxX6xX8aaxXexX6xX66xX8aaxXdxX15xX4xX1xX10xX36xX15xX8aaxX28xX15xXdxXexX10xX54xX8aaxX7xX6xX15xX16xX8aaxXbxX1xX6xXbxX8aaxXexX1xX28xX8aaxXa2xXdxX10xX4xX42xX2xX2f5xX2daxX2a2xX2xX2f5xXf2xX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX16xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX42xX3axX10xX54xXdxX6xX42xX2xX275xX2a4xX42xX15xX10xX29bxX7xX42xX2xX2d5xX275xX2xX42xX2xX2a4xX2d7xX54xX2a4xX2a4x1a3daxX2b1xX2d5xX2daxX2b1xXexX2xX2a4xX2d7xX2d7xX5xX275xX8aaxXa2xXexX4xX8aaxX15xX10xX29bxX7xX8aaxX4xX36xX15xX16xX8aaxXbxX1xX28xX36xX15xX16xXf2xX2edxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX7xX20xX3xXexX1xXdxX3xX26xX27xX28xX3xX2axX3xX4xX1xX2exX28xX3xX31xX28xX3xXexX35xX36xX15xX16xX3xX3axX3bxXexX3xX15xX3fxX3axXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxXa2xX12xX0xX7xXexX35xX36xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX66xX3xX8dexX15xX4xX1xX10xX36xX15xX3xX8e6xX15xXdxXexX10xX54xX11dxX3xX7xX6xX15xX16xX3xX18xX1xX140xXbxX3xXexX1xX1c9xX3xXa2xXdxX1cdxX4xXaxX3xX1xX35xX10xX905xX9xXaxX42xX13fxX36xX15xX16xX8aaxX54xX6xX42xX4xX36xX15xX16xX8aaxXbxX1xX28xX36xX15xX16xX8aaxX4xX1xXdxX6xX8aaxXexX6xX66xX8aaxXdxX15xX4xX1xX10xX36xX15xX8aaxX28xX15xXdxXexX10xX54xX8aaxX7xX6xX15xX16xX8aaxXbxX1xX6xXbxX8aaxXexX1xX28xX8aaxXa2xXdxX10xX4xX42xX2xX2f5xX2daxX2a2xX2xX2f5xXf2xX1xXexX3axXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX66xX3xX8dexX15xX4xX1xX10xX36xX15xX3xX8e6xX15xXdxXexX10xX54xX11dxX3xX7xX6xX15xX16xX3xX18xX1xX140xXbxX3xXexX1xX1c9xX3xXa2xXdxX1cdxX4xX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX35xX36xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12x1194bxX140xX15xX16xX3xX15xX6xX66xX3xX7e7xX275xX42xX2a2xX7ecxX11dxX3xX13xX417xX102xX3xX8dexX15xX4xX1xX10xX36xX15xX3xX8e6xX15xXdxXexX10xX54xX3xX13fxX27xXexX3xX15xX16xXe7xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX13fxX140xX36xX3xX4xX1xX27xX3axX3xX54xX1b6xXexX3xX1xX1bxXbxX3xX26xX6abxX15xX16xX3xXexX35xX1axX91xX4xX3xXexX1xXe7xXdxX3xX1xXbdxX15xX3xXa2xX91xXdxX3xX63xX16xX28xX66xX67xX15xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xXf2xX3xXcxXdxXb9xX15xX3xX26xXbdxX36xX3xX1dbxXdxX1cdxXexX3xX63xX6xX3axX3xXa2xX60xX3xX26xX3bxXdxX3xX13fxX12cxX15xX16xX3x16699xX8aaxX417xX10xX6xX16xX28xX10xX3xX26xXbdxXexX3xXexX1x14eccxX6xX3xXexX1xX28xX20cxX15xX3xX4xX1xX28xX15xX16xX3xXa2xXb9xX3xXa2xXdxX1cdxX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX66xX3xX7xX91xX3axX3xX1xX798xX15xX3xX54xX54exX3xX26xX4cdxX15xX1xXf2xX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxXa2xX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX4xX1xX1c5xX3xX35xX6xX3xX7xX54exX3xX1b8xX1xX140xX4xX3xX13fxXdxX1cdxXexX3xX1b8xX1xXdxX3xXexX1xXdxX3xX26xX27xX28xX3xX2axX3xX51xX60xX15xX3x17dacxX28xX40cxX4xX3xXa2xX60xX3xX1dbxXdxX1cdxXexX3xX63xX6xX3axXaxX3xX1xX35xX10xX905xX9xXaxX42xX13fxX36xX15xX16xX8aaxX54xX6xX42xX4xX36xX15xX16xX8aaxXbxX1xX28xX36xX15xX16xX8aaxX4xX1xXdxX8aaxX35xX6xX8aaxX7xX28xX8aaxX1b8xX1xX6xX4xX8aaxX13fxXdxX10xXexX8aaxX1b8xX1xXdxX8aaxXexX1xXdxX8aaxX54xX6xX28xX8aaxX36xX8aaxX1xX6xX15xX8aaxX99xX28xX36xX4xX8aaxXa2xX6xX8aaxXa2xXdxX10xXexX8aaxX15xX6xX3axX42xX2xX2a2xX2d5xX2a4xX2daxX275xXf2xX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX16xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX42xX3axX10xX54xXdxX6xX42xX2xX275xX2a4xX42xX15xX10xX29bxX7xX42xX2xX2d5xX2a4xX979xX42xX2xX2daxX2b1xX54xX2daxX2a4xX2d5xX2d7xX2a4xX2daxX979xXexX275xX2d7xX2f5xX2xX2d7xX5xX2a4xXf2xX2edxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX7xX20xX3xXexX1xXdxX3xX26xX27xX28xX3xX2axX3xX4xX1xX2exX28xX3xX31xX28xX3xXexX35xX36xX15xX16xX3xX3axX3bxXexX3xX15xX3fxX3axXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxXa2xX12xX0xX7xXexX35xX36xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX4xX1xX1c5xX3xX35xX6xX3xX7xX54exX3xX1b8xX1xX140xX4xX3xX13fxXdxX1cdxXexX3xX1b8xX1xXdxX3xXexX1xXdxX3xX26xX27xX28xX3xX2axX3xX51xX60xX15xX3xXbebxX28xX40cxX4xX3xXa2xX60xX3xX1dbxXdxX1cdxXexX3xX63xX6xX3axXaxX3xX1xX35xX10xX905xX9xXaxX42xX13fxX36xX15xX16xX8aaxX54xX6xX42xX4xX36xX15xX16xX8aaxXbxX1xX28xX36xX15xX16xX8aaxX4xX1xXdxX8aaxX35xX6xX8aaxX7xX28xX8aaxX1b8xX1xX6xX4xX8aaxX13fxXdxX10xXexX8aaxX1b8xX1xXdxX8aaxXexX1xXdxX8aaxX54xX6xX28xX8aaxX36xX8aaxX1xX6xX15xX8aaxX99xX28xX36xX4xX8aaxXa2xX6xX8aaxXa2xXdxX10xXexX8aaxX15xX6xX3axX42xX2xX2a2xX2d5xX2a4xX2daxX275xXf2xX1xXexX3axXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX4xX1xX1c5xX3xX35xX6xX3xX7xX54exX3xX1b8xX1xX140xX4xX3xX13fxXdxX1cdxXexX3xX1b8xX1xXdxX3xXexX1xXdxX3xX26xX27xX28xX3xX2axX3xX51xX60xX15xX3xXbebxX28xX40cxX4xX3xXa2xX60xX3xX1dbxXdxX1cdxXexX3xX63xX6xX3axX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX35xX36xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xXad1xX6xX28xX3xX275xX3xXexX28xX66bxX15xX3xX26xX66bxX28xX3xX99xX28xX2exX15xX3xX4xX1xX36xX3xX13xX417xX102xX3xX8dexX15xX4xX1xX10xX36xX15xX3xX8e6xX15xXdxXexX10xX54xX11dxX3xXexXdxXb9xX15xX3xX26xXbdxX36xX3xX4xXb4xX6xX3xX26xX3bxXdxX3xXexX28xX66xXa9xX15xX3xX1dbxXdxX1cdxXexX3xX63xX6xX3axX3xX26xX1axX6xX3xX35xX6xX3xX15xX1xX82xX15xX16xX3xX7xX36xX3xX7xX140xX15xX1xX3xXa2xXb9xX3xXexX1xXe7xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX20cxXbxX3xX5xX28xX66xX1cdxX15xX3xX4xX76bxX15xX16xX3xX15xX1xX1axX3xX140xXbxX3xX5xX54exX4xX3xX1b8xX1xXdxX3xX4xX1xX798xXdxX3xX13fxX12cxX15xX16xX3xX2axX3xX51xX60xX15xX3xXbebxX28xX40cxX4xX3xXa2xX60xX3xX1dbxXdxX1cdxXexX3xX63xX6xX3axXf2xX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxXa2xX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb5dxX36xX35xX10xX6xX3xXcxXdxX3axX10xX7xX12exX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX26xX1axX1bxX4xX3xX1b8x10a1dxX3xXa2xX240xX15xX16xX3xX5xX60xX3xX15xX16xX14xXdxX3xX7xX6xX36xX3xX712xX14xX15xX16xX3xX63xX6xX3axX3x17b9exX3xX3axX91xXdxX3xXexXbdxXdxX3xX51xX60xX15xX3xXbebxX28xX40cxX4xXaxX3xX1xX35xX10xX905xX9xXaxX42xX13fxX36xX15xX16xX8aaxX54xX6xX42xX1b8xX36xX35xX10xX6xX8aaxXexXdxX3axX10xX7xX8aaxX4xX36xX15xX16xX8aaxXbxX1xX28xX36xX15xX16xX8aaxX54xX28xX36xX4xX8aaxX1b8xX66xX8aaxXa2xX36xX15xX16xX8aaxX5xX6xX8aaxX15xX16xX36xXdxX8aaxX7xX6xX36xX8aaxX54xX36xX15xX16xX8aaxX15xX6xX3axX8aaxX6xX8aaxX3axX36xXdxX8aaxXexX6xXdxX8aaxX1xX6xX15xX8aaxX99xX28xX36xX4xX42xX2xX2a2xX979xX2daxX275xX2b1xXf2xX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX16xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX42xX3axX10xX54xXdxX6xX42xX2xX275xX2a4xX42xX15xX10xX29bxX7xX42xX2xX2d5xX2a4xX2a2xX42xX2xX275xX2b1xX54xX2xX2xX2a4xX2a4xX2xX275xX979xXexX2b1xX2daxX2d5xX979xX275xX5xX2a4xXf2xX2edxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX7xX20xX3xXexX1xXdxX3xX26xX27xX28xX3xX2axX3xX4xX1xX2exX28xX3xX31xX28xX3xXexX35xX36xX15xX16xX3xX3axX3bxXexX3xX15xX3fxX3axXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxXa2xX12xX0xX7xXexX35xX36xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb5dxX36xX35xX10xX6xX3xXcxXdxX3axX10xX7xX12exX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX26xX1axX1bxX4xX3xX1b8xXecfxX3xXa2xX240xX15xX16xX3xX5xX60xX3xX15xX16xX14xXdxX3xX7xX6xX36xX3xX712xX14xX15xX16xX3xX63xX6xX3axX3xXeebxX3xX3axX91xXdxX3xXexXbdxXdxX3xX51xX60xX15xX3xXbebxX28xX40cxX4xXaxX3xX1xX35xX10xX905xX9xXaxX42xX13fxX36xX15xX16xX8aaxX54xX6xX42xX1b8xX36xX35xX10xX6xX8aaxXexXdxX3axX10xX7xX8aaxX4xX36xX15xX16xX8aaxXbxX1xX28xX36xX15xX16xX8aaxX54xX28xX36xX4xX8aaxX1b8xX66xX8aaxXa2xX36xX15xX16xX8aaxX5xX6xX8aaxX15xX16xX36xXdxX8aaxX7xX6xX36xX8aaxX54xX36xX15xX16xX8aaxX15xX6xX3axX8aaxX6xX8aaxX3axX36xXdxX8aaxXexX6xXdxX8aaxX1xX6xX15xX8aaxX99xX28xX36xX4xX42xX2xX2a2xX979xX2daxX275xX2b1xXf2xX1xXexX3axXaxX12xXb5dxX36xX35xX10xX6xX3xXcxXdxX3axX10xX7xX12exX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX26xX1axX1bxX4xX3xX1b8xXecfxX3xXa2xX240xX15xX16xX3xX5xX60xX3xX15xX16xX14xXdxX3xX7xX6xX36xX3xX712xX14xX15xX16xX3xX63xX6xX3axX3xXeebxX3xX3axX91xXdxX3xXexXbdxXdxX3xX51xX60xX15xX3xXbebxX28xX40cxX4xX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX35xX36xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xX8dexX15xX4xX1xX10xX36xX15xX3xXexX1xX1axXe7xX15xX16xX3xX26xX1axX1bxX4xX3xX135xX10xX3axX3xX5xX60xX3xX4xX1c9xX6xX3xX15xX16x105f9xX3xXa2xX60xX36xX3xX51xX60xX15xX3xXbebxX28xX40cxX4xX3xXa2xX60xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX99xX28xX6xX3xXexX1xX60xX15xX1xX3xXbxX1xX10exX3xX4xX1c0xX15xX16xX3xX15x115cfxX3axX3xX2axX3xXbxX1xX408xX6xX3xXcxX2exX66xX3xXexX1xXb4xX3xX26xX14xX3xXad1xX10xX36xX28xX5xX3xX15xX60xX66xX11dxX3xX13fxX12cxX15xX16xX3xX26xX140xX3xX26x10828xX3xX26xX1axX1bxX4xX3xX54xX28xX3xX15xX1xX20cxXbxX3xXa2xX60xX36xX3xX135xX1b6xX3xX7xX2axX3xX1b8xXdxX3axX3xX4xX1xXdxX3xX13fxX2axXdxX3xX4xX140xX4xX3xXexX1xXb4xX66xX3xXexX1xXb4xX3xX15xX16xX1axXe7xXdxX3xX6exX15xX1xX3xXa2xX60xX36xX3xX15xX3fxX3axX3xX2xX979xX979xX275xXf2xX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxXa2xX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX42xX28xX5xX12xX0xX54xXdxXa2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX35xXaxX12xX0xX42xX54xXdxXa2xX12xX0xX42xX54xXdxXa2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXad1xX36xX28xX35xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX36xX3xX115xXdxX15xX16xX0xX42xXbxX12